CapMan Oyj osavuosikatsaus Heikki Westerlund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund"

Transkriptio

1 CapMan Oyj osavuosikatsaus Heikki Westerlund 10 August

2 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 lähtien Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout, mezzanine, teknologia, life science ja kiinteistöpääomarahastoja Erikoistuneet tiimit kullakin sijoitusalueella Hallinnoitavat pääomat noin 2,3 mrd. euroa Lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ovat yhteensä noin 1,3 mrd. euroa* * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista 10 August

3 Hallinnoitavien pääomien kehitys Hallinnoitava pääoma, M 2,400 MBO Kotimainen toiminta LISTAUTUMINEN Pohjoismainen läsnäolo ja rahastot 2,200 Kiinteistörahastot 2,000 Life Science rahastot 1,800 Teknologiarahastot 1,600 Mezzaninerahastot 1,400 Buyoutrahastot 1,200 1, / August

4 Liikevaihto ja liikevoitto vuoden alusta, M Liikevaihto, muutos* +16 % Liikevoitto, muutos* +3 % 30,0 28, ,0 20,0 15,0 15,9 18,4 21, ,0 5,0 8,9 5, , * vertailukaudesta 10 August

5 Tulos vuoden alusta, M Tulos ennen veroja, muutos* +1 % Tulos verojen jälkeen, muutos* +4 % * vertailukaudesta 10 August

6 Hallinnointipalkkiot vuoden alusta, M ,3 5,6 9,9 12,4 14,9 20,3 Muutos +25% Kasvoivat vuonna 2005 perustettujen CapMan Buyout VIII ja CapMan Real Estate I rahastojen sekä vuonna 2006 perustetun CapMan Life Science IV rahaston maksamien hallinnointipalkkioiden seurauksena Vanhemmilta rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä pieneni vertailukauden jälkeen tehtyjen irtautumisten myötä August

7 Voitonjakoosuustuotot vuoden alusta, M 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,6 5,7 5,7 3,8 2,6 0, Muutos 33 % PPTHNordenirtautumisen vaikutus noin 2,2 milj. euroa (Fenno Rahasto) Finlayson & Co:n mezzaninelainojen takaisinmaksun vaikutus noin 0,3 milj. euroa (Finnmezzanine II B) Puulämpö Yhtiöt irtautumisen vaikutus noin 0,9 milj. euroa (Finnventure II ja III sekä Finnmezzanine I) Vertailukauden voitonjakoosuus tuotot kokonaisuudessaan Finndomoirtautumisesta 10 August

8 Voitonjaon piirissä olevat rahastot Kumulatiivinen salkku hankintahintaan: Kumulatiivisen salkun käypä arvo: 41,1 milj. euroa 41,9 milj. euroa Buyoutsijoitukset Teknologiasijoitukset FV II FV III + III G ABNP (alarahasto) Fenno Rahasto Fenno/ Skandia I Fenno/ Skandia II FM I FM II B Lisätietoja: 10 August

9 Omasta taseesta tehdyt rahastosijoitukset CapMan on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja konsernin hallinnoimissa rahastoissa CapMan sijoittaa kohdeyrityssijoituksia tekeviin oman pääoman ehtoisiin rahastoihin 5 10 % kunkin rahaston kokonaispääomasta. M ,7 50,4 30,5 23,2 22,1 28,8 20,3 14,6 16,2 9, /2006 Jäljellä olevat sitoumukset kohdistuvat pääasiassa: CapMan Life Science IV, est CapMan Buyout VIII, est CapMan Mezzanine IV, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Tehdyt sijoitukset, pääasiassa: CapMan Buyout VIII, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Swedestart Tech, est August

10 Omien sijoitusten tulosvaikutus vuoden alusta, M 5,0 Muutos +200 % Tulosvaikutus yhteensä 2,4 milj. euroa 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 2,2 0,8 2,4 1,0 2,1 realisoituneet tuotot 0,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa) rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa) Käyvän arvon muutokset liittyivät etenkin arvonkehitykseen CapMan Equity VII rahastossa 0, August

11 CapMan Equity VII:n salkku Rahaston koko: Salkku hankintahintaan: Salkun käypä arvo: Kassavirta sijoittajille: 303,0 milj. euroa 191,3 milj. euroa 242,8 milj. euroa 26,0 milj. euroa Buyoutsijoitukset Teknologiasijoitukset Lisätietoja 10 August

12 Liikevaihto ja tuloskehitys Hallinnoitavat pääomat 2 322,7 milj. euroa (1 872,9 milj. euroa ) Liikevaihto 18,4 milj. euroa (15,9 milj. euroa) Hallinnointipalkkiot 12,4 milj. euroa (9,9 milj. euroa) Voitonjakoosuustuotot 3,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa) Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot 1,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa) kiinteistökonsultoinnin osuus 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa) Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus 2,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa) 0,7 milj. euroa sijoitusten realisoituneista tuotoista (0,0 milj. euroa) 1,7 milj. euroa sijoitusten käyvän arvon muutoksista (0,8 milj. euroa) Liikevoitto 7,6 milj. euroa (7,4 milj. euroa) Tulos ennen veroja 7,9 milj. euroa (7,8 milj. euroa) Tulos verojen jälkeen 5,9 milj. euroa (5,7 milj. euroa) 10 August

13 Tuloslaskelma milj. euroa Liikevaihto Hallinnointipalkkiot Voitonjakoosuustuotot Tuotot rahastosijoituksista Muut tuotot (sis. kiinteistökonsultointi) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Sijoitusten käyvän arvon muutokset Muut tuotot* Operatiivisen toiminnan kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tulos verojen jälkeen 2001 FAS 13,1 8,6 3,9 0,5 18,0 9,0 22,1 8,5 30,6 21, FAS 20,0 15,9 3,0 0,6 0,0 15,3 4,7 0,5 5,2 3, FAS 18,7 17,8 0,2 0,3 0,0 16,8 1,8 0,4 2,2 1, IFRS 28,1 17,8 9,1 0,2 0,4 0,0 20,0 7,4 0,4 0,5 8,3 4, IFRS 28,7 20,3 6,6 0,5 1,3 1,6 0,0 21,9 8,4 0,3 0,8 9,4 7,0 16/2006 IFRS 18,4 12,4 3,8 0,7 1,5 1,7 0,6 13,1 7,6 0,0 0,3 7,9 5,9 * Myyntivoitto Sampo Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 2001 ja Access Capital Partnersin osakkeiden myynnistä (12,5 %) 6/ August

14 Avainluvut milj. euroa 2001 FAS 2002 FAS 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 6/2006 IFRS Tulos/osake, 0,34 0,05 0,02 0,06 0,09 0,08 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0,32 0,04 0,02 0,06 0,09 0,08 Oma pääoma/osake, 0,92 0,71 0,61 0,59 0,64 0,66 Osinko/osake, 0,26 0,10 0,05 0,06 0,07 Osinko/tulos, % 85,2 222,5 327,0 94,4 78,0 Maksetut osingot, 18,5 7,5 3,7 4,5 5,3 Oman pääoman tuotto, % 50,1 5,9 2,3 11,1 14,8 11,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 70,7 10,3 4,9 18,9 20,2 15,3 Omavaraisuusaste, % 97,6 93,2 93,6 88,8 85,8 77,6 Henkilöstö (kauden lopussa)* * ml. senior advisorit. 10 August

15 Varainhankinta CapMan Buyout VIII:n lopulliseksi kooksi 440 milj. euroa CapMan Life Science IV:ään 45 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella Uuden teknologiarahaston varainhankinta käynnistymässä Selvitykset uuden kiinteistöpääomarahaston perustamiseksi aloitettu 10 August

16 Sijoitukset 2006 MQ Sweden AB, Buyout, RUOTSI Erottajankatu Tamro MedLab Oy, Buyout, SUOMI 42Networks AB, Teknologia, RUOTSI Spintop Netsolution AB, Teknologia, RUOTSI Neoventa AB, Life Science, RUOTSI ProstaLund AB, Life Science, RUOTSI Malmin Nova kauppakeskus Tikkurilantie 136 Henry Fordinkatu 6 10 August

17 Irtautumiset 2006 Irtautumiset 16/2006 Osittaiset irtautumiset 16/2006 PPTHNorden, Buyout, SUOMI Puulämpö Yhtiöt Oy, Buyout, SUOMI Mehiläinen Oyj, Buyout, SUOMI Finlayson & Co Oy, Buyout, SUOMI Sentera Oyj, Teknologia, SUOMI Julkistetut irtautumiset 7 /2006 Modultek Oy, Teknologia, SUOMI Quartal Oy, Teknologia, SUOMI ProstaLund AB, Life Science, RUOTSI Kultajousi Oy, Buyout, SUOMI Matkatoimisto MatkaVekka Oy, Buyout, SUOMI AtBusiness Communications Oy, Teknologia, SUOMI 10 August

18 Tulevaisuuden näkymät Hallinnointipalkkioiden ja kiinteistökonsultoinnista saatavien tuottojen odotetaan kattavan CapManin kulut vuonna 2006 Osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla Rahastosijoituksista saatavien tuottojen määrään vaikuttaa erityisesti se, miten sijoitusten käyvät arvot kehittyvät rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja Sijoitusten rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen tehostamiseksi ja oman pääoman tuoton parantamiseksi CapMan tulee tulevaisuudessa käyttämään vierasta pääomaa Irtautumismarkkinoiden uskotaan säilyvän hyvinä Finnventure Rahasto V:n ja Finnventure Rahasto IV:n arvioidaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuoden 2007 aikana Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on useita irtautumisneuvotteluja vireillä Vuoden 2006 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja odotetaan ylittävän vuoden 2005 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja Koko vuoden 2006 tulos ennen veroja riippuu siitä, tehdäänkö irtautumisia voitonjaon piirissä olevista rahastoista, siirtyykö uusia rahastojen voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja 10 August

19 Kurssikehitys (12 kk) CapMan B CapMan 2000A/B warrants 10 August /08/05 05/09/05 05/10/05 05/11/05 05/12/05 05/01/06 05/02/06 05/03/06 05/04/06 05/05/06 05/06/06 05/07/06 05/08/06

20 Suhteellinen kehitys: CapMan B vs. OMX Helsinki (12 kk) Suhteellinen CapMan B Suhteellinen OMX Helsinki 10 August /08/05 08/09/05 08/10/05 08/11/05 08/12/05 08/01/06 08/02/06 08/03/06 08/04/06 08/05/06 08/06/06 08/07/06 08/08/06 7

21 Osakkeenomistajat ryhmittäin % 7 % 5 % 48 % 16 % 43 % 29 % Johto ja työntekijät Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Muut osakkeenomistajat 29 % Yritykset Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Kotitaloudet Rahoitus ja vakuutuslaitokset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkinen sektori 10 August

22 CapMan Oyj:n suurimmat omistajat Aristo Invest Oy* + Ari Tolppanen** Geldegal Oy* + Olli Liitola** Winsome Oy* + Tuomo Raasio** Vesasco Oy* (Vesa VanhaHonko***) Heiwes Oy* + Heikki Westerlund** Valtion eläkerahasto Novestra Ab* + Peter Buch Lund** Guarneri Oy* + Petri Saavalainen** OPSuomi Kasvu Mutual Fund Nordea Henkivakuutus Degato International SARL (Lennart Jacobsson***) Mateus International SARL (Jan Lundahl***) Osuus osakkeista % 13,2 % 7,0 % 7,0 % 5,6 % 5,2 % 3,3 % 2,9 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,1 % Osuus äänistä % 21,7 % 11,4 % 11,4 % 10,7 % 7,2 % 1,7 % 6,0 % 2,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % * CapMan Oyj:n Aosakkeet ovat yhtiön listautumishetkellä senior partnereina toimineiden henkilöiden määräysvaltayhtiöiden omistuksessa. Aosakkeilla on kymmenkertainen äänimäärä Bosakkeisiin nähden. ** Kuuluu CapManin henkilöstöön. *** Em. yhtiössä määräysvaltaa käyttävä CapManin henkilöstön jäsen, joka ei omista suoraan yhtiön osakkeita. 10 August

23 IRyhteyshenkilöt Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner puh. (09) Jerome Bouix, partneri, varainhankinta, IR & viestintä puh. (09) Kaisa Arovaara, varatalousjohtaja Puh. (09) Mari Reponen, viestintäpäällikkö puh. (09) August