Konsernihallinto ja -palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernihallinto ja -palvelut"

Transkriptio

1 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta operatiivisesta tasosta, mikä koostuu hallinnollisista ja talouden tukiprosesseista ja asiointiprosesseista. Erillisyksikkönä toimii myös ruokapalvelut. USO 2 työpajassa keväällä 2014 pohdittiin lähinnä konserniesikunnan, strategisen ohjauksen kehittämistarvetta. Lähtökohtana oli tiedossa olevat eläköitymiset, kuntalain muutokset, liiketoiminnan yhtiöittämisvelvoitteet, uuden strategian aiheuttamat tarkistustarpeet organisaatioon. Lisäksi toimintaympäristön muutokset kuten kuntarakenneasiat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaikuttavat. Työpajassa nousi esille edellä todetun lisäksi useita asioita. Näitä olivat mm. valmistelutehtävien resurssointi, controller-toiminta, konserniohjauksen vahvistaminen, viestintä, talousohjauksen vahvistaminen, tietohallinto ja kokonaisarkkitehtuuri, henkilöstöhallinnon merkitys ja rooli, elinvoima-asiat. Työpajassa todettiin, että avoinna olleiden keskeisten vakanssien täytöllä voi olla vaikutusta organisaation kehittämiseen. Samoin uudistettavalla kuntalailla voi olla vaikutusta. Todettiin, että myös toimivat kuntakonserni hanke tuo oalta osaltaan valmisteluaineistoa tähän valmisteluun. 1

2 Kuntaliitoksen jälkeen muodostettu vastuualuejako ja vastuualueiden tehtäväkokonaisuuksien kuvaus on alla. Yhdistymispalvelut liitettinn vuoden 2013 alussa kansliaan. Hallinto/kanslia - Hallinnon ohjaus ja yhteiset palvelut - Päätöksenteko ja luottamushenkilöpalvelut - Kirjaamo ja arkistopalvelut - Lakipalvelut ja vaalit - Hankintojen ohjaus ja kehittäminen - Viestinnän ohjaus ja kehittäminen - Osallisuus ja vaikuttaminen - Johdon tuki, kaupunginjohtajan varamies tehtävät - Sisäiset palvelut - Ruokapalvelu Talous ja it -Talouden suunnittelu, ohjaus seuranta ja raportointi -Konsernin rahoitus ja maksuliikenne -Toimialojen/konsernin taloushallintopalvelut -Taloushallintopalvelut (tilitoimisto) -Tietohallintopalvelut, tietoliikenne ja monistamo -Riskienhallinta Henkilöstö -Henkilöstön ja työyhteisöjen tuki -Henkilöstösuunnittelu, kehittäminen ja rekrytointi -Palvelussuhdeasiat -Palkkahallinto -Yhteistoiminta-asiat -Työsuojelu -Uudellenensijoittaminen -Henkilöstöviestintä Työllisyysasiat ( Vuodesta 2013 alkaen työllisyysasiodein koordiinointi kuuluu kanslialle) Yhdistymispalvelut - Aluetoimikunta - Yhdistymissopimus - Maaseutuasiat - Aluetoimistot ( vuodesta 2013 alkaen osa kansliaa) 2

3 Elinkeino- ja kaupunkikehitys - Elinkeinopolitiikan strategien ohjaus -Liikelaitokset ohjaus -Elinkeinotoimialan yhtiöiden ohjaus -Kaupunkikehityksen kehityshankkeet -Elinkeinotoimen verkostot -Elinkeinotoimen maankäyttö -Elinkeinoviestintä -Yhtiöiden hallintoelimissä jäsenyydet Suunnittelu ja aluekehitys - Kaupungin strategia Kehittäminen/hanke-toiminta, ulkoinen ja sisäinen - Aluekehitys ja seutuyhteistyö -Joukkoliikenne -Alueelliset innovaatioverkostot/-ohjelmat -Taloussuunnittelu(osa) -Valmiussuunnittelu -Tilastot Matriisimaisesti hoidettavia prosesseja -Omistajapolitiikka ja konserniohjaus - Kuntayhtymäohjaus - Kehittämishankkeet -Henkilöstöresurssit -Kansainvälisyys - Ym, Ym Huom! Työmäärältään eri tehtävät vaihtelevat paljon toisistaan USO 2 työpajassa sovittiin, että valmistellaan pari vaihtoehtoa. Kun keväällä 2014 avoinna olleet virat on täytetty ja myös kuntalain sisältö on tiedossa sekä toimivat kuntakonsernit hanke on päättynyt, voidaan vaihtoehtoehdoissa ottaa tämä huomioon. Vaihtoehdot poikkeavat siinä montako vastuualuetta muodostuu. Periaatteena tulisi olla matala, turhaa byrokraattista hierarkiaa lisäävien portaiden välttäminen, mutta toisaalta tavoitteiden toteutumisen kannalta oikeita kokonaisuuksia. Tietenkin tarvitaan asiakokonaisuuksien ja erillisten asioiden osalta vastuualueiden yhteistyötä. 1.Työpajassa yhtenä vaihtoehtona esitetty kolmen vastuualueen malli Vastuualueet: 1) hallinto+henkilöstö+it, 2) talous ja 3) elinkeino+suunnittelu+alueiden kehittäminen Hallinto+henkilöstö+it vastuualueen tehtävät nykyinen kanslia ja henkilöstöpalvelut kokonaisuutena ja taloushallinnosta tietohallinto, muualle siirrettäviä ruokapalvelu, maaseutupalvelu ja aluetoimistot. 3

4 Talous vastuualue nykyinen taloushallinto- ja palvelut ilman tietohallintoa, lisäksi riskienhallintasuhteessa yhtiöihin sekä sisäinen controller. Elinkeino+suunnittelu+alueiden kehittäminen vastuualueen nykyinen elinkeinot ja kaupunkikehitys sekä suunnittelu ja aluekehitys vastuualue muualle siirrettynä liikelaitosten ohjaus, joukkoliikenne ja toisaalta lisänä maaseutupalvelut, aluetoimistot ja paikkatieto Arviointi Tuoko turhaa hierarkista byrokratiaa? Yleensä Kokkolan kokoluokan kaupungissa henkilöstöpalvelut on omana vastuualueenaan. Tietohallinto on perinteisesti kuulunut yhteen talouden kanssa historiallisista syistä. Konserni strategisella tasolla tietohallinto ohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin osalta voisi hyvin kuuluakin yhteen hallinnon kanssa korostaen koko toiminnan kattavaa digitalisointia ja sähköisiä palveluja. 2. Suunnittelu ja aluekehitys vastuualueen sekä taloushallinnon vastuualueen yhdistäminen talous- ja strategiavastuualueeksi. Neljän vastuualueen malli Talous- ja strategia vastuualue nykyinen taloushallinto- ja tietohallinto sekä suunnittelu ja aluekehitys. Muut vastuualueet pääosin ennallaan. Arviointi Hyvä puoli tässä olisi se, että strategian keskeinen toteuttamisväline on talousarvio ja taloussuunnitelma. Mutta osa nykyisistä suunnittelu ja aluekehityksen vastuualueen tehtävistä jäisi irrallisiksi. 4

5 3. Suunnittelu ja aluekehitys vastuualueen sekä elinkeinot ja kehittäminen vastuualueiden yhdistäminen elinkeinot/elinvoima ja kaupunkikehitys Elinkeinot/elinvoima ja kaupunkikehitys vastuualueet nykyinen elinkeino ja kehittäminen sekä suunnittelu ja aluekehitys Konsernihallinnon ja -palvelujen toimintasäännössä suunnittelu ja aluekehityspalvelujen tehtävät on määritelty seuraavasti: 1 huolehtia kaupungin strategian valmistelusta, seurannasta 2 seurata yleistä aluekehitystä 3 huolehtia seutuyhteistyöstä 4 koota päätöksentekoa palvelevia tilastoja 5 osallistua kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin kehittämishankkeisiin 6 huolehtia keskushallinnon joukkoliikenneasioiden valmistelusta 7 osallistuminen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun 8 huolehtia muista erikseen määrättävistä tehtävistä 9. kaupunkiorganisaation johtamisjärjestelmän ja ohjausjärjestelmän kehittäminen kaupunginjohtajan määräämän työnjaon mukaisesti Nykyisten elinkeinot ja kehittäminen vastuualueen lisäksi seuraavat tehtävät elinkeinot/elinvoima ja kaupunkikehitys vastuualueelle kaupungin strategian valmistelu ja strategiatyön ohjaaminen strategiset kehittämishankkeet konsernirakenteen ja organisaation sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen kaupunkipolitiikka 5

6 kuntien yhteistyö ja kuntarakenneasiat aluekehittäminen ja alueellinen elinvoima tietohuolto ja aluekehityksen seuranta ja ennakointi muut tehtävät valmiussuunnittelu - siirtyy kanslian vastuulle myöhemmin joukkoliikenneasiat - siirtyy tekniselle palvelukeskukselle myöhemmin Asiantuntijavakanssit - kehitysjohtaja - suunnittelupäällikkö - strategiapäällikkö Arviointi Osittain heterogeeninen tehtäväkokonaisuus, kun mukana osa tehtäväkokonaisuutta koskee kunnan oma organisaatio ja toisaalta kuntakonsernia, kuntien yhteistoimintaa sekä markkinoita ja kolmatta sektoria. Mutta uudessa kuntalaissa käytettävä kunnan toiminnan käsite kattaa kaikki nämä lain edellyttämän kunnan strategian Mutta toisaalta poistuu nykytilanteesta osan tehtäväkokonaisuuden osalta häilyvä rajapinta. Toisaalta kaupunginstrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman yhteys tulee varmistaa. Esitys Tässä vaiheessa toteutetaan vaihtoehto 3. 6

KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA

KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA KAUPUNKISTRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET KONSERNIHALLINNOSSA Kh 20.1.2003 Kaupunginjohtaja Rantanen: "Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2001 kaupunkistrategian. Sitä täydentävät toimialakohtaiset

Lisätiedot

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Kari Hakari TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 1 / 20 07 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino:

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaation valmistelu. Organisaatiotoimikunta 10.5.2010 Projektisuunnitelmaluonnos

Uuden sukupolven organisaation valmistelu. Organisaatiotoimikunta 10.5.2010 Projektisuunnitelmaluonnos Uuden sukupolven organisaation valmistelu Organisaatiotoimikunta 10.5.2010 Projektisuunnitelmaluonnos Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus Kohta 5 Organisaatio ja johtaminen Vuoden 2009 alussa käynnistetään

Lisätiedot

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 TAMPEREEN KAUPUNKI PÄIVITETTY 18.4.2005 12:13 Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 Toimintamallin uudistamistoimikunta 18.4.2005

Lisätiedot

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Sisältö 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 4 1.1. Tausta ja lähtökohdat... 4 1.2. Hankkeen laajuus ja tehtäväalueet...

Lisätiedot

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 22.4.2010 Julkaisija: Etukannen kuva: Takakannen kuva: Painatus: Turun

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 61 KÄYTTÖTALOUSOSA 62 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 22 495,7 1 003,6-21 492,1 01 Kaupunginvaltuusto 244,0 0,0-244,0 04 Kaupunginhallitus 13 346,9 741,5-12

Lisätiedot

P e r u s t e l u o s a

P e r u s t e l u o s a P e r u s t e l u o s a Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet PERUSTELUOSA, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen sekä intranet-hanke, joka parantaa kaupungin sisäistä tiedonkulkua ja tiedon löytämistä. Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hallintoryhmä

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI

JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI KUNNANJOHTAJIEN NA KEMYKSIA KUNTAKONSERNIN JOHTAMISESTA ELINA LAAVI 11.9.2013 KUNTAMARKKINAT TUTKIMUSKYSYMYS Millaiset ovat konserniohjauksessa toimivat käytännöt monituottajamallissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintastrategia

Helsingin kaupungin hankintastrategia Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin hankintastrategia 2011 Helsingin kaupungin hankintakeskus 20.5.2011 Sisällysluettelo Saatteeksi... 4 Tiivistelmä... 5 1. Johdanto ja toimintaympäristö... 6 1.1. Rajaukset...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista Kouvolan kaupunki Selvitys henkilöstöresursseista SISÄLLYS 1 Taustaa... 1 1.1 Kaupunginhallituksen toimeksianto... 1 1.2 Talouden sopeuttamistarpeet... 1 1.3 Toteutettu organisaatiouudistus... 2 1.4 Prosessiorganisaatioon

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007

TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.4.2008 TAMPEREEN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Sisällysluettelo 1. Toiminnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Arto Kosken esitykseen, Elinvoima kaupunkiseudulla Mitä hyötyjä kuntaliitoksesta kaupunkiseudulla?

Kommenttipuheenvuoro Arto Kosken esitykseen, Elinvoima kaupunkiseudulla Mitä hyötyjä kuntaliitoksesta kaupunkiseudulla? Kommenttipuheenvuoro Arto Kosken esitykseen, Elinvoima kaupunkiseudulla Mitä hyötyjä kuntaliitoksesta kaupunkiseudulla? kuntajohtajapäivät 11.8.2011 - Timo Nousiainen meren ja kolmen joen kaupunki Yhteensä

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin organisaation ja johtamisen kehittäminen

Kokkolan kaupungin organisaation ja johtamisen kehittäminen Kaupunginhallitus 431 13.08.2012 Kaupunginhallitus 442 20.08.2012 Kokkolan kaupungin organisaation ja johtamisen kehittäminen 845/00/01/05/2010 KH 431 Valmistelija: Suunnittelujohtaja Seppo Kässi, puh.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa

Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa KT Kuntatyönantajat Helsinki 2015 Kirjoittaja: Jari Salomaa 1.painos ISBN

Lisätiedot

ESPOON TIETOHALLINNON KEHITTÄMISOHJELMA 2006 2010

ESPOON TIETOHALLINNON KEHITTÄMISOHJELMA 2006 2010 ESPOON TIETOHALLINNON KEHITTÄMISOHJELMA 2006 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO...7 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...9 2.1 Toimintaympäristön muutostekijöitä...9 3 TIETOHALLINNON NYKYTILAN HAASTEET...11

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) 3 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys

Lisätiedot