TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA (2011/C 134/01) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain Määrärahasiirrot Osasto 1 Toimielimen henkilöstö Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset... 9 LIITE II Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö LIITE IV Varainhoitovuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen käyttö... 19

2 FI C 134/2 Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia unionin raha-asioiden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Sen tehtävänä on tarkastaa, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varainhoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä. Tilintarkastustuomioistuin edistää tilintekovelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla. 1. Varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. 2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liitteet I IV). TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset 3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2010 yhteensä euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt ( euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2010 ( euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä euroa. Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 Osasto Vahvistetut saamiset 2010 Peritty yhteensä vuonna 2010 Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot ,00 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,16 9 Muut tulot ,00 Yhteensä ,97 Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot (*) ,61

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/3 Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,00 9 Muut tulot ,00 Yhteensä ,65 (*) Mukautus johtuu eläkeoikeuksien siirron ulkoistamisesta. 4. Varainhoitovuoden 2010 vahvistetut saamiset ( euroa) olivat 95,09 prosenttia arvioiduista tuloista ( euroa). Vuonna 2009 vastaava osuus oli 98,38 prosenttia ( euroa). 5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2010 oli euroa, josta euroa oli peritty vuoden 2010 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2010 vahvistettujen saamisten osuus oli euroa (taulukko 2). 6. Perityistä euron tuloista euroa (96,98 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä euroa. Vuonna 2009 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,24 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli euroa ja pankkikorkotuloja kertyi euroa. 7. Vuoden 2010 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä euroa eli 0,39 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava määrä oli euroa eli 2,59 prosenttia. VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain 8. Varainhoitovuoden 2010 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2011 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset osastoittain (euroa) Osasto Lopulliset Sidotut % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä , ,93 Osastot 1 ja 2 yhteensä ,25

4 FI C 134/4 Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain (euroa) Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä , , , ,04 Osastot 1 ja 2 yhteensä , ,80 Määrärahasiirrot 10. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 22 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä euroa (taulukko 5). Eräs siirroista oli suuruudeltaan euroa ja liittyi siirtoon, joka tehtiin varauksesta käännösosaston toimintamäärärahoihin. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä II. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2010 Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2010 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon Luvusta lukuun Momentista momenttiin Alamomentista alamomenttiin (euroa) Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan Yhteensä Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 11. Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % 1 0 Toimielimen jäsenet ,13 (euroa) 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat , Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,11 Osasto 1 yhteensä ,09

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/5 12. Varainhoitovuonna 2010 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,09 prosenttia (vuonna 2009 se oli 87,66 prosenttia). 13. Varainhoitovuonna 2010 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 92,80 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 86,86 prosenttia). Käyttöasteen kohoamiseen vaikutti se, että vuoden 2009 palkkoja alettiin kokonaisuudessaan mukauttaa takautuvasti ja avoimia toimia vähennettiin. Käyttämättä jäi euroa osittain siksi, että palvelukseenotossa oli edelleen viivästyksiä, vaikka tilanne paranikin hieman. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 aikana palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2011 aikana. Yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina ensimmäisiin palkkaluokkiin. 14. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 77,97 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 82,67 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että alamomentissa (pääasiassa sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä euroa ja alamomentissa (pääasiassa tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä euroa. Alamomentin alhaisen käyttöasteen taustalla olivat lähinnä pyrkimykset vähentää kustannuksia. Alamomenttia varten tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 vahvistanut kyseisten toimihenkilöiden määrän, joten voidaan vastaisuudessa arvioida nykyistä tarkemmin. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 1 0 Toimielimen jäsenet , , Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat , , Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , , Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot , ,75 Osasto 1 yhteensä , , Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,76 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 86,22 prosenttia ja 98,36 prosenttia). 16. Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,33 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 1,44 prosenttia ja 1,64 prosenttia). 17. Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään euroa. Osasta vuonna 2010 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna Kyseessä olivat alamomentit Päiväkoti ( euroa) ja Ammatillinen täydennyskoulutus ( euroa).

6 FI C 134/6 Euroopan unionin virallinen lehti Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot 18. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 8 ja 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % (euroa) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot , , , , Kokoukset ja konferenssit , Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) , , , Varainhoitovuonna 2010 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,93 prosenttia (vuonna 2009 se oli 99,74 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot , , , , , , , , Kokoukset ja konferenssit , , Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) , , , , , ,45

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/7 20. Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä euroa (josta euroa liittyi K3- rakennukseen). Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 48,96 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 18,57 prosenttia ja 18,61 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 49,98 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 51,04 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 81,17 prosenttia ja 81,39 prosenttia). K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva toinen 11 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2010 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2011, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. 22. K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2010 yhteensä euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 69,18 prosenttia ja sitoumuksista 71,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 70,16 prosenttia ja 70,90 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 27,51 prosenttia ja sitoumuksista 28,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 28,80 prosenttia ja 29,10 prosenttia). 23. Lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin euroa, josta euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut lukuun 2 0 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ( euroa), Siivous ja ylläpito ( euroa) ja Energiankulutus ( euroa). 24. Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: alamomentissa (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) kyse oli eurosta ja alamomentissa (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niitä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu, ostettuja materiaaleja ei ollut vielä toimitettu ja/tai laskutettu). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2010 maksettiin euroa. 25. Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia (Virallinen lehti) ja alamomenttia (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin kohdalla tehty euron siirto koski vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2011 ( 1 ). Alamomentin (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ollut vielä saatu (kyse on tiettyjen vuotta 2010 koskevien erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26. Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt esitetään taulukossa 10. ( 1 ) Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisukustannukset ja muut niihin liittyvät kustannukset, kuten jakelu- ja varastointikustannukset.

8 FI C 134/8 Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 (euroa) Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 1 0 Toimielimen jäsenet Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot Osasto 1 yhteensä Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito Hallinnosta johtuvat juoksevat menot Kokoukset ja konferenssit Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) Varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli euroa eli käyttöaste oli 98,65 prosenttia (87,53 prosenttia vuonna 2009). 28. Luvussa 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista euron maksuista euroa liittyi alamomenttiin ( Kiinteän omaisuuden hankinta ), joka koskee maaliskuussa 2010 aloitettuja K3-laajennusosan rakennustöitä. Maksut katettiin vuoden 2009 talousarvioon sisältyneestä ensimmäisestä rahoituserästä ( euroa), ja ne koskevat sopimuksia, joita hankevastaava tekee (ks. kohta 21) rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. 29. Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. 30. Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Budjettikohta Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Alkuperäinen budjetti Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Tulot 2010 Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät , , ,47 0, , , ,56 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT , , ,03 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta , , ,26 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot , , ,16 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 86,62 86,62 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT , , ,04 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT , , ,07 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, ,00 0, ,00 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,41 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0, , , ,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0, , ,43 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT 0, , ,43 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,64 637,28 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0, , ,64 637,28 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0, , , ,28 Alamomentti Muut tulot ,00 358,15 358,15 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT ,00 358,15 358,15 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT ,00 358,15 358,15 0,00 YHTEENSÄ , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/9

10 Budjettikohta Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Siirretyt tulot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät Perittävät määrät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot , , , , ,98 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 1 550,29 0, , ,29 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT , , , , ,98 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT , , , , ,98 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muut tulot 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 YHTEENSÄ , , , , ,98 C 134/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti

11 LIITE II VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, ,00 0,00 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,00 0,00 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 0,00 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 0,00 Alamomentti Eläkkeet , , ,00 0,00 Momentti Eläkkeet , , ,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , ,69 Momentti Virkamatkat ,00 0, , ,69 Alamomentti Täydennyskoulutus ,00 0, , ,75 Momentti Täydennyskoulutus ,00 0, , ,75 Alamomentti Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET ,00 0, , ,44 Alamomentti Palkat ja korvaukset ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Palkallinen ylityö ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , ,19 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , ,19 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 Momentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT ,00 0, , ,19 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,00 0, FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/11

12 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , , ,18 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , ,41 Momentti Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt , , , ,59 Alamomentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 Momentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , , ,59 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut ,00 0, , ,02 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus ,00 0, , ,36 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot ,00 0, , ,38 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , ,00 Momentti Virkamatkat ,00 0, , ,00 Alamomentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,00 0, , ,47 Momentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , ,47 Alamomentti Terveydenhoito ,00 0, , ,74 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat ,00 0, , ,51 Alamomentti Lasten päiväkoti ,00 0, , ,85 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta ,00 0, , ,10 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,00 0, , ,95 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , ,17 Alamomentti Vuokrat , , , ,41 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta ,00 0, , ,41 Alamomentti Tilojen kunnostukset ,00 0, , ,44 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , ,95 Momentti Kiinteistöt ,00 0, , ,21 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , , ,35 C 134/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti

13 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Energiankulutus ,00 0, , ,94 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,00 0, , ,36 Alamomentti Vakuutukset , , , ,65 Alamomentti Muut kiinteistömenot ,00 0, , ,24 Momentti Kiinteistömenot , , , ,54 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , ,75 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , , , ,24 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , ,57 Alamomentti Televiestintä ,00 0, , ,91 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot ,00 0, , ,72 Alamomentti Irtain omaisuus ,00 0, , ,59 Momentti Irtain omaisuus ,00 0, , ,59 Alamomentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot ,00 0, , ,80 Momentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot ,00 0, , ,80 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , ,33 Momentti Kuljetuskalusto , , , ,33 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , ,44 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , ,66 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , ,66 Alamomentti Rahoituskulut ,00 0, ,00 0,00 Momentti Rahoituskulut ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Oikeudenkäyntikulut , , ,00 406,92 Momentti Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset , , ,00 406,92 Alamomentti Postitus- ja toimitusmaksut ,00 0, , ,22 Momentti Postitus- ja toimitusmaksut ,00 0, , ,22 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/13

14 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Muut hallintomenot , , , ,58 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , ,38 Alamomentti Edustuskulut , , , ,64 Momentti Edustuskulut , , , ,64 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0, , ,34 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0, , ,34 Alamomentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot ,00 0, , ,95 Momentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot ,00 0, , ,95 Alamomentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu ,00 0, , ,25 Momentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu ,00 0, , ,25 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , , , ,18 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , ,56 Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , ,56 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0, , ,19 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0, , ,19 Alamomentti Virallinen lehti , , , ,19 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut ,00 0, , ,25 Momentti Tuotanto ja levitys , , , ,44 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , , , ,19 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ ,00 0, , , Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 LUKU ALUSTAVA VARAUS , ,00 0,00 0,00 OSASTO 1 0 MUUT MENOT , ,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ ,00 0, , ,11 C 134/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti

15 Budjettikohta LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,02 0,00 0, ,98 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , , , , ,59 Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , , ,57 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,68 0,00 0, ,32 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,68 0,00 0, ,32 Momentti Eläkkeet , , ,13 0,00 0, ,87 Alamomentti Virkamatkat , , , , , ,70 Momentti Virkamatkat , , , , , ,70 Alamomentti Täydennyskoulutus , , , , , ,64 Momentti Täydennyskoulutus , , , , , ,64 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , , , , ,10 Alamomentti Palkat ja korvaukset , , ,84 0,00 0, ,16 Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,15 0,00 0, ,85 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja , , , , , ,89 tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , , ,90 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat kor- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaukset Alamomentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Momentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT , , , , , ,90 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,02 0,00 0, ,98 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,34 0,00 0, , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/15

16 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , ,75 0,00 0, ,25 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , , , ,43 Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt , , , , , ,32 Alamomentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Momentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET TOIMIHENKILÖT , , , , , ,32 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut , , , , , ,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , , , , ,35 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , , , , ,35 Alamomentti Virkamatkat , , , , , ,28 Momentti Virkamatkat , , , , , ,28 Alamomentti Sosiaalipalvelut , , , , , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , , ,51 0,00 0, ,49 Momentti Sosiaalipalvelut , , , , , ,49 Alamomentti Terveydenhoito , , , , , ,75 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , , , , ,09 Alamomentti Lasten päiväkoti , , , , , ,13 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , , , , ,97 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , , , , ,09 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , , ,41 Alamomentti Vuokrat , , , , ,59 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta , , , , ,64 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , , , , ,08 8,45 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , , , ,54 Momentti Kiinteistöt , , , , , ,99 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , , , ,75 202,45 C 134/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti

17 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Energiankulutus , , , , ,48 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , , , , ,11 Alamomentti Vakuutukset , , , , ,13 0,00 Alamomentti Muut kiinteistömenot , , , , ,17 0,00 Momentti Kiinteistömenot , , , , , ,56 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , , , ,55 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , , ,27 14, , , , , ,93 0,00 Alamomentti Televiestintä , , , , ,85 0,08 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , , , ,05 14,51 Alamomentti Irtain omaisuus , , , , ,04 500,32 Momentti Irtain omaisuus , , , , ,04 500,32 Alamomentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot , , , , , ,78 Momentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot , , , , , ,78 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , , , ,49 Momentti Kuljetuskalusto , , , , , ,49 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , , , ,10 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,66 954,98 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,66 954,98 Alamomentti Rahoituskulut , , , , ,00 0,00 Momentti Rahoituskulut , , , , ,00 0,00 Alamomentti Oikeudenkäyntikulut , ,00 0, , ,00 0,00 Momentti Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset , ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Postitus- ja toimitusmaksut , , , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/17

18 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Momentti Postitus- ja toimitusmaksut , , , , , ,00 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , , ,13 Momentti Muut hallintomenot , , , , , ,13 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , , , ,11 Alamomentti Edustuskulut , , , , , ,10 Momentti Edustuskulut , , , , , ,10 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , , , , ,87 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , , , , ,87 Alamomentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat , , , , ,85 0,76 menot Momentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat , , , , ,85 0,76 menot Alamomentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu , , , , ,78 0,00 Momentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu , , , , ,78 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , , , , , ,73 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset , , , , , ,03 Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset , , , , , ,03 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , , , , ,35 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , , , , ,35 Alamomentti Virallinen lehti , , , , ,95 0,00 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut , , , , , ,23 Momentti Tuotanto ja levitys , , , , , ,23 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , , , , , ,61 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT , , , , , ,10 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ YHTEENSÄ , , , , , ,51 C 134/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti

19 LIITE IV VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti Virkamatkat , , ,49 0,00 Momentti Virkamatkat , , ,49 0,00 Alamomentti Täydennyskoulutus , , ,87 0,00 Momentti Täydennyskoulutus , , ,87 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , ,36 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , ,16 0,00 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,16 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT , , ,16 0,00 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut 2 396, ,25 619,93 0,00 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , ,88 0,00 Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt , , ,81 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , ,81 0,00 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut , , ,78 0,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , ,50 0,00 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , ,28 0,00 Alamomentti Virkamatkat , ,95 616,05 0,00 Momentti Virkamatkat , ,95 616,05 0, FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/19

20 Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti Sosiaalipalvelut 2 000, ,99 731,01 0,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 9 847, , ,47 0,00 Momentti Sosiaalipalvelut , , ,48 0,00 Alamomentti Terveydenhoito , , ,25 0,00 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , ,08 170,43 0,00 Alamomentti Lasten päiväkoti , , ,14 0,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , ,82 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , ,63 0,00 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , ,96 0,00 Alamomentti Vuokrat , , ,54 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta , , ,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , ,44 1,00 0,00 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , ,43 0,00 Momentti Kiinteistöt , , ,97 0,00 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , ,30 0,00 Alamomentti Energiankulutus , , ,53 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , ,72 0,00 Alamomentti Vakuutukset 5 120, ,27 584,38 0,00 Alamomentti Muut kiinteistömenot , , ,62 0,00 Momentti Kiinteistömenot , , ,55 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , ,52 0,00 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , ,07 168,17 0,00 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , ,89 0,00 Alamomentti Televiestintä , ,11 24,80 0,00 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , ,86 0,00 C 134/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11)

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11) 27.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 326/79 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11) SISÄLLYS Kohdat Sivu TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 807 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6897/15 N 183 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS C 372/32 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaukset (1999/C

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13543/15 FIN 730 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kristalina GEORGIEVA, Euroopan komission varapuheenjohtaja Pierre

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02)

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02) 27.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 326/9 KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys

Lisätiedot