PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA"

Transkriptio

1 PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA Pankkitoiminnan kehittäminen

2 PALVELUJEN OPTIMOINTI ON HELPPO TOTEUTTAA Rahoitusalan yrityksissä tuotetaan valtava määrä paperiasiakirjoja. Palveluneuvojat, talletus- ja luototusvirkailijat, varainhoitajat sekä muu pankkihenkilöstö ovat jatkuvasti vastuussa luottamuksellisen aineiston käsittelystä ja tietoturvasta. Rahoituslaitoksilla on väistämättä edessään kolme merkittävää haastetta. Ensimmäinen on kustannusten alituinen vähennystarve, johon alan ankara kilpailu ja jatkuva pyrkimys pitää palvelut hinnaltaan edullisina ovat johtaneet. Toinen haaste liittyy läheisesti edelliseen palvelujen optimointiin, jonka päämääränä on saavuttaa liiketoimintojen mahdollisimman hyvä kannattavuus. Kolmas ja viimeinen haaste on parantaa pysyvästi markkinoiden toimivuutta. Konica Minoltan asiakirjahallinnan ratkaisut tukevat näitä tavoitteita. Nykyaikaiset monitoimijärjestelmät, niiden ohjelmasovellukset sekä kehittyneet kopiointi, tulostus ja skannausominaisuudet auttavat luomaan työnkulkuja, joissa paperidokumentit muutetaan sähköiseen ja vapaasti prosessoitavaan muotoon. Sähköisiä asiakirjoja on sitten helppo muokata, tallentaa ja arkistoida organisaation tietokantaan. Kaikkien laite ja ohjelmistokokoonpanojen suunnittelussa on huomioitu erittäin tiukat yksityisyydensuoja ja tietoturvamääräykset, joiden noudattamisesta ovat rahoituslaitokset antaneet sitoumuksen asiakkailleen.

3 PANKKITOImINNAN KEHITTäMINEN 2/3 Sisältö Tietojen poiminta asiakirjoista Sivu 04 Arkirutiineihin lisää tehokkuutta Sivu 05 Tietoturvallinen toimintaympäristö Sivu 06 Finance

4 Työnkulkuesimerkki: Tietojen poiminta asiakirjoista Pankkitilin avaaminen TIETOJEN POImINTA ASIAKIRJOISTA Pankkitilin avaaminen Pankkitilin avaaminen on oiva esimerkki aiemmin paperiasiakirjoihin perustuvan menettelyn muuttamisesta digitaaliseksi työnkuluksi, jossa toteutuvat kaikki oleelliset vaatimukset. Ensinnäkin selkeät ja mutkattomat sovellukset helpottavat pankkivirkailijan tehtäviä, sillä hän voi nyt nopeasti indeksoida, tallentaa ja hakea sähköisiä asiakirjoja, jotka ovat skannattu suoraan monitoimilaitteella. Asiakas haluaa avata uuden pankkitilin. Hänen on täytettävä ja allekirjoitettava tilinavauslomake. Virkailija skannaa täytetyn lomakkeen tiedot suoraan pankin asiakastietokantaan valitsemalla etukäteen määritellyn työnkulun monitoimilaitteen valintapaneelista. Erityissovellus etsii automaattisesti lomakkeelta oleelliset hakusanat kuten asiakkaan nimen, tilinumeron ja päivämäärän. Sovellus lähettää tulokset pankin tietokantaan ja varmistaa myös, että asiakas on allekirjoittanut tilinavauslomakkeen oikein. Mikäli tiedoissa ilmenee puutteita, lomake ohjautuu virhekansioon. Lisäksi sovellus tarkistaa, että asiakas on hyväksynyt pankin sopimusehdot. Myös vaatimus sähköisen ja luottamuksellisen informaation suojauksesta sekä tietoturvallisesta jakelusta ja arkistoinnista täyttyy, sillä laitteiden turvaominaisuudet tukevat organisaatioita yhdenmukaisten tietoturvasääntöjen noudattamisessa. Tilinavaus havainnollistaa, kuinka asiakirjoihin voidaan sisällyttää metatietoa sekä viivakoodien ja lomakekenttien tunnistustekniikoita.

5 PANKKITOImINNAN KEHITTäMINEN 4/5 ARKIRUTIINEIHIN LISää TEHOKKUUTTA Asiakirjaprosessien automatisointi Rahoitusalalla organisaation sisäisiltä ja asiakkaisiin kohdistuvilta liiketoimintaprosesseilta odotetaan ehdotonta yksityisyyden suojaa. Käsi teltäviin asiakirjoihin sisältyy lähes poikkeuksetta arkaluonteista aineistoa kuten henkilötunnuksia tai yritysten luototustietoja. Paras ratkaisu on näiden prosessien automatisointi, jolla minimoidaan manuaaliset virheet ja varmistetaan luottamuksellisen aineiston tietoturvallinen lähe tys. Rahoitusalalla organisaation sisäisiltä ja asiakkaisiin kohdistuvilta liiketoimintaprosesseilta odotetaan ehdotonta yksityisyyden suojaa. Käsi teltäviin asiakirjoihin sisältyy lähes poikkeuksetta arkaluonteista aineistoa kuten henkilötunnuksia tai yritysten luototustietoja. Paras ratkaisu on näiden prosessien automatisointi, jolla minimoidaan manuaaliset virheet ja varmistetaan luottamuksellisen aineiston tietoturvallinen lähetys. Erityishaasteiden ja vaatimusten selvittäminen on olennaisen tärkeää. Pankin asiak kuudenhallintajärjestelmään tallennetun tiedon on oltava saatavilla tarvittaessa. Toisaalta tietojen ehdoton turvaaminen ja suojaus ulkopuolisilta on varmistettava tunnistautumismenettelyllä sekä etukäteen määritellyillä työnkuluilla, jotka perustuvat aineiston automaattiseen prosessointiin. Pankin tietokantaan tallennus ja arkistointi tulisi suojata luotettavasti antamalla kirjautumisoikeudet vain asianmukaisille työntekijöille. Työnkulkuesimerkki: Arkirutiineihin lisää tehokkuutta Asiakirjaprosessien automatisointi Asiakas tarvitsee uuden lainan. Virkailija ojentaa hänelle yksilöidyn lainatarjouksen, jonka kunkin sivun yläreunassa on QR-koodi. Se sisältää asiakkaan henkilötunnuksen ja nimen sekä asiakirjan nimen, laatimisajankohdan ja laatimisesta vastaavan virkailijan tiedot. Kotona asiakas tarkistaa, täydentää ja allekirjoittaa tarjouksen ja lähettää sen pankkiin. Pankkivirkailija skannaa allekirjoitetun tarjouksen ja QR-koodi käynnistää automaattisesti tietojen lähetyksen pankin asiakkuudenhallintajärjestelmään. Virkailija voi skannata kerralla useita asiakirjoja, sillä QR-koodi antaa kullekin niistä yksilöllisen tunnuksen. Lopuksi allekirjoitettu tarjous tallennetaan pankin hallintajärjestelmässä sijaitsevaan asiakaskansioon. Vaihtoehtoisesti asiakas antaa virkailijalle uuden henkilötunnisteen. Virkailija valitsee monitoimilaitteelta sopivan työnkulun. Monitoimilaitteen päivittyvä hakutoiminto (monitoimilaite kytketty asiakkuudenhallintajärjestelmään) löytää hallintajärjestelmään tallennetun asiakaskansion. Järjestelmä löytää automaattisesti tietokannasta asiakkaan dokumentit ja tallentaa uuden henkilötunnisteen sekä päivittää asiakastiedot. Tietoturvan varmistamiseksi jokaisen pankkivirkailijan on tunnistauduttava monitoimilaitteella ennen kuin hän voi käyttää esimerkissä kuvailtuja toimintoja. Rahoituslaitosten hyödyt Pankkitilin avaaminen ja asiakirjaprosessien automatisointi Selkeä käyttöliittymä ja etukäteen määritellyt työnkulut helpottavat ja vauhdittavat työskentelyä. QR-viivakoodien tunnistus ja luotettava asiakirjojen indeksointi tehostavat ja automatisoivat asiakirjojen käsittelyn. Käyttäjien varmennus ja laitteisiin sisällytetyt tietoturvaominaisuudet suojaavat asiakirjoja ja työympäristöä ulkopuolisilta. Asiakkuuksien hallinnointi on optimaalista, sillä kaikki informaatio on käsittelyvalmiissa ja sähköisessä muodossa.

6 TIETOTURVALLINEN TOIMINTAYMPäRISTÖ Lokitiedot Lokitiedot ovat tärkeitä, sillä niiden avulla varmistetaan toimintaympäristön suojaus sekä analysoidaan järjestelmän käyttötapahtumat ja prosessit mahdollisissa ongelmatilanteissa. Näin ollen lokitiedot ovat vankka perusta yksityisyyden suojan kannalta kriittisissä tehtävissä, joita ovat mm. henkilöllisyysasiakirjojen tai muun luottamuksellisen informaation skannaus. Tämä äärimmäisen tärkeä prosessi toimii taustalla eikä ole asiakkaiden tai pankin henkilöstön nähtävillä. Työnkulkuesimerkki: Tietoturvallinen toimintaympäristö Lokitiedot Seurantasovellus rekisteröi kaikki tapahtumat, joita pankin monitoimilaitteilla on suoritettu. Jokaiseen kopioon ja tulosteeseen sekä skannattuun ja faksattuun sivuun liitetään tieto työn suorittajasta, sen nykyisestä vaiheesta ja toimenpiteen ajankohdasta. IT-ylläpito voi milloin tahansa ladata lokitiedot katseltaviksi sekä siirtää valitsemansa raportit Excel-sovellukseen. Hakutoimintojen avulla IT-ylläpito voi etsiä ja tarkastella haluamiaan lokitietoja. Näin on mahdollista jäljittää tietovuodot ja tunnistaa käyttäjät, jotka eivät noudata annettuja tietoturvaohjeita. Rahoituslaitosten hyödyt Tietovuotojen estäminen Tietoturvallisen toimintaympäristön luominen

7 KESKEISET VASTUUT YMPÄRISTÖ- JA TIETOTURVAVASTUULLISUUS 6/7 KESKEISET VASTUUT Ympäristövastuu Tietoturvavastuu Konica Minolta suosii ympäristöä säästäviä toimintastrategioita ja ottaa huomioon ekologiset näkökohdat tuotteidensa koko elinkaaren aikana. Konica Minolta pyrkii edistämään kierrätystä ja uusiokäyttöä, ehkäisemään luonnon saastumista ja minimoimaan kaikki mahdolliset ympäristöriskit. Ekologinen tuotanto Tutkimus- ja tuotekehitysosastomme päämääränä ovat vihreät innovaatiot. Niistä esimerkkinä Konica Minoltan oma polymeerinen Simitri HD -väriaine, jonka valmistuksessa CO2-päästöjä syntyy 33 % vähemmän kuin perinteisten värijauheiden tuottamisessa. Ekologinen kuljetus Pakkauskokojen pienentäminen ja älykkäästi toteutettu logistiikka lyhentävät kuljetusvälimatkoja sekä vähentävät kuljetuskertoja ja kuljetusjätettä. Ekologiset palvelut Laitteiden energiansäästötoiminnot sekä virran kulutusta mittaava Eco-laskuri kertovat käytännön toimista, joilla tuemme uusimpia ympäristövaatimuksia. Ekologinen käyttö Monitoimilaitteiden ja tulostinten kehittyneet ominaisuudet kuten käyttäjävarmennus, Follow Me -tulostus ja töiden esikatselu säästävät paperia ja estävät tarpeetonta kopiointia. Ekologinen kierrätys Konica Minoltan ympäristövastuullisuutta osoittavat mm. laitteiden ja tarvikkeiden kierrätys sekä uusio paperin käyttö - tulostuslaadusta silti yhtään tinkimättä. Konica Minolta on edelläkävijä monitoimilaitteiden tietoturvateknologian kehittäjänä ja toteuttajana. Sähköisen informaation käyttäjätietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuutta suojaavat ratkaisut ovat yksi toimintamme painopisteistä. Verkon tietoturva Tietoturvakäytännöt suojaavat verkkoliikennöintiä ja estävät luvattoman pääsyn laitteille ja verkkotoimintoihin. Henkilökohtainen tietoturva Kaikki Konica Minoltan laitteilla käsiteltävä henkilökohtainen informaatio on ja pysyy aina ulkopuolisten ulottumattomissa. Tarvittaessa toimintojen käyttöä voidaan rajoittaa. Käyttäjätunnistus ja Follow Me -tulostus varmistavat, että luottamukselliset asiakirjat päätyvät oikeisiin käsiin eivätkä jää lojumaan laitteen luovutustasolle. Tietoturvasertifikaatit Konica Minolta suhtautuu asiakkaidensa tietoturvan varmistamiseen vakavasti. Sen vuoksi lähes jokaiselle bizhub-monitoimilaitteelle on myönnetty Common Criteria (CC) EAL3 tai vastaava ISO sertifiointi. Monesta muusta valmistajasta poiketen Konica Minolta hakee aina sertifiointia koko monitoimijärjestelmälle ja varmistaa näin järjestelmien aukottoman tietoturvan. Lisätietoja vihreästä innovoinnista

8 Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m2 painoisille ja A4 kokoisille arkeille. Skannaus-, kopiointi- ja tulostusnopeudet on ilmoitettu poikittain syötetyille, yksipuolisille A4 kokoisille arkkisarjoille. Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta. Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoja ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Lisätietoja osoitteesta: Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Puh. vaihde ESPOO Keilaranta 17 C ESPOO JYVÄSKYLÄ Piippukatu JYVÄSKYLÄ OULU Ratakatu OULU ROVANIEMI Vierustie ROVANIEMI SODANKYLÄ Kasarmintie SODANKYLÄ TAMPERE Hatanpäänkatu TAMPERE TURKU Apilakatu TURKU

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

Viestinnän A4-monitoimikeskus

Viestinnän A4-monitoimikeskus bizhub C35 Viestinnän A4-monitoimikeskus Toimistojärjestelmä bizhub C35 bizhub C35, toimistojärjestelmä Viestintävalmiuksien verraton täydentäjä n bizhub C35 A4-värimonitoimilaite on äärimmäisen suorituskykyinen

Lisätiedot

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Unity Document Suite, asiakirjojen skannaus ja jakelu Asiakirjojen

Lisätiedot

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA optimized print services MODERNIN TYÖYMPÄRISTÖN HAASTEET RATKAISTAAN YHTEISTYÖLLÄ! Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

YSoft SafeQ Suite. Moduulit

YSoft SafeQ Suite. Moduulit YSoft SafeQ Suite Kategoria Moduulit Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tietoturva YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT JULKAISUT TIETOTURVAKATSAUS TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT Tämän tietoturvakatsauksen sisältöä päivitetään jatkuvasti ja se on tarkoitettu ainoastaan Konica Minolta Business Solutions

Lisätiedot

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900

Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 Poikkeuksellista lisäarvoa ja ylivertaista tuottavuutta KIP 7700 I KIP 7900 KIP 7700 KIP 7900 Laadun, monikäyttöisyyden ja luotettavuuden ylivoimaa KIP 7700 ja KIP 7900 ovat suurkokojen tulostamiseen kehitettyjä

Lisätiedot

bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotatoa ja viestitää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavat taidot tyylikäs muotoilu Meestymie vaatii

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin KIP C7800 I CAD Designed KIP C7800 CAD DESIGNED Suurkokojen väritulostusjärjestelmä teknisiin ja tuotannollisiin tarpeisiin KIP C7800 on täydellinen

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Tulostuksen hallinta Yhdenmukainen tulostusympäristön hallinta Tulostuskäytännöt ja säännöt Tuotepohjainen työprosessi Tulostusjonojen hallinta KÄYTTÄJIEN JA KUSTANNUSTEN KATTAVA

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAXin ainutlaatuinen markkina-asema ja kilpailukyky perustuvat kolmeen tärkeään osatekijään: ihmisiin,

Lisätiedot

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Tuotteen käyttöohjeet Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta kannen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Tämä opas on valmistettu

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

FRO YOUR ERS ECTI E DIFFERENTLY. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme. HUOLLON eri tavalla SUUNNITELTU

FRO YOUR ERS ECTI E DIFFERENTLY. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme. HUOLLON eri tavalla SUUNNITELTU WE SEE EDUCATION Tulostimet, projektorit, skannerit DIFFERENTLY Näemme TERVEYDEN- HUOLLON eri tavalla FRO YOUR SINUN NÄKÖKULMASTASI ERS ECTI E SUUNNITELTU yrityksille Me ymmärrämme terveydenhuoltoa Terveydenhuollon

Lisätiedot

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva LISÄTIETOJA Verkossa www.google.com/a Sähköposti appsenterprise@google.com Verkkopohjaisten

Lisätiedot

Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä

Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä 50/45/36 sivua/min mustavalkoisena LCDkosketusnäyttö Monipuolinen

Lisätiedot