Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta"

Transkriptio

1 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito lisääntyi... vuodeosastohoito supistui... synnytyksiä oli hieman vähemmän... leikkauksia tehtiin hieman vähemmän tekonivelleikkauksia tehtiin sama määrä kuin viime vuonna kaihileikkauksia tehtiin enemmän sepelvaltimoiden angiografioita ja pallolaajennuksia tehtiin enemmän, ohitusleikkauksia vähemmän toimintatulojen ja toimintamenojen kasvu hidastui tulot ja menot toteutuivat valtaosassa talousarvioiden mukaisesti

2 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2014 Sisällysluettelo sivu YHTEENVETO 3 JOHDON SANALLISIA ARVIOITA JA KOMMENTTEJA 6 TAULUKOT Palvelujen kysyntä 10 Palvelujen tuotanto 12 Leikkaukset ja toimenpiteet 20 Sairaanhoitopiirien talous 27 Sairaaloiden talous 34

3 3 YHTEENVETO Tietojärjestelmien ja palvelurakenteiden uusimisten vuoksi koosteen tiedot eivät osin ole aivan kattavia eivätkä kaikki täysin vertailukelpoisia. Erheitä ja virheitäkin on todennäköisesti raportoinneissa. Kunnallisten sairaaloiden kokonaiskysyntä kasvoi hieman tammi-elokuussa Vuoden 1998 jälkeen tammi-elokuussa kysyntä on kasvanut lukuun ottamatta vuosia 2009, 2012 ja Lähetemäärä kasvoi. Noin puolet keskussairaaloista ja aluesairaaloista sai lähetteitä vähemmän kuin tammi-elokuussa Yksityissektorin lähetteiden määrä kasvoi. Päivystyskäyntejä tehtiin keskussairaaloiden erikoissairaanhoitoon edellisvuotta enemmän ja aluesairaaloihin vähemmän. Päivystyssisäänottojen määrät supistuivat hieman. Keskussairaaloissa päivystysten yöaikaisten ( ) käyntien osuus vaihteli välillä % ja yöaikaisten päivystyssisäänottojen osuus välillä %. Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon käyntien määrät ovat edelleen lisääntyneet merkittävästi. Yhteispäivystysten erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuudet vähentävät erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä ja terveyskeskuksilta tulevia lähetteitä. Uudet päivystysorganisaatiot ja akuuttisairaanhoidon erikoisalan kehittyminen muuttavat ja tehostavat päivystysten toimintaa. Palveluja käyttäneiden asiakkaiden (eri henkilöiden) määrä oli 1,3 % viimevuotista suurempi tiedon raportoineissa 33 sairaalassa yhteensä. Kokonaistuotanto kasvoi. Yksittäisen sairaalan tuotantomäärien muutokset vaihtelevat merkittävästi, mikä johtuu osin väestöpohjista, osin rakenteellisista muutoksista sekä osin erikoislääkäreiden ja mm. leikkaussalihenkilökunnan saatavuudesta. Kaikkien käyntien määrä kasvoi yhteensä 2,7 % ja ensikäyntien määrä supistui yhteensä 0,5 % tiedon raportoineissa sairaaloissa. Hoitojaksoja ja hoitopäiviä kertyi vähemmän kuin vuosi sitten. Avohoitopainotteisuus kasvaa edelleen. Synnytysten määrä oli 1,5 % pienempi kuin tammi-elokuussa Keisarileikkausten osuus oli 16,3 % eli saman verran kuin vuosi sitten. Leikkausten määrä säilyi keskussairaaloissa ennallaan, mutta supistui 0,7 % tiedon raportoineissa 37 sairaalassa yhteensä. Kaihileikkauksia tehtiin omana työnä 5,4 % enemmän. Molemminpuolisten leikkausten osuus vaihteli välillä 0,4 74,2 %. Monissa sairaaloissa on tarpeen kasvattaa kaihin bilateraalileikkausten osuutta ja näin parantaa tuottavuutta. Lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tehtiin sairaaloiden omana toimintana sama määrä kuin edellisvuonna. Lonkan tekonivelleikkausten osuus oli 49 %. Sepelvaltimoiden angiografioiden määrä kasvoi 2,8 % ja pallolaajennusten 9,9 %. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia tehtiin 9,6 % edellisvuotta vähemmän. Puolessa sairaaloista tehtiin päivystyksenä enemmän kuin kolmannes sepelvaltimoiden angiografioista ja pallolaajennuksista yli puolet. Päivystysleikkausten osuus oli lähes neljännes. Näistä yöaikaan ( ) aloitettujen osuus oli keskussairaaloissa yhteensä runsas kymmenesosa ja vaihteli välillä 6,3 15,7 %. Yhteensä 9 keskussairaalassa ja kaikissa aluesairaalassa oli tammi-elokuussa naistentautien ja synnytysten yöaikaan aloitettuja leikkauksia keskimäärin 1,4 tai vähemmän viikossa. Päiväkirurgian osuus elektiivisistä leikkauksista oli mukana olevissa sairaaloissa 53,1 %. Kolmessa sairaalassa osuus oli alle 40 %. Muutamilla sairaaloilla on vielä tarpeen ja mahdollista kasvattaa päiväkirurgian käyttöä. Kaikissa sairaaloissa päiväkirurgisten leikkausten osuuden elektiivisistä leikkauksista tulisi olla vähintään 50 %. Vaatimus ei ole kohtuuton, kun silmäilee sairaaloiden nykytilannetta. Hoitotakuu on kymmenettä vuotta voimassa. Elokuun lopussa sairaaloiden pisimmät yksittäiset hoitojonot olivat kaihileikkauksiin ja polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin. Kaikista hoitoon pääsyä odottaneista 1,7 % oli odottanut yli puoli vuotta. (THL ) Sairaanhoitopiirien toimintatulot yhteensä olivat 4,2 % ja myyntitulot jäsenkunnilta 4,4 % edellisvuotta suuremmat vuosi sitten 6,9 ja 6,8 % - kaksi vuotta sitten 3,7 ja 3,8 %. Toimintamenot yhteensä olivat kasvaneet 1,8 % (vuosi sitten 5,6 %), henkilöstömenot 1,3 % ja palvelujen ostot 4,0 %. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostomenot yhteensä olivat pienentyneet 0,4 % ja apteekkitarvikkeiden ostot 1,6 %. Ensihoidon siirto näkyy vielä eräiden sairaanhoitopiirien tuloissa ja menoissa. Organisaatiouudistukset näkyvät eri menolajien erilaisissa kasvuissa. Kaikilta osin tiedot eivät ole täysin yhteneviä edellisvuoteen. Toimintatulot yhteensä ja toimintamenot yhteensä toteutuivat valtaosin talousarvioiden ( ) mukaisesti. Sairaanhoitopiirien tilikauden tulos oli yhteensä positiivinen, joskin osassa kovin pieni. Yhteenveto on osa sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden välistä rullaavaa ajantasaista tietojen vaihtoa. Tämä ei ole tilasto. Kiitokset vastaajille ja tietojen tarkistajille Kuntaliitossa lokakuun loppupuolella 2014 Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

4 4 KOKONAISMUUTOS (%) VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN ( ) Suluissa ko. tiedon raportoiden sairaaloiden lukumäärä ks = keskussairaalat as = aluesairaalat ja vastaavassa asemassa toimivat sairaalat 1 8/14 1 8/13 1 8/12 1 8/11 1 8/10 1 8/09 Lähetteet ks + 0,6 (19) + 0,1 (20) - 0,4 (19) + 2,8 (20) + 0,5 (20) - 0,7 (19) as - 2,6 (18) + 1,5 (18) - 0,1 (19) + 2,7 (18) + 1,0 (21) + 3,4 (18) Päivystyskäynnit ks + 4,6 (18) - 1,2 (18) - 0,4 (19) + 0,6 (20) - 1,2 (20) - 2,1 (19) as - 3,5 (15) - 7,8 (17) - 3,9 (19) + 0,2 (18) - 2,5 (21) - 4,6 (18) Päivystyssisäänotot ks + 0,1 (20) - 0,7 (20) - 0,7 (19) + 1,2 (20) - 0,7 (19) - 1,1 (18) as - 3,1 (16) - 3,4 (16) + 0,7 (18) - 9,2 (18) + 1,4 (21) - 0,5 (18) Ensikäynnit ks 0,0 (20) + 0,7 (19) + 1,6 (19) + 5,6 (20) + 1,6 (20) - 0,6 (19) as - 3,6 (14) + 1,0 (14) + 2,6 (19) + 4,2 (18) + 2,7 (21) - 1,1 (18) Pkl-käynnit yht ks + 2,8 (20) + 3,2 (20) + 3,0 (19) + 4,7 (20) + 2,7 (20) + 1,1 (19) as + 2,0 (18) + 0,9 (19) + 2,5 (19) + 6,5 (18) + 2,8 (21) - 0,4 (18) Hoitojaksot ks - 1,1 (20) - 2,3 (20) + 0,6 (19) + 0,9 (20) - 2,3 (20) - 0,6 (20) as - 3,0 (18) - 6,0 (18) - 0,6 (19) - 0,9 (18) - 2,0 (21) - 6,3 (17) Hoitopäivät ks - 3,6 (20) - 4,2 (20) - 2,7 (19) - 2,5 (20) - 3,6 (20) - 3,4 (20) as - 5,2 (18) - 7,3 (18) - 2,2 (19) - 6,7 (18) - 3,9 (21) - 6,2 (18) Synnytykset ks - 1,3 (20) - 2,8 (20) + 0,6 (19) - 0,6 (20) + 1,2 (20) + 2,0 (20) as - 2,9 (6) - 0,7 (6) - 2,2 (8) - 6,0 (8) - 2,0 (9) - 1,3 (10) Leikkaustmp:t ks 0,0 (20) -1,7 (20) + 0,0 (19) + 1,5 (20) + 1,8 (20) - 0,1 (20) as (17) (16) - 0,1 (17) + 3,6 (17) - 5,0 (19) - 1,6 (18) Kaihileikkaukset + 5,4 (25) - 4,4 (24) + 0,7 (23) + 4,3 (23) - 1,7 (25) - 1,9 (24) Sepelvaltimoiden angiografiat + 2,8 (20) + 0,8 (19) + 3,3 (19) + 6,3 (20) + 0,1 (19) - 1,3 (18) Sepelvaltimoiden pallolaajennukset + 9,9 (20) (19) + 8,9 (19) + 7,5 (20) - 1,2 (20) + 2,6 (19) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset - 9,6 (6) - 13,0 (6) - 0,6 (6) + 3,3 (6) - 3,4 (6) - 17,4 (6) Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

5 5 KOKONAISMUUTOS (%) TAMMI-HUHTIKUUSSA, TAMMI-ELOKUUSSA JA TAMMI-JOULUKUUSSA suluissa ko. tiedon raportoineiden sairaaloiden tai sairaanhoitopiirien lukumäärä ks = keskussairaalat as = aluesairaalat ja vastaavat 1-8/14 1-4/14 1-4/13 1-8/ /13 Lähetteet ks + 0,6 (19) + 0,6 (19) + 0,2 (20) + 0,1 (20) + 1,4 (19) as - 2,6 (18) - 2,4 (17) + 2,7 (19) + 1,5 (18) + 0,7 (20) Päivystyskäynnit ks + 4,6 (18) + 1,2 (18) + 0,3 (20) - 1,2 (18) - 0,3 (18) as - 3,5 (15) - 4,4 (15) - 0,1 (16) - 7,8 (17) + 0,2 (19) Ensikäynnit ks 0,0 (20) + 0,1 (19) + 1,9 (19) + 0,7 (19) + 0,7 (19) as - 3,6 (14) - 1,1 (14) + 3,6 (13) + 1,0 (14) + 2,1 (17) Hoitojaksot ks - 1,1 (20) - 1,5 (20) - 1,2 (20) - 2,3 (20) - 1,3 (20) as - 3,0 (18) - 6,1 (18) - 3,3 (17) (18) - 3,7 (20) Leikkaustmp:t ks 0,0 (20) - 1,2 (20) - 0,4 (20) -1,7 (20) - 0,3 (20) as (17) - 5,7 (17) - 1,1 (17) (16) - 2,6 (20) Kaihileikkaukset + 5,4 (25) + 6,5 (25) - 3,1 (24) - 4,4 (24) - 1,9 (25) Sepelvaltimoiden pallolaajennukset + 9,9 (20) + 4,3 (20) + 3,7 (18) + 2,1 (19) + 5,1 (20) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset - 9,6 (6) - 10,3 (6) - 10,8 (6) - 13,0 (6) - 12,6 (6) ***************** Sairaanhoitopiirien toimintatulot + 4,2 (20) + 3,6 (19) + 7,0 (20) + 6,9 (20) + 7,2 (20) myyntitulot jäsenkunnilta + 4,5 (20) + 4,0 (20) + 7,8 (20) + 6,8 (20) + 8,1 (20) toimintamenot + 1,8 (20) + 1,7 (20) + 5,7 (20) + 5,6 (20) + 4,9 (20) henkilöstömenot + 1,3 (20) + 0,9 (20) + 3,0 (20) + 2,2 (20) + 1,3 (20) palvelujen ostot +4,0 (20) + 4,8 (20) + 15,7 (20) + 17,3 (20) + 16,6 (20) aineet, tarvikkeet ja tavarat - 0,4 (20) - 0,7 (20) + 3,4 (20) + 2,1 (20) + 1,5 (20) Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

6 6 JOHDON SANALLISIA ARVIOITA VUODEN 2014 TAMMI-ELOKUUN TULOKSIS- TA, MUUTOKSISTA JA NIIDEN SYISTÄ SEKÄ KOMMENTTEJA TIEDOISTA Etelä-Savon shp, johtaja Matti Nupponen: Tuottavuusohjelman toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna on vielä saatava sopeutustoimenpiteitä yli miljoonan euron verran, jotta päästäisiin tavoitteena olevaan 2,5 miljoonan euron menojen sopeuttamiseen kuluvalta vuodelta. Vuodeosastojärjestely on edennyt hyvin, mutta sen vaikutukset menokehitykseen purevat vasta kuluvana syksynä ja erityisesti vuonna ESPER-työnimellä kutsutun hankkeen tavoitteena on yhdistää Mikkelin kaupungin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. psykiatria) sekä soveltuvin osin sosiaalityö yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi samalle alueelle, nykyiselle sairaalakampukselle. Hankkeella tavoitellaan parempaa ja kustannusvaikuttavampaa palvelua kaikille alueen kunnille ja asukkaille. Hankesuunnitelman valmistelu on edennyt, joskin mahdollisimman täydellisen integraation rakentaminen toimintamalliksi yhdessä jäsenkuntien kanssa on ollut odotettua suurempi haaste ja edellyttää loppuvuodesta merkittävästi lisätyötä. Etelä-Savon uusi sote -palvelukonsepti (ESSOhanke) etenee suunnitelmien mukaisesti. Koordinaattorit valmistelevat kuntien asiantuntijoiden kanssa toiminnan kehittämistä ja potilaan hoitopolkuja. Ensihoitotoiminta laajeni Juvan henkilöstön ja pelastuslaitoksen henkilöstön siirtyessä sairaanhoitopiirin palvelukseen. Ensihoidon osalta pohditaan syksyn kuluessa toiminnan kehittämistä ja erityisesti menokehityksen hallintaa. Sähköisten palvelujen kehittäminen Hyviksen osalta vastaa tulevaisuudessa myös tuottavuuden parantamishaasteeseen. Hoitotakuussa on pysytty joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kohtuullisen hyvin. Päivystystoiminta on ollut edelleen vilkasta ja suurin kasvu kohdistuu yleislääketieteeseen. Päivystysosaston aloitus toukokuussa on tehostanut akuutisti sairaan potilaan hoitoa, mikä on vaikuttanut myös vuodeosastohoitopäivien laskuun. Psykiatrian osastohoidossa hoitopäivien määrä on selvästi vähentynyt edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna. Psykiatrian avohoitokäynnit ovat jonkin verran lisääntyneet. Somatiikan vuodeosastohoidossa hoitojaksot ovat pysyneet edellisen vuoden tasossa ja hoitopäivien määrä on laskenut selvästi. Erikoissairaanhoidossa viivytään lyhempi aika. Leikkausmäärät ovat hieman kasvaneet. Leikotoiminta on vähentänyt hoitopäivien määrää kirurgisella osastolla. Synnytysten määrä on edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden hieman vähentynyt. Päivystysasetuksen edellyttämiin vaatimuksiin on ryhdytty toiminnassa varautumaan. Kahdeksan kuukauden tulot ovat hieman suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2013, mutta kuitenkin selvästi jäljessä talousarviosta. Kuntalaskutuksen nousu on 1,2 % johtuen erityistason ostoista. Avopalvelujen kysyntä on kasvanut 2,9 % kun taas vuodeosastopalvelut ovat vähentyneet 8,2 %. Toimintakuluja kasvattaa ensihoidon siirtyminen kokonaan omaksi toiminnaksi. Lääkäripalvelujen ostoja on saatu rajoitettua, mutta ostojen hallinta tarvitsee edelleen lisätoimenpiteitä. Toiminnan muutokset ovat lisänneet tietotekniikan kuluja 0,5 milj.. Menot ovat talousarvion mukaiset. Tulojen pudotus on ollut vuodeosastotoiminnan muutosten ja hinnaston jäädyttämisen vuoksi merkittävä, mikä osaltaan selittää alijäämän kasvua. Kokonaishenkilömäärä on kasvanut 73 henkilöllä, mikä aiheutuu lähes kokonaan pelastuslaitokselta siirtyneestä henkilöstöstä. Määräaikaisen, erityisesti lyhytaikaisen sijaishenkilöstön käytön suunta on kuitenkin vähenevä, mihin vaikutetaan myös tuottavuusohjelmalla. Tarkoitus on edelleen saada eri toimenpiteillä henkilöstökuluja hallintaan syksyn kuluessa. Henkilöstö on sitoutunut vapaaehtoisten palkattomien vapaitten pitämiseen sekä lomarahan vaihtamiseen vapaaseen. Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet. verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Esimiesvalmennus on jatkunut strategian toimeenpanon käsittelyllä ja talousvalmennuksella. Etelä-Pohjanmaan shp, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki: Lähetemäärissä on ollut pientä laskua alkuvuoden aikana niin terveyskeskuksista kuin yksityislääkäreiltä. Sen sijaan mm. muuttuneiden kirjaamiskäytäntöjen vuoksi sairaalan sisäisten lähetteiden määrä on kasvanut. Hoidon tarpeen arviointi on kesän aikana ruuhkautunut ortopedialla. Muuten tilanne on kohtalaisen hyvä. Leikkauksiin pääsyssä tai hoidon toteuttamisessa ei hoitotakuuongelmia ole. Lähetteet käsitellään myös säädetyissä ajoissa. Talousjohtaja Miia Kiviluoto: Vuodelle 2014 budjetoitiin toimintakuluihin vain noin 1,4 % enemmän sekä tilinpäätökseen 2013 kuin talousarvioon 2013 verrattuna. Vuoden 2013 tilinpäätös oli -1,25 milj. alijäämäinen toisena vuotena peräkkäin, mikä asettaa paineita vuoden 2014 toiminnalle ja taloudelle. Oman toiminnan menokehitys on kesän aikana Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

7 7 parantunut alkuvuoden tilanteesta. Ostopalvelut muilta sairaanhoitopiireiltä ovat alkuvuonna jatkaneet huonoa menokehitystä ja niille budjetoitu määräraha on ylittymässä. Tuloksen ennakoidaan silti toteutuvan suunnitellusti noin 2 milj. ylijäämäisenä. Varkauden sairaala, vastaanottopalvelujen palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen: Vuoden 2013 alusta alkaneen Varkauden ja Joroisten sote-yhteistyön aikana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on kehitetty ja lisätty. Se on mahdollistanut joustavan konsultoinnin ilman erikoissairaanhoitoon lähettämistä. Molemmissa terveyskeskuksissa ovat vuoden 2014 alusta lähtien toimineet kunnalliset lääkärit, jolloin toiminta on ollut vakiintuneempaa ja kehitystyötä on ollut mahdollista tehdä. Erikoissairaanhoidon lähetteet vähenivät 8 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten. Alkuvuodesta 2014 lakkautettiin kirurgian osasto ja perustettiin sisätautien ja kirurgian yhdysosasto, minkä seurauksena somaattisen erikoissairaanhoidon laitospaikat vähenivät 10:llä. Tämän tuloksena erikoissairaanhoidon hoitojaksot (-16.9 %) ja hoitopäivät (-30.2 %) kääntyivät laskuun. Vähenemistä selittää myös toimintakulttuurin muutos nopean vasteen ja aktiivisen kuntouttamisen suuntaan. Psykiatrisen laitoshoidon tarve on myös vähentynyt laitoshoidon purkamisen ja jalkautuvan työn käynnistymisen seurauksena. Päivystyskäynneissä ei ole vielä nähtävissä selkeää vähenemistä, mutta vuoden alussa aloittaneen perusterveydenhuollon akuuttivastaanoton odotetaan vähentävän päivystyksen käyttöä. Hyvin toimivalla perusterveydenhuollolla on mahdollista vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrään. Kaihileikkaukset tuotetaan Varkaudessa omana toimintana. Kaihileikkausten tarve kasvaa väestön ikääntyessä, mikä näkyy myös leikkausmäärissä. Valtaosa Varkaudessa tehdyistä kaihileikkauksista on molempien silmien leikkauksia. Erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen omana toimintana on tehokasta ja kustannusvaikuttavaa. KYSin erikoissairaanhoidon menot jatkavat laskuaan. Kustannusvaikuttavasti tuotettu oma terveydenhuolto on johtanut myönteiseen terveydenhuollon kokonaismenojen laskuun. TIETOIHIN LIITTYVIÄ KOMMENTTEJA Etelä-Karjala: Päivystyskäyntejä on lisännyt päiväaikaisen terveyskeskuspäivystyksen toimimattomuus. Keisarileikkausten osuus synnytyksistä on ollut viime vuosina kohtalaisen korkea, reilusti yli maan keskiarvon. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja tammi-elokuussa ollaan lähellä tavoitelukua. Sairaalan leikkaustietojärjestelmä on vaihtunut maaliskuussa TOTIsta Operaan ja näin ollen täysin yhdenpitäviä lukuarvoja verrattuna vuoden takaiseen ei järjestelmistä saa. Molemminpuolisten kaihileikkausten määrä on tänä vuonna vähentynyt. Tekonivelleikkauksia on tehty tavallista enemmin, jotta pysytään hoitotakuussa. Tämä myös osaltaan nostaa elektiivisten leikkausten kokonaismäärää. HYKS: Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon potilaiden ja päivystyskäyntien muutokset: Terveyskeskuspäivystyskäynnit vähenevät Jorvin yhteispäivystyksen marraskuussa 2013 tapahtuneiden toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja niistä johtuvien käyntien kirjauskäytäntöjen muutosten myötä, jolloin osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä kirjataan erikoissairaanhoidon päivystyskäynneiksi. Kainuu: Leikkauksia on tehty vähemmän synnytyssaliremontin vuoksi. Synnytyssali on toiminut päiväkirurgian tiloissa ja heillä on ollut käytössä kaksi toimenpidesalia. Silmäleikkausten väheneminen johtuu siitä, että normaalin kolmen päivän sijaan tammikesäkuussa on joka toinen viikko leikattu vain kahtena päivänä. Lääkärin kolmen viikon vuosiloma oli keväällä; viikolla 17 leikattiin vain yhtenä päivänä ja kesäsulun aikana viikoilla ei tehty leikkauksia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostomenot: Apuvälineiden ja implanttien käyttö on ollut pienempää kuin vastaavana aikana vuonna Palvelujen ostot: Laboratoriopalvelujen ostot ja hallinnon vyörytyskulut ovat pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Kanta-Häme: Lastenkirurgian leikkaukset ovat lisääntyneet koska vuoden 2014 alusta sairaalassa on työskennellyt kaksi lastenkirurgia. Pyrkimyksenä on ollut vähentää ostopalveluina tehtäviä leikkauksia. Nämä on nyt enenevästi tehty omana työnä. KNK taudeilla eräiden leikkausten (mm. poskionteloleikkaukset ja kitarisaleikkaukset) indikaatioita on valtakunnallisen linjauksen mukaan tiukennettu, joten leikkausten määrä on vähentynyt. Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

8 8 Silmätaudeissa kaihileikkausten määrä on vähentynyt kokeneen tekijän jäätyä eläkkeelle. Sepelvaltimoiden pallolaajennuksien määrän lisääntyminen johtuu paremmasta kapasiteetista. Keski-Suomi: Erikoissairaanhoidon tietoihin sisältyy myös perusterveydenhuollon yhteispäivystys, kehitysvammahuolto ja psykiatrian palveluasuminen. Kuntayhtymän lukuihin sisältyy lisäksi kaksi liikelaitosta. Tuloslaskennan tunnuslukuja ei ole, koska meillä ei jaksoteta tuloja ja menoja. Lapin shp: Ensihoitotoiminta siirtyi sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi alkaen, minkä vuoksi ensihoidon nettotoimintamenot ovat kasvaneet reilusti. Länsi-Pohjan shp: Korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauksiin on lisätty poliklinikan toimenpiteitä, jotka aiemmin tehty leikkaussalissa. Myös osa kirurgian poliklinikan toimenpiteistä on aiemmin tehty leikkaussalissa ja ne on lisätty kokonaistoimenpiteisiin. Plastiikkakirurgiaan on kirjattu vain plastiikkakirurgin tekemät leikkaukset, samoin neurokirurgiaan neurokirurgin tekemät leikkaukset. Kyseisiä leikkauksia tehdään vähäisessä määrin myös muiden kokeneiden kirurgien toimesta (nämä eivät näy kyseisten erikoisalojen luvuissa). Talouden kirjanpito ei ole palautusajankohtana vielä aivan täydellinen, mutta puuttuvien erien vaikutus ei ole merkittävä. Ensihoidon kustannuksia nostaa edellisvuoteen verrattuna mm. se, että vuodelle 2014 kohdistui vuosilomapalkkoja sekä sijaiskustannuksia, joita ei kirjautunut juurikaan vielä vuodelle Pieksämäen sairaala: Päivystyskäynnit ovat vähentyneet, koska lähtien ne on kirjattu perusterveydenhuoltoon. Pietarsaari/Jakobstad: Jourbesöken registreras främst som primärhälsovård från , vilket tydligt ses som minskat antal besök inom specialsjukvården. Verksamheten på psykiatrins dagavdelning registreras som öppenvårdsbesök från , vilket ses som en minsking av antalet vårddygn. Förlossningsverksamheten har avslutats Pohjois-Karjalan shp: alkaen yhteispäivystys raportoidaan erikoissairaanhoidon alaisena erikoisalana 98P. Pohjois-Kymen sairaala: Terveydenhuollon integraatiosuuntaukset aiheuttavat uusia haasteita tilastoinnille. Kouvolassa toteutetaan asukkaan väestöpohjalla laajalti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatiota. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatioon pyrkivissä sairaaloissa on käyntien painottaminen erikoissairaanhoidon toiminnan volyymin mittarina tulevaisuudessa hieman epäluotettavaa, koska muun tyyppiset kontaktit, kuten käynneiksi kirjautumattomat erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja arviot sekä hoitajien itsenäinen potilasohjaus, lisääntyvät. Tämä voi näkyä tulevaisuudessa myös lähetteiden määrien muutoksissa. Osastotoiminnassa integraatio tuo mukanaan erikoisalattomat osastot ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastojen yhdistämistä laitoshoidon purkuun liittyen, mikä olisi hyvä huomioida erikoissairaanhoidon tuotannon hoitojaksojen ja hoitopäivien mittareissa. Yhteispäivystyksessä voi potilaita tulla sisään otetuiksi sairaalaan myös suoraan perusterveydenhuollon puolelta. Nämä potilaat on kirjattu erikoissairaanhoidon päivystyksen sisäänottojen kohtaan tässä tilastossa, koska pth-esh-integroidussa sairaalassa, kuten Pohjois-Kymen sairaalassa, sairaalahoitoa vaativat potilaat päätyvät kaikki samaan vuodeosastokokonaisuuteen erikoisalasta (myös yleislääketiede) riippumatta. Pohjois-Pohjanmaan shp: Erikoissairaanhoidon talousluvut on laskettu vähentämällä kuntayhtymän luvuista kehitysvammahuollon tulosalue ja perusterveydenhuolto. Ensihoidon tuotot sisältyvät jäsenkuntamyyntiin. Päijät-Hämeen shp: Keskussairaalassa on suljettu viimeisen vuoden aikana 60 sairaansijaa erikoissairaanhoidossa ja avattu vastaavasti 27 päivystysosastohoitopaikkaa syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Tämän lisäksi on tilojen uudelleenjärjestelyin mahdollistettu leiko-potilaiden vastaanotto leikkausosaston yhteydessä, mikä on osaltaan mahdollistanut sairaansijojen sulun. Elokuun loppuun mennessä on toteutettu noin henkilökunnan lomautuspäivää. Lomautukset jatkuvat yhteismääräisesti samansuuruisina loppuvuoden Kirjanpidollinen erikoissairaanhoito sisältää meillä sekä ensihoidon että yleislääketieteen päivystyksen, päivystysosaston sekä suun terveydenhuollon päivystyksen. Suunnittelemme ja raportoimme lähtökohtaisesti tuolla tasolla. Sen vuoksi sarakkeen 2013 luvut ovat muuttuneet, koska vuosi sitten raportoimme vanhan toimintatavan mukaisesti. Kuntayhtymässä aloitti toimintansa uusi Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos. Liikelaitoksen palvelukseen siirtyi 45 henkilöä Lahden ja Heinolan kaupungilta. Liikevaihto on noin 20 M vuodessa. Liikelaitos lisää merkittävästi kuntayhtymän sisäistä kaupankäyntiä. Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

9 9 Vaasan shp: Avohoidon toiminta on suunnilleen entisellä tasolla. Hoitopäivissä näkyy vuodeosastokapasiteetin väheneminen, joka on pakottanut lyhempiin hoitojaksoihin ja hiukan myös vähentänyt hoitojaksoja. Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten lukumäärä on tänä vuonna vain ajalta Sairaaloiden tammi-elokuu 2014 Kuntaliitto

10 10 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ YHTEENSÄ: LÄHETTEET JA LÄHETTEET LÄHETTÄJÄRYHMITTÄIN Lähetteet Terveyskeskusten Yksityislääkäreiden Eri lähettäjätahojen osuudet 2014 yhteensä lähetteet lähetteet Terveys- Yksityis- Oman Muut muutos muutos muutos keskukset lääkärit klinikat kuin em:t Yhteensä Sairaala 2014 lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % % % % % % Etelä-Karjalan ks , , ,4 43,7 18,7 27,8 9,8 100 Etelä-Pohjanmaan ks , , ,2 62,9 19,7 14,1 3,2 100 HYKS sha , , ,2 50,5 24,7 17,9 6,9 100 Kainuun ks , , ,4 55,9 16,5 16,5 11,2 100 Kanta-Hämeen ks , , ,1 56,0 23,1 10,1 10,8 100 Keski-Pohjanmaan ks , , ,2 48,7 13,3 29,8 8,1 100 Keski-Suomen ks , , ,1 50,7 17,0 23,0 9,2 100 Kymenlaakson ks , , ,2 49,5 19,1 21,9 9,5 100 KYS , , ,2 50,3 15,7 9,6 24,5 100 Lapin ks , , ,6 64,9 19,5 8,0 7,5 100 Länsi-Pohjan ks , , ,7 67,8 20,0 6,5 5,7 100 Mikkelin ks , , ,2 48,4 19,4 18,6 13,7 100 OYS , , ,2 50,4 20,6 3,7 25,3 100 Pohjois-Karjalan ks ,8 58,6 21,7 7,0 12,7 100 Päijät-Hämeen ks , , ,5 52,8 25,1 8,5 13,6 100 Satakunnan shp , ,9 21,0 23,9 13,2 100 Savonlinnan ks , , ,3 52,1 18,2 9,0 20,7 100 TAYS , , ,3 48,0 17,4 18,7 15,9 100 TYKS , , ,3 39,3 21,7 29,0 10,0 100 Vaasan ks , , ,8 58,2 19,1 15,9 6,8 100 Yhteensä *) , , ,9 57,1 23,9 19,1 0,0 100 Pohjois-Karjalan ks , ,5

11 11 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ YHTEENSÄ: LÄHETTEET JA LÄHETTEET LÄHETTÄJÄRYHMITTÄIN Lähetteet Terveyskeskusten Yksityislääkäreiden Eri lähettäjätahojen osuudet 2014 yhteensä lähetteet lähetteet Terveys- Yksityis- Oman Muut muutos muutos muutos keskukset lääkärit klinikat kuin em:t Yhteensä Sairaala 2014 lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % % % % % % Forssan sair , , ,6 55,7 9,8 19,4 15,1 100 Hyvinkään sair , , ,8 64,8 20,6 14,6 0,0 100 Iisalmen sair , , ,1 56,8 20,0 11,8 11,5 100 Jokilaakson sair , , ,9 59,4 9,8 12,4 18,4 100 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,6 63,3 9,6 14,3 12,8 100 Länsi-Uudenmaan sair , , ,9 60,5 22,3 14,3 2,9 100 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , ,4 61,5 11,4 2,0 25,1 100 Pieksämäen sair , , ,1 49,2 29,1 9,3 12,5 100 Pietarsaaren sair , , ,5 47,0 15,4 24,2 13,4 100 Pohjois-Kymen sair , , ,6 40,6 18,4 19,7 21,2 100 Porvoon sair Raahen sair , , ,0 26,2 15,3 37,5 21,0 100 Salon aluesair , , ,4 73,6 16,3 9,6 0,5 100 Turunmaan sair , , ,5 60,2 30,1 3,8 5,9 100 Vakka-Suomen sair./tyks , , ,3 61,5 16,8 13,4 8,4 100 Valkeakosken sair , , ,2 61,4 12,2 8,0 18,4 100 Vammalan sair , , ,5 56,1 18,3 3,1 22,5 100 Varkauden sair , , ,5 49,9 11,8 11,4 26,9 100 VSSHP psyk.tulosalue , , ,0 47,3 7,8 19,7 25,2 100 Yhteensä *) , , ,1 56,4 16,8 14,4 12,4 100 Kaikki yhteensä *) 1E , , ,5 49,4 19,7 15,9 15,0 100 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä Pohjois-Karjalan keskussairaalan uusi päivystysrakenne (pth+esh=esh) vähentää lähetteitä yhteensä ja terveyskeskusten lähetteitä.

12 12 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ: PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA -SISÄÄNOTOT, YÖAIKAISET (22-07) Päivystyskäynnit Päivystyssisäänotot muutos joista klo muutos joista klo Sairaala 2014 lkm % lkm %-osuus 2014 lkm % lkm %-osuus Etelä-Karjalan ks , , , ,7 Etelä-Pohjanmaan ks , , , ,6 HYKS sha , ,3.. Kainuun ks , , , ,6 Kanta-Hämeen ks , , , ,0 Keski-Pohjanmaan ks , , , ,6 Keski-Suomen ks , ,8.. Kymenlaakson ks , , , ,1 KYS , , , ,6 Lapin ks , ,8.. Länsi-Pohjan ks , , , ,0 Mikkelin ks , , ,9.. OYS , ,9.. Pohjois-Karjalan ks , ,6 Päijät-Hämeen ks , , , ,5 Satakunnan shp , ,5.. Savonlinnan ks , , , ,0 TAYS , , , ,1 TYKS ,7.. Vaasan ks , , , ,7 Yhteensä *) , ,1 Pohjois-Karjalan ks , ,7 yhdistetty pth+esh

13 13 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ: PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA -SISÄÄNOTOT, YÖAIKAISET (22-07) Päivystyskäynnit Päivystyssisäänotot muutos joista klo muutos joista klo Forssan sair , , ,1 Hyvinkään sair , ,3.. Iisalmen sair , Jokilaakson sair , ,4 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,0 Länsi-Uudenmaan sair , Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , ,5.. Pieksämäen sair , ,3 - Pietarsaaren sair , ,8.. Pohjois-Kymen sair , , , ,2 Porvoon sair Raahen sair , , ,5 Salon aluesair , , , ,1 Turunmaan sair , ,7.. Vakka-Suomen sair./tyks , , , ,4 Valkeakosken sair , , , ,0 Vammalan sair , , ,3 Varkauden sair , ,6.. VSSHP psyk.tulosalue , ,3 Yhteensä *) , ,1 Kaikki yhteensä *) , ,2 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on yhdistetty päivystys ja luotu päivystyksen uusi toiminta-, rakenne- ja laskutuskonsepti, jossa päivystyskäynnit ovat erikoissairaanhoitoa. Luku on muualla käytetyn rakenteen pth:n ja esh:n päivystyskäynnit yhteensä. Koska käyntejä ei eritellä toiminnassa tai laskutuksessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käynneiksi, niitä ei voida myöskään eritellä tilastoissa. VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) ja TYKSin erikoisalojen erikoissairaanhoidon päivystysten käyntejä ei saatu vielä raportoitua yhteensä. Pietarsaaren sairaalan päivystyspoliklinikka siirtyi lähtien perusterveydenhuoltoon.

14 14 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KYSYNTÄ: SAIRAALASSA TAI SAIRAALAN YHTEYDESSÄ TOIMIVA YHTEISPÄIVYSTYKSEN (PTH+ESH) KÄYNNIT, YÖAIKAISET (22-07) KÄYNNIT JA YHTEISPÄIVYSTYSKÄYNNEISTÄ PTH-KÄYNNIT Yhteispäivystyskäynneistä Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit yht. pth-käynnit muutos joista klo muutos Sairaala 2014 lkm % lkm %-osuus 2014 lkm % Etelä-Karjalan ks , , ,6 Etelä-Pohjanmaan ks , , ,2 HYKS sha , ,3 Kainuun ks , , ,3 Kanta-Hämeen ks , ,9 Keski-Pohjanmaan ks , , ,3 Keski-Suomen ks , ,4 Kymenlaakson ks ,9 0 0, ,4 KYS , , ,4 Lapin ks , , ,1 Länsi-Pohjan ks , , ,1 Mikkelin ks , ,9.. OYS , ,6 Pohjois-Karjalan ks Päijät-Hämeen ks , , ,6 Satakunnan shp , ,1 Savonlinnan ks ,6.. TAYS , , ,9 TYKS , , ,0 Vaasan ks , , ,4 Yhteensä *) ,6

15 15 Osavuosikatsaus KYSYNTÄ: SAIRAALASSA TAI SAIRAALAN YHTEYDESSÄ TOIMIVA YHTEISPÄIVYSTYKSEN (PTH+ESH) KÄYNNIT, YÖAIKAISET (22-07) KÄYNNIT JA YHTEISPÄIVYSTYSKÄYNNEISTÄ PTH-KÄYNNIT Yhteispäivystyskäynneistä Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit yht. pth-käynnit muutos joista klo muutos Forssan sair , , ,7 Hyvinkään sair ,9.... Iisalmen sair ,6 0 0, ,0 Jokilaakson sair , , ,5 Lohjan sair Loimaan aluesair Länsi-Uudenmaan sair ,5.... Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , ,6 Pieksämäen sair Pietarsaaren sair , ,2 Pohjois-Kymen sair , , ,0 Porvoon sair Raahen sair ,8.... Salon aluesair Turunmaan sair Vakka-Suomen sair./tyks ,0 Valkeakosken sair , , ,8 Vammalan sair , , ,9 Varkauden sair VSSHP psyk.tulosalue Yhteensä *) Kaikki yhteensä *) *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä HYKS sha:n terveyskeskuspäivystyskäynnit vähentyneet Jorvin yhteispäivystyksen marraskuussa 2013 tapahtuneiden toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja niistä johtuvien käyntien kirjauskäytäntöjen muutosten myötä, jolloin osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä kirjataan erikoissairaanhoidon päivystyskäynneiksi. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa em. uusi päivystysrakenne.

16 16 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 ENSIKÄYNNIT, KAIKKI KÄYNNIT YHTEENSÄ, HOITOJAKSOT JA HOITOPÄIVÄT Ensikäynnit Kaikki käynnit yhteensä Hoitojaksot Hoitopäivät muutos muutos muutos muutos Sairaala 2014 lkm % lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % Etelä-Karjalan ks , , , ,9 Etelä-Pohjanmaan ks , , , ,8 HYKS sha , , , ,9 Kainuun ks , , , ,2 Kanta-Hämeen ks , , , ,0 Keski-Pohjanmaan ks , , , ,1 Keski-Suomen ks , , , ,6 Kymenlaakson ks , , , ,8 KYS , , , ,5 Lapin ks , , , ,7 Länsi-Pohjan ks , , , ,5 Mikkelin ks , , , ,2 OYS , , , ,3 Pohjois-Karjalan ks , , , ,1 Päijät-Hämeen ks , , , ,5 Satakunnan shp , , , ,9 Savonlinnan ks , , , ,8 TAYS , , , ,0 TYKS , , ,0 Vaasan ks , , , ,1 Yhteensä *) , , , ,6

17 17 Osavuosikatsaus ENSIKÄYNNIT, KAIKKI KÄYNNIT YHTEENSÄ, HOITOJAKSOT JA HOITOPÄIVÄT Ensikäynnit Kaikki käynnit yhteensä Hoitojaksot Hoitopäivät muutos muutos muutos muutos Sairaala 2014 lkm % lkm % 2014 lkm % 2014 lkm % Forssan sair , , , ,0 Hyvinkään sair , , , ,6 Iisalmen sair , , , ,5 Jokilaakson sair , , , ,5 Lohjan sair Loimaan aluesair , , ,1 Länsi-Uudenmaan sair , , , ,4 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , , ,2 Pieksämäen sair , , , ,9 Pietarsaaren sair , , , ,8 Pohjois-Kymen sair , , , ,1 Porvoon sair Raahen sair , , , ,5 Salon aluesair , , , ,5 Turunmaan sair , , ,1 Vakka-Suomen sair./tyks , , ,6 Valkeakosken sair , , , ,6 Vammalan sair , , , ,1 Varkauden sair , , , ,2 VSSHP psyk.tulosalue , , ,3 Yhteensä *) , , , ,2 Kaikki yhteensä *) , , , ,8 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä

18 18 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KOOSTE KESKEISISTÄ TIEDOISTA KYSYNTÄ ASIAKKAAT PALVELUT Lähetteet Päiv.käynnit Palv. käyttäneet Käynnit yht. Hoitojaksot Synnytykset Keisari- Leikkaukset 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos leikk:ten 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % %-osuus lkm % Etelä-Karjalan ks , , , , , ,3 17, ,6 Etelä-Pohjanmaan ks , , , , , ,5 18, ,6 HYKS sha , , , , , ,9 18, ,4 Kainuun ks , , , , , ,6 19, ,2 Kanta-Hämeen ks , , , , ,9 14, ,7 Keski-Pohjanmaan ks , , , , , ,5 15, ,1 Keski-Suomen ks , , , , , ,2 17, ,3 Kymenlaakson ks , , , , , ,2 12, ,9 KYS , , , , , ,9 12, ,2 Lapin ks , , , , ,8 14, ,6 Länsi-Pohjan ks , , , , , ,3 12, ,6 Mikkelin ks , , , , , ,3 22, ,7 OYS , , , , , ,8 16, ,6 Pohjois-Karjalan ks , , ,0 12, ,9 Päijät-Hämeen ks , , , , , ,0 18, ,3 Satakunnan shp , , , , ,6 15, ,2 Savonlinnan ks , , , , , ,8 21, ,6 TAYS , , , , , ,6 14, ,0 TYKS , , , , ,2 16, ,6 Vaasan ks , , , , , ,6 15, ,4 Yhteensä *) , , , , , ,3 16, ,0 Pohjois-Karjalan ks , , ,6

19 19 Osavuosikatsaus KOOSTE KESKEISISTÄ TIEDOISTA KYSYNTÄ ASIAKKAAT PALVELUT Lähetteet Päiv.käynnit Palv. käyttäneet Käynnit yht. Hoitojaksot Synnytykset Keisari- Leikkaukset 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos leikk:ten 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % %-osuus lkm % Forssan sair , , , , , ,1 Hyvinkään sair , , , , , ,8 16, ,0 Iisalmen sair , , , , ,5 Jokilaakson sair , , , , , ,4 Lohjan sair ,6 14,0.. Loimaan aluesair , , , , ,0 Länsi-Uudenmaan sair , , , , , ,1 Oulaskankaan ja Visalan tulosalue , , , , , ,3 8, ,1 Pieksämäen sair , , , , ,7 Pietarsaaren sair , , , , , ,8 14, ,4 Pohjois-Kymen sair , , , , ,2 Porvoon sair ,8 18,5.. Raahen sair , , , , , ,6 Salon aluesair , , , , , ,1 13, ,1 Turunmaan sair , , , , , ,3 Vakka-Suomen sair./tyks , , , , , ,8 Valkeakosken sair , , , , , ,9 Vammalan sair , , , , , ,2 Varkauden sair , , , , , ,0 VSSHP psyk.tulosalue , , , ,9 - - Yhteensä *) , , , , , ,9 14, ,9 Kaikki yhteensä *) , , , , , ,5 16, ,7 *) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä

20 20 Osavuosikatsaus SAIRAALOIDEN TAMMI-ELOKUU 2014 VERRATTUNA TAMMI-ELOKUUHUN 2013 KOOSTE LEIKKAUKSISTA Leikkaukset Elektiiviset leikkaukset Päiväkir. leikkaukset Kirurgia 1) Naist. ja synn. Knk-taudit Silmätautien yhteensä yhteensä osuus yhteensä osuus yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä 2014 muutos 2014 muutos kaikista 2014 muutos elekt:sta 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos 2014 muutos Sairaala lkm % lkm % % lkm % % lkm % lkm % lkm % lkm % Etelä-Karjalan ks , ,1 78, ,0 48, , , , ,9 Etelä-Pohjanmaan ks , ,2 80, ,3 51, , , , ,8 HYKS sha , ,2 72, ,9 52, , , , ,6 Kainuun ks , ,5 72, ,3 43, , , , ,6 Kanta-Hämeen ks , ,1 73, ,9 59, , , , ,1 Keski-Pohjanmaan ks , ,8 77, ,8 62, , , , ,1 Keski-Suomen ks , ,5 71, ,3 58, , , , ,1 Kymenlaakson ks , ,2 79, ,0 47, , , , ,1 KYS , ,4 75, ,6 39, , , , ,7 Lapin ks , ,5 74, ,0 65, , , , ,1 Länsi-Pohjan ks , ,9 82, ,0 63, , , , ,1 Mikkelin ks , ,4 75, ,9 59, , , , ,8 OYS , ,0 72, ,8 52, , , , ,3 Pohjois-Karjalan ks , ,2 75, ,2 48, , , , ,6 Päijät-Hämeen ks , ,3 78, ,9 63, , , , ,4 Satakunnan shp , ,3 79, ,1 50, , , , ,0 Savonlinnan ks , ,1 81, ,4 49, , , , ,8 TAYS , ,7 67, ,0 39, , , , ,5 TYKS , ,1 74, ,7 52, , , , ,6 Vaasan ks , ,7 74, ,6 59, , , , ,3 Yhteensä *) , ,8 74, ,9 51, , , , ,3

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Simo Pelanteri +358 20 610

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot