TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT"

Transkriptio

1 TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko kaupungin etu näkökulmanaan. On kaupungin johtoryhmän jäsen ja raportoi kaupunginjohtajalle Avaintehtävät, joilla perustehtävää toteutetaan: kaupunkistrategian laadintaan osallistuminen ja sen toteuttamisen johtaminen toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja ennakointi sekä niihin varautuminen toiminnan ja talouden johtaminen palvelualueellaan kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen esimiehenä toimiminen ja johtoryhmänsä johtaminen poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon yhdistäminen viestintä ja sidosryhmäyhteistyö KELPOISUUS tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET erittäin hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida. Vuorovaikutus on luonteeltaan aikaan saavaa hyvät viestintätaidot, selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito hyvä paineensietokyky ja ajanhallintataidot päätöksenteko- ja toimeenpanokyky TYÖN VAATIVUUSTEKIJÄT 1. JOHTAMINEN tehtävä edellyttää johtamisen arvojen (oikeudenmukaisuus, luovuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus) syvällistä ymmärtämistä ja esimerkillistä toteuttamista työssä tehtävä edellyttää henkilöstön, toiminnan, talouden ja prosessien johtamisen osaamista tehtävä edellyttää kykyä johtaa kokonaisuuksia ja delegoida tehtävä edellyttää kykyä tunnistaa henkilöstöjohtamisen olennaisuus palvelutuotannon kokonaistaloudellisuudessa ja henkilöstön työhyvinvoinnissa edesauttaa johtamisellaan palvelualueensa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä palvelutuotannon tavoitteiden toteuttamisessa ja tehostamistyössä 2. STRATEGINEN OSAAMINEN osaa asettaa koko kaupungin edun ensisijaiseksi kykenee asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, jotka on johdettu strategiasta ja edesauttavat kaupungin vision toteutumista kykenee hahmottamaan palvelutuotantoon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet tunnistaa miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat ja miten olisi uudistuttava toiminnan kehittämisessä hallitsee resurssien käytön suunnittelun ja jakamisen 3. TOIMINNAN TUNTEMUS ymmärtää riittävän syvällisesti kunnallisen palvelutuotannon keskeisimmät piirteet

2 tuntee palvelualueensa erityispiirteet yleisellä tasolla 4. AMMATILLINEN OSAAMINEN tehtävä edellyttää koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua erittäin hyvää ja monipuolista työelämän tuntemusta tehtävä edellyttää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista ja halua laajentaa omaa ammatillista osaamistaan tehtävä edellyttää kykyä käyttää ja hyödyntää uusinta tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa 5. ORGANISAATION JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ymmärtää organisaation oppimiseen, osaamiseen ja tehokkuuteen liittyvät tekijät mahdollistaa oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisen strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi ja kehittää omalta osaltaan asiakkuusjohtajien osaamista edistää ja kehittää yhteistoimintamuotoja sekä koko kaupungin tasolla että palvelualueella 6. LAATU tukee laatujohtamisen toteuttamista koko kaupungissa ja erityisesti omalla palvelualueellaan johtaa toimintaa ja prosesseja asiakaslähtöisesti ja määriteltyjen laatukriteerien mukaisesti 7. INNOVATIIVISUUS JA KEHITTÄMINEN tukee omalta osaltaan organisaation innovatiivisuutta ja mahdollistaa innovaatioiden toteutumisen johtamallaan palvelualueella omaa vahvan uudistumiskapasiteetin 8. VUOROVAIKUTUSTAIDOT omaa erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutus on luonteeltaan toimintaa aikaan saavaa kykenee kuulemaan, motivoimaan ja innostamaan on keskusteleva, edistää yhteisöllisyyttä kykenee ottamaan vastaan palautetta ja antamaan rakentavaa palautetta ylläpitää tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä luottamuselinten kanssa kehittää ja toimii aktiivisesti kuntayhteistyössä ja muissa verkostoissa

3 TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Asiakkuusjohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää vastuulleensa kuuluvaa toimintaa. On palvelualueen johtoryhmän jäsen ja raportoi palvelualuejohtajalle Avaintehtävät, joilla perustehtävää toteutetaan: kaupunkistrategian toimeenpano johtamallaan alueella järjestää vastuullaan olevat palvelut yhteen sovittaen ne kaupungin muihin palveluihin toimintaympäristön ja asiakasryhmiensä tarpeiden muutosten tunnistaminen ja ennakointi sekä niihin varautuminen toiminnan ja resurssien johtaminen alueellaan kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen esimiehenä toimiminen ja alaistensa palvelupäälliköiden sekä esimiesten johtaminen viestintä ja sidosryhmäyhteistyö KELPOISUUS tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto yhdistettynä riittävään työkokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET erittäin hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida. Vuorovaikutus on luonteeltaan aikaan saavaa hyvät viestintätaidot, selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito hyvä paineensietokyky ja ajanhallintataidot päätöksenteko- ja toimeenpanokyky TYÖN VAATIVUUSTEKIJÄT 1. JOHTAMINEN tehtävä edellyttää johtamisen arvojen (oikeudenmukaisuus, luovuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus) syvällistä ymmärtämistä ja esimerkillistä toteuttamista työssä tehtävä edellyttää henkilöstön, toiminnan ja talouden johtamisen osaamista tehtävää edellyttää kykyä johtaa, arvioida ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluprosesseja tehtävä edellyttää kykyä tunnistaa henkilöstöjohtamisen olennaisuuden palvelutuotannon kokonaistaloudellisuudessa ja henkilöstön työhyvinvoinnissa 2. TAKTINEN OSAAMINEN ymmärtää strategian vaikutukset johtamallaan alueella ja osaa laatia tavoitteita sekä viedä ne käytäntöön osaa tehdä valintoja ja kohdentaa annetut resurssit oikein strategian toteuttamiseksi osaa tehdä tarvittavat muutokset toimintaympäristön, kokonaisuuden, palvelujen järjestämisen, taloudellisuuden ja toimivuuden näkökulmasta kykenee hahmottamaan palvelutuotantoon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia ja eri osien vaikutuksia ymmärtää johtamansa alueen merkityksen kaupungin palvelutuotannon kokonaisuudessa

4 3. TOIMINNAN TUNTEMUS ymmärtää johtamansa alueen toiminnan keskeisimmät sisällölliset piirteet tuntee toiminnan sisällöt siten, että kykenee arvioimaan muutosten vaikutuksia 4. AMMATILLINEN OSAAMINEN tehtävä edellyttää koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua alan tuntemusta ja johtamisosaamista tehtävä edellyttää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista ja halua laajentaa omaa ammatillista osaamistaan johtamansa alueen substanssin tuntemus tehtävä edellyttää kykyä käyttää ja hyödyntää uusinta tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa 5. ORGANISAATION JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ymmärtää organisaation oppimiseen, osaamiseen ja tehokkuuteen liittyvät tekijät mahdollistaa oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisen strategian toteutumisen suuntaisesti edistää ja kehittää yhteistoimintamuotoja alueellaan ja työskentelee edistäen yhteistoimintaa henkilöstön ja henkilöstön edustajien suuntaan ymmärtää kunnallisen päätöksenteon rakenteen 6. LAATU varmistaa, että johtamallaan alueella toiminta ja prosessit ovat asiakaslähtöisiä ja määriteltyjen laatukriteerien mukaisia arvioi ja kehittää yhdessä palvelupäälliköiden kanssa alueensa toiminnan laatua, sitoutumista ja uudistumiskykyä 7. PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMINEN järjestää palvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti yhdessä palvelupäälliköiden kanssa arvioi eri tuotantotapojen tarkoituksenmukaisuutta palveluiden järjestämisessä (ostopalvelut, kumppanuudet, oma tuotanto) huomioi eri palvelualueiden ja eri avainprosessien väliset keskinäiset vaikutukset erityisesti asiakasnäkökulmasta edistää organisaation tuloksellisuutta ja tehokkuutta 8. INNOVATIIVISUUS JA KEHITTÄMINEN tukee omalta osaltaan organisaation innovatiivisuutta ja mahdollistaa innovaatioiden toteutumisen johtamallaan alueella omaa vahvan uudistumishalun ja -kyvyn 9. VUOROVAIKUTUSTAIDOT omaa erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutus on luonteeltaan toimintaa aikaan saavaa kykenee kuulemaan, motivoimaan ja innostamaan on keskusteleva, edistää yhteisöllisyyttä kykenee ottamaan vastaan palautetta ja antamaan rakentavaa palautetta kehittää ja toimii aktiivisesti kuntayhteistyössä ja muissa verkostoissa

5 TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI ESIMIESASEMASSA OLEVAT Vakanssi: Palvelupäällikkö Perustehtävä: Johtaa ja kehittää vastuulleensa kuuluvaa toimintaa. On asiakkuusjohtajan tulosalueen johtotiimin jäsen ja raportoi asiakkuusjohtajalle. Avaintehtävät, joilla perustehtävää toteutetaan: vastuullaan olevien palveluiden yhteen sovittaminen "asiakkuusjohtajan tulosalueen" muiden vastaavien palveluiden kanssa vastuullaan olevien palvelu- ja työprosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi yhdessä lähiesimiestensä kanssa toimivien yhteistoimintarakenteiden luominen ja ylläpitäminen "tulosyksikössään" toiminnan ja resurssien johtaminen alueellaan kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen johtamansa alueen/substanssin asiantuntijana toimiminen esimiehenä toimiminen ja alaistensa lähiesimiesten johtaminen viestintä ja alan verkostoyhteistyö KELPOISUUS tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteinen tutkinto HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET erittäin hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida. Vuorovaikutus on luonteeltaan aikaan saavaa hyvät viestintätaidot, selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito hyvä paineensietokyky ja ajanhallintataidot päätöksenteko- ja toimeenpanokyky TYÖN VAATIVUUSTEKIJÄT 1. JOHTAMINEN tehtävä edellyttää johtamisen arvojen (oikeudenmukaisuus, luovuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus) syvällistä ymmärtämistä ja esimerkillistä toteuttamista työssä tehtävä edellyttää henkilöstön, toiminnan ja talouden johtamisen osaamista kykenee näkemään palveluprosessien toimintaan liittyvät ongelmat ja kykenee tekemään tarvittavat muutokset kykenee johtamaan ja ohjaamaan työnteon tulokselliseen toimintaan osaa johtaa muutosta ja ymmärtää muutoksen eri vaiheet 2. OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ymmärtää strategian merkityksen johtamallaan alueella ja osaa laatia tavoitteita sekä viedä ne käytäntöön kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia ja eri osien vaikutuksia osaa tehdä valintoja ja kohdentaa annetut resurssit oikein tavoitteiden toteuttamiseksi ymmärtää johtamansa alueen toiminnan merkityksen palvelualueen palvelutuotannossa osaa organisoida työtä ja jakaa resursseja tehtävää edellyttää kykyä johtaa, arvioida ja kehittää asiakaslähtöisiä palvelu- ja työprosesseja kykenee tekemään tarvittavat muutokset toiminnassa ja toimeenpanemaan tehdyt päätökset

6 kykenee kehittämään palveluprosessien toimintaa 3. TOIMINNAN TUNTEMUS ymmärtää ja tuntee johtamansa alueen toiminnan sisällöt tuntee toiminnan sisällöt siten, että kykenee arvioimaan muutosten vaikutuksia asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta kykenee toimimaan asiantuntija-apuna henkilöstölleen Toiminta-alueen/ palveluprosessin vaatima erityinen toiminnan tuntemus (kuvataan tässä): 4. AMMATILLINEN OSAAMINEN tehtävä edellyttää koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua palvelun tuntemusta ja johtamisosaamista tehtävä edellyttää omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista ja halua laajentaa omaa ammatillista osaamistaan tehtävä edellyttää johtamansa alueen substanssin hyvää tuntemusta tehtävä edellyttää kykyä käyttää ja hyödyntää uusinta tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa Toiminta-alueen/ palveluprosessin vaatima erityinen ammatillinen osaaminen (kuvataan tässä): 5. ORGANISAATION JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ymmärtää organisaation oppimiseen, osaamiseen ja tehokkuuteen liittyvät tekijät johtaa henkilöstön osaamista ja mahdollistaa henkilöstönsä osaamisen kehittämisen strategian tavoitteiden suuntaisesti edistää ja kehittää yhteistoimintamuotoja "tulosyksikössään" ja työskentelee edistäen yhteistoimintaa ymmärtää henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja edistää niitä osaa rekrytoida tuntee alueensa virka- ja työehtosopimukset sekä kaupungin ohjeistuksen riittävän tarkasti ymmärtää kunnallisen päätöksenteon rakenteen 6. LAATU varmistaa, että prosessit ja toiminta ovat asiakaslähtöisiä ja määriteltyjen laatukriteerien mukaisia arvioi ja kehittää yhdessä lähiesimiesten kanssa alueensa toiminnan laatua, sitoutumista ja uudistumiskykyä 7. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMINEN järjestää palvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti yhdessä lähiesimiesten kanssa tuottaa tietoa eri tuotantotapojen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin palveluiden järjestämisessä (ostopalvelut, kumppanuudet, oma tuotanto) huomioi eri palveluprosessien väliset keskinäiset vaikutukset "asiakkuusjohtajan tulosalueella" erityisesti asiakasnäkökulmasta edistää tulosyksikössään tuloksellisuutta ja tehokkuutta 8. INNOVATIIVISUUS JA KEHITTÄMINEN tukee henkilöstönsä innovatiivisuutta ja johtaa innovaatioiden toteutumista alueellaan kykenee kehittämään palveluprosessien ja henkilöstön toimintaa ennakkoluulottomasti omaa vahvan uudistumishalun ja -kyvyn

7 9. VUOROVAIKUTUSTAIDOT omaa erinomaiset neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutus on luonteeltaan toimintaa aikaan saavaa kykenee kuulemaan, motivoimaan ja innostamaan on keskusteleva, edistää yhteisöllisyyttä kykenee ottamaan vastaan palautetta ja antamaan rakentavaa palautetta kehittää ja toimii alansa verkostoissa

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 17/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Näyttötutkinnon perusteet TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova TOIMINTASÄÄNTÖ 1. JOHDANTO... 5 1.1. LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY:N YLEISET TOIMIVALTASUHTEET... 5 1.1.1. Tehtäväkuvausten tarkoitus ja nimikkeet... 5 1.1.2. Henkilöstön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Tutkinnon perusteet 1

Tutkinnon perusteet 1 Tutkinnon perusteet 1 TUTKINNON PERUSTEET Tutkinnon perusteet 2 NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa,

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot