1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008"

Transkriptio

1 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463, , ,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää 4,8 4,8 4,9 6,0 Liikevoitto kertal. erä ml., milj. euroa 0,9 22,1 69,0 101,8 Liikevoittoprosentti 0,2 4,8 3,5 6,0 Voitto ennen veroja, milj. euroa -26,8 24,4 46,6 109,5 Oman pääoman tuotto, % 2,6 11,1 Omavaraisuusaste, % 51,1 65,9 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 14,8-36,4 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 25,8 21,2 351,5 94,2 Henkilöstö keskimäärin

2 2/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa Itella Viestinvälitys Liikevaihto 254,7 248,6 918,1 893,8 Liikevoitto 29,8 21,3 86,2 88,9 Liikevoitto-% 11,7 % 8,6 % 9,4 % 9,9 % Itella Informaatio *) Liikevaihto 65,2 59,9 247,1 223,4 Liikevoitto 0,9 0,3 9,6 5,4 Liikevoitto-% 1,4 % 0,5 % 3,9 % 2,4 % Itella Logistiikka Liikevaihto 244,9 153,5 813,2 619,8 Liikevoitto ilman kertal. erää 7,3 1,2 16,0 22,2 Liikevoitto-% ilman kertal. erää 3,0 % 0,8 % 2,0 % 3,6 % Liikevoitto/tappio kertal. erä ml. -18,8 1,2-10,1 22,2 Liikevoitto-% kertal. erä ml. -7,7 % 0,8 % -1,2 % 3,6 % Muut toiminnot Liikevaihto 7,6 7,9 20,5 16,8 Liikevoitto/tappio -11,0-0,7-16,7-14,7 Liikevoitto-% -144,7 % -8,9 % -81,5 % -87,5 % Liiketoimintaryhmien välinen myynti -11,0-6,7-46,0-43,2 Konserni yhteensä Liikevaihto 561,4 463, , ,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoitto-% ilman kertal. erää 4,8 % 4,8 % 4,9 % 6,0 % Liikevoitto kertal. erä ml. 0,9 22,1 69,0 101,8 Liikevoitto-% kertal. erä ml. 0,2 % 4,8 % 3,5 % 6,0 % *) Itella Informaation osalta liikevaihdon laskentaperiaatteita on muutettu vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän taulukkoon liikevaihtoluvut vuonna 2007 on muutettu vertailukelpoisiksi. Muutoksen vaikutus liikevaihtoon oli +22,3 miljoonaa euroa vuonna Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.

3 3/8 Tuloslaskelma miljoonaa euroa Liikevaihto 561,4 463, , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,3 3,0 13,9 10,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,2 0,3 Materiaalit ja palvelut 161,0 128,0 594,1 492,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 245,7 220,8 873,8 794,2 Poistot ja arvonalentumiset 51,0 13,3 100,3 61,5 Liiketoiminnan muut kulut 105,1 82,0 329,8 270,9 Liikevoitto 0,9 22,1 69,0 101,8 % liikevaihdosta 0,2 % 4,8 % 3,5 % 6,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -27,7 2,3-22,4 7,7 Voitto ennen veroja -26,8 24,4 46,6 109,5 % liikevaihdosta -4,8 % 5,3 % 2,4 % 6,4 % Tuloverot -3,5-8,3-27,9-31,0 Tilikauden voitto -30,4 16,1 18,6 78,5 % liikevaihdosta -5,4 % 3,5 % 1,0 % 4,6 % Tilikauden tuloksen jako Emoyhtiön omistajille -29,4 16,1 19,7 78,2 Vähemmistölle -1,0 0,0-1,1 0,3

4 4/8 Tase miljoonaa euroa Varat Liikearvo 174,9 150,7 Muut aineettomat hyödykkeet 85,2 43,4 Sijoituskiinteistöt 4,7 2,1 Aineelliset hyödykkeet 655,3 361,7 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,6 1,9 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,6 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 7,4 3,7 Laskennalliset verosaamiset 7,4 6,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 936,1 570,4 Vaihto-omaisuus 7,1 6,3 Lyhytaikaiset saamiset 285,4 238,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 8,7 1,1 Myytävissä olevat sijoitukset 3,8 5,3 Rahavarat 129,4 297,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 434,4 548,7 Varat yhteensä 1 370, ,1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 70,0 70,0 Muut rahastot 143,0 144,0 Kertyneet voittovarat 481,8 517,5 Vähemmistöosuus 1,5 0,9 Oma pääoma yhteensä 696,3 732,4 Laskennalliset verovelat 50,5 17,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 85,9 22,4 Muut pitkäaikaiset velat 35,5 3,6 Eläkevelvoitteet 7,4 8,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 179,3 51,9 Lyhytaikaiset korolliset velat 146,4 8,8 Ostovelat ja muut velat 347,3 317,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,2 3,8 Varaukset 1,0 4,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 494,9 334,8 Velat yhteensä 674,2 386,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 370, ,1 Korolliset velat 232,3 31,2

5 5/8 Segmentti-informaatio miljoonaa euroa Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin Itella Viestinvälitys 254,7 248,6 918,1 893,8 Itella Informaatio 65,2 59,9 247,1 223,4 Itella Logistiikka 244,9 153,5 813,2 619,8 Muut toiminnot 7,6 7,9 20,5 16,8 -eliminoinnit -11,0-6,7-46,0-43,2 Yhteensä 561,4 463, , ,6 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin Itella Viestinvälitys 29,8 21,3 86,2 88,9 Itella Informaatio 0,9 0,3 9,6 5,4 Itella Logistiikka, ilman kertal. erää 7,3 1,2 16,0 22,2 Itella Logistiikka, kertal. erä ml. -18,8 1,2-10,1 22,2 Muut toiminnot -11,0-0,7-16,7-14,7 Yhteensä, ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Yhteensä kertal. erä ml. 0,9 22,1 69,0 101,8 Henkilöstö keskimäärin Itella Viestinvälitys Itella Informaatio Itella Logistiikka Muut toiminnot Yhteensä Liikevaihto maantieteellisen segmentin mukaan Suomi 375,7 349, , ,8 Muut Pohjoismaat 54,6 74,6 312,9 298,9 Baltian maat ja Venäjä 67,3 3,1 133,5 11,6 Muut maat 63,8 36,1 151,6 135,3 Yhteensä 561,4 463, , ,6 *) Itella Informaation osalta liikevaihdon laskentaperiaatteita on muutettu vuonna Tähän taulukkoon liikevaihtoluvut vuodelta 2007 on muutettu vertailukelpoisiksi. Muutoksen vaikutus liikevaihtoon oli +22,3 miljoonaa euroa vuonna Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.

6 6/8 Oman pääoman muutokset Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus miljoonaa euroa Osake- Muut Käyvän Muunto- Kertyneet Yhteensä Vähem- Oma pääoma rahastot arvon erot voitto- mistö- pääoma rahasto varat osuus yhteensä Oma pääoma ,0 142,7 0,6-0,2 466,3 679,5 0,5 680,0 Muuntoeron muutos 0,1 0,1 0,1 Käyvän arvon muutos 0,7 0,7 0,7 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,7 0,1 0,8 0,8 Tilikauden tulos 78,2 78,2 0,3 78,5 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,7 0,1 78,2 79,0 0,3 79,3 Osingon jako -27,0-27,0-27,0 Oma pääoma ,0 142,7 1,3 0,0 517,5 731,5 0,9 732,4 Oma pääoma ,0 142,7 1,3 0,0 517,5 731,5 0,9 732,4 Muuntoeron muutos -16,4-16,4-16,4 Käyvän arvon muutos -1,0-1,0-1,0 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät -1,0-16,4-17,4-17,4 Tilikauden tulos 19,7 19,7-1,1 18,6 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut -1,0-16,4 19,7 2,3-1,1 1,2 Tytäryhtiöiden myynnit 2,5 2,5 Muu muutos -0,8-0,8 Osingon jako -39,0-39,0-39,0 Oma pääoma ,0 142,7 0,3-16,4 498,2 694,8 1,5 696,3

7 7/8 Rahavirtalaskelma miljoonaa euroa Voitto ennen veroja 46,6 109,5 Oikaisut yhteensä 117,7 53,5 Käyttöpääoman muutos 2,9 11,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 167,2 174,6 Rahoituserien netto -1,0 7,7 Maksetut verot -35,4-29,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 130,8 153,3 Tytäryritysten hankinta väh. luovutushetken rahavaroilla -228,9-20,8 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -109,7-67,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,1 16,3 Luovutustulot sijoituksista 6,9 - Takaisinmaksut myytävissä olevista sijoituksista 0,9 2,2 Investointien nettorahavirta -328,7-69,4 Vähemmistön pääoman sijoitus 2,3 - Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 93,1-0,9 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos -16,5-0,3 Lainasaamisten muutos 2,5 - Rahoitusleasingvelkojen maksut -9,4-11,9 Maksetut osingot -39,0-27,0 Rahoituksen nettorahavirta 33,0-40,1 Rahavarojen muutos -164,9 43,8 Rahavarat tilikauden alussa 297,6 253,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,3-0,6 Rahavarojen käyvän arvon muutos -5,6 0,7 Rahavarat tilikauden lopussa 129,4 297,6

8 8/8 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset miljoonaa euroa Omasta puolesta annetut vakuudet 101,8 5,2 Vuokravastuut 252,0 199,4 Johdannaissopimukset miljoonaa euroa Valuuttatermiinit Käypä arvo 4,9 0,2 Kohde-etuuden arvo 102,7 81,2 Johdannaissopimuksia on käytetty valuuttariskin suojaukseen, ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Tiedot ovat tilintarkastettuja.

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008. Markkinatilanne

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008. Markkinatilanne 1 (6) 22.10.2008 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Markkinatilanne Yleinen taloussuhdanteiden heikentyminen ei vielä näkynyt Itellan palveluiden kysynnässä lukuun ottamatta Tanskan ja Baltian liiketoimintoja.

Lisätiedot

Markkinatilanne. Liikevaihto ja tulos

Markkinatilanne. Liikevaihto ja tulos 1 (7) Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Markkinatilanne Talouden suhdannekehitys on heikentänyt Itellan palvelujen kysyntää merkittävästi. Suomessa logistiikka- ja postivolyymit vähentyivät

Lisätiedot

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä 1 (7) 22.10.2009 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 Yleistä Talouden suhdannekehitys on heikentänyt Itellan palvelujen kysyntää merkittävästi. Suomessa logistiikka ja postivolyymit vähentyivät

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.7.2011 KELLO 10 Itellan osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.7.2011 KELLO 10 Itellan osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.7.2011 KELLO 10 Itellan osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Tammi kesäkuu 2011 Itella-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 932,6 miljoonaa euroa (904,6 miljoonaa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 01.01.-31.03.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 80,9 49,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 0,5 3,1 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 73,6 67,9 311,5 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 1,1 0,5 1,8 Sijoitusasuntojen käyvän arvon

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40 1 (9) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2012 klo 12.40 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Heinä syyskuu 2012: Liikevaihto 24,6 Me (25,3 Me), 2,8% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9)

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9) Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Katsauskauden päätapahtumat: - Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja kasvoi 23,8 prosenttia

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Kotipizza Group Oyj 4.6.2015

Kotipizza Group Oyj 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj 4.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.2. 30.4.2015 (3 kk) HELMI-HUHTIKUU LYHYESTI: Liikevaihto 13,1 milj. euroa (12,0 milj. euroa) kasvua 9,2 prosenttia Oikaistu liikevoitto

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q1 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu-maaliskuu Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Liiketoimintaryhmien kehitys Liikevaihto 313,0 miljoonaa euroa (+9 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008

SRV Yhtiöt Oyj. Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV Yhtiöt Oyj Tilinpäätös 1-12/2007 12.2.2008 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja Menestys perustuu 20 vuoden kokemukseen liiketoiminnasta Suomessa,

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Viiveet Ruotsin painotoimintojen rakennejärjestelyissä heikensivät tulosta Digitaalisten viestintäpalvelujen vahvistamista jatketaan

Viiveet Ruotsin painotoimintojen rakennejärjestelyissä heikensivät tulosta Digitaalisten viestintäpalvelujen vahvistamista jatketaan 1 (11) Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 19.8.2014 Viiveet Ruotsin painotoimintojen rakennejärjestelyissä heikensivät tulosta Digitaalisten viestintäpalvelujen vahvistamista jatketaan Painotuotteiden kysynnän

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot