YMPÄRISTÖTIETOISUUS. Konica Minolta suosii vihreitä arvoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTIETOISUUS. Konica Minolta suosii vihreitä arvoja"

Transkriptio

1 Konica Minolta suosii vihreitä arvoja Konica Minolta on tulostusteknologian johtava valmistaja, jonka hallinnointifilosofiassa ympäristön suojelulla on keskeinen osa. Toimenpiteet ja tavoitteet on tiivistetty yhtiön Eco Vision ympäristöohjelmaan. Eco Vision 2050 esittelee Konica Minoltan pitkän aikavälin ympäristöohjelman. Siinä vahvistetaan toimintaohjeet ja päämäärät Konica Minoltan suunnatessa täyttämään tavoitteensa ja velvoitteensa maailmanlaajuisena yhtiönä, joka edistää kestävän kehityksen maailmaa, ympäristöä ja yhteiskuntaa. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi ilmaston lämpiämisen estäminen, rajallisten luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen, kierrätys ja uusiokäyttö sekä biologisen monimuotoisuuden palauttaminen ja säilyttäminen. Teknologiset innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä ympäristöä säästävän yritystoiminnan kehittämisessä. Samalla ne vähentävät tuotannon ympäristövaikutuksia ja tarjoavat entistä ekotehokkaampia uutuustuotteita. YMPÄRISTÖTIETOISUUS

2 Eco Vision 2050 KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTA Ympäristön suojelu on ekologisesti järkevää ja myös taloudellisesti kannattavaa. Konica Minoltalle myönnetyt monet ympäristösertifikaatit ovat yksiselitteinen osoitus yhtiön huipputason teknologioista, ominaisuuksista ja toiminnoista, joista jokainen osaltaan varmistaa, että kaikki tuotteet ovat kansallisten ja kansainvälisten ympäristölakien sekä säännösten mukaisia. Blue Angel, Energy Star, ISO 14001, ROHS Tuotteiden elinkaaren aikaisten CO 2 -päästöjen vähennys 80 %:lla vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta Rajallisten luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja uusiokäyttö. Biologisen monimuotoisuuden palauttaminen ja säilyttäminen Creation of New Value Konica Minoltan johtamisfilosofia Johtamisfilosofiamme ei tarkoita pelkästään innovatiivisia ja ennen näkemättömiä uutuustuotteita. Uudet arvot ovat osa toiminta-ajatustamme ja ne velvoittavat myös huolehtimaan ympäristöstämme uusin keinoin. Masatoshi Matzusaki Pääjohtaja ja CEO, Konica Minolta Holdings, Inc.

3 TUOTTEEN ELINKAARI Ympäristönäkökohtien huomiointi ja niiden sisällyttäminen tuotteeseen kuten Konica Minoltan monitoimijärjestelmään on useampivaiheinen prosessi. Se alkaa jo uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ja kehitystyössä sekä jatkuu läpi monien sisäisten prosessien, joiden seurauksena tuote ja asiakas viimein kohtaavat. Lopulta ympyrä sulkeutuu käytettyjen laitteiden kierrätyksessä. Energiansäästö ja Konica Minoltan Zero Waste -ohjelman maailmanlaajuinen toteutus Painopiste: Kierrätyksen edistäminen ja kaatopaikalle päätyvän jätteen minimointi. Ympäristömyönteinen ja globaali hankintapolitiikka Painopiste: Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten tuotteiden suosiminen. Vihreät hankinnat VALMISTUS JAKELU CO 2 -päästöjen pienentäminen jakeluteitä ja -järjestelmiä kehittämällä Painopiste: Logistiikkapalvelujen maailmanlaajuinen uudelleen järjestely, esimerkiksi lento- ja maantiekuljetusten siirto laiva- ja junakuljetuksiksi. Ympäristöstandardien jatkuva kehittäminen Painopiste: Energiaa säästävä tuote suunnittelu, tuotteiden kompakti ja kevyt rakenne, pidempi elinkaari ja kierrätettävät komponentit. T&K MYYNTI JA HUOLTO Myynnin ja huoltopalvelujen tehostaminen Painopiste: Myyntitoimistojen käyttämien autojen lukumääräinen vähennys maailmanlaajuisesti ja huoltokäyntien optimointi. Käytöstä poistaminen KIERRÄTYS Loppukäyttäjät CO 2 -kokonaispäästöjen minimointi jokaisen toimistotuotteen käyttöiän aikana Painopiste: Keskittyminen mahdollisimman vähän energiaa kuluttavien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Jätteiden minimointi ja paikallisten määräysten noudattaminen maailmanlaajuisesti Painopiste: Käytettyjen tuotteiden uusioimista ja kierrätystä helpottavien menetelmien luominen.

4 VIHREÄT TEKNOLOGIAT Konica Minoltan laitteisiin sisältyy vakiona useita pitkälle kehitettyjä teknologioita, jotka suojelevat ja säästävät ympäristöä. Polymeerinen Simitri HD -väriaine Simitri HD -väriaineen valmistuksessa käytetään biomassaa, jolla pyritään hiilineutraaliin kierrätykseen ja joka pienentää Simitri HD -väriaineen sekä samalla myös Konica Minoltan toimistolaitteiden hiilijalanjälkeä. Simitri HD -väriaineen biomassa on kasviperäistä ja koostuu biologisista materiaaleista, joten sen valmistus, käyttö ja kierrätys ovat ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä. Ei pelkästään Simitri HD -väriaineen valmistus vaan myös sen käyttö vähentävät CO 2 -päästöjä, sillä polymeerinen väriaine kiinnittyy keskimääräistä alemmassa lämpötilassa. Kiinnitysyksikön matalampi lämpötila laskee myös energiankulutusta. Polymeerisen väriaineen hiukkaskoko on pienempi kuin perinteisellä menetelmällä tuotetuissa värijauheissa, joten polymeeristä väriainetta kuluu samaan tulostustyöhön vähemmän. Siistaus paljastaa, kuinka helposti ja tarkasti väriaine saadaan poistettua käytetystä paperista. INGEDE-vakiotesti osoittaa, että polymeerinen Simitri HD -väriaine irtoaa hyvin paperia siistatessa, jolloin myös käytetyn paperin kierrätys tehostuu oleellisesti. Väriaineen vihreä elinkaari CO 2 -NEUTRAALI, KOSKA JÄTTEEN HÄVITTÄMISESSÄ SYNTYVÄ HIILIDIOKSIDI SITOUTUU KASVEIHIN FOTO- SYNTEESISSÄ Kasvuun tarvittava fotosynteesi CO2 neutraali Kasviperäiset biomassan lähteet CO 2 -päästöt Raakaöljy Uusiokäyttö kierrätyspaperina Siistaus Biomassaa sisältävä Simitri HD -väriaine

5 Induktiokuumennus (IH-teknologia) IH-teknologiaa hyödynnetään jo useissa Konica Minoltan laitteissa. Kiinnitysyksikön oikea lämpötila saavutetaan paljon nopeammin kuin perinteisiä kuumennusmenetelmiä käyttäen ja lyhyt lämpenemisaika vähentää energian tarvetta. Myös valmiustilassa laitteen kiinnitysyksikön lämpötila voidaan pitää tavallista matalampana, mikä pienentää kokonaisvirrankulutusta. IH-teknologia parantaa selvästi laitteen energiatehokkuutta. Väriaineen palautus Nykyisin useimmissa Konica Minoltan mustavalkotuotantolaitteissa on tehokas väriaineen palautusjärjestelmä. Koska tulostusprosessissa aivan kaikki väriaine ei kiinnity paperin pintaan, palautusmekanismi kerää, kierrättää ja uudelleen käyttää ylijääneen väriaineen. Tämä menetelmä parantaa kustannustehokkuutta sekä pienentää väriaineen kulutusta ja samalla myös CO 2 -päästöjä. Matalat TEC-arvot TEC-arvo (Typical Electricity Consumption) on keskeinen energiakulutuksen mittari. TEC-arvo ilmaisee sähkölaitteen tyypillistä virrankulutusta (TEC) viikossa mittauksen perustuessa normaaliin toimistokäyttöön. TEC-arvon laskentaan käytetään standardoitua mittauskriteeristöä, joten se on valmistajasta riippumaton. Muihin järjestelmiin verrattuna Konica Minoltan laitteiden TEC-arvot ovat erittäin alhaisia ja merkitsevät mittavia energiasäästöjä. Energy Star -sertifikaatti myönnetään TEC-arvojen perusteella. Energy Star -hyväksyttyjen laitteiden hankinta vähentää käyttökustannuksia ja auttaa osaltaan suojelemaan ympäristöä. Vuorovaikutteinen eco-ajastin Eco-ajastin tarkkailee keskeytyksettä monitoimilaitteen todellisia käyttötapoja neljän viikon aikana. Seurantajakson tietoja hyödynnetään laitteen virranhallinta-asetusten määrittelyssä esimerkiksi energiasäästötilan ja torkkutilan säätämisessä. Eco-ajastin tunnistaa, milloin monitoimilaitetta ei käytetä ja kytkee sen automaattisesti torkkutilaan. Eco-skannaus Kun monitoimilaitetta käytetään pelkästään skannerina ei tulostimena laitteen kiinnitysyksikkö ei kuumene, mikä säästää energiaa. Jos monitoimilaitetta käytetään vain skannaukseen virran kytkemisen jälkeen, ei kiinnitysyksikön kuumennus käynnisty.

6 VIHREÄT TOIMINNOT Konica Minoltan toimistotuotteissa on runsaasti käteviä toimintoja, joiden soveltaminen säästää paperia, lisää tuottavuutta ja pienentää tulostuskustannuksia. Kaksipuolinen tulostus/kopiointi On selvää, että tulostus tai kopiointi paperin molemmille puolille säästää sekä paperia että rahaa. Esimerkissämme kopio/tulostusvolyymi on 250 sivua viikossa. Kaksipuolinen tulostus ja kopiointi säästävät jopa arkkia vuodessa eli 13 riisiä paperia. Vuosittainen paperin kulutus yksipuolinen tulostus Vuosittainen paperin kulutus kaksipuolinen tulostus arkkia arkia Vuosittainen paperin kulutus kaksipuolinen tulostus ja 2 sivua yhdellä sivulla Pienempi paperinkulutus = vähemmän CO 2 -päästöjä arkkia Kaksipuolinen tuloste/kopio Paperin viikkokulutus 250 arkkia

7 N-up-tulostus/kopiointi N-up-tulostus ja -kopiointi säästävät paperia pienentämällä ja yhdistämällä useita sivuja samalle arkille. Lisäetuna on asiakirjan nopea tarkastelu. N-up-toiminto soveltuu varsinkin luonnosten tulostamiseen, jolloin paperia ja väriainetta kuluu tavallista vähemmän. N-up-toiminto Eco-mittari Vedokset Eco-mittari Vedoksen tulostus ja kopiointi ovat tarjolla useimmissa Konica Minoltan laitteissa. Asiakirjasta tulostetaan ensin testisivu tai testisarja, joka tarkistetaan ja mikäli korjauksia ei tarvita, koko työ voidaan tulostaa välittömästi. Tarkistusvedos eliminoi hukkakopiot ja paperin sekä värin tuhlauksen. Esikatselu Eco-mittarin lukemat osoittavat käytön ekologisuuden ja virrankulutuksen tason. Monitoimilaitteen näytölle avautuva mittari ilmaisee selkeästi, miten eri valinnat vaikuttavat ympäristöön esimerkkinä kaksipuolisten tulosteiden osuus. Mittarin tarkoituksena on antaa informaatiota, joka edistää ympäristötietoisuutta ja monitoimilaitteiden ekologista käyttöä. Tämä toiminto mahdollistaa esikatselun ennen tulostusta tai kopiointia. Työ avautuu PC:n tulostusajuri-ikkunaan tai suoraan monitoimilaitteen näyttöön. Näin vältetään virheelliset tulosteet ja paperin tuhlaus. Tyhjien sivujen poisto Asiakirjat sisältävät usein tyhjiä sivuja, joilla varmistetaan esimerkiksi uuden kappaleen alkaminen aukeaman oikealta sivulta. Laitteen asetuksissa voidaan määritellä tyhjien sivujen automaattinen poisto, jolloin sivut eivät tulostu ja paperia säästyy.

8 YMPÄRISTÖ- SERTIFIKAATIT Konica Minolta on uhrannut runsaasti työtä, aikaa ja resursseja kehittääkseen teknologioita, toimintoja ja ominaisuuksia, jotta jokainen sen tuote vastaisi ympäristölakeja ja -säädöksiä kaikkialla maailmassa. Tärkeimmät Konica Minoltan tuotteille myönnetyt kansainväliset sertifikaatit ovat Blue Angel, Energy Star, ISO ja ROHS. Blue Angel Blue Angel on maailman ensimmäinen ympäristömerkintäjärjestelmä. Merkki myönne tään tuotteille ja palveluille, joiden ympäristövaikutukset jäävät alle asetettujen raja-arvojen. Energy Star Energy Star -hyväksyntään ovat oikeutettu ja vain ne toimistolaitteet, jotka täyttävät energiansäästöstandardit. Tärkein myöntämiskriteeri on laitteen TEC-arvo. ISO ISO on kansainvälinen ja ympäristöasioiden hallintaa koskeva standardi. Konica Minolta toteuttaa hallintojärjestelmää, joka on ISO vaatimusten mukainen. Hallintojärjestelmä hyväksyttiin jo vuosia sitten toimintatavaksi yhtiön ympäri maailmaa sijaitsevilla tuotantolaitoksilla, joille kaikille on myönnetty ISO sertifikaatti. RoHS (haitallisten aineiden käytön rajoittaminen) RoHS-direktiivi rajoittaa kuuden haitallisen aineen käyttöä tiettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. RoHS-säädöksiä ja WEEE-direktiiviä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätys) sovelletaan rinnakkain. WEEE-direktiivi tähtää elektroniikkalaiteromun keruun, käsittelyn ja kierrätyksen asianmukaiseen toteutukseen. Se on osa lainsäädäntöaloitteita, joilla etsitään toimia ja ratkaisuja myrkyllisen WEEE-romun ympäristölle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Konica Minolta on ehdottomasti ja todistettavasti sitoutunut RoHS-direktiivin noudattamiseen. Lisäksi yhtiö kaikin tavoin välttää käyttämästä RoHS-määritelmän mukaisia haitallisia aineita toimistolaitteissaan. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Keilaranta 10 E ESPOO Puh /2012

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI

DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI DOKUMENTTIEN VAATIMUSTEN- MUKAISUUS JA LUOTTAMUKSEL- LISUUS OVAT VÄLTTÄ- MÄTTÖMIÄ TYÖSSÄNI LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN LAKIASIAINTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2 TOIMINNAN TEHOSTAMINEN ON YKSINKERTAISTA

Lisätiedot

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services

HALUAN PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA. optimized print services HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA optimized print services MODERNIN TYÖYMPÄRISTÖN HAASTEET RATKAISTAAN YHTEISTYÖLLÄ! Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA

PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA PANKKIPALVELUILTA ODOTAN TEHOKKUUTTA JA EHDOTONTA LUOTTAMUK- SELLISUUTTA Pankkitoiminnan kehittäminen PALVELUJEN OPTIMOINTI ON HELPPO TOTEUTTAA Rahoitusalan yrityksissä tuotetaan valtava määrä paperiasiakirjoja.

Lisätiedot

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2011 2012 canon-europe.com Yhteiskuntavastuu = ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu Selkeyden vuoksi olemme jakaneet yhteiskuntavastuuraportointimme kolmeen

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen menettely. Tässä asiakirjassa esitetään

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

CARBON MANAGEMENT -MALLI

CARBON MANAGEMENT -MALLI Oy International Business Machines Ab PL 265 00101 Helsinki telephone +358 9 4591 fax +358 9 459 2255 KIINNOSTAAKO VIHREÄ TULOS? Ota yhteys IBM:ään. Karsitaan yrityksenne kuluja ja luodaan ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

FROM YOUR PERSPECTIVE. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme eri tavalla

FROM YOUR PERSPECTIVE. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme eri tavalla WE SEE EDUCATION DIFFERENTLY Tulostimet, projektorit, skannerit Näemme OPETUKSEN eri tavalla FROM YOUR SINUN NÄKÖKULMASTASI PERSPECTIVE SUUNNITELTU OPETUS- KÄYTTÖÖN Me ymmärrämme OPPILAITOKSIA Tiedämme,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE

TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2008 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. YHTIÖKOKOUS Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.1.2009

Lisätiedot