KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, KOTKA Puh Fax SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / TUTOROPETTAJA: AIKA: NÄYTTÖYMPÄRISTÖ: ARVIOIJAT: TYÖNANTAJAN EDUSTAJA: TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA: OPETUSALAN EDUSTAJA:

2 ARVIOINNIN KOHDE: 1. KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ HYVÄ TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita siten, että toiminta on asiakaslähtöistä, itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa ja omatoimisuuteen tukevaa ja ohjaavaa Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita kunnioittaen heidän itsemääräämisoikeuttaan ja pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti heidän omatoimisuut- Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan Asiakkaan kunnioittamisessa tai tasaarvoisessa kohtelussa ja erilaisuuden hyväksymisessä on puutteita vammaisryhmät, päihde- ja mielenterveysongelmat ja toimintakykyä alentavat pitkäaikaissairaudet ja tunnistaa niihin kohdistuvia asenteita, sekä tietää kuinka toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita tuetaan Osaa antaa asianmukaista tietoa vammaisuudesta ja toimintakyvyn vajeista taan tukien vammaisryhmät, päihde- ja mielenterveysongelmat ja toimintakykyä alentavat pitkäaikaissairaudet ja tunnistaa niihin kohdistuvia asenteita, sekä tietää kuinka toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita tuetaan vammaisryhmät, päihde- ja mielenterveysongelmat ja toimintakykyä alentavat sairaudet Eri asiakasryhmien toimintakykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisessa on huomattavia puutteita Soveltaa työssään tietoa yleisimpien vammaisryhmien ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista sekä kuntoutusta koskevista keskeisistä säädöksistä, ohjeista ja toimintaperiaatteista Tuntee yleisimpien vammaisryhmien ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kuntoutuspalvelut ja tukimuodot, sekä kuntoutusta koskevat keskeisimmät säädökset, ohjeet ja toimintaperiaatteet Osaa tavallisissa työtilanteissa toimia kuntoutusta koskevien säädösten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan Tuntee hajanaisesti yksittäisiä kuntoutuspalveluja ja tukimuotoja Osaa ohjata eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita kuntoutuspalveluiden käytössä verkostoa hyödyntäen Osaa ohjata eriikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita kuntoutuspalvelujen käytössä ja tunnistaa verkoston merkityksen kuntoutumisen Tuntee kuntoutusmuodot ja tukimuodot pääpiirteissään ja osaa työryhmän jäsenenä ohjata asiakkaita käyttämään niitä Asiakkaan ohjaaminen kuntoutuspalvelujen käytössä on epätarkoituksenmukaista

3 Tuntee keskeisimmät kuntoutusmenetelmät Tuntee kuntoutusmenetelmiä puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja osaa käyttää selkokieltä Tuntee joitakin puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja osaa käyttää selkokieltä Osaa käyttää selkokieltä Selkokielen käyttö puutteellista HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

4 ARVIOINNIN KOHDE: 2. TOIMINTAKYKYISYYDEN TUKEMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Tuntee psyykkisten tekijöiden, motivaation, elinympäristön ja tukiverkostojen merkityksen kuntoutumisessa Tietää psyykkisten tekijöiden, motivaation, elinympäristön ha tukiverkostojen merkityksestä kuntoutumisessa Osaa tukea asiakkaan omaa halua kuntoutua Estää toiminnallaan asiakkaan kuntoutumisen Tukee asiakkaan halua kuntoutua ja osaa tukea asiakkaita sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa Tukee asiakkaan halua kuntoutua ja tietää sosiaalisten suhteiden merkityksen toimintakykyisyyden Osaa tunnistaa toimintakyvyn vahvuuksia ja vajavuuksia Tuntee toimintakyvyn käsitteen ja tietää toimintakyvyn vahvuuksia ja vajavuuksia Tuntee toimintakyvyn käsitteen Toimintakyvyn käsite on epäselvä Auttaa asiakaslähtöisesti ja kuntouttavalla työotteella asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja hyödyntämään voimavarojaan Auttaa asiakaslähtöisesti asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja pyrkii kuntouttavalla työotteella hyödyntämään asiakkaan voimavaroja Osaa tukea asiakkaan itsenäistä päivittäistä selviytymistä sekä auttaa ja tehdä tämän puolesta asioita, joihin tämä ei pysty Työtä ohjaa toimenpidekeskeisyys Tietää lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen, ja kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset menetelmät ja palvelut ja osaa työryhmän jäsenenä tukea asiakkaan kuntoutumista Tietää lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen, ja kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset menetelmiä ja palveluja ja osaa työryhmän jäsenenä tukea asiakkaan kuntoutumista Osaa työryhmän jäsenenä osallistua asiakkaan lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutumisen tukemiseen Toiminta asiakkaan lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen ja kasvatukselliseen kuntoutumisen on puutteellista Tuntee päihde- ja mielenterveyson- Tuntee päihde- ja mielenterveyson-

5 gelmista kuntoutuvien tukemistapoja sekä osaa tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä huomioiden kuntoutuksen näkökulman tämän lähiympäristön ja arjen järjestelyissä gelmista kuntoutuvien tukemistapoja ja pyrkii tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä apuvälineet ja niiden jakelukanavat, sekä osaa neuvoa niiden käytössä ja huollossa Tuntee apuvälineitä ja osaa ohjata niiden käytössä ja huollossa Osaa ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä Jättää huomiotta asiakkaan apuvälinetarpeen Osaa soveltaa toiminnallisia ja luovan ilmaisun menetelmiä toimintakykyisyyden asiakaslähtöisesti Tuntee toiminnallisia ja luovan ilmaisun menetelmiä toimintakykyisyyttä tukevina Huomioi taiteen ja kulttuurin merkityksen toimintakykyisyyden ja käyttää niitä hoidon laadun parantamiseen Osaa käynnistää ja ohjata harrastuksia sekä ohjata yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa Osaa ohjata harrastus- ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

6 ARVIOINNIN KOHDE: 3. TYÖNTEKIJÄNÄ KUNTOUTUMISEN TUKEMISESSA Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä, toteuttaen siinä suunnitelmallista kuntoutumista lähihoitajan tehtävän mukaisesti Pyrkii moniammatillisen työryhmän jäsenenä toteuttamaan asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista lähihoitajan tehtävän mukaisesti Osaa asettaa työlleen tavoitteet kuntoutumisen näkökulmasta yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa ja perustella tavoitteita ja toimintatapojensa valintaa Toiminta kuntoutumisen näkökulmasta on suunnittelematonta ja omien tavoitteiden ja toimintatapojen perustelu on puutteellista Osaa huolehtia oman työ- ja toimintakykynsä säilymisestä sekä perustella toimintaansa Pyrkii huolehtimaan oman työ- ja toimintakykynsä säilymisestä ja vahvistumisesta sekä perustelemaan toimintaansa Osaa arvioida omaa toimintaansa, ottaa vastaan palautetta ja muuttaa sen perusteella työtapaansa Oman ammattitaidon arviointi on epärealistista Arvioi omaa ammatillista kasvuaan ja sen perusteella tavoitteita ammatilliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen Tunnistaa oman ammatillisen kasvunsa vaiheen ja asettaa ammatilliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen tavoitteita Tunnistaa oman ammatillisen kasvunsa vaiheen ja asettaa ammatilliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen tavoitteita Edistää toiminnallaan kuntoutumisen laatua ja osallistuu laatutyöhön Osaa arvioida ja edistää kuntoutumisen laatua ja osallistua laatutyöhön Tuntee laatutyön lähtökohdat kuntoutuksessa Jättää toiminnassaan huomiotta laatutyön lähtökohdat HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

7

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen OIVA HOIVA -MALLI Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen 1 Taustaa Oiva hoiva -mallista Oiva hoiva -mallin avulla määritetään perusteet inkontinenssin hyvien toiminta-

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot