Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu Tieto-osasto/ PATI 1

2 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille toteutettiin maaliskuussa Vastaus saatiin määräaikaan mennessä 183 terveyskeskukselta (194:stä). Terveyskeskuksia 38 vähemmän kuin vuonna Vastaukset kattavat 96 % väestöstä. Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella. Ulkoistettujen palvelujen osalta tietojen tuottamisvastuu on epäselvä. Tietoja tarkastellaan väestömäärien suhteessa terveyskeskusten kokoerojen vuoksi. Eri ajankohtien tulosten vertailussa on otettava huomioon, että vastauksia ei aina ole saatu samoista terveyskeskuksista. Terveyskeskusten määrä on myös vähentynyt mm. kuntaliitosten seurauksena Tieto-osasto/ PATI 2

3 Hoidon saatavuus maaliskuussa 2009, vastanneet terveyskeskukset sairaanhoitopiireittäin Sairaanhoitopiiri Väestö Terveyskeskukset Kyselyyn vastanneet terveyskeskukset Vastanneiden terveyskeskusten osuus Vastanneiden Vastanneiden väestö väestöosuus Varsinais-Suomen shp % % Satakunnan shp % % Kanta-Hämeen shp % % Pirkanmaan shp % % Päijät-Hämeen shp % % Kymenlaakson shp % % Etelä-Karjalan shp % % Etelä-Savon shp % % Itä-Savon shp % % Pohjois-Karjalan shp % % Pohjois-Savon shp % % Keski-Suomen shp % % Etelä-Pohjanmaan shp % % Vaasan shp % % Keski-Pohjanmaan shp % % Pohjois-Pohjanmaan shp % % Kainuun shp % % Länsi-Pohjan shp % % Lapin shp % % HUS % % Yhteensä % % Tieto-osasto/ PATI 3

4 Miten välitön yhteydensaanti toteutuu terveyskeskuksessanne? Toteutuu Ajoittain ongelmia Jatkuvia ongelmia Vastanneet Kaikki terveyskeskukset Maaliskuu 2009 Tk, lkm 80 % 20 % 0 % Tk, väestö 77 % 23 % 0 % Lokakuu 2008 Tk, lkm 93 % 7 % 0 % Tk, väestö 93 % 7 % 0 % Maaliskuu 2008 Tk, lkm 88 % 11 % 1 % Tk, väestö 87 % 13 % 0 % Lokakuu 2007 Tk, lkm 87 % 12 % 0 % Tk, väestö 91 % 9 % 0 % Toteutuuko hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa terveyskeskuksessanne? Toteutuu Ajoittain ongelmia Jatkuvia ongelmia Vastanneet Kaikki terveyskeskukset Maaliskuu 2009 Tk, lkm 94 % 5 % 1 % Tk, väestö 96 % 3 % 0 % Lokakuu 2008 Tk, lkm 90 % 8 % 2 % Tk, väestö 94 % 5 % 1 % Maaliskuu 2008 Tk, lkm 88 % 10 % 2 % Tk, väestö 91 % 8 % 1 % Lokakuu 2007 Tk, lkm 90 % 10 % 0 % Tk, väestö 88 % 12 % 0 % Tieto-osasto/ PATI 4

5 Toteutuuko hoitoon pääsy hoidon tarpeen perusteella kuuden kuukauden sisällä? Toteutuu Ajoittain ongelmia Jatkuvia ongelmia Vastanneet Kaikki terveyskeskukset Maaliskuu 2009 Tk, lkm 76 % 17 % 7 % Tk, väestö 75 % 20 % 5 % Lokakuu 2008 Tk, lkm 76 % 14 % 9 % Tk, väestö 74 % 18 % 8 % Maaliskuu 2008 Tk, lkm 74 % 17 % 9 % Tk, väestö 72 % 20 % 9 % Lokakuu 2007 Tk, lkm 74 % 16 % 10 % Tk, väestö 73 % 13 % 14 % Tieto-osasto/ PATI 5

6 Miten toteutuu hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa? Hoidon saatavuus kyselyiden tuloksia (Terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Tammikuu 2006 Lokakuu 2006 Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu 2009 toteutuu 84 % 90 % 87 % 88 % 91 % 94 % 96 % ajoittain ongelmia 14 % 10 % 13 % 12 % 8 % 5 % 3 % jatkuvia ongelmia 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Toteutuuko hoitoon pääsy hoidon tarpeen perusteella kuuden kuukauden sisällä? Hoidon saatavuus kyselyiden tuloksia (Terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Tammikuu 2006 Lokakuu 2006 Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu 2009 toteutuu 73 % 74 % 69 % 73 % 72 % 74 % 75 % ajoittain ongelmia 11 % 10 % 15 % 13 % 20 % 18 % 20 % jatkuvia ongelmia 16 % 16 % 16 % 14 % 9 % 8 % 5 % Tieto-osasto/ PATI 6

7 Kuinka usein julkaisette tiedot jonotusajoista? Maaliskuu 2009 Puolivuosittain tai useammin Kerran vuodessa tai harvemmin Ei lainkaan Vastanneet Kaikki terveyskeskukset Lukumäärä 80 % 12 % 8 % Väestö 85 % 11 % 5 % Miten julkaisette tiedot jonotusajoista? (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten lukumäärien suhteessa) Sanoma- tai Muulla Kaikki Internetissä paikallislehdessä Ilmoitustaululla tavalla Vastanneet terveyskeskukset Maaliskuu % 20 % 5 % 7 % Tieto-osasto/ PATI 7

8 Miten välitön yhteydensaanti toteutuu (3/2009) (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Sairaanhoitopiiri Toteutuu Ajoittain ongelmia Väestö; vastanneet Väestö; kaikki terveyskeskukset Vastanneiden väestön %-osuus Varsinais-Suomen shp 92 % 8 % % Satakunnan shp 88 % 12 % % Kanta-Hämeen shp 58 % 42 % % Pirkanmaan shp 86 % 14 % % Päijät-Hämeen shp 100 % 0 % % Kymenlaakson shp 97 % 3 % % Etelä-Karjalan shp 41 % 59 % % Etelä-Savon shp 33 % 67 % % Itä-Savon shp 100 % 0 % % Pohjois-Karjalan shp 47 % 53 % % Pohjois-Savon shp 42 % 58 % % Keski-Suomen shp 48 % 52 % % Etelä-Pohjanmaan shp 81 % 19 % % Vaasan shp 100 % 0 % % Keski-Pohjanmaan shp 100 % 0 % % Pohjois-Pohjanmaan shp 82 % 18 % % Kainuun shp 0 % 100 % % Länsi-Pohjan shp 66 % 34 % % Lapin shp 49 % 51 % % HUS 88 % 12 % % Koko maa 77 % 23 % % Tieto-osasto/ PATI 8

9 Toteutuuko hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa (3/2009) (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Sairaanhoitopiiri Toteutuu Ajoittain ongelmia Jatkuvia ongelmia Väestö; vastanneet Väestö; kaikki terveyskeskukset Vastanneiden väestön %-osuus Varsinais-Suomen shp 96 % 4 % % Satakunnan shp 100 % % Kanta-Hämeen shp 100 % % Pirkanmaan shp 100 % 0 % % Päijät-Hämeen shp 81 % 19 % % Kymenlaakson shp 97 % 3 % % Etelä-Karjalan shp 97 % 3 % % Etelä-Savon shp 98 % 2 % % Itä-Savon shp 100 % % Pohjois-Karjalan shp 92 % 8 % % Pohjois-Savon shp 100 % % Keski-Suomen shp 100 % % Etelä-Pohjanmaan shp 69 % 31 % % Vaasan shp 79 % 21 % % Keski-Pohjanmaan shp 100 % % Pohjois-Pohjanmaan shp 100 % % Kainuun shp 100 % % Länsi-Pohjan shp 100 % % Lapin shp 98 % 2 % % HUS 100 % % Koko maa 96 % 3 % 0 % % Tieto-osasto/ PATI 9

10 Toteutuuko hoitoon pääsy hoidon tarpeen perusteella kuuden kuukauden sisällä (03/2009)? (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Sairaanhoitopiiri Toteutuu Ajoittain ongelmia Jatkuvia ongelmia Väestö; vastanneet Väestö; kaikki terveyskeskukset Varsinais-Suomen shp 62 % 22 % 17 % Satakunnan shp 85 % 15 % Kanta-Häm een shp 76 % 24 % Pirkanmaan shp 79 % 13 % 8 % Päijät-Häm een shp 81 % 19 % Kymenlaakson shp 68 % 32 % Etelä-Karjalan shp 44 % 56 % Etelä-Savon shp 100 % Itä-Savon shp 100 % Pohjois-Karjalan shp 86 % 14 % Pohjois-Savon shp 89 % 9 % 2 % Keski-Suomen shp 90 % 10 % Etelä-Pohjanmaan shp 39 % 61 % Vaasan shp 64 % 36 % Keski-Pohjanmaan shp 33 % 67 % Pohjois-Pohjanmaan shp 48 % 52 % Kainuun shp 100 % Länsi-Pohjan shp 52 % 48 % Lapin shp 89 % 3 % 8 % HUS 90 % 5 % 5 % Koko maa 75 % 20 % 5 % Tieto-osasto/ PATI 10

11 Kuinka moni on odottanut yli 6 kk suun terveydenhuollossa (2007, 2008 ja 2009)? Sairaanhoitopiiri Maaliskuu 2009 Lokakuu 2008 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2007 Varsinais-Suomen shp Satakunnan shp Kanta-Häm een shp Pirkanmaan shp Päijät-Hämeen shp Kymenlaakson shp Etelä-Karjalan shp Etelä-Savon shp Itä- Savo n shp Pohjois-Karjalan shp Pohjois-Savon shp Keski-Suomen shp Etelä-Pohjanmaan shp Vaasan shp Keski-Pohjanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Kainuun shp Länsi-Pohjan shp Lapin shp HUS Koko m aa Tieto-osasto/ PATI 11

12 Kuinka moni on odottanut yli 6 kk suun terveydenhuollossa (03/ /2009)? Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu Tieto-osasto/ PATI 12

13 Yli 6 kk suun terveydenhuollossa odottaneet / as. terveyskeskuksissa sairaanhoitopiireittäin (01/2006, 03/2007, 03/2008 ja 03/2009)? Koko maa HUS Lapin shp Länsi-Pohjan shp Kainuun shp Pohjois-Pohjanmaan shp Keski-Pohjanmaan shp V aasan shp Etelä-Pohjanmaan shp Keski-Suomen shp Pohjois-Savon shp Pohjois-Karjalan shp Itä-Savon shp Etelä-Savon shp Etelä-Karjalan shp Kymenlaakson shp Päijät-Hämeen shp Pirkanmaan shp Kanta-Hämeen shp Satakunnan shp V arsinais-suomen shp 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Maaliskuu 2009 Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2007 Tam m ikuu Tieto-osasto/ PATI 13

14 Miten pian pääsee hammaslääkärin vastaanotolle (ei-kiireellinen) (03/2009)? (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Sairaanhoitopiiri 0-3 päivää 4-21 päivää päivää päivää Yli 180 päivää Väestö; vastanneet Koko väestö Varsinais-Suomen shp 1 % 61 % 28 % 9 % Satakunnan shp 3 % 1 % 37 % 52 % 6 % Kanta-Hämeen shp 100 % Pirkanmaan shp 0 % 0 % 25 % 66 % 8 % Päijät-Hämeen shp 33 % 67 % Kymenlaakson shp 33 % 67 % Etelä-Karjalan shp 4 % 18 % 22 % 56 % Etelä-Savon shp 33 % 67 % Itä-Savon shp 100 % Pohjois-Karjalan shp 4 % 32 % 64 % Pohjois-Savon shp 47 % 51 % 2 % Keski-Suomen shp 1 % 30 % 62 % 7 % Etelä-Pohjanmaan shp 12 % 57 % 31 % Vaasan shp 14 % 50 % 36 % Keski-Pohjanmaan shp 33 % 67 % Pohjois-Pohjanmaan shp 4 % 16 % 33 % 48 % Kainuun shp 100 % Länsi-Pohjan shp 13 % 69 % 18 % Lapin shp 16 % 65 % 19 % HUS 24 % 74 % 2 % Koko maa 1 % 3 % 36 % 55 % 6 % Tieto-osasto/ PATI 14

15 Miten pian pääsee hammaslääkärin vastaanotolle (ei-kiireellinen) Terveyskeskuskyselyjen perusteella (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % Alle 3 kk 3-6 kk Yli 6 kk 10,00 % 0,00 % Tammikuu 2006 Lokakuu 2006 Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu Tieto-osasto/ PATI 15

16 Miten pian pääsee hammaslääkärin vastaanotolle (ei-kiireellinen) Terveyskeskuskyselyjen tuloksia (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0-3 päivää 4-21 päivää päivää päivää Yli 180 päivää 10 % 0 % Tammikuu 2006 Lokakuu 2006 Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu Tieto-osasto/ PATI 16

17 Miten pian pääsee suuhygienistin vastaanotolle (03/2009)? (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) 0-3 päivää 4-7 päivää 8-14 päivää päivää päivää Yli 90 päivää Väestö; vastanneet Väestö; kaikki terveyskeskukset Varsinais-Suomen shp 2 % 6 % 68 % 24 % Satakunnan shp 20 % 48 % 31 % Kanta-Hämeen shp 67 % 33 % Pirkanmaan shp 0 % 0 % 69 % 26 % 4 % Päijät-Hämeen shp 43 % 10 % 47 % Kymenlaakson shp 13 % 55 % 32 % Etelä-Karjalan shp 29 % 11 % 59 % Etelä-Savon shp 23 % 7 % 67 % 2 % Itä-Savon shp 11 % 89 % Pohjois-Karjalan shp 4 % 8 % 9 % 79 % Pohjois-Savon shp 13 % 29 % 43 % 15 % Keski-Suomen shp 8 % 4 % 3 % 37 % 47 % Etelä-Pohjanmaan shp 20 % 20 % 60 % Vaasan shp 9 % 21 % 54 % 15 % Keski-Pohjanmaan shp 30 % 70 % Pohjois-Pohjanmaan shp 2 % 0 % 14 % 12 % 27 % 45 % Kainuun shp 100 % Länsi-Pohjan shp 6 % 36 % 58 % Lapin shp 8 % 15 % 6 % 67 % 4 % HUS 20 % 60 % 19 % Koko maa 1 % 1 % 7 % 32 % 44 % 15 % Tieto-osasto/ PATI 17

18 Miten pian pääsee suuhygienistin vastaanotolle (03/2009)? (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Koko maa HUS Lapin shp Länsi-Pohjan shp Kainuun shp Pohjois-Pohjanm aan shp Keski-Pohjanm aan shp Vaasan shp Etelä-Pohjanm aan shp Keski-Suomen shp Pohjois-Savon shp Pohjois-Karjalan shp Itä -S a vo n s h p Etelä-Savon shp Etelä-Karjalan shp Kym enlaakson shp Päijät-Häm een shp Pirkanm aan shp Kanta-Häm een shp Satakunnan shp Varsinais-Suom en shp 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0-3 päivää 4-7 päivää 8-14 päivää päivää päivää Yli 90 päivää Tieto-osasto/ PATI 18

19 Miten pian pääsee suuhygienistin vastaanotolle terveyskeskuskyselyjen perusteella (Vastausten jakautuminen terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) 60 % Alle 3 viikkoa 3 vkoa 3 kk Yli 3 kk 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tammikuu 2006 Lokakuu 2006 Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu Tieto-osasto/ PATI 19

20 Miten on järjestetty päivystys maaliskuussa 2009 Miten päivystys on järjestetty: Oma päivystys Terveyskeskusten yhteispäivystys Keskitetty seudullinen päivystys Ostopalveluna yksityissektorilta Ei järjestetty päivystystä Vastanneet Kaikki terveyskeskukset virka-aikana arkipäivisin? Tk, lkm 98 % 2 % 0 % 1 % 0 % Tk, väestö 95 % 1 % 0 % 4 % 0 % virka-ajan ulkopuolella arkipäivisin? Tk, lkm 15 % 4 % 6 % 10 % 65 % Tk, väestö 28 % 1 % 3 % 27 % 41 % lauantaisin? Tk, lkm 9 % 31 % 49 % 4 % 6 % Tk, väestö 21 % 25 % 37 % 15 % 3 % sunnuntaisin? Tk, lkm 6 % 24 % 51 % 8 % 11 % Tk, väestö 30 % 18 % 38 % 9 % 5 % Tieto-osasto/ PATI 20

21 Särkyvastaanoton järjestäminen viikonloppuisin 2008 ja 03/2009 (Vastaukset terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Maaliskuu 2008 Lokakuu 2008 Maaliskuu 2009 LAUANTAI: Itse tai yhteistyössä muiden kanssa tuotettu LAUANTAI: Ei järjest. päivystystä SUNNUNTAI: Yksityinen palvelu LAUANTAI: Yksityinen palvelu SUNNUNTAI: Itse tai yhteistyössä muiden kanssa tuotettu SUNNUNTAI: Ei järjest. päivystystä Tieto-osasto/ PATI 21

22 Kuinka monen hammaslääkärin työpanoksen mahdollinen ostopalvelun volyymi korvaa? (3/2009) Terveyskeskukset, jotka käyttävät ostopalvelua Korvattu Hoitopalvelujen osto Palvelusetelin työpanos Sairaanhoitopiiri Vuokratyön käyttö yksityiseltä käyttö yhteensä Ei ostopalvelua Lukumäärä % kaikista % vastanneista Varsinais-Suomen shp 2,1 5,1 7, % 86 % Satakunnan shp 1,9 0,1 1, % 36 % Kanta-Hämeen shp 5,9 5, % 100 % Pirkanmaan shp 14,5 15,9 2,0 32, % 80 % Päijät-Hämeen shp 7,3 0,2 7, % 75 % Kymenlaakson shp 5,5 0,1 5, % 75 % Etelä-Karjalan shp 2,5 5,0 7, % 70 % Etelä-Savon shp 2,0 2, % 25 % Itä-Savon shp 2,0 2, % 100 % Pohjois-Karjalan shp 0,9 1,5 2, % 43 % Pohjois-Savon shp 5,9 2,7 8, % 58 % Keski-Suomen shp 4,8 1,5 0,0 6, % 54 % Etelä-Pohjanmaan shp 9,3 0,6 9, % 86 % Vaasan shp 1,5 1, % 33 % Keski-Pohjanmaan shp 1,5 1, % 100 % Pohjois-Pohjanmaan shp 1,0 3,6 4, % 32 % Kainuun shp 2,5 2, % 100 % Länsi-Pohjan shp 0,1 0, % 17 % Lapin shp 1,2 1, % 30 % HUS 25,8 25,1 11,0 61, % 89 % Koko maa 96,1 63,3 13,0 172, % 59 % Tieto-osasto/ PATI 22

23 Kuinka monta % hammaslääkärin viroista /toimista on täysin täyttämättä (ei viranhaltijaa, ei sijaista, ei vuokralääkäriä)? (Terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Sairaanhoitopiiri Ei täyttämättömiä virkoja/toimia alle 10 % % yli 20 % Väestö; vastanneet Väestö; kaikki terveyskeskukset Varsinais-Suomen shp 8 % 70 % 22 % Satakunnan shp 3 % 60 % 36 % Kanta-Hämeen shp 24 % 76 % Pirkanmaan shp 26 % 21 % 50 % 3 % Päijät-Hämeen shp 71 % 10 % 19 % Kymenlaakson shp 3 % 52 % 32 % 13 % Etelä-Karjalan shp 8 % 23 % 1 % 68 % Etelä-Savon shp 7 % 67 % 23 % 2 % Itä-Savon shp 11 % 89 % Pohjois-Karjalan shp 24 % 14 % 59 % 3 % Pohjois-Savon shp 23 % 70 % 7 % Keski-Suomen shp 8 % 48 % 23 % 21 % Etelä-Pohjanmaan shp 8 % 43 % 37 % 12 % Vaasan shp 59 % 26 % 15 % Keski-Pohjanmaan shp 4 % 67 % 29 % Pohjois-Pohjanmaan shp 74 % 18 % 8 % Kainuun shp 100 % Länsi-Pohjan shp 60 % 34 % 5 % Lapin shp 85 % 7 % 7 % HUS 11 % 77 % 11 % 1 % Koko maa 20 % 40 % 29 % 12 % Tieto-osasto/ PATI 23

24 Kuinka monta % hammaslääkärin viroista /toimista on täysin täyttämättä (ei viranhaltijaa, ei sijaista, ei vuokralääkäriä)? (Terveyskeskusten väestömäärien suhteessa) Koko m aa HUS Lapin shp Länsi-Pohjan shp Kainuun shp Pohjois-Pohjanm aan shp Keski-Pohjanm aan shp Vaasan shp Etelä-Pohjanm aan shp Keski-Suom en shp Pohjois-Savon shp Pohjois-Karjalan shp Itä-Savon shp Etelä-Savon shp Etelä-Karjalan shp Kym enlaakson shp P ä ijä t-h ä m e e n s h p Pirkanm aan shp Kanta-Häm een shp Satakunnan shp Varsinais-Suom en shp 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % E i tä yttä m ä ttö m iä virk o ja /to im ia a lle 1 0 % % yli 20 % Tieto-osasto/ PATI 24

25 Yhteenveto Vastanneiden terveyskeskusten väestöstä 23 % asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, missä on ajoittain ongelmia saada välitön yhteys hammashoitolaan. Välitön yhteydensaanti on heikentynyt vuodenvaihteen jälkeen. Syksyllä vastaava väestöosuus oli 7 %. Suurin osa (96 %) väestöstä saa hoidon tarpeen arvion 3 arkipäivän kuluessa, kuten laki edellyttää. Yli puolet (55 %) väestöstä asuu alueella, missä kiireettömälle hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä joutuu odottamaan keskimäärin 3 6 kuukautta. Hoitoon pääsy kuuden kuukauden kuluessa on kuitenkin parantunut syksystä Yli 6 kuukautta odottaneiden määrä väheni 1 700:llä ja oli maaliskuussa 2009 yhteensä Tieto-osasto/ PATI 25

26 Yhteenveto Suuhygienistin vastaanotolle pääsy 3 viikon sisällä koskee 41 % väestöstä ja kolmen kuukauden kuluessa 85 % väestöstä. Väestöstä entistä suurempi osa asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, jolla järjestetään särkyvastaanotto myös viikonloppuisin. Hammaslääkäriresurssit vaihtelevat merkittävästi alueellisesti. Erityisesti Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueen terveyskeskuksissa hammaslääkärien viroista suuri osa on täysin täyttämättä. Vuokratyön käyttäminen, hoitopalvelujen osto ja palvelusetelit korvaavat 172 hammaslääkärin työpanoksen, mikä on noin 10 % hammaslääkärimäärästä Tieto-osasto/ PATI 26

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa

Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu Anne Nordblad (STM), Hannu Rintanen (Stakes) & Anna Heino (Stakes) Lokakuu Suun

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2008 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (232 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (196 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2010

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2010 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2010 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2010 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2016 Kysely kohdistettiin terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille, joilta tiedusteltiin terveyskeskusten

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Kysely kohdistettiin terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille, joilta tiedusteltiin terveyskeskusten

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA

TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA 2018 Työvoimaselvitys toteutettiin Suomen Hammaslääkäriliiton, sosiaalija terveysministeriön,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo Lisätietoja

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo Lisätietoja Terveyskeskusten lääkäritilanne 4.10.2017 Julkaisuvapaa 11.1.2018 klo 10.00 Lisätietoja www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/ Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 Kyselytutkimus terveyskeskusten

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta

Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta Hankintalain uudistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta 19.9.2014 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Hankintalainsäädännön uudistaminen Hankintalain uudistaminen - aikataulu

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2308 kpl, 79 vähemmän kuin 2005) Tutkimuksen

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa klo 10.30

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa klo 10.30 Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa 10.1.2019 klo 10.30 Lisätietoja: www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/ 1 Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Kyselytutkimus terveyskeskusten

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille (2149 kpl,

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2017 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2017 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärityövoima

Yksityishammaslääkärityövoima Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 5 Anja Eerola Tauno Sinisalo.8.6 Sisällys Kyselyjen tausta Hammaslääkäriliiton aikaisemmat selvitykset Miten tiedot kerättiin Hammaslääkärikohtainen lomake..........................................

Lisätiedot

Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat

Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat Sosiaali ja terveysvaliokunnan infotilaisuus 8.3.2017 Antti Väisänen, STM 1 8.3.2017 Maakuntien rahoitus 1 (1/2) Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2013:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet I SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot