SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1/15 SALON KAUPUNKI PL Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: , päivitys alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki Osoite: Tehdaskatu 2, Salo Puh: (02) 7781 Kaupunginjohtaja: Antti Rantakokko Työterveyshuollon yhteyshenkilö: Christina Söderlund sekä työpisteiden esimiehet Toimiala ja numero: Julkinen yleishallinto TOL: Eläkevakuutusyhtiö + yhteystiedot: Kuntien eläkevakuutus, PL 425, Helsinki Tapaturmavakuutusyhtiö + yhteystiedot: saakka IF vahinkovakuutusyhtiöt, PL 2013, alkaen Pohjola Vakuutus Oy, Lapinmäentie 1, Pohjola TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon tuottaja: Salon kaupunki/työterveyshuolto Toimipisteet: Vilhonkatu 25, Salo Puh. (02) Hornintie 1, Halikko Puh. (02) Vuorilinnantie 7, Perniö Puh. (02) Sähköposti: Työterveyshuollon ylilääkäri: Pentti Haavisto Työterveyshoitajat: Outi Hakala Puh Marja Salminen Puh Hannele Saturi Puh Tiina Luukkala Puh Marja Krzywacki Puh , sijainen Emma Lamminen asti Tiina Micklin Puh Paula Schukov Puh Työpaikalle nimetyt lääkärit: Pentti Haavisto Esa Ruohola Päivi Salomaa Eevi Heliö Inga Kello Sari Lastunen Työfysioterapeutit: Juha Leino Puh Marja Mattila Puh

2 Työterveyspsykologi: Marjo Salo Puh Pasi Kainulainen Puh Potilasasiamies: Marja Hiltunen Puh TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ 2/15 Sopimus työterveyshuoltopalveluista on tehty Sopimukseen kuuluu: Lakisääteinen ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelupäällikkö: Työsuojeluvaltuutetut: Jarmo Parkkinen Tiina Tulonen Hannu Rautiainen Päivi Virtanen-Telaranta Salon kaupungilla on työsuojelutoimikunta sekä työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelun ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä tulee tiivistää palvelualuekohtaisilla tapaamisilla. Työterveyshuollon edustaja osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin, tarvittaessa aluehallintoviraston tarkastuksiin ja muuhun työsuojelutoimintaan. Työterveyshuollon edustaja huolehtii kokoustiedon viemisestä edelleen muille kaupunkia hoitaville työterveyshuollon henkilöille. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien arviointi kyselyä. Vuoden 2013 aikana työyksiköiden työntekijät vastasivat riskien arviointi kyselyyn. Vastauksista työsuojelupäällikkö kokosi työyksiköittäin yhteenvedot, jotka toimitettiin esimiehille syksyn 2013 aikana. Työyksiköt sopivat esimiesten johdolla, mitä havaituille riskeille tehdään oman aikataulunsa puitteissa. Yksiköt seuraavat toimenpiteiden toteutumista. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta tapahtuu työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Työterveyshuolto osallistuu SORI-ryhmän työhön. Sori-ryhmän tarkoituksena on auttaa ja tukea esimiestä ratkaisemaan työyhteisön vaikeita ristiriitatilanteita. Sori-ryhmään osallistuvan työterveyspsykologin ja työterveyshoitajan roolista on sovittu erillisessä ohjeessa. SALON KAUPUNGIN TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KUVAUS Salon kaupungin toiminnan kuvaus, henkilöstörakenne ja mahdolliset muutokset toimintasuunnitelmakaudella sekä muutokseen liittyvät haasteet työhyvinvoinnin kannalta Salon kaupungin palveluksessa on lähes 3200 vakinaista työntekijää. Kaupungin organisaatiorakenne muodostuu hyvinvointipalvelujen palvelualueesta, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja sekä suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa olevasta viidestä palvelualueesta, jotka ovat hallintopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut, kaupunkikehityspalvelut sekä viranomaistehtäviä hoitava rakennus- ja ympäristöpalvelujen alue ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijuusalue. Maantieteellisesti kaupunki on erittäin laaja, pinta-ala on yli 2000 km 2. Kaupunki toimii n. 300 eri toimipisteessä, joista lukumääräisesti koulut ja päiväkodit edustavat suurimpia yksittäisiä ryhmiä. Toimipisteet

3 3/15 ja työtehtävät poikkeavat olennaisesti toisistaan, mikä merkitsee, että riskien määrät ja vakavuus vaihtelevat eri tehtävissä. Töissä esiintyy mm. kiirettä, fyysistä kuormitusta sekä joissakin tehtävissä ihmissuhdekuormitusta ja väkivallan uhkaa. Lisäksi osa kaupungin työntekijöistä tekee yötyötä. Työhyvinvointijohtamisen raportoinnin kautta väkivaltatapausten määrän kasvu on tiedostettu. Saatujen havaintojen perusteella kehitystä on seurattava jatkossa tarkasti ja pyrittävä reagoimaan siihen. Kaupungin tulopohja on Nokia Oyj:n tapahtumien myötä pysyvästi heikentynyt. Työhyvinvoinnin kannalta tämä merkitsee tehokkuusodotusten kasvamista. Henkilöstömäärän oletetaan laskevan eläköitymisten ja muun poistuman johdosta suunnitelmakauden aikana. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveystoimessa on odotettavissa palvelujen kysynnän lisääntymistä mm. vanhusväestön lukumäärän kasvaessa ja palvelutarpeen muuttuessa. Vaikeutetun rekrytoinnin käyttöä jatketaan lähitulevaisuudessa menneiden vuosien toimintalinjojen mukaisesti. Sijaisten ja muiden määräaikaisten määrä on vähentynyt lähes puoleen aiemmasta tasosta. Palvelutuotannon tehokkuuden lisäämisessä on pystyttävä jossakin vaiheessa ratkaisemaan se, mitkä ei-lakisääteiset työt jätetään kokonaan tekemättä. Palvelualueiden prosessien kehittämiseksi otetaan käyttöön kohdennetusti Lean-menetelmä. Työntekijöiden lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa Korvausluokka I: 3700 Korvausluokka II: 3700 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KUVAUS JA TARVITTAVA YHTEISTYÖ SALON KAUPUNGIN KANSSA Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuoltolakiin ja asetukseen perustuvia palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kullekin työpaikalle on nimetty työterveyshoitaja, työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri; lisäksi käytettävissä on työterveyspsykologi. Yhteydenpito työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvissä ongelmissa tapahtuu ensisijaisesti nimetyn työterveyshoitajan kautta. Terveydenhoitaja välittää tietoa ja koordinoi työterveyshuoltotoimintaa muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa, ja ohjaa tarvittaessa työntekijöitä yksilöinä työterveyslääkärin, työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin tutkimuksiin ja hoitoon. Työterveyshuollon päätoimipiste ja vastaanotot sijaitsevat Salon Läntisellä terveysasemalla. Halikon ja Perniön terveysasemilla on työterveyshoitajan vastaanotto. Perniön terveysasemalla on kahtena päivänä viikossa myös työterveyslääkärin vastaanotto. Salon kaupungin tarpeet työterveyshuoltotoiminnalla 1. Työterveyshuollon toimintatapojen tulee tukea sitä, että kaikilla kaupunkia hoitavilla työterveyshuollon ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla on kokonaisvaltainen käsitys Salon kaupungin tarpeista ja toiveista. Työterveyshuollon on varmistettava tämä riittävällä työterveyshuollon toimintasuunnitelman läpikäymisellä yhteisissä työpaikkakokouksissaan. Yhteistä asioiden käsittelyä jatketaan Sujuva-yhteistyötoimijoiden kolme kertaa vuodessa tapahtuvien tapaamisten sekä henkilöstöjohdon

4 4/15 kanssa käytävissä keskusteluissa. Työterveyshuollon palvelualueittaiset, tiiviit ja moniammatilliset katsaukset ovat osa Sujuva-yhteistyötoimijoiden kokousta. 2. Työterveyshuollon toiminnan tulee tukea kaupungin yleisiä johtamisen periaatteita ja niistä johdettuja käytäntöjä. Palvelualueiden työhyvinvointikokouksia on pidetty vanhuspalveluissa vuodesta 2012 alkaen. Saatujen myönteisten kokemusten johdosta käytäntöä on tarkoitus laajentaa vähitellen muille palvelualueille. Noudatetun käytännön mukaan työhyvinvointikokouksia pidetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja niihin osallistuvat henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon, työsuojelun edustajat sekä palvelualueen esimiehet. Puheenjohtajana toimii palvelualueen esimies. Henkilöstöpalvelut julkaisee esimiehen käyttöön aineistoa Sujuva-sivustolla. Työterveyshuolto auttaa kaupungin palvelualueita hyödyntämään työterveyshuollon tuottamia sairauspoissaolotietoja palvelualueen johtoryhmässä tai muussa vastaavassa foorumissa tai työhyvinvointikokouksessa. 3. Työyhteisöjen tekemää riskien arviointia käytetään ennakkoselvityksenä työpaikkaselvitykselle. 4. Työterveyshuolto tuottaa terveystarkastuksista yhteenvetotietoa työyksiköittäin ja koosteen tehdyistä työpaikkaselvityksistä. Nämä raportoidaan henkilöstöjohdolle kolmannes vuosittain jälkikäteen. 5. Työterveyshuolto tuottaa kaupungille kuukausitason euromääräiset tiedot laskutuksesta sekä ennaltaehkäisevän että sairaanhoidollisen laskutuksen osalta (lääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, laboratorionäytteet). Salon kaupungin työterveyshuoltotoiminnan painopistealueet toimintasuunnitelma-kaudelle 1. Työntekijöiden tukeminen kaupungin talouden tervehdyttämistoimien aiheuttaman toiminnan tehostamisen paineessa Työterveyshuollon toimenpiteet: terveystarkastusten ja muiden vastaanottokäyntien yhteydessä huomioidaan mahdollinen työhön liittyvä henkinen lisärasitus (työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työterveyspsykologi) henkilökunnalle järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuminen. Työterveyshuolto auttaa ja tukee henkilöstön toimintakykyä ja jaksamista suuntaamalla työterveyshuollon palveluja tarpeen mukaan. Työterveyshuolto toimii joustavasti palvelualuerajoista riippumatta. 2. Sujuva-toimintamallin kehittäminen työkyvyn hallinnan seurannan ja varhaisen tuen osana Työterveyshuollon tavoitteita: työterveyshoitajien toimintatapojen yhtenäistäminen Sujuva-mallin mukaiseksi aineistojen vieminen Santran Sujuva- yhteistyötoimijoiden työtilaan ja muiden toimijoiden viemien aineistojen hyödyntäminen. työhyvinvointalkoista saatavan tiedon hyödyntäminen työterveyshuollossa. riskien arvioinnin tulosten hyödyntäminen työpaikkaselvitystä tehtäessä Sujuva- raportoinnin tietojen ja työterveyshuollon tuottamien sairauspoissaolotietojen yhteensovittaminen ja hyödyntäminen työterveyshuollon osallistuminen Sujuva- toimintaan (esim. palvelualueiden työhyvinvointikokoukset, Sujuva-yhteistyötoimijoiden tapaamiset) ja SORI-ryhmään.

5 5/15 3. Ravitsemis- ja puhtaanapidon työntekijöiden työkyvyn tehostettu tukeminen. Osatyökykyisten tunnistaminen sekä näiden työkyvyn tukeminen ja kuntoutukseen ohjaaminen moniammatillisena yhteistyönä. 4. Työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakoinnin lopettamiseen ja päihteettömyyteen ja muistuttaa Savuton Salo päätöksestä. TERVEYTTÄ, TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA SEKÄ TYÖHÖN PALUUN TUKI ELI KORVAUSLUOKKA 1 TYÖPAIKKASELVITYKSET Suunnitelmaan perustuvat työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvityksiä tehdään aiemmin sovitun suunnitelman mukaisesti. Työpaikkaselvityksen sisältö ja laajuus mietitään riskien arvioinnista nousseiden asioiden ja ilmiöiden pohjalta yhteistyössä esimiehen kanssa. Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että riskien arviointi on tehty ennen työpaikkaselvitystä ja toimitettu työterveyshuoltoon. Työterveyshoitaja ja tarvittaessa myös työterveyslääkäri perehtyy tehtyyn riskien arviointiin ennen työpaikkakäyntiä. Työpaikkakäynnillä on mukana työterveyshoitajan ja/tai työterveyslääkärin lisäksi esimies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelun yhdyshenkilö. Tarvittaessa työpaikkakäyntiin voi osallistua myös työsuojelupäällikkö, työterveyspsykologi ja työfysioterapeutti sekä muita asiantuntijoita. Esimies informoi henkilöstöä tulevasta työpaikkakäynnistä ja sopii keitä työpaikalta on mukana käynnillä. Työpaikkakäynnillä käydään läpi ja arvioidaan yhdessä riskien arvioinnin perusteella tehtyjä toimenpiteitä. Työympäristön terveysvaarojen vaikutusten ja kuormitustekijöiden selvittelyssä voidaan käyttää apuna tarkastuslistoja ja standardoituja mittareita esim: Tikka-työkuormitusarviointimenetelmä, jota työterveyshuolto voi käyttää erityisen kuormittavia työolosuhteita kartoittaessaan. Jos Tikka-työkuormitusarviointimenetelmää käytetään haastattelumenetelmänä (eli työyhteisön työntekijät haastatellaan yksittäin), sovitaan siitä esimiehen ja henkilöstöjohdon kanssa erikseen. Esimiehen tulee käsitellä työpaikkakäynnistä tehty raportti yhdessä työyhteisön kanssa ja sopia, miten mahdolliset korjattavat asiat hoidetaan. Työpaikkaselvitysraportista tulisi selvitä, onko ryhdytty toimenpiteisiin havaittujen riskien pohjalta. Esimiehen tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan jo uusia toimitiloja tai työpaikan muutoksia suunniteltaessa. Akuuttien tarpeiden perusteella tehtävät työpaikkakäynnit Akuuttien tarpeiden pohjalta tehtäviä työpaikkaselvityksiä tehdään mm. sisäilma- ja kosteusvaurioiden takia todettujen ergonomiaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja osatyökykyisten työntekijöiden työssä selviämisen tukemiseksi akuuttien psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittelyn yhteydessä.

6 6/15 Näitä työpaikkakäyntejä voidaan tehdä muulla kokoonpanolla kuin edellä on mainittu. Työhyvinvointitalkoiden osana tehtyjen Tikka-työkuormitusarviointien hyödyntäminen työpaikkaselvityksissä Työhyvinvointitalkoiden Esimiehen tuki osiossa käytetään Tikka-työkuormituksen arviointimenetelmän psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden osioita. Ennen Tikka-kyselyn toteuttamista työyksikössä työhyvinvointikoordinaattori selvittää, voiko työyksikössä aiemmin toteutettujen toimenpiteiden, kyselyiden tai riskien arvioinnin tuloksia hyödyntää toiminnassa. Työhyvinvointikoordinaattorit tallentavat Esimiehen tuki osiossa syntyvän materiaalin Santraan Sujuva-yhteistyötoimijoiden työtilaan, jossa se on sekä työterveyshuollon että työsuojelun käytettävissä. Sekä työyksikön työterveyshoitaja että työsuojeluvaltuutettu kutsutaan Tikka-kyselyn yhteenvedon pohjalta pidettävään palaveriin. Tarvittaessa he seuraavat sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä voivat tukea esimiestä ja työyhteisöä sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa. TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastuksella tarkoitetaan lääkärin tekemää kliinistä tutkimusta sekä sitä täydentäviä muita tutkimuksia, lääkärin valvonnassa tehtyjä terveydenhoitajan tai fysioterapeutin sekä psykologin tarkastuksia tai tarkastuksen osia sekä toimintakokeita ja altistumismittauksia valtioneuvoston asetuksen 1485/2001 mukaisesti. Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa (työterveyshuoltolaki 1383/2001) tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön: 1) hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä; tai 2) hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Esimies huolehtii, että terveystarkastukset toteutuvat. Terveystarkastukset ennen työsuhteen vahvistamista tehdään työterveyshuollossa. Työhönsijoitustarkastus Tarkastusten sisältö vaihtelee työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijän ominaisuuksien mukaan. Myös aikaisempi altistuminen ja muusta kuin työstä johtuva altistuminen huomioidaan. Fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville tehdään tarvittaessa UKK terveyskuntotestit (työfysioterapeutti). Alkutarkastukset erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä Valtioneuvoston asetuksen 1485 / 01 (Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä) mukaiset tarkastukset tehdään seuraaville ammattiryhmille: jätevedenpuhdistamon henkilökunta puisto- ja puutarhatyöntekijät urheilukenttien työntekijät ruokahuoltohenkilöstö

7 hoitohenkilökunta ja kliinistä työtä tekevät lääkärit tekstiilityön opettajat huoltomiehet katu- ja viemärityötä tekevät rakennustyötä tekevät maalaustyötä tekevät metsänhoitotyötä tekevät laitoshuoltajat vuorotyötä tekevät, joilla yötyötä eläinlääkärit teknisen työn opettajat maatalouslomittajat 7/15 Alkutarkastus on pyrittävä tekemään uusille työntekijöille ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista, mutta se on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Tarkastus tehdään myös, kun työtehtävät muuttuvat ja työsuhteen loppuessa. Tarkastusten sisältö vaihtelee työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijän ominaisuuksien mukaan. Yötyötä tekeville tehdään vuorotyökysely. Fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville yli 35-vuotiaille toteutetaan UKK terveyskuntotestit (työfysioterapeutti). Maatalouslomittajat: Maatalouslomittajien terveystarkastuksista on sovittu erikseen, ks. liite 2. Muut alkutarkastukset toimistotyöntekijät opettajat koulunkäyntiavustajat liikuntalaitosten henkilökunta kirjastotyöntekijät varhaiskasvatushenkilöstö Alkutarkastus tehdään, jos työsuhde kestää vähintään 6 kk tai toistuvien määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu pituus on ylittänyt 6 kk. Esimiehen tulee ilmoittaa työyhteisönsä uudet työntekijät työterveyshuoltoon. Määräaikaistarkastukset Erityistä vaaraa aiheuttava työ Valtioneuvosteon asetusten 1484 / 01 ja 1485 / 01 mukaisille ammattiryhmille: Ammattiryhmät on lueteltu alkutarkastusten yhteydessä. Määräaikaistarkastukset tehdään 1-3 vuoden välein asetuksen mukaisesti, jollei erityisistä syistä ole tarpeen suorittaa tarkastuksia useammin tai jollei työsuojeluviranomaisen määräyksestä muuta johdu.

8 8/15 Fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville tehdään tarvittaessa UKK terveyskuntotestit (työfysioterapeutti) noin 5 vuoden välein rytmittäen ne terveystarkastusten yhteyteen. Yötyötä tekeville tehdään tarkastukset seuraavasti: kahtena ensimmäisenä yötyövuonna kerran vuodessa vuotiaille 2-3 vuoden välein yli 60-vuotiaille 1-2 vuoden välein Tarkastusten sisältö vaihtelee työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijän ominaisuuksien mukaan. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään työterveyshuollon kehittämä työkyky- ja terveyskysely. Hoito- ja kasvatustyötä tekeville tehdään tarvittaessa BBI15-kysely. Maslachin työuupumuskysely otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Työpaikan työterveyshuollosta vastaava lääkäri voi lähettää työntekijän erikoislääkärin vastaanotolle työntekijän työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Muut tarkastukset toimistotyöntekijät opettajat koulunkäyntiavustajat liikuntalaitosten henkilökunta kirjastotyöntekijät varhaiskasvatushenkilöstö Tarkastukset tehdään palvelussuhteen alussa ja sen jälkeen alle 55 - vuotiaille 5 vuoden välein ja yli 55-vuotiaille 3 vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Tarkastusten sisältö vaihtelee työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijän ominaisuuksien mukaan. Tarkastusten yhteydessä selvitetään työn kuormittavuutta. Työpaikan työterveyshuollosta vastaava lääkäri voi lähettää työntekijän erikoislääkärin vastaanotolle työntekijän työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Työhyvinvointitalkoiden osana tehtyjen Hyvinvointianalyysien hyödyntäminen terveystarkastuksissa Työhyvinvointikoordinaattorit toimittavat tiedon Hyvinvointianalyysiin osallistuneista työyksiköistä ko. työyksikköä hoitavalle työterveyshoitajalle. Työterveyshoitaja näkee hyvinvointianalyysi-mittaukseen osallistuneet työntekijät Firstbeat Oy:n tietokannasta. Työterveyshoitaja kirjaa mittaukseen osallistuneiden työntekijöiden potilastietoihin tiedon mittaukseen osallistumisesta, sekä sen, onko työntekijällä ongelmaa unen aikaisessa palautumisessa. Jos mittauksesta on ajettu työn fyysisen kuormituksen raportti, työterveyshoitaja kirjaa myös, onko mittauksen perusteella aihetta epäillä raja-arvot ylittävää fyysistä kuormittumista työssä. Työterveyshoitaja hyödyntää Hyvinvointianalyysi-mittauksen sekä mahdollisen seurantamittauksen tietoja tehdessään määräaikais- tai muita tarkastuksia. Samalla hän tarkistaa mahdollisten mittauksen jälkeen sovittujen toimenpiteiden toteutumisen ja mahdollisen lisätuen tarpeen.

9 9/15 Työfysioterapeutit voivat hyödyntää Hyvinvointianalyysi-mittauksen mittaustietoja työn fyysisen kuormittumisen arvioinnissa. Työterveyspsykologit voivat hyödyntää mittauksen tietoja työntekijän stressin ja palautumisen häiriöiden selvittämisessä. Vajaakuntoisen seurantatarkastukset (VnA 1484/ ) Työnantajan tulee järjestää työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita käyttäen työterveyshuoltolain 12 1 momentin 5 kohdassa (muusta työhön liittyvästä sairastavuudesta) tarkoitettu sairauden, vian tai vamman vuoksi osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen. Toimenpiteiden tulee suuntautua osatyökykyisen työntekijän työhön, työvälineisiin, työympäristöön, työyhteisöön, työntekijän ammatilliseen osaamiseen ja terveyteen sekä tarvittaessa työjärjestelyihin. Jos työterveyshuollon toiminnalla ja työpaikalla tehtävillä järjestelyillä ei ole mahdollista riittävästi tukea osatyökykyisen työntekijän työkykyä, häntä tulee neuvoa kuntoutusta koskevissa asioissa tai hänet tulee ohjata hoitoon taikka lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen. Mikäli lääkäri toteaa terveystarkastuksessa olennaisia rajoitteita, toimitaan Sujuva-toimintamallin tehostetun tuen ohjeen mukaisesti. TIETOJEN ANTAMINEN JA NEUVONTA JA OHJAUS Työterveyshuolto antaa tietoja, neuvoo ja ohjaa työn terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa pääasiassa vastaanottotilanteissa, työpaikkaselvitysten yhteydessä tai niistä laadituissa asiakirjoissa sekä yhteistyöneuvotteluissa. Työterveyshuollon edustaja osallistuu sisäilmatyöryhmän toimintaan. Joissain tapauksissa saattaa olla tarkoituksen mukaista järjestää tilaisuus, jossa ohjausta annetaan työntekijöille ryhmässä. Työterveyshuollon asiantuntijat ts. työfysioterapeutit, työterveyspsykologit, ravitsemusterapeutti ja puheterapeutti antavat pääosin ohjausta ja neuvontaa työssä jaksamisen tukemiseksi. Heidän vastaanotolleen tullaan työterveyshuollon ammattihenkilön, ts. työterveyslääkärin tai hoitajan arvioinnin pohjalta. Tarvittaessa työntekijöille voidaan antaa myös ryhmäohjantaa ja neuvontaa sekä konsultaatioapua esimiehille. Toiminnan tavoitteet määräytyvät asiakkaiden tarpeiden ja valtakunnallisten terveyspoliittisten linjausten mukaan. Toiminta kohdennetaan ja määritellään sen mukaan, mitä työterveyshuollon asiantuntemusta toiminnassa tarvitaan. TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI Salon kaupungissa on käytössä Sujuva- toimintamalli, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja selventää Salon kaupungin työkyvyn hallinnan ja seurannan sekä varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapoja. Tavoitteena on samalla auttaa ja tukea esimiehiä tietoisessa työhyvinvointijohtamisessa. Sujuva- toimintatavat on kirjattu Salon kaupungin omaan intranettiin Santraan. Työterveyshuolto osallistuu Sujuva- toimintatapojen kehittämiseen edustuksellisuuden periaatteella. Tiedonvälityksen tukemiseksi Sujuva-toimijoiden käytössä on oma muilta suljettu työtila kaupungin intranetissä.

10 10/15 Sujuva- toimintamallissa on ohjeistettu esimiehiä toimimaan työhyvinvointijohtajina, jotta arki töissä toimisi sujuvasti. Lisäksi Sujuvan kautta on luotu toimintatavat sekä varhaisen puuttumisen että tehostetun tuen tarpeisiin. Varhaisen tuen toimintamalli Varhaisen tuen toimintamalli ohjeistaa esimiestä puuttumaan yksittäisen työntekijän työkyvyn tai työyhteisön ongelmiin mahdollisimman varhain. Esimiehen edellytetään seuraavan esimerkiksi sairauspoissaoloja. Tähän liittyvät puuttumisrajat ovat 10 päivää neljän kuukauden sisällä ja/ tai 30 päivää vuoden sisällä. Kun työntekijälle on kertynyt 30 sairauspoissaolopäivää vuoden aikana, tulee esimiehen ottaa yhteyttä puhelimitse oman alueen työterveyshoitajaan. Työterveyshoitaja kirjaa tiedon ja keskustelee esimiehen kanssa mahdollisista työkykyä tukevista ja työhön paluuta helpottavista toimenpiteistä tarvittaessa työterveyslääkäriä konsultoiden. Sairauspoissaolokäytännöt Salon kaupunki on laatinut ohjeet sairauspoissaolojen ja niistä ilmoittamisen käytännöistä. Ohjeet löytyvät Salon kaupungin intranetistä mm. Sujuva-sivustolta. Päihdeohjelma Uusi päihdeohjelma on tullut voimaan Ohjelman avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä ja hallita päihdehaittoja työpaikalla. Sen tavoitteena on vähentää päihteiden riskikäytöstä aiheutuvia yksilöllisiä terveyshaittoja sekä työnantajalle ja yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Salon kaupungin periaate on, että päihdehaittatilanteet käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. Päihdeohjelma sisältää hoitoonohjausmallin. Työhön paluun tuki Salon kaupungilla on voimassa oleva Paluun tuki- toimintamalli. Paluun tuki -toimintamallin tavoitteena on varmistaa, että työntekijä voi palata pitkän sairauspoissaolon (yli 4 viikkoa) jälkeen työhönsä turvallisesti ja oikeaan aikaan. Keskeistä on, että työhön palaavan kanssa ollaan yhteydessä poissaolon aikana ja paluun onnistumista seurataan. MUU TOIMINTA Riskityötä tekevien salmonellatutkimukset Riskityöksi luokitellaan työskentely alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä sekä tehtävissä, joissa käsitellään paljain käsin helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Helposti pilaantuviin elintarvikkeisiin lasketaan kuuluviksi elintarvikkeet, joita on säilytettävä jääkaappi- tai pakastinlämpötiloissa. Salmonellanäyte vaaditaan, mikäli työsuhde kestää yli kuukauden. Salmonellanäyte vaaditaan myös välittömästi palattaessa vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Mikäli työntekijällä on matkan aikana tai sen jälkeen vatsataudin oireita, hänet siirretään muihin työtehtäviin kunnes ulosteviljelyn tulos varmistuu negatiiviseksi. Alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä olevista henkilöistä ei tarvitse ottaa näytteitä, jos heillä ei ole matka-anamneesia lavantaudin/ pikkulavantaudin esiintymisalueille (käytännössä Intia ja muu Aasia ja sielläkin reppumatkailijat ).

11 Rokotustoiminta 11/15 Jos työhön liittyy todellinen vaara altistua hepatiitti B:lle, työnantajalla on velvollisuus huolehtia näiden työntekijöiden rokottamisesta. Biologisille tekijöille altistuville työntekijöille on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan tehokkaita rokotuksia, jos he eivät ole ennestään immuuneja biologiselle tekijälle ja jolle he voivat altistua. Työterveyshuolto arvioi mahdollisen HBV-infektion riskin ja riskiammateissa toimivat rokotetaan. Riskialttiita toimintoja ja toimialueita ovat mm. hammashoito, päivystyspoliklinikat, injektioiden ja infuusioiden anto, verinäytteiden otto, instrumenttien jälkikäsittely ja huolto ja jätteiden käsittely. Työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehdään vesirokkorokotuksen tarvearvio alle 45-vuotiaalle koulujen ja päiväkotien naispuoliselle työntekijälle. Kausi-influenssarokotus annetaan ilmaiseksi sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Lisäksi työnantaja on antanut halukkaille työntekijöille mahdollisuuden saada työnantajan kustantamana influenssarokotus. Työterveyshuolto on kartoittanut halukkaat työntekijät. Työterveyshuolto rokottaa työntekijät erillisessä tiedotteessa kuvatun käytännön mukaisesti. SAIRAANHOITO ELI KORVAUSLUOKKA II Työterveyshuoltoon kuuluu myös korvausluokka 2:n mukainen sairaanhoito. Sairaanhoito on yleislääkäritasoista ja siihen kuuluu yleislääkäritasoiset laboratorio- ja röntgentutkimukset. Jatkohoito erikoissairaanhoidossa, esim. poliklinikkakäynnit, täytyy työntekijän itse maksaa. Sairaanhoidolliset erikoislääkärikonsultaatiot eivät kuulu työterveyshuoltosopimuksen piiriin. Sairausvastaanottoajan lääkärille voi varata suoraan ajanvarauksesta. Ajanvaraus: puh. (02) ma - to klo ja pe Salossa Läntisellä terveysasemalla terveydenhoitajan sairausvastaanotolle pääsee: maanantaisin perjantaisin klo ilman ajanvarausta sekä maanantaisin torstaisin klo ja perjantaisin klo ajanvarauksella. Perniössä terveydenhoitajan sairausvastaanotolle pääsee: maanantaisin torstaisin klo ilman ajanvarausta sekä muuna aikana sopimuksen mukaan. MUU TOIMINTA, KORVAUSLUOKKA III (KELA EI KORVAA TOIMINTAA) Työterveyshuolto voi järjestää sopimuksen mukaan mm. painonhallintaryhmiä ja tupakasta vieroitusryhmiä, mikäli työnantaja niin haluaa. ENSIAPUVALMIUS SEKÄ TAPATURMIEN TORJUNTA ELI KORVAUSLUOKKA I Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. Yleisenä tavoitteena on, että vähintään viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työterveyshuollon ammattihenkilöstöä käytetään asiantuntijana ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Työpisteiden esimiehet pitävät kortistoa ensiapukoulutetuista.

12 12/15 Tapaturmavaara vähäinen virastot ja toimistot koulut päiväkodit vanhainkodit kirjastot kuntoutuspalvelut terveyskeskussairaala kanttiini terveysasemat hammashuolto Tavoitteena on, että näillä työpaikoilla on yksi ensiaputaitoinen työntekijä henkilökuntaa varten. Ensiaputasoksi riittää näillä työpaikoilla EA 1, joka päivitetään 3 vuoden välein. Tapaturmavaara ilmeinen työpaja katu-, viemäri- ja talonrakennustyömaat puistot / urheilukentät teknisen työn luokat eläinlääkärit maatalouslomittajat Tavoitteena on, että näillä työpaikoilla on yksi ensiaputaitoinen työntekijä kussakin työkohteessa. Ensiaputasoksi suositellaan EA 1 ja EA 2 noin 1½ vuoden kuluttua. EA 2 päivitetään 3 vuoden välein. Tapaturmavaara erityinen jätevedenpuhdistamo Tavoitteena on, että näillä työpaikoilla on yksi ensiaputaitoinen työntekijä kutakin viiden hengen ryhmää tai työvuoroa kohti. Ensiaputasoksi suositellaan EA 1, EA 2 noin 1½ vuoden ja EA 3 2 vuoden kuluttua. EA 3 päivitetään 1 3 vuoden välein. Tavoitteena on vähentää edelleen työtapaturmien määrää. Tapaturmat raportoidaan ja käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Kriisituen järjestämisessä saa tarvittaessa apua työterveyshuollosta. Työaikana tapahtuvan neulanpistotapaturman välitön ensiapu annetaan yhteispäivystyksessä os. Sairaalantie 9, Salo. Puh Mikäli on tarvetta jatkoseurannoille, se tehdään työterveyshuollossa. TYÖTERVEYSTOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Työkyvyn seurannan toimintamallin toteutuminen - työkyvyn ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhain - yhteisesti sovittujen hälytysrajojen toteutuminen - toimenpiteiden toteutuminen

13 13/15 Työpaikan sairauspoissaolojen seuranta - työpaikan ilmoituskäytäntöjen toteutuminen - työterveyshuolto tekee kolme kertaa vuodessa saamiensa sairauslomatietojen perusteella raportin poissaoloista ja raportoi siitä palvelualueiden johtoryhmien kokouksissa. - työhön paluun tukeminen pitkältä sairauslomalta palattaessa Työkykytietojen analysointi määrävälein - työterveysneuvottelut - neuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen - työperäiset ja työhön liittyvät sairaudet, havainnot, toimenpiteet - työssä kuormittuminen, havainnot, toimenpiteet Asiakastyytyväisyys - laaja-alainen tyytyväisyyskysely henkilöasiakkailta - laaja-alainen tyytyväisyyskysely asiakasorganisaatiolta Kooste siitä, mitä seurataan: sairauspoissaolojen kehitys Tikka-kyselyjen ja työuupumuskyselyjen (BBI15, Maslac) kohdentuminen työyksiköihin ja henkilöstön määrä niissä työpaikkaselvitykset, suunnitelmaan perustuvat / akuutit (myös perustelut) alkutarkastusten määrä määräaikaistarkastukset muut tarkastukset lääkärien tekemien 90 päivän säännön mukaisten työkykyarvioiden lukumäärät palvelualueittain lähetteet erikoislääkärille työkykyarvioon, lukumäärät palvelualueittain työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumista seurataan: Työterveyshuollon ylilääkärin ja osastonhoitajan sekä kaupungin henkilöstöjohdon välisissä tapaamisissa Sujuva-yhteistyötoimijoiden tapaamisissa. Palvelualueiden johtoryhmien kokouksissa kolmannesvuosittain (kts. sairauspoissaolojen seuranta). Työsuojelutoimikunnassa ajankohtaiskatsauksilla jokaisessa kokouksessa sekä tarkistamalla Kelan työterveyshuollon korvaushakemus kerran vuodessa. TOIMINTASUUNNITELMA KÄSITELTY Käsitelty työsuojelutoimikunnassa 21 / ( 48 ) Tarkistettu toimintasuunnitelma käsitelty työsuojelutoimikunnassa / 2014 Kommentit: TOIMINTASUUNNITELMA HYVÄKSYTTY Kaupunginhallituksessa ( 571 )

14 Päiväys 2 / /15 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITYS HYVÄKSYTTY Kaupunginhallituksessa Allekirjoitus Antti Rantakokko, kaupunginjohtaja Irma Nieminen, kansliapäällikkö Terveyskeskuksen puolesta Päiväys / Allekirjoitus Pentti Haavisto, ylilääkäri Liitteet: 1. Vaitiolositoumus 2. Ohje maatalouslomittajien terveystarkastuksista

15 15/15 SALON KAUPUNKI Liite 1 PL Salo Puh. (02) 7781 VAITIOLOSITOUMUS Minä allekirjoittanut, synt., lupaan ja vakuutan, etten luvatta ilmaise kenellekään sivulliselle, sukulaiselle tai tuttavalle mitä olen työpaikkani työntekijöistä, heidän terveydentilastaan tai olosuhteista saanut tietää tai kuulla toimiessani työpaikkani työterveyshuollon yhdyshenkilönä. Sitoumukseni jatkuu työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimimisen päätyttyä. Kaiken edellä olevan lupaan kunniani ja omantuntoni kautta. / Allekirjoitus Nimenselvennys Lomakkeen säilytys: Työterveyshuolto ja työnantaja / säilytetään pysyvästi

16 16/15 SALON KAUPUNKI Liite 2 PL Salo Puh. (02) 7781 OHJE MAATALOUSLOMITTAJIEN TERVEYSTARKASTUKSISTA Alkutarkastukset Valtioneuvoston asetus 1485 / 01. maatalouslomittajat Alkutarkastus tulisi tehdä ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista, mutta se on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Tarkastusten sisältö: Terveydenhoitajan tekemä terveyshaastattelu. Erityisesti kiinnitetään huomiota hengityselinten, ihon sekä tuki- ja liikuntaelinten kuntoon. Lisäksi otetaan verenpaine, pituus, paino, painoindeksi (BMI), keuhkojen toimintakoe, kuulo (audiometri), näkö, audit-kysely (alkoholin käytön terveysriskitesti). Lisäksi työntekijän työkyvyn selvittämiseksi välttämättömät laboratorio- ja röntgentutkimukset. Toksoplasmavasta-aineet otetaan alkutarkastuksen yhteydessä fertiili-ikäisiltä naispuolisilta maatalouslomittajilta. Maatalouslomittajien alkutarkastukseen kuuluu myös työterveyslääkärin tarkastus sekä työfysioterapeutin tekemä UKK:n terveyskuntotesti. Tarvittaessa psykologin alkutarkastus. Tarkastuksessa käydään suullisesti läpi lomittajan työn fyysisen kuormituksen vaatimuksia. Myös työajoista ja työmatkaan kuuluvasta ajasta keskustellaan. Työpaikan työterveyshuollosta vastaava lääkäri voi lähettää työntekijän erikoislääkärin konsultaatioon hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. Määräaikaistarkastukset maatalouslomittajat Määräaikaistarkastukset tehdään 2-3 vuoden välein tai yksilöllisen seurannan mukaan. Terveystarkastuksen sisältö noudattaa alkutarkastuksen sisältöä altisteiden mukaan. Kaikille työntekijöille tehdään audit-kysely (alkoholin käytön terveysriskit) sekä diabeteksen riskipistekysely n. 40 vuoden iässä mikäli sitä ei ole riskiarvion pohjalta aiemmin tehty. Tarkastuksen pääpaino on keuhkojen toiminnan sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnon kartoituksessa ja kiinnitetään huomiota henkiseen hyvinvointiin. Lääkärintarkastus tarvittaessa. Työfysioterapeutin tarkastus/ohjaus ja neuvonta tarvittaessa. Psykologin tarkastus tarvittaessa. Psykologin käynnit sisältävät terveystarkastuksen yhteydessä todettujen ongelmien selvittämisen ja tarvittaessa 3 yksilötapaamista.

17 17/15 Työpaikan työterveyshuollosta vastaava lääkäri voi lähettää työntekijän erikoislääkärin konsultaatioon hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä.

SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 Dnro 2861/01.04.02.00/2013 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 Dnro 2861/01.04.02.00/2013 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/16 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 Dnro 2861/01.04.02.00/2013 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/18 SALON KAUPUNKI Dnro: 2058/01.04.02.00/2016 PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2017 31.12.2019 TYÖPAIKKA Nimi: Salon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Oulunkaaren työterveyshuolto

Oulunkaaren työterveyshuolto TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016-31.12.2019 Suunnitelma päivitetty: 23.2.2016 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi Vaalan kunta Osoite: Vaalantie 14 91700 Vaala Puhelin: 08-5875 6000 Y-tunnus: 0190027-0

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2018 TYÖNANTAJATIEDOT Nurmijärven kunta Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin 25.3.2015 Silja Komulainen Kehittämispäällikkö LT Työterveyshuollon erikoislääkäri Oulun Työterveys liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos Oulun

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen Työterveys Aalto 9 toimipaikkaa Työntekijöitä 103 Yritys- / yrittäjäasiakkaita n. 2500 Henkilöasiakkaita n. 32 000 Työterveyspalvelut - Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Irja Korhonen Ylilääkäri 12.9.2016 Asiakkaamme Kaikki 12 kuntaa, mm Jyväskylän kaupunki K-S sairaanhoitopiiri Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sivu 1/4 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ työterveyshuoltolaki 1383/2001 6 1 mom. 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1. Asiakas Päätoimipaikka: Virallinen nimi SIUN SOTE POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SISÄLLYS sivu Tausta 2 1. Toiminta-ajatus 2 2. Työsuojeluorganisaatio 2 3. Työterveyshuolto 3 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Parikkalan kunta Asiakasyritys ja osoite Parikkalan kunta Yhteyshenkilö ja puhelinnumero henkilöstösihteeri Anne

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2017 YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT Yhteyshenkilö, yhteystiedot Rauli Elenius, pääsihteeri Tuulikki Grönholm, taloussihteeri (laskutustiedot,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Virpi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2019 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot