Henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöstrategia 2014-2018"

Transkriptio

1 Henkilöstöstrategia Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3. Henkilöstöstrategian valmisteluprosessi 8 2

3 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme Asiakaslähtöisyys Kuuntelemme asiakkaitamme ja vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja luotettavalla palvelulla. Yhteistyö Luotamme muihin ihmisiin ja olemme itse luottamuksen arvoisia. Olemme avoimessa ja jatkuvassa vuoropuhelussa toistemme ja eri sidosryhmiemme kanssa. Helsingin seudun liikenne kehittää ja tarjoaa sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Jatkuva kehittyminen Katsomme eteenpäin ja kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme varmistaaksemme parhaan palvelun ja asiantuntemuksen. Ympäristövastuu Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristön ja jaamme avoimesti tietoa toimintamme vaikutuksista. 3

4 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme Henkilöstövisiomme 2018 Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittymiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti. 1. Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi. Strategiset tavoitteemme 2. Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja. 3. Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 4

5 1. Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi Tavoitteellisuus Työn sisältö ja sille asetetut vaatimukset ovat kiinteästi yhteydessä työyksikön tulostavoitteisiin ja vastuisiin. Indikaattorit Osaamisen kehittämissuunnitelmat (HSL-taso ja ryhmätaso): toteutumisaste (kehitettävä indikaattori) Henkilöstökysely / Oma työ- indeksi tai osa siitä; Työympäristön riskikartoitus / Työn sisältö Osaamisen taso ja sen kehittyminen Osaamisen kehittäminen on sidoksissa nykyisiin tai tiedossa oleviin tuleviin työtehtäviin tai työtehtävien muutoksiin. Tarvittava osaaminen on tunnistettu sekä organisaatio- että yksilötasolla. Osaamisen muutostarpeet tunnistetaan ja ennakoidaan (toimintaympäristön muutokset, työkalujen kehittyminen, pärjääminen kilpailussa tai omassa roolissa). Osaamisen kehittymistä mitataan. Monipuolisuus Erilaiset osaamisen kehittämisen keinot on tunnistettu ja niitä hyödynnetään monipuolisesti. Osaamisen kehittämisen keinot valitaan sen mukaan, millaisesta osaamisesta on kyse ja mikä on tehokkain tapa osaamisen kartuttamiseen. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (esim. työkierto, asiakas- ja sidosryhmäpalaute). 5

6 2. Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja Esimiestyön ammattimaisuus Esimies toimii arvojen ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Indikaattorit Henkilöstökysely / Esimiestyö -indeksi Henkilöstökysely / Organisaation toimivuus indeksi Esimiesten 360-arviointi / palaute Työympäristön riskikartoitus / Työhyvinvointi Esimiesrooli ja siihen kuuluvat vastuut ja valtuudet on määritelty. Esimiestyö ja asiantuntijuus ovat tasapainossa. Esimiestyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen ovat hyvällä tasolla ja heillä on mahdollisuus kehittyä työssään. Esimiehet antavat kiitosta hyvin tehdystä työstä ja tarttuvat välittömästi ongelmiin niiden ratkomiseksi. Henkilöstön työyhteisötaidot Työntekijä toimii arvojen ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Työntekijä osaa käyttää omaa osaamistaan sekä omien tehtävien hoidossa että yhteistyössä muiden kanssa. Työntekijä pyrkii näkemään asiat myös omaa tehtäväänsä laajemmin. Työntekijä tuo esille kehittämiskohteita ja niille ratkaisuehdotuksia. Työntekijällä on positiivista uteliaisuutta uuden edessä ja kehittämisessä. 6

7 3. Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Tuloksellinen yhteistyö Yhteistyö on tiiviisti sidoksissa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Yhteistyössä otetaan huomioon määritellyt vastuut ja osaamisen hyödyntäminen. Yhteistyöllä tuetaan HSL:n kokonaisonnistumista. Yhteistyö työkavereiden kanssa Työntekijä ymmärtää oman roolinsa ja sen merkityksen osana isompaa kokonaisuutta. Työtekijä tekee yhteistyötä jokapäiväisessä työssä ja kehittämisprojekteissa. Yhteistyö asiakkaiden kanssa Asiakkaiden näkemyksiä hyödynnetään ratkaisuja suunniteltaessa. Asiakkaiden palautetta hyödynnetään aktiivisesti toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Sidosryhmäjohtamista tehdään ammattimaisesti: yhteistyöfoorumit ja niiden tavoitteet, vastuuhenkilöt ja raportointi on määritelty. Sidosryhmien näkemyksiä hyödynnetään asioiden suunnitteluvaiheessa. Indikaattorit Henkilöstökysely / Yhteistyö indeksi Asiakaspalaute yhteistyöstä (kehitettävä indikaattori) Sidosryhmäpalaute yhteistyöstä (kehitettävä indikaattori) Tukiyksiköiden sisäinen asiakastyytyväisyyskysely (kehitettävä indikaattori) 7

8 3. Henkilöstöstrategian valmisteluprosessi HSL:n toimintastrategian vaiheet Aineistoanalyysi Jory Oslo/Ruter Joryn 2. työpaja Muutostekijät sekä asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön odotukset Haastattelut Hallitus Haastajaryhmä Joryn työpaja HRstrategiatyön lähtökohdat Toimintaympäristön kehitys ja HSL:n tavoitetila- ja perustehtäväluonnos HR-strategian valmisteluproses si Projektiryhmä Hallitus iltakoulu Esimiesten työpaja Henkilöstön työpaja Henkilöstön teemahaastat telut Pääluottamus miehet HRstrategian sisältöteemat Projektiryhmä Johtoryhmä Hallitus iltakoulu Henkilöstöstrategian valmistelu HR-strategian sisältövalinnat ja tavoitteet Työpaja Henkilöstön palaute HR strategialuonnoksesta Ryhmäpalaverit HR-strategian tilannekatsaus ja palautteen käsittely Projektiryhmä Strategialuonnoksen viestintä ja palautekierros henkilöstölle Strategian toimeenpano ohjelmien määrittely HRstrategian visio 2018 ja strategiset tavoitteet Työpaja Johtoryhmä Projektiryhm ä HRstrategian viimeistely: strategisten tavoitteiden sisältö, indikaattorit, keskeiset toimenpiteet Projektiryhmä Johtoryhmä 9/ / /2014

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet

Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet Osaamisen itsearviointi -työkalu 1 (5) Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet kirkkaiksi Henkilöstön liikkuvuus syntyy vain viraston osaamistarpeiden pohjalta.

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot