1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)"

Transkriptio

1 Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä tentissä vastata vain jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä. Jos harjoitustyötä ei ole tehty, sitten tulee vastata molempiin. Harjoitustyö meni hyvin ja kaikki saivat siitä vähintään 7 pistettä. 1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Virkamiehen sananvapaus? (Kulla) Vastaustila enintään kaksi sivua Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä tentissä vastata vain jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä. Jos harjoitustyötä ei ole tehty, sitten tulee vastata molempiin. Harjoitustyö meni hyvin ja kaikki saivat siitä vähintään 7 pistettä Työsuhteista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen liikkeen luovutuksen yhteydessä? (Rosin) 2. Virkasuhteen purkaminen koeaikana? (Kulla) Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Johtavassa asemassa olevan kilpaileva toiminta sekä sen valmistelu työsopimuksen päättämisperusteena? (Koskinen/soveltava tehtävä) 2. Projektityötä varten määräaikaiseen virkasuhteeseen otetun virkamiehen oikeus saada korvaus virkasuhteen päättyessä? (Kulla) 3. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan työskentely Suomessa? (Rosin)

2 Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Alisuoriutuminen työsopimuksen päättämisen perusteena? (Koskinen: tietojen soveltamista edellyttävä kysymys) Virkamieheen kohdistuvan erityisen luotettavuusvaatimuksen merkitys irtisanomisperustetta tulkittaessa? (Kulla) - 3. Kilpailukieltosopimus? (Rosin) Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Varoitus irtisanomisperusteen täyttymisen edellytyksenä (Koskinen)? 2. Miten virkamiehen vapaa-ajan käyttäytymistä arvioidaan virkavelvollisuuksien kannalta? (Kulla) 3. Vuokratyötä vai alihankintaa (Lamminen)? Vastaa seuraavista oman valintasi mukaan vain kahteen kysymykseen 1) Työnantajan direktio-oikeus ja sitä rajoittavat kriteerit (Kairinen, luennot ym.) 2) Työnantajavastuiden jakaantuminen usean työnantajan kesken (Tiitinen & Kröger) 3) Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvollisuus yritystoiminnan muutoksista aiheutuvien henkilöstövaikutusten ja töiden järjestelyiden kohdalla (YTL 6 luku) (Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Varoituskynnys oikeuskäytännön valossa? (Kulla)

3 Vastaa seuraavista oman valintasi mukaan vain kahteen kysymykseen 1) Minkälaisia työehtoja tulee noudattaa silloin, kun aikaisempi työehtosopimus on lakannut olemasta voimassa ja uutta työehtosopimusta ei vielä ole alalle laadittu (Kairinen, luennot ym.) 2) Vakiintunut käytäntö työsopimuksen ehtona (Tiitinen & Kröger) 3) Yhteistoimintaneuvottelut yritystoiminnan muutosten yhteydessä 4) Virkamiehen vapaa-ajan käyttäytymisen rajat oikeuskäytännön valossa? Vastaa seuraavista oman valintasi mukaan vain kahteen kysymykseen 1 Mitä työoikeuden normeja työnantajaliittoon järjestäytymättömän työnantajan tulee noudattaa työsuhteen ehtoina ja voiko tällainen työnantaja solmia paikallisia sopimuksia joistakin asioista?(kairinen luennot ym.) 2) Irtisanomisjärjestys taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin liittyvässä irtisanomistilanteessa (Tiitinen & Kröger) 3) Seuraamukset yhteistoimintalain velvoitteiden rikkomisesta 4) Julkishallinnon tuottavuushankkeiden heijastuminen virkamiesoikeuteen? Vastaa seuraavista oman valintasi mukaan vain kahteen kysymykseen 1) Kun työnantaja vuokraa oman työntekijänsä käyttäjäyrityksen työhön, mitä tämä edellyttää ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia käyttäjäyrityksellä on suhteessa vuokrattuun työntekijään (Kairinen luennot ym.) 2) Työnantajan yksipuolinen lomauttamisoikeus (Tiitinen & Kröger) 3) Työsäännöt (Äimälä Rautiainen Hollmén). 4) Valtionhallinnon tuottavuushankkeiden virkamiesoikeudelliset ulottuvuudet? (Kulla)

4 1) Minkälainen on työnantajan vastuupiirin ulottuvuus ja mitä tarkoitetaan ns. vastuun läpimurrolla, erityisesti kollektiiviperusteisen irtisanomisen yhteydessä (Kairinen luennot ym.) 2) Työsopimuslain säännösten pakottavuus ja työsopimuksen ehdot (Tiitinen & Kröger) 3)Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvollisuus yritystoiminnan muutoksista aiheutuvien henkilöstövaikutusten ja töiden järjestelyiden kohdalla (YTL 6 luku) (Äimälä Rautiainen Hollmén). 4) Virkamiehen vapaa-ajan käyttäytyminen irtisanomisperusteena (Kulla) ) Kun yritys käyttää vuokratyövoimaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia käyttäjäyrityksellä on vuokratun työntekijän suhteen? 2) Työntekijän yleinen lojaliteettivelvoite (Tiitinen & Kröger) 3) Yhteistoiminnan osapuolet (YTL ja Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Virkamiehen työajan ulkopuolisen moitittavan käyttäytymisen huomioon ottaminen irtisanomisperusteena? ) Minkälaiset syyt kelpaavat perustelluiksi syiksi solmia työsopimus määräajaksi ja uusia määräaikaisia työsopimuksia toistuvasti peräkkäin? 2) Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet vuokratyöntekijää kohtaan (Tiitinen & Kröger) 3) Työsäännöt (YTL ja Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Valtionhallinnon tuottavuusohjelma ja sen merkitys irtisanomistilanteissa ja määräaikaisiin virkasuhteisiin liittyvissä korvausriidoissa? ) Mitä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia siirtyy työvoiman vuokraustilanteessa 2) Millaisin tunnuspiirtein voidaan erottaa työntekijä itsenäisestä ammatinharjoittajasta? (Tiitinen & Kröger)

5 3) Yhteistoimintamenettelyn osapuolet? (Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Ihmisoikeuskontrollin merkitys virkamiesasioissa? ) Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen 2) Työehtosopimuksen jälkivaikutus ( Tiitinen & Kröger) 3) Työnantajan yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet ulkopuolista työvoimaa käyttöön otettaessa (Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (Hirvonen & Mäkinen)? ) Mitä oikeudellisia rajoituksia kohdistuu työnantajaan kun hän rekrytoi uutta työsopimussuhteista henkilöstöä? 2) Palkkaehtojen yksipuolinen muuttaminen työnantajan toimesta ( Engblom ym.) 3) Yhteistoimintalain soveltamisala (Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Virkamiehen vapaa-ajan moitittava käytös irtisanomisperusteena ) Sopimismenettely paikallisessa sopimisessa (TES:n ja TAL:n mukaan) (Engblom ym.) 2) Työsopimuksen päätyypit: toistainen ja määräaikainen sekä sekamuodot (Kairinen, luennot ym.) 3) Yhteistoimintalain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet (Äimälä Rautiainen Hollmén) 4) Kunnan viranhaltijan virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi?

6 1) Työsääntöjen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä (Äimälä ym.) 2) Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus (Kairinen, luennot ym.) 3) Työsuhteen ehdon muuttaminen (Engblom) 4) Millä tavoin ihmisoikeustuomioistuin on viime aikoina tarkentanut rajausta, joka koskee virkamiehen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin erottamis- ja muissa asioissa?

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella?

1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? Työoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentti 14.1.2015 Kysymyksistä 1-3 vastataan vain kahteen. 1. Lisätehtävien määrääminen työntekijälle työnantajan direktio-oikeuden perusteella? 2. Kilpailevan toiminnan

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Työntekijöiden edustajat ja heidän keskinäinen irtisanomisjärjestyksensä työsuhdetta päätettäessä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella

Työntekijöiden edustajat ja heidän keskinäinen irtisanomisjärjestyksensä työsuhdetta päätettäessä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella Sirpa Ahola Työntekijöiden edustajat ja heidän keskinäinen irtisanomisjärjestyksensä työsuhdetta päätettäessä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella 1. Johdanto Luottamusmiehen asemaa on käsitelty

Lisätiedot

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Vuokratyö teknologiateollisuudessa Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. SÄHKÖINEN ASIOINTI JA VIESTINTÄ TYÖSUHDETURVA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET PERHEOIKEUS

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN

TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN TYÖNTEKIJÄN IRTISANOMINEN TALOUDELLISIN JA TUOTANNOLLISIN PERUSTEIN MITEN MÄÄRÄYTYVÄT PERUSTEET, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VOIDAAN IRTISANOA TALOUDELLISILLA JA TUOTANNOLLISILLA PERUSTEILLA? Pro gradu-tutkielma Helsingin

Lisätiedot

Työnantajavelvoitteet vuokratyössä

Työnantajavelvoitteet vuokratyössä Työnantajavelvoitteet vuokratyössä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Työ- ja sosiaalioikeus Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Juha Määttä ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA

Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatintutkielma TYÖVOIMAN MÄÄRÄN SOPEUTTAMINEN IRTISANOMALLA JA LOMAUTTAMALLA TYÖN VÄHENEMISEN TILANTEESSA 24.11.2010 Nina Utriainen 1 LYHENTEET HE KKO

Lisätiedot

Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008

Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008 Risto Jalanko Määräaikainen työsopimus oikeuskäytännössä 1991 2008 1. Johdanto Olen vuonna 1991 julkaistussa kirjassani Määräaikainen työsopimus käsitellyt määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland

Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century by the Government of Finland Submission on the Green Paper on 'Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" by the Government of Finland Komission laatimassa Vihreässä kirjassa työoikeuden tulevaisuudesta pyritään

Lisätiedot

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Niko Ohvo 2013 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ Sirpa Niemi Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen

Lisätiedot