CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010"

Transkriptio

1 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

2 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 4 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

3 CapMan johtava vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö Pohjoismaissa ja Venäjällä Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö Hallinnoitavat pääomat yhteensä noin 3,6 miljardia euroa lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ja mandaatit noin 2,6 miljardia euroa* Kohdeyritysten ja kiinteistöjen aktiivinen omistaja One-stop-shop sijoittajille, jotka hakevat tuottoja Pohjoismaista ja Venäjältä * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista. 5 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

4 CapManin kasvustrategia 2005 Liiketoiminnan laajentaminen kiinteistösijoittamiseen 2008 ja tuloksellisuus. Laajentuminen Venäjälle. Sijoitustoiminnan laajentaminen listatulle markkinalle 2010 Orgaaninen kasvu. Sijoitustoiminnan potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen. Kannattavuus perustettiin vuonna 1999* 2001 Pörssilistautuminen Toimistot Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa Public Market Russia Real EstateReal Estate 1993 MBO Mezzanine Technology Technology Life Science Buyout CapMan, joka keskittyi buyout- sijoituksiin, it ii perustettiin vuonna Toiminnan laajentuminen mezzanine- ja teknologiasijoituksiin ij it k ii vuonna Pohjoismainen kasvustrategia Sijoitusfokuksen laajentaminen life science -sijoituksiin Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa it ja maantieteellinen t laajentuminen 2005 * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista. 6 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

5 Kuusi sijoitusaluetta yli miljardin euron sijoituskapasiteetti CapMan Buyout 27 sijoitusammattilaista CapMan Private Equity, 1,8 miljardia euroa CapMan Technology 10 sijoitusammattilaista CapMan Life Science 3 sijoitusammattilaista CapMan Russia 8 sijoitusammattilaista CapMan Public Market 6 sijoitusammattilaista CapMan Real Estate 1,8 mrd euroa 42 sijoitus- ja kiinteistökonsultoinnin ammattilaista Teollisuus, kauppa ja palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus tyypillisesti milj. euroa per yritys Oman pääoman ehtoisen (equity) rahoituksen rinnalla välirahoitusta (mezzanine) Kasvuvaiheessa olevat sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayritykset Oman pääoman ehtoinen sijoitus 3 15 milj. euroa per yritys Lääketieteen teknologia ja terveydenhuollon palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus 2 7 milj. euroa per yritys Teollisuus ja palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus 5 15 milj. euroa per yritys Listatut pohjoismaiset yhtiöt Oman pääoman ehtoinen sijoitus milj. euroa per yritys Toimitila- ja hotellikiinteistöt sekä kiinteistökehityskohteet pääosin Suomessa Sijoitus tyypillisesti 5 50 milj. euroa per kiinteistö Viimeisimmät ra ahastot: CapMan Buyout IX 285 milj. euroa (2009) CapMan Mezzanine IV, 240 milj. euroa (2004) CapMan Technology milj. euroa (2007) CapMan Life Science IV 54 milj. euroa (2006) CapMan Russia Fund 118 milj. euroa (2008) CapMan Public Market Fund 138 milj. euroa (2009) CapMan Hotels RE 950 milj. euroa (2008) Avoimet rahastot: CapMan Buyout IX CapMan Mezzanine V Asuntokiinteistörahasto 7 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

6 Keskeiset strategiset kilpailuvaltit CapManin pitkäaikainen arvo Sijoituskulttuuri aktiivinen omistajuus Varainhankinta ja rahastojen hallinnointi CapMan brändi Rahastosijoituskapasiteetti Palveluinfrastruktuuri 8 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

7 CapManin merkittävimmät tapahtumat vuonna 2009 Uudet sijoitukset Irtautumiset CapMan Oyj 8 kohdeyrityssijoitusta 4 kiinteistösijoitusta 1 kauppakeskuksen avaaminen 4 lopullista ja 1 osittainen irtautuminen kohdeyrityksistä 1 irtautuminen kiinteistökohteesta & 4 uutta rahastoa 29 milj. euron hybridilaina Sitoumusten ja sijoitusten myynti 25 milj. eurolla (partial) * Tuusula Helsinki Hyvinkää * Helsinki Helsinki 9 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus * Kauppa tiedotettiin joulukuussa 2009, ja se toteutui vuonna 2010.

8 CapManin merkittävimmät tapahtumat vuonna 2010 Uudet sijoitukset Irtautumiset CapMan Oyj 2 kohdeyrityssijoitusta 1 kiinteistösijoitus 3 lopullista ja 1 osittainen irtautuminen kohdeyrityksistä 1 irtautuminen kiinteistökohteesta 3 varainhankintaprosessia * ON2:n osakkeiden myynti (Hantro irtautuminen vuonna 2007) * CapMan Buyout IX -rahaston varainhankinta jatkuu CapMan Mezzanine V -rahaston varainhankinta- valmistelut aloitettu Kartoitus uuden asuntokiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston perustamisesta käynnissä Ehdotukset uusista hallituksen jäsenistä Uusi toimitusjohtaja Lennart Simonsen alkaen Helsinki Helsinki * Kauppa tiedotettiin joulukuussa 2009, ja se toteutui vuonna Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

9 Lennart Simonsen nimitetty toimitusjohtajaksi alkaen Siirtyy CapManille Roschier Asianajotoimisto Oy:stä OTK, varatuomari s Roschierin osakas vuodesta 1999 Roschierin toimitusjohtaja vuosina Laajeneminen Baltiaan ja Ruotsiin Toiminut pääomasijoitusalan järjestelyissä vuodesta 1993 lähtien Ennen Roschieria Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Kattavaa kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta 11 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

10 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 12 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

11 Talouskriisin vaikutukset näkyvät voimakkaana pääomasijoitustoiminnan laskuna Euroopassa Toimialatieto Kuitenkin 46 % eurooppalaisista pääomasijoittajista keräsi uusia varoja vuosina Pääomien keskittyminen vähäisempää vuonna 2009 sillä yli miljardin euron rahastoihin kerättiin uusia varoja vain 4 miljardia euroa. mrd % X % P Kerätyt pääomat Sijoitukset Lähde: EVCA 13 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

12 Pohjoisamerikkalaisilta sijoittajilta kerätyissä pääomissa dramaattinen muutos Toimialatieto Vuonna 2008 eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerätyistä pääomista 38 % tuli pohjoisamerikkalaisilta sijoittajilta mutta vuonna 2009 osuus laski 12 %:iin. Eurooppalainen varainhankinta vuonna 2009 rahastosijoittajien kotipaikan mukaan 78 % Pohjois-Amerikka Muu Eurooppa 2 % 12 % mukaan 0 % 8 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -95 % -60 % Pohjoismaat Muu maailma -100 % Muutos eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerätyissä varoissa rahastosijoittajien kotipaikan -70 % -80 % -90 % -81 % -74 % -95 % Pohjois-Amerikka Pohjoismaat Muu Eurooppa Muu maailma Lähde: EVCA 14 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

13 Sijoittajien keskimääräiset private equity -allokaatiot maantieteellisen sijainnin mukaan Asiakkaat Eurooppalainen keskiarvo? best in class Saavuttavat nopeasti Pohjoismaiset ja hollantilaiset instituutiot Saksalaiset ja isobritannialaiset instituutiot Vielä < 3 % 5 7 % 2 3 % -> kohti 5 % Lisäävät hitaasti Ranskalaiset instuutiot 1 2 % -> Kaukana jäljessä Italialaiset ja espanjalaiset instituutiot < 1 % Roolimallit Yhdysvaltalaiset instituutiot 10 % (vaihtoehtoiset sijoitukset) ei epätyypillistä Lähde: Access Capital Partners 15 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

14 Sijoittajat lisäämässä allokaatioitaan pääomasijoitusrahastoihin Asiakkaat Vuoden 2009 lopussa yli aktiivista sijoittajaa Lukumäärällisesti suurinta osaa sijoittajista j edustavat perhesijoitusyhtiöt ja säätiöt sekä yksityisen sektorin eläkerahastot 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 10,9 % 12,30 % 10,4 % 12,80 % 8,30 % 7,7 % 6,80 % 6,60 % 5,8 % 620% 6,20 5,4 % 5,2 % 3,90 % 2,9 % 2 % 0 % Endowment-rahastot Perhesijoitusyhtiöt & säätiöt Varainhoitajat Valtiolliset rahastot Julkiset eläkeyhteisöt Yksityisen sektorin eläkerahastot Vakuutusyhtiöt Nykyinen allokaatio, keskimäärin Tavoiteallokaatio pitkällä aikavälillä, keskimäärin Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 16 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

15 Pohjoismaiset eläkerahastot lisäämässä private equity -allokaatioita seuraavan kuuden kuukauden aikana Noteeratut osakkeet, pääomasijoittaminen, hyödykkeet ja metsätalous kiinnostavat erityisesti pohjoismaisia eläkerahastoja kun taas lähes puolet eläkerahastoista ilmoittaa vähentävänsä korkosijoitusten osuutta 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Asiakkaat % vastaajista, jotka suunnnittelevat lisäävänsä allokaatiota % vastaajista, jotka suunnittelevat vähentävänsä allokaatiota Lähde: NRPN tutkimus (kattaa 22 pohjoismaista eläkerahastoa). 17 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

16 Varainhankinta piristymässä tuoreiden tutkimusten mukaan vuonna 2010 Asiakkaat 67 % sijoittajista suunnittelee antavansa sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin vuonna 2010 ja 51 % sijoittajista suunnittelee kasvattavansa sitoumuksia vuodesta 2009 Aikajänne, jolloin sijoittajat aikovat seuraavan kerran tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin Pääomien määrä, jonka sijoittajat aikovat sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin vuonna % 41 % 4 % 4 % 51 % 51 % 16 % H1/2010 H2/ Vielä epävarmaa 8 % Enemmän kuin vuonna 2009 Vähemmän kuin vuonna 2009 Saman verran kuin 2009 Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 18 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

17 Pienet ja keskisuuret buyout-sijoitukset edelleen kiinnostavimpia sijoittajien j näkökulmasta Asiakkaat Mega-buyoutit 9% Pienet/keskisuuret yritysjärjestelyt 53% % Venture 20% Distressed private equity 30% Secondary-rahastot 17% Cleantech 5% Mezzanine 11% Rahstojen rahastot 16% Muut 3% Ei mikään 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % vastaajista etsii sijoitusmahdollisuuksia vuosina 2010/2011 Nähdään edustavan parhaita mahdollisuuksia Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 19 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

18 Merkkejä yrityskauppojen y lainanannon elpymisestä? Toimialatieto Tilanne parantunut jo keskisuurten yrityskauppojen osalta Lainasaatavuus vuosina ? Maailmanlaajuisesti noin $400 miljardia Private equity -lainoja erääntymässä Pankkilainojen vuosittainen volyymi Euroopassa Pankkilainojen kuukausittainen volyymi Euroopassa vuonna mrd 300 1,2mrd 140mrd 120mrd 100mrd ,0mrd 0,8mrd 80mrd 150 0,6mrd 60mrd 40mrd 20mrd ,4mrd 0,2mrd 0mrd ,0mrd Q 2Q 3Q 4Q Kauppojen lkm Lähde: S&P LCD 20 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

19 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 21 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

20 Liiketoimintasegmentit ja päätulonlähteet Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoitustoiminta Hallinnointipalkkiot Voitonjakoosuustuotot Kiinteistökonsultoinnin tuotot Suorista rahastosijoituksista saatavat tuotot vuodessa hallinnoitavien it i rahastojen pääomista (/ salkun hankintahinnasta) riippuen siitä onko kyseessä kiinteistö-, mezzanine- vai oman pääoman ehtoinen rahasto tuotont Kun rahasto on voitonjaon piirissä, CapManin osuus rahaston saamista kassavirroista on ennen vuotta 2004 perustettujen rahastojen kohdalla tyypillisesti % ja uudempien rahastojen kohdalla %. Määräytyvät ä ät sijoitusaikana it ik CapMan tulee rahaston osalta CapMan Oyj:n CapMan sijoittaa itt omasta rahaston alkuperäisen koon voitonjaon piiriin, kun rahasto tytäryhtiö taseestaan hallinnoimiinsa mukaan ja sen jälkeen jäljellä on palauttanut sijoittajilleen Realprojekti Oy rahastoihin 1 5 % uusien olevan salkun hankintahinnan kutsutun pääoman ja tuottanut toimii CapManin rahastojen alkuperäisistä perusteella sille tietyn, yleensä noin hallinnoimien sitoumuksista Tyypillisesti 0,5 2,5 % 7 8 % vuotuisen etuoikeutetun kiinteistö-pääoma- Tuotot muodostuvat rahastojen neuvonantajana ja harjoittaa kiinteistökonsultoi ntia rahastosijoitusten sten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista Sijoituskohteiden arvonkehitys heijastuu käyvän arvon muutoksiin vuosineljänneksittäin Hallinnoitavat pääomat 3,5 miljardia euroa Hallinnointipalkkiot 33,3 milj. euroa vuonna 2009 Ei voitonjako-osuustuottoja vuonna 2009 Vuonna 2010 voitonjako- osuustuottoja kertynyt 2,1 milj. euroa Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 milj. euroa vuonna 2009 Sijoitusten käypä arvo yht. 59,4 milj. euroa Sitoumukset yht. 426milj 42,6 milj. euroa Tulosvaikutus 2009 yht. -3,4 milj. euroa 22 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

21 Kannattavuuden kehitys Q1/2008 Q4/2009 milj. euroa ,4 0,5 3,3 2,2 2,0 2,0 0,5 2,3 3,1-2 -0,4-0,8-1, ,7-3, ,6-10,0 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Liikevoitto itt /- tappio Konsernin voitto / tappio 23 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

22 Konsernin tuloskehitys Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen milj. euroa 10 milj. euroa ,7 3,7 2,7 1, ,5 2,7 1,9 0,1-5 -4,6-5,6-3,4-5 -3,7-5,0-3, ,1-10, Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

23 Hallinnointiliiketoiminta Hallinnointiliiketoiminnan tulos Tyydyttävä kannattavuustaso huomioiden, että liikearvoa kirjattiin alas 0,7 milj. euroa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot alkoivat kertyä vasta kesäkuussa Kuluihin kiinnitetty erityishuomiota Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto/-tappio milj. euroa 10 milj. euroa ,3 5,9 4,9 3,7 2,2 06 0,6 06 0,6-0, Liikevaihto 36,3 36,8 Hallinnointipalkkiot 33,3 29,6 Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 2,4 Voitonjako-osuustuotot 0,0 4,1 Liikevoitto/-tappio 3,7 7,3 Tulos 3,7 6,5 25 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

24 Hallinnointipalkkiot Hallinnointiliiketoiminta milj. euroa ,4 7,4 15,6 13,6 20,9 24,6 29,6 33,3 Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta 12,5 % Kasvuun vaikuttivat pääasiassa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot Hallinnointipalkkioita nostivat myös CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Russia -rahastoihin kerätyt pääomat Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

25 Voitonjako-osuustuotot Hallinnointiliiketoiminta milj. euroa 8 Voitonjaon piirissä olevista rahastoista 7 ei tehty merkittäviä irtautumisia katsauskaudella aude a 6 voitonjako-osuustuottoja ei syntynyt 5 Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot 4,1 4,1 4,1 olivat 4,1 milj. euroa, ja ne syntyivät 4 StaffPoint-irtautumisen irtautumisen seurauksena Julkistettujen irtautumisten arvioitu 3 vaikutus Q1/2010 2,1 milj. euroa Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

26 Suuri voitonjako-osuustuottopotentiaali keskipitkällä aikavälillä Hallinnointiliiketoiminta Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana Pidämme epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa Runsas kolmannes pääomista vielä sijoittamatta Rahastojen yhteenlasketut salkut käypään arvoon yht milj. euroa ja rahastojen sijoituksiin jäljellä olevat pääomat yht milj. euroa % 9 % 34 % 1 % 55 % Voitonjaon piirissä olevat rahastot Rahastot, joiden odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna Muut rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä* Rahastot, t joilla on rajallinen voitonjakopotentiaali t ti CapManille Sijoituksiin jäljellä olevat pääomat * Salkut hankintahintaan sisältää 845,3 milj. euroa velkaa kolmessa kiinteistörahastossa. 28 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

27 Rahastosijoitustoiminnan tulos Rahastosijoitustoiminta Käyvän arvon muutokset -5,4 % vuonna 2009 ja +1,5 % Q4:llä Käyvän arvon alenemiseen vaikuttivat etenkin kohdeyritysten y heikentyneet tulokset vuonna 2009 Käyvän arvon muutoksilla ei ole kassavirtavaikutusta milj. euroa 5 0-0,2-1,2-2,7-5 -4,4-4,8-4,4-3,6 milj. euroa Sijoitusten käyvän arvon muutos -3,4-13,4 Liikevoitto/-tappio -3,6-13,6 Tulos -3,6-14, , Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

28 Rahastosijoitukset ja -sitoumukset Rahastosijoitustoiminta CapManin tavoitteena on sijoittaa rahastoihinsa 1 5 prosenttia uusien rahastojen koosta niiden kysynnästä ja CapManin sijoituskapasiteetista riippuen Rahastosijoitusten ja sitoumusten myynti (H2/2009) 25 milj. eurolla pienentää tulevien vuosien pääomakutsuja milj. euroa , ,4 Sijoitukset it t käypään ää arvoon Jäljellä llä olevat sitoumukset t 30 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

29 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta: Access Capital Partners Euroopan johtavia rahastojen hallinnointiyhtiöitä Hallinnoitavat pääomat 2,6 miljardia euroa 31 hengen tiimi Pariisissa, Brysselissä, Münchenissä ja Lontoossa CapManin omistus 35 % Tarjoaa hajautusta ja tuottopotentiaalia konsolidoidun tuloksen ja voitonjakoosuustuottojen muodossa CapManin osuus voitonjakoosuustuotoista 25 % ja 47,5 % Accessin osakkeet arvostettu CapManin taseessa hankintahintaan milj. euroa Hallinnoitavat pääomat Rahastojen rahastot Private equity -mandaatit 31 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

30 Tuloslaskelma milj. euroa 2009 IFRS 2008 IFRS Liikevaihto 36,3 36,8 Hallinnointipalkkiot 33,3 29,6 Voitonjako-osuustuotot 0,0 4,1 Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 2,4 Muut tuotot 0,6 0,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 Operatiivisen toiminnan kulut -33,0-29,8 Sijoitusten käyvän arvon muutokset -3,3-13,4 Liikevoitto / -tappio 0,1-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2-2,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3-2,4 Tulos ennen veroja 1,2-10,7 Konsernin kauden tulos 0,1-8,1 32 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

31 Tehdyt toimenpiteet rahoitusaseman vahvistamiseksi 60 milj. euron pankkirahoituksesta sopiminen kahden pohjoismaisen pankin kanssa Institutionaalisille sijoittajille suunnatun 29 milj. euron hybridilainan liikkeellelasku Sitoumusten ja sijoitusten myynti 25 milj. eurolla* Omien rahastosijoitusten yhtiöittäminen Tavoitteena pystyä rahoittamaan kaikki sitoumukset myös haasteellisen markkinatilanteen pitkittyessä (synkin skenaario) Kuluohjelma * Sijoitukset myytiin käypään arvoon, ei hinnanalennuksia. Välitön kassavirtavaikutus noin 3,4 milj. euroa. 33 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

32 Tase Varat, IFRS milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Rahastosijoitukset Muut sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat VARAT YHTEENSÄ Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

33 Tase Oma pääoma ja velat, IFRS milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto ,968 Muut rahastot ,829 Muuntoerorahasto Kertyneet voittovarat , ,928 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,149 Pitkäaikaiset ik i t velat Laskennalliset verovelat 1, Pitkäaikaiset korolliset velat 40,625 43,125 Muut velat 2,291 6,600 44,740 50,009 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 12,227 15,751 Lyhytaikaiset korolliset velat 6,250 2,875 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat ,086 18, Velat yhteensä 63,826 68,851 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 142, , Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

34 Avainluvut 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 2009 IFRS Tulos/osake, 0,09 0,15 0,24-0,10-0,03 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0,09 0,15 0,24-0,10-0,03 Oma pääoma/osake, * 0,64 0,74 0,86 0,86 0,94 Osinko/osake, 0,07 0,12 0,16 0,00 0,04 Osinko/tulos, % 78,0 80,0 67,0 0,00 n/a Oman pääoman tuotto, % 14,8 23,4 38,9-11,8 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,2 29,9 44,2-6,3 2,8 Omavaraisuusaste, % 85,8 71,6 57,6 50,3 55,1 Henkilöstö (kauden lopussa) * IFRS:n mukaan hybridilaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa ** Vuodelta 2009 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 36 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

35 Taloudelliset tavoitteet Tavoite Toteuma 2009 Kasvu Kasvattaa hallinnoitavien rahastojen pääomia keskimäärin vähintään 15 % vuodessa Pääomien kasvu 2,8 % vuonna Kasvu keskimäärin edellisenä viitenä vuotena 30,4 %. Kannattavuus Pääomarakenne Oman pääoman tuotto yli 25 % vuodessa Oman pääoman ehtoisten rahastojen nettotuotto sijoittajille yli 15 % vuodessa (IRR % p.a.) Rahoittaa noin puolet CapMan Oyj:n omista sijoituksista rahastoihinsa velkarahoituksella Omavaraisuusaste vähintään 50 % Oman pääoman tuotto 0,2 % Historiallinen nettotuotto sijoittajille ollut 16,5 % (oman pääoman ehtoiset rahastot) Nettovelkaantumisaste 34,8 % Omavaraisuusaste 55,1 % Osinkopolitiikka Maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta Vuodelta 2009 hallituksen esitys yhtiökokoukselle 0,04 euroa / osake 37 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

36 Tulevaisuuden näkymät Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoitustoiminta Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna Voitonjako-osuustuotot Vuonna 2010 tiedotettujen irtautumisten tulosvaikutus 2,1 milj. euroa. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana. Epätodennäköistä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Suorista rahastosijoituksista saatavat tuotot Rahastosijoitusten käypien arvojen odotetaan kehittyvän vähintäänkin neutraalisti alkuvuonna Loppuvuoden kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen il kehityksestä. Vuoden 2010 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastojen voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. 38 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

37 Visiona vaihtoehtoisen sijoitusluokan haluttu yhteistyökumppani y Missionamme on luoda taloudellista lisäarvoa aktiivisen omistajuuden kautta. Toimimme korkealaatuisena palveluntarjoajana sijoittamalla pääomaa yrityksiin, kiinteistöihin tai muihin vaihtoehtoisen sijoitusluokan kohteisiin. Näiden sijoitusten pysyvää arvoa luodaan kasvun, muutoksen ja ammattimaisen hallinnoinnin kautta. Visionamme on olla haluttu pääomasijoitusalan ja vaihtoehtoisen sijoitusluokan yhteistyökumppani instituutioille ympäri maailman sekä yrittäjille paikallisesti. 39 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

38 CapManin arvot Korkea moraali our heart Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme luotettava kumppani ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Sitoutuminen our soul Sitoudumme tavoitteidemme id saavuttamiseen. Olemme innovatiivisia ja haluamme olla alamme edelläkävijöitä. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Aktiivinen omistajuus our drive Olemme aktiivinen teollinen toimija, jolla on myös vahva rahoituksellinen osaaminen. Luomme pysyvää arvoa kasvun, muutoksen ja ammattimaisen hallinnoinnin kautta. 40 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot