Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015"

Transkriptio

1 Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015 KUNTOUTUS

2 Kartanokylpylä Kaisankoti kulttuurihistoriaa ja nykyaikaa Kartanokylpylässämme voi aistia suomalaista lähihistoriaa. Kaisankodin äiti on presidentin rouva Kaisa Kallio, joka perusti nimeään kantavan säätiön saamallaan kansalaislahjalla v Tämän päivän Kaisankoti on nykyaikainen kuntoutus- Ja kokoushotelli juhla-, kylpylä- ja lomapalveluineen. Kaisankodin sijainti luonnonkauniissa puistomaisemassa tarjoaa vieraille lepoa ja virkistystä. Kaisankodin toiminnan lähtökohtana on varmistaa, että hyvinvoiva ja sitoutunut moniammatillinen työtiimi tarjoaa erinomaista, asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivaa asiakaspalvelua. Kaisankodin kuntoutuspalvelut Kaisankodilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus työikäisten kuntoutuksesta. Käytämme toiminnassamme aktivoivia, toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä kuntoutusmalleja, jotka rakentuvat pitkälti kuntoutujan oman tiedon ja kokemuksen varaan. Kuntoutuksessa on mahdollisuus muutokseen, jolla on sekä yksilöllisiä että työelämään ja yhteiskuntaan kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia. Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluu mm. lääkäreitä, psykologeja, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti, terveydenhoitaja sekä työfysioterapeutteja. Kattava kurssitarjontamme auttaa löytämään juuri teille tai asiakkaallenne sopivan kuntoutusmuodon. KAISANKODIN TARJOAMIA KUNTOUTUSKURSSEJA ON JÄLJEMPÄNÄ ESITELTY KURSSIKOHTAISISSA LAATIKOISSA. Toteutamme mm. seuraavia KELA:n kuntoutuskursseja: ASLAK-kuntoutus (Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus) Tyk-kuntoutus (Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) Tules-kuntoutus (Työelämässä olevat niska-, hartia- ja selkäoireiset) Työelämässä uupuneiden kuntoutus Mielenterveyskuntoutus LISÄTIETOA JA APUA KURSSIASIOISSA saatte Kaisankodin kuntoutustoimistosta puhelimella tai sähköpostilla osoitteesta

3 ASLAK-kuntoutus ASLAK, eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus, on työikäisten varhaiskuntoutusta. ASLAK-kuntoutuksen päätavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, silloin kun sen heikkenemisen riskit ovat jo todettavissa, mutta oireilu on lievää. Kuntoutus muodostuu asiantuntijoiden ohjaamista opetuskeskusteluista, ryhmätyöskentelystä sekä monipuolisesta liikunnasta. Kuntoutusprosessin pituus on vuorokautta, joka jakautuu 3-7 kurssijaksoon. Kuntoutusjaksojen aikana yhteistyötä tehdään kuntoutujien, Kaisankodin moniammatillisen työryhmän, työterveyshuollon ja työnantajan välillä. Yhteistyön avulla varmistetaan kuntoutusprosessin nivoutuminen työelämään ja aikaansaatujen muutosten siirtyminen asiakkaan arkeen. ASLAK-kursseja järjestetään pääasiallisesti työpaikkakohtaisena, jolloin kurssilaiset kootaan saman yrityksen tai yhteisön jäsenistä. Kaisankodissa toteutetaan myös ammattialakohtaisia kursseja sekä Etelä-Suomen alueelle, että valtakunnallisesti. Ohessa vuoden 2015 kurssiluettelo. NRO ALUEELLISET KURSSIT ALKAMISAIKA Alueellinen peruskoulun opettajien ASLAK-kurssi Uudenmaan yrittäjät/yrittäjien ASLAK-kurssi Alueellinen koulunkäyntiavustajien ASLAK-kurssi Alueellinen sairaaloissa ja avohoidossa mielenterveystyötä tekevien ASLAK-kurssi Alueellinen vartiointialan ja järjestyksenvalvojien ASLAK-kurssi Alueellinen sosiaalialan työntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen esimiesten ASLAK-kurssi Alueellinen kotisairaanhoidon työntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen opettajien ASLAK-kurssi Alueellinen erityisopettajien ASLAK-kurssi Alueellinen terveydenhuollon ja sairaaloiden erityistyöntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen toimistotyöntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen kirjastonhoitajien ja kirjastotyöntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen toimistotyöntekijöiden ASLAK-kurssi Alueellinen julkishallinnon esimiesten ja asiantuntijoiden ASLAK-kurssi Alueellinen lastentarhanopettajien ASLAK-kurssi Alueellinen myyntihenkilöiden ASLAK-kurssi Alueellinen kehitysvammahoitajien ja ohjaajien ASLAK-kurssi Alueellinen opettajien ASLAK-kurssi Alueellinen yrittäjien ASLAK-kurssi Alueellinen päivähoitohenkilöstön ASLAK-kurssi Alueellinen perus- ja lähihoitajien ASLAK-kurssi Alueellinen päivähoitohenkilöstön ASLAK-kurssi Alueellinen sairaanhoitajien ASLAK-kurssi Alueellinen poliisien ASLAK-kurssi Alueellinen sosiaalialan työntekijöiden ASLAK-kurssi Uudenmaan yrittäjät/yrittäjien ASLAK-kurssi NRO VALTAKUNNALLISET KURSSIT ALKAMISAIKA Leipuriyrittäjät/Leipuriliitto ry:n jäsenyritykset ASLAK-kurssi Valtakunnallinen Suomen Yrittäjänaiset ry:n ASLAK-kurssi Suomen fysioterapia-yrittäjien ASLAK-kurssi Valtakunnallinen lähi- ja perushoitajien ASLAK-kurssi Valtakunnallinen pappien ASLAK-kurssi Valtakunnallinen rakennustyöntekijöiden ASLAK-kurssi

4 Tyk-kuntoutus Tyk, eli työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus, on ammatillista kuntoutusta tilanteessa, jossa kuntoutujaa uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai hänen työkykynsä on heikentymässä olennaisesti, eivätkä työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet riitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Kuntoutus toteutetaan eri asiantuntijoiden ohjaamana ryhmämuotoisena työskentelynä sekä tiiviinä yhteistyönä kuntoutujan työterveyshuollon ja työpaikan kanssa. TYK-kuntoutus on noin kaksi vuotta kestävä kuntoutumis- ja oppimisprosessi, joka koostuu useista 5-12 vuorokauden mittaisista selvitys- ja valmennusjaksoista, niiden välissä tapahtuvasta harjoittelusta sekä työhön liittyvistä välitehtävistä. Tyk-kuntoutus voidaan toteuttaa myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Tules-kuntoutus Tules-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat, työhön palaavat, kuntoutustuella olevat tai vielä opiskelevat tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kärsivät henkilöt. Kaisankodissa järjestetään kahdenlaista Tules-kuntoutusta: Työelämässä olevien niska- ja hartiaoireisten kursseja sekä Työelämässä olevien selkäoireisten kursseja. Kurssit on suunniteltu tukemaan kuntoutujan kanssa yhdessä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista. Näiden tavoitteiden myötä pyritään turvaamaan ja parantamaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista työ- ja toimintakykyä. NRO ALUEELLISET KURSSIT ALKAMISAIKA Niska-hartiaoireisten kurssi Selkäoireisten kurssi Niska-hartiaoireisten kurssi Selkäoireisten kurssi Niska-hartiaoireisten kurssi

5 Työelämässä uupuneiden kuntoutus Aikuisten työuupumuskurssit on tarkoitettu työssä oleville henkilöille, joiden työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet tai muut mielenterveysoireet, kuten masennus, ahdistusoireilu, unettomuus ja ylirasittuneisuus. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä tulee olla yhteys työelämään ja heiltä edellytetään halua käsitellä ongelmiaan ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Kurssien tavoitteena on, osana työterveyshuollon tai muun käynnissä olevan hoitoprosessin kanssa, edesauttaa uupumuksesta toipumista sekä auttaa kuntoutujaa löytämään keinoja kohentaa työssä jaksamistaan ja työelämässä selviytymistään. NRO KURSSIT ALKAMISAIKA Mielenterveyskurssi Aikuisten työuupuneiden kurssi Mielenterveyskurssi Aikuisten työuupuneiden kurssi Aikuisten työuupuneiden kurssi Mielenterveyskuntoutus Lievää tai keskivaikeaa masennusta sairastavien kuntoutuskurssien kohderyhmänä ovat työssä olevat, sinne palaavat tai kuntoutustuella olevat työikäiset henkilöt. Kurssien tavoitteena on antaa tietoa psyykkosistä oireista, muun muassa masennuksesta ja uupumusoireista, lisätä itsehoitokeinoja ja näiden avulla lievittää oireita ja ennaltaehkäistä niiden uusiutumista. Kurssilla kuntoutujia tuetaan omien voimavarojen tunnistamiseen sekä kannustetaan elämäntapamuutoksiin. Kokemusten jakaminen toisten kurssilaisten kanssa auttaa kuntoutujaa suhteuttamaan omaa tilannettaan ja löytämään uusia käytännön keinoja elämänhallintansa parantamiseen. Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisina uudenlaisella mallilla, joissa avo- ja laitosjaksot vuorottelevat ja mahdollistavat joustavan kuntoutusprosessin läpiviennin. Kokonaisuudessaan kuntoutus on kestoltaan noin vuoden mittainen (yhteensä 5 avopäivää ja 15 vuorokautta kuntoutuslaitoksessa).

6 Hakeutuminen kuntoutukseen Kuntoutukseen hakeutuminen aloitetaan ottamalla yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai työterveyslääkäriin. Lääkäri selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua henkilön hyvinvoinnille ja kirjaa asiasta B-lausunnon. Kuntoutushakemus KU 102 ja lääkärin B-lausunto toimitetaan KELA:n paikallistoimistoon. KELA:n tehtyä kuntoutuspäätöksen he ilmoittavat siitä teille sekä kuntoutuksen toteuttajalle. Lisätietoa löydätte osoitteesta tai /kuntoutus. Kuntoutussihteerimme vastaa mielellään kysymyksiinne myös puhelimitse tai sähköpostitse osoitteessa

7 Työelämän taukopaikka Kartanokylpylä Kaisankoti tarjoaa kuntoutuspalveluiden lisäksi myös tauon paikan työelämän ja arjen pyörityksen keskelle monipuolisten kokous-, työhyvinvointi-, majoitus-, ravintola- ja hemmottelupalveluiden merkeissä. Joustavat kokouspalvelut virkistävässä miljöössä Kartanokylpylä Kaisankodin puitteet ovat mitä parhaat erilaisten kokouksien onnistumiselle. Monipuoliset tilat, runsaat ja herkulliset kokoustarjoilut sekä palvelualtis kokousemäntämme takaavat menestyksellisemmän kokouspäivän. Kokouspäivien yhteyteen voitte liittää myös erilaisia oheispalveluita, jotka rytmittävät mukavasti työskentelyä luoden tilaa uusille oivalluksille sekä mukavalle yhdessäololle. Vireyttä, vetreyttä ja kiireetöntä yhdessäoloa työhyvinvointipäivillä Moninaiset virkistyspäivät onnistuvat Kaisakodin luonnonkauniissa ympäristössä. Virkistyspäivät voivat sisältää erilaisia liikunnallisia palveluita rivakasta kahvakuulaharjoittelusta rauhalliseen venyttelyyn, luontoelämyksiä ja läsnäoloharjoituksia Pakankylän upeissa maisemissa, sauna- ja hemmotteluhoitoja tai vaikka hauskoja hetkiä uusia kädentaitoja harjoitellessa. Lisäksi maukas ruoka pitää mielen ja kehon virkeänä koko päivän ajan. Kotoista herkuttelua Kartanoravintolassa Historiallisessa päärakennuksessa sijaitseva kartanoravintolamme hemmottelee vieraita kotoisilla makuelämyksillä, sillä notkuvat noutopöytämme ja à la carte -listan herkulliset annokset tarjoavat runsaan valikoiman vaihtoehtoja. Kaisankoti tarjoaa myös ainutlaatuiset puitteet erilaisiin juhliin intiimeistä illallisista suurempiin suku- ja yritysjuhliin. Ammattitaitoinen ja palvelualtis henkilökuntamme loihtii kaikista tilaisuuksistanne ikimuistoiset! Räätälöimme mielellämme teille tai työyhteisöllenne sopivan tilaisuuden. Myyntipalvelumme palvelee teitä numerossa tai Tervetuloa vieraaksemme!

8 Lämpimästi tervetuloa vieraaksemme Kartanokylpylä Kaisankotiin! Kartanokylpylä Kaisankoti sijaitsee Pohjois-Espoossa, vain 25 km:n päässä Helsingin keskustasta ja lentokentältä. Ajo-ohjeet: /yhteystiedot KARTANOKYLPYLÄ KAISANKOTI Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Bodomintie 37, Espoo, Finland Y-tunnus , puh (9) ,

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot