Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin?"

Transkriptio

1 Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Talous- ja kehittämispäällikkö Seija Mäenpää, Oulun Konttori Itä- ja Pohjois-Suomen yksikön johtaja, valmennuskonsultti Markku Oikarinen, Rastor Oy

2 Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Tässä 40 minuutin tietoiskussa: case Oulun Konttori; kuvaus organisaation kehittämisestä syntyvaiheista (v. 2005) nykyiseen menestykseen johdon rooli organisaation/henkilöstön kehittämisessä Rastorin rooli johdon ja koko henkilöstön valmentajana tulokset, johtopäätökset, kysymykset, keskustelu

3 Oulun kaupunginhallituksen päätös : konsernin taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja hallinnollisten palvelujen perustoimintoja varten perustetaan palvelukeskus tavoitetilaan siirtyminen on vaiheistettava ja siihen on kytkettävä muutosta tukeva henkilöstön valmennus, jonka yhteydessä henkilöstö osallistuu jatkosuunnitteluun ja muutoksen toteuttamiseen.

4 Muutosvalmennuksen suunnittelun lähtökohdat: vanhan ja uuden organisaatiokulttuurin taistelu ; hinnoittelu, tehokkuus, sopimukset, yritysmäisyys, johtaminen, osallistuminen, vuorovaikutus, avoimuus, läpinäkyvyys muutoksen ymmärtämisen ja hyväksymisen haasteet, muutoksen näkeminen mahdollisuutena sitoutuneen johdon osallistuminen, kasvojen antaminen muutokselle asiakas-, prosessi- ja tiimiajattelun läpilyönti kaikkien osalta

5 Muutosvalmennuksen ohjelma kolme vaihetta: 1. Orientoituminen muutokseen (n. 350 hlöä) 2. Muutoksen tekeminen yhdessä (n. 200 hlöä) 3. Muutoksen johtaminen (n. 50 hlöä)

6 1. Orientoituminen muutokseen: johdon viesti muutosvalmennuksen tavoitteet muutosanalyysi; johtaminen, strategia, asiakas/tilaaja, tiedot, työntekijä, prosessit, tulokset avoin keskustelu, kysymykset, epäilyt esille muutosanalyysin tulokset kerättiin saatiin ammattiryhmittäin kuva muutokseen liittyvistä oikeista ja virheellisistä tiedoista/mielikuvista

7 2. Muutoksen tekeminen yhdessä: koko palvelukeskukseen siirtyvä henkilöstö osallistui tavoitteena mahdollisimman vuorovaikutteinen valmennus, jonka tehtävänä oli 1. asettaa muutos oikeaan mittakaavaan 2. auttaa ymmärtämään oma rooli ja vastuut muutoksessa 3. auttaa ymmärtämään edessä oleva kulttuurin muutos 4. opettaa hyödyntämään prosessi- ja tiimiorganisaation menetelmiä ja työkaluja omassa työssään

8 2. Muutoksen tekeminen yhdessä (jatkuu ): orientaatiopäivän muutosanalyysin tulokset tuotiin seuraavaan vaiheeseen; odotukset, haasteet, pelot valmennusprosessin osana hyödynnettiin Johdettu muutos toimintamallia. Mallin avulla osallistujat saivat käsityksen muutosprosessin kokonaiskuvasta ja hahmottivat siihen liittyvät kriittiset tekijät (vaiheet, roolit, vastuut, organisaatiokulttuurin merkitys) tiimi- ja prosessitoiminta käytännössä ja omalla kielellä vaikean jargonin välttäminen työpajoja, ryhmätöitä, keskustelua, uskaltamista, esiintymistä

9

10 3. Muutoksen johtaminen: Kohderyhmänä hallintokuntien (asiakas) ja Oulun Konttorin esimiehet. Tavoite: Osallistujat muodostavat kuvan Oulun Konttorin muutosprosessiin liittyvistä johtamisen haasteista sekä Oulun konttorissa että hallintokunnissa.

11 3. Muutoksen johtaminen Oulun Konttorin johdon viesti edistettiin uuden organisaation / prosessien rajapintojen välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta sopimusympäristön käytännön haasteet; asiakaslähtöisyyden kehittämisestä huolimatta asiakkailta tuleva muutosvastarinta kulttuurin muuttumisen hitaus esimiesten rooli muutoksen aikaansaamisessa

12 Muutosvalmennuksen onnistumisen kannalta tärkeää: 1. Ohjausryhmätyöskentely 2. Jatkuva palautteen kerääminen ja arviointi 3. Nopea reagointi muutostarpeisiin 4. Johdon osallistuminen valmennuksen kaikkiin vaiheisiin ja tilaisuuksiin 5. Avoin, kyseenalaistamisen salliva ilmapiiri 6. Uusien käsitteiden avaaminen tutulle kielelle

13 Muutosvalmennuksesta muutoksen johtamiseen Ensikertaisen strategian ja arvojen yhdessä valmistelu kaupungin arvoista johdetut Oulun Konttorin toiminnan arvot Organisaation rakentaminen strategisia tavoitteita tukevaksi prosessiorganisaatio tiimiorganisaatio

14 Onnistumisen edellytykset muutosvaiheessa: Konsernin johdon tuki muutokselle Avoin kommunikaatio, viestintä, muutosprosessin ymmärrys yhdessä tekeminen, tiimit vahvasti mukana paljon vuorovaikutusta Selkeät tavoitteet ja seuranta sekä jatkuva toiminnan arviointi Identiteetin vahvistaminen ammatti-identiteetin vahvistaminen sisäinen viestintä merkittävässä asemassa Avoin ja vuorovaikutteinen johtamistapa

15 Muutosvalmennus Kulttuurin muutos Kulttuurin muutosta tukeva koulutus asiakaspalvelukoulutus palvelusopimukset ja asiakasrajapinnat tutuksi teemaseminaarit tiimikoulutus sisäinen yrittäjyys Muutoksen johtaminen vuorovaikutteinen strategiatyö selkeät strategiasta johdetut tavoitteet ja mittaaminen henkilökunnan määrittämät toiminnan arvot tiimien perustaminen avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen henkilökohtaiset alkukeskustelut Luottamuksen rakentaminen vuodet > siirtyminen jatkuvaan parantamiseen Tulokset Strategiaa tukeva palkitsemismalli osaamisen johtaminen ---- ammattitutkinnot Prosessien mallintaminen

16 Kulttuurin muutosta tukeva koulutus / Rastor teemavuodet; osaaminen sisäinen yrittäjyys

17 Osaaminen Luottamus Tavoitteet Asenne

18 Sisäinen yrittäjyys voiko asennetta kouluttaa??? analyyttinen lähestymistapa: miten sisäinen yrittäjyys näkyy eri tasoilla ja eri ulottuvuuksista keskeisenä arvojen sisäistäminen toteutettiin ensin puolelle henkilöstöä, koulutetun henkilöstön vaatimuksesta lopuillekin

19 Mittaaminen, arviointi ja tulokset

20 Systemaattinen jatkuva mittaaminen ja arviointi BSC- mittaristo liiketoimintaraportit arvojen mittaaminen asiakastyytyväisyyden mittaaminen tiimitoiminnan arviointi henkilöstötyytyväisyyskyselyt Arviointitulosten läpi käynti henkilöstön kanssa ja uusien tavoitearvojen asettaminen yksilö-, tiimi- ja prosessitasolla johdon ja tiimien tapaamisissa henkilöstöinfot ja seminaarit

21 Esimerkki arvojen toimivuuden mittaamisesta Mittari Ratkaisemme asiakkaan tarpeet luovasti ja rohkeasti sekä joustavasti, vaihtoehtoja tarjoten. Tulos 2008 Oulun Konttorin henkilöstöstä 88 % on samaa mieltä, että toimimme määriteltyjen arvojen mukaisesti Arviointiasteikko Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Hieman samaa mieltä Hieman eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

22 Onnistumisen tuloksia Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla (asteikko 1-5) tulos 4 Arvojen toimivuus 88 % henkilöstöstä samaa mieltä arvojen toimivuudesta Työtyytyväisyys hyvällä tasolla Sairauspoissaolot (lyhyet alle 3 pv) alle 1 % Tiimien toimivuus hyvällä tasolla Työn tuottavuus kehittynyt keskimäärin 20 % (55 HTV) Kustannussäästöt hyödyt kolmessa vuodessa n. 1,6 M, joka on n. 11,4 % käyttökuluista

23 Deloitte Oy 5,08 Kaupunkien SSC Benchmarking Helsinki

24 Benchmarking -tulokset, taloushallinnon prosesseista

25 Työhyvinvointi Kaipaa kehittämistä Asiat ok 1. Tunnen työyksikköni perustehtävän 2. Tunnen työyksikköni tavoitteet 3. Tunnen oman työni konkreettiset tavoitteet 4. Saan aikaan tavoitteen mukaisia asioita 5. Tiedän, ketkä ovat asiakkaitani 6. Toimintamme on aina asiakaslähtöistä 7. Koen onnistuvani työssäni 8. Olen ylpeä siitä, mitä saamme aikaan Kokonaisuudessaan työhyvinvointi ollut koko ajan hyvällä tasolla

26

27 Kunniamaininta tuottavuusyhteistyöstä Oulun Konttori sai työmarkkinajärjestöjen Tuottavuuden pyöreän pöydän myöntämän tunnustuksen tuottavuusyhteistyöstä Tuottavuuden kehitys on toteutunut yhdessä henkilökunnan kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan. Henkilöstön työtyytyväisyys on säilynyt muutoksessa hyvällä tasolla.

28 Aloituksen onnistumisessa keskeistä: Muutosvalmennus (yli 500 osallistujaa) Selvät päätökset Konsernin johdon tuki Henkilökunnalle selvät tavoitteet Muutoksen johtamisessa onnistuminen Nopeasti selvät rajapinnat asiakkaiden kanssa

29 Jatko-onnistumisen kannalta kriittistä: Asiakaspinta: kilpailukykyiset palvelut ja kumppanuuden synnyttämisessä/ylläpidossa onnistuminen Asiakkaan lisäarvokokemus Osaamisen haasteet Henkilökunnan sitoutuminen määrittelemiinsä arvosisältöihin ja yhdessä valmisteluun strategiaan

30 Kiitos!

Onnistunut muutosprosessi Oulun

Onnistunut muutosprosessi Oulun 1 Onnistunut muutosprosessi Oulun Konttorissa 15.10.2009 Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori, johtaja 15.10.2009 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko 2 Yleistä Oulun Konttorista Perustettu

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Seija Mäenpää, johtaja 1 27.9.2012 Kirkkohallituksen organisaatio Kirkon palvelukeskus, Kipa 1.1.2012 2 27.9.2012 Kirkon palvelukeskus Johtokunta aloitti

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki 1 Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma Helsingin kaupunki Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Tulokset... 2 3.1. Hyvinvointijohtamisen auditointi... 2 3.1.1. Sosiaalivirasto...

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1

Karl-Magnus Spiik Oy 1 Karl-Magnus Spiik Oy 1 EM 1 ( esimiehet, 2 pv ) KANNUSTAVA JA TAVOITTEELLINEN ESIMIESTAITO on asiakaspalvelun tiiminvetäjien, esimiesten ja johdon käytännönläheinen valmennus. Päivien aikana keskustellaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen Opetusalan johtamisen foorumi 10.6.2011 Muutoksen johtaminen Anneli Valpola Olorin Oy Organisaatiot yhteen, muutosjohtamisen käytännön keinot, WSOY 2004 Kuntajohto muutoksen osaajana/www.kuntatyokunnossa.fi

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA Muutosohjelman arviointi Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 64 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2011 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot