ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI

4 VI/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto LUKU 4 0 YHTEENSÄ , % LUKU Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. LUKU 4 1 YHTEENSÄ Osasto 4 Yhteensä ,

6 VI/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m.

8 VI/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, % Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot LUKU 5 2 YHTEENSÄ LUKU Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. Varainhoitovuosi 2015 % LUKU Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m ,

10 VI/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

11 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/9 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi

12 VI/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

13 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,

14 VI/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % LUKU 9 0 p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ ,

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/13 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m.

16 VI/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT , 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT , 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT , Osasto 1 Yhteensä , 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , 2 5 TOIMINTAMENOT , 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA , Osasto 2 Yhteensä , 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ ,

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/15 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Erityiskorvaukset ja -avustukset Erityiskorvaukset ja -avustukset Jaksottamattomat määrärahat , 80, Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat , 97, Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat , 113,12 Momentti Yhteensä , 97, Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus Jaksottamattomat määrärahat , 98,52 LUKU 1 0 YHTEENSÄ , 97,73 LUKU Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat , 93, Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat , 62, Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 90,74 Momentti Yhteensä , 93, Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. 0, 0

18 VI/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ , 93,35 LUKU Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat , 98, Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat , 80, Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 65,00 Momentti Yhteensä , 93, Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 43, Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 100, Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla Jaksottamattomat määrärahat , 21,33 Momentti Yhteensä , 61, Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 4 YHTEENSÄ , 80,12 LUKU Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottaminen Täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat , 65,94 Jaksottamattomat määrärahat , 85,56 Momentti Yhteensä , 84,00

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/17 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat , 87, Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 67, Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat , 96, Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat , 51, Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat , 84,87 Momentti Yhteensä , 82, Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 1 6 YHTEENSÄ , 83,99 Osasto 1 Yhteensä , 93,35

20 VI/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT Erityiskorvaukset ja -avustukset Erityiskorvaukset ja -avustukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten korvaukset ja avustukset, mukaan lukien erityistehtävien hoitamisesta maksettavat kulukorvaukset sekä muut korvaukset, vakuutusmaksut, mukaan lukien sairaus-, tapaturma- ja matka-apuvakuutusmaksut, sekä vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut ,

21 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/19 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien ja heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista. LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 4,5 prosentin perusvähennystä Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät , Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

22 VI/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palkallinen ylityö , Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

23 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/21 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

24 VI/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä, virkamiehille, jotka asetetaan virkavapaalle yksikön edun vuoksi, tai johtavassa asemassa oleville virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään yksikön edun vuoksi. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellä mainituissa säännöksissä vahvistetuin edellytyksin maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla Alustava määräraha p.m. p.m. 0,

25 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) Määräraha oli tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus, ja se on sisällytetty alamomentteihin , ja Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö , Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot, ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti, muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

26 VI/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana, tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto , Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkat ja matkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana, kulut, jotka liittyvät Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen, rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toiminta-aloja, nuorten kasvattamista eurooppahenkisiksi koskevien ohjelmien kustannukset. palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana, tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

27 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/25 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen välinen erotus sopimuksen muuttuessa, palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin ja muihin käännöstoimintaan liittyviin ulkoistettuihin palveluihin.

28 VI/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielinten välisen yhteistyön toimet henkilöstöhallinnon alalla. Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa kaikki henkilöstöhallinnon ulkoiset palvelut Alustava määräraha p.m. p.m. 0, Määräraha oli tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus, ja se on sisällytetty alamomentteihin , ja

29 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/27 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottaminen , Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut, konsulttipalvelut valittaessa henkilöstöä johtotehtäviin (arviointikeskusvaihe), tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden artikla, 33 artikla ja liite III.

30 VI/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Täydennyskoulutus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten henkilöstölle yhdessä järjestämät täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien. Määräraha voi perustelluissa tapauksissa kattaa osittain toimielimen sisäiset kurssit, opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot sekä menot, jotka aiheutuvat koulutusohjelmien suunnittelua ja toteuttamista koskevien asiantuntijaselvitysten tekemisestä, ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi, koulutukseen liittyvät virkamatkakulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Virkamatkat ,

31 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/29 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut menot, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin, kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

32 VI/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) sosiaali- ja terveysalan toimet (kuten perhetuet, sairaan lapsen hoito, psykologinen apu ja sovittelu), sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti aloitteita, jotka edistävät toimielimen henkilöstön sosiaalisia suhteita ja lisäävät työhyvinvointia. Se kattaa myös avustuksen myöntämisen henkilöstökomitealle, jotta se voi osallistua luonteeltaan sosiaalisen toiminnan hallinnointiin ja valvontaan: kerhot, urheilupiirit, kulttuuritoiminta, muu vapaa-ajan toiminta jne. Määräraha on tarkoitettu myös tukemaan taloudellisesti toimielimen tiiviissä yhteistyössä henkilöstökomitean kanssa harjoittamaa luonteeltaan sosiaalista toimintaa (henkilöstösääntöjen 1e artikla). Se kattaa myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean taloudellisen osallistumisen Overijsessa (Belgia) sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Lisäksi määräraha kattaa henkilöstön liikkuvuutta koskevan suunnitelman täytäntöönpanon; suunnitelman avulla on tarkoitus kannustaa käyttämään julkista liikennettä, vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään hiilijalanjälkeä Työterveyshuolto ,

33 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/31 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveysasemien toiminnasta sekä lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinnasta aiheutuvat kulut, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät kulut, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeelliseksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot. Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintolan toiminnasta aiheutuvat menot Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen, vanhempien maksuosuudesta saatavien tulojen

34 VI/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean nimissä ja puolesta, komission kanssa solmitun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Se kattaa kustannukset Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöstön lapsista, jotka ovat IItyypin Eurooppa-koulun oppilaita.

35 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/33 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Kiinteistöt Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat , 93, Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot Jaksottamattomat määrärahat , 99, Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat , 66, Muut menot Jaksottamattomat määrärahat , 143, Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä , 97, Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito Energiankulutus Turvallisuus ja valvonta Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat , 94,65 Jaksottamattomat määrärahat , 85,42 Jaksottamattomat määrärahat , 101,30 Jaksottamattomat määrärahat , 39,86 Momentti Yhteensä , 95,05 LUKU 2 0 YHTEENSÄ , 97,09

36 VI/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 TOIMINTAMENOT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat , 100, Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat , 102, Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat , 95,75 Momentti Yhteensä , 100, Irtain omaisuus Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat , 52,29 Jaksottamattomat määrärahat , 78,21 Jaksottamattomat määrärahat , 75,70 LUKU 2 1 YHTEENSÄ , 94,78 LUKU Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat , 96, Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat , 100, Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 55, Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat , 97, Muutot ja muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat , 109,91 LUKU 2 3 YHTEENSÄ , 92,98 LUKU Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Jaksottamattomat määrärahat , 109,68

37 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/35 LUKU 2 5 TOIMINTAMENOT (jatkoa) LUKU 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA Momentti Alamomentti Nimike % (jatkoa) Kuulemistilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat , 85, Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat , 47, Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat , 60, Konferenssitulkit Jaksottamattomat määrärahat , 90,84 Momentti Yhteensä , 90,42 LUKU 2 5 YHTEENSÄ , 90,42 LUKU Viestintä, tiedotus ja julkaisut Viestintä Jaksottamattomat määrärahat , 98, Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen Jaksottamattomat määrärahat , 112, Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat , 96,36 Momentti Yhteensä , 102, Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi Tutkimukset ja kuulemiset Jaksottamattomat määrärahat , 81, Dokumentaatio- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat , 75, Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta Jaksottamattomat määrärahat , 94,50 Momentti Yhteensä , 82,26 LUKU 2 6 YHTEENSÄ , 97,87 Osasto 2 Yhteensä , 95,13

38 VI/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 60 artikla Kiinteistöt Vuokrat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen vuokrat sekä vuokrat, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muissa kuin vakituisessa käytössä olevissa kiinteistöissä Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimelle pitkäaikaisista vuokrasopimuksista vuokra-/ostosopimusten perusteella aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot.

39 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/37 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT (jatkoa) (jatkoa) Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. 0, Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen Tilojen kunnostus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustöiden suorittaminen, mukaan lukien uudistustyöt (esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseksi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin mukaisesti) sekä kaapeloinnin, turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt, ja kunnostustöihin suoraan liittyvät muut menot, erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot jne Muut menot ,

40 VI/38 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistömenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin tilojen kunnostushankkeisiin liittyvät insinööri- ja arkkitehtikonsulttipalvelut sekä oikeudelliset kulut rakennuksia koskevien ostooptioiden yhteydessä, EMAS-konsultointipalvelut, muut kiinteistöhankkeisiin liittyvät selvitykset Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen mahdolliset investoinnit kiinteään omaisuuteen. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito , Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, lämmityksen, ilmastoinnin ja palo-ovien siivous- ja kunnossapitokulut sekä tuholaisten torjunta, maalaustyöt, korjaukset, rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapito, mukaan lukien tutkimuksiin, analyyseihin, lupiin, ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) noudattamiseen, tarkastuksiin jne. liittyvät kulut. määräksi arvioidaan euroa.

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Toteutus 2017 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 170 987 900 163 914

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 N 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA L 69/2003 PÄÄLUOKKA VI L 69/2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.3.2015 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2015 Nimike Määrä

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2015 2014/2083(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012 EUROOPAN KOMISSIO YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA Liite päätelmään No: 277/17 KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA TYÖHAASTATTELUUN TAI TYÖHÖNTULOA EDELTÄVÄÄN LÄÄKÄRINTARKASTUKSEEN KUTSUTTUJEN HENKILÖIDEN MATKA- JA OLESKELUKULUJEN

Lisätiedot

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia Ehdotus: Neuvoston asetus (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vah\.istaniisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1410 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2014 COM(2014) 546 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä No 7-8/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2084(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA Committee / Commission JURI Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA FI FI Tarkistusluonnos 6200 Viitebudjettikohta : S4-1 2 0 0 Alamomentti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. joulukuuta Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2014 COM(2014) 459 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 26.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1080/2010, annettu 24 päivänä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot