HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA"

Transkriptio

1 2015

2 2 : herttua.fi

3 HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä. Laadukkaan kuntoutuksen mahdollistaa lähes 30 vuoden kokemus, jatkuva asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen sekä osaava ja työhönsä motivoitunut henkilökunta. HERTTUA UNELMAPAIKKA KUNTOUTUMISEEN Herttuan Kuntoutuskeskus sijaitsee Savonlinnan Kerimäellä kristallin kirkkaan Puruveden rannalla, puhtaan ja rauhallisen luonnon ympäröimänä, vain 20 minuutin ajomatkan päässä Savonlinnan keskustasta. Herttuassa on 82 viihtyisää kahden hengen huonetta ja palveluksessasi on yli 40 hyvinvoinnin ammattilaista. Herttua tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kuntoutumiseen ja arjen keskellä tapahtuvaan virkistäytymiseen niin ryhmille kuin yksittäisille asiakkaille. KESKEISIÄ KUNTOUTUS- TOIMINTOJAMME Kelan ASLAK-, TYK- ja TULES-kuntoutus Kelan aikuisten työuupumuskurssit Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Veteraani- ja sotainvalidikuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen palveluja työeläkelaitoksille MUITA PALVELUJAMME Tuetut sosiaaliset lomat Työhyvinvointipalvelut mm. TYHY-päivät ja kuntoremontit Fysioterapia Kuntotestaus Sisällys 4 Työfysioterapeutti Mirja Hirvonen Työelämän asiantuntija osana moniammatillista tiimiä 5 Kelan TYK - työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 6 ASLAK-kuntoutuksesta virtaa työhön ja elämään 7 Kelan ASLAK-kurssit 10 Työikäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja kuntoutumisesta 12 Kelan TULES-kurssit 14 Kelan aikuisten työuupumuskurssit 15 Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys herttua.fi : 3

4 Työelämän asiantuntija osana moniammatillista tiimiä ASLAK- ja TYK-kuntoutuksissa ammatillisesti syvennetty osuus on suuri. Työelämän asiantuntija, joka auttaa työympäristöön ja ammatilliseen osaamiseen liittyvissä asioissa, on niinikään merkittävässä roolissa tässä prosessissa. Herttuassa päätoimisena työelämän asiantuntijana työskentelee työfysioterapeutti Mirja Hirvonen. - Parhaimmillaan kuntoutus on oppimisprosessi, joka saa aikaan muutoksen niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla, Hirvonen kertoo. - Me ammattilaisina annamme avaimia ja ohjaamme, mutta vastuu muutosten toteuttamisesta on kuntoutujalla itsellä. Koko muutosprosessin ajan kuntoutujan tukena on ryhmästä vastaava moniammatillinen tiimi. Työelämässä tapahtuu paljon muutoksia ja monien jaksaminen on tällaisessa muutosvauhdissa koetuksella. Kuntoutuksessa pyrimme yhdessä löytämään ne voimavarat ja keinot, jotka auttavat jaksamaan. Siksi myös työnantaja ja esimiehet pyritään sitouttamaan mukaan kuntoutukseen mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa, jotta kuntoutuksesta saataisiin myös työyhteisöissä mahdollisimman suuri hyöty, Hirvonen jatkaa. Mirja Hirvonen näkee roolinsa moniammatillisen tiimin jäsenenä, joka toimii usein myös ryhmänohjaajan työparina. Tämä tarkoittaa sitä, että työelämän asiantuntija on mukana ryhmän tutustuessa ja ryhmäytymisprosessissa sekä suuressa roolissa yhteistyöpäivän suunnittelussa. - Parhaimmillaan yhteistyöpäivä on vuoropuhelua eri tahojen välillä tavoitteena löytää keinoja työssä jaksamisen tukemiseen. Mukana voi olla esimiehiä, työterveyshuollon edustajia tai muita eri tahojen ihmisiä ryhmän toiveista riippuen. Kun asioita käydään yhdessä läpi, tulee ilmi erilaisia ratkaisumalleja. ASLAK-kursseilla keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin kun taas TYK-kuntoutuksessa puhutaan työkyvyn heikkenemisestä. Työkyvyn heikkenemistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Työelämän asiantuntija ohjaa ryhmäkeskusteluita, mutta myös yksilölliset käynnit ovat osana kuntoutusta. Nämä antavat mahdollisuuden miettiä, mitkä ovat juuri ne kyseisen kuntoutujan haasteet omassa työssä jaksamisessa. - Joillain muutostarpeet liittyvät työergonomiaan, joillain on työn imu hukassa ja on mahdollisesti työuupumusta. Tärkeää olisi, että ihminen oppisi itse tunnistamaan stressin aiheuttajat ja näkemään työn kuormitukseen liittyvät tekijät. Joskus työn kuormittavana tekijänä voi olla vaikkapa tietojen päivityksen puute. Tällainen asia voi ratketa helpostikin koulutuksella, jos tarpeen vain osaa tunnistaa, Hirvonen pohtii. Työssään Mirja Hirvonen näkee parhaana puolena sen, kun kuntoutus on tuottanut tulosta. Hän pääsee myös itse vaikuttamaan paljon siihen, millaisia ryhmäkeskusteluista muodostuu. - Kelan standardit asettavat tietyt reunaehdot, mutta sisältöjä pyritään mahdollisimman paljon muokkaamaan ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Välillä keskustellaan, välillä tehdään toiminnallisia harjoitteita, Hirvonen kertoo. 4 : herttua.fi

5 Kuntoutukseen hakeutuminen Hakeudu sinua hoitavalle lääkärille tai työterveyslääkärille. Kun olet saanut lääkärintodistuksen kuntoutustarpeestasi, täytä hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (Ku 101) ja toimita se Kelaan. Liitä mukaan lääkärin kirjoittama B-lääkärinlausunto, josta selviää sairautesi tai vammasi sekä lääkärin suosittama kuntoutus perusteluineen. Liitä hakemukseen myös selvitys työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa (KU 108) ja työpaikalla (KU 109) tehdyistä toimenpiteistä. Kela kustantaa kuntoutuksen, majoituksen ja täysihoidon. Lisäksi Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutuslain mukaisesti kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. KELAN TYK - TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ JA PARANTAVA VALMENNUS Kohderyhmä Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta. Se on tarkoitettu työssä oleville henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikkenemistä työterveyshuollon ja/työpaikan toimenpiteistä huolimatta. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta. Sairauden, vian tai vamman lisäksi arvioon vaikuttavat mm. fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, ammatti, aikaisempi toiminta ja ikä. Tärkeää on työntekijän oma motivaatio jatkaa työelämässä ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. Tavoite TYK-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä lisäämällä hänen voimavarojaan ja kehittämällä hänen ammatillista osaamistaan ja työnhallintataitoja. Kuntoutujan työssä jatkamista tuetaan vahvistamalla hänen fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja työssä selviytymiseen. Ammatillisia valmiuksia pyritään parantamaan erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Toteutus TYK-kuntoutus voidaan toteuttaa Herttuassa laitos- ja avomuotoisena kuntoutuspäivän ollessa normaalin työpäivän mittainen. Kurssi toteutetaan Herttuan Kuntoutuskeskuksessa tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan, Kelan, työ- terveyshuollon ja työpaikan kanssa. Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija. Tarpeen mukaan kuntoutuksen toteutukseen osallistuu myös muuta kuntoutuksen ammattihenkilöstöä. Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on aina yksilöllisesti suunniteltua, ja se voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisina ryhminä. Kuntoutus kestää vuorokautta ja se toteutetaan 1½-2 vuoden kuluessa sen alkamisesta. Kuntoutukseen kuuluu selvitys jaksot, valmennusjaksot, 1-2 yhteistyöpäivää sekä mahdollisesti 1-2 työpaikkakäyntiä. herttua.fi : 5

6 ASLAK- KUNTOUTUKSESTA VIRTAA TYÖHÖN JA ELÄMÄÄN Kuntoutus on kokemus jota voi suositella kaikille. Kun Risto Kinnusen työterveyslääkäri ehdotti miehelle Kelan ASLAK-kuntoutusta, oli Kinnunen mietteissään. Ensimmäinen ajatus paljon urheilleen mielessä oli, että kuntoutushan on raihnaisia varten. Vuoden prosessi neljässä jaksossa osoitti, että varhainen oireisiin puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat paras tie hyvään työkykyyn ja virkeyteen myös vapaa-ajalla. ASLAK-kuntoutuja Risto Kinnunen Kiteeläinen Risto Kinnunen halusi nimenomaan Herttuan kuntoutuskeskukseen kuntoutukseen, sillä paikka oli melko lähellä ja jonkin verran tuttu jo etukäteen. Se, mitä vuosi Herttuassa toi tullessaan, oli Kinnuselle kuitenkin yllätys. - Se oli elämäni yksi hauskimmista kokemuksista, kun kokoonnuimme ryhmän kanssa alkuinfoon ja koko muu porukka olikin naisia, myyjille ja varastotyöntekijöille suunnattuun ASLAK-kurssiin osallistunut Risto naurahtaa. Heti alussa kovat tavoitteet itselle asettanut Kinnunen tarttui toimeen ennakkoluulottomasti. Liikunnalliset elämäntavat palasivat pienen seesteisemmän vaiheen jälkeen ja pyörällä on kuljettu töihin vähintään kolme kertaa viikossa tavoitteiden mukaan räntäsateestakin huolimatta. Lisäksi alaselän ja hartiaseudun vaivat ovat merkittävästi vähentyneet. - Ensinnä täytyy olla tyytyväinen siihen, että tavoitteet ovat täyttyneet ja toiseksi jopa ylittyneet. Itse tekemillä muutoksilla on saanut paljon aikaan. Työn tauotus ja työasentojen merkitys ovat korostuneet, Kinnunen kertoo. Kuntoutukseen kuuluu testaukset sekä mittaukset alussa ja lopussa. Kun vuoden saldo on, että edistymistä on tapahtunut sekä aerobisessa kunnossa että lihaskunnossa, ei Kinnunen voi olla kuin tyytyväinen. Mittarit eivät valehtele, tehdyt suoritukset näkyvät tuloksissa, mutta niin myös tekemättömät. Kuntoutuksessa kaikki ei keskity kuitenkaan pelkästään fyysiseen terveyteen. - Kaikkein antoisinta ovat olleet keskustelut. Sitä on miettinyt elämän arvoja, mitä on saavuttanut ja miten on osannut tunteitaan käsitellä. Kaikkinensa viikot kuntoutuksessa ovat olleet arvokkaita hetkiä, jolloin on ollut aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä omaan itseensä. Kun tällaisen jakson käy läpi elämässään, on sitä lopulta paljon realistisempi kuva omasta hyvinvoinnistaan, Risto kertoo ja samalla kannustaa muitakin osallistumaan kuntoutuksiin. Risto Kinnunen hyödynsi kuntoutusjakson aikana myös vapaaehtoisia liikuntamahdollisuuksia ja mittauksia. Yksi herättävä kokemus oli kehonkoostumusmittaus, jossa paljastui sen lisäksi mitä pelistä on nähtävillä myös se, miten sopusuhtainen on keho sisältä. Perfektionistiksikin tunnustautuva Risto otti asiakseen pudottaa kehon sisäisen rasvan määrää ja näin lopulta kävikin. - Ruokavaliosta jäi pois kahvileivät ja vaalea vilja. Liikunnasta tuli pitkäkestoisempaa. Näillä keinoilla tippui muutama kilo, mutta ennen kaikkea sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrä väheni, Kinnunen paljastaa. Vaikka suurimmat muutokset Riston elämässä ovat liittyneet liikuntaan, ruokavalioon ja työtapoihin, korostaa mies itsekin rentoutumisen tärkeyttä. Hänellä on ollut jo pitkään tapana nautiskella hyvästä musiikista ja viihteestä kera lasillisen punaviiniä viikonloppuiltana. Joka päivän herkkuhetki on nykyisin pala tummaa suklaata. Palkinto hyvin tehdystä työstä kuntoutusvuoden aikana on ollut myös tiedossa jo hyvän aikaa ennen kuntouksen päättymistä. - Kun lähden viimeiseltä jaksolta kotiin, pysähdyn Kerimäen keskustaan ja ostan ison jäätelöannoksen. Samalla katseet suunnataan kuitenkin jo tulevaan. On tärkeää pitää tämä hyvä meno nyt yllä myös tästä eteenpäin. Siinä osaltaan auttaa mahtava kuntoutusryhmä, jonka kanssa uusi tapaaminen on jo sovittu, Kinnunen hymyilee. 6 : herttua.fi

7 KELAN ASLAK-kurssit ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämässä oleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. ASLAK-kuntoutus on tarkoitettu eri ammattiryhmien työntekijöille, joilla on työstä johtuvia kuormitustekijöitä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen toiminnan alueilla siinä määrin, että niistä seuraa terveysongelmien kasautuminen. ASLAK-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työja toimintakyvyn säilyttäminen. Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisena ja se on joko pitkäkestoinen vuorokautta tai lyhytkestoinen vuorokautta. Yhden kurssijakson pituus on 4-6 vuorokautta. Kuntoutusohjelman rungon muodostavat ryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitteet, jotka liittyvät työn ja työskentelyolojen kehittämiseen, henkisen jaksamisen osa-alueisiin, elämäntapoihin ja fyysisen toimintakyvyn harjoittamiseen. Kuntoutusjaksojen välillä kuntoutujan tehtävänä on jaksolla käsiteltyjen asioiden soveltaminen ja kokeileminen käytännössä kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Jaksojen jälkeen seuranta ja jatkotoimenpiteet toteutetaan työpaikalla ja työterveyshuollossa. Herttuan ASLAK-työryhmään kuuluvat kuntoutujan lisäksi lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija, fysioterapeutti sekä tarvittaessa erityistyöntekijöitä kuten sosiaalityöntekijä. Kelan järjestämille ASLAK-kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta. Hakijan tulee toimittaa omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto B-kuntoutuksen perusteista. Lisäksi tulee täyttää Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 (täytettävissä ja tulostettavissa myös Kelan nettisivuilta). Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus sekä majoitus täysihoidolla on kuntoutujalle maksutonta. Kela maksaa kuntoutusrahaa kuntoutujalle kuntoutuksen osallistumisajan jokaiselta arkipäivältä. Omavastuuaika on yksi päivä, kuntoutuksen alkamispäivä. Kelan kotisivuilla voi laskea oman kuntoutusrahan määrän. herttua.fi : 7

8 KELAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN VAKUUTUSALUEEN ASLAK-KURSSIT 2015 Etelä-Savon TE-toimisto / henkilöstön ASLAK-kurssi knro: Etelä-Savon ELY-keskus / henkilöstön ASLAK-kurssi knro: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan verotoimistot / ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen toimistotyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, työterveyshuolto / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Etelä-Savon Työterveys / Mikkelin kaupunki / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Kallaveden työterveys / maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Kiteen kaupungin perusturvakeskus työterveyshuolto / Keski-Karjalan maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Maaningan kunta / maatalouslomittajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Ylä-Savon SOTE ky / työterveyshuolto / rakennustyöntekijöiden ja työnjohdon ASLAK-kurssi knro: Alueellinen teollisuuden työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Servica / laitoshuollon ja välinehuollon ASLAK-kurssi knro: Servica / laitoshuollon ja ruokapalveluiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen kiinteistöhuollon ja siivousalan työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: SuPer ry / Itä-Suomen lähi- ja perushoitajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen perus- ja lähihoitajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen hoitotyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen vanhushoivatyöntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Alueellinen laitos- ja välinehuoltajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen koulunkäyntiavustajien ASLAK-kurssi knro: Alueellinen pk-sektorilla toimivien yrittäjien ASLAK-kurssi knro: : herttua.fi

9 VALTAKUNNALLISET ASLAK-KURSSIT 2015 Veolia Transport / linja-autonkuljettajat ja autonasentajat ASLAK-kurssi knro: Suomen Taksiliitto ry / taksiautoilijoiden ja kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Suomen Taksiliitto ry / taksiautoilijoiden ja kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen linja-autonkuljettajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen tavaraliikenteen kuljettajien ASLAK-kurssi knro: Servica / hallintohenkilöstön ja logistiikka-kiinteistöpalvelujen ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Kesko konserni / toimistotyöntekijät ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Maintpartner-konsernin kaikkien työntekijöiden ASLAK-kurssi knro: Lassila&Tikanoja Oy / huoltomiehet, sähköasentajat, LVI-asentajat ASLAK-kurssi knro: Cramo Finland / esimiesten ja toimihenkilöiden ASLAK-kurssi knro: Suomen Kiinteistövälittäjäliitto ry:n jäsenet ASLAK-kurssi knro: SMKJ:n myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ASLAK-kurssi knro: ( vrk) Valtakunnallinen myynnin ja markkinoinnin ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen maatalouslomittajien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen maatalousyrittäjien ASLAK-kurssi knro: Valtakunnallinen hoitohenkilöstön ASLAK-kurssi knro: herttua.fi : 9

10 10 : herttua.fi

11 TYÖIKÄISTEN TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSISTA JA KUNTOUTUMISESTA Länsimaissa, myös Suomessa, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, TULEsairaudet, ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Selkäkipupotilaat ovat kasvava terveyspalvelujen käyttäjäryhmä. TULE-sairaudet aiheuttavat mielenterveyshäiriöiden ohella eniten ennenaikaista eläkkeelle jäämistä. Vuonna 2010 selkärangan sairaudet olivat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava TULE-sairaus (42 %). Mini-Suomi-tutkimuksen mukaan ( ) pitkäaikainen selkäoireyhtymä oli 17 % tutkituista, pitkäaikainen niskaoireyhtymä 10 % miehistä ja 14 % naisista. Lonkkanivelrikko oli 5 % miehistä ja 6 % naisista. Polvinivelrikko oli 6 % miehistä ja 15 % naisista. Samansuuntaiset tulokset olivat Terveys tutkimuksessa.viimeisin laajempi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus väestön terveydentilasta toteutettiin Tämän Terveys tutkimuksen mukaan selkäkipuoireista kärsiviä miehiä ja naisia oli hieman enemmän aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna ja niskaoireyhtymien vallitsevuus oli pysynyt entisellään alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on säännöllisesti tutkinut haastatteluin suomalaisten terveyskäyttäytymistä. Säännöllistä liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan harrastaa naisista 56 % ja miehistä 53 %. Suomalaisista aikuisista noin kolmannes ei harrasta oikeastaan lainkaan säännöllistä vapaa-ajan liikuntaa tai se on hyvin satunnaista. Kunnossa kaiken ikää sekä TULE-ohjelman terveysliikuntasuositusten minimiohjelman mukaan kestävyysliikuntaa pitäisi harrastaa säännöllisesti viikoittain yhteensä 2,5 tuntia ja lihaskuntoa sekä tasapainoa kohentavaa liikuntaa kahdesti viikossa tehden isoilla lihasryhmillä harjoitteita 8-10 liikettä kerrallaan ja 8-12 toistoa liikettä kohden. Kokonaistavoitteena onkin väestön parempi TULE-terveys. Ohjelmien osatavoitteina on pienentää väestön terveyseroja, aktivoida valtakunnallisia päättäjiä kehittämään terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Ohjelmissa korostetaan TULEsairauksien hoitoketjujen kehittämistä ja käyttöönoton lisäämistä, tärkeänä TULEsairauksien ennaltaehkäisy, hoidon sekä kuntoutumismallien kehittäminen. Kuntoutustoimenpiteiden periaatteena on monipuolinen, kokonaisvaltainen toimintaote ja prosessinomaisuus sekä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden yhteistyön korostaminen huomioiden myös kuntoutujan mielipiteet kuntoutumisessaan. Kaikessa kuntoutustoiminnassa ja kuntoutussuunnitelmia tehdessä selvitetään biologisten (sairaus, rasittuneisuus, TULEkivut), psykologisten (mielenlaatu, masennus, ahdistuneisuus) ja sosiaalisten (työn luonne ja vaativuus, perhe ja läheiset) tekijöiden osuus (biopsykososiaalinen malli sairastamisen arviossa ja kuntoutussuunnitelmia tehdessä). Kuntoutuslaitoksissa järjestetään KELA:n kustantamia työikäisten sairauskohtaisia TULE-kuntoutuskursseja. Kursseille haetaan oman lääkärin laatimalla lausunnolla. TULE-kursseille valitaan henkilöitä, joilla on diagnosoitu TULE-sairaus, joka on kestänyt yli kolme kuukautta ja jatkuu edelleen, ja heidän selviytymisensä työssä ja arkipäivän toimissa on TULE-sairauden vuoksi heikentynyt. Heidän sairautensa tutkimukset on jo perusterveydenhuollossa tehty. Oman lääkärin ohjaaman hoidon sekä itsehoidon vaikutukset ovat olleet riittämättömät ja TULE-sairaus jatkuu. On arvioitu, että tutkittava hyötyy tarvitsemastaan aktivoivasta, ryhmässä toteutettavasta kuntoutuksesta ja toiminnallisesta harjoittelusta. Tutkittava on motivoitunut työ- ja toimintakykynsä parantamiseen säännöllisin terapeuttisin harjoittein. Tämä merkitsee myös pysyvää elämäntapamuutosta parempaan pyrittäessä. Kuntoutuskurssit ovat moniammatillisesti toteutettua kurssimuotoista toimintaa. Tavoitteena on tukea kuntoutujaa siten, että hän voi saavuttaa konkreettisia tavoitteitaan fyysisen ja psyykkisen terveytensä kohentamisessa sekä sosiaalisen elämäntilanteensa parantamisessa ja työ- sekä toimintakykynsä ylläpitämisessä. Kyseessä on oppimisprosessi, jossa kuntoutuja oppii vähitellen kuntoutumisen ja itsehoidon merkityksen sekä mahdollisesti myös terveemmät elämäntavat. Kuntoutujan elämänhallinnan ja työssä selviytymisen keinot vahvistuvat ja itsehoidon mahdollisuudet kohenevat, jolloin myös TULE-sairauden ja kivun hallintakeinot paranevat. Fysiatrian erikoislääkäri Pekka Nousiainen herttua.fi : 11

12 Kursseille Hakeminen KELAN TULES-KURSSIT Kelan järjestämille TULES-kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta. Hakijan tulee toimittaa omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto B-kuntoutuksen perusteista. Lisäksi tulee täyttää Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 (täytettävissä ja tulostettavissa myös Kelan nettisivuilta). Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus sekä majoitus täysihoidolla on kuntoutujalle maksutonta. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. KOHDERYHMÄ Kurssien kohderyhmänä ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat aikuiset työelämässä olevat, työhön palaavat, kuntoutustuella olevat tai vielä opiskelemassa olevat henkilöt, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Herttuassa järjestettäville alueellisille TULES-kursseille voi osallistua kuntoutujia Kelan Itä- ja Pohjois-Suomen vakuutusalueelta. TAVOITE Tavoitteena on kuntoutujan fyysisen sekä psyykkisen ja/tai sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn säilyminen ja parantuminen. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuja laatii yhdessä moniammatillisen työryhmän jäsenen kanssa henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet GAS-menetelmää hyväksi käyttäen. SISÄLTÖ Kuntoutuskursseilla tarjoamme sinulle tietoa ja keinoja, joilla voit aktiivisesti edistää omaa hyvinvointiasi ja terveyttäsi tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Osallistut kuntoutusryhmäsi kanssa erilaisiin liikuntaryhmiin, keskusteluihin ja asiantuntijaluennoille sekä muuhun aktivoivaan toimintaan. Kurssien ohjelma painottuu sen mukaan, ovatko kurssit selkä-, niska- tai niveloireisille tarkoitettuja. Niska- ja hartiaoireisilla ohjelma painottuu erityisesti niska-, hartia- ja olkalihaksiin kohdistuvaan riittävän kuormittavaan ja pitkäkestoiseen lihasvoimaa tai kestävyyttä parantavaan harjoitteluun. Selkäoireisilla ohjelma sisältää toimintakykyä parantavaa kuntoutusta sisältäen muun muassa yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantavaa aktiivista harjoittelua ja toiminnallisia harjoituksia. Niveloireisten ohjelma sisältää liikkuvuus-, lihasvoima- ja yleiskuntoharjoittelua sekä toiminnallisia harjoitteita. Toteutus Kurssit ovat kestoltaan 15 vuorokautta ja ne toteutetaan Herttuassa kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa. Kuntoutujat voivat osallistua kurssille joko avo- tai laitosmuotoisesti. 12 : herttua.fi

13 TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN NISKA- JA HARTIA- OIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN SELKÄOIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN NIVELOIREISTEN TULES-KUNTOUTUSKURSSIT 2015 Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso Jaksotus: I-jakso 5 vrk, 3-6 kk:n kuluttua II-jakso 5 vrk III-jakso 5 vrk knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro:56927 I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso herttua.fi : 13

14 AIKUISTEN TYÖUUPUMUS- KUNTOUTUSKURSSIT 2015 knro: sisältää yksilöllisiä käyntikertoja 5 kpl , 2 yksilöllistä käyntikertaa , I laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , II laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , III laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta KELAN Aikuisten työuupumuskuntoutuskurssit Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville kuntoutujille, joiden työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutujilla tulee olla halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. tavoite Kelan työuupumuskuntoutuskursseilla tuetaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista hänen työ- ja toimintakykynsä turvaamiseksi tai parantamiseksi. Lisäksi kurssilla haetaan keinoja työssä jaksamiseen ja selviytymiseen, opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä kehittämään vuorovaikutustaitoja. Kurssilaisia ohjataan tunnistamaan uupumus- ja masennusoireet, vahvistamaan omaa elämänhallintaa sekä ymmärtämään terveiden elämäntapojen merkitystä omalle hyvinvoinnille. toteutus Kurssin kesto on 15 vuorokautta, toteutettuna kolmena viiden vuorokauden jaksona. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelman sisältö määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla. Kurssilla käsiteltävät teemat Kurssilla saa tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä ja ohjausta, sosiaalista aktivointia sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Kurssilla tuetaan arjessa selviytymistä ja tarpeen mukaan opiskelussa tai työelämässä selviytymistä. Edellä mainittujen teemojen lisäksi kurssiin kuuluu verkostotyötä kuntoutujien ja omaisten/läheisten sekä terveydenhuollon ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Kursseille hakeminen Työuupumuskurssit ovat Kelan järjestämää ja kustantamaa toimintaa, joille hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen kahden hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. knro: sisältää yksilöllisiä käyntikertoja 5 kpl , 2 yksilöllistä käyntikertaa , I laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , II laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta , III laitosjakso , 1 yksilöllinen käyntikerta knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso knro: I-jakso II-jakso III-jakso : herttua.fi

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta

GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta GAS-prosessi Aslakissa, ensikokemuksia Kiipulasta ASLAK Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kelan järjestämää ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 566/2005)

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 Ammatillinen kuntoutusselvitys...

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Suunnittelija Marjaana Pajunen /Kela/Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Työ kuuluu kaikille! -Vammaisfoorumi ry:n ja Uudenmaan TE-toimiston koulutuspäivä

Lisätiedot

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy

KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy KUNTOUTUS ON MAHDOLLISUUS Härmän Kuntoutus Oy Riitta Puumala Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija Riitta.puumala@harmankuntokeskus.fi, 050 371 4712, Terveisiä Härmästä, ajankohtaisista kuntoutuksista

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Marketta Vepsäläinen, suunnittelija, KT Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmän ohjaus- ja prosessitiimi

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutukset 21.1.2014 ja 23.1.2014 Heidi Giss Terveysosasto, Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus l. Vake-hanke 2 vuoden GAS Teema GAS

GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus l. Vake-hanke 2 vuoden GAS Teema GAS PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA GAS- TAVOITEASETTELUSTA AVOKUNTOUTUKSESSA GAS-koulutus, Oulu 8.12. 2010 Tuula Rantakari, kuntoutussuunnittelija Suomen MS-liitto ry GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Learning cafen yhteenveto. Oulu

Learning cafen yhteenveto. Oulu Learning cafen yhteenveto Oulu 21.1.2014 Miten ohjaamme asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen? Kun kontakti valmis ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen Kuntoutuskentän tuntemus Verkoston tuntemus Info-päivät

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Luottamushenkilöiden jaksaminen Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Mistä voin itse huolehtia? Varmista osaamisesi: Murikan kurssit! Hyödynnä vertaistuki: työpaikan luottamushlöt, ammattiosasto Nuku

Lisätiedot

Pientyöpaikoilla uudistuminen mistyö

Pientyöpaikoilla uudistuminen mistyö Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk)-hankeen kehittämisty mistyö Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa 17.3.2011 ESR-hanke 2009 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 TYYNE = Työkykyä ylläpitävä neurologinen kurssi Tarkoituksena ylläpitää työkykyä neurologista

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa Suunnittelija, TtM, Leena Penttinen 09.02.2012 Terveysosasto Uutta standardissa Uudistustyön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli kuntoutusmuotojen sisällön

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Muutos-hanke/ Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen ja ammatillisen kuntoutusselvityksen osatutkimus

Muutos-hanke/ Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen ja ammatillisen kuntoutusselvityksen osatutkimus Muutos-hanke/ Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen ja ammatillisen kuntoutusselvityksen osatutkimus Alustava tutkimussuunnitelma 1. Johdanto Tässä alustavassa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkimustehtävä,

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Kun aika ei hoida! Finlandia-talo

Kun aika ei hoida! Finlandia-talo Kun aika ei hoida! Finlandia-talo Masennuksen merkitys Veli-Pekka Valkonen, ylilääkäri 6.5.2015 Oikeus hyvinvointiin Mistä syistä eläköidytään? Päivitetty: 30.4.2015 - Anna palautetta tai kysy Seuraava

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SELKÄRANKAREUMAA, NIVELREUMAA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Fibromyalgiaa sairastavien

Lisätiedot

Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~

Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~ Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. ~Victor Hugo~ MEIKÄLÄISTÄ METSÄSTÄMÄSSÄ näkövammaisten nuorten kuntoutushanke 2011-2012 16 22-vuotialle Sokeille ja heikkonäköisille Kaksi ryhmää: HUS ja TAYS/TYKS

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016 . Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä

Lisätiedot

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016 Kelan kuntoutukseen haku ja t vuonna 2016 o keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta o kysy sopivinta kurssia esim. hoitavalta lääkäriltä, Kelasta, kuntoutuslaitoksesta tai

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot