Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE"

Transkriptio

1 Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1

2 Sisällysluettelo Organisointi Yliopistojen palvelukeskusprojekti: Osaprojektien tehtävät Esimerkkejä palvelukeskuksen tehtävistä Hyötyjä, haasteita Hankkeen eteneminen Palvelukeskushankkeen viestintä 2

3 OPM-PAKEn organisointi Projektit asetettu Ohjausryhmä (päätöksenteko) Hankeryhmät (osaprojektien koordinointi) 1. Yliopistojen palvelukeskusprojekti 2. VKPK- asiakkuusprojekti Yliopistot (sis. PAVE) ja Suomen Akatemia Palvelukeskus, asiointi, ohjaus Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 3. Hallinnonalan henkilöstöprojekti Asiointi- ja ohjausmallit Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 6 muuta tilivirastoa Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Yliopistojen palvelukeskus (perustetaan uusi virasto) Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkuus 3

4 Yliopistojen palvelukeskusprojektin (YOPK) asettaminen OPM-PAKEn ohjausryhmä on päättänyt asettaa yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusprojektin (päätös ) YOPK organisoidaan neljään osaprojektiin: 1. Palvelukeskus, asiointi ja ohjaus -osaprojekti, 2. Taloushallinnon prosessit -osaprojekti, 3. Henkilöstöhallinnon prosessit -osaprojekti ja 4. Tietojärjestelmät -osaprojekti 4

5 Yliopistojen palvelukeskusprojektin tavoitteet YOPK:n tavoitteena on valmistella ja perustaa yliopistoja palveleva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa talousja henkilöstöhallinnon prosesseja, toimintatapoja, tietojärjestelmiä ja tietosisältöä 5

6 Yliopistojen palvelukeskusprojektin tehtävät YOPK:n tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ja sen sivutoimipisteiden perustaminen siten, että palvelukeskus voi aloittaa toimintansa pilotoinnin vuonna 2008 Yliopistot siirtyvät vaiheittain palvelukeskuksen asiakkaiksi vuoden 2009 loppuun mennessä 6

7 1. Palvelukeskus, asiointi ja ohjaus osaprojektin tehtävät Valmistelee palvelukeskuksen organisointimallin, palvelukeskuksen, yliopistojen ja ministeriön välisen ohjaus- ja asiointimallin sekä yliopistojen siirtymisen palvelukeskuksen asiakkaiksi Toimeenpanee palvelukeskuksen ja sen sivutoimipisteiden perustamisen Valmistelee siirrettäviä toimintoja koskevien sopimusten muutokset sekä ehdotuksen yliopistojen siirtymäaikataulusta ja palvelusopimuksesta 7

8 2. Taloushallinnon prosessit -osaprojektin tehtävät Määrittelee palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden väliset taloushallinnon prosessit, prosesseihin sisältyvien toimintojen rajapinnat, työnkulut ja vastuunjaot Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa taloushallinnon prosesseja, toimintatapaa ja tietosisältöä 8

9 3. Henkilöstöhallinnon prosessit osaprojektin tehtävät Määrittelee palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden väliset henkilöstöhallinnon prosessit, prosesseihin sisältyvien toimintojen rajapinnat, työnkulut ja vastuunjaot Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa henkilöstöhallinnon prosesseja, toimintatapaa ja tietosisältöä 9

10 4. Tietojärjestelmät osaprojektin tehtävät Valmistelee ja yhteen sovittaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuutta ja tietoliikennekysymyksiä edistäen mm. tietoturvaan, järjestelmäintegraatioon ja tietovarastointiin liittyviä asioita Tietojärjestelmäprojekti tukee palvelukeskusprojektia asiantuntemuksellaan tietojärjestelmäasioissa 10

11 Hallinnonalan yhteisen henkilöstöprojektin asettaminen OPM-PAKEn ohjausryhmä on päättänyt asettaa hallinnonalan henkilöstöprojektin (päätös ) Henkilöstöprojektin tavoitteena on valmistella ja tukea palvelukeskushankkeeseen liittyvää henkilöstösuunnittelua, rekrytointia ja henkilöstömuutoksen hallintaa 11

12 Hallinnonalan henkilöstöprojektin tehtävät Henkilöstöprojekti vastaa siitä, että palvelukeskuksessa on riittävä ja osaava henkilöstö vuonna 2008, kun palvelukeskuksen toiminta käynnistetään. Projekti määrittelee palvelukeskushankkeessa noudatettavan hyvän henkilöstöpolitiikan toimintatavat sekä suunnittelee, valmistelee sekä sovittaa yhteen henkilöstöratkaisut opetusministeriön hallinnonalalla sisäisesti ja hallinnonalarajojen yli. 12

13 Osaprojektien yhteen sovittaminen YOPK:n kokonaisuuden koordinointi hoidetaan hankeryhmässä: OPM-PAKEn projektipäällikkö Kirsti Torvinen (pj.) + YOPK:n osaprojektien projektipäälliköt Ulla Kauppi (asiointi), Marjatta Larimo (taloushallinto), Auli Kinnunen (henkilöstöhallinto), Tiina Kirmanen (tietojärjestelmät) ja Timo Bäckman (siht.) + hallinnonalan henkilöstöprojektista henkilöstökoordinaattori 13

14 Taloushallintopalvelut palvelukeskusmallissa (VK/Kieku) Virasto/laitos Suunnittelu Sisäinen laskenta ja analysointi Toimintakertomus Hankintatoimi Asiatarkastus ja hyväksyminen Myöntö- ja maksatuspäätökset Matkahallinta Valtuuskirjanpito tiedonkulku sähköinen kierrätys Palvelukeskus Kirjanpito ja tilinpäätös Käyttöomaisuuskirjanpito Ostolaskut Myyntilaskut Maksuliikkeen hoito Sähköinen arkistointi Pääkäyttäjätoiminnot Viranomaisraportointi 14

15 Henkilöstöhallintopalvelut palvelukeskusmallissa (VK/Kieku) Virasto/laitos Henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi ja perehdyttäminen Osaamisen johtaminen Henkilöstötilinpäätös sähköinen hyväksyntä henkilöstöportaali Palvelukeskus Palkanlaskenta ja palkanmaksu Palvelussuhdeasioiden ylläpito Rekrytoinnin tekniset toiminnot Vuosiloma- ja poissaolotietojen ylläpito Sähköinen arkistointi Tilastot ja raportit Pääkäyttäjätoiminnot 15

16 Palvelukeskusmallin hyötyjä Suuremmat volyymit tehostavat työtä ja mahdollistavat parempien tietojärjestelmien hankinnan Virtaviivaistetut ja yhtenäiset prosessit Sähköiset toimintatavat Joustavuus: lomat, sijaistukset, ruuhka-ajat helpompi hoitaa Päällekkäisen kehitystyön väheneminen Hallinnollisen työn arvostuksen nousu Mahdollistaa asiakasvirastoilla voimavarojen kohdentamisen ydintehtäviin 16

17 Palvelukeskushankkeen haasteita Yliopistojen/ virastojen johdon sitoutuminen Muutosvastarinta ja epäluulot palvelukeskusmallia ja tuottavuushyötyjä kohtaan Valmistelun ja palvelukeskustoiminnan käynnistämisen aikataulut Henkilöstön sijoittuminen Siirtymävaiheen kiireet ja mahdolliset käynnistysvaikeudet Yhtenäisten uusien tietojärjestelmien aikataulu 17

18 Hankkeen eteneminen Hankesuunnitelma hyväksytty 03/2007 (hankkeen hallinnointi, osaprojektien tehtävät ja aikataulut) Valmistelu käynnistynyt osaprojekteissa OPM:n ja VM:n yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettu 02/07 VM:ltä rahoitus yliopistojen palvelukeskuksen perustamiskustannuksiin OPM sitoutuu tulevina vuosina tuottavuushyötyihin (puolet henkilöstömenojen säästöstä kehysvähennykseksi ja puolet uudelleen kohdennettavissa hallinnonalalla) OPM:n ja VK:n välinen aiesopimus allekirjoitettu 03/07 18

19 Hankkeen eteneminen: tavoitteita OPM-PAKEn henkilöstöpoliittiset toimintatavat vahvistetaan heinäkuussa 2007 Palvelukeskukseen siirrettävät tehtävät määritelty elokuussa 2007 Yliopistojen palvelukeskuksen hallintoasetus valmis syyskuussa 2007 Virastokohtainen siirtymäaikataulukysely syysmarraskuussa 2007 ja siirtymäsuunnitelma valmis joulukuussa 2007 Henkilöstön siirtymähalukkuuskysely syysmarraskuussa 2007 ja yhteenvedot valmiit joulukuussa

20 Hankkeen eteneminen, tavoitteita VKPK-asiakkuusprojektin valmisteluvaihe jatkuu huhtikuuhun 2008 Tavoitteena 1. tiliviraston siirtyminen VKPK:n asiakkaaksi lukien Yliopistojen palvelukeskusprojektin valmisteluvaihe jatkuu kesään 2008 Yliopistojen palvelukeskuksen käyttöönoton pilotointi Vaasassa ja Joensuussa syys-joulukuu 2008 Tuotantokäyttö: muut yliopistot siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi vaiheittain vuonna 2009 PAVE aloittanut tuotantokäytön

21 Palvelukeskushankkeen viestintä Sähköpostitiedotteet + ohjausryhmän kokousmuistiot Sähköinen uutiskirje (ruotsinkielinen tiivistelmä) Palvelukeskushankkeen materiaalia OPM:n www-sivuilla nnonala/palvelukeskushanke Päätökset Kysymys-vastaus-patteristo Esiselvitys, uutiskirjeet Linkkejä Road Show yliopistoihin ja virastoihin kevät 2007 (toistetaan 1-2 krt/vuosi) Hankeryhmän ja osaprojektien muistiot Osaprojektien jäsenet yhteyshenkilöinä 21

22 Ydinviestit Toimitaan ennakoivasti ja aktiivisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistus toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät muuttuvat. Tehtäväkuvia ja osaamista on mahdollista laajentaa. Palvelukeskuksessa tukitoiminnasta tulee ydintoimintaa. Toimintaa tehostamalla asiakasvirastot voivat kohdentaa voimavaroja ydintehtäviin. 22

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

PALVO I projektin loppuraportti

PALVO I projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2005:1 PALVO I projektin loppuraportti Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:1 PALVO I projektin loppuraportti Talous-

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2004:12 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen Jatkoselvitys OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2004:12 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti LIITE 2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti 29.3.2004 1 1.1 Johdanto Selvityksen kohteena olevan tulevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Oikeusministeriö LIITE 2 Prosessikuvaukset Versio 1.0 5.1.2005 A. Menojen maksamisen palvelut Ostolaskujen käsittely, ostoreskontra

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme 1 2007 28.3.2007 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät...2

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän selvittämään vuonna

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot