HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA"

Transkriptio

1 2015

2 2 : herttua.fi

3 HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä. Laadukkaan kuntoutuksen mahdollistaa lähes 30 vuoden kokemus, jatkuva asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen sekä osaava ja työhönsä motivoitunut henkilökunta. HERTTUA UNELMAPAIKKA KUNTOUTUMISEEN Herttuan Kuntoutuskeskus sijaitsee Savonlinnan Kerimäellä kristallin kirkkaan Puruveden rannalla, puhtaan ja rauhallisen luonnon ympäröimänä, vain 20 minuutin ajomatkan päässä Savonlinnan keskustasta. Herttuassa on 82 viihtyisää kahden hengen huonetta ja palveluksessasi on yli 40 hyvinvoinnin ammattilaista. Herttua tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kuntoutumiseen ja arjen keskellä tapahtuvaan virkistäytymiseen niin ryhmille kuin yksittäisille asiakkaille. KESKEISIÄ KUNTOUTUS- TOIMINTOJAMME Kelan ASLAK-, TYK- ja TULES-kuntoutus Kelan aikuisten työuupumuskurssit Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Veteraani- ja sotainvalidikuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen palveluja työeläkelaitoksille MUITA PALVELUJAMME Tuetut sosiaaliset lomat Työhyvinvointipalvelut mm. TYHY-päivät ja kuntoremontit Fysioterapia Kuntotestaus Sisällys 4 Työfysioterapeutti Mirja Hirvonen Työelämän asiantuntija osana moniammatillista tiimiä 5 Kelan TYK - työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 6 ASLAK-kuntoutuksesta virtaa työhön ja elämään 7 Kelan ASLAK-kurssit 10 Työikäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja kuntoutumisesta 12 Kelan TULES-kurssit 14 Kelan aikuisten työuupumuskurssit 15 Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys herttua.fi : 3

4 Työelämän asiantuntija osana moniammatillista tiimiä ASLAK- ja TYK-kuntoutuksissa ammatillisesti syvennetty osuus on suuri. Työelämän asiantuntija, joka auttaa työympäristöön ja ammatilliseen osaamiseen liittyvissä asioissa, on niinikään merkittävässä roolissa tässä prosessissa. Herttuassa päätoimisena työelämän asiantuntijana työskentelee työfysioterapeutti Mirja Hirvonen. - Parhaimmillaan kuntoutus on oppimisprosessi, joka saa aikaan muutoksen niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla, Hirvonen kertoo. - Me ammattilaisina annamme avaimia ja ohjaamme, mutta vastuu muutosten toteuttamisesta on kuntoutujalla itsellä. Koko muutosprosessin ajan kuntoutujan tukena on ryhmästä vastaava moniammatillinen tiimi. Työelämässä tapahtuu paljon muutoksia ja monien jaksaminen on tällaisessa muutosvauhdissa koetuksella. Kuntoutuksessa pyrimme yhdessä löytämään ne voimavarat ja keinot, jotka auttavat jaksamaan. Siksi myös työnantaja ja esimiehet pyritään sitouttamaan mukaan kuntoutukseen mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa, jotta kuntoutuksesta saataisiin myös työyhteisöissä mahdollisimman suuri hyöty, Hirvonen jatkaa. Mirja Hirvonen näkee roolinsa moniammatillisen tiimin jäsenenä, joka toimii usein myös ryhmänohjaajan työparina. Tämä tarkoittaa sitä, että työelämän asiantuntija on mukana ryhmän tutustuessa ja ryhmäytymisprosessissa sekä suuressa roolissa yhteistyöpäivän suunnittelussa. - Parhaimmillaan yhteistyöpäivä on vuoropuhelua eri tahojen välillä tavoitteena löytää keinoja työssä jaksamisen tukemiseen. Mukana voi olla esimiehiä, työterveyshuollon edustajia tai muita eri tahojen ihmisiä ryhmän toiveista riippuen. Kun asioita käydään yhdessä läpi, tulee ilmi erilaisia ratkaisumalleja. ASLAK-kursseilla keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin kun taas TYK-kuntoutuksessa puhutaan työkyvyn heikkenemisestä. Työkyvyn heikkenemistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Työelämän asiantuntija ohjaa ryhmäkeskusteluita, mutta myös yksilölliset käynnit ovat osana kuntoutusta. Nämä antavat mahdollisuuden miettiä, mitkä ovat juuri ne kyseisen kuntoutujan haasteet omassa työssä jaksamisessa. - Joillain muutostarpeet liittyvät työergonomiaan, joillain on työn imu hukassa ja on mahdollisesti työuupumusta. Tärkeää olisi, että ihminen oppisi itse tunnistamaan stressin aiheuttajat ja näkemään työn kuormitukseen liittyvät tekijät. Joskus työn kuormittavana tekijänä voi olla vaikkapa tietojen päivityksen puute. Tällainen asia voi ratketa helpostikin koulutuksella, jos tarpeen vain osaa tunnistaa, Hirvonen pohtii. Työssään Mirja Hirvonen näkee parhaana puolena sen, kun kuntoutus on tuottanut tulosta. Hän pääsee myös itse vaikuttamaan paljon siihen, millaisia ryhmäkeskusteluista muodostuu. - Kelan standardit asettavat tietyt reunaehdot, mutta sisältöjä pyritään mahdollisimman paljon muokkaamaan ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Välillä keskustellaan, välillä tehdään toiminnallisia harjoitteita, Hirvonen kertoo. 4 : herttua.fi

5 Kuntoutukseen hakeutuminen Hakeudu sinua hoitavalle lääkärille tai työterveyslääkärille. Kun olet saanut lääkärintodistuksen kuntoutustarpeestasi, täytä hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (Ku 101) ja toimita se Kelaan. Liitä mukaan lääkärin kirjoittama B-lääkärinlausunto, josta selviää sairautesi tai vammasi sekä lääkärin suosittama kuntoutus perusteluineen. Liitä hakemukseen myös selvitys työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa (KU 108) ja työpaikalla (KU 109) tehdyistä toimenpiteistä. Kela kustantaa kuntoutuksen, majoituksen ja täysihoidon. Lisäksi Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutuslain mukaisesti kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. KELAN TYK - TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ JA PARANTAVA VALMENNUS Kohderyhmä Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta. Se on tarkoitettu työssä oleville henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikkenemistä työterveyshuollon ja/työpaikan toimenpiteistä huolimatta. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Sairauden, vian tai vamman lisäksi arvioon vaikuttavat mm. fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, ammatti, aikaisempi toiminta ja ikä. Tärkeää on työntekijän oma motivaatio jatkaa työelämässä ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. Tavoite TYK-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä lisäämällä hänen voimavarojaan ja kehittämällä hänen ammatillista osaamistaan ja työnhallintataitoja. Kuntoutujan työssä jatkamista tuetaan vahvistamalla hänen fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja työssä selviytymiseen. Ammatillisia valmiuksia pyritään parantamaan erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Toteutus TYK-kuntoutus voidaan toteuttaa Herttuassa laitos- ja avomuotoisena kuntoutuspäivän ollessa normaalin työpäivän mittainen. Kurssi toteutetaan Herttuan Kuntoutuskeskuksessa tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan, Kelan, työ- terveyshuollon ja työpaikan kanssa. Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija. Tarpeen mukaan kuntoutuksen toteutukseen osallistuu myös muuta kuntoutuksen ammattihenkilöstöä. Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on aina yksilöllisesti suunniteltua, ja se voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisina ryhminä. Kuntoutus kestää vuorokautta ja se toteutetaan 1½-2 vuoden kuluessa sen alkamisesta. Kuntoutukseen kuuluu selvitys jaksot, valmennusjaksot, 1-2 yhteistyöpäivää sekä mahdollisesti 1-2 työpaikkakäyntiä. herttua.fi : 5

6 ASLAK- KUNTOUTUKSESTA VIRTAA TYÖHÖN JA ELÄMÄÄN Kuntoutus on kokemus jota voi suositella kaikille. Kun Risto Kinnusen työterveyslääkäri ehdotti miehelle Kelan ASLAK-kuntoutusta, oli Kinnunen mietteissään. Ensimmäinen ajatus paljon urheilleen mielessä oli, että kuntoutushan on raihnaisia varten. Vuoden prosessi neljässä jaksossa osoitti, että varhainen oireisiin puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat paras tie hyvään työkykyyn ja virkeyteen myös vapaa-ajalla. ASLAK-kuntoutuja Risto Kinnunen Kiteeläinen Risto Kinnunen halusi nimenomaan Herttuan kuntoutuskeskukseen kuntoutukseen, sillä paikka oli melko lähellä ja jonkin verran tuttu jo etukäteen. Se, mitä vuosi Herttuassa toi tullessaan, oli Kinnuselle kuitenkin yllätys. - Se oli elämäni yksi hauskimmista kokemuksista, kun kokoonnuimme ryhmän kanssa alkuinfoon ja koko muu porukka olikin naisia, myyjille ja varastotyöntekijöille suunnattuun ASLAK-kurssiin osallistunut Risto naurahtaa. Heti alussa kovat tavoitteet itselle asettanut Kinnunen tarttui toimeen ennakkoluulottomasti. Liikunnalliset elämäntavat palasivat pienen seesteisemmän vaiheen jälkeen ja pyörällä on kuljettu töihin vähintään kolme kertaa viikossa tavoitteiden mukaan räntäsateestakin huolimatta. Lisäksi alaselän ja hartiaseudun vaivat ovat merkittävästi vähentyneet. - Ensinnä täytyy olla tyytyväinen siihen, että tavoitteet ovat täyttyneet ja toiseksi jopa ylittyneet. Itse tekemillä muutoksilla on saanut paljon aikaan. Työn tauotus ja työasentojen merkitys ovat korostuneet, Kinnunen kertoo. Kuntoutukseen kuuluu testaukset sekä mittaukset alussa ja lopussa. Kun vuoden saldo on, että edistymistä on tapahtunut sekä aerobisessa kunnossa että lihaskunnossa, ei Kinnunen voi olla kuin tyytyväinen. Mittarit eivät valehtele, tehdyt suoritukset näkyvät tuloksissa, mutta niin myös tekemättömät. Kuntoutuksessa kaikki ei keskity kuitenkaan pelkästään fyysiseen terveyteen. - Kaikkein antoisinta ovat olleet keskustelut. Sitä on miettinyt elämän arvoja, mitä on saavuttanut ja miten on osannut tunteitaan käsitellä. Kaikkinensa viikot kuntoutuksessa ovat olleet arvokkaita hetkiä, jolloin on ollut aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä omaan itseensä. Kun tällaisen jakson käy läpi elämässään, on sitä lopulta paljon realistisempi kuva omasta hyvinvoinnistaan, Risto kertoo ja samalla kannustaa muitakin osallistumaan kuntoutuksiin. Risto Kinnunen hyödynsi kuntoutusjakson aikana myös vapaaehtoisia liikuntamahdollisuuksia ja mittauksia. Yksi herättävä kokemus oli kehonkoostumusmittaus, jossa paljastui sen lisäksi mitä pelistä on nähtävillä myös se, miten sopusuhtainen on keho sisältä. Perfektionistiksikin tunnustautuva Risto otti asiakseen pudottaa kehon sisäisen rasvan määrää ja näin lopulta kävikin. - Ruokavaliosta jäi pois kahvileivät ja vaalea vilja. Liikunnasta tuli pitkäkestoisempaa. Näillä keinoilla tippui muutama kilo, mutta ennen kaikkea sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrä väheni, Kinnunen paljastaa. Vaikka suurimmat muutokset Riston elämässä ovat liittyneet liikuntaan, ruokavalioon ja työtapoihin, korostaa mies itsekin rentoutumisen tärkeyttä. Hänellä on ollut jo pitkään tapana nautiskella hyvästä musiikista ja viihteestä kera lasillisen punaviiniä viikonloppuiltana. Joka päivän herkkuhetki on nykyisin pala tummaa suklaata. Palkinto hyvin tehdystä työstä kuntoutusvuoden aikana on ollut myös tiedossa jo hyvän aikaa ennen kuntouksen päättymistä. - Kun lähden viimeiseltä jaksolta kotiin, pysähdyn Kerimäen keskustaan ja ostan ison jäätelöannoksen. Samalla katseet suunnataan kuitenkin jo tulevaan. On tärkeää pitää tämä hyvä meno nyt yllä myös tästä eteenpäin. Siinä osaltaan auttaa mahtava kuntoutusryhmä, jonka kanssa uusi tapaaminen on jo sovittu, Kinnunen hymyilee. 6 : herttua.fi

7 KELAN ASLAK-kurssit ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämässä oleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. ASLAK-kuntoutus on tarkoitettu eri ammattiryhmien työntekijöille, joilla on työstä johtuvia kuormitustekijöitä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen toiminnan alueilla siinä määrin, että niistä seuraa terveysongelmien kasautuminen. ASLAK-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työja toimintakyvyn säilyttäminen. Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisena ja se on joko pitkäkestoinen vuorokautta tai lyhytkestoinen vuorokautta. Yhden kurssijakson pituus on 4-6 vuorokautta. Kuntoutusohjelman rungon muodostavat ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitteet, jotka liittyvät työn ja työskentelyolojen kehittämiseen, henkisen jaksamisen osa-alueisiin, elämäntapoihin ja fyysisen toimintakyvyn harjoittamiseen. Kuntoutusjaksojen välillä kuntoutujan tehtävänä on jaksolla käsiteltyjen asioiden soveltaminen ja kokeileminen käytännössä kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Jaksojen jälkeen seuranta ja jatkotoimenpiteet toteutetaan työpaikalla ja työterveyshuollossa. Herttuan ASLAK-työryhmään kuuluvat kuntoutujan lisäksi lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija, fysioterapeutti sekä tarvittaessa erityistyöntekijöitä kuten sosiaalityöntekijä. Kelan järjestämille ASLAK-kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta. Hakijan tulee toimittaa omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto B-kuntoutuksen perusteista. Lisäksi tulee täyttää Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 (täytettävissä ja tulostettavissa myös Kelan nettisivuilta). Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus sekä majoitus täysihoidolla on kuntoutujalle maksutonta. Kela maksaa kuntoutusrahaa kuntoutujalle kuntoutuksen osallistumisajan jokaiselta arkipäivältä. Omavastuuaika on yksi päivä, kuntoutuksen alkamispäivä. Kelan kotisivuilla voi laskea oman kuntoutusrahan määrän. herttua.fi : 7

8 KELAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN VAKUUTUSALUEEN ASLAK-KURSSIT 2015 Etelä-Savon TE-toimisto / henkilöstön ASLAK-kurssi knro: Etelä-Savon ELY-keskus / henkilöstön ASLAK-kurssi knro: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan verotoimistot / ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen toimistotyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, työterveyshuolto / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Etelä-Savon Työterveys / Mikkelin kaupunki / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Kallaveden työterveys / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Kiteen kaupungin perusturvakeskus työterveyshuolto / Keski-Karjalan maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Maaningan kunta / maatalouslomittajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Ylä-Savon SOTE ky / työterveyshuolto / rakennustyöntekijöiden ja työnjohdon ASLAK-kurssi knro: Alueellinen teollisuuden työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Servica / laitoshuollon ja välinehuollon ASLAK-kurssi knro: Servica / laitoshuollon ja ruokapalveluiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen kiinteistöhuollon ja siivousalan työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: SuPer ry / Itä-Suomen lähi- ja perushoitajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen perus- ja lähihoitajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen hoitotyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen vanhushoivatyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen laitos- ja välinehuoltajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen koulunkäyntiavustajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen pk-sektorilla toimivien yrittäjien ASLAK-kurssi knro: : herttua.fi

9 VALTAKUNNALLISET ASLAK-KURSSIT 2015 Veolia Transport / linja-autonkuljettajat ja autonasentajat ASLAK-kurssi knro: Suomen Taksiliitto ry / taksiautoilijoiden ja kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Suomen Taksiliitto ry / taksiautoilijoiden ja kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen linja-autonkuljettajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen tavaraliikenteen kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Servica / hallintohenkilöstön ja logistiikka-kiinteistöpalvelujen ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Kesko konserni / toimistotyöntekijät ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Maintpartner-konsernin kaikkien työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Lassila&Tikanoja Oy / huoltomiehet, sähköasentajat, LVI-asentajat ASLAK-kurssi knro: Cramo Finland / esimiesten ja toimihenkilöiden ASLAK-kurssi knro: Suomen Kiinteistövälittäjäliitto ry:n jäsenet ASLAK-kurssi knro: SMKJ:n myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Valtakunnallinen myynnin ja markkinoinnin ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen maatalouslomittajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen hoitohenkilöstön ASLAK-kurssi knro: herttua.fi : 9

10 10 : herttua.fi

11 TYÖIKÄISTEN TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSISTA JA KUNTOUTUMISESTA Länsimaissa, myös Suomessa, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, TULEsairaudet, ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Selkäkipupotilaat ovat kasvava terveyspalvelujen käyttäjäryhmä. TULE-sairaudet aiheuttavat mielenterveyshäiriöiden ohella eniten ennenaikaista eläkkeelle jäämistä. Vuonna 2010 selkärangan sairaudet olivat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava TULE-sairaus (42 %). Mini-Suomi-tutkimuksen mukaan ( ) pitkäaikainen selkäoireyhtymä oli 17 % tutkituista, pitkäaikainen niskaoireyhtymä 10 % miehistä ja 14 % naisista. Lonkkanivelrikko oli 5 % miehistä ja 6 % naisista. Polvinivelrikko oli 6 % miehistä ja 15 % naisista. Samansuuntaiset tulokset olivat Terveys tutkimuksessa.viimeisin laajempi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus väestön terveydentilasta toteutettiin Tämän Terveys tutkimuksen mukaan selkäkipuoireista kärsiviä miehiä ja naisia oli hieman enemmän aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna ja niskaoireyhtymien vallitsevuus oli pysynyt entisellään alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on säännöllisesti tutkinut haastatteluin suomalaisten terveyskäyttäytymistä. Säännöllistä liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan harrastaa naisista 56 % ja miehistä 53 %. Suomalaisista aikuisista noin kolmannes ei harrasta oikeastaan lainkaan säännöllistä vapaa-ajan liikuntaa tai se on hyvin satunnaista. Kunnossa kaiken ikää sekä TULE-ohjelman terveysliikuntasuositusten minimiohjelman mukaan kestävyysliikuntaa pitäisi harrastaa säännöllisesti viikoittain yhteensä 2,5 tuntia ja lihaskuntoa sekä tasapainoa kohentavaa liikuntaa kahdesti viikossa tehden isoilla lihasryhmillä harjoitteita 8-10 liikettä kerrallaan ja 8-12 toistoa liikettä kohden. Kokonaistavoitteena onkin väestön parempi TULE-terveys. Ohjelmien osatavoitteina on pienentää väestön terveyseroja, aktivoida valtakunnallisia päättäjiä kehittämään terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Ohjelmissa korostetaan TULEsairauksien hoitoketjujen kehittämistä ja käyttöönoton lisäämistä, tärkeänä TULEsairauksien ennaltaehkäisy, hoidon sekä kuntoutumismallien kehittäminen. Kuntoutustoimenpiteiden periaatteena on monipuolinen, kokonaisvaltainen toimintaote ja prosessinomaisuus sekä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden yhteistyön korostaminen huomioiden myös kuntoutujan mielipiteet kuntoutumisessaan. Kaikessa kuntoutustoiminnassa ja kuntoutussuunnitelmia tehdessä selvitetään biologisten (sairaus, rasittuneisuus, TULEkivut), psykologisten (mielenlaatu, masennus, ahdistuneisuus) ja sosiaalisten (työn luonne ja vaativuus, perhe ja läheiset) tekijöiden osuus (biopsykososiaalinen malli sairastamisen arviossa ja kuntoutussuunnitelmia tehdessä). Kuntoutuslaitoksissa järjestetään KELA:n kustantamia työikäisten sairauskohtaisia TULE-kuntoutuskursseja. Kursseille haetaan oman lääkärin laatimalla lausunnolla. TULE-kursseille valitaan henkilöitä, joilla on diagnosoitu TULE-sairaus, joka on kestänyt yli kolme kuukautta ja jatkuu edelleen, ja heidän selviytymisensä työssä ja arkipäivän toimissa on TULE-sairauden vuoksi heikentynyt. Heidän sairautensa tutkimukset on jo perusterveydenhuollossa tehty. Oman lääkärin ohjaaman hoidon sekä itsehoidon vaikutukset ovat olleet riittämättömät ja TULE-sairaus jatkuu. On arvioitu, että tutkittava hyötyy tarvitsemastaan aktivoivasta, ryhmässä toteutettavasta kuntoutuksesta ja toiminnallisesta harjoittelusta. Tutkittava on motivoitunut työ- ja toimintakykynsä parantamiseen säännöllisin terapeuttisin harjoittein. Tämä merkitsee myös pysyvää elämäntapamuutosta parempaan pyrittäessä. Kuntoutuskurssit ovat moniammatillisesti toteutettua kurssimuotoista toimintaa. Tavoitteena on tukea kuntoutujaa siten, että hän voi saavuttaa konkreettisia tavoitteitaan fyysisen ja psyykkisen terveytensä kohentamisessa sekä sosiaalisen elämäntilanteensa parantamisessa ja työ- sekä toimintakykynsä ylläpitämisessä. Kyseessä on oppimisprosessi, jossa kuntoutuja oppii vähitellen kuntoutumisen ja itsehoidon merkityksen sekä mahdollisesti myös terveemmät elämäntavat. Kuntoutujan elämänhallinnan ja työssä selviytymisen keinot vahvistuvat ja itsehoidon mahdollisuudet kohenevat, jolloin myös TULE-sairauden ja kivun hallintakeinot paranevat. Fysiatrian erikoislääkäri Pekka Nousiainen herttua.fi : 11

12 Kursseille Hakeminen KELAN TULES-KURSSIT Kelan järjestämille TULES-kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta. Hakijan tulee toimittaa omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto B-kuntoutuksen perusteista. Lisäksi tulee täyttää Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 (täytettävissä ja tulostettavissa myös Kelan nettisivuilta). Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus sekä majoitus täysihoidolla on kuntoutujalle maksutonta. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. KOHDERYHMÄ Kurssien kohderyhmänä ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat aikuiset työelämässä olevat, työhön palaavat, kuntoutustuella olevat tai vielä opiskelemassa olevat henkilöt, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Herttuassa järjestettäville alueellisille TULES-kursseille voi osallistua kuntoutujia Kelan Itä- ja Pohjois-Suomen vakuutusalueelta. TAVOITE Tavoitteena on kuntoutujan fyysisen sekä psyykkisen ja/tai sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn säilyminen ja parantuminen. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuja laatii yhdessä moniammatillisen työryhmän jäsenen kanssa henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet GAS-menetelmää hyväksi käyttäen. SISÄLTÖ Kuntoutuskursseilla tarjoamme sinulle tietoa ja keinoja, joilla voit aktiivisesti edistää omaa hyvinvointiasi ja terveyttäsi tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Osallistut kuntoutusryhmäsi kanssa erilaisiin liikuntaryhmiin, keskusteluihin ja asiantuntijaluennoille sekä muuhun aktivoivaan toimintaan. Kurssien ohjelma painottuu sen mukaan, ovatko kurssit selkä-, niska- tai niveloireisille tarkoitettuja. Niska- ja hartiaoireisilla ohjelma painottuu erityisesti niska-, hartia- ja olkalihaksiin kohdistuvaan riittävän kuormittavaan ja pitkäkestoiseen lihasvoimaa tai kestävyyttä parantavaan harjoitteluun. Selkäoireisilla ohjelma sisältää toimintakykyä parantavaa kuntoutusta sisältäen muun muassa yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantavaa aktiivista harjoittelua ja toiminnallisia harjoituksia. Niveloireisten ohjelma sisältää liikkuvuus-, lihasvoima- ja yleiskuntoharjoittelua sekä toiminnallisia harjoitteita. Toteutus Kurssit ovat kestoltaan 15 vuorokautta ja ne toteutetaan Herttuassa kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa. Kuntoutujat voivat osallistua kurssille joko avo- tai laitosmuotoisesti. 12 : herttua.fi

13 TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN NISKA- JA HARTIA- OIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN SELKÄOIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN NIVELOIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro:56927 I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso herttua.fi : 13

14 AIKUISTEN TYÖUUPUMUS- KUNTOUTUSKURSSIT 2015 knro: sisältää yksilöllisiä käyntikertoja 5 kpl , 2 yksilöllistä käyntikertaa , I laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , II laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , III laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta KELAN Aikuisten työuupumuskuntoutuskurssit Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville kuntoutujille, joiden työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutujilla tulee olla halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. tavoite Kelan työuupumuskuntoutuskursseilla tuetaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista hänen työ- ja toimintakykynsä turvaamiseksi tai parantamiseksi. Lisäksi kurssilla haetaan keinoja työssä jaksamiseen ja selviytymiseen, opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä kehittämään vuorovaikutustaitoja. Kurssilaisia ohjataan tunnistamaan uupumus- ja masennusoireet, vahvistamaan omaa elämänhallintaa sekä ymmärtämään terveiden elämäntapojen merkitystä omalle hyvinvoinnille. toteutus Kurssin kesto on 15 vuorokautta, toteutettuna kolmena viiden vuorokauden jaksona. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelman sisältö määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla. Kurssilla käsiteltävät teemat Kurssilla saa tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä ja ohjausta, sosiaalista aktivointia sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Kurssilla tuetaan arjessa selviytymistä ja tarpeen mukaan opiskelussa tai työelämässä selviytymistä. Edellä mainittujen teemojen lisäksi kurssiin kuuluu verkostotyötä kuntoutujien ja omaisten/läheisten sekä terveydenhuollon ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Kursseille hakeminen Työuupumuskurssit ovat Kelan järjestämää ja kustantamaa toimintaa, joille hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen kahden hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. knro: sisältää yksilöllisiä käyntikertoja 5 kpl , 2 yksilöllistä käyntikertaa , I laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , II laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , III laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso : herttua.fi

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2014 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua

MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua Monipuolisia kuntoutus-, hotelli- ja ravintolapalveluja keskellä upeaa järvimaisemaa, parhaalla paikalla Suomen vetovoimaisinta matkailukolmiota

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Mielenterveyskurssit 2011 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari

Mielenterveyskurssit 2011 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela) 2 Voimavarat ja tukea elämään - mielenterveyskurssi 39456 (avo-internaatti) Alueet, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Länsi-Suomi Kurssin toteuttaa:

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku www.lssy.fi Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12. Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015 Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta ASLAK Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kelan järjestämää ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA

Kelan kuntoutuspalvelut. Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan kuntoutuspalvelut Vakuutuslääketiede, perusopetuksen L4-kurssi 4.5.2015 Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu, KELA Kelan järjestämä kuntoutus Lakisääteinen vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 566/2005)

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Kelan palvelut neuropsykiatrisesta. häiriöstä kärsivän. työhön kuntoutumisentukena. Iiris Pelkonen. Projektipäällikkö, suunnittelija.

Kelan palvelut neuropsykiatrisesta. häiriöstä kärsivän. työhön kuntoutumisentukena. Iiris Pelkonen. Projektipäällikkö, suunnittelija. Kelan palvelut neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän työhön kuntoutumisentukena Iiris Pelkonen Projektipäällikkö, suunnittelija Terveysosasto Kuntoutusryhmä Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Avire yhtiöt 2012 - Oikeus hyvinvointiin Avire yhtiöt 8.2.2012 alkaen Siuntion Hyvinvointikeskuksen työhyvinvointi-

Lisätiedot

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri Kuntoutus Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri 24.3.2017 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahalaki KKRL 566/2005 Kuntoutus

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus. TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus. TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela Kuntoutustarve TK2-kuntoutujien ja muun henkilöstön vertailu TK2 kuntoutujat

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 Ammatillinen kuntoutusselvitys...

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita Päivitetty 1.2.2012 Kelan ASLAKkurssien sisältöja hakuohjeita 1 KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ- JA HAKUOHJEITA voimassa 1.1.2012 lukien Sisällysluettelo KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ JA HAKUOHJEITA... 2 1.

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan ammatillinen kuntoutus Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Kela/Terveysosasto 4.3.2015 Esityksen sisältö Yleistä Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta Tilastoja Kelan ammatilliset kuntoutuspalvelut Lisätietoja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Suunnittelija Marjaana Pajunen /Kela/Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Työ kuuluu kaikille! -Vammaisfoorumi ry:n ja Uudenmaan TE-toimiston koulutuspäivä

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Marketta Vepsäläinen, suunnittelija, KT Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmän ohjaus- ja prosessitiimi

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015

Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015 Kartanokylpylä Kaisankodin kuntoutuspalvelut 2015 KUNTOUTUS Kartanokylpylä Kaisankoti kulttuurihistoriaa ja nykyaikaa Kartanokylpylässämme voi aistia suomalaista lähihistoriaa. Kaisankodin äiti on presidentin

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 2016 Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 1 Kelan kuntoutus työssä oleville vuonna 2014 Kelan kuntoutujia kaiken kaikkiaan 107 100 (2013: 98 863; 2012: 91 150) Harkinnanvaraisia

Lisätiedot

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi Nuoren kuntoutusraha Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi 16 19-vuotiaalle, jonka työkyky ja ansionmahdollisuudet taikka mahdollisuudet

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy Riitta Puumala Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija Riitta.puumala@harmankuntokeskus.fi, 050 371 4712, Terveisiä Härmästä, ajankohtaisista kuntoutuksista

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Yleistä hankkeesta

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela

Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela Kela kuntouttaa Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Lakimies Heidi Giss Kela Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017

Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015-2017 Kelan ammatillisen kuntoutuksen myönteisten ratkaisujen yleisimmät päädiagnoosit vuonna 2013 Työkokeilu Sairausdiagnoosi

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tiina Huusko LT Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Kuntoutuspäällikkö Kela, terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan

Lisätiedot