Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta"

Transkriptio

1 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito lisääntyi... vuodeosastohoito supistui... synnytyksiä oli hieman vähemmän... leikkauksia tehtiin hieman vähemmän tekonivelleikkauksia tehtiin sama määrä kuin viime vuonna kaihileikkauksia tehtiin enemmän sepelvaltimoiden angiografioita ja pallolaajennuksia tehtiin enemmän, ohitusleikkauksia vähemmän toimintatulojen ja toimintamenojen kasvu hidastui tulot ja menot toteutuivat valtaosassa talousarvioiden mukaisesti

2 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2014 Sisällysluettelo sivu YHTEENVETO 3 JOHDON SANALLISIA ARVIOITA JA KOMMENTTEJA 6 TAULUKOT Palvelujen kysyntä 10 Palvelujen tuotanto 12 Leikkaukset ja toimenpiteet 20 Sairaanhoitopiirien talous 27 Sairaaloiden talous 34

3 3 YHTEENVETO Tietojärjestelmien ja palvelurakenteiden uusimisten vuoksi koosteen tiedot eivät osin ole aivan kattavia eivätkä kaikki täysin vertailukelpoisia. Erheitä ja virheitäkin on todennäköisesti raportoinneissa. Kunnallisten sairaaloiden kokonaiskysyntä kasvoi hieman tammi-elokuussa Vuoden 1998 jälkeen tammi-elokuussa kysyntä on kasvanut lukuun ottamatta vuosia 2009, 2012 ja Lähetemäärä kasvoi. Noin puolet keskussairaaloista ja aluesairaaloista sai lähetteitä vähemmän kuin tammi-elokuussa Yksityissektorin lähetteiden määrä kasvoi. Päivystyskäyntejä tehtiin keskussairaaloiden erikoissairaanhoitoon edellisvuotta enemmän ja aluesairaaloihin vähemmän. Päivystyssisäänottojen määrät supistuivat hieman. Keskussairaaloissa päivystysten yöaikaisten ( ) käyntien osuus vaihteli välillä % ja yöaikaisten päivystyssisäänottojen osuus välillä %. Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon käyntien määrät ovat edelleen lisääntyneet merkittävästi. Yhteispäivystysten erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuudet vähentävät erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä ja terveyskeskuksilta tulevia lähetteitä. Uudet päivystysorganisaatiot ja akuuttisairaanhoidon erikoisalan kehittyminen muuttavat ja tehostavat päivystysten toimintaa. Palveluja käyttäneiden asiakkaiden (eri henkilöiden) määrä oli 1,3 % viimevuotista suurempi tiedon raportoineissa 33 sairaalassa yhteensä. Kokonaistuotanto kasvoi. Yksittäisen sairaalan tuotantomäärien muutokset vaihtelevat merkittävästi, mikä johtuu osin väestöpohjista, osin rakenteellisista muutoksista sekä osin erikoislääkäreiden ja mm. leikkaussalihenkilökunnan saatavuudesta. Kaikkien käyntien määrä kasvoi yhteensä 2,7 % ja ensikäyntien määrä supistui yhteensä 0,5 % tiedon raportoineissa sairaaloissa. Hoitojaksoja ja hoitopäiviä kertyi vähemmän kuin vuosi sitten. Avohoitopainotteisuus kasvaa edelleen. Synnytysten määrä oli 1,5 % pienempi kuin tammi-elokuussa Keisarileikkausten osuus oli 16,3 % eli saman verran kuin vuosi sitten. Leikkausten määrä säilyi keskussairaaloissa ennallaan, mutta supistui 0,7 % tiedon raportoineissa 37 sairaalassa yhteensä. Kaihileikkauksia tehtiin omana työnä 5,4 % enemmän. Molemminpuolisten leikkausten osuus vaihteli välillä 0,4 74,2 %. Monissa sairaaloissa on tarpeen kasvattaa kaihin bilateraalileikkausten osuutta ja näin parantaa tuottavuutta. Lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tehtiin sairaaloiden omana toimintana sama määrä kuin edellisvuonna. Lonkan tekonivelleikkausten osuus oli 49 %. Sepelvaltimoiden angiografioiden määrä kasvoi 2,8 % ja pallolaajennusten 9,9 %. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia tehtiin 9,6 % edellisvuotta vähemmän. Puolessa sairaaloista tehtiin päivystyksenä enemmän kuin kolmannes sepelvaltimoiden angiografioista ja pallolaajennuksista yli puolet. Päivystysleikkausten osuus oli lähes neljännes. Näistä yöaikaan ( ) aloitettujen osuus oli keskussairaaloissa yhteensä runsas kymmenesosa ja vaihteli välillä 6,3 15,7 %. Yhteensä 9 keskussairaalassa ja kaikissa aluesairaalassa oli tammi-elokuussa naistentautien ja synnytysten yöaikaan aloitettuja leikkauksia keskimäärin 1,4 tai vähemmän viikossa. Päiväkirurgian osuus elektiivisistä leikkauksista oli mukana olevissa sairaaloissa 53,1 %. Kolmessa sairaalassa osuus oli alle 40 %. Muutamilla sairaaloilla on vielä tarpeen ja mahdollista kasvattaa päiväkirurgian käyttöä. Kaikissa sairaaloissa päiväkirurgisten leikkausten osuuden elektiivisistä leikkauksista tulisi olla vähintään 50 %. Vaatimus ei ole kohtuuton, kun silmäilee sairaaloiden nykytilannetta. Hoitotakuu on kymmenettä vuotta voimassa. Elokuun lopussa sairaaloiden pisimmät yksittäiset hoitojonot olivat kaihileikkauksiin ja polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin. Kaikista hoitoon pääsyä odottaneista 1,7 % oli odottanut yli puoli vuotta. (THL ) Sairaanhoitopiirien toimintatulot yhteensä olivat 4,2 % ja myyntitulot jäsenkunnilta 4,4 % edellisvuotta suuremmat vuosi sitten 6,9 ja 6,8 % - kaksi vuotta sitten 3,7 ja 3,8 %. Toimintamenot yhteensä olivat kasvaneet 1,8 % (vuosi sitten 5,6 %), henkilöstömenot 1,3 % ja palvelujen ostot 4,0 %. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostomenot yhteensä olivat pienentyneet 0,4 % ja apteekkitarvikkeiden ostot 1,6 %. Ensihoidon siirto näkyy vielä eräiden sairaanhoitopiirien tuloissa ja menoissa. Organisaatiouudistukset näkyvät eri menolajien erilaisissa kasvuissa. Kaikilta osin tiedot eivät ole täysin yhteneviä edellisvuoteen. Toimintatulot yhteensä ja toimintamenot yhteensä toteutuivat valtaosin talousarvioiden ( ) mukaisesti. Sairaanhoitopiirien tilikauden tulos oli yhteensä positiivinen, joskin osassa kovin pieni. Yhteenveto on osa sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden välistä rullaavaa ajantasaista tietojen vaihtoa. Tämä ei ole tilasto. Kiitokset vastaajille ja tietojen tarkistajille Kuntaliitossa lokakuun loppupuolella 2014 Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

4 4 KOKONAISMUUTOS (%) VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN ( ) Suluissa ko. tiedon raportoiden sairaaloiden lukumäärä ks = keskussairaalat as = aluesairaalat ja vastaavassa asemassa toimivat sairaalat 1 8/14 1 8/13 1 8/12 1 8/11 1 8/10 1 8/09 Lähetteet ks + 0,6 (19) + 0,1 (20) - 0,4 (19) + 2,8 (20) + 0,5 (20) - 0,7 (19) as - 2,6 (18) + 1,5 (18) - 0,1 (19) + 2,7 (18) + 1,0 (21) + 3,4 (18) Päivystyskäynnit ks + 4,6 (18) - 1,2 (18) - 0,4 (19) + 0,6 (20) - 1,2 (20) - 2,1 (19) as - 3,5 (15) - 7,8 (17) - 3,9 (19) + 0,2 (18) - 2,5 (21) - 4,6 (18) Päivystyssisäänotot ks + 0,1 (20) - 0,7 (20) - 0,7 (19) + 1,2 (20) - 0,7 (19) - 1,1 (18) as - 3,1 (16) - 3,4 (16) + 0,7 (18) - 9,2 (18) + 1,4 (21) - 0,5 (18) Ensikäynnit ks 0,0 (20) + 0,7 (19) + 1,6 (19) + 5,6 (20) + 1,6 (20) - 0,6 (19) as - 3,6 (14) + 1,0 (14) + 2,6 (19) + 4,2 (18) + 2,7 (21) - 1,1 (18) Pkl-käynnit yht ks + 2,8 (20) + 3,2 (20) + 3,0 (19) + 4,7 (20) + 2,7 (20) + 1,1 (19) as + 2,0 (18) + 0,9 (19) + 2,5 (19) + 6,5 (18) + 2,8 (21) - 0,4 (18) Hoitojaksot ks - 1,1 (20) - 2,3 (20) + 0,6 (19) + 0,9 (20) - 2,3 (20) - 0,6 (20) as - 3,0 (18) - 6,0 (18) - 0,6 (19) - 0,9 (18) - 2,0 (21) - 6,3 (17) Hoitopäivät ks - 3,6 (20) - 4,2 (20) - 2,7 (19) - 2,5 (20) - 3,6 (20) - 3,4 (20) as - 5,2 (18) - 7,3 (18) - 2,2 (19) - 6,7 (18) - 3,9 (21) - 6,2 (18) Synnytykset ks - 1,3 (20) - 2,8 (20) + 0,6 (19) - 0,6 (20) + 1,2 (20) + 2,0 (20) as - 2,9 (6) - 0,7 (6) - 2,2 (8) - 6,0 (8) - 2,0 (9) - 1,3 (10) Leikkaustmp:t ks 0,0 (20) -1,7 (20) + 0,0 (19) + 1,5 (20) + 1,8 (20) - 0,1 (20) as (17) (16) - 0,1 (17) + 3,6 (17) - 5,0 (19) - 1,6 (18) Kaihileikkaukset + 5,4 (25) - 4,4 (24) + 0,7 (23) + 4,3 (23) - 1,7 (25) - 1,9 (24) Sepelvaltimoiden angiografiat + 2,8 (20) + 0,8 (19) + 3,3 (19) + 6,3 (20) + 0,1 (19) - 1,3 (18) Sepelvaltimoiden pallolaajennukset + 9,9 (20) (19) + 8,9 (19) + 7,5 (20) - 1,2 (20) + 2,6 (19) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset - 9,6 (6) - 13,0 (6) - 0,6 (6) + 3,3 (6) - 3,4 (6) - 17,4 (6) Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

5 5 KOKONAISMUUTOS (%) TAMMI-HUHTIKUUSSA, TAMMI-ELOKUUSSA JA TAMMI-JOULUKUUSSA suluissa ko. tiedon raportoineiden sairaaloiden tai sairaanhoitopiirien lukumäärä ks = keskussairaalat as = aluesairaalat ja vastaavat 1-8/14 1-4/14 1-4/13 1-8/ /13 Lähetteet ks + 0,6 (19) + 0,6 (19) + 0,2 (20) + 0,1 (20) + 1,4 (19) as - 2,6 (18) - 2,4 (17) + 2,7 (19) + 1,5 (18) + 0,7 (20) Päivystyskäynnit ks + 4,6 (18) + 1,2 (18) + 0,3 (20) - 1,2 (18) - 0,3 (18) as - 3,5 (15) - 4,4 (15) - 0,1 (16) - 7,8 (17) + 0,2 (19) Ensikäynnit ks 0,0 (20) + 0,1 (19) + 1,9 (19) + 0,7 (19) + 0,7 (19) as - 3,6 (14) - 1,1 (14) + 3,6 (13) + 1,0 (14) + 2,1 (17) Hoitojaksot ks - 1,1 (20) - 1,5 (20) - 1,2 (20) - 2,3 (20) - 1,3 (20) as - 3,0 (18) - 6,1 (18) - 3,3 (17) (18) - 3,7 (20) Leikkaustmp:t ks 0,0 (20) - 1,2 (20) - 0,4 (20) -1,7 (20) - 0,3 (20) as (17) - 5,7 (17) - 1,1 (17) (16) - 2,6 (20) Kaihileikkaukset + 5,4 (25) + 6,5 (25) - 3,1 (24) - 4,4 (24) - 1,9 (25) Sepelvaltimoiden pallolaajennukset + 9,9 (20) + 4,3 (20) + 3,7 (18) + 2,1 (19) + 5,1 (20) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset - 9,6 (6) - 10,3 (6) - 10,8 (6) - 13,0 (6) - 12,6 (6) ***************** Sairaanhoitopiirien toimintatulot + 4,2 (20) + 3,6 (19) + 7,0 (20) + 6,9 (20) + 7,2 (20) myyntitulot jäsenkunnilta + 4,5 (20) + 4,0 (20) + 7,8 (20) + 6,8 (20) + 8,1 (20) toimintamenot + 1,8 (20) + 1,7 (20) + 5,7 (20) + 5,6 (20) + 4,9 (20) henkilöstömenot + 1,3 (20) + 0,9 (20) + 3,0 (20) + 2,2 (20) + 1,3 (20) palvelujen ostot +4,0 (20) + 4,8 (20) + 15,7 (20) + 17,3 (20) + 16,6 (20) aineet, tarvikkeet ja tavarat - 0,4 (20) - 0,7 (20) + 3,4 (20) + 2,1 (20) + 1,5 (20) Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

6 6 JOHDON SANALLISIA ARVIOITA VUODEN 2014 TAMMI-ELOKUUN TULOKSIS- TA, MUUTOKSISTA JA NIIDEN SYISTÄ SEKÄ KOMMENTTEJA TIEDOISTA Etelä-Savon shp, johtaja Matti Nupponen: Tuottavuusohjelman toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna on vielä saatava sopeutustoimenpiteitä yli miljoonan euron verran, jotta päästäisiin tavoitteena olevaan 2,5 miljoonan euron menojen sopeuttamiseen kuluvalta vuodelta. Vuodeosastojärjestely on edennyt hyvin, mutta sen vaikutukset menokehitykseen purevat vasta kuluvana syksynä ja erityisesti vuonna ESPER-työnimellä kutsutun hankkeen tavoitteena on yhdistää Mikkelin kaupungin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. psykiatria) sekä soveltuvin osin sosiaalityö yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi samalle alueelle, nykyiselle sairaalakampukselle. Hankkeella tavoitellaan parempaa ja kustannusvaikuttavampaa palvelua kaikille alueen kunnille ja asukkaille. Hankesuunnitelman valmistelu on edennyt, joskin mahdollisimman täydellisen integraation rakentaminen toimintamalliksi yhdessä jäsenkuntien kanssa on ollut odotettua suurempi haaste ja edellyttää loppuvuodesta merkittävästi lisätyötä. Etelä-Savon uusi sote -palvelukonsepti (ESSOhanke) etenee suunnitelmien mukaisesti. Koordinaattorit valmistelevat kuntien asiantuntijoiden kanssa toiminnan kehittämistä ja potilaan hoitopolkuja. Ensihoitotoiminta laajeni Juvan henkilöstön ja pelastuslaitoksen henkilöstön siirtyessä sairaanhoitopiirin palvelukseen. Ensihoidon osalta pohditaan syksyn kuluessa toiminnan kehittämistä ja erityisesti menokehityksen hallintaa. Sähköisten palvelujen kehittäminen Hyviksen osalta vastaa tulevaisuudessa myös tuottavuuden parantamishaasteeseen. Hoitotakuussa on pysytty joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kohtuullisen hyvin. Päivystystoiminta on ollut edelleen vilkasta ja suurin kasvu kohdistuu yleislääketieteeseen. Päivystysosaston aloitus toukokuussa on tehostanut akuutisti sairaan potilaan hoitoa, mikä on vaikuttanut myös vuodeosastohoitopäivien laskuun. Psykiatrian osastohoidossa hoitopäivien määrä on selvästi vähentynyt edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna. Psykiatrian avohoitokäynnit ovat jonkin verran lisääntyneet. Somatiikan vuodeosastohoidossa hoitojaksot ovat pysyneet edellisen vuoden tasossa ja hoitopäivien määrä on laskenut selvästi. Erikoissairaanhoidossa viivytään lyhempi aika. Leikkausmäärät ovat hieman kasvaneet. Leikotoiminta on vähentänyt hoitopäivien määrää kirurgisella osastolla. Synnytysten määrä on edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden hieman vähentynyt. Päivystysasetuksen edellyttämiin vaatimuksiin on ryhdytty toiminnassa varautumaan. Kahdeksan kuukauden tulot ovat hieman suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2013, mutta kuitenkin selvästi jäljessä talousarviosta. Kuntalaskutuksen nousu on 1,2 % johtuen erityistason ostoista. Avopalvelujen kysyntä on kasvanut 2,9 % kun taas vuodeosastopalvelut ovat vähentyneet 8,2 %. Toimintakuluja kasvattaa ensihoidon siirtyminen kokonaan omaksi toiminnaksi. Lääkäripalvelujen ostoja on saatu rajoitettua, mutta ostojen hallinta tarvitsee edelleen lisätoimenpiteitä. Toiminnan muutokset ovat lisänneet tietotekniikan kuluja 0,5 milj.. Menot ovat talousarvion mukaiset. Tulojen pudotus on ollut vuodeosastotoiminnan muutosten ja hinnaston jäädyttämisen vuoksi merkittävä, mikä osaltaan selittää alijäämän kasvua. Kokonaishenkilömäärä on kasvanut 73 henkilöllä, mikä aiheutuu lähes kokonaan pelastuslaitokselta siirtyneestä henkilöstöstä. Määräaikaisen, erityisesti lyhytaikaisen sijaishenkilöstön käytön suunta on kuitenkin vähenevä, mihin vaikutetaan myös tuottavuusohjelmalla. Tarkoitus on edelleen saada eri toimenpiteillä henkilöstökuluja hallintaan syksyn kuluessa. Henkilöstö on sitoutunut vapaaehtoisten palkattomien vapaitten pitämiseen sekä lomarahan vaihtamiseen vapaaseen. Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet. verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Esimiesvalmennus on jatkunut strategian toimeenpanon käsittelyllä ja talousvalmennuksella. Etelä-Pohjanmaan shp, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki: Lähetemäärissä on ollut pientä laskua alkuvuoden aikana niin terveyskeskuksista kuin yksityislääkäreiltä. Sen sijaan mm. muuttuneiden kirjaamiskäytäntöjen vuoksi sairaalan sisäisten lähetteiden määrä on kasvanut. Hoidon tarpeen arviointi on kesän aikana ruuhkautunut ortopedialla. Muuten tilanne on kohtalaisen hyvä. Leikkauksiin pääsyssä tai hoidon toteuttamisessa ei hoitotakuuongelmia ole. Lähetteet käsitellään myös säädetyissä ajoissa. Talousjohtaja Miia Kiviluoto: Vuodelle 2014 budjetoitiin toimintakuluihin vain noin 1,4 % enemmän sekä tilinpäätökseen 2013 kuin talousarvioon 2013 verrattuna. Vuoden 2013 tilinpäätös oli -1,25 milj. alijäämäinen toisena vuotena peräkkäin, mikä asettaa paineita vuoden 2014 toiminnalle ja taloudelle. Oman toiminnan menokehitys on kesän aikana Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

7 7 parantunut alkuvuoden tilanteesta. Ostopalvelut muilta sairaanhoitopiireiltä ovat alkuvuonna jatkaneet huonoa menokehitystä ja niille budjetoitu määräraha on ylittymässä. Tuloksen ennakoidaan silti toteutuvan suunnitellusti noin 2 milj. ylijäämäisenä. Varkauden sairaala, vastaanottopalvelujen palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen: Vuoden 2013 alusta alkaneen Varkauden ja Joroisten sote-yhteistyön aikana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on kehitetty ja lisätty. Se on mahdollistanut joustavan konsultoinnin ilman erikoissairaanhoitoon lähettämistä. Molemmissa terveyskeskuksissa ovat vuoden 2014 alusta lähtien toimineet kunnalliset lääkärit, jolloin toiminta on ollut vakiintuneempaa ja kehitystyötä on ollut mahdollista tehdä. Erikoissairaanhoidon lähetteet vähenivät 8 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten. Alkuvuodesta 2014 lakkautettiin kirurgian osasto ja perustettiin sisätautien ja kirurgian yhdysosasto, minkä seurauksena somaattisen erikoissairaanhoidon laitospaikat vähenivät 10:llä. Tämän tuloksena erikoissairaanhoidon hoitojaksot (-16.9 %) ja hoitopäivät (-30.2 %) kääntyivät laskuun. Vähenemistä selittää myös toimintakulttuurin muutos nopean vasteen ja aktiivisen kuntouttamisen suuntaan. Psykiatrisen laitoshoidon tarve on myös vähentynyt laitoshoidon purkamisen ja jalkautuvan työn käynnistymisen seurauksena. Päivystyskäynneissä ei ole vielä nähtävissä selkeää vähenemistä, mutta vuoden alussa aloittaneen perusterveydenhuollon akuuttivastaanoton odotetaan vähentävän päivystyksen käyttöä. Hyvin toimivalla perusterveydenhuollolla on mahdollista vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrään. Kaihileikkaukset tuotetaan Varkaudessa omana toimintana. Kaihileikkausten tarve kasvaa väestön ikääntyessä, mikä näkyy myös leikkausmäärissä. Valtaosa Varkaudessa tehdyistä kaihileikkauksista on molempien silmien leikkauksia. Erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen omana toimintana on tehokasta ja kustannusvaikuttavaa. KYSin erikoissairaanhoidon menot jatkavat laskuaan. Kustannusvaikuttavasti tuotettu oma terveydenhuolto on johtanut myönteiseen terveydenhuollon kokonaismenojen laskuun. TIETOIHIN LIITTYVIÄ KOMMENTTEJA Etelä-Karjala: Päivystyskäyntejä on lisännyt päiväaikaisen terveyskeskuspäivystyksen toimimattomuus. Keisarileikkausten osuus synnytyksistä on ollut viime vuosina kohtalaisen korkea, reilusti yli maan keskiarvon. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja tammi-elokuussa ollaan lähellä tavoitelukua. Sairaalan leikkaustietojärjestelmä on vaihtunut maaliskuussa TOTIsta Operaan ja näin ollen täysin yhdenpitäviä lukuarvoja verrattuna vuoden takaiseen ei järjestelmistä saa. Molemminpuolisten kaihileikkausten määrä on tänä vuonna vähentynyt. Tekonivelleikkauksia on tehty tavallista enemmin, jotta pysytään hoitotakuussa. Tämä myös osaltaan nostaa elektiivisten leikkausten kokonaismäärää. HYKS: Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon potilaiden ja päivystyskäyntien muutokset: Terveyskeskuspäivystyskäynnit vähenevät Jorvin yhteispäivystyksen marraskuussa 2013 tapahtuneiden toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja niistä johtuvien käyntien kirjauskäytäntöjen muutosten myötä, jolloin osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä kirjataan erikoissairaanhoidon päivystyskäynneiksi. Kainuu: Leikkauksia on tehty vähemmän synnytyssaliremontin vuoksi. Synnytyssali on toiminut päiväkirurgian tiloissa ja heillä on ollut käytössä kaksi toimenpidesalia. Silmäleikkausten väheneminen johtuu siitä, että normaalin kolmen päivän sijaan tammikesäkuussa on joka toinen viikko leikattu vain kahtena päivänä. Lääkärin kolmen viikon vuosiloma oli keväällä; viikolla 17 leikattiin vain yhtenä päivänä ja kesäsulun aikana viikoilla ei tehty leikkauksia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostomenot: Apuvälineiden ja implanttien käyttö on ollut pienempää kuin vastaavana aikana vuonna Palvelujen ostot: Laboratoriopalvelujen ostot ja hallinnon vyörytyskulut ovat pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Kanta-Häme: Lastenkirurgian leikkaukset ovat lisääntyneet koska vuoden 2014 alusta sairaalassa on työskennellyt kaksi lastenkirurgia. Pyrkimyksenä on ollut vähentää ostopalveluina tehtäviä leikkauksia. Nämä on nyt enenevästi tehty omana työnä. KNK taudeilla eräiden leikkausten (mm. poskionteloleikkaukset ja kitarisaleikkaukset) indikaatioita on valtakunnallisen linjauksen mukaan tiukennettu, joten leikkausten määrä on vähentynyt. Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

8 8 Silmätaudeissa kaihileikkausten määrä on vähentynyt kokeneen tekijän jäätyä eläkkeelle. Sepelvaltimoiden pallolaajennuksien määrän lisääntyminen johtuu paremmasta kapasiteetista. Keski-Suomi: Erikoissairaanhoidon tietoihin sisältyy myös perusterveydenhuollon yhteispäivystys, kehitysvammahuolto ja psykiatrian palveluasuminen. Kuntayhtymän lukuihin sisältyy lisäksi kaksi liikelaitosta. Tuloslaskennan tunnuslukuja ei ole, koska meillä ei jaksoteta tuloja ja menoja. Lapin shp: Ensihoitotoiminta siirtyi sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi alkaen, minkä vuoksi ensihoidon nettotoimintamenot ovat kasvaneet reilusti. Länsi-Pohjan shp: Korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauksiin on lisätty poliklinikan toimenpiteitä, jotka aiemmin tehty leikkaussalissa. Myös osa kirurgian poliklinikan toimenpiteistä on aiemmin tehty leikkaussalissa ja ne on lisätty kokonaistoimenpiteisiin. Plastiikkakirurgiaan on kirjattu vain plastiikkakirurgin tekemät leikkaukset, samoin neurokirurgiaan neurokirurgin tekemät leikkaukset. Kyseisiä leikkauksia tehdään vähäisessä määrin myös muiden kokeneiden kirurgien toimesta (nämä eivät näy kyseisten erikoisalojen luvuissa). Talouden kirjanpito ei ole palautusajankohtana vielä aivan täydellinen, mutta puuttuvien erien vaikutus ei ole merkittävä. Ensihoidon kustannuksia nostaa edellisvuoteen verrattuna mm. se, että vuodelle 2014 kohdistui vuosilomapalkkoja sekä sijaiskustannuksia, joita ei kirjautunut juurikaan vielä vuodelle Pieksämäen sairaala: Päivystyskäynnit ovat vähentyneet, koska lähtien ne on kirjattu perusterveydenhuoltoon. Pietarsaari/Jakobstad: Jourbesöken registreras främst som primärhälsovård från , vilket tydligt ses som minskat antal besök inom specialsjukvården. Verksamheten på psykiatrins dagavdelning registreras som öppenvårdsbesök från , vilket ses som en minsking av antalet vårddygn. Förlossningsverksamheten har avslutats Pohjois-Karjalan shp: alkaen yhteispäivystys raportoidaan erikoissairaanhoidon alaisena erikoisalana 98P. Pohjois-Kymen sairaala: Terveydenhuollon integraatiosuuntaukset aiheuttavat uusia haasteita tilastoinnille. Kouvolassa toteutetaan asukkaan väestöpohjalla laajalti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatiota. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatioon pyrkivissä sairaaloissa on käyntien painottaminen erikoissairaanhoidon toiminnan volyymin mittarina tulevaisuudessa hieman epäluotettavaa, koska muun tyyppiset kontaktit, kuten käynneiksi kirjautumattomat erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja arviot sekä hoitajien itsenäinen potilasohjaus, lisääntyvät. Tämä voi näkyä tulevaisuudessa myös lähetteiden määrien muutoksissa. Osastotoiminnassa integraatio tuo mukanaan erikoisalattomat osastot ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastojen yhdistämistä laitoshoidon purkuun liittyen, mikä olisi hyvä huomioida erikoissairaanhoidon tuotannon hoitojaksojen ja hoitopäivien mittareissa. Yhteispäivystyksessä voi potilaita tulla sisään otetuiksi sairaalaan myös suoraan perusterveydenhuollon puolelta. Nämä potilaat on kirjattu erikoissairaanhoidon päivystyksen sisäänottojen kohtaan tässä tilastossa, koska pth-esh-integroidussa sairaalassa, kuten Pohjois-Kymen sairaalassa, sairaalahoitoa vaativat potilaat päätyvät kaikki samaan vuodeosastokokonaisuuteen erikoisalasta (myös yleislääketiede) riippumatta. Pohjois-Pohjanmaan shp: Erikoissairaanhoidon talousluvut on laskettu vähentämällä kuntayhtymän luvuista kehitysvammahuollon tulosalue ja perusterveydenhuolto. Ensihoidon tuotot sisältyvät jäsenkuntamyyntiin. Päijät-Hämeen shp: Keskussairaalassa on suljettu viimeisen vuoden aikana 60 sairaansijaa erikoissairaanhoidossa ja avattu vastaavasti 27 päivystysosastohoitopaikkaa syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Tämän lisäksi on tilojen uudelleenjärjestelyin mahdollistettu leiko-potilaiden vastaanotto leikkausosaston yhteydessä, mikä on osaltaan mahdollistanut sairaansijojen sulun. Elokuun loppuun mennessä on toteutettu noin henkilökunnan lomautuspäivää. Lomautukset jatkuvat yhteismääräisesti samansuuruisina loppuvuoden Kirjanpidollinen erikoissairaanhoito sisältää meillä sekä ensihoidon että yleislääketieteen päivystyksen, päivystysosaston sekä suun terveydenhuollon päivystyksen. Suunnittelemme ja raportoimme lähtökohtaisesti tuolla tasolla. Sen vuoksi sarakkeen 2013 luvut ovat muuttuneet, koska vuosi sitten raportoimme vanhan toimintatavan mukaisesti. Kuntayhtymässä aloitti toimintansa uusi Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos. Liikelaitoksen palvelukseen siirtyi 45 henkilöä Lahden ja Heinolan kaupungilta. Liikevaihto on noin 20 M vuodessa. Liikelaitos lisää merkittävästi kuntayhtymän sisäistä kaupankäyntiä. Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

9 9 Vaasan shp: Avohoidon toiminta on suunnilleen entisellä tasolla. Hoitopäivissä näkyy vuodeosastokapasiteetin väheneminen, joka on pakottanut lyhempiin hoitojaksoihin ja hiukan myös vähentänyt hoitojaksoja. Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten lukumäärä on tänä vuonna vain ajalta Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

10 10 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ YHTEENSÄ: LÄHETTEET JA LÄHETTEET LÄHETTÄJÄRYHMITTÄIN Lähetteet Terveyskeskusten Yksityislääkäreiden Eri lähettäjätahojen osuudet 2014 yhteensä lähetteet lähetteet Terveys- Yksityis- Oman Muut muutos muutos muutos keskukset lääkärit klinikat kuin em:t Yhteensä Sairaala 2014 lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % % % % % % Etelä-Karjalan ks , , ,4 43,7 18,7 27,8 9,8 100 Etelä-Pohjanmaan ks , , ,2 62,9 19,7 14,1 3,2 100 HYKS sha , , ,2 50,5 24,7 17,9 6,9 100 Kainuun ks , , ,4 55,9 16,5 16,5 11,2 100 Kanta-Hämeen ks , , ,1 56,0 23,1 10,1 10,8 100 Keski-Pohjanmaan ks , , ,2 48,7 13,3 29,8 8,1 100 Keski-Suomen ks , , ,1 50,7 17,0 23,0 9,2 100 Kymenlaakson ks , , ,2 49,5 19,1 21,9 9,5 100 KYS , , ,2 50,3 15,7 9,6 24,5 100 Lapin ks , , ,6 64,9 19,5 8,0 7,5 100 Länsi-Pohjan ks , , ,7 67,8 20,0 6,5 5,7 100 Mikkelin ks , , ,2 48,4 19,4 18,6 13,7 100 OYS , , ,2 50,4 20,6 3,7 25,3 100 Pohjois-Karjalan ks ,8 58,6 21,7 7,0 12,7 100 Päijät-Hämeen ks , , ,5 52,8 25,1 8,5 13,6 100 Satakunnan shp , ,9 21,0 23,9 13,2 100 Savonlinnan ks , , ,3 52,1 18,2 9,0 20,7 100 TAYS , , ,3 48,0 17,4 18,7 15,9 100 TYKS , , ,3 39,3 21,7 29,0 10,0 100 Vaasan ks , , ,8 58,2 19,1 15,9 6,8 100 Yhteensä *) , , ,9 57,1 23,9 19,1 0,0 100 Pohjois-Karjalan ks , ,5

11 11 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ YHTEENSÄ: LÄHETTEET JA LÄHETTEET LÄHETTÄJÄRYHMITTÄIN Lähetteet Terveyskeskusten Yksityislääkäreiden Eri lähettäjätahojen osuudet 2014 yhteensä lähetteet lähetteet Terveys- Yksityis- Oman Muut muutos muutos muutos keskukset lääkärit klinikat kuin em:t Yhteensä Sairaala 2014 lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % % % % % % Forssan sair , , ,6 55,7 9,8 19,4 15,1 100 Hyvinkään sair , , ,8 64,8 20,6 14,6 0,0 100 Iisalmen sair , , ,1 56,8 20,0 11,8 11,5 100 Jokilaakson sair , , ,9 59,4 9,8 12,4 18,4 100 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,6 63,3 9,6 14,3 12,8 100 Länsi-Uudenmaan sair , , ,9 60,5 22,3 14,3 2,9 100 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , ,4 61,5 11,4 2,0 25,1 100 Pieksämäen sair , , ,1 49,2 29,1 9,3 12,5 100 Pietarsaaren sair , , ,5 47,0 15,4 24,2 13,4 100 Pohjois-Kymen sair , , ,6 40,6 18,4 19,7 21,2 100 Porvoon sair Raahen sair , , ,0 26,2 15,3 37,5 21,0 100 Salon aluesair , , ,4 73,6 16,3 9,6 0,5 100 Turunmaan sair , , ,5 60,2 30,1 3,8 5,9 100 Vakka-Suomen sair./tyks , , ,3 61,5 16,8 13,4 8,4 100 Valkeakosken sair , , ,2 61,4 12,2 8,0 18,4 100 Vammalan sair , , ,5 56,1 18,3 3,1 22,5 100 Varkauden sair , , ,5 49,9 11,8 11,4 26,9 100 VSSHP psyk.tulosalue , , ,0 47,3 7,8 19,7 25,2 100 Yhteensä *) , , ,1 56,4 16,8 14,4 12,4 100 Kaikki yhteensä *) 1E , , ,5 49,4 19,7 15,9 15,0 100 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä Pohjois-Karjalan keskussairaalan uusi päivystysrakenne (pth+esh=esh) vähentää lähetteitä yhteensä ja terveyskeskusten lähetteitä.

12 12 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ: PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA -SISÄÄNOTOT, YÖAIKAISET (22-07) Päivystyskäynnit Päivystyssisäänotot muutos joista klo muutos joista klo Sairaala 2014 lkm % lkm %-osuus 2014 lkm % lkm %-osuus Etelä-Karjalan ks , , , ,7 Etelä-Pohjanmaan ks , , , ,6 HYKS sha , ,3.. Kainuun ks , , , ,6 Kanta-Hämeen ks , , , ,0 Keski-Pohjanmaan ks , , , ,6 Keski-Suomen ks , ,8.. Kymenlaakson ks , , , ,1 KYS , , , ,6 Lapin ks , ,8.. Länsi-Pohjan ks , , , ,0 Mikkelin ks , , ,9.. OYS , ,9.. Pohjois-Karjalan ks , ,6 Päijät-Hämeen ks , , , ,5 Satakunnan shp , ,5.. Savonlinnan ks , , , ,0 TAYS , , , ,1 TYKS ,7.. Vaasan ks , , , ,7 Yhteensä *) , ,1 Pohjois-Karjalan ks , ,7 yhdistetty pth+esh

13 13 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ: PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA -SISÄÄNOTOT, YÖAIKAISET (22-07) Päivystyskäynnit Päivystyssisäänotot muutos joista klo muutos joista klo Forssan sair , , ,1 Hyvinkään sair , ,3.. Iisalmen sair , Jokilaakson sair , ,4 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,0 Länsi-Uudenmaan sair , Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , ,5.. Pieksämäen sair , ,3 - Pietarsaaren sair , ,8.. Pohjois-Kymen sair , , , ,2 Porvoon sair Raahen sair , , ,5 Salon aluesair , , , ,1 Turunmaan sair , ,7.. Vakka-Suomen sair./tyks , , , ,4 Valkeakosken sair , , , ,0 Vammalan sair , , ,3 Varkauden sair , ,6.. VSSHP psyk.tulosalue , ,3 Yhteensä *) , ,1 Kaikki yhteensä *) , ,2 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on yhdistetty päivystys ja luotu päivystyksen uusi toiminta-, rakenne- ja laskutuskonsepti, jossa päivystyskäynnit ovat erikoissairaanhoitoa. Luku on muualla käytetyn rakenteen pth:n ja esh:n päivystyskäynnit yhteensä. Koska käyntejä ei eritellä toiminnassa tai laskutuksessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käynneiksi, niitä ei voida myöskään eritellä tilastoissa. VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) ja TYKSin erikoisalojen erikoissairaanhoidon päivystysten käyntejä ei saatu vielä raportoitua yhteensä. Pietarsaaren sairaalan päivystyspoliklinikka siirtyi lähtien perusterveydenhuoltoon.

14 14 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ: SAIRAALASSA TAI SAIRAALAN YHTEYDESSÄ TOIMIVA YHTEISPÄIVYSTYKSEN (PTH+ESH) KÄYNNIT, YÖAIKAISET (22-07) KÄYNNIT JA YHTEISPÄIVYSTYSKÄYNNEISTÄ PTH-KÄYNNIT Yhteispäivystyskäynneistä Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit yht. pth-käynnit muutos joista klo muutos Sairaala 2014 lkm % lkm %-osuus 2014 lkm % Etelä-Karjalan ks , , ,6 Etelä-Pohjanmaan ks , , ,2 HYKS sha , ,3 Kainuun ks , , ,3 Kanta-Hämeen ks , ,9 Keski-Pohjanmaan ks , , ,3 Keski-Suomen ks , ,4 Kymenlaakson ks ,9 0 0, ,4 KYS , , ,4 Lapin ks , , ,1 Länsi-Pohjan ks , , ,1 Mikkelin ks , ,9.. OYS , ,6 Pohjois-Karjalan ks Päijät-Hämeen ks , , ,6 Satakunnan shp , ,1 Savonlinnan ks ,6.. TAYS , , ,9 TYKS , , ,0 Vaasan ks , , ,4 Yhteensä *) ,6

15 15 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ: SAIRAALASSA TAI SAIRAALAN YHTEYDESSÄ TOIMIVA YHTEISPÄIVYSTYKSEN (PTH+ESH) KÄYNNIT, YÖAIKAISET (22-07) KÄYNNIT JA YHTEISPÄIVYSTYSKÄYNNEISTÄ PTH-KÄYNNIT Yhteispäivystyskäynneistä Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit yht. pth-käynnit muutos joista klo muutos Forssan sair , , ,7 Hyvinkään sair ,9.... Iisalmen sair ,6 0 0, ,0 Jokilaakson sair , , ,5 Lohjan sair Loimaan aluesair Länsi-Uudenmaan sair ,5.... Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , ,6 Pieksämäen sair Pietarsaaren sair , ,2 Pohjois-Kymen sair , , ,0 Porvoon sair Raahen sair ,8.... Salon aluesair Turunmaan sair Vakka-Suomen sair./tyks ,0 Valkeakosken sair , , ,8 Vammalan sair , , ,9 Varkauden sair VSSHP psyk.tulosalue Yhteensä *) Kaikki yhteensä *) *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä HYKS sha:n terveyskeskuspäivystyskäynnit vähentyneet Jorvin yhteispäivystyksen marraskuussa 2013 tapahtuneiden toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja niistä johtuvien käyntien kirjauskäytäntöjen muutosten myötä, jolloin osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä kirjataan erikoissairaanhoidon päivystyskäynneiksi. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa em. uusi päivystysrakenne.

16 16 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 ENSIKÄYNNIT, KAIKKI KÄYNNIT YHTEENSÄ, HOITOJAKSOT JA HOITOPÄIVÄT Ensikäynnit Kaikki käynnit yhteensä Hoitojaksot Hoitopäivät muutos muutos muutos muutos Sairaala 2014 lkm % lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % Etelä-Karjalan ks , , , ,9 Etelä-Pohjanmaan ks , , , ,8 HYKS sha , , , ,9 Kainuun ks , , , ,2 Kanta-Hämeen ks , , , ,0 Keski-Pohjanmaan ks , , , ,1 Keski-Suomen ks , , , ,6 Kymenlaakson ks , , , ,8 KYS , , , ,5 Lapin ks , , , ,7 Länsi-Pohjan ks , , , ,5 Mikkelin ks , , , ,2 OYS , , , ,3 Pohjois-Karjalan ks , , , ,1 Päijät-Hämeen ks , , , ,5 Satakunnan shp , , , ,9 Savonlinnan ks , , , ,8 TAYS , , , ,0 TYKS , , ,0 Vaasan ks , , , ,1 Yhteensä *) , , , ,6

17 17 Osavuosikatsaus ENSIKÄYNNIT, KAIKKI KÄYNNIT YHTEENSÄ, HOITOJAKSOT JA HOITOPÄIVÄT Ensikäynnit Kaikki käynnit yhteensä Hoitojaksot Hoitopäivät muutos muutos muutos muutos Sairaala 2014 lkm % lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % Forssan sair , , , ,0 Hyvinkään sair , , , ,6 Iisalmen sair , , , ,5 Jokilaakson sair , , , ,5 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,1 Länsi-Uudenmaan sair , , , ,4 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , , ,2 Pieksämäen sair , , , ,9 Pietarsaaren sair , , , ,8 Pohjois-Kymen sair , , , ,1 Porvoon sair Raahen sair , , , ,5 Salon aluesair , , , ,5 Turunmaan sair , , ,1 Vakka-Suomen sair./tyks , , ,6 Valkeakosken sair , , , ,6 Vammalan sair , , , ,1 Varkauden sair , , , ,2 VSSHP psyk.tulosalue , , ,3 Yhteensä *) , , , ,2 Kaikki yhteensä *) , , , ,8 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä

18 18 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KOOSTE KESKEISISTÄ TIEDOISTA KYSYNTÄ ASIAKKAAT PALVELUT Lähetteet Päiv.käynnit Palv. käyttäneet Käynnit yht. Hoitojaksot Synnytykset Keisari- Leikkaukset 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos leikk:ten 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % %-osuus lkm % Etelä-Karjalan ks , , , , , ,3 17, ,6 Etelä-Pohjanmaan ks , , , , , ,5 18, ,6 HYKS sha , , , , , ,9 18, ,4 Kainuun ks , , , , , ,6 19, ,2 Kanta-Hämeen ks , , , , ,9 14, ,7 Keski-Pohjanmaan ks , , , , , ,5 15, ,1 Keski-Suomen ks , , , , , ,2 17, ,3 Kymenlaakson ks , , , , , ,2 12, ,9 KYS , , , , , ,9 12, ,2 Lapin ks , , , , ,8 14, ,6 Länsi-Pohjan ks , , , , , ,3 12, ,6 Mikkelin ks , , , , , ,3 22, ,7 OYS , , , , , ,8 16, ,6 Pohjois-Karjalan ks , , ,0 12, ,9 Päijät-Hämeen ks , , , , , ,0 18, ,3 Satakunnan shp , , , , ,6 15, ,2 Savonlinnan ks , , , , , ,8 21, ,6 TAYS , , , , , ,6 14, ,0 TYKS , , , , ,2 16, ,6 Vaasan ks , , , , , ,6 15, ,4 Yhteensä *) , , , , , ,3 16, ,0 Pohjois-Karjalan ks , , ,6

19 19 Osavuosikatsaus KOOSTE KESKEISISTÄ TIEDOISTA KYSYNTÄ ASIAKKAAT PALVELUT Lähetteet Päiv.käynnit Palv. käyttäneet Käynnit yht. Hoitojaksot Synnytykset Keisari- Leikkaukset 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos leikk:ten 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % %-osuus lkm % Forssan sair , , , , , ,1 Hyvinkään sair , , , , , ,8 16, ,0 Iisalmen sair , , , , ,5 Jokilaakson sair , , , , , ,4 Lohjan sair ,6 14,0.. Loimaan aluesair , , , , ,0 Länsi-Uudenmaan sair , , , , , ,1 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , , , , ,3 8, ,1 Pieksämäen sair , , , , ,7 Pietarsaaren sair , , , , , ,8 14, ,4 Pohjois-Kymen sair , , , , ,2 Porvoon sair ,8 18,5.. Raahen sair , , , , , ,6 Salon aluesair , , , , , ,1 13, ,1 Turunmaan sair , , , , , ,3 Vakka-Suomen sair./tyks , , , , , ,8 Valkeakosken sair , , , , , ,9 Vammalan sair , , , , , ,2 Varkauden sair , , , , , ,0 VSSHP psyk.tulosalue , , , ,9 - - Yhteensä *) , , , , , ,9 14, ,9 Kaikki yhteensä *) , , , , , ,5 16, ,7 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä

20 20 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KOOSTE LEIKKAUKSISTA Leikkaukset Elektiiviset leikkaukset Päiväkir. leikkaukset Kirurgia 1) Naist. ja synn. Knk-taudit Silmätautien yhteensä yhteensä osuus yhteensä osuus yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä 2014 muutos 2014 muutos kaikista 2014 muutos elekt:sta 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % % lkm % % lkm % lkm % lkm % lkm % Etelä-Karjalan ks , ,1 78, ,0 48, , , , ,9 Etelä-Pohjanmaan ks , ,2 80, ,3 51, , , , ,8 HYKS sha , ,2 72, ,9 52, , , , ,6 Kainuun ks , ,5 72, ,3 43, , , , ,6 Kanta-Hämeen ks , ,1 73, ,9 59, , , , ,1 Keski-Pohjanmaan ks , ,8 77, ,8 62, , , , ,1 Keski-Suomen ks , ,5 71, ,3 58, , , , ,1 Kymenlaakson ks , ,2 79, ,0 47, , , , ,1 KYS , ,4 75, ,6 39, , , , ,7 Lapin ks , ,5 74, ,0 65, , , , ,1 Länsi-Pohjan ks , ,9 82, ,0 63, , , , ,1 Mikkelin ks , ,4 75, ,9 59, , , , ,8 OYS , ,0 72, ,8 52, , , , ,3 Pohjois-Karjalan ks , ,2 75, ,2 48, , , , ,6 Päijät-Hämeen ks , ,3 78, ,9 63, , , , ,4 Satakunnan shp , ,3 79, ,1 50, , , , ,0 Savonlinnan ks , ,1 81, ,4 49, , , , ,8 TAYS , ,7 67, ,0 39, , , , ,5 TYKS , ,1 74, ,7 52, , , , ,6 Vaasan ks , ,7 74, ,6 59, , , , ,3 Yhteensä *) , ,8 74, ,9 51, , , , ,3

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-8 Kuntaliitto 27.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2014

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2014 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2014 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito lisääntyi... vuodeosastohoito supistui... synnytykset

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta.

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1-12 Kuntaliitto 20.4.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta.

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-12 Kuntaliitto 29.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta.

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-4 Kuntaliitto 18.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh16 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh16 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2016 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh16 1-8 Kuntaliitto 28.10.2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2009

Sairaaloiden tuottavuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2009 Sjukhusens produktivitet 2009 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Lokakuu 10/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Lokakuu 10/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Lokakuu 10/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Toukokuu 5/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Toukokuu 5/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Toukokuu 5/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Kesäkuu 6/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Kesäkuu 6/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Kesäkuu 6/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014 Sjukhusens produktivitet 2014 Hospital productivity 2014

Sairaaloiden tuottavuus 2014 Sjukhusens produktivitet 2014 Hospital productivity 2014 Terveys 2016 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2014 Sjukhusens produktivitet 2014 Hospital productivity 2014 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS 30.9.2014, HANKO 30.9.2014 1 SOTE-UUDISTUS - JÄRJESTÄMISLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ JA MERKITYS ARKEEN Raimo Kekkonen, sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaanhoitoalue 2 10/1/2014

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2012

Tammi-toukokuu 5/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/ Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Seurantatietoa Marraskuu 11/2015

Seurantatietoa Marraskuu 11/2015 Seurantatietoa Marraskuu 11/2015 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Tammi-elokuu 8/2013. Osavuosikatsaus II. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Tammi-elokuu 8/2013 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kuntaneuvottelu

Kuntaneuvottelu Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit sairaanhoitopiirin johto tulos- ja

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Kuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri

Kuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri Kuntakierros 2015 Jorma Penttinen johtajaylilääkäri Taloudesta v 2014 kuntalaskutuksen kasvuprosentiksi sallittiin 2,6%, toteuma 2,42% (LTA:sta TP:een) v 2015 kasvua voi olla 1 % (verrattuna v 2014 tp:een

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot