CapMan Oyj osavuositulos Heikki Westerlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2007. 10.8.2007 Heikki Westerlund"

Transkriptio

1 CapMan Oyj osavuositulos Heikki Westerlund 10/8/2007 1

2 Markkinatrendejä Arvostustasot edelleen historiallisesti korkealla tasolla, erityisesti buyout- ja kiinteistökaupoissa Suurien buyout-sijoitusten kohdalla syndikoitujen velkapakettien keräämisessä on ollut havaittavissa lievää hermostuneisuutta, minkä odotetaan heijastuvan lainarahoituksen saatavuuteen ja hintaan jossain määrin kaikilla aloilla Yrityskauppa-aktiivisuus (uudet sijoitusmahdollisuudet) hyvällä tasolla Irtautumismarkkinat edelleen suotuisat Mielenkiintoisia markkinasegmenttejä kuten terveydenhoito, vaihtoehtoinen energia ja kauppa 10/8/2007 2

3 CapManin tiimeillä hyvä markkinakattavuus Pohjoismaissa Pohjoismaissa tehtiin tarkasteluvälillä 65 keskisuurta yritysjärjestelyä, joista CapMan Buyout arvioi 80% 93 teknologiayritystä keräsi Pohjoismaissa tarkasteluvälillä yli miljoona euroa - CapMan Technology arvioi näistä 72% Lisäksi valtaosa arvioimatta jääneistä yrityksistä selkeästi sijoitusfokuksen ulkopuolella 34 lääketieteen teknologiayritystä keräsi Pohjoismaissa tarkasteluvälillä yli miljoona euroa - CapMan Life Science arvioi näistä 82% *Kohdeyrityksen liikevaihto 50 milj milj. Lähde: Nordic Unquote, Venture Source, CapManin analyysi 10/8/2007 3

4 CapMan ja Altor aktiivisimmat pääomasijoittajat Pohjoismaissa keskisuurissa yritysjärjestelyissä* (välillä ) # transaktiota CapMan Altor Axcel Industri Kapital LD Equity Triton Segulah *Kohdeyrityksen liikevaihto 50 milj milj Accent Apax CVC EQT Ferd FSN Capital Nordstjernan Ratos Reiten & Co. 19 investors Lähde: Nordic Unquote, CapManin analyysi 10/8/2007 4

5 Hinnoittelun ja velkaisuusasteen kehitys Transaktioiden keskimääräinen oman pääoman osuus noin 34% Senior-rahoituksen määrä kasvaa yhdessä transaktion koon kanssa Merkkejä saturaatiosta nähtävillä 9 EV/EBITDA kertoimien kehitys (kaikki eurooppalaiset yritysjärjestelyt) 8.5x 9 Debt/EBITDA kertoimien kehitys (kaikki eurooppalaiset yritysjärjestelyt) x Lähde: S&P, European data 10/8/2007 5

6 CapManin merkittävimmät tapahtumat 2007 Uudet rahastot Uudet sijoitukset Uudet irtautumiset CapMan Life Science IV CapMan Real Estate II CapMan Technology 2007 (1. varainhankintakierros päätettiin helmikuussa 2007) TELEMARK GROUP 11 kinteistösijoitusta CapMan Real Estate I portfolio Uusia sijoituksia 161,7 milj. eurolla, lisäksi sitouduttu rahoittamaan kiinteistähankintoja ja -hankkeita 310,8 milj. eurolla 10/8/2007 6

7 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Erikoistunut vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja Hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoja Listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 Markkina-arvo 300,1 milj. euroa ml. A-osakkeet (päätöskurssi 3,89 euroa ) Kaksi toisiaan täydentävää liiketoiminta-aluetta Private Equity (buyout, techology, life science) Real Estate Hallinnoitavat pääomat noin 3,0 mrd. euroa Lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ovat yhteensä yli 2,0 mrd. euroa* Yksi alan pioneereista Perustettu 1989, pohjoismainen laajentuminen Laajentaminen kiinteistöpääomarahastoihin 2005 Aktiivinen omistaja kohdeyrityksissä ja -kiinteistöissä * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista. 10/8/2007 7

8 Hallinnoitavien pääomien kehitys Hallinnoitava pääoma, M 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, MBO Kiinteistörahastot Life Science -rahastot Teknologiarahastot Mezzanine-rahastot Buyout-rahastot Kotimainen toiminta LISTAUTUMINEN Pohjoismainen läsnäolo ja rahastot 18 % /07 10/8/2007 8

9 Tuloksen muodostuminen ( , M ) Omien rahastosijoitusten tuotot yhteensä 4,9 milj. euroa Vähemmistön osuus 7,6 milj. euroa Liikevaihto 35,6 milj. euroa Voitto ennen veroja 28,1 milj. euroa Emoyhtiön omistajien osuus 13,8 milj. euroa Liikevoitto 26,5 milj. euroa Hallinnointipalkkiot Voitonjako-osuustuotot Omien rahastosijoitusten tuotot, realisoituneet Muut liiketoiminnan tuotot Rahoitustuotot ja -kulut Kiinteistökonsultoinnin tuotot Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot Sijoitusten käyvän arvon muutokset Operatiivisen toiminnan kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 10/8/2007 9

10 Liikevaihto ja liikevoitto, M Liikevaihto Liikevoitto /8/

11 Tuloskehitys, M Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen /8/

12 Hallinnointipalkkiot vuoden alusta, M Hallinnointipalkkioiden määrä pysyi vertailukauden tasolla Katsauskauden aikana CapMan Technology 2007 ja CapMan RE II -rahastot alkoivat maksaa hallinnointipalkkioita Vanhemmilta rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä pieneni vertailukauden jälkeen tehtyjen irtautumisten myötä, esim. CapMan Real Estate I -rahaston salkun myynti /8/

13 Voitonjako-osuustuotot vuoden alusta, M Vähemmistön osuus 7,6 milj. euroa Voitonjako-osuustuotot kertyivät seuraavasti: 21,0 milj. euroa CapMan Real Estate I -rahastolta kiinteistösalkun myynnin seurauksena. Tästä emoyhtiön omistajien osuus 13,4 milj. euroa Loput 0,4 milj. euroa muodostuivat muilta voitonjaon piirissä olevilta rahastoilta /8/

14 Voitonjako-osuuspotentiaalin analysointi lyhyellä tähtäimellä: Voitonjaon piirissä olevat vanhat rahastot Nykyinen salkku hankintahintaan: Nykyisen salkun käypä arvo: 102,6 milj. euroa 105,8 milj. euroa Nykyiset salkut FV II FV III + III G Fenno Fund Fenno/ Skandia I Fenno/ Skandia II FM II B FV V RE I Buyout Salkut esitetty seuraavilla sivuilla Teknologia Lisätietoja: 10/8/

15 Voitonjako-osuuspotentiaalin analysointi lyhyellä tähtäimellä: Finnventure Rahasto V Rahaston koko: Nykyinen salkku hankintahintaan: Nykyisen salkun käypä arvo: Kassavirta sijoittajille : Voitonjako-osuustuotot CapManille (kumulatiivinen): 169,9 milj. euroa 62,4 milj. euroa 56,9 milj. euroa 213,5 milj. euroa 0,1 milj. euroa Voitonjako-osuus rahaston kassavirroista: 20 % CapManin osuus voitonjaosta: 100 % Buyout (80 % allokaatiosta) Teknologia (20 % allokaatiosta) Irtautuminen tiedotettu Lisätietoja: 10/8/

16 Voitonjako-osuuspotentiaalin analysointi lyhyellä tähtäimellä: CapMan Real Estate I Rahaston koko: 500,0 milj. euroa Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti: 80,0 milj. euroa* Nykyinen salkku hankintahintaan: 21,3 milj. euroa Nykyisen salkun käypä arvo: 24,5 milj. euroa Kassavirta sijoittajille: 183,0 milj. euroa Voitonjako-osuustuotot CapManille*: 28,5 milj. euroa** Voitonjako-osuus rahaston kassavirroista: 40 % CapManin osuus voitonjaosta: 64 % Kalevankatu 20, Helsinki Malminkaari 9, Helsinki Lönnrotinkatu 20, Helsinki Mastolan keskusvarasto, Vantaa Kauppakeskus Entresse, Espoo * Annetut sitoumukset huomioon ottaen. Velkarahoituksen osuus noin 75 % ** vähemmistöosuus huomioon ottaen Sijoitus tiedotettu 10/8/

17 Omasta taseesta tehdyt rahastosijoitukset CapMan on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja konsernin hallinnoimissa rahastoissa CapMan sijoittaa kohdeyrityssijoituksia tekeviin oman pääoman ehtoisiin rahastoihin 5 10 % kunkin rahaston kokonaispääomasta. M Jäljellä olevista sitoumuksista 75 % kohdistuu CapMan Technology 2007, CapMan Life Science IV ja CapMan Buyout VIII rahastoihin /2007 Tehdyt sijoitukset kohdistuneet pääasiassa CapMan Buyout VIII, CapMan Equity VII ja Access Capital Fund II rahastoihin 10/8/

18 Omien sijoitusten tulosvaikutus, M Tulosvaikutus yhteensä 4,9 milj. euroa realisoituneet tuotot 0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa) rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset 4,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa) Käyvän arvon muutoksiin vaikuttivat positiivisesti arvonnousu CapMan Equity VII -rahaston sijoituskohteissa, erityisesti Moventas Oy:ssä, sekä arvonkehitys Access Capital Partnersin hallinnoimissa rahastoissa negatiivisesti uusien rahastojen kulut 10/8/

19 CapMan Equity VII:ään liittyy suurin potentiaali - omien sijoitusten tulosvaikutus sekä voitonjako-osuustuotot CAPMAN EQUITY VII Rahaston koko: Nykyinen salkku hankintahintaan: Nykyisen salkun käypä arvo: Kassavirta sijoittajille: Sijoitusfokus buyout/teknologia: A 156,7 85,6 144,3 72,9 65 % / 35 % B 56,5 33,9 65,3 33,3 100 % / 0 % C 23,1 10,3 11,0 5,4 0 % / 100 % Sweden 67,0 36,6 61,7 31,3 65 % / 35 % Yhteensä 303,3 166,4 282,3 142,9 65 % / 35 % CapManin sitoumus 16,0 milj. euroa Buyout Teknologia Lisätietoja: Irtautuminen tiedotettu 10/8/

20 Liikevaihto ja tuloskehitys Hallinnoitavat pääomat 3 013,2 milj. euroa (2 322,7 milj. euroa ) Liikevaihto 35,6 milj. euroa (18,4 milj. euroa) Hallinnointipalkkiot 12,3 milj. euroa (12,4 milj. euroa) Voitonjako-osuustuotot 21,4 milj. euroa (3,8 milj. euroa) Kiinteistökonsultoinnin tuotot 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa) Liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa) Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus 4,9 milj. euroa (2,4 milj. euroa) 0,3 milj. euroa sijoitusten realisoituneista tuotoista (0,7 milj. euroa) 4,6 milj. euroa sijoitusten käyvän arvon muutoksista (1,7 milj. euroa) Liikevoitto 26,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa) Tulos ennen veroja 28,1 milj. euroa (7,9 milj. euroa) Tulos verojen jälkeen 20,9 milj. euroa (5,9 milj. euroa) 10/8/

21 Tuloslaskelma milj. euroa Liikevaihto Hallinnointipalkkiot Voitonjako-osuustuotot Tuotot rahastosijoituksista Kiinteistökonsultoinnin tuotot* Muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Sijoitusten käyvän arvon muutokset Muut tuotot** Operatiivisen toiminnan kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tulos verojen jälkeen - josta emoyhtiön omistajien osuus 2003 FAS 18,7 17,8 0, ,3-0,0-16,8 1,8-0,4 2,2 1, IFRS 28,1 17,8 9,1 0, ,4 0,0-20,0 7,4 0,4 0,5 8,3 4, IFRS 28,7 20,3 6,6 0,5 0,9 0,4-1,6 0,0-21,9 8,4 0,3 0,8 9,4 7, IFRS 38,0 24,9 9,4 0,9 2,0 0,8-3,5 0,7-26,6 15,6 1,3 0,4 17,3 12,4 12,4 1-6/07 IFRS 35,6 12,3 21,4 0,3 1,1 0,5-4,6 0,1-13,8 26,5 1,1 0,5 28,1 20,9 15,3 * Vuoden 2005 tuottoja kertyi heinä-joulukuussa. ** Access Capital Partnersin osakkeiden myynnin (12,5 %) osuus 0,6 milj. euroa vuonna /8/

22 Avainluvut milj. euroa 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 1-6/07 IFRS Tulos/osake, 0,02 0,06 0,09 0,15 0,20 Laimennusvaikutuksella oikaistu, 0,02 0,06 0,09 0,15 0,20 Oma pääoma/osake, 0,61 0,59 0,64 0,74 0,89 Osinko/osake, 0,05 0,06 0,07 0,12 - Osinko/tulos, % 327,0 94,4 78,0 80,0 - Maksetut osingot, 3,7 4,5 5,3 9,3 - Oman pääoman tuotto, % 2,3 11,1 14,8 23,4 33,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 18,9 20,2 29,9 38,6 Omavaraisuusaste, % 93,6 88,8 85,8 71,6 67,1 Henkilöstö (kauden lopussa)* * ml. senior advisorit. 10/8/

23 Varainhankinta Katsauskauden jälkeen CapMan Technology rahaston pääomat nousseet 140 milj. euroon, varainhankinta jatkuu Rahaston tavoitekoko 150 milj. euroa CapMan Life Science IV -rahaston lopulliseksi kooksi 54 milj. euroa CapMan RE II rahaston lopulliseksi kooksi 600 milj. euroa % omaa pääomaa ja 75 % velkarahoitusta Pohjoismaiset sijoittajat keskeisessä asemassa Tavoitteena kansainvälistää sijoittajakuntaa edelleen 10/8/

24 Uudet kohdeyrityssijoitukset vuonna 2007 Komas Oy, Buyout, Suomi Mirasys Oy Teknologia, Suomi Skandia Autologistics, Buyout, Suomi Novintel Oy Teknologia, Suomi Walki Group Buyout, Suomi Nacka Närsjukhus Proxima AB Buyout ja Life Science Ruotsi Movial Oy Teknologia, Suomi IT 2 Treasury Solutions Teknologia, Tanska TELEMARK GROUP Telemark Group, Buyout ja Life Science, Norja KMW Energi AB, Teknologia, Ruotsi Sijoitus tiedotettu 10/8/

25 Uudet kiinteistösijoitukset vuonna 2007 Kalevankatu 20, Helsinki Viinikankatu 49, Tampere Mastolan keskusvarasto, Vantaa Kasarmikatu 4, Hämeenlinna Malminkaari 9, Helsinki Lönnrotinkatu 20, Helsinki Parolantie 104, Hämeenlinna Kivistön maa-alue, Vantaa Kauppakeskus Skanssi, Turku Tokmannin logistiikkakeskus, Mäntsälä Kauppakeskus Entresse, Espoo Sijoitus tiedotettu 10/8/

26 Irtautumiset vuonna 2007 CapMan Real Estate I:n salkun myynti (22 kiinteistöä) LindPlast A/S Buyout, Tanska Synerco AB Buyout, Ruotsi Distocraft Oy, Teknologia, Suomi SysOpenDigia Oyj (aik. Sentera Oyj), Teknologia, Suomi MediaNorth Oy Teknologia, Suomi Osittaiset/tiedotetut irtautumiset Eco-Dan A/S, Teknologia, Tanska Moventas Oy Buyout, Suomi Secgo Sofware Oy Teknologia, Suomi Hantro, Teknologia, Suomi Avitec Oy Teknologia, Suomi 10/8/

27 Strategia CapManin strategiana on hyödyntää kasvun mahdollisuuksia vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa. Nykyisten tuotealueiden (Private Equity, Real Estate) lisäksi sijoitusluokkaan kuuluvat mm. infrastruktuurirahastot, metsärahastot ja osakemarkkinoille aktiivista omistusta hyväksikäyttäen sijoittavat rahastot. CapMan selvittää mahdollisuuksia laajentua joillekin näistä alueista ja tarkentaa tämän vuoden aikana maantieteellistä strategiaansa erityisesti Venäjän osalta. 10/8/

28 Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2007 tulos ennen veroja ylittää selvästi vuoden 2006 tuloksen ennen veroja. Lopullinen tulos riippuu siitä, kuinka moni voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävistä irtautumisista ajoittuu vuoden 2007 puolelle ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Irtautumismarkkinoiden odotetaan säilyvän hyvinä ja CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnventure Rahasto IV:n odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin viimeistään vuoden 2008 aikana. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on useita irtautumisprosesseja käynnissä. 10/8/

29 IR-yhteyshenkilöt Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner puh. (09) Jerome Bouix, partneri, varainhankinta, IR ja viestintä puh. (09) Olli Liitola, talousjohtaja, senior partner Puh. (09) Mari Reponen, viestintäpäällikkö puh. (09) /8/

30 Kurssikehitys (12 kk) /08/06 07/10/06 07/12/06 07/02/07 07/04/07 07/06/07 07/08/ /08/06 07/10/0607/12/06 07/02/0707/04/0707/06/07 07/08/07 CapMan B CapMan 2000AB optiot CapMan 2003A optiot Suhteellinen CapMan B Suhteellinen OMX Helsinki 10/8/

31 Partnerimallin vahvistuminen senior partnereiden osakkeenomistus kasvoi Kaikki senior partnerit CapMan Oyj:n osakkeenomistajia CapMan Partners B.V. toiseksi suurin osakkeenomistaja ja suurin äänivallan käyttäjä Osakemäärän jakautuminen Äänivallan jakautuminen Senior partnerit 28% 39% 37% 66% 6% Nykyiset 13 senior partneria CapMan Partners B.V. Muut omistajat 24% Nykyiset 13 senior partneria CapMan Partners B.V. Muut omistajat 10/8/

32 Osakkeenomistajat ryhmittäin % 36% 3% 9% 6% 32% 14% 36% 36% CapMan Partners B.V. sekä henkilöstön omistus Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Muut omistajat Yritykset Hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset Kotitaloudet Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja julkinen sektori CapMan Partners B.V. (CapManin senior partnerit) 10/8/

33 CapMan Oyj:n 12 suurinta osakkeenomistajaa Aristo Invest Oy + Ari Tolppanen* CapMan Partners B.V. Winsome Oy + Tuomo Raasio* Vesasco Oy Heiwes Oy + Heikki Westerlund* Geldegal Oy + Olli Liitola* Valtion eläkerahasto Novestra Ab Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Degato International SARL (Lennart Jacobsson**) Guarneri Oy + Petri Saavalainen* Osuus osakkeista % 11,0 % 6,4 % 4,8 % 4,2 % 3,8 % 3,6 % 3,2 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % Osuus äänistä % 14.8 % 24,2 % 7,5 % 2,5 % 4,0 % 7,5 % 1,9 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % * Kuuluu CapManin henkilöstöön. ** Em. yhtiössä määräysvaltaa käyttävä CapManin henkilöstön jäsen, joka ei omista suoraan yhtiön osakkeita. 10/8/

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2007. 3.5.2007 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2007. 3.5.2007 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2007 3.5.2007 Heikki Westerlund 03 May 2007 1 Vaihtoehtoiseen sijoitusluokkaan kohdistuvat varat, arviolta noin 3 triljoonaa dollaria, maailmanlaajuisesti JPMorganin

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.9.2007 31.10.2007 Heikki Westerlund 31/10/2007 1 Markkinatrendejä Suurien buyout-sijoitusten kohdalla syndikoitujen velkapakettien keräämisessä on ollut hermostuneisuutta,

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 10.8.2006 Heikki Westerlund 10 August 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006 25.10.2006 Heikki Westerlund 25 October 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 29.3.2007 Adams-Sali Heikki Westerlund toimitusjohtaja CapMan Oyj 29.3.2007 1 Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvun taustalla asiakaskysyntä Uusina sijoittajaryhminä

Lisätiedot

CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund

CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund CapMan Oyj:n vuoden 2006 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 2.2.2007 Heikki Westerlund 02 February 2007 1 Vuoden 2006 kohokohdat Kasvun vuosi kaikkien tunnuslukujen osalta Pääomien kasvu 17 %, tavoite

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2008. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 7.5.2008 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2008. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 7.5.2008 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.2008 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund Markkinatrendejä Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysyntä on jatkanut kasvuaan, ja yhä useammat instituutiot allokoivat

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 27.3.2008

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 27.3.2008 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 27.3.2008 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2007 Vuosi 2008 Tulevaisuuden näkymät 2 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan

Lisätiedot

CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 31.1.2008 Heikki Westerlund Markkinatrendejä Pääomasijoitustoiminnan arvioidaan kasvavan Euroopassa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä,

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 30.6.2008 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund Toimintaympäristö Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysyntä on jatkanut kasvuaan, ja yhä useammat instituutiot allokoivat

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Pörssitiedote - 3.5.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella 28,1 milj. euroon (8,9 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj:n vuoden 2008 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 29.1.2009 Heikki Westerlund

CapMan Oyj:n vuoden 2008 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 29.1.2009 Heikki Westerlund CapMan Oyj:n vuoden 2008 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund Markkinatilanteen vaikutus CapManin toimintaan yhteenveto Irtautumismarkkinat ovat nyt hetkellisesti pysähdyksissä, ja

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus tammi syyskuu Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus tammi syyskuu Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund Markkinatilanteen vaikutus CapManin toimintaan Varainhankinta: Uusien rahastojen kerääminen on muuttunut

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja 7.4.2009 Sisältö CapMan tänään Markkinatilanne Vuosi 2008 Vuosi 2009 Tulevaisuuden näkymät 2 Kaksijakoinen vuosi 2008 Onnistumisia

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Osavuositulos 1.1.-30.9.2009

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Pörssitiedote - 3.5.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Erinomainen alkuvuosi, tulevaisuuden näkymät hyvät Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella 28,1 milj. euroon (8,9 milj.

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, Helsinki Jerome Bouix myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner Niko Haavisto

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos CapMan-konsernin vuoden 2012 tulos Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

CapMan Building successful businesses

CapMan Building successful businesses CapMan Building successful businesses 14.-15.11. 2012 Lennart Simonsen toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix senior partner Sijoitus Invest 2012, Wanha Satama, Helsinki Tietyt tähän materiaaliin

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj.

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (35,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2007). Vertailukaudelle

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Pörssitiedote - 15.11.2001 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 CapManin tammi-syyskuun tulos 20,8 milj. euroa CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 10,1 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 31.3.29 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 12.5.29 Heikki Westerlund Markkinatilanteen vaikutus CapManin toimintaan yhteenveto CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 6.8.2015

CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 6.8.2015 CapMan-konsernin tulos tammi kesäkuussa 2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä Vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.9.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.9.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.9.2012, Helsinki Lennart Simonsen toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Sisältö CapManin liiketoiminta ja päivitetty strategia Toimintaympäristö Tulos

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme. www.global-reports.com

Ota askel eteenpäin kanssamme. www.global-reports.com Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 1 (21) CapMan Oyj Pörssitiedote 12.5.2009 klo 8.45 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006). Liikevoitto 31,4 milj.

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014 CapMan-konsernin tulos vuonna 2014, Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki,

CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, CapMan Oyj:n tulos tammi syyskuussa 2016 Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2011 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2011 tulos CapMan-konsernin vuoden 2011 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuositulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuositulos 1.1. 3.6.29 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 7.8.29 Heikki Westerlund CapManin tase vahvistuu Rahastosijoitustoiminta Pörssitiedote 7.8.29 CapMan myy 13,6 milj. euron sitoumukset

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2006

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2006 Pörssitiedote - 2.2.2007 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi, hallituksen osinkoehdotus 0,12 euroa osakkeelta Hallinnoitavat pääomat nousivat edellisvuodesta

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Alkuvuosi kokonaisuutena hyvä, uusia sijoituksia runsaasti

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Alkuvuosi kokonaisuutena hyvä, uusia sijoituksia runsaasti 1 (22) CapMan Oyj Pörssitiedote 10.8.2007 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Alkuvuosi kokonaisuutena hyvä, uusia sijoituksia runsaasti Konsernin liikevaihto nousi katsauskaudella

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 Pörssitiedote - 5.11.2002 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 CapManin tammi-syyskuun tulos 3,1 milj. euroa, liikevaihto kasvoi ja rahastojen sijoitusten määrä lisääntyi CapMan Oyj -konsernin

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos tammi maaliskuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 7.5.

CapMan-konsernin tulos tammi maaliskuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 7.5. CapMan-konsernin tulos tammi maaliskuussa 2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä Vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat

Lisätiedot

Osavuositulos

Osavuositulos Osavuositulos 1.1. 30.6.2011 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus,, Helsinki Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä,

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 1 (22) CapMan Oyj Pörssitiedote 8.8.2008 klo 9.45 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 19,5 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2007 Erinomainen tulos, osinkoehdotus 0,16 euroa osakkeelta Liikevaihto nousi 51,6 milj. euroon (38,0 milj.

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2007 Erinomainen tulos, osinkoehdotus 0,16 euroa osakkeelta Liikevaihto nousi 51,6 milj. euroon (38,0 milj. CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2007 Erinomainen tulos, osinkoehdotus 0,16 euroa osakkeelta Liikevaihto nousi 51,6 milj. euroon (38,0 milj. euroa vuonna 2006). Liikevoitto nousi 29,8 milj. euroon

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj CapMan on listattu pääomarahastojen hallinnointiyhtiö

Lisätiedot

CapMan 25 vuotta pääomasijoittajana Pohjoismaissa ja Venäjällä

CapMan 25 vuotta pääomasijoittajana Pohjoismaissa ja Venäjällä CapMan 25 vuotta pääomasijoittajana Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2009

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2009 1 (22) CapMan Oyj Pörssitiedote 5.2.2010 kello 8.15 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2009 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat vuonna 2009: Konsernin liikevaihto oli 36,3 milj. euroa vuonna 2009

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Pörssitiedote - 10.8.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 1 (21) CapMan Oyj Pörssitiedote 5.11.2010 kello 8.30 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi syyskuussa 2010: Konsernin liikevaihto oli 29,7 milj.

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (16,5

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 1 (23) CapMan Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuu 2008 Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 27,2 milj. euroa (43,6

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 2 (29) CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2013: Konsernin liikevaihto oli 29,8 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Pörssitiedote - 6.8.2004 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Sijoitustoiminta aktiivista, irtautumismarkkinat paranemassa CapMan Oyj -konsernin (CapMan) tammi kesäkuun 2004 liikevaihto

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010 1 (21) CapMan Oyj Pörssitiedote 6.8.2010 kello 8.30 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi kesäkuussa 2010: Konsernin liikevaihto oli 21,0 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Pörssitiedote - 5.5.2004 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta, irtautumismarkkinoiden odotetaan edelleen paranevan CapMan Oyj -konsernin (CapMan) tammi

Lisätiedot

Osavuositulos

Osavuositulos Osavuositulos 1.1. 30.9.2011 Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista ja markkinaennusteista sekä lausumat, joissa

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2009 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 5.2.2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2009 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 5.2.2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, senior partner Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 5.2.2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, senior partner Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden 2009 tulos 2 5.2.2010 CapManin merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

CapMan H tiedotustilaisuus

CapMan H tiedotustilaisuus CapMan H1 2010 tiedotustilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, toimitusjohtajan sijainen, senior partner Niko Haavisto, talousjohtaja CapMan organisation CapMan Oyj:n

Lisätiedot

CapMan Oyj vuosikertomus

CapMan Oyj vuosikertomus CapMan Oyj vuosikertomus 2008 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ CapMan lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia ja tavoitteet 4 Liiketoiminta 6 Taloudelliset tavoitteet ja konsernin avainluvut 8 CapMan

Lisätiedot

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista Yhtiökokous 2015 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, CapMan Oyj Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

CapMan-konsernin tammi kesäkuun 2014 tulos

CapMan-konsernin tammi kesäkuun 2014 tulos , Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos tammi syyskuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 5.11.

CapMan-konsernin tulos tammi syyskuussa 2015. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä 5.11. CapMan-konsernin tulos tammi syyskuussa 2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsingissä Vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Pörssitiedote - 5.5.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Hallinnoitavat pääomat nousivat tammi-maaliskuussa 2 245,3 milj. euroon (1 376,1 milj. euroa 31.3.2005). Liikevaihto nousi

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 9.8.2012 kello 9.00 CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 13,2 milj. euroa (15,7

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Hallinnoitavat pääomat nousivat tammi-maaliskuussa 2 245,3 milj. euroon (1 376,1 milj. euroa 31.3.2005). Liikevaihto nousi 8,9 milj. euroon (5,5 milj.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssiaamu Helsinki, perjantai Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

Osavuositulos

Osavuositulos Osavuositulos 1.1. 31.3.2011 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus,, Helsinki Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä,

Lisätiedot

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Hans Christian Dall Nygård, toimitusjohtaja, Norum Petri Saavalainen, senior

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 16,5 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtajan katsaus Niko Haavisto vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Pörssitiedote - 20.8.2001 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 CapManin tammi-kesäkuun tulos hyvä CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 7,7 milj. euroa (17,4 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Pörssitiedote - 4.11.2003 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Sijoitustoiminta jatkui aktiivisena, irtautumiset vähäisiä CapMan Oyj -konsernin (CapMan) tammi syyskuun liikevaihto oli 13,8

Lisätiedot

CapMan-konsernin tammi syyskuun 2013 tulos

CapMan-konsernin tammi syyskuun 2013 tulos CapMan-konsernin tammi syyskuun 2013 tulos Carnegien lounastilaisuus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote Pörssitiedote - 3.2.2006 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Hallinnoitavat pääomat nousivat yli 2 miljardin euron, tulos parani Hallinnoitavat pääomat nousivat vuonna 2005 merkittävästi

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

CapMan Oyj:n tulos tammi maaliskuussa Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki,

CapMan Oyj:n tulos tammi maaliskuussa Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, CapMan Oyj:n tulos tammi maaliskuussa 2016 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Niko Haavisto, talousjohtaja Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät

Lisätiedot

CapMan kasvua listaamattomista yrityksistä ja kiinteistöistä. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2015

CapMan kasvua listaamattomista yrityksistä ja kiinteistöistä. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2015 CapMan kasvua listaamattomista yrityksistä ja kiinteistöistä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Arvopaperin Rahapäivä Sisältö Toimintaympäristö Esimerkkejä sijoituskohteista ja niiden arvonluonnista Miksi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Pörssitiedote - 10.5.2005 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Aktiivinen alkuvuosi sijoitus- ja irtautumistoiminnassa Liikevaihto kasvoi tammi maaliskuussa 5,5 milj. euroon (5,3 milj.

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden lopussa 2322,7 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2002

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2002 Pörssitiedote - 14.2.2003 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2002 Pääomien kasvun ja pohjoismaistumisen vuosi CapMan Oyj -konsernin (CapMan) vuoden 2002 liikevaihto oli 20,0 milj. euroa (13,1 milj.

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus Pörssitiedote - 4.11.2004 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 CapMan paransi tulostaan, myös irtautumismarkkinat parantuivat CapMan Oyj -konsernin (CapMan) tammi syyskuun 2004 liikevaihto

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot