Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013"

Transkriptio

1 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013

2 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika Vastauksia / Vastausprosentti 14,5

3 Mistä sinä saat parhaiten tietoa erilaisista kuntoutuspalveluista? Valitse kolme tärkeintä. Peruskoulutuksesta 13% Erikoistumiskoulutuksesta Työpaikan kuntoutustyöryhmältä Fysioterapeutilta 25% 23% 30% Terveydenhoitajalta tai työterveyshoitajalta 10% Työpaikan kollegalta Kelan sivuilta ja/tai Kelan palvelunumerosta 40% 44% Kuntoutuspalvelun tarjoajalta suoraan 29% Kuntoutusportista Potilaalta Potilasjärjestöltä 14% 1 Vakuutusyhtiöstä 6% Internetistä 15% jostain muualta 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 6.448, Hajonta: 3.625) (Vastauksia: 2200 / (14%))

4 Miten arvioisit tarjolla olevan tiedon riittävyyttä ja sovellettavuutta? Tietoa ei saa juuri mistään. 3% Tiedon etsiminen on työlästä. 59% Tietoa saa kohtuudella, mutta se ei ole sovellettavaa. 17% Tietoa saa helposti. 15% Minulla itselläni on tarvitsemani tiedot. 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.614, Hajonta: 1.398) (Vastauksia: 2177 / (14%))

5 Haluamme, että seuraavaksi arvioit, miten hyvin tunnet ja kuinka paljon potilaillesi erilaisia kuntoutusmuotoja olet käyttänyt. 1 en ole koskaan kuullut, 2 olen kuullut, mutta en ole käyttänyt, 3 olen joskus käyttänyt, 4 olen käyttänyt jonkin verran, 5 käytän säännöllisesti Ammatillinen kuntoutus Ammattitauti- tai tapaturmalain mukainen kuntoutus ASLAK-kuntoutus Fysioterapia Kuntoremontti Kuntoutustarveselvitys Kuntoutustutkimus Liikennevakuutuslain mukainen kuntoutus Mielenterveyskuntoutus Neuropsykologinen kuntoutus Psykoterapia Päihdekuntoutus Sopeutumisvalmennus Sosiaalinen kuntoutus Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus Toimintaterapia TULES-kuntoutus TYK-kuntoutus Työhönvalmennus Työkokeilu 1,918 2,306 2,219 2,659 2,898 2,807 3,026 2,934 2,798 3,154 2,927 3,113 2,829 3,21 2,944 2,617 2,412 2,943 3,385 4, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kaikki

6 Arvioi eri kuntoutusmuodoilla mielestäsi saatavia tuloksia. 1 Tuloksia ei saada lainkaan, 2 tulokset ovat olleet heikkoja, 3 tulokset ovat olleet kohtalaisia, 4 tulokset ovat olleet hyviä, 5 tulokset ovat olleet erinomaisia Ammatillinen kuntoutus Ammattitauti- tai tapaturmalain mukainen kuntoutus 3,129 3,309 ASLAK-kuntoutus 2,738 Fysioterapia 3,511 Kuntoremontti Kuntoutustarveselvitys Kuntoutustutkimus Liikennevakuutuslain mukainen kuntoutus Mielenterveyskuntoutus Neuropsykologinen kuntoutus Psykoterapia Puheterapia Päihdekuntoutus Sopeutumisvalmennus Sosiaalinen kuntoutus Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus Toimintaterapia TULES-kuntoutus TYK-kuntoutus Työhönvalmennus 2,726 2,943 3,08 3,016 3,06 3,235 3,454 3,657 2,601 3,335 2,583 3,151 3,493 3,217 2,922 2, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kaikki

7 Haluamme seuraavaksi, että pohdit, millä keinoilla kuntoutuksen kysyntä ja tarjonta saataisi kohtaamaan nykyistä paremmin? Mielestäni seuraavien tahojen tietämystä eri kuntoutusvaihtoehdoista pitäisi lisätä. Valitse 3-5 mielestäsi tärkeintä tahoa. Potilaat Työnantajat 51% 48% Lääkärit 73% Perusterveydenhuollon henkilöstö 54% Erikoissairaanhoidon henkilöstö Työterveyshuollon henkilöstö 41% 44% Sosiaalityön henkilöstö Työvoimahallinnon henkilöstö Kelan henkilöstö Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö 24% 21% 17% 11% Kutsuntalautakunnat Päättäjät 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 4.697, Hajonta: 3.084) (Vastauksia: 2174 / (14%))

8 Millä muilla keinoilla kuntoutuksen kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan paremmin?`valitse 3-5 mielestäsi tärkeintä keinoa. Lainsäädännön ja järjestämisvastuiden selkeyttäminen Kuntoutuspalveluista pitäisi saada kaikki tieto helposti yhdestä paikasta. Tarvitaan erityisiä kuntoutuskoordinaattoreita, joilla olisi kokonaisvaltainen osaaminen palveluista ja 46% 64% 85% Tarvitaan lisää palveluntuottajia. 5% Tarvitaan lisää rahoitusta. 2 Tarvitaan lisää yhteiskunnallista keskustelua. 13% Tarvitaan asennemuutosta. Kuntoutus osaksi koulutusohjelmiin. Lisäämällä kuntoutusprosessissa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 26% 33% 39% Muuta, mitä? 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 4.311, Hajonta: 3.023) (Vastauksia: 2169 / (14%))

9 Arvioi tekijöitä, joilla kuntoutuksesta saataisiin parempia tuloksia. - Valitse 3-5 tärkeintä tekijää: enemmän tietoa eri kuntoutuspalveluiden tuottajista kuntoutujalle löytyisi sopivampi kuntoutusvaihtoehto kuntoutuja olisi sitoutuneempi kuntoutukseen yhteistyö kuntoutujan työnantajan kanssa toimisi paremmin kuntoutuksen rahoitusjärjestelmä olisi selkeämpi kuntoutusjärjestelmän byrokraattisuus olisi vähäisempää terveydenhuolto - työterveyshuolto - kuntoutus yhteistyö IT-järjestelmät toimisivat paremmin reagointi olisi oikea-aikaisempaa kuntoutussuunnitelma olisi tehty kuntoutussuunnitelma olisi monipuolisempi julkista rahaa olisi käytössä enemmän vakuutusjärjestelmien kautta tulisi kuntoutukseen enemmän eri tahojen välinen yhteistyö toimisi paremmin kuntoutujan lähipiirin (perhe, koulu, työkaverit, nuorisotoimi, kuntoutus olisi yksilöllisempää lähettävän ja maksavan tahon välinen kuilu olisi pienempi 21% 31% 26% 2 31% 18% 10% 8% 5% 10% 24% 11% 40% 41% 5 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 7.77, Hajonta: 4.856) (Vastauksia: 2152 / (14%))

10 Missä määrin arvioit viimeaikaisten lainsäädäntömuutosten vaikuttaneen toimintatapoihisi kuntoutuksen näkökulmasta? 1 kuulen asiasta nyt ensimmäistä kertaa, 2 olen kuullut, mutta en ole joutunut soveltamaan niitä työssäni, 3 vaikutukset ovat olleet vähäisiä, 4 ovat vaikuttaneet jonkin verran, 5 ovat vaikuttaneet paljon Osasairauslomaa koskevat säännökset 2, sääntö 2,385 Pitkäaikaistyöttömän aktivointivelvollisuus 1,905 Kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuun muutos 2,019 Nuorten yhteiskuntatakuu 1, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kaikki

11 Onko sinulla työssäsi saamiesi kokemusten perusteella näkemystä siitä, olisiko osa työkyvyttömyyseläkkeistä voitu välttää oikeaaikaisella ja kaikkien edellytysten osalta nnistuneella kuntoutuksella? - Vastaa kyllä tai ei 100% 80% 83% 60% 40% 20% 17% 0% kyllä ei Kaikki (KA: 1.173, Hajonta: 1.069) (Vastauksia: 2089 / (14%))

12 Onko sinulla työssäsi saamiesi kokemusten perusteella näkemystä siitä, olisiko osa työkyvyttömyyseläkkeistä voitu välttää oikea-aikaisella ja kaikkien edellytysten osalta onnistuneella kuntoutuksella? - Jos vastasit myöntävästi, arvioi, kuinka suuri osa viimeisten viiden vuoden aikana alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä olisi näillä edellytyksillä voitu välttää? 100% 80% 60% 40% 34% 20% 18% 23% 13% 0% 5% 5% alle 5 % 5-9 % % % % % yli 50 % Kaikki (KA: 3.435, Hajonta: 1.65) (Vastauksia: 1672 / (11%))

13 Kuntoutuskysely lääkäreille Onko sinulla itselläsi kokemusta kuntoutujana? 100% 80% 74% 60% 40% 26% 20% 0% kyllä ei Kaikki (KA: 1.742, Hajonta: 1.092) (Vastauksia: 2154 / (14%))

14 Kuntoutuskysely lääkäreille Toivomme että vastaat lopuksi vielä muutamiin taustakysymyksiin: - Olen nainen 64% mies 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 1.364, Hajonta: 1.113) (Vastauksia: 2195 / (14%))

15 Kuntoutuskysely lääkäreille Toivomme että vastaat lopuksi vielä muutamiin taustakysymyksiin: - Ikä: v 13% v v 34% v 29% yli 65 v 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 2.869, Hajonta: 1.454) (Vastauksia: 2206 / (14%))

16 Kuntoutuskysely lääkäreille Toivomme että vastaat lopuksi vielä muutamiin taustakysymyksiin: - Erikoistumisalani operatiiviset alat 18% konservatiiviset alat 27% diagnostiset alat 5% psykiatriset alat 16% yleislääketiede ja työterveyshuolto 31% ei erikoistumista 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA: 3.357, Hajonta: 1.96) (Vastauksia: 2198 / (14%))

17 Kuntoutuskysely lääkäreille Toivomme että vastaat lopuksi vielä muutamiin taustakysymyksiin: - Työpaikkani sijainti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Ålands hälso- och sjukvård 10% 3% 3% 10% 3% 1% 6% 4% 3% 1% 9% 1% 1% 0% 35% 0% 20% 40% 60% 80% Kaikki (KA: 6.484, Hajonta: 6.162) (Vastauksia: 2091 / (14%))

18 Lisätietoja: Ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen, Avire-yhtiöt puh Varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Lääkäriliitto, puh , (09)

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina. ICF ja perhekuntoutuksen arviointi

Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina. ICF ja perhekuntoutuksen arviointi 23 Veijo Notkola Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma ja kuntoutus Jukka Valkonen, Mikko Henriksson, Annamari Tuulio-Henriksson, Ilona Autti-Rämö Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Lisää etusivun kuva. Rajaa etusivun kuva viivaan asti. Anu Leppänen 5.5.2010

Lisää etusivun kuva. Rajaa etusivun kuva viivaan asti. Anu Leppänen 5.5.2010 Lisää etusivun kuva. NN Rajaa etusivun kuva viivaan asti. Anu Leppänen 5.5.2010 Nuuskaajan maailmasta tuloksia TOIMEKSIANTAJAT: Hengitysliitto Heli ry ja Suomen ASH TOTEUTTAJAT: Kuule Oy ja Taloustutkimus

Lisätiedot

Loppuraportti 1 (5) Liite 1-3 28.6.2013 EL, TK, PK LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE

Loppuraportti 1 (5) Liite 1-3 28.6.2013 EL, TK, PK LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE Loppuraportti 1 (5) LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE Hyvinvointiyhteiskuntamme uhkakuva on huoltosuhteen nopea muutos ja siitä aiheutuva talouden kestävyysvaje. Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 193/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 193/2009 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 SISÄLLYS Jytyn jäsentutkimuksen 2012 taustoja...3 Taustatietoja vastaajista... 4 Jäsenyys, jäsenpalvelu ja yhdistystoiminta... 13 Työtaistelu...30 Liiton viestintä...32 Liiton

Lisätiedot

sopimuspalokuntabarometri

sopimuspalokuntabarometri 14 sopimuspalokuntabarometri SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI 14 Sopimuspalokuntabarometri - Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja, sarja B:4/15 ISBN ISBN Julkaisija Kyselyjen tulokset Taitto ja ulkoasu

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat

Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat MUI MUISTIO 1 (6) 16.2.2012 Terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen suuntaviivat Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä erityisesti perusterveydenhuollon pelastamiseksi.

Lisätiedot

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Sisällys: 1. Mitkä matkat ovat korvattavia? 2. Millä kulkuneuvolla tehtyjä matkoja korvataan? 3. Mitä maksan matkoista? 4. Kela seuraa matkakaton täyttymistä 5. Suurin

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Kun kukaan ei halua kuulla Terapiapalveluihin ohjautuminen ja palvelun asiakaslähtöisyys asiakkaan kokemana. Bollström, Sari

Kun kukaan ei halua kuulla Terapiapalveluihin ohjautuminen ja palvelun asiakaslähtöisyys asiakkaan kokemana. Bollström, Sari Kun kukaan ei halua kuulla Terapiapalveluihin ohjautuminen ja palvelun asiakaslähtöisyys asiakkaan kokemana Bollström, Sari Otaniemi 2012 Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Kun kukaan ei halua kuulla Terapiapalveluihin

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 3 SAIRAANHOITOPIIRIEN TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TRAUMAATTISEN AIVOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA SEURANNASSA

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

SOTE-JOHTAJAT: PALVELUKETJUT PARANTUVAT

SOTE-JOHTAJAT: PALVELUKETJUT PARANTUVAT SOTE-JOHTAJAT: PALVELUKETJUT PARANTUVAT Tiivistelmä Sote-johtajista kaksi kolmesta luottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluketjujen parantuvan tulevaisuudessa, selviää KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot

ELÄMÄ EI PÄÄTY MUISTISAIRAUDEN DIAGNOOSIIN

ELÄMÄ EI PÄÄTY MUISTISAIRAUDEN DIAGNOOSIIN 1 ELÄMÄ EI PÄÄTY MUISTISAIRAUDEN DIAGNOOSIIN REPEAT Regular and Structured Support of Memory Patient SEURANTATUTKIMUKSEN RAPORTTI Henna Nikumaa Muistiliiton julkaisusarja 2013 2 Kiitossanat REPEAT-seurantatutkimus

Lisätiedot