Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12: Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL Jäsenet (-) Aaltonen Erkki Kela (-) Eronen Marianne Kela (+) Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (poistui klo 14.05) (+) Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (+) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (+) Kiviharju Voitto Valvira (+) Anne Vinkanharju HUS (Kyösti Kopran tilalla) (+) Koskela Juha Lääkärikeskus-Yhtymä (-) Kunnamo Ilkka Suomalainen lääkäriseura Duodecim (+) Laatikainen Tiina THL (saapui klo 14.20) (+) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (+) Porrasmaa Jari STM (saapui klo 12.40) (+) Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto, KunTo (+) Sahala Heli Tikesos-hanke (+) Strang Stefan Mustasaaren terveyskeskus (+) Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (+) Tuomola Pirjo THL, Tilastot (+) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (saapui klo 12.45) Koodistopalvelutiimi (-) Komulainen Jorma THL (+) Lehto Hanna THL (+) Lehtonen Jari THL (+) Mäkelä Matti, siht. THL (-) Palojoki Sari THL (+) Peltonen Veli-Pekka THL Käsiteltävät asiat 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat. Esteistä olivat ilmoittaneet Marianne Eronen, Erkki Aaltonen, Jorma Komulainen ja Sari Palojoki. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin hyväksytyksi sähköpostimenettelyllä. Pöytäkirjaan ei tullut kommentteja käsittelylle asetettuun määräpäivään mennessä. Pöytäkirja on saatavilla koodistopalvelun verkkosivuilla.

2 PÖYTÄKIRJA 7/2009 2(7) Asialista toimitettiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta. Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 2 THL Asioinnin esteettömyysluokituksen uudelleenarviointi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli THL Asioinnin esteettömyysluokituksen tämänhetkisen kehittämisvaiheen. Esittelyssä todettiin, että koodistopalvelun johtoryhmän päätös esteettömyysluokituksen julkaisemisesta koodistopalvelussa ja myös julkaisemisen edellytyksenä oleva laaturyhmäkäsittely ovat jääneet toteuttamatta. Luokituksen asiantuntijaryhmän tilannekatsauksen mukaan luokituksen tueksi tarvitaan lomakerakenne, joka sisältäisi noin 900 esteettömyyden arviointikohteen osalta luokituskriteeristön, eikä tämä kriteeristö ole valmiina julkaistavaksi. Luokituksen asiantuntijaryhmä on asetettu asti. Johtoryhmää pyydettiin keskustelemaan luokituksen asemasta Koodistopalvelussa. Koodistopalvelutiimi esitti, että Koodistopalvelu pyytää esteettömyysluokituksen asiantuntijaryhmältä suunnitelman, miten luokitus voidaan julkaista koodistopalvelussa tavalla, joka on riippumaton esteettömyyden arviointitapojen muutoksista tai paikallisista sovelluksista Toimintasuunnitelma pyydetään marraskuun 2009 loppuun mennessä Toimintasuunnitelman tulee mahdollistaa esteettömyysluokitus julkaiseminen koodistopalvelussa kevään 2010 aikana Ohje esteettömyyden arvioinnista (luokituksen soveltamisesta) voidaan julkaista erikseen. Esteettömyyden arvioinnin oppaan päivittämistä ei oteta koodistopalvelun tehtäväksi, vaan etsitään ohjeistuksen ylläpitoon kykenevä muu taho. Keskustelussa tuotiin esiin, että Luokituksen tarpeellisuus on entisellään, erilaisten vammaisryhmien tarpeiden mukaisia palveluita on kehitettävä, mutta luokituksen arviointikriteerien on oltava niin helppokäyttöisiä, että palveluyksiköt tulevat tehneeksi esteettömyyden arvioinnin. Luokituksen ja siihen liittyvän arviointiohjeistuksen ylläpidosta on mielekästä keskustella ympäristöministeriön kanssa. Keskustelun yhteenvetona puheenjohtaja totesi, että esteettömyysluokitus on tarpeellinen ja yksi luokituksen käytöistä on sen käyttö SOTE-organisaatiorekisterin kuvailutiedoissa ja että luokituksella on oltava arviointikriteerit ennen kuin se voidaan julkaista. Luokitus palautetaan valmisteluun, ja luokituksen ylläpitoon kykenevää muuta tahoa kuin THL:n koodistopalvelua etsitään edelleen jatkamaan nykyisen luokitusryhmän toimikauden jälkeiselle ajalle. n päätös oli, että edellä esitetyt näkökulmat huomioiden, esteettömyysluokituksen valmistelua koodistopalvelimella jaettavaksi jatketaan. Esittelyssä näytetty materiaali jaetaan johtoryhmälle pöytäkirjan liitteenä.

3 PÖYTÄKIRJA 7/2009 3(7) 3 SOTE-rekisterin rakenne-ehdotus päätettäväksi (Palveluyksikkörekisteri-taso) Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli THL SOTE-rekisterin palveluyksikkötason rakenne-ehdotuksen julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittely: - on käsitellyt SOTE-organisaatiorekisterin palveluyksiköiden kuvailutietoja palveluyksikkörekisterityöryhmän esityksen ja siihen saatujen lausuntojen pohjalta , ja Koodistopalvelutiimi on kuullut asiasta myös palveluyksikkörekisterityöryhmän puheenjohtajana toiminutta Pirkko Kortekangasta. - Koodistopalvelutiimin arvion mukaan suurin osa lausunnoissa esitetyistä huomautuksista on ratkaistavissa korjaamalla ja selventämällä soveltamisohjetta. - Poiketen esitellystä suunnitelmasta esitellään tietorakenne, joka sisältää kenttinä kaikki muut palveluyksikkörekisterityöryhmän ehdottamat tietokentät lukuunottamatta potilastietojen käsittelyä varten tarkoitettuja sähköpostiosoitteita. - Rekisteriin kuuluvat ehdotuksen mukaan 70 kuvailutietoa, joista yksikön nimi, lyhenne, osoitetiedot ja palveluiden kuvaukset toteutetaan kaksikielisinä. - Rakenteeseen toteutetaan myös eräitä kuvailutietoja, joiden käyttö ei käytännössä ole vielä tässä vaiheessa mahdollista tarvittavan luokituksen puuttumisen tai vakiintumattomuuden vuoksi, tai joiden käytön tarpeellisuus palveluyksikön kuvailutietona on vielä epäselvä. Tällaisia ovat esteettömyystiedot, yksikön tyyppi, laskutusyksikköä koskevat tiedot, erikoisala ja palveluiden luokitettu kuvaus. - Samoin rakenteeseen toteutetaan eräitä kuvailutietoja, jotka ovat pääteltävissä hierarkiatiedoista, sillä on epävarmaa, pystyvätkö kaikki rekisteriä käyttävät sovellukset täysin hyödyntämään rekisterin hierarkiatietoja. Näitä tietoja ovat palveluntuottajastatus ja toimintayksikköstatus. - Jäsenkuntia koskeva tieto on tarpeen julkista terveydenhuoltoa koskevassa tilastoinnissa. Tieto ei kuitenkaan ole merkityksellinen muissa kuin kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköissä - SOTE-organisaatiorekisterin käyttöä koskeva ohje, mukaan lukien rekisterin tietojen pakollisuus, päivitetään koodistopalvelun johtoryhmän keskustelun perusteella. THL julkaisee ohjeen kun se on valmis. - Jari Lehtonen täydensi esittelyä luettelemalla teknisesti pakollisiksi määriteltävät tiedot: yksikön OID-tunnus, nimi, lyhyt nimi, hierarkiatiedot sekä tietojen voimassaolon alku- ja loppupäivämäärät. Yleiskeskustelussa tuotiin esiin seuraavia seikkoja: - Kysyttiin miten on tarkoitus toimia niiden kenttien suhteen, jotka eivät toistaiseksi ole käyttöön otettavissa. Vaihtoehtoina ovat joko (a), että kentät määritellään tiedoiksi, jotka on mahdollista ilmoittaa, tai (b), että kentät jätetään tässä vaiheessa rekisteriin toteuttamatta ja valmistaudutaan päivittämään rekisterin rakennetta myöhemmin. - Timo Tarhonen välitti HL7 Finland yhdistyksen viestin: "ohjeteksti vaatisi enemmän rautalankaesimerkkejä, miten organisaatiohierarkia ylläpidetään. + tiivistetysti tietoa miten vaikuttaa KanTa päässä. Noilla ohjeilla käytännöstä tulee aika villi, org eivät osaa hommaa tehdä tai jos jotenkin tekevätkin niin päätösten vaikutukset ei ole selvillä ja KanTa-testauksien/tuotantokäytön yhteydessä voi tulla yllätyksiä. Lisäksi ohjeessa pitäisi kuvata linkitys rekisterinpitäjärekisteriin".

4 PÖYTÄKIRJA 7/2009 4(7) - Ohjeeseen on syytä dokumentoida, miten tietojen päivitys on tarkoitus toteuttaa. - Organisaatiorekisterin kuvailutietojen ylläpito, ja mahdollisten muiden (tämän rekisterin ulkopuolisten) kuvailutietojen liittäminen organisaatiotietoihin, olisi mahdollista toteuttaa myös erillisrekistereissä, jotka käyttäisivät SOTE-rekisterin OID-tunnistetta linkitysavaimena. - Jos palveluluokitusta tai yksikön erikoisalaa koskevia tietoja kerätään, on siitä annettavaa ohjetta täydennettävä ja konkretisoitava. Palveluluokituksen käytön velvoittavuus on vakavasti harkittava mahdollisuus, sillä erikoisalaa koskeva tieto ei kuvaa perusterveydenhuollon toimintojen kirjoa. - Sähköpostin käyttökelpoisuus potilastiedon välityskanavana saattaa tulla uudelleen mahdolliseksi, mikä puoltaisi sähköpostiosoitteiden säilyttämistä rekisterin rakenteessa. - Tulisi harkita SOTE-organisaatiorekisterin lisäksi koodistopalvelussa julkaistavaa palvelurekisteriä. Lisäksi yksityiskohtien käsittelyssä tuotiin esiin seuraavaa - Ehdotettiin, että palveluyksikköstatusta ja toimintayksikköstatusta kuvaavien tietojen osalta toimitaan esityksen mukaisesti. - Sähköpostiosoitteiden osalta puheenjohtaja totesi, että rekisterin rakennetta on mahdollista päivittää myöhemminkin. - Jäsenkuntia koskevan tiedon osalta Jari Lehtonen esitti kysymyksen, onko toimintayksikköä koskevana annettu tieto periytettävä palveluyksiköille. Johtoryhmän puolelta esitettiin, että ei tarvitse. - Jäsenkuntia koskeva ohjeistus on täsmennettävä niin, että ohje kattaa myös erikoistapaukset (esim. että kunta kuuluu useampaan sairaanhoitopiiriin). Päätös: Puheenjohtaja esitti käydyn keskustelun perusteella, että SOTE-organisaatiorekisterin palveluyksiköiden kuvailutietojen rakenne hyväksytään julkaistavaksi koodistopalvelussa esityksen mukaisesti. Päätös hyväksyttiin ja samalla Koodistopalvelu velvoitettiin ottamaan keskustelussa esiin tulleet näkökohdat huomioon ohjeistusta viimeisteltäessä. 4 THL Toimenpideluokituksen päivitys 2010 tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli johtoryhmälle THL Toimenpideluokituksen päivityksen Asiakohtaan liittyen ei toimitettu ennakkoaineistoa koska päivitys käsiteltiin koordinaatioryhmässä vasta päivää ennen johtoryhmän kokousta. Toimenpideluokituksen koordinoivan ryhmän hyväksymä taulukko koodimuutoksista oli kokouksessa esiteltävänä. Esittely: - Matti Mäkelä esitteli toimenpideluokituksen koordinovan ryhmän kokouksessa ja sitä ennen 12 erikoisalakohtaisen asiantuntijaryhmän kokouksissa valmistellun THL toimenpideluokituksen päivityksen Päivityksessä esitetään n. 140 uutta koodia, noin 20 poistettavaa koodia, n. 10 selitetekstin muutosta ja n. 30 termin muutosta. - Suurin osa muutoksista perustuu pohjoismaisen luokituskeskuksen muutoksiin. Kaikkia pohjoismaisella tasolla tehtyjä muutoksia ei kuitenkaan otettu toteutettavaksi suomalaisessa luokituksessa.

5 PÖYTÄKIRJA 7/2009 5(7) Keskustelu: - Kiinnitettiin huomiota siihen, että aikaisemmin toimenpideluokituksen päivitysten yhteydessä luokituksessa on huomattu julkaisun jälkeisiä laatuvirheitä, erityisesti luokkien hierarkiatiedoissa. Laatutarkistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Päätös: Puheenjohtaja kysyi haluaako johtoryhmä ottaa päivityksen yksityiskohtaisempaan käsittelyyn. Tätä ei katsottu tarpeelliseksi. Johtoryhmä hyväksyi päivityksen julkaistavaksi huolellisen laaturyhmäkäsittelyn jälkeen. 5 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Johtoryhmän aiemman päätöksen mukaisesti sihteeristön laatima Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat dokumentti liitetään johtoryhmän pöytäkirjaan ja julkaistaan Koodistopalvelun www-sivuilla yhdessä hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Matti Mäkelä esitteli Avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmän työskentelyä. Erityisesti mainittiin SPAT toimintoluokituksen ja ICD-10-diagnoosien vastaavuustaulukko, jota tarvitaan SPAT toimintoluokituksen käytettävyyssovelluksissa. Pirjo Tuomola esitteli avohoidon HILMO-koulutusten tilannetta ja avohoidon HILMOoppaan päivitystilannetta. Päivitetty opas on tarkoitus julkaista suomen ja ruotsin kielellä 2009 loppuun mennessä. Pirjo Tuomola esitteli myös avohoidon HILMOn sähköisen tiedonsiirron ja nopean raportoinnin pilottia. Timo Tarhonen kertoi Avoimet Rajapinnat teknisen ryhmän valmistelussa olevista luokituksista, joita tarvitaan CDA-R2-tiedonsiirtomääritysten yhteydessä ohjelmointitarkoituksiin. Jari Lehtonen esitteli Avoimet Rajapinnat kliinisen ryhmän valmistelussa olevia tupakointistatuksen ja lääkeannoksen vakioisten lyhenteiden luokituksia. Peter Strang esitti toiveen, että kriittisten tietojen esittämisnäyttö voitaisiin määritellä niin, että se kokoaisi eri organisaatioissa tuotetut kriittiset tiedot yhtenäiselle näytölle. Jari Porrasmaa totesi, että tällä hetkellä ei suostumusmenettelyä voida laajentaa niin, että se sallisi rekisterinpitäjästä riippumattoman esittämisnäytön. Yksi mahdollisuus voisi olla laajentaa suostumuksenhallintaan tarkoitetun kansalaiskohtaisen rekisterin tietosisältöä kattamaan myös muita kuin suostumustietoja. 6 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Puheenjohtaja esitteli listan asioista, joita valmistellaan käsiteltäväksi seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. - Avoimet Rajapinnat kliinisen ryhmän valmistelussa on lääkeannoksen vakioiset lyhenteet luokitus sekä tupakointistatus. - Avoimet Rajapinnat teknisen ryhmän valmistelussa olevat ohjelmointitarkoituksiin tarvittavat luokitukset. - Laboratorionimikkeistön päivitys ja ruotsinnos - Erityistyöntekijöiden toimintonimikkeistöt

6 PÖYTÄKIRJA 7/2009 6(7) 7 Muut asiat 7.1 Katsaus koodistojen ruotsinnostilanteeseen Matti Mäkelä (THL) esitteli koodistojen ruotsinnostilanteen. n kokouksessa oli käsitelty koodistojen ruotsinnosasiaa. Tuolloin oli todettu, että Hoitotyön ruotsinnokset ovat tärkeimpiä Organisaatiorekisterissä voidaan käyttää pelkkää suomenkielistä nimeä ja osoitetta, jos ruotsinkielistä ei ole olemassa Luokituksia päivitettäessä ylläpitäjä huolehtii ruotsinnoksista Eräiden luokitusten ruotsintamisessa kielitoimiston ruotsinnos v 2009 aikana on riittävä Eräiden luokitusten ruotsintaminen edellyttää sopimusneuvotteluita Hoitotyön luokitusten asiantuntijaryhmä 12.6 otti ruotsinkielen käännöstyön käynnistämisen toimintasuunnitelmaan vuosille THL on tilannut PT-AVO koodien ruotsinnokset. Laboratorionimikkeistö on ruotsinnettu, ja se on tulossa koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn lokakuussa SOTE-organisaatiorekisterin rakenteeseen varattu kentät keskeisten tietojen ruotsinkielisille muodoille. Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia seikkoja:: - SOTE-rekisterin rakenteeseen on määritetty ruotsinkielisten kenttien lisäksi myös tieto muiden tietojen ilmoittamiskielestä - Kysyttiin miksi THL katsoo, että koodistopalvelu ei voi vastata hoitotyön luokituksen ruotsinnoksesta. Vastauksena puheenjohtaja totesi, että koska hoitotyön luokituksen copyright on Kuopion yliopistolla, on vastuun käännöksestä oltava myös siellä. Koodistopalvelu vastaa siitä, että käännöstyö etenee, ja myös sen kustannuksista. - Esitettiin että seuraavat nyt käynnissä olevien ruotsinnosten jatkoksi aloitettavan käännöstyön prioriteettiluokitukset ovat ereseptin koodit, erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ja AR-Ydin-koodistot. Päätökset: Johtoryhmä esittää, että Koodistopalvelu pyytää Kelalta ereseptikoodistojen ruotsinnokset ja ottaa työn alle AR-Ydin-koodistoissa näkymä ja "otsikko" koodistot sekä myös pienten AR-Ydin-koodistojen kokonaisuuden, jonka käännöstyö voidaan tilata käännöstoimistolta. 7.2 Lomakehankkeen (LoKo) tilannekatsaus Matti Mäkelä (THL) esitteli Pekka Kuosmasen ja Mikael Himankan (Netum Oy) laatiman Lomakehankkeen tilannekatsauksen. Raportissa kuvataan Loko-projektissa toteutetut tehtävät ja etenemissuunnitelma jäljellä olevien tehtävien osalta. Katsauksen mukaan TP1 (Suunnitteluvaihe) on toteutettu TP3 (Taustaselvitys lomakkeiden vastuutahoista) on toteutettu. Selvityksen tuloksena oli seuraavia havaintoja: o KanTa-järjestelmään tallennettavista lomakkeista 30 lomakkeelle ei löydetty selkää omistajaa. o Osa lomakkeista on toteutettu eri järjestöjen toimesta ja lomakkeet ovat osa järjestön liiketoimintaa.

7 PÖYTÄKIRJA 7/2009 7(7) o Eri organisaatioiden CDA-osaamistaso vaihtelee. TP4 (Koulutuspaketti): Suunnitteilla on kaksi koulutuspäivää ja , joiden jälkeen muiden työpakettien toteutus voidaan suunnitella 7.3 Koodistopalvelun ja sen viestintäkanavien käyttö Jari Porrasmaa välitti AR teknisen ryhmän toivomuksen, että koodistopalvelun koodistojen sekä koodistopalvelun eri viestintäkanavien (mm. www-sivujen) käyttöä seurattaisiin ja raportoitaisiin koodistopalvelun johtoryhmälle. Puheenjohtaja totesi, että www-sivujen uudistus on viipynyt, koska uudistus on viipynyt, mutta kun uudistus on valmis, on sivujen käyttöä mahdollista seurata. Seurantatietoa voidaan raportoida johtoryhmälle. 8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 12: Muut syksyn 2009 kokoukset: klo klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011 Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja 4/2011 Aika: tiistai 11.10.2011 klo 9-11 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 401 Läsnä: Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Jäsenet: Juha Haataja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot