CapMan Oyj osavuosikatsaus Heikki Westerlund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund"

Transkriptio

1 CapMan Oyj osavuosikatsaus Heikki Westerlund 25 October

2 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 lähtien Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout, mezzanine, teknologia, life science ja kiinteistöpääomarahastoja Erikoistuneet tiimit kullakin sijoitusalueella Hallinnoitavat pääomat noin 2,6 mrd. euroa Lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ovat noin 1,3 mrd. euroa* * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista 25 October

3 Hallinnoitavien pääomien kehitys Hallinnoitava pääoma, M MBO Kotimainen toiminta LISTAUTUMINEN Pohjoismainen läsnäolo ja rahastot Kiinteistörahastot Life Science rahastot Teknologiarahastot Mezzaninerahastot Buyoutrahastot / October

4 Tulokseen vaikuttavat erät Omien sijoitusten tulosvaikutus 3,4 milj. euroa 35,0 3 25,0 2 15, ,7 7,5 2,1 0,7 2,7 0,6 Operatiivisen toiminnan kulut 20,3 0,5 Liikevaihto tammi syyskuussa 29,0 milj. euroa Voitto ennen veroja tammi syyskuussa 12,6 milj. euroa 5,0 Hallinnointipalkkiot Muut liiketoiminnan tuotot Sijoitusten käyvän muutokset Rahoitustuotot tai kulut Voitonjakoosuustuotot Liikevoitto tammi syyskuussa 12,0 milj. euroa Tuotot rahastosijoituksista, realisoituneet Muut tuotot (12,5 % ACP:n osakkeista) 25 October

5 Voittoon ennen veroja vaikuttaneet erät M 2 Voitto ennen veroja 15,0 3,8 1,8 1,1 0,5 1,9 0,6 5,0 12,6 1 7,8 5, Hallinnointipalkkioiden kasvu Voitonjakoosuustuottojen kasvu Liikevaihtoon sisältyneiden muiden tuottojen kasvu Kasvu rahastosijoitusten realisoituneissa tuotoissa Käyvän arvon muutosten nousu Muiden tuottojen kasvu Kasvaneet operatiivisen toiminnan kulut 25 October

6 Liikevaihto ja liikevoitto vuoden alusta, M Liikevaihto, muutos* +33 % Liikevoitto, muutos* +64 % 35,0 15,0 3 29,0 28,7 12,0 25,0 2 15,9 18,4 21,8 1 7,4 7,6 7,3 8,4 15,0 1 8,9 5,0 5,2 5,0 5,5 1, * vertailukaudesta 25 October

7 Tulos vuoden alusta, M Tulos ennen veroja, muutos* +62 % 15,0 Tulos verojen jälkeen, muutos* +61 % 15,0 12,6 1 9,4 1 9,5 5,0 5,1 7,8 7,9 7,8 5,0 3,7 5,7 5,9 5,9 7,0 1,6 1, * vertailukaudesta 25 October

8 Hallinnointipalkkiot vuoden alusta, M ,3 5,6 9,9 12,4 14,9 18,7 20,3 Muutos +26 % Kasvoivat vuonna 2005 perustettujen CapMan Buyout VIII ja CapMan Real Estate I rahastojen sekä vuonna 2006 perustetun CapMan Life Science IV rahaston maksamien hallinnointipalkkioiden seurauksena Vanhemmilta rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä pieneni vertailukauden jälkeen tehtyjen irtautumisten myötä October

9 Voitonjakoosuustuotot vuoden alusta, M 1 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,5 6,6 5,7 5,7 3,8 2, Muutos +32 % Voitonjakoosuustuotot kertyivät seuraavasti: Tiimariirtautuminen noin 3,4 milj. euroa PPTHNordenirtautuminen noin 2,2 milj. euroa Puulämpö Yhtiöt irtautuminen noin 0,9 milj. euroa Finlayson & Co:n mezzaninelainojen takaisinmaksun vaikutus noin 0,3 milj. euroa Loput voitonjaon piirissä olevilta rahastoilta saaduista pienemmistä voitonjakoosuustuotoista Vertailukauden voitonjakoosuus tuotot kokonaisuudessaan Finndomoirtautumisesta 25 October

10 Voitonjaon piirissä olevat rahastot Kumulatiivinen salkku hankintahintaan: Kumulatiivisen salkun käypä arvo: 24,0 milj. euroa 22,1 milj. euroa Buyoutsijoitukset Teknologiasijoitukset FV II FV III + III G ABNP (alarahasto) Fenno Rahasto Fenno/ Skandia I Fenno/ Skandia II FM I FM II B Lisätietoja: 25 October

11 Omasta taseesta tehdyt rahastosijoitukset CapMan on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja konsernin hallinnoimissa rahastoissa CapMan sijoittaa kohdeyrityssijoituksia tekeviin oman pääoman ehtoisiin rahastoihin 5 10 % kunkin rahaston kokonaispääomasta. M ,7 50,4 30,5 23,2 22,1 30,2 20,3 14,6 16,2 9, /2006 Jäljellä olevat sitoumukset kohdistuvat pääasiassa: CapMan Life Science IV, est CapMan Buyout VIII, est CapMan Mezzanine IV, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Tehdyt sijoitukset, pääasiassa: CapMan Buyout VIII, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Swedestart Tech, est October

12 Omien sijoitusten tulosvaikutus vuoden alusta, M 5,0 Muutos +240 % Tulosvaikutus yhteensä 3,4 milj. euroa 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 2,2 0,8 2,4 1,0 3,4 2,1 realisoituneet tuotot 0,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa) rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset 2,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Käyvän arvon muutokset liittyivät etenkin arvonkehitykseen CapMan Equity VII rahastossa October

13 CapMan Equity VII:n salkku Rahaston koko: Salkku hankintahintaan: Salkun käypä arvo: Kassavirta sijoittajille: CapManin oma sijoitus: 303,0 milj. euroa 191,9 milj. euroa 276,8 milj. euroa 26,4 milj. euroa 16,0 milj. euroa Buyoutsijoitukset Teknologiasijoitukset Irtautuminen tiedotettu Irtautuminen tiedotettu Lisätietoja 25 October

14 Liikevaihto ja tuloskehitys Hallinnoitavat pääomat 2 598,3 milj. euroa (1 863,5 milj. euroa ) Liikevaihto 29,0 milj. euroa (21,8 milj. euroa) Hallinnointipalkkiot 18,7 milj. euroa (14,9 milj. euroa) Voitonjakoosuustuotot 7,5 milj. euroa (5,7 milj. euroa) Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot 2,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa) kiinteistökonsultoinnin osuus 1,4 milj. euroa Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus 3,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa) 0,7 milj. euroa sijoitusten realisoituneista tuotoista (0,2 milj. euroa) 2,7 milj. euroa sijoitusten käyvän arvon muutoksista (0,8 milj. euroa) Liikevoitto 12,0 milj. euroa (7,3 milj. euroa) Tulos ennen veroja 12,6 milj. euroa (7,8 milj. euroa) Tulos verojen jälkeen 9,5 milj. euroa (5,9 milj. euroa) 25 October

15 Tuloslaskelma milj. euroa Liikevaihto Hallinnointipalkkiot Voitonjakoosuustuotot Tuotot rahastosijoituksista Muut tuotot (sis. kiinteistökonsultointi) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Sijoitusten käyvän arvon muutokset Muut tuotot* Operatiivisen toiminnan kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tulos verojen jälkeen 2001 FAS 13,1 8,6 3,9 0,5 18,0 9,0 22,1 8,5 30,6 21, FAS 2 15,9 3,0 0,6 15,3 4,7 0,5 5,2 3, FAS 18,7 17,8 0,2 0,3 16,8 1,8 0,4 2,2 1, IFRS 28,1 17,8 9,1 0,2 0,4 2 7,4 0,4 0,5 8,3 4, IFRS 28,7 20,3 6,6 0,5 1,3 1,6 21,9 8,4 0,3 0,8 9,4 7,0 19/2006 IFRS 29,0 18,7 7,5 0,7 2,1 2,7 0,6 20,3 12,0 0,1 0,5 12,6 9,5 * Myyntivoitto Sampo Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 2001 ja Access Capital Partnersin osakkeiden myynnistä (12,5 %) 6/ October

16 Avainluvut milj. euroa 2001 FAS 2002 FAS 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 9/2006 IFRS Tulos/osake, 0, ,12 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0, ,12 Oma pääoma/osake, 0,92 0,71 0,61 0,59 0,64 0,70 Osinko/osake, 0,26 0, Osinko/tulos, % 85,2 222,5 327,0 94,4 78,0 Maksetut osingot, 18,5 7,5 3,7 4,5 5,3 Oman pääoman tuotto, % 50,1 5,9 2,3 11,1 14,8 18,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 70,7 10,3 4,9 18,9 20,2 23,7 Omavaraisuusaste, % 97,6 93,2 93,6 88,8 85,8 81,1 Henkilöstö (kauden lopussa)* * ml. senior advisorit. 25 October

17 Varainhankinta CapMan Buyout VIII:n lopulliseksi kooksi 440 milj. euroa CapMan Life Science IV:än 45 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella CapMan RE II:een 276 milj. euron sijoituskapasiteetti ensimmäisellä varainhankintakierroksella Oman pääoman osuus 25 % ja velkarahoituksen 75 % CapMan Technology 2006 rahaston varainhankinta käynnistynyt 25 October

18 Uudet sijoitukset 2006 MQ Sweden AB, Buyout, Ruotsi Tamro MedLab Oy + SelefaTrade AB, Förbandsmaterial AB Buyout, Suomi+Ruotsi Maintpartner Oy, Buyout, Suomi 42Networks AB, Teknologia, Ruotsi Spintop Netsolution AB, Teknologia, Ruotsi Neoventa Medical AB, Life Science, Ruotsi Erottajankatu Malmin Nova kauppakeskus Tikkurilantie 136 Henry Fordinkatu 6 ProstaLund AB, Life Science, Ruotsi 25 October

19 Irtautumiset 2006 Irtautumiset 19/2006 PPTHNorden, Buyout, Suomi Irtautumiset 10 /2006 Puulämpö Yhtiöt Oy, Buyout, Suomi Mehiläinen Oyj, Buyout, Suomi Modultek Oy, Teknologia, Suomi Quartal Oy, Teknologia, Suomi ProstaLund AB, Life Science, Ruotsi AtBusiness Communications Oy, Teknologia, Suomi Kultajousi Oy, Buyout, Suomi Drobe Wool Company, Buyout, Liettua Matkatoimisto MatkaVekka Oy, Buyout, Suomi Tiimari Oy, Buyout, Suomi Finlayson & Co Oy, Buyout, Suomi (osittainen) Sentera Plc, Teknologia, Suomi (osittainen) RGS 90 A/S, Buyout, Tanska Distocraft Oy, Teknologia, Suomi 25 October

20 Tulevaisuuden näkymät Omien rahastosijoitusten rahoittamiseksi CapMan käyttää jatkossa enenevässä määrin vierasta pääomaa. Tavoitteena on, että noin puolet CapMan Oyj:n omista rahastosijoituksista rahoitetaan tulevaisuudessa lainarahalla. Vieraan pääoman käytön tarkoituksena on lisäksi yhtiön taseen tehostaminen ja oman pääoman tuoton parantaminen. Irtautumismarkkinoiden odotetaan säilyvän hyvinä, ja Finnventure Rahasto V:n ja Finnventure Rahasto IV:n arvioidaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuoden 2007 aikana. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on useita irtautumisneuvotteluja vireillä. Vuoden 2006 liikevaihto ja tulos ennen veroja ylittävät selvästi vuoden 2005 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja. Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja riippuu siitä, tehdäänkö irtautumisia jo voitonjaon piirissä olevista rahastoista, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. 25 October

21 Kurssikehitys (12 kk) /10/05 21/12/05 21/02/06 21/04/06 21/06/06 21/08/06 21/10/06 CapMan B CapMan 2000AB optiot 20 21/10/05 21/12/05 21/02/06 21/04/06 21/06/06 21/08/06 21/10/06 Suhteellinen CapMan B Suhteellinen OMX Helsinki 25 October

22 Osakkeenomistajat ryhmittäin % 4 % 7 % 42 % 16 % 43 % 30 % Johto ja työntekijät Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Muut osakkeenomistajat 30 % Yritykset Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Kotitaloudet Rahoitus ja vakuutuslaitokset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkinen sektori 25 October

23 CapMan Oyj:n 12 suurinta osakkeenomistajaa Aristo Invest Oy* + Ari Tolppanen** Geldegal Oy* + Olli Liitola** Winsome Oy* + Tuomo Raasio** Vesasco Oy* Heiwes Oy* + Heikki Westerlund** Valtion eläkerahasto Novestra Ab* + Peter Buch Lund** OPSuomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto Guarneri Oy* + Petri Saavalainen** Degato International SARL (Lennart Jacobsson***) Nordea Henkivakuutus Mateus International SARL (Jan Lundahl***) Osuus osakkeista % 13,2 % 6,9 % 6,9 % 5,6 % 5,2 % 3,3 % 2,7 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,1 % Osuus äänistä % 21,6 % 11,4 % 11,4 % 10,7 % 7,2 % 1,7 % 5,9 % 1,0 % 2,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % * CapMan Oyj:n Aosakkeet ovat yhtiön listautumishetkellä senior partnereina toimineiden henkilöiden määräysvaltayhtiöiden omistuksessa. Aosakkeilla on kymmenkertainen äänimäärä Bosakkeisiin nähden. ** Kuuluu CapManin henkilöstöön. *** Em. yhtiössä määräysvaltaa käyttävä CapManin henkilöstön jäsen, joka ei omista suoraan yhtiön osakkeita. 25 October

24 IRyhteyshenkilöt Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner puh. (09) Jerome Bouix, partneri, varainhankinta, IR & viestintä puh. (09) Olli Liitola, talousjohtaja, senior partner Puh. (09) Mari Reponen, viestintäpäällikkö puh. (09) October

CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund

CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund 02 February 2007 1 Vuoden 2006 kohokohdat Kasvun vuosi kaikkien tunnuslukujen osalta Pääomien kasvu 17 %, tavoite

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Pörssitiedote - 10.8.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Osavuositulos 1.1.-30.9.2009

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 2 Kaksijakoinen vuosi 2008 Onnistumisia

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, Helsinki Jerome Bouix myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner Niko Haavisto

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Sisältö CapManin liiketoiminta ja päivitetty strategia Toimintaympäristö Tulos

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 1 (23) CapMan Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (43,6

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014 CapMan-konsernin tulos vuonna 2014, Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista Yhtiökokous 2015 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, CapMan Oyj Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus Vuosikertomus Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey CapMan tänään 4 Vuoden 2002 tapahtumat 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Buyout 12 Teknologia 18 Life science 22 Access Capital Partners 25 CapManin hallinnoimat

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt

Lisätiedot

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Hans Christian Dall Nygård, toimitusjohtaja, Norum Petri Saavalainen, senior

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli Kohdeyritykset sijoittaa CapMan hallinnoi sijoittaa Sijoittajat... lähes 100 yritystä Pääomarahastot, yhteensä noin 950 milj. euroa

Lisätiedot