MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013"

Transkriptio

1 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013

2 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Liikevaihto kasvoi myös perinteisissä myyntikanavissa Suomessa. Tulosyksikkö Ruotsissa ja Norjassa sekä tulosyksikkö Puolassa liikevaihto sen sijaan laski hieman. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 4,7 %. Tammi-joulukuun liiketulos oli -0,9 milj. euroa (2,6). Konsernin tulosta painoivat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä Tanskan liiketoimintojen uudelleen järjestely Yleisestä talouden tilan heikentymisestä johtuen loppuvuonna kysyntä ei yltänyt ennakoidulle tasolle erityisesti Suomessa. Grundellin yrityskauppa ja siihen liittynyt palvelutuotantojen yhdistäminen eteni suunnitellusti. Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli 0,0 milj. euroa (1,2). Omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (44,7). Nettovelkaantumisaste oli 28,6 prosenttia (-2,6). 2

3 KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Kannattavuus ennen kasvua Inspiring office-konsepti Palveluliiketoiminnan myynnin lisääminen Toiminnanohjausjärjestelmä projekti (ERP) Tilaus- ja toimitusketjun hallinta Venäjän liiketoiminta 3

4 MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA* Suomessa valmistui tammi-syyskuussa neliömääräisesti 39 % enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 4% vähemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 10% vähemmän vuoteen verrattuna. * Tilastokeskus 4

5 LIIKEVAIHTO MEUR Liikevaihto 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8 40,8

6 ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-12/ () Tulosyksikkö Suomi 98,1 (88,6) 10,7 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 20,1 (20,6) -2,2 % Tulosyksikkö Puola 12,7 (12,9) -1,7 % Muut segmentit 11,9 (8,6) 37,2 %

7 TULOSKEHITYS Meur Suomi 1,1 2,5 3,9 6,5 Ruotsi & Norja 0,0 0,2-0,7 0,3 Puola 0,2 0,0-1,2-0,6 Muut segmentit -1,2-0,1-3,0-2,3 Muut 0,2-0,6 0,2-1,2 Yhteensä 0,3 1,9-0,9 2,6

8 LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Liiketulos -0,8-0,9 2,4 1,9-0,9-0,9 0,6 0,3

9 HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT Yht Työntekijät Toimihenkilöt

10 KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN % Oman pääoman tuotto -11,8-11,9 24,3 19,1-14,9-16,5 4,0-0,8 Sijoit. pääoman tuotto -8,6-12,0 26,3 18,4-9,3-10,4 5,5 2,4 Liikevoitto % -2,9-2,8 7,0 4,9-2,8-2,6 1,7 0,8

11 TASE MEUR % Taseen loppusumma 52,3 51,4 53,4 69,7 58,4 61,0 61,7 64,3 Oma pääoma 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 27,1 Omavaraisuusaste % 54,9 54,2 55,5 44,7 48,4 44,4 44,5 42,6 0

12 VELKAANTUMISASTE MEUR % Korolliset nettovelat -4,6-1,2-1,4-0,8 4,6 7,9 9,8 7,8 Oma pääoma 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 27,1 Velkaantumisaste % -16,1-4,2-4,9-2,6 16,5 29,3 35,9 28,6-40

13 KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR Liikevaihto 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8 40,8 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 19,6 20,0 20,8 21,9 23,5 25,2 26,4 26,5 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 17,3 16,9 16,5 16,7 17,3 18,0 18,7 18, %

14 INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Investoinnit 1,0 0,9 0,7 4,3 0,8 0,8 1,4 0,9 Poistot 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

15 NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Martela-konsernin vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta. 15

16 Liitteet

17 KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% Liikevaihto 142, ,685 9,2 % 130,685 Liiketoiminnan muut tuotot 0,409 0,417-1,8 % 0,417 Henkilöstökulut -38,617-30,931 24,8 % -30,931 Liiketoiminnan kulut -101,970-94,896 7,5 % -94,896 Poistot ja arvonalentumiset -3,421-2,649 29,1 % -2,649 Liikevoitto/tappio -0,912 2,625 2,625 % liikevaihdosta -0,6 % 2,0 % 2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,633-0,358 77,0 % -0,358 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,300-0,358-16,4 % -0,358 Voitto/tappio ennen veroja -1,845 1,909 1,909 % liikevaihdosta -1,3 % 1,5 % 1,5 % Verot -0,203-0,343-40,8 % -0,343 Tilikauden voitto/tappio -2,048 1,566 1,566 % liikevaihdosta -1,4 % 1,2 % 1,2 %

18 KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 6,031 4,699 28,4 % 4,699 Aineelliset hyödykkeet 12,881 13,653-5,7 % 13,653 Sijoitukset 0,097 0,097 0,3 % 0,097 Laskennalliset verosaamiset 0,186 0,315-40,9 % 0,315 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,064 0,258-75,0 % 0,258 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 19,860 19,622 1,2 % 19,622 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 13,142 12,988 1,2 % 12,988 Saamiset 23,751 25,148-5,6 % 25,148 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,000 0,000 Rahat ja pankkisaamiset 7,589 11,947-36,5 % 11,947 Yhteensä 44,483 50,082-11,2 % 50,081 Varat yhteensä 64,343 69,704-7,7 % 69,703

19 KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,118 0,0 % 0,118 Muuntoerot -0,006-0,236-0,236 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 19,890 23,809-16,5 % 23,809 Omat osakkeet -1,050-1,050 0,0 % -1,050 Yhteensä 27,067 30,757-12,0 % 30,757 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 9,331 7,645 22,1 % 7,645 Laskennalliset verovelat 1,269 1,366-7,1 % 1,366 Muut pitkäaikaiset velat 0,150 0,175 0,175 Yhteensä 10,751 9,186 17,0 % 9,186 Lyhytaikaiset velat Korollinen 6,010 3,490 72,2 % 3,490 Koroton 20,516 26,271-21,9 % 26,271 Yhteensä 26,526 29,761-10,9 % 29,762 Velat yhteensä 37,276 38,947-4,3 % 38,947 Oma pääoma ja velat yhteensä 64,343 69,704-7,7 % 69,703

20 TUNNUSLUVUT Muutos% Tulos / osake, eur -0,51 0,39 0,39 Oma pääoma / osake, eur 6,68 7,60-12,0 % 7,60 Omavaraisuusaste % 42,6 44,7 44,7 Oman pääoman tuotto % -7,1 5,1 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto % -2,7 6,0 6,0 Korolliset nettovelat, meur 7,8-0,8-0,8 Nettovelkaantumisaste % 28,6-2,6-2,6 Bruttoinvestoinnit, meur 4,0 6,8-41,9 % 6,8 Henkilöstö kauden lopussa ,3 % 791 Henkilöstö keskimäärin ,5 % 637 Liikevaihto / henkilö, teur 177,0 205,2-13,7 % 205,2

21 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,887 0,759-0,981 3,108-0,002 Investointien rahavirta (B) -0,965-3,720-0,969-1,011-6,665 Rahoituksen rahavirta (C) -2,022 0,676 3,681-0,146 2,189 Rahavarojen muutos (A+B+C) -5,874-2,285 1,731 1,951-4,477 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 6,166 3,847 5,646 11,947 Rahavarat tilikauden lopussa 6,166 3,847 5,646 7,589 7,589 Muutos% Liiketoiminnan rahavirta (A) -0,002 1,192 1,192 Investointien rahavirta (B) -6,665-2,134-2,134 Rahoituksen rahavirta (C) 2,189 2,374 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -4,477 1,432 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 10,249 16,6 % 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 7,589 11,640-34,8 % 11,640

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5%

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 76% ja oli 19,7 miljoonaa euroa Liiketulos moninkertaistui edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti Tilinpäätöstiedote 13.2.2015 NORDIC MORNING -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti Nordic Morning -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009 Toimitusjohtaja Jan Lång Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti Tehostamistoimet nostivat toisen neljänneksen liiketuloksen positiiviseksi Yleinen kysynnän

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SRV Rakentavasti erilainen

SRV Rakentavasti erilainen SRV Rakentavasti erilainen Tilinpäätös 1-12/2008 11.2.2009 Eero Heliövaara Toimitusjohtaja Hannu Linnoinen 1 1-12/2008: SRV menestyi tiukassa markkinatilanteessa t Konsernin liikevoitto 32,9 milj. euroa

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot