CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund"

Transkriptio

1 CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund 02 February

2 Vuoden 2006 kohokohdat Kasvun vuosi kaikkien tunnuslukujen osalta Pääomien kasvu 17 %, tavoite keskimäärin 15 % Liikevaihdon kasvu 32 % Tulos ennen veroja kasvoi 84 % Oman pääoman tuotto 23,4 %, tavoite yli 25 % Omavaraisuusaste 71 %, tavoite yli 50 % Osinko 80 % osakekohtaisesta tuloksesta, tavoite yli 50 % Osinkoehdotus 0,12 euroa/osake, osakekohtainen tulos 0,15 euroa CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynti joulukuussa Toteutui , vaikutus 2007 tulokseen 13,5 milj. euroa* * Vähemmistöosuus huomioon ottaen. 02 February

3 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu 1989 toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 lähtien Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoja Erikoistuneet tiimit kullakin sijoitusalueella Hallinnoitavat pääomat noin 2,8* mrd. euroa Lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ovat yhteensä noin 1,65 mrd euroa** * ml. CapMan RE II rahaston closing helmikuussa ** CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista 02 February

4 2006 jälleen ennätysvuosi eurooppalaisissa buyout-sijoituksissa Yhteenlaskettu buyout-järjestelyjen arvo kasvoi 43 % 168 milj. euroon Yhteenlaskettu järjestelyjen määrä kasvoi 17 % 707:ään toteutuneeseen kauppaan mrd # CAGR 24% CAGR 15% P P Lähde: unquote Private Equity Barometer, kokoaja Incisive Media, perustuu vuoden 2006 alustaviin tietoihin 02 February

5 Ennätysvolyymien taustalla mega-järjestelyt Vuonna 2006 suurimmat buyoutit edustivat 50 % kaikkien järjestelyiden yhteenlasketusta arvosta keskisuurten järjestelyjen arvo pysynyt vakaalla tasolla keskiarvon ollessa noin ~60 mrd euroa vuosina Vuonna 2006 ennätysmäärä, 23 kappaletta, suuria buyout-järjestelyjä keskisuurten järjestelyjen volyymi varsin vakaalla tasolla vuodesta 2004 lähtien 100 % 100 % % % % 80 % % 70 % 60 % 60 % % % % 40 % % 30 % 20 % 20 % 10 % % 0 % 0 % P P <M 160 M bn 1.65bn+ <M 160 M bn 1.65bn+ Lähde: unquote Private Equity Barometer, kokoaja Incisive Media, perustuu vuoden 2006 alustaviin tietoihin 02 February

6 Hallinnoitavat pääomat kasvoivat 374 milj. eurolla Hallinnoitava pääoma, M MBO Kotimainen toiminta Kiinteistörahastot Life Science -rahastot Teknologiarahastot Mezzanine-rahastot Buyout-rahastot LISTAUTUMINEN Pohjoismainen läsnäolo ja rahastot /07 02 February

7 Tuloksen muodostuminen vuonna 2006 Omien rahastosijoitusten tuotot yhteensä 4,4 milj. euroa 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 24,9 2,0 9,4 0,8 0,9 3,5 0,7 Kulut 26,6 milj. euroa 0,4 1,3 Liikevaihto 38,0 milj. euroa Voitto ennen veroja 17,3 milj. euroa 10,0 5,0 0,0 Liikevoitto 15,6 milj. euroa Hallinnointipalkkiot Kiinteistökonsultoinnin tuotot Voitonjako-osuustuotot Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot Omien rahastosijoitusten tuotot, realisoituneet Sijoitusten käyvän arvon muutokset Muut liiketoiminnan tuotot Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 02 February

8 Voittoon ennen veroja vaikuttaneet erät Voitto ennen veroja 25,0 20,0 2,8 0,4 0,4 1,9 0,6 1,0 17,3 15,0 4,6 1,1-4,7-0,4 10,0 9,4 5,0 0, Hallinnointipalkkioiden kasvu Muiden tuottojen kasvu Kiinteistökonsultointituottojen kasvu Operatiivisen toiminnan kulujen nousu Voitonjako-osuustuottojen kasvu Rahoitustuottojen lasku Liikevaihtoon sis. muiden tuottojen kasvu Osakkuusyhtiöiden voitosta saadun osuuden kasvu Rahastosijoitusten realisoituneiden tuottojen kasvu Rahastosijoitusten käyvän arvon kasvu 02 February

9 Liikevaihto ja liikevoitto, M Liikevaihto, muutos* +32 % Liikevoitto, muutos* +86 % 40,0 38,0 16,0 15,6 35,0 30,0 29,0 28,7 14,0 12,0 12,0 25,0 20,0 15,0 18,4 15,9 21,8 10,0 8,0 6,0 5,2 7,4 7,6 7,3 8,4 10,0 5,0 5,5 8,9 4,0 2,0 1,5 0, , * vertailukaudesta 02 February

10 Tuloskehitys, M Tulos ennen veroja, muutos* +84 % Tulos verojen jälkeen, muutos* +77 % 20,0 20,0 18,0 17,3 18,0 16,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,6 5,1 7,8 7,9 7,8 12,6 9,4 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,2 3,7 5,7 5,9 5,9 9,5 7,0 12,4 0, , * vertailukaudesta 02 February

11 Hallinnointipalkkiot vuonna 2006, M ,3 5,6 9,9 12,4 14,9 18,7 20,3 24,9 Muutos +23 % Kasvoivat vuonna 2005 perustettujen CapMan Buyout VIII ja CapMan Real Estate I -rahastojen sekä vuonna 2006 perustetun CapMan Life Science IV -rahaston maksamien hallinnointipalkkioiden seurauksena Vanhemmilta rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä pieneni vertailukauden jälkeen tehtyjen irtautumisten myötä February

12 Voitonjako-osuustuotot vuoden alusta, M 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9,4 7,5 6,6 5,7 5,7 3,8 2,6 0, Muutos +42 % Voitonjako-osuustuotot kertyivät seuraavasti: Tiimari-irtautuminen noin 3,4 milj. euroa PPTH-Norden-irtautuminen noin 2,2 milj. euroa CTC Media irtautuminen noin 1,7 milj. euroa* Puulämpö Yhtiöt -irtautuminen noin 0,9 milj. euroa Finlayson & Co:n mezzanine-lainojen takaisinmaksun vaikutus noin 0,3 milj. euroa Loput voitonjaon piirissä olevilta rahastoilta saaduista pienemmistä voitonjako-osuustuotoista Vertailukauden voitonjako-osuus tuotot syntyivät pääosin Finndomo-irtautumisesta * 1,7 milj. euron voitonjako-osuustuotoista vähemmistön osuus on 1,0 milj. euroa ja emoyhtiön omistajien osuus 0,7 milj. euroa. 02 February

13 Voitonjaon piirissä olevat rahastot Kumulatiivinen salkku hankintahintaan: Kumulatiivisen salkun käypä arvo: 19,4 milj. euroa 22,2 milj. euroa Buyout-sijoitukset Teknologiasijoitukset FV II FV III + III G Fenno Rahasto Fenno/ Skandia I Fenno/ Skandia II FM II B CapMan Real Estate I siirtyi voitonjakoon Lisätietoja: 02 February

14 Voitonjakopotentiaalin analysointi: Finnventure IV ja V -rahastot FINNVENTURE IV Rahaston koko: Kutsuttu pääoma: Salkku hankintahintaan: Salkku käypään arvoon: Kassavirta sijoittajille: 59,5 milj. euroa 59,5 milj. euroa 14,3 milj. euroa 13,9 milj. euroa 62,2 milj. euroa FINNVENTURE V Rahaston koko: Kutsuttu pääoma: Salkku hankintahintaan: Salkku käypään arvoon: Kassavirta sijoittajille: 169,9 milj. euroa 159,8 milj. euroa 65,4 milj. euroa 55,4 milj. euroa 211,3 milj. euroa Buyout-sijoitukset (80 % alkup. allokaatio) Buyout-sijoitukset (80 % alkup. allokaatio) Teknologiasijoitukset (20 % alkup. Allokaatio) Teknologiasijoitukset (20 % alkup. Allokaatio) Lisätietoja Internet-sivuilta 02 February

15 CapMan Equity VII:n salkku CAPMAN EQUITY VII A B C Sweden Rahaston koko: 156,7 56,5 23,1 67,0 Salkku hankintahintaan: 88,5 37,0 9,1 37,8 Salkun käypä arvo: 141,1 65,1 9,9 60,4 Kassavirta sijoittajille: Sijoitusfokus buyout/tech: 17,4 65 % / 35 % 3,5 100 % / 0 % 4,6 0 % / 100 % 7,5 65 % / 35 % CapManin oma sitoumus: 16 milj. euroa Buyout-sijoitukset Teknologiasijoitukset Irtautuminen tiedotettu Lisätietoja 02 February

16 Omasta taseesta tehdyt rahastosijoitukset CapMan on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja konsernin hallinnoimissa rahastoissa CapMan sijoittaa kohdeyrityssijoituksia tekeviin oman pääoman ehtoisiin rahastoihin 5 10 % kunkin rahaston kokonaispääomasta. M ,5 50,4 30,5 23,2 22,1 33,1 14,6 16,2 20,3 9, Jäljellä olevat sitoumukset kohdistuvat pääasiassa: - CapMan Life Science IV, est CapMan Buyout VIII, est CapMan Mezzanine IV, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Tehdyt sijoitukset, pääasiassa: - CapMan Buyout VIII, est CapMan Equity VII, est Access Capital Fund II, est Swedestart Tech, est February

17 Omien sijoitusten tulosvaikutus, M 5,0 Muutos +110 % 4,4 Tulosvaikutus yhteensä 4,4 milj. euroa 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 2,2 0,8 2,4 1,0 3,4 2,1 realisoituneet tuotot 0,9 milj. euroa (0,5 milj. euroa) rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset 3,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa) Käyvän arvon muutokset liittyivät etenkin arvonkehitykseen CapMan Equity VII -rahastossa 0, February

18 Liikevaihto ja tuloskehitys Hallinnoitavat pääomat 2 549,6 milj. euroa (2 176,1 milj. euroa ) Liikevaihto 38,0 milj. euroa (28,7 milj. euroa) Hallinnointipalkkiot 24,9 milj. euroa (20,3 milj. euroa) Voitonjako-osuustuotot 9,4 milj. euroa (6,6 milj. euroa) Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa heinä joulukuussa 2005) Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot 0,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa) Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus 4,4 milj. euroa (2,1 milj. euroa) 0,9 milj. euroa sijoitusten realisoituneista tuotoista (0,5 milj. euroa) 3,5 milj. euroa sijoitusten käyvän arvon muutoksista (1,6 milj. euroa) Liikevoitto 15,6 milj. euroa (8,4 milj. euroa) Tulos ennen veroja 17,3 milj. euroa (9,4 milj. euroa) Tulos verojen jälkeen 12,4 milj. euroa (7,0 milj. euroa) 02 February

19 Tuloslaskelma milj. euroa Liikevaihto Hallinnointipalkkiot Voitonjako-osuustuotot Tuotot rahastosijoituksista Kiinteistökonsultoinnin tuotot* Muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Sijoitusten käyvän arvon muutokset Muut tuotot* Operatiivisen toiminnan kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tulos verojen jälkeen 2002 FAS 20,0 15,9 3, ,6-0,0-15,3 4,7-0,5 5,2 3, FAS 18,7 17,8 0, ,3-0,0-16,8 1,8-0,4 2,2 1, IFRS 28,1 17,8 9,1 0, ,4 0,0-20,0 7,4 0,4 0,5 8,3 4, IFRS 28,7 20,3 6,6 0,5 0,9 0,4-1,6 0,0-21,9 8,4 0,3 0,8 9,4 7, IFRS 38,0 24,9 9,4 0,9 2,0 0,8-3,5 0,7-26,6 15,6 1,3 0,4 17,3 12,4 * Vuoden 2005 tuottoja kertyi heinä-joulukuussa. ** Access Capital Partnersin osakkeiden myynnin (12,5 %) osuus 0,6 milj. euroa. 02 February

20 Avainluvut milj. euroa 2002 FAS 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS Tulos/osake, 0,05 0,02 0,06 0,09 0,15 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0,04 0,02 0,06 0,09 0,15 Oma pääoma/osake, 0,71 0,61 0,59 0,64 0,74 Osinko/osake, * 0,10 0,05 0,06 0,07 0,12 Osinko/tulos, %* 222,5 327,0 94,4 78,0 80,0 Maksetut osingot, * 7,5 3,7 4,5 5,3 9,3 Oman pääoman tuotto, % 5,9 2,3 11,1 14,8 23,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 4,9 18,9 20,2 29,9 Omavaraisuusaste, % 93,2 93,6 88,8 85,8 71,6 Henkilöstö (kauden lopussa)* * Vuodelta 2006 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. ** ml. senior advisorit. 02 February

21 Varainhankinta CapMan Buyout VIII -rahastoon 440 milj. euroa CapMan RE II:n sijoituskapasiteetti nousi noin 550 milj. euroon helmikuussa 2007 päättyneellä toisella varainhankintakierroksella, varainhankinta jatkuu Oman pääoman osuus 25 % ja velkarahoituksen 75 % CapMan Life Science IV:n varainhankinta jatkuu CapMan Technology rahaston varainhankinta käynnistynyt Pohjoismaiset sijoittajat keskeisessä asemassa Tavoitteena kansainvälistää sijoittajakuntaa edelleen 02 February

22 Uudet sijoituskohteet vuonna 2006 MQ Sweden AB, Buyout, Ruotsi Tamro MedLab Oy + SelefaTrade AB + Förbandsmaterial AB Buyout, Suomi+Ruotsi Maintpartner Oy Buyout, Suomi Erottajankatu Malmin Nova -kauppakeskus 42Networks AB, Teknologia, Ruotsi Spintop Netsolution AB, Teknologia, Ruotsi Neoventa Medical AB, Life Science, Ruotsi ProstaLund AB, Life Science, Ruotsi QuickCool AB, Life Science, Ruotsi Tikkurilantie 136 Henry Fordinkatu 6 Komas Oy, Buyout, Suomi (toteutui tammikuussa 2007) 02 February

23 Irtautumiset vuonna 2006 PPTH-Norden, Buyout, Suomi Puulämpö Yhtiöt Oy, Buyout, Suomi Mehiläinen Oyj, Buyout, Suomi Kultajousi Oy, Buyout, Suomi Drobe Wool Company, Buyout, Liettua Matkatoimisto Matka-Vekka Oy, Buyout, Suomi Tiimari Oy, Buyout, Suomi RGS 90 A/S, Buyout, Tanska Nordkalk Oyj, Buyout, Suomi Finlayson & Co Oy, Buyout, Suomi (partial) Modultek Oy, Teknologia, Suomi Quartal Oy, Teknologia, Suomi AtBusiness Communications Oy, Teknologia, Suomi Sentera Plc, Teknologia, Suomi (partial) ProstaLund AB, Life Science, Ruotsi Julkistettu 2006/2007, toteutuminen 2007 Distocraft Oy, Teknologia, Suomi Eco-Dan A/S, Teknologia, Tanska Moventas Oy Buyout, Suomi 02 February

24 Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2007 tulos ennen veroja ylittää vuoden 2006 tuloksen ennen veroja. Tämä arvio perustuu tammikuun loppupuolella toteutuneeseen CapMan Real Estate I -rahaston salkun myyntiin ja rahastojen julkistamaan osittaiseen irtautumiseen Moventas Oy:stä. Näillä kaupoilla on vähemmistön osuus huomioon ottaen yhteensä noin 15 milj. euron vaikutus vuoden 2007 tulokseen. Lopullinen tulos riippuu siitä, kuinka paljon tehdään irtautumisia jo voitonjaon piirissä olevista rahastoista, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Irtautumismarkkinoiden odotetaan säilyvän hyvinä. Finnventure Rahasto V:n, Finnventure Rahasto IV:n sekä CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien aikana. Finnventure Rahasto V:n siirtyminen voitonjaon piiriin edellyttää noin 2 milj. euron nettokassavirtaa rahastosijoittajille. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on useita irtautumisprosesseja käynnissä. 02 February

25 IR-yhteyshenkilöt Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner puh. (09) Jerome Bouix, partneri, varainhankinta, IR & viestintä puh. (09) Olli Liitola, talousjohtaja, senior partner Puh. (09) Mari Reponen, viestintäpäällikkö puh. (09) February

26 Lisäkalvoja 02 February

27 Kurssikehitys (12 kk) 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, CapMan B CapMan 2000AB optiot CapMan 2003A optiot Suhteellinen CapMan B Suhteellinen OMX Helsinki 02 February

28 Osakkeenomistajat ryhmittäin % 4 % 7 % 42 % 16 % 42 % 31 % Johto ja työntekijät Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Muut osakkeenomistajat 31 % Yritykset Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkinen sektori 02 February

29 CapMan Oyj:n 12 suurinta osakkeenomistajaa Aristo Invest Oy* + Ari Tolppanen** Geldegal Oy* + Olli Liitola** Winsome Oy* + Tuomo Raasio** Vesasco Oy* Heiwes Oy* + Heikki Westerlund** Valtion eläkerahasto Novestra Ab* + Peter Buch Lund** OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Nordea Henkivakuutus Guarneri Oy* + Petri Saavalainen** Degato International SARL (Lennart Jacobsson***) Ruotsalaisen kirjallisuuden seura r.y. Osuus osakkeista % 13,2 % 6,9 % 6,9 % 5,6 % 5,1 % 3,2 % 2,5 % 2,1 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % Osuus äänistä % 21,5 % 11,4 % 11,4 % 10,7 % 7,1 % 1,7 % 5,7 % 1,1 % 0,8 % 2,0 % 0,8 % 0,6 % * CapMan Oyj:n A-osakkeet ovat yhtiön listautumishetkellä senior partnereina toimineiden henkilöiden määräysvaltayhtiöiden omistuksessa. A-osakkeilla on kymmenkertainen äänimäärä B-osakkeisiin nähden. ** Kuuluu CapManin henkilöstöön. *** Em. yhtiössä määräysvaltaa käyttävä CapManin henkilöstön jäsen, joka ei omista suoraan yhtiön osakkeita. 02 February

30 Taloudelliset tavoitteet Kasvu Kannattavuus Pääomarakenne Osinkopolitiikka - Kasvattaa hallinnoitavien rahastojen pääomia keskimäärin vähintään 15 % vuodessa - Oman pääoman tuotto yli 25 % vuodessa - Pääomarahastojen nettotuotto sijoittajille yli 15 % vuodessa - Rahoittaa noin puolet CapMan Oyj:n omista sijoituksista rahastoihinsa velkarahoituksella - Omavaraisuusaste vähintään 50 % - Maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta 02 February

31 CapManin visio Visionamme on olla haluttu pohjoismainen yhteistyökumppani pääomarahastoihin sijoittaville instituutioille ympäri maailman sekä yrittäjille paikallisesti. 02 February

32 Arvot Korkea moraali Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme luotettava kumppani ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Sitoutuminen Sitoudumme tavoitteidemme saavuttamiseen. Olemme innovatiivisia ja haluamme olla alamme edelläkävijöitä. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Aktiivinen omistajuus Olemme aktiivinen teollinen toimija, jolla on myös vahva rahoituksellinen osaaminen. Luomme pysyvää arvoa kasvun, muutoksen ja ammattimaisen hallinnoinnin kautta. 02 February

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Pörssitiedote - 10.8.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Osavuositulos 1.1.-30.9.2009

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Sisältö CapManin liiketoiminta ja päivitetty strategia Toimintaympäristö Tulos

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 2 Kaksijakoinen vuosi 2008 Onnistumisia

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, Helsinki Jerome Bouix myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner Niko Haavisto

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 1 (23) CapMan Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (43,6

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014 CapMan-konsernin tulos vuonna 2014, Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus Vuosikertomus Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey CapMan tänään 4 Vuoden 2002 tapahtumat 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Buyout 12 Teknologia 18 Life science 22 Access Capital Partners 25 CapManin hallinnoimat

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista Yhtiökokous 2015 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, CapMan Oyj Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Konserni 2011 Toimitusjohtajan katsaus... 4 CapMan lyhyesti... 6 Strategia... 7 Markkinakatsaus... 8 Rahastot... 10 CapMan-konsernin hallinnoimat

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot