Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla"

Transkriptio

1 Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti

2 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä Haltu työryhmän toimeksianto Viestintä Nykytila Toimintaympäristön muutokset Hyöty- ja riskianalyysi Odotukset ja tarpeet Konsernipalvelut Palvelukokonaisuudet Sopimusohjaus ja keskeiset periaatteet Sisäinen palvelukeskus, toimintatapamäärittelyä Kustannushyöty Tavoiteasetantaa Toteuttamissuunnitelma Toiminta-ajatusluonnos, visioluonnos sekä kriittisiä menestystekijöitä Organisaatiomalli ja johdon roolit sekä tiimityön malli Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet sekä kirjallisesti esitetyt palautteet...37 Liitteet...39

3 3(40) 1. Tiivistelmä Kuntaliitoksen nykytilakartoituksina selvitettiin myös talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen operatiivisen työn laajuus. Kartoitus tehtiin kaikissa Oulun kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa sekä Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulunsalon kaikissa yksiköissä. Tässä kartoituksessa selvisi, että Uudessa Oulussa tämän alueen osaajia on yhteensä n Talous- ja henkilöstöhallinnon tietyissä prosesseissa (suurimmat: palkanlaskenta, kirjanpito, maksuliikenne ja osto- ja myyntireskontrat) on syntymässä alueellinen palvelukeskus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Uuteen yhtiöön siirtyy yli 90 henkilöä. Uudessa Oulussa olisi tämänkin jälkeen yli 500 toimistoalan operatiivista osaajaa. Kyselyssä kysyttiin myös henkilöiden eläköitymissuunnitelmia. Vapaaehtoisista vastauksista saatiin tieto, että n. 120 henkilöä suunnittelee eläköitymistä 2018 loppuun mennessä siten, että lähivuodet ovat eläköitymismääriltään isoimmat. Kuntaliitos tuottaa tilanteen, jossa hallinnossa on päällekkäisiä osaajia. Talouden ja hallinnon tukipalvelujen toimintaympäristössä on kuntaliitoksen lisäksi muitakin merkittäviä muutostekijöitä esim. työprosessien sähköistyminen ja automatisoituminen (esim. sähköiset henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmät). Uudessa Oulussa on myös vähemmän hallintokuntia kuin esim. nykyisessä Oulun kaupungissa. Työryhmä on pohtinut laajemminkin näihin sisäisiin palveluihin liittyviä toiminta-ympäristömuutoksia kappaleessa 5. Tukipalvelutyössä on siis olemassa vähentämismahdollisuus monen muuttujan yhteissummana. Jos luonnollinen poistuma pystyttäisiin hyödyntämään, on operatiivisissa palveluissa 5,1 M :n säästöpotentiaali, josta n. 1 M, on alueellisen palvelukeskuksen toiminnoissa ja loput Oulun kaupunkiin jäävissä palveluissa. Kustannushyötylaskelmat on esitetty tässä raportissa kappaleessa 10. Kustannussäästömahdollisuuden hyödyntäminen vaatii prosessien kehittämistä sekä luonnollisen poistuman ja urakiertohalukkuuden hyödyntämistä. Nämä taas vaativat osaamisen kehittämistä.

4 4(40) Uuden Oulun johtamisjärjestelmävalmistelussa on tukipalveluissa esitetty kaksi keskitettyjen palvelujen mallia. 1) Konsernin strategiset ja johtamista tukevat tukipalvelut tuotetaan keskitetysti konsernipalveluissa, esim. controller -toiminnot tila ja hankesuunnittelu viestintä lakiasiat riskienhallinta projektinhallinta 2) Konsernin operatiiviset tukipalvelut tuotetaan keskitetysti liikelaitoksissa, esim. asiakaspalvelut talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut sekä johdon assistenttipalvelut hankinnat tilahallinto Uudessa Oulussa on myös joukko liikelaitoksia. Oulussa Oulun Konttori on toiminut nyt viisi vuotta laaja-alaisena sisäisenä palvelukeskuksena (nykyinen palveluvalikoima ja muut perustiedot liitteenä 1). Operatiivisten toimistopalveluiden kehittäminen ja tämän työn toimintaympäristössä olevan kehityspotentiaalin hyödyntäminen voidaan tehokkaasti toteuttaa sisäisellä palvelukeskusmallilla. Sisäisen toimistoalan tukipalveluihin keskittyvän palvelukeskuksen hyötyjä ovat mm. seuraavat (ks. kappale 6): Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tukipalvelujen omistajaohjausmahdollisuus ja kehityksen kokonaisseuranta Yhden toimijan vastuulla oleva yhtenäinen rajapinta alueelliseen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen Palveluprosessit ja liikelaitokset voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja ilman tukipalvelujen tuotantoriskiä Yhtenäinen prosessien kehittäminen (mm. tietojärjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen) ja uusien toimintatapojen tehokas hyödyntäminen Raportoinnin yhtenäinen laatu ja esimiestuki Osaamisen kehittäminen ja asiakastarpeen mukaisuus Konsernipalvelujen linjausten tehokas käytännöllistäminen Laajat urakiertomahdollisuudet ja henkilökunnan yhtenäinen kohtelu

5 5(40) Keskeistä on myös se, että sisäisen palvelukeskuksen mallissa toimistoalan tukipalveluissa on kattavasti käytössä sisäinen sopimusohjaus ja palvelusopimus, johon palvelut on tuotteistettu ja niiden palvelutasot on määritelty. Näin viimeinenkin laaja tukipalvelutuotanto tulisi sopimusohjauksen piiriin. Koska Oulunsalossa ja Kiimingissä on jo käytössä laaja-alaiset sisäiset tukipalvelupalvelukeskusmallit, toteutetaan myös periaatetta hyödyntää Uuden Oulun rakentamisessa nykyisten kuntien parhaita käytäntöjä. Kun tässä puhutaan palvelukeskusmallista, tarkoitetaan palvelujen hallinnollisen vastuun keskittämistä yhdelle yksikölle, ei välttämättä fyysistä keskittämistä. Palvelukeskuksen ja asiakkaiden välisissä keskusteluissa sekä sopimuksissa selviää lopullisesti, mitkä palvelut on hyvä tuottaa lähellä asiakasta ja onko joukossa palveluita tai palvelun osia, joita voidaan fyysisesti keskittää samoihin tiloihin. Tässä raportissa kuvattu sisäinen palvelukeskus on Uusi Oulun Konttori (liikelaitoksen nimi voi muuttua), jonka uudenlaisen toimintatavan määrittely kuuluu myös työryhmä toimeksiantoon. Kun nyt liikelaitos on toiminut pääosin tuotantolähtöisyyttä painottavalla toimintaperiaatteella, jatkossa toimintatapaa kuvaa myös asiakasläheisyys ja asiakaskohtaiset palvelut. Tällä hetkellä esim. Oulun kaupungissa on järjestetty hyvin erilailla lähiesimiehen työn tuki esim. tietojärjestelmien käytössä. Myös sisäisessä palvelukeskusmallissa on mahdollisuus halutuntasoiseen esimiestukeen asiakkaan valinnan mukaan. Yleisemminkin sisäisen palvelukeskuksen toiminta lähtee asiakkaiden tilauksista ja tarvemäärityksistä. Prosessien kehittämisen lisäksi mallissa on keskeistä asiakaskohtaiset ratkaisut ja tilaukset. Merkittävää on myös se, että sisäisen palvelukeskusmallin laajassa muodossa, ei synny rajapintoja palvelukeskuksessa ja hallintokunnissa tehtävän tukipalvelun välille, koska kaikki operatiiviset tukipalveluprosessit ovat yhden yksikön vastuulla. Suunnitellun sisäisen palvelukeskuksen palvelut kattavat kaiken toimistopalvelut talous- hallinto ja henkilöstöpalveluissa, myös koulusihteereiden ja johdon assistenttien tuottamat palvelut. Mallin käyttöönotto tapahtuisi vaiheittain niin, että viimeistään mennessä malli on käyttöönotettu palveluprosesseissa ja niihin kuuluvissa liikelaitoksissa sekä konsernihallinnossa. Pääsääntöisesti käyttöönotto tapahtuisi kuntaliitoksen palvelujen yhdistämisaikataulun mukaisesti, mutta voitaisiin sopia myös asiakaskohtaisesti. Muissa liikelaitoksissa käyttöönotto tapahtuisi vasta kuntaliitoksen jälkeen. Yhtiöille palvelujen käyttö olisi vapaaehtoista. Kuntaliitoskunnista Oulun kaupunkiin siirtyvä henkilöstö siirtyisi palvelukeskukseen hallinnollisesti samalla aikataululla kuin muukin tulevien palveluprosessien ko. tukihenkilökunta. Tässä raportissa on analysoitu niitä odotuksia ja osaamistarpeita (kappale 7), joita tulevilla asiakkailla olisi sisäiselle palvelukeskukselle. Asiakkaan odottavat etenkin

6 6(40) laajaa ja joustavaa tukea ydinprosessien toiminnalle, moniosaamista ja korkeaa tietojärjestelmäosaamista. Lisäksi työryhmässä on suunniteltu sopimusohjauksen periaatteita ja sisäisen palvelukeskuksen alustavaa toimintatapamäärittelyä ja muita toimintaperiaatteita (ks. kappaleet 8 ja 9). Palvelusopimuksella määriteltäisiin mm. asiakaskohtainen palvelukonseptin sisältö, laatutasot sekä asiakkaan ja palvelutuottajan vastuu. Myös hinnoittelumallia on suunniteltu alustavasti. Sisäisen palvelukeskusmallin toimintatavan kuvaamiseksi raportti sisältää myös alustavan toiminta-ajatuksen, visio ja strategiset päämäärät sekä alustavan ylätason organisaatiomalli. Lisäksi on kuvattu johdon roolit sekä vastuut sekä tiimityön toimintamallia (kappaleet 13 ja 14). Lisäksi raporttiin on kerätty elokuiselta henkilökunnan kuulemis- ja keskustelukierrokselta niissä esiin nousseet keskusteluteemat ja ammattijärjestöjen jo aiemmin esiin nostamat huolet (kappale 15).

7 7(40) 2. Haltu-työryhmän toimeksianto Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti työryhmän : Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen Uudessa Oulussa (ns. Haltu-työryhmä). Työryhmän kokoonpano Timo Nousiainen, työryhmän puheenjohtaja Pirjo Mäkinen, valmisteluvastuullinen Esa Katajamäki/Hannele Pöykkölä Maria Ala-Siuru Jyrki Ojala Anne Piikivi Heidi Alatalo Mika Penttilä Päivi Saari Antti Koistinen Ari Ylinärä Elsa Väänänen Kaisu Paananen, Jyty Karita Alanko-Ojala, JHL Seija Mäenpää, sihteeri ( alkaen Jussi Kauppi) Toimeksiannon tavoitteet ja tehtävät olivat seuraavat: - tavoitteena on Uuden Oulun hallinnon tukipalvelujen organisointi niin, että kuntaliitoksen hyödyt saavutetaan ja siirrytään sopimusohjaukseen - tehtävänä on valmistella sisäisen palvelukeskusmallin käyttöönotto- ja toteutussuunnitelma talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottamisessa Toimeksiannon aikataulu oli seuraava: Mallin käyttöönoton valmistelu mennessä ja toteutussuunnittelu mennessä. Työryhmä jatkaa seuranta/asiakasryhmänä saakka. Toimeksianto koskee Uuden Oulun peruskuntaa, sisäisiä ja ulkoisia liikelaitoksia ja myös yhtiöt voivat halutessaan ostaa palveluja sisäisestä palvelukeskuksesta. Toimeksianto ei koskenut päällikkötasoa eikä controllereita. Työryhmällä on ollut kuusi kokousta ja kaksi työpajapäivää, joihin osallistui noin 70 henkilöä.

8 8(40) 3. Viestintä Haltu-työryhmä määritteli muutosviestinnän keskeisiä periaatteita kokouksessaan Työryhmän viestintäsuunnitelman mukaan muutosviestinnän tarkoitus on auttaa ymmärtämään muutoksen syyt ja sen tavoitteet, muutoksen merkityksen työprosesseissa ja tavoissa sekä tehdä muutostyötä yhdessä henkilökunnan kanssa ja siten auttaa heitä sitoutumaan muutokseen. Viestintä voi olennaisesti vähentää henkilöstön kokemaa epävarmuutta muutostilanteessa ja voidaan rohkaista ihmisiä näkemään muutos mahdollisuutena ja ohjata vastarinta positiiviseksi voimavaraksi. Viestinnän perusperiaatteita Haltu-työryhmässä: Haltu-työryhmän perusviesti on, että kyseessä on yksi Uuden Oulun johtamisjärjestelmäratkaisu: uudessa Oulussa henkilöstö-, talous- ja hallintopalvelut tuotetaan sisäisellä palvelukeskusmallilla Viestinnässä on käytössä parhaat madolliset viestintäkanavat Yhtenäinen infoaineisto käytössä Viestitään avoimesti, vuorovaikutteisesti ja tasapuolisesti Uuden Oulun kuntien henkilöstöä Viestitään suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista Mahdollisen mediaviestinnän hoitaa työryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen

9 9(40) 4. Nykytila Toimistohenkilöstön nykytilan kartoitus tehtiin syksyllä 2010 kuntaliitoskunnista, (Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii, Oulunsalo ja Oulu). Kartoituskyselyyn antoi tiedot yli 600 henkilöä. Nykytila kartoitettiin taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja hallinnon palveluista. Lisäksi mukana kartoituksessa oli erityisryhmiä kuten koulusihteerit, virastomestarit, painatuspalvelut, hankintapalvelut, sekä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiva toimistohenkilöstö. Kartoitus ei koskettanut päällikkötasoa, controller eikä johtajatasoa. Kartoituksen Oulun Konttoria laajemmasta kattavuudesta sovittiin projektipäällikkö Nousiaisen ja Marja Ala-Siurun kanssa. Nykytilan kartoitus toteutettiin yksilötasolla. Kartoituksessa kysyttiin henkilön nimi, nimike, viran/työsuhteen kokoaikaisuus, yleiskuvaus tehtävästä, työyksikkö, laskennallinen eläkkeelle jäänti vuosi. Lisäksi henkilöt arvioivat tehtävien jakaantumisen henkilötyövuotena (HTV) taloushallintoon, henkilöstöhallintoon ja hallintopalveluihin. Myös nämä pääkohdat on jaoteltu alakohtiin. Yksilötasoinen nykytilan kartoitus toteutettiin tarkalla tasolla, jotta se mahdollistaisi tarkan jatkosuunnittelun ja saadaan lähtötilatiedot tulevaan kehityksen seurantaan. Oulun kaupunki on merkittävästi keskittänyt vuodesta 2006 alkaen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja hallinnon tukipalveluja sekä kaupunkilaisten asiakaspalveluja palvelukeskusmalliin, Oulun Konttoriin. Oulun Konttorin prosessinosissa työn tuottavuus on 4,5 vuoden aikana kohonnut n. 45 %. Nykytilan kartoituksessa näkyykin selkeästi, että hallintokunnissa on merkittävästi vähemmän henkilöstöhallinnon palveluja kuin taloushallinnon palveluja nyt, kun palvelut on keskitetty. Taloushallinnon palveluista merkittävä osa asiakkaan puolella on ostolaskuihin ja myyntilaskuihin liittyvää sekä taloussihteeritehtävät, joita on mm. talousarvioon, seurantaan ja tilinpäätökseen liittyviä tehtäviä. Hallinnon palvelut taas koostuvat lähinnä erilaisista sihteeritehtävistä. Operatiivisesta tukihenkilöstöstä työskentelee taloushallinnon tehtävissä n. 34 %, henkilöstöhallinnon tehtävissä n. 20 % ja erilaisissa hallinnon tehtävissä n. 46 %. Taulukossa on nykytilakartoituksessa liitoskunnista ilmoitetut henkilömäärät. Luvut pitävät sisällään myös alueelliseen palvelukeskukseen siirtyvät n. 90 henkilöä.

10 10(40) Tässä kartoituksessa kartoitettiin myös koulusihteeripalvelut, koska ko. ammattiryhmän tehtävät liittyvät merkittävästi mm. palkanlaskentaan ja muuhun henkilöstöhallintoon sekä taloushallinnon prosesseihin. Lisäksi tehtäviin kuuluvat rehtoria tukevat assistenttitehtävät, yleiseen kaupungin hallintoon sekä oppilashallintoon liittyvät tehtävät. Koulusihteerit ovat myös ryhmänä kohtalaisen suuri (n. 60 henkilöä) ja siten merkittävä osa kaupungin operatiivisissa tukipalveluissa. Liitoskunnat Henkilölukumäärä Haukipudas 42 Kiiminki 35 Oulunsalo 25 Yli-Ii 8 Oulu 504 Yhteensä 614

11 11(40) 5. Toimintaympäristön muutokset Työryhmä teki kartoitettuun työhön liittyvän toimintaympäristötarkastelun. Kartoituksen ulkopuolelle rajautuivat yleiset kuntiin kohdistuvat toimintaympäristötekijät esim. julkisten palvelujen tuottavuuden lisäyspaineet. Tällä hetkellä on menossa kuntaliitoksen lisäksi monia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttava toimistohenkilöstöön, sen laatuun, määrään ja tuottavuuteen. Näistä suurimmat ovat: talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke (Oulu ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) prosessien sähköistäminen ja toimistotyön väheneminen/loppuminen sekä uudet osaamistarpeet omistajaohjauksen muut mahdolliset linjaukset, jotka välillisesti vaikuttavat toimistotyyppiseen työhön

12 12(40) Toimintaympäristön keskeisimpiä muuttujia ovat: Tärkeimmät muuttujat Mitä tarkoittaa Konkretiaa (mitä ratkaistava) Kuntaliitoksen myötä tämänkin alueen asiantuntijoissa on päällekkäistä osaamisresurssia. Kuntaliitoksessa tavoitellaan n. 20 M kustannussäästöjä, josta tämän osan potentiaali on n. 5,1 M. Oulunsalossa ja Kiimingissä hyviä kokemuksia laajasta sisäisestä tukipalvelukeskusmallista. Yleiskustannukset nousee: viiden kunnan yleiskustannukset Uudelleensijoituspainetta Tilahaasteita, mihin ihmiset sijoittuvat. Uuden Oulun johtamisjärjestelmässä on vain kolme suurta palvelukokonaisuutta. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietyt prosessit muodostuvat omaksi organisaatiokseen (alueellinen yhtiö) Kaupungin puolelle jäävissä prosessiosissa on vielä runsaasti kehittämismahdollisuuksia (Deloitte2008). Konsernipalveluille tulee uusi rooli Monituottajamallin nykyistä laajempi käyttö Alihankinta ja ulkoisten palvelujen käyttömahdollisuudet lisääntyy myös tukipalveluissa Kaupungin yhtiömallin mahdollinen lisääntyvä käyttö Tuottaa myös päällekkäisyystilannetta sekä kustannushyötypotentiaalia. Kaupungin ja yhtiön välinen rajapintavastuun tulee olla keskitetty ja tehokas. Huonosti hoidettu rajapinta maksaa. Hyvä rajapinta luo hyvät toimintaedellytykset yhtiölle ja tehostaa kaupungin puolen prosessinosia. Ko. työssä jatkuu kehitys, jossa prosessit sähköistyvät/ automatisoituvat ja sitä kautta tapahtuu työn vähenemistä/ loppuminen tai tulee aivan uudenlaisen osaamisen tarvetta. Uusia rajapintoja esim. taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ydinprosesseissa (esim. talousarvioprosessi) Substanssipalveluiden monituottajamalli vähentää ko. palvelujen tarpeita Yleiskustannukset nousee Uudelleensijoituspainetta Rajapinnan hoito palvelukeskukseen: tehtävät ja vastuut määriteltävä. Yhtenäinen tehokas kehittäminen, kehityksen seuranta. Uudelleen kohdentamis/sijoituspainetta. Vastuut ja velvollisuudet ratkaistava Uudelleensijoitus

13 13(40) Talous- ja henkilöstöhallinnon alueellisen palvelukeskuksen perustaminen asettaa haasteita kaupungin puolelle jäävään toimistotyöhön. Uuden Oulun talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivinen prosessinosan ja alueellisen palvelukeskuksen rajapinta saadaan tehokkaammin kuntoon nykyistä laajemmalla keskittämisellä (osaamisten ja henkilöstön) eli yhtenäisellä, yhden toimijan vastuulla olevalla rajapinnalla. Toimivalla rajapinnalla mahdollistetaan molempien organisaatioiden tehokkuus ja toimivuus sekä mahdollisimman kustannustehokas kokonaisprosessi. Myös Uuden Oulun omaan toimintaan jäävän prosessinosan tuottavuuden kehitys pystyttäisiin varmistamaan toimistopalveluja nykyistä laajemmin keskittämällä. Toimistotyön työtapojen sähköistyminen ja automatisoituminen on viime vuosina keskittynyt etenkin talous- ja henkilöstöhallinnon perusprosesseihin eli siihen työhön, joka tällä hetkellä on esim. Oulun kaupungissa kuulunut Oulun Konttorille. Vuonna 2008, kun suurien kaupunkien prosessien tehokkuutta vertailtiin keskenään, konsulttina toiminut Deloitte totesi, että vaikka Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit olivat vertailluista kunnista parhaiten kehittyneet, Oulun Konttorin asiakkaiden puolella on edelleen runsaasti kehittämispotentiaalia. Nyt myös näiden prosessinosien kehittämiseen on tullut uusia työvälineitä ja mahdollisuuksia. Jos jatkossa tehdään ratkaisuja, joilla osa kunnan nykyistä toimintaa siirtyy konserniyhtiöille tai jos kaupungin ydinprosesseissa ostopalvelujen määrä lisääntyy merkittävästi, on tällä myös toimistotyöhön välillisesti vähentäviä vaikutuksia. Samaan suuntaan voi viedä asiakasvalinnan lisääntymiskehitys.

14 14(40) 6. Hyöty- ja riskianalyysi Haltu-työryhmä analysoi kokouksessa sisäisen palvelukeskusmallin hyötyjä. Tiivistäen hyödyt voi määritellä seuraavasti: Kuntaliitoksen tuottamien hallinnon yhdistämisen realisointi Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tukipalvelujen omistajaohjausmahdollisuus ja kehityksen kokonaisseuranta Yhden toimijan vastuulla oleva yhtenäinen rajapinta alueelliseen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen Palveluprosessit ja liikelaitokset voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja ilman tukipalvelujen tuotantoriskiä Raportoinnin yhtenäinen laatu ja esimiestuki Yhtenäinen prosessien kehittäminen (mm. tietojärjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen) ja uusien toimintatapojen tehokas hyödyntäminen Osaamisen kehittäminen ja asiakastarpeen mukaisuus Konsernipalvelujen linjausten tehokas käytännöllistäminen Laajat urakiertomahdollisuudet ja henkilökunnan yhtenäinen kohtelu Siirtyminen sopimusohjaukseen ja palvelusopimuksilla tapahtuvaan tilaukseen Työryhmän hyötyanalyysi lähestyi hyötyjä kaupunkikonsernin, johdon sekä konsernipalvelujen näkökulmasta sekä sisäisen asiakkaan, talouden, henkilöstön ja prosessinäkökulmista:

15 15(40) Näkökulmat Konserni/johto/kons ernipalvelut Hyöty o Kustannustehokkuuden lisäysmahdollisuus o Kuntaliitoksen hyötyjen realisoiminen ja hallintoresurssien optimointi o Palvelukeskusmalli mahdollistaa toimivan omistajaohjauksen ko. alueella o Siirtyminen sopimusohjaukseen: kustannustietoisuuden lisääntyminen o Tukee alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön tehokkaita toimintaedellytyksiä o Uuden Oulun käyttöön parhaat toimintatavat (Oulunsalo ja Kiiminki) o Yhdenmukaistaa toimintaa parantaa laatua, myös asiakaslaatua o Tehostaa ja yhtenäistää konsernilinjausten käytännöllistämistä o Varmistaa tietojärjestelmien ja uusien sähköisten käytäntöjen maksimaalisen hyötykäytön o Henkilöstön uudelleen kohdentamismahdollisuus tukipalveluissa joustavasti o Tehostaa päätöksenteon tukiprosesseja Asiakas - sisäinen o Sopimusohjaus, tuotteistetut ja hinnoitellut palvelut, kustannusten läpinäkyvyys o Asiakkaan resurssien vapautuminen ydintoimintoihin o Riskitön palvelutuotanto o Asiakaslähtöiset palvelut ydintoimintojen tukemiseen: tilaus asiakastarpeen mukaan o Osaaminen asiakastarpeen mukaan, myös erityisosaaminen o Palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa o Asiakasratkaisut heti kaikkien asiakkaiden hyödyksi o Tarvittava esimiestuki tietojärjestelmien käytössä ja uusien järjestelmien käyttöönoton tehokas tuki o Mahdollistaa raportointiprosessin yhtenäisen laadun ja esimiestuen. Talous Henkilöstö Prosessinäkökulma o Kustannustehokkuuden lisääntyminen o Tuotteistetut ja hinnoitellut palvelut: kustannusten läpinäkyvyys o Tuottavuuden lisäysmahdollisuudet luonnollista poistumaa hyödyntämällä isossa yksikössä hyvät o Tuottavuuden kehittymisen seuranta ja kehittyminen koko prosessissa hallintaan o Sisäinen bencmarking mahdollisuus esim. yleiskustannukset o Moniosaaminen ja/tai ammattitaidon syventäminen o Saman alan ammattilaiset samassa yksikössä, asiantuntijayksikön edut o Ammatti-identiteetti kasvaa o Mahdollistaa joustavan työkierron o Systemaattinen osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen (mm. osaamistiimit), myös erityisosaaminen o Työmäärän tasaisempi jakaantuminen o Saman alan työtekijöiden samanlainen kohtelu o Prosessien tehokas kehittäminen yhtenäisin keinoin o Yhtenäiset prosessit ja käytännöt, vähentää rajapintoja o Mahdollistaa joustavan reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin

16 16(40) Myös mallin riskejä analysoitiin: Riskit Asiakkaan näkökulmasta o Palveluntuottaja ei kuuntele riittävästi asiakasta ja asiakkaan tarpeita o Asiakaspalautetta ei kerätä riittävästi kehittämisen tueksi o Asiakkaan odotukset palvelulle eivät toteudu o Laatu ei säily nykyisenlaisena o Asiakastuntemus ei ole riittävää o Asiakasvuorovaikutus ei ole riittävää o Asiakas ei saa tilaamaansa palvelua Henkilöstön näkökulmasta o Henkilöstön identiteettiongelmat alkuvaiheessa o Palvelukeskusmallin tavoitteet jäävät henkilökunnalle epäselviksi Palvelukeskuksen näkökulmasta o Johto ei tue riittävästi mallin toimintaperiaatteita o Asiakas ei tue muutosta o Asiakas vertailee vanhaan toimintaan o Yhteistyö ei kehity kumppanuudeksi o Luottamus osapuolien välillä ei kehity riittävän nopeasti o Osaaminen kehittyy hitaasti ei vastaa asiakkaan odotuksia o Eläköityminen ja osaamisen siirtäminen o Yhteiset tavoitteet palvelujen kehittämiseksi jäävät puutteellisiksi tai niitä ei aseteta o Asiakas ei tue palvelutuottajan henkilöstön urakiertohalukkuutta o Kustannustehokkuus ei lisäänny odotetulla nopeudella prosessien kehittäminen ei edisty mm. tietojärjestelmien tehokäytöllä luonnollisen poistuman hyödyntäminen ennen kuntaliitosta ei toteudu asiakas tilaa ylilaatua o Prosessien yhtenäiset parhaat käytännöt eivät edisty o Henkilökunta ei sitoudu toimintamalliin ja luottamus ei lähde kehittymään o Uudenlainen toimintakulttuuri (asiakaspalvelukulttuuri) ei kehity riittävän nopeasti o Viestintä ei tue toimintamallia: se ei ole tarpeeksi monipuolista ja tehokasta

17 17(40) 7. Odotukset ja tarpeet Työryhmä kokoontui työpajatyöskentelyyn Työpajaan työryhmän jäsenet olivat kutsuneet n. kolme jäsentä edustamistaan tahoista ja osallistujia oli yhteensä 42. Työpajoja oli neljä ja ne oli muodostettu Uuden Oulun valmistelussa olevan johtamisjärjestelmän mukaisesti: konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Elinkeinopalveluiden edustajia ei työpajassa ollut mukana. Työpajoissa määriteltiin asiakkaan odotuksia sisäisen palvelukeskuksen palveluille sekä palveluihin liittyviä osaamistarpeita. Taustamateriaalina työlle oli työryhmässä valmisteltu toimintaympäristön analyysit ja hyötyanalyysit. Palvelukonseptin sisällön suunnittelussa näkökulma oli myös tulevaisuuden tarpeissa. Työryhmissä oli mahdollisuus tehdä myös alustavaa arviointia siitä, halutaanko palvelu etä- vai lähipalveluna. 7.1 Konsernipalvelut Konsernipalvelujen erityisiä odotuksia sisäisen palvelukeskuksen palveluille ovat: Konsernilinjausten käytännöllistäminen Ylimmän johdon kattava, monipuolinen ja asiantunteva tuki Palvelujen luotettavuus ja tietojen oikeellisuuden ymmärtäminen Palvelujen laatu ja laadun valvonta Kokonaisuuksien hallinta Analyyttisyys Palvelujen räätälöinti Selkeät rajapinnat konsernipalvelujen ja sisäisen palvelukeskuksen välillä Konsernipalvelujen näkökulmasta ei niinkään ole merkitystä sillä tuotetaanko palvelut lähi/etäpalveluna.

18 18(40) 7.2 Palvelukokonaisuudet Yleiset odotukset palveluilla ovat: Yhteistyö ja jatkuva vuorovaikutuskulttuuri toimintatapana Säännöllinen asiakaspalaute- ja seurantajärjestelmä käytössä Palveluja mahdollisuus tuottaa lähi- ja etäpalveluna: ratkaistava palvelukohtaisesti Palvelut tulee räätälöidä asiakaskohtaisesti Asiakastuntemus tärkeä (asiakkaan substanssituntemus) Kehittämisen jatkuvuus Laadun varmistus palveluissa Palveluprosessien mallintaminen Selkeät rajapinnat ja vastuumäärittelyt konsernipalvelujen ja sisäisen palvelukeskuksen sekä asiakkaan välillä Raporttien ja kyselyjen (DW, Cocnos, Zef, Vaarain, CRM yms 1 ) tuottaminen (oikea-aikaisuus) ja niiden sisällöllisen laadun varmistaminen (tietojen luotettavuus), tapauskohtaisesti myös analysointia analysointi pääosin asiakkaalla Konsernilinjausten käytännöllistäminen ja tuki Henkilöstöraporttitietojen tuottaminen analysointi pääosin asiakkaalla Talousprosessien tuki Henkilöstöasioiden tuki, erityisesti pienet yksiköt Tietojärjestelmien käytön tuki (ESS 2, Osta 3, Vaarain, HR 4 ja yleiset toimistotyökaluohjelmat yms.) Viranhaltijapäätösten (päätöksen tekoprosessin) valmisteluun liittyvä tuki Hankintaprosessiin liittyvä tuki (esim. ostoehdotusten tekeminen järjestelmään ja käytön tuki) Yleensä esimiestuki 1 DW,Cocnos= toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmä (mm. tilastot, henkilöstötiedot, talousluvut), Zef- järjestelmä= kyselyt, arvioinnit ja analyysit järjestelmä, Vaarain= tapaturmien ja läheltäpititilanteiden seurantajärjestelmä) CRM- asiakkuuden hallintajärjestelmä 2 ESS palvelusuhdetietojärjestelmä, palkanlaskennan esijärjestelmä 3 Osta- hankintojen tilausjärjestelmä, kilpailuttamisesta maksuun prosessin osajärjestelmä 4 HR- järjestelmät mm. rekrytointi ja matkahallintajärjestelmä (M2)

19 19(40) Odotuksia taloushallinnon- ja henkilöstöhallinnon ja hallinnon osaamiselle Eritysosaaminen ja syvällinen osaaminen Substanssiosaamista o tilaaja ja palvelun tuottaja: erilaista osaamistarvetta Talousprosessien kokonaisosaaminen (talousarvio, seuranta ja tilinpäätös) Henkilöstösuunnittelu ja työpanoslaskentaosaaminen Tuotteistamis- ja hinnoitteluosaaminen Kirjanpito-osaaminen (laskentatoimen prosessien osaaminen, sisältä osin kun ei siirry alueelliseen palvelukeskukseen) Palvelusuhdeasioiden osaaminen (sisältä osin kun ei siirry alueelliseen palvelukeskukseen) Projektien taloushallinto ja maksatushakemukset, myös EU-projektit Raporttien tietosisällön oikeellisuuden ymmärtäminen ja varmistaminen Tietojärjestelmäosaaminen (ks. tietojärjestelmien tuki) Tiedonhankinta- ja selvitystyötaidot (vertailut yms) Analysointiosaaminen Moniosaaminen ja moniammatillinen osaaminen Asiakaskohtaisen osaamisen jatkuva kehittäminen Hallintokuntakohtainen virka- ja työehtosopimusten tuntemus Odotuksia johdon sihteerien osaamiselle Kokonaisuuksien hallintaa Sosiaalisia taitoja Kielitaidot Tiedonhankintataitoja Tietojärjestelmätaitoja Kalvo- ja muun esitysmateriaalin käsittelytaitoja Työpajatyössä syntyi sisäisen palvelukeskuksen alustavaa palvelukonseptointia niistä palveluista, jotka eivät jo ole Oulun Konttoriin keskitettyä palvelua eivätkä ole siirtymässä alueelliseen palvelukeskukseen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu palvelukonseptia. Ko. tukipalvelut muodostuvat asiakaskohtaisista räätälöidyistä palveluista, prosesseista/tai prosessin osista tai asiakkaan tukipalvelukokonaisuuksista.

20 20(40) Taloushallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut Hallintopalvelut Talousprosessien tukipalvelut Talousarvio Seuranta ja raportointi Tilinpäätös Tuotteistaminen ja hinnoittelu Sisäisen valvonta (mm. hallintosäännön vuosipäätösten valmistelua, käyttöoikeuksien hallinta: (yhtenäiset mallinnetut käytännöt) Tilaus- ja ostolaskuprosessi (tilausehdotukset, tiliöinnit, asiatarkastukset, sopimukselliset laskut, skannauspalvelut) Taloushallinnon järjestelmät Projektien taloushallinto EU-projektien taloushallinnon kokonaistuki Taloushallinnon linjausten ja ohjeiden käytännöllistäminen Tiedonhankinta- ja selvitystyöt Tilastot (valtakunnalliset) Henkilöstöprosessien tukipalvelut Henkilöstösuunnittelu (ta-prosessi) Henkilöstöseuranta- ja raportointi (mm. henkilöstöraportti) Työpanoslaskenta Palvelusuhdeasiat Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Rekrytointipalvelut (rekrytointi ja sijaisvälitys) Henkilöstöhallinnon linjausten ja ohjeiden käytännöllistäminen Tiedonhankinta- ja selvitystyöt Hallintopalvelujen tukipalvelut Johdon sihteeripalvelut Päätöksenteon valmisteluun liittyvät palvelut (mm. viranhaltijapäätökset) Matkahallintapalvelut Arkistopalvelut Erilaiset kyselyt ja raportointi ja osin analysointi (Zef ja CRM) Dokumenttien hallinta Hallinnon linjausten ja ohjeiden käytännöllistäminen Skannauspalvelut Tiedonhankinta- ja selvitystyöt

21 21(40) 8. Sopimusohjaus ja keskeiset periaatteet Sisäisellä palvelukeskusmallilla talous-, henkilöstö ja hallinnon tukipalveluissa siirrytään sopimusohjaukseen, jossa suurin osa kaupungin muista sisäisistä tukipalveluista jo onkin tällä hetkellä. Työryhmä määritteli palvelusopimuksen periaatteiksi seuraavia asioita: Palvelusopimus Sopimusohjaus Palvelukonseptin sisältömäärittely Laatutasomäärittely Vastuumäärittelyt Hinnoittelumalli Yleisperiaatteita - Sopimusohjaus koostuu sopimuksesta ja sopimuksella ohjauksesta -Sopimusohjauksen kohteena ovat palvelutuotteet ja niiden aikaan saaminen - Yhteistyö ja kumppanuus korostuvat tilaajan (konsernipalvelut, palvelukokonaisuudet, liikelaitokset) ja palvelutuottajan välisessä toiminnassa - Yhteisellä tiedolla on suuri merkitys sopimusohjauksen prosessissa - Asiakasvastuut määritelty asiakkaalla ja palvelukeskuksessa - Asiakaskohtaiset räätälöinnit tilaajan ja palveluntuottajan välillä - Sovitaan asiakkaan kannalta kustannustehokkaat palvelut, joissa hyödynnetään kaupungin parhaita käytäntöjä - Keskitetyissä palveluissa painottuu palveluntuottajan standardointi - Palvelu on asiakkaalle kokonaisuus: rajapinnat poistuvat, tukipalvelun yhdyspinnat eivät näy asiakkaalle: vastuu kokonaisuudessaan palveluntuottajalla - Lähipalvelut tai etäpalvelu - Lähipalveluiden fyysinen sijoittuminen (esim. palvelukokonaisuuden sisällä) - Substanssituntemuksen aste - Osaamisen tason määritys (osaamisprofiilimääritykset) Asiakkaan (tilaajan) ja palvelun tuottajan vastuumäärittely - Työnjohto keskitetyissä palveluissa palvelukeskus, lähipalveluissa työnjohto: palvelukeskus, substanssityön määritys asiakas - Koneet ja laitteet: keskitetyissä palveluissa palvelukeskus, lähipalveluissa asiakas - Tilat: keskitetyissä palveluissa palvelukeskus, lähipalveluissa asiakas - Työsuojelu: keskitetyissä palveluissa palvelukeskus, lähipalveluissa asiakas - Osaamisen kehittäminen: Pääosin palvelukeskuksessa ja asiakkaan substanssiin liittyvä koulutus asiakkaalla -Palvelujen omakustannushinnoittelumalli - Palautusmalli: asiakas maksaa palveluista todellisen toteutuman periaatteella, vuositasoinen tasaus - Lähipalveluissa tuotteistetut alkuvaiheessa etupäässä henkilötyön myyntiin perustuvat hinnat - Keskitetyissä palveluissa pääosin suoritepohjainen tai tuntityöhön perustuva hinnoittelumalli - Osassa palvelutasoluokituksen mukainen hinnoittelu - Kiinteät vuosisopimukset, kuukausilaskutus - Tilaukseen perustuvat lisäpalvelut - Konsernipalvelut määrittää kohdentamisperiaatteet esim. palvelut, joita ei kohdenneta asiakassopimuksiin

Onnistunut muutosprosessi Oulun

Onnistunut muutosprosessi Oulun 1 Onnistunut muutosprosessi Oulun Konttorissa 15.10.2009 Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori, johtaja 15.10.2009 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko 2 Yleistä Oulun Konttorista Perustettu

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin?

Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Talous- ja kehittämispäällikkö Seija Mäenpää, Oulun Konttori Itä- ja Pohjois-Suomen yksikön johtaja, valmennuskonsultti Markku Oikarinen,

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Seija Mäenpää, johtaja 1 27.9.2012 Kirkkohallituksen organisaatio Kirkon palvelukeskus, Kipa 1.1.2012 2 27.9.2012 Kirkon palvelukeskus Johtokunta aloitti

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Yhteispalvelu Kiimingissä. Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva

Yhteispalvelu Kiimingissä. Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva Yhteispalvelu Kiimingissä Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva KIIMINGIN KUNTA Oulusta 20 km asukasluku 13 253 as (31.12.2011) keski-ikä 32,6 v uusi Oulu 1.1.2013-

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot