CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009"

Transkriptio

1 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

2 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 2

3 Kaksijakoinen vuosi 2008 Onnistumisia Pettymyksiä + Laajentuminen kahdelle uudelle liiketoiminta-alueelle ja kiinteistösijoitustoiminnan laajentuminen hotellisijoituksiin + Varainhankinnan onnistuminen vaikeassa markkinaympäristössä + Hallinnointiliiketoiminnan tulos Irtautumisten ja voitonjako-osuustuottojen lykkääntyminen Negatiiviset käyvän arvon muutokset Access Capital Partnersin myynnin kaatuminen = Keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuudet = Vuoden 2008 tulos 3

4 CapManin toiminnan laajentuminen 2005 Liiketoiminnan laajentaminen kiinteistösijoittamiseen 2008 Laajentuminen Venäjälle Sijoitustoiminnan laajentaminen listatulle markkinalle Toimistot Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa Russia 2001 Pörssilistautuminen Real Estate Public Market Russia 1994 MBO Mezzanine Life Science Technology Buyout CapMan perustettiin vuonna 1989 buyoutsijoittajaksi. Toiminnan laajentuminen mezzanine- ja teknologiasijoituksiin vuonna Pohjoismainen kasvustrategia Sijoitusfokuksen laajentaminen life science -sijoituksiin Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa ja maantieteellinen laajentuminen

5 Hallinnoitavien pääomien kehitys Hallinnoitava pääoma, M 3500 MBO Kotimainen toiminta LISTAUTUMINEN Läsnäolo ja rahastot Pohjoismaissa ja Venäjällä Buyout-rahastot Mezzanine-rahastot Teknologiarahastot Life Science -rahastot Venäjä-rahasto Public Market -rahasto Kiinteistöpääomarahastot * Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. 5

6 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö Pohjoismaissa ja Venäjällä Erikoistunut vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoja listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 markkina-arvo 63,5 milj. euroa ml. A-osakkeet (päätöskurssi 0,78 euroa ) Kaksi toisiaan täydentävää liiketoiminta-aluetta Private Equity Real Estate Hallinnoitavat pääomat 3,4 mrd. euroa lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit ovat yhteensä noin 2,5 mrd. euroa Yksi alan pioneereista perustettu 1989, pohjoismainen laajentuminen laajentaminen kiinteistöpääomarahastoihin 2005 laajentuminen Venäjälle 2008 laajentuminen listatulle markkinalle tehtäviin sijoituksiin 2008 Aktiivinen omistaja kohdeyrityksissä ja -kiinteistöissä 6

7 CapManin sijoitustiimit hyvissä asemissa sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi CapMan Private Equity 1,8 mrd. euroa CapMan Real Estate 1,6 mrd. euroa CapMan Buyout 24 sijoitusammattilaista CapMan Technology 10 sijoitusammattilaista CapMan Life Science 3 sijoitusammattilaista CapMan Russia 10 sijoitusammattilaista CapMan Public Market 6 sijoitusammattilaista 46 sijoitus- ja kiinteistökonsultoinnin ammattilaista Teollisuus, kauppa ja palvelut Pohjoismaissa Oman pääoman ehtoinen sijoitus milj. euroa per yritys Oman pääoman ehtoisen (equity) rahoituksen rinnalla välirahoitusta (mezzanine) Kasvuvaiheen sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayritykset Pohjoismaissa Oman pääoman ehtoinen sijoitus 3 15 milj. euroa per yritys Lääketieteen teknologiaan ja terveydenhuollon palveluihin erikoistuneet yritykset Pohjoismaissa Oman pääoman ehtoinen sijoitus 2 7 milj. euroa per yritys Teollisuus ja palvelut Venäjällä Oman pääoman ehtoinen sijoitus 5 15 milj. euroa per yritys Listatut yhtiöt Pohjoismaissa, joiden markkina-arvo milj. euroa. Oman pääoman ehtoinen sijoitus milj. euroa per yritys Kiinteistöt ja kiinteistökehityskohteet Suomessa ja Ruotsissa Sijoitus tyypillisesti 5 50 milj. euroa per kiinteistö Viimeisimmät rahastot: CapMan Buyout IX 203 milj. euroa (2008)* CapMan Mezzanine IV 240 milj. euroa (2004) CapMan Technology milj. euroa (2007) CapMan Life Science IV 54 milj. euroa (2006) CapMan Russia 118 milj. euroa (2008)* CapMan Public Market Fund 106 milj. euroa (2008)* CapMan Hotels RE I 845 milj. euroa (2008)* * Rahaston varainhankinta jatkuu. 7

8 Esimerkki CapManin sijoitusalueiden kansantaloudellisesta vaikutuksesta 2008 Kohdeyritysten / kiinteistöjen lukumäärä Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto, milj. euroa* / Kohdekiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala, m 2 noin noin 603 noin m 2 Kohdeyritysten yhteenlaskettu henkilöstö* / Kohdekiinteistöjen yhteenlaskettu vuokralaisten lukumäärä noin noin noin 590 yli 400 Kohdeyritysten henkilöstömäärän kasvu 2008** Nykyisten kohdeyritysten liikevaihdon kasvu 2008** 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 18% 10% 15% 21% 23% 5% 10% 10% 5% 0% BO Tech LS 0% BO Tech LS * Perustuvat vuoden 2008 ennusteisiin. ** Kasvuluvut perustuvat vuoden 2007 lukuihin ja vuoden 2008 ennusteisiin. Mukana ovat yritykset, jotka ovat olleet salkussa

9 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 9

10 Markkinatilanteen vaikutus CapManin toimintaan yhteenveto Irtautumismarkkinat ovat nyt hetkellisesti pysähdyksissä, ja kriisi näkyy selvästi matalampana hintatasona. Varainhankinta Rahastojen varainhankinta on muuttunut haasteellisemmaksi. Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat säilyneet hyvinä. Sijoitussalkun kehitys Syksyllä alkanut rahoitusmarkkinan kriisi ja taantuma ovat näkyneet selvästi sijoitustoiminnassa. Sijoitustiimimme ovat hyvissä asemissa hyödyntämään nykyisen markkinatilanteen tuomia mahdollisuuksia. Irtautumismarkkina Sijoitusaktiviteetti Reaalitalouden kasvun hidastuminen on näkynyt sijoituskohteissamme erityisesti aloilla, joilla on sidonnaisuuksia esimerkiksi kuluttajakysyntään tai autoteollisuuteen. Näkyvyys vuodelle 2009 on heikko. 10

11 Yleisiä markkinatrendejä: Vuodesta 2009 tulossa haastava varainhankinnalle Maailmanlaajuinen varainhankinta-aktiviteetti Kerättyjen rahastojen lukumäärä vuonna 2008 laski 26% vuodesta 2007 (arvo laski 12%) Varainhankinta Q aikana alhaisimmalla tasolla viiteen vuoteen Markkinoille olevien rahastojen määrä edelleen ennätyskorkea lähes 1,700 Varainhankinnan keskimääräinen kesto ennätyspitkä 16 kk Varainhankinan kehitys maailmanlaajuisesti kvartaaleittain 2007 Q1/ Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Kerättyjen rahastojen lukumäärä Kerätty pääoma yhteensä, mrd dollaria Lähde: Preqin 11

12 Yleisiä markkinatrendejä: Sijoittajat edelleen positiivisia pääomasijoituksia kohtaan pitkällä aikavälillä Maailmanlaajuinen varainhankinta-aktiviteetti Osa sijoittajista lähestyi tai ylitti pääomasijoituksille asettamansa tavoiteallokaation osakesijoitusten arvon laskun seurauksena vuoden 2008 lopulla. Myös irtautumistuottojen vähentyminen rajoittaa sijoittajia tekemästä uusia sitoumuksia lyhyellä aikavälillä. Sijoittajien pitkän aikavälin suunnitelmat pääomasijoitusallokaatioiden suhteen Osuus sijoittajista, joiden sijoitussalkuissa ylipainotus pääomasijoituksiin osakemarkkinan laskun seurauksena 4% 29% 35% 63% 67% 2% Kasvattaa Pitää samalla tasolla Pienentää Ei ylipainottunut En osaa sanoa Ylipainottunut Lähde: 2009 Preqin Global Private Equity Review tuloksia joulukuussa 2008 toteutetusta maailmanlaajuisesta sijoittajatutkimuksesta. 12

13 Yleisiä markkinatrendejä: Velan saatavuuden heikkeneminen heijastuu laskeviin hinta- ja velkakertoimiin Euroopan buyout-aktiviteetti Puhtaasti velkavivutukseen ja hintakertoimien suotuisaan kehitykseen tukeutuvat toimijat tulevat todennäköisesti katoamaan markkinoilta. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa erityisen tärkeää. Keskimääräiset hinta- ja velkakertoimet eurooppalaisissa pienissä ja keskisuurissa buyout-transaktioissa* EV / EBITDA Net debt / EBITDA * EV < 250 miljoonaa Lähde: S&P LCD 13

14 Yleisiä markkinatrendejä: Velkarahoituksen saatavuus heikentynyt merkittävästi Euroopan buyout-markkinalla Euroopan buyout-aktiviteetti Keskimääräinen oman pääoman osuus eurooppalaisissa buyout-transaktioissa kasvoi 43,9 prosenttiin Q1 Q aikana 33,6 prosentista vuonna Uskomme, että pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin elpyy vähitellen tämän vuoden aikana. Velkarahoitus eurooppalaisissa buyout-transaktioissa / $ mrd % '1-11/2008 Lähde: Dealogic, S&P LCD 14

15 Yleisiä markkinatrendejä: Kiinteistötransaktioiden kokonaisarvossa selkeä lasku Q jälkeen Suomen kiinteistösijoitusaktiviteetti Kiinteistömarkkinoilla velkamarkkinoiden kriisi on näkynyt merkittävänä kiinteistökauppojen määrän laskuna. Hyvillä kiinteistökohteilla on edelleen kysyntää, ja muuttunut markkinatilanne saattaa tuoda tullessaan hyviä uusia sijoitusmahdollisuuksia. Kiinteistötransaktioiden arvon kehitys Suomessa mrd. 0.0 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 alustava Lähde: KTI 15

16 Yleisiä markkinatrendejä: Pohjoismaisen osakemarkkinan lasku tasaantunut Pohjoismaisen osakemarkkinan kehitys CapMan Public Market -rahastolla hyvä ajoitus? 400 Laajentumismahdollisuuksien selvittäminen RAHASTON PERUSTAMINEN ENSIMMÄISEN SIJOITUKSEN TIEDOTTAMINEN OMX Nordic Mid Cap Index 16

17 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 17

18 CapManin merkittävimmät tapahtumat uutta liiketoiminta-aluetta 8 uutta kohdeyrityssijoitusta 6 irtautumista kohdeyrityksistä 5 uutta rahastoa 41 uutta kiinteistösijoitusta 1 kohdeyrityksen jakautuminen Uutta pääomaa kerätty milj. euroa CapMan Technology 2007 CapMan Hotels RE Ky CapMan Russia THE NEW BLACK OY RUSSIA BALTIC PORK INVEST A/S CapMan Public Market Fund CapMan Buyout IX 39 hotelli- ja kaksi liikekiinteistöä 18

19 Päätulonlähteet Hallinnointiliiketoiminta Sijoitusliiketoiminta Hallinnointipalkkiot Määräytyvät sijoitusaikana rahaston alkuperäisen koon mukaan ja sen jälkeen jäljellä olevan salkun hankintahinnan perusteella Tyypillisesti 0,5 2,5 % vuodessa hallinnoitavien rahastojen pääomista (/ salkun hankintahinnasta) riippuen siitä onko kyseessä kiinteistö-, mezzanine- vai oman pääoman ehtoinen rahasto Tavoitteena on, että hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat operatiivisen toiminnan kulut Voitonjako-osuustuotot CapMan tulee rahaston osalta voitonjaon piiriin, kun rahasto on palauttanut sijoittajilleen kutsutun pääoman ja tuottanut sille tietyn, yleensä noin 7 8 % vuotuisen etuoikeutetun tuoton Kun rahasto on voitonjaon piirissä, CapManin osuus rahaston saamista kassavirroista on ennen vuotta 2004 perustettujen rahastojen kohdalla tyypillisesti % ja uudempien rahastojen kohdalla %. Suorista rahastosijoituksista saatavat tuotot CapMan on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja sen hallinnoimissa rahastoissa CapMan sijoittaa rahastoihin 2 10 % uusien rahastojen alkuperäisistä sitoumuksista Sijoituskohteiden arvonkehitys heijastuu käyvän arvon muutoksiin vuosineljänneksittäin Tavoitteena on oman pääoman ehtoisten rahastojen nettotuotto sijoittajille yli 15 % vuodessa Lisäksi: Kiinteistökonsultoinnin tuotot, osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, liiketoiminnan muut tuotot 19

20 Tuloksen muodostuminen , milj. euroa Omien rahastosijoitusten tuotot yhteensä -13,4 milj. euroa Liikevaihto 37,1 milj. euroa Liikevoitto / -tappio -6,3 milj. euroa Hallinnointipalkkiot Voitonjako-osuustuotot Omien rahastosijoitusten tuotot, realisoituneet Liiketoiminnan muut tuotot Rahoitustuotot ja -kulut Kiinteistökonsultoinnin tuotot Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot Sijoitusten käyvän arvon muutokset Operatiivisen toiminnan kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Tulos ennen veroja -10,7 milj. euroa 20

21 Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuus milj. euroa 21,0 21,6 4,7 23,5 5,8 23,6 7,1 Hallinnointiliiketoiminnan tulos oli positiivinen Liikevoitto ilman rahastosijoitusten tulosvaikutusta 7,1 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Vertailuvuoden tulos syntyi pääasiassa CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynnin seurauksena syntyneistä voitonjakoosuustuotoista (21 milj. euroa). 0 0,

22 Vakaa tulovirta kattoi operatiivisen toiminnan kulut Rahastojen maksamat hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattoivat katsauskaudella operatiivisen toiminnan kulut. 12 milj. euroa ,4 6,8 7,9 7,0 7,0 6,8 6,7 7,0 6,0 6,7 7,8 7,9 7,7 6,6 9,4 8, Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot Operatiivisen toiminnan kulut (sis. tulossidonnaiset bonukset) 22

23 Omien sijoitusten jakauma sijoitusalueittain Rahastojen kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen CapManin omat sijoitukset rahastoihin tulevat olemaan jatkossa 2 10 prosenttia uusien rahastojen alkuperäisistä sitoumuksista. Omien sijoitusten tulosvaikutus yhteensä -13,4 milj. euroa vuonna 2008 (käyvän arvon muutokset -13,7 milj. euroa) 60 milj. euroa Jäljellä olevat sitoumukset, yht milj. euroa Sijoitukset käypään arvoon, yht. 53,1 milj. euroa 10 0 Buyout Technology Public Market Russia Access Life Science Real Estate Mezzanine Muu 23

24 Tuloslaskelma milj. euroa 2004 IFRS Liikevaihto 27,7 Hallinnointipalkkiot 17, IFRS 28,7 20, IFRS 38,0 24, IFRS 51,6 25, IFRS 37,1 29,6 Voitonjako-osuustuotot 9,1 6,6 9,4 23,6 4,1 Tuotot rahastosijoituksista 0,2 0,5 0,9 0,5 0,3 Kiinteistökonsultoinnin tuotot - 0,9 2,0 2,1 2,4 Muut tuotot - 0,4 0,8 0,4 0,7 Liiketoiminnan muut tuotot* 0,0 0,0 0,7 0,2 0,1 Operatiivisen toiminnan kulut -20,0-21,9-26,6-27,7-29,8 Sijoitusten käyvän arvon muutokset -0,4 1,6 3,5 5,7-13,7 Liikevoitto/-tappio 7,4 8,4 15,6 29,8-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,8 0,4 1,1-2,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 0,3 1,3 1,9-2,4 Tulos ennen veroja 8,3 9,4 17,3 32,7-10,7 Konsernin kauden tulos 4,9 7,0 12,4 24,2-8,1 josta emoyhtiön omistajien osuus 12,4 18, * Access Capital Partnersin osakkeiden myynnin (12,5 %) osuus 0,6 milj. euroa vuonna 2006.

25 Tase Varat, IFRS Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Rahastosijoitukset Muut sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat VARAT YHTEENSÄ

26 Tase Oma pääoma ja velat, IFRS Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerorahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset korolliset velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

27 Avainluvut 2004 IFRS Tulos/osake, 0,06 Laimennusvaikutuksella oikaistu, Oma pääoma/osake, Osinko/osake, * Osinko/tulos, %* IFRS IFRS IFRS IFRS 0,09 0,15 0,24-0,10 0,09 0,64 0,07 78,0 Maksetut osingot, 4,5 5,3 Oman pääoman tuotto, % 11,1 14,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % 88,8 85,8 Henkilöstö (kauden lopussa) 0,06 0,60 0,06 94,4 18, ,2 87 0,15 0,74 0,12 80,0 9,3 23,4 29,9 71,6 98 0,24 0,86 0,16 67,0 12,8 38,9 44,2 57, ,10 0,86 0,00 0, ,8-6,3 50, * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

28 Kurssikehitys ja osakevaihto Indeksoitu kurssikehitys CapMan 2003 B 3i Group Blackstone OMX Helsinki All Share PI CapMan B osakevaihto Osakevaihto 2008 = 14,8 milj. osaketta 2007 = 30,9 milj. osaketta 2006 = 21,2 milj. osaketta 2005 = 19,1 milj. osaketta 28

29 Osakkeenomistajat ryhmittäin , prosenttia osakkeista 34 % 37 % 29 % Hallintarekisteröidyt Yhtiön johdon ja työntekijöiden omistus* Muut omistajat Hallintarekisteröityjen omistajien joukossa oli vuoden 2008 lopussa mm. seuraavien kansainvälisten sijoittajien hallinnoimia rahastoja Royce & Associates, Dunedin Enterprise Investment Trust Plc, Red Rocks Capital AP3 INVESCO PowerShares Capital Management LLC Lisäksi Hermes Investment Management ja Barwon Investment Partners hallinnoivat CapManin osakkeita täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakkaidensa lukuun Näiden tahojen osuus osakkeista oli CapMan Oyj:n suoraan sijoittajilta saamien tietojen mukaan noin 17 % 29 * Sadan suurimman omistajan joukossa oleva omistus.

30 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 30

31 CapManin tapahtumat alkuvuonna 2009 Sijoitusaktiviteetti Pääomarakenne Varainhankinta CapMan Public Market -rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan koko nousi 28 milj. euroon Neljän rahaston varainhankinta jatkui CapMan Buyout IX CapMan Hotels RE Ky CapMan Public Market Fund CapMan Russia 31

32 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 32

33 Tulevaisuuden näkymät Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut vuonna Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumismarkkinan kehittymisestä. Hiljentyneestä irtautumismarkkinoista huolimatta rahastoilla on kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen odotamme siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana. Vallitseva epävakaa markkinatilanne ja voimakkaasti laskeneet verrokkiyritysten kertoimet saattavat kuitenkin myös vuonna 2009 heijastua CapManin rahastosijoitusten käypiin arvoihin negatiivisesti. Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. 33

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Osavuositulos 1.1.-30.9.2009

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 1 (23) CapMan Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (43,6

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Sisältö CapManin liiketoiminta ja päivitetty strategia Toimintaympäristö Tulos

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, Helsinki Jerome Bouix myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner Niko Haavisto

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014 CapMan-konsernin tulos vuonna 2014, Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista Yhtiökokous 2015 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, CapMan Oyj Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Hans Christian Dall Nygård, toimitusjohtaja, Norum Petri Saavalainen, senior

Lisätiedot

Avainluvut 2013 AVAINLUVUT KONSERNI. Liikevaihto ja liikevoitto, M Tulos/osake ja osinko/osake, ROI ja ROE, % Omavaraisuusaste, %

Avainluvut 2013 AVAINLUVUT KONSERNI. Liikevaihto ja liikevoitto, M Tulos/osake ja osinko/osake, ROI ja ROE, % Omavaraisuusaste, % Tilinpäätös 41 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 / AVAINLUVUT 2013 42 Avainluvut 2013 AVAINLUVUT KONSERNI Liikevaihto ja liikevoitto, M Tulos/osake ja osinko/osake, 50 40 30 20 10 0 36,3 38,1 32,4 29,8 27,3 21,0

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Konserni 2011 Toimitusjohtajan katsaus... 4 CapMan lyhyesti... 6 Strategia... 7 Markkinakatsaus... 8 Rahastot... 10 CapMan-konsernin hallinnoimat

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot