CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010"

Transkriptio

1 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

2 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 4 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

3 CapMan johtava vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö Pohjoismaissa ja Venäjällä Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö Hallinnoitavat pääomat yhteensä noin 3,6 miljardia euroa lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ja mandaatit noin 2,6 miljardia euroa* Kohdeyritysten ja kiinteistöjen aktiivinen omistaja One-stop-shop sijoittajille, jotka hakevat tuottoja Pohjoismaista ja Venäjältä * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista. 5 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

4 CapManin kasvustrategia 2005 Liiketoiminnan laajentaminen kiinteistösijoittamiseen 2008 ja tuloksellisuus. Laajentuminen Venäjälle. Sijoitustoiminnan laajentaminen listatulle markkinalle 2010 Orgaaninen kasvu. Sijoitustoiminnan potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen. Kannattavuus perustettiin vuonna 1999* 2001 Pörssilistautuminen Toimistot Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa Public Market Russia Real EstateReal Estate 1993 MBO Mezzanine Technology Technology Life Science Buyout CapMan, joka keskittyi buyout- sijoituksiin, it ii perustettiin vuonna Toiminnan laajentuminen mezzanine- ja teknologiasijoituksiin ij it k ii vuonna Pohjoismainen kasvustrategia Sijoitusfokuksen laajentaminen life science -sijoituksiin Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa it ja maantieteellinen t laajentuminen 2005 * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista. 6 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

5 Kuusi sijoitusaluetta yli miljardin euron sijoituskapasiteetti CapMan Buyout 27 sijoitusammattilaista CapMan Private Equity, 1,8 miljardia euroa CapMan Technology 10 sijoitusammattilaista CapMan Life Science 3 sijoitusammattilaista CapMan Russia 8 sijoitusammattilaista CapMan Public Market 6 sijoitusammattilaista CapMan Real Estate 1,8 mrd euroa 42 sijoitus- ja kiinteistökonsultoinnin ammattilaista Teollisuus, kauppa ja palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus tyypillisesti milj. euroa per yritys Oman pääoman ehtoisen (equity) rahoituksen rinnalla välirahoitusta (mezzanine) Kasvuvaiheessa olevat sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayritykset Oman pääoman ehtoinen sijoitus 3 15 milj. euroa per yritys Lääketieteen teknologia ja terveydenhuollon palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus 2 7 milj. euroa per yritys Teollisuus ja palvelut Oman pääoman ehtoinen sijoitus 5 15 milj. euroa per yritys Listatut pohjoismaiset yhtiöt Oman pääoman ehtoinen sijoitus milj. euroa per yritys Toimitila- ja hotellikiinteistöt sekä kiinteistökehityskohteet pääosin Suomessa Sijoitus tyypillisesti 5 50 milj. euroa per kiinteistö Viimeisimmät ra ahastot: CapMan Buyout IX 285 milj. euroa (2009) CapMan Mezzanine IV, 240 milj. euroa (2004) CapMan Technology milj. euroa (2007) CapMan Life Science IV 54 milj. euroa (2006) CapMan Russia Fund 118 milj. euroa (2008) CapMan Public Market Fund 138 milj. euroa (2009) CapMan Hotels RE 950 milj. euroa (2008) Avoimet rahastot: CapMan Buyout IX CapMan Mezzanine V Asuntokiinteistörahasto 7 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

6 Keskeiset strategiset kilpailuvaltit CapManin pitkäaikainen arvo Sijoituskulttuuri aktiivinen omistajuus Varainhankinta ja rahastojen hallinnointi CapMan brändi Rahastosijoituskapasiteetti Palveluinfrastruktuuri 8 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

7 CapManin merkittävimmät tapahtumat vuonna 2009 Uudet sijoitukset Irtautumiset CapMan Oyj 8 kohdeyrityssijoitusta 4 kiinteistösijoitusta 1 kauppakeskuksen avaaminen 4 lopullista ja 1 osittainen irtautuminen kohdeyrityksistä 1 irtautuminen kiinteistökohteesta & 4 uutta rahastoa 29 milj. euron hybridilaina Sitoumusten ja sijoitusten myynti 25 milj. eurolla (partial) * Tuusula Helsinki Hyvinkää * Helsinki Helsinki 9 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus * Kauppa tiedotettiin joulukuussa 2009, ja se toteutui vuonna 2010.

8 CapManin merkittävimmät tapahtumat vuonna 2010 Uudet sijoitukset Irtautumiset CapMan Oyj 2 kohdeyrityssijoitusta 1 kiinteistösijoitus 3 lopullista ja 1 osittainen irtautuminen kohdeyrityksistä 1 irtautuminen kiinteistökohteesta 3 varainhankintaprosessia * ON2:n osakkeiden myynti (Hantro irtautuminen vuonna 2007) * CapMan Buyout IX -rahaston varainhankinta jatkuu CapMan Mezzanine V -rahaston varainhankinta- valmistelut aloitettu Kartoitus uuden asuntokiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston perustamisesta käynnissä Ehdotukset uusista hallituksen jäsenistä Uusi toimitusjohtaja Lennart Simonsen alkaen Helsinki Helsinki * Kauppa tiedotettiin joulukuussa 2009, ja se toteutui vuonna Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

9 Lennart Simonsen nimitetty toimitusjohtajaksi alkaen Siirtyy CapManille Roschier Asianajotoimisto Oy:stä OTK, varatuomari s Roschierin osakas vuodesta 1999 Roschierin toimitusjohtaja vuosina Laajeneminen Baltiaan ja Ruotsiin Toiminut pääomasijoitusalan järjestelyissä vuodesta 1993 lähtien Ennen Roschieria Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Kattavaa kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta 11 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

10 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 12 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

11 Talouskriisin vaikutukset näkyvät voimakkaana pääomasijoitustoiminnan laskuna Euroopassa Toimialatieto Kuitenkin 46 % eurooppalaisista pääomasijoittajista keräsi uusia varoja vuosina Pääomien keskittyminen vähäisempää vuonna 2009 sillä yli miljardin euron rahastoihin kerättiin uusia varoja vain 4 miljardia euroa. mrd % X % P Kerätyt pääomat Sijoitukset Lähde: EVCA 13 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

12 Pohjoisamerikkalaisilta sijoittajilta kerätyissä pääomissa dramaattinen muutos Toimialatieto Vuonna 2008 eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerätyistä pääomista 38 % tuli pohjoisamerikkalaisilta sijoittajilta mutta vuonna 2009 osuus laski 12 %:iin. Eurooppalainen varainhankinta vuonna 2009 rahastosijoittajien kotipaikan mukaan 78 % Pohjois-Amerikka Muu Eurooppa 2 % 12 % mukaan 0 % 8 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -95 % -60 % Pohjoismaat Muu maailma -100 % Muutos eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerätyissä varoissa rahastosijoittajien kotipaikan -70 % -80 % -90 % -81 % -74 % -95 % Pohjois-Amerikka Pohjoismaat Muu Eurooppa Muu maailma Lähde: EVCA 14 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

13 Sijoittajien keskimääräiset private equity -allokaatiot maantieteellisen sijainnin mukaan Asiakkaat Eurooppalainen keskiarvo? best in class Saavuttavat nopeasti Pohjoismaiset ja hollantilaiset instituutiot Saksalaiset ja isobritannialaiset instituutiot Vielä < 3 % 5 7 % 2 3 % -> kohti 5 % Lisäävät hitaasti Ranskalaiset instuutiot 1 2 % -> Kaukana jäljessä Italialaiset ja espanjalaiset instituutiot < 1 % Roolimallit Yhdysvaltalaiset instituutiot 10 % (vaihtoehtoiset sijoitukset) ei epätyypillistä Lähde: Access Capital Partners 15 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

14 Sijoittajat lisäämässä allokaatioitaan pääomasijoitusrahastoihin Asiakkaat Vuoden 2009 lopussa yli aktiivista sijoittajaa Lukumäärällisesti suurinta osaa sijoittajista j edustavat perhesijoitusyhtiöt ja säätiöt sekä yksityisen sektorin eläkerahastot 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 10,9 % 12,30 % 10,4 % 12,80 % 8,30 % 7,7 % 6,80 % 6,60 % 5,8 % 620% 6,20 5,4 % 5,2 % 3,90 % 2,9 % 2 % 0 % Endowment-rahastot Perhesijoitusyhtiöt & säätiöt Varainhoitajat Valtiolliset rahastot Julkiset eläkeyhteisöt Yksityisen sektorin eläkerahastot Vakuutusyhtiöt Nykyinen allokaatio, keskimäärin Tavoiteallokaatio pitkällä aikavälillä, keskimäärin Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 16 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

15 Pohjoismaiset eläkerahastot lisäämässä private equity -allokaatioita seuraavan kuuden kuukauden aikana Noteeratut osakkeet, pääomasijoittaminen, hyödykkeet ja metsätalous kiinnostavat erityisesti pohjoismaisia eläkerahastoja kun taas lähes puolet eläkerahastoista ilmoittaa vähentävänsä korkosijoitusten osuutta 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Asiakkaat % vastaajista, jotka suunnnittelevat lisäävänsä allokaatiota % vastaajista, jotka suunnittelevat vähentävänsä allokaatiota Lähde: NRPN tutkimus (kattaa 22 pohjoismaista eläkerahastoa). 17 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

16 Varainhankinta piristymässä tuoreiden tutkimusten mukaan vuonna 2010 Asiakkaat 67 % sijoittajista suunnittelee antavansa sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin vuonna 2010 ja 51 % sijoittajista suunnittelee kasvattavansa sitoumuksia vuodesta 2009 Aikajänne, jolloin sijoittajat aikovat seuraavan kerran tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin Pääomien määrä, jonka sijoittajat aikovat sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin vuonna % 41 % 4 % 4 % 51 % 51 % 16 % H1/2010 H2/ Vielä epävarmaa 8 % Enemmän kuin vuonna 2009 Vähemmän kuin vuonna 2009 Saman verran kuin 2009 Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 18 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

17 Pienet ja keskisuuret buyout-sijoitukset edelleen kiinnostavimpia sijoittajien j näkökulmasta Asiakkaat Mega-buyoutit 9% Pienet/keskisuuret yritysjärjestelyt 53% % Venture 20% Distressed private equity 30% Secondary-rahastot 17% Cleantech 5% Mezzanine 11% Rahstojen rahastot 16% Muut 3% Ei mikään 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % vastaajista etsii sijoitusmahdollisuuksia vuosina 2010/2011 Nähdään edustavan parhaita mahdollisuuksia Lähde: 2010 Preqin Global Private Equity Report 19 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

18 Merkkejä yrityskauppojen y lainanannon elpymisestä? Toimialatieto Tilanne parantunut jo keskisuurten yrityskauppojen osalta Lainasaatavuus vuosina ? Maailmanlaajuisesti noin $400 miljardia Private equity -lainoja erääntymässä Pankkilainojen vuosittainen volyymi Euroopassa Pankkilainojen kuukausittainen volyymi Euroopassa vuonna mrd 300 1,2mrd 140mrd 120mrd 100mrd ,0mrd 0,8mrd 80mrd 150 0,6mrd 60mrd 40mrd 20mrd ,4mrd 0,2mrd 0mrd ,0mrd Q 2Q 3Q 4Q Kauppojen lkm Lähde: S&P LCD 20 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

19 Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 21 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

20 Liiketoimintasegmentit ja päätulonlähteet Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoitustoiminta Hallinnointipalkkiot Voitonjakoosuustuotot Kiinteistökonsultoinnin tuotot Suorista rahastosijoituksista saatavat tuotot vuodessa hallinnoitavien it i rahastojen pääomista (/ salkun hankintahinnasta) riippuen siitä onko kyseessä kiinteistö-, mezzanine- vai oman pääoman ehtoinen rahasto tuotont Kun rahasto on voitonjaon piirissä, CapManin osuus rahaston saamista kassavirroista on ennen vuotta 2004 perustettujen rahastojen kohdalla tyypillisesti % ja uudempien rahastojen kohdalla %. Määräytyvät ä ät sijoitusaikana it ik CapMan tulee rahaston osalta CapMan Oyj:n CapMan sijoittaa itt omasta rahaston alkuperäisen koon voitonjaon piiriin, kun rahasto tytäryhtiö taseestaan hallinnoimiinsa mukaan ja sen jälkeen jäljellä on palauttanut sijoittajilleen Realprojekti Oy rahastoihin 1 5 % uusien olevan salkun hankintahinnan kutsutun pääoman ja tuottanut toimii CapManin rahastojen alkuperäisistä perusteella sille tietyn, yleensä noin hallinnoimien sitoumuksista Tyypillisesti 0,5 2,5 % 7 8 % vuotuisen etuoikeutetun kiinteistö-pääoma- Tuotot muodostuvat rahastojen neuvonantajana ja harjoittaa kiinteistökonsultoi ntia rahastosijoitusten sten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista Sijoituskohteiden arvonkehitys heijastuu käyvän arvon muutoksiin vuosineljänneksittäin Hallinnoitavat pääomat 3,5 miljardia euroa Hallinnointipalkkiot 33,3 milj. euroa vuonna 2009 Ei voitonjako-osuustuottoja vuonna 2009 Vuonna 2010 voitonjako- osuustuottoja kertynyt 2,1 milj. euroa Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 milj. euroa vuonna 2009 Sijoitusten käypä arvo yht. 59,4 milj. euroa Sitoumukset yht. 426milj 42,6 milj. euroa Tulosvaikutus 2009 yht. -3,4 milj. euroa 22 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

21 Kannattavuuden kehitys Q1/2008 Q4/2009 milj. euroa ,4 0,5 3,3 2,2 2,0 2,0 0,5 2,3 3,1-2 -0,4-0,8-1, ,7-3, ,6-10,0 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Liikevoitto itt /- tappio Konsernin voitto / tappio 23 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

22 Konsernin tuloskehitys Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen milj. euroa 10 milj. euroa ,7 3,7 2,7 1, ,5 2,7 1,9 0,1-5 -4,6-5,6-3,4-5 -3,7-5,0-3, ,1-10, Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

23 Hallinnointiliiketoiminta Hallinnointiliiketoiminnan tulos Tyydyttävä kannattavuustaso huomioiden, että liikearvoa kirjattiin alas 0,7 milj. euroa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot alkoivat kertyä vasta kesäkuussa Kuluihin kiinnitetty erityishuomiota Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto/-tappio milj. euroa 10 milj. euroa ,3 5,9 4,9 3,7 2,2 06 0,6 06 0,6-0, Liikevaihto 36,3 36,8 Hallinnointipalkkiot 33,3 29,6 Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 2,4 Voitonjako-osuustuotot 0,0 4,1 Liikevoitto/-tappio 3,7 7,3 Tulos 3,7 6,5 25 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

24 Hallinnointipalkkiot Hallinnointiliiketoiminta milj. euroa ,4 7,4 15,6 13,6 20,9 24,6 29,6 33,3 Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta 12,5 % Kasvuun vaikuttivat pääasiassa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot Hallinnointipalkkioita nostivat myös CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Russia -rahastoihin kerätyt pääomat Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

25 Voitonjako-osuustuotot Hallinnointiliiketoiminta milj. euroa 8 Voitonjaon piirissä olevista rahastoista 7 ei tehty merkittäviä irtautumisia katsauskaudella aude a 6 voitonjako-osuustuottoja ei syntynyt 5 Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot 4,1 4,1 4,1 olivat 4,1 milj. euroa, ja ne syntyivät 4 StaffPoint-irtautumisen irtautumisen seurauksena Julkistettujen irtautumisten arvioitu 3 vaikutus Q1/2010 2,1 milj. euroa Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

26 Suuri voitonjako-osuustuottopotentiaali keskipitkällä aikavälillä Hallinnointiliiketoiminta Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana Pidämme epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa Runsas kolmannes pääomista vielä sijoittamatta Rahastojen yhteenlasketut salkut käypään arvoon yht milj. euroa ja rahastojen sijoituksiin jäljellä olevat pääomat yht milj. euroa % 9 % 34 % 1 % 55 % Voitonjaon piirissä olevat rahastot Rahastot, joiden odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna Muut rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä* Rahastot, t joilla on rajallinen voitonjakopotentiaali t ti CapManille Sijoituksiin jäljellä olevat pääomat * Salkut hankintahintaan sisältää 845,3 milj. euroa velkaa kolmessa kiinteistörahastossa. 28 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

27 Rahastosijoitustoiminnan tulos Rahastosijoitustoiminta Käyvän arvon muutokset -5,4 % vuonna 2009 ja +1,5 % Q4:llä Käyvän arvon alenemiseen vaikuttivat etenkin kohdeyritysten y heikentyneet tulokset vuonna 2009 Käyvän arvon muutoksilla ei ole kassavirtavaikutusta milj. euroa 5 0-0,2-1,2-2,7-5 -4,4-4,8-4,4-3,6 milj. euroa Sijoitusten käyvän arvon muutos -3,4-13,4 Liikevoitto/-tappio -3,6-13,6 Tulos -3,6-14, , Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

28 Rahastosijoitukset ja -sitoumukset Rahastosijoitustoiminta CapManin tavoitteena on sijoittaa rahastoihinsa 1 5 prosenttia uusien rahastojen koosta niiden kysynnästä ja CapManin sijoituskapasiteetista riippuen Rahastosijoitusten ja sitoumusten myynti (H2/2009) 25 milj. eurolla pienentää tulevien vuosien pääomakutsuja milj. euroa , ,4 Sijoitukset it t käypään ää arvoon Jäljellä llä olevat sitoumukset t 30 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

29 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta: Access Capital Partners Euroopan johtavia rahastojen hallinnointiyhtiöitä Hallinnoitavat pääomat 2,6 miljardia euroa 31 hengen tiimi Pariisissa, Brysselissä, Münchenissä ja Lontoossa CapManin omistus 35 % Tarjoaa hajautusta ja tuottopotentiaalia konsolidoidun tuloksen ja voitonjakoosuustuottojen muodossa CapManin osuus voitonjakoosuustuotoista 25 % ja 47,5 % Accessin osakkeet arvostettu CapManin taseessa hankintahintaan milj. euroa Hallinnoitavat pääomat Rahastojen rahastot Private equity -mandaatit 31 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

30 Tuloslaskelma milj. euroa 2009 IFRS 2008 IFRS Liikevaihto 36,3 36,8 Hallinnointipalkkiot 33,3 29,6 Voitonjako-osuustuotot 0,0 4,1 Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 2,4 Muut tuotot 0,6 0,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 Operatiivisen toiminnan kulut -33,0-29,8 Sijoitusten käyvän arvon muutokset -3,3-13,4 Liikevoitto / -tappio 0,1-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut -0,2-2,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3-2,4 Tulos ennen veroja 1,2-10,7 Konsernin kauden tulos 0,1-8,1 32 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

31 Tehdyt toimenpiteet rahoitusaseman vahvistamiseksi 60 milj. euron pankkirahoituksesta sopiminen kahden pohjoismaisen pankin kanssa Institutionaalisille sijoittajille suunnatun 29 milj. euron hybridilainan liikkeellelasku Sitoumusten ja sijoitusten myynti 25 milj. eurolla* Omien rahastosijoitusten yhtiöittäminen Tavoitteena pystyä rahoittamaan kaikki sitoumukset myös haasteellisen markkinatilanteen pitkittyessä (synkin skenaario) Kuluohjelma * Sijoitukset myytiin käypään arvoon, ei hinnanalennuksia. Välitön kassavirtavaikutus noin 3,4 milj. euroa. 33 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

32 Tase Varat, IFRS milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Rahastosijoitukset Muut sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat VARAT YHTEENSÄ Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

33 Tase Oma pääoma ja velat, IFRS milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto ,968 Muut rahastot ,829 Muuntoerorahasto Kertyneet voittovarat , ,928 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,149 Pitkäaikaiset ik i t velat Laskennalliset verovelat 1, Pitkäaikaiset korolliset velat 40,625 43,125 Muut velat 2,291 6,600 44,740 50,009 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 12,227 15,751 Lyhytaikaiset korolliset velat 6,250 2,875 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat ,086 18, Velat yhteensä 63,826 68,851 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 142, , Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

34 Avainluvut 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 2009 IFRS Tulos/osake, 0,09 0,15 0,24-0,10-0,03 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0,09 0,15 0,24-0,10-0,03 Oma pääoma/osake, * 0,64 0,74 0,86 0,86 0,94 Osinko/osake, 0,07 0,12 0,16 0,00 0,04 Osinko/tulos, % 78,0 80,0 67,0 0,00 n/a Oman pääoman tuotto, % 14,8 23,4 38,9-11,8 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,2 29,9 44,2-6,3 2,8 Omavaraisuusaste, % 85,8 71,6 57,6 50,3 55,1 Henkilöstö (kauden lopussa) * IFRS:n mukaan hybridilaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa ** Vuodelta 2009 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 36 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

35 Taloudelliset tavoitteet Tavoite Toteuma 2009 Kasvu Kasvattaa hallinnoitavien rahastojen pääomia keskimäärin vähintään 15 % vuodessa Pääomien kasvu 2,8 % vuonna Kasvu keskimäärin edellisenä viitenä vuotena 30,4 %. Kannattavuus Pääomarakenne Oman pääoman tuotto yli 25 % vuodessa Oman pääoman ehtoisten rahastojen nettotuotto sijoittajille yli 15 % vuodessa (IRR % p.a.) Rahoittaa noin puolet CapMan Oyj:n omista sijoituksista rahastoihinsa velkarahoituksella Omavaraisuusaste vähintään 50 % Oman pääoman tuotto 0,2 % Historiallinen nettotuotto sijoittajille ollut 16,5 % (oman pääoman ehtoiset rahastot) Nettovelkaantumisaste 34,8 % Omavaraisuusaste 55,1 % Osinkopolitiikka Maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta Vuodelta 2009 hallituksen esitys yhtiökokoukselle 0,04 euroa / osake 37 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

36 Tulevaisuuden näkymät Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoitustoiminta Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna Voitonjako-osuustuotot Vuonna 2010 tiedotettujen irtautumisten tulosvaikutus 2,1 milj. euroa. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana. Epätodennäköistä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Suorista rahastosijoituksista saatavat tuotot Rahastosijoitusten käypien arvojen odotetaan kehittyvän vähintäänkin neutraalisti alkuvuonna Loppuvuoden kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen il kehityksestä. Vuoden 2010 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastojen voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. 38 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

37 Visiona vaihtoehtoisen sijoitusluokan haluttu yhteistyökumppani y Missionamme on luoda taloudellista lisäarvoa aktiivisen omistajuuden kautta. Toimimme korkealaatuisena palveluntarjoajana sijoittamalla pääomaa yrityksiin, kiinteistöihin tai muihin vaihtoehtoisen sijoitusluokan kohteisiin. Näiden sijoitusten pysyvää arvoa luodaan kasvun, muutoksen ja ammattimaisen hallinnoinnin kautta. Visionamme on olla haluttu pääomasijoitusalan ja vaihtoehtoisen sijoitusluokan yhteistyökumppani instituutioille ympäri maailman sekä yrittäjille paikallisesti. 39 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

38 CapManin arvot Korkea moraali our heart Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme luotettava kumppani ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Sitoutuminen our soul Sitoudumme tavoitteidemme id saavuttamiseen. Olemme innovatiivisia ja haluamme olla alamme edelläkävijöitä. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Aktiivinen omistajuus our drive Olemme aktiivinen teollinen toimija, jolla on myös vahva rahoituksellinen osaaminen. Luomme pysyvää arvoa kasvun, muutoksen ja ammattimaisen hallinnoinnin kautta. 40 Yhtiökokous 2010 toimitusjohtajan katsaus

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki,

CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa 2016 Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007. 10.8.2007 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007. 10.8.2007 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007 10.8.2007 Heikki Westerlund 10/8/2007 1 Markkinatrendejä Arvostustasot edelleen historiallisesti korkealla tasolla, erityisesti buyout- ja kiinteistökaupoissa Suurien

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 6.8.2015

CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 6.8.2015 CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä Vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj Sisältö Toimintaympäristö Strategia Vuoden 2010

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 1 (21) CapMan Oyj Pörssitiedote 12.5.2009 klo 8.45 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.29 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 12.5.29 Heikki Westerlund Markkinatilanteen vaikutus CapManin toimintaan yhteenveto CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj.

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (35,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2007). Vertailukaudelle

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

CapMan H tiedotustilaisuus

CapMan H tiedotustilaisuus CapMan H1 2010 tiedotustilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, toimitusjohtajan sijainen, senior partner Niko Haavisto, talousjohtaja CapMan organisation CapMan Oyj:n

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Osavuositulos

Osavuositulos Osavuositulos 1.1. 30.6.2011 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus,, Helsinki Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä,

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

eq Oyj tulos tulostilaisuus

eq Oyj tulos tulostilaisuus eq Oyj tulos 2016 - tulostilaisuus 3.2.2017 eq-konserni avainluvut EUR milj. 1-12/2016 1-12/2015 Muutos % Nettoliikevaihto 35,4 30,5 16% Liikevoitto 16,2 13,2 23% Tulos 12,8 10,5 23% Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

CapMan-konsernin tammi kesäkuun 2014 tulos

CapMan-konsernin tammi kesäkuun 2014 tulos , Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

eq Oyj Q tulostilaisuus

eq Oyj Q tulostilaisuus eq Oyj Q3 2016 - tulostilaisuus 3.11.2016 eq-konserni tulos ja tase EUR milj. 1-9/2016 1-9/2015 Muutos % 1-12/2015 Nettoliikevaihto 26,2 21,7 20% 30,5 Liikevoitto 12,1 9,5 27% 13,2 Tulos 9,5 7,5 27% 10,5

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (16,5

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

eq Oyj Q tulostilaisuus

eq Oyj Q tulostilaisuus eq Oyj Q2 2016 - tulostilaisuus 3.8.2016 eq-konserni tulos ja tase EUR milj. 1-6/2016 1-6/2015 Muutos % 1-12/2015 Nettoliikevaihto 18,4 15,0 22% 30,5 Liikevoitto 8,1 6,3 29% 13,2 Tulos 6,4 5,0 28% 10,5

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Pörssitiedote - 3.5.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella 28,1 milj. euroon (8,9 milj.

Lisätiedot

32. Rahoitusriskien hallinta

32. Rahoitusriskien hallinta 32. Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernilla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään liiketoiminnan laajuuteen nähden riittävä rahoitus. Tavoitteena

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 3.6.29 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 7.8.29 Heikki Westerlund CapManin tase vahvistuu Rahastosijoitustoiminta Pörssitiedote 7.8.29 CapMan myy 13,6 milj. euron sitoumukset

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 25.3.2010 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raisio-konserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 vuonna 2008) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta 1 Osavuosikatsaus 1.11.2012 klo 11.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

CapMan kansainvälinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yhtiökokous 2016 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Helsinki, 16.3.

CapMan kansainvälinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yhtiökokous 2016 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Helsinki, 16.3. CapMan kansainvälinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Yhtiökokous 2016 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot