ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII

4 VII/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto , 89, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 227, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto , 89,70 LUKU 4 0 YHTEENSÄ , 89,71 LUKU Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään , 89, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m , Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään LUKU 4 1 YHTEENSÄ , 90,75 Osasto 4 Yhteensä , 90,20

6 VII/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi , Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 227, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi , Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m , Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 11 artiklan 2 kohta sekä 17 ja 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta ja 83 artiklan 2 kohta. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 41 ja 43 artikla.

8 VII/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti Yhteensä % Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 0 YHTEENSÄ LUKU Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti Yhteensä LUKU 5 1 YHTEENSÄ LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot , 96, Ennakkomaksuista kertyneet korot LUKU 5 2 YHTEENSÄ , 96,00 LUKU Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 5 YHTEENSÄ

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 YHTEENSÄ % LUKU Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 8 YHTEENSÄ LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot LUKU 5 9 YHTEENSÄ Osasto 5 Yhteensä , 96,00

10 VII/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016

11 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti kattaa myös sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvän tuoton. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

12 VII/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi , Momentti on tarkoitettu toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneille tuloille, pankkikoroille ja muille erille Ennakkomaksuista kertyneet korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu ennakkomaksuista kertyneelle korkotulolle. LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

13 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

14 VII/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET (jatkoa) Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momenttiin sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille.

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % LUKU Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 6 1 YHTEENSÄ LUKU Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti Yhteensä LUKU 6 3 YHTEENSÄ LUKU Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Momentti Yhteensä LUKU 6 6 YHTEENSÄ Osasto 6 Yhteensä

16 VII/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, , s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Oikeusperusta Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, , s. 31).

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/15 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

18 VII/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Sekalaiset tulot LUKU 9 0 YHTEENSÄ % Osasto 9 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ , 90,20

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/17 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu sekalaisille tuloille.

20 VII/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT , 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT , Osasto 1 Yhteensä , 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , 2 3 HALLINTOMENOT , 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , 2 6 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU , Osasto 2 Yhteensä , 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN Osasto 10 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ ,

21 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/19 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Jaksottamattomat määrärahat , 386, Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat , 94,41 Momentti Yhteensä , 98, Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit Jaksottamattomat määrärahat , 166,67 LUKU 1 0 YHTEENSÄ , 98,31 LUKU Palkat ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 89, Ylityökorvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 36, Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 83,98 Momentti Yhteensä , 89, Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä ,

22 VII/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Momentti Alamomentti Nimike % Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat LUKU 1 2 YHTEENSÄ , 88,98 LUKU Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat , 99, Tulkkauspalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 90, Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat , 80, Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Jaksottamattomat määrärahat , 70,00 Momentti Yhteensä , 92, Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 57, Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu Jaksottamattomat määrärahat , 80,37 Momentti Yhteensä , 64, Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat LUKU 1 4 YHTEENSÄ , 88,35

23 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/21 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot Jaksottamattomat määrärahat , 112, Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Jaksottamattomat määrärahat , 90,00 Momentti Yhteensä , 91, Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat , 114, Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 35, Sisäiset sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat , 111, Liikkuvuus/liikenne Jaksottamattomat määrärahat , 91, Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat , 80, Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat , 110,03 Momentti Yhteensä , 102, Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä LUKU 1 6 YHTEENSÄ , 102,38 Osasto 1 Yhteensä , 90,36

24 VII/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät , Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokulut, jotka aiheutuvat jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään ja täyttäessään velvoitteitaan komiteassa tai toimiessaan esittelijöinä, sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksut, kulkulupien kustannukset sekä jäsenille tarjottavista tietotekniikka- ja televiestintälaitteista ja -palveluista aiheutuvia kustannuksia koskevan kokeiluhankkeen rahoitus Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan alueiden komitean jäsenten ja heidän sijaistensa matkakulukorvaukset ja matka- ja kokouspäivärahat. Määrärahasta voidaan myös kattaa Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuvien ehdokasmaista olevien tarkkailijoiden tai heidän sijaistensa matkakulut ja matka- ja kokouspäivärahat. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit , Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista sekä kielten itseopiskelua varten tarkoitetun aineiston hankinnasta säännön N:o 003/2005 mukaisesti.

25 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,0 prosentin perusvähennystä Palkat ja muut etuudet Palkat ja korvaukset , Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset), ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

26 VII/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) Ylityökorvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

27 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/25 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, , s. 56) Alustava määräraha

28 VII/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö , Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

29 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/27 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) Tulkkauspalvelut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot. Se kattaa tulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto , Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoitteluapurahojen, harjoittelijoiden matkakulujen ja muiden toimielimen työharjoitteluohjelmasta ja entisiä harjoittelijoita koskevasta ohjelmasta aiheutuvien kustannusten maksaminen (kuten sairaus- ja tapaturmavakuutus harjoittelun aikana), kulut, jotka liittyvät Euroopan alueiden komitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen, rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan alueiden komitean toiminta-aloja Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjanpidon ja maksupalvelun tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen, toteuttamiseen, neuvontaan ja konsulttipalveluihin liittyvät palvelut Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot ,

30 VII/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan niistä palveluista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät korvauksien vahvistamiseen ja maksamiseen AK:n virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Koska kyseisiin palveluihin voi sisältyä muun muassa Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamia palveluita, toimielinten välistä yhteistyötä on tarkoitus tehostaa mittakaavahyötyjen ja siten säästöjen aikaansaamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla muun muassa seuraavat: eläkeoikeuksien siirto alkuperämaasta ja alkuperämaahan, eläkeoikeuksien laskeminen, uudelleenasettautumiskorvausten vahvistaminen ja maksaminen, työttömyysetuuksiin liittyvien asiakokonaisuuksien hallinnointi ja etuuksien maksaminen niihin oikeutetuille henkilöille. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka aiheutuvat muiden henkilöresursseihin liittyvien horisontaalisten palvelujen tarjoamisesta AK:n virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle (ja heidän perheenjäsenilleen) koko heidän työuransa ajan, kuten mahdollisuuden tarjoaminen AK:n henkilöstölle osallistua Euroopan komission vastaanotto- ja neuvontatoimiston järjestämään toimintaan sekä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn pöytäkirjaan N:o 7 liittyvien, ulkomailla asuville annettavaa hallinnollista tukea koskevien asioiden käsittely. Siinä tapauksessa, että ulkoistettaisiin muiden sellaisten ei-strategisten henkilöstöhallinnon asioiden käsittely, joilla on rahallisia vaikutuksia (kuten yksilöllisten oikeuksien määrittäminen henkilöstösääntöjen liitteen VII määräysten mukaisesti), siihen liittyvät menot katetaan niin ikään tästä määrärahasta. Jotta voidaan saada lisää mittakaavaetuja, tällaisten palvelujen tarjoaminen toteutetaan pääsääntöisesti vahvistetun toimielinten välisen yhteistyön avulla. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut ,

31 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/29 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin; toimeksisaajat tekevät freelance-käännökset EU:n 24 viralliseen kieleen ja muihin kuin EU:n virallisiin kieliin puitesopimusten nojalla paitsi sellaisten muiden kuin EU:n virallisten kielten tapauksessa, jossa tällaista menettelyä ei ole käytettävissä. Alamomentilta rahoitetaan myös Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuville esittelijöiden asiantuntijoille ja puhujille maksettavat korvaukset niihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti Alustava määräraha Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Määräraha on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut:

32 VII/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) avointen ja/tai sisäisten kilpailujen järjestämiseen liittyvät menot, kaikkiin henkilöstöryhmiin (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt, erityisneuvonantajat, kansalliset asiantuntijat) kuuluvien ehdokkaiden valinnasta ja/tai palvelukseenotosta aiheutuvat menot, mukaan lukien suullisiin tai kirjallisiin kokeisiin ja lääkärintarkastuksiin kutsuttaville ehdokkaille maksettavat matkakorvaukset ja päivärahat, edellä mainittujen ehdokkaiden vakuuttamisesta aiheutuvat menot, johtotehtäviä koskeviin valintamenettelyihin liittyvät menot, mukaan luettuina assessment centre -arvioinnit, avointa virkaa koskevien ilmoitusten tai palvelukseenottoilmoitusten julkaiseminen asiaankuuluvissa viestimissä, jne. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla sekä liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53), ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen , Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisesti järjestetyt, toimielinten yhdessä järjestämät tai ulkopuolisten tahojen tarjoamat täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, henkilöstölle tai johtajistolle järjestettävät seminaarit, ulkoisen asiantuntemuksen hankkiminen henkilöstöhallinnon alalla, Euroopan alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle tarkoitettujen henkilökohtaisten, ammatillisten tai organisatoristen kehittämisvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto,

33 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/31 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot, ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla Virkamatkat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä muut Euroopan alueiden komitean virkamatkoja koskevissa ohjeissa vahvistetut, virkamatkan tekemisestä aiheutuvat kulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan tuki seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa:

34 VII/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset tai sopimussuhteiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden puolisot, huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja tarpeellisiksi katsotut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita yksittäisiä virkamiehiä ja toimihenkilöitä. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla (sekä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 30 ja 98 artiklan vastaavat säännökset) Sisäiset sosiaaliset toimet , Määräraha on tarkoitettu henkilöstölle (ja heidän perheilleen) suunnattujen yhteisten sosiaalisten toimien kehittämiseen sekä rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden (mukaan lukien komitean tiloissa säännöllisesti työskentelevä ulkopuolisten toimeksisaajien henkilöstö) välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstökerhoja, urheiluseuroja, kulttuuriyhdistyksiä jne. Se kattaa myös henkilöstökomitealle myönnettävän tuen, henkilöstölle tarkoitettujen sosiaalisten toimien satunnaiskulut sekä Euroopan alueiden komitean osuuden Overijsessä sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta. Määräraha on myös tarkoitettu rahoittamaan yhtäläisten mahdollisuuksien tukemiseksi alueiden komiteassa toteutettavat toimet ja kattamaan sellainen henkilöstölle annettava tuki, jota ei ole otettu huomioon tämän luvun muissa momenteissa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohta sekä 10 b ja 24 b artikla.

35 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/33 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) (jatkoa) Liikkuvuus/liikenne , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki liikkuvuutta koskevan suunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet, kuten julkisten liikennevälineiden tai henkilöstön käyttöön annettujen polkupyörien käytön tukeminen Ravintolat ja ruokalat Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden toiminnasta aiheutuvat menot Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät EU:n toimielinten hallinnoimiin tai hyväksymiin lasten päiväkoteihin ja muihin lastentarhoihin, sekä muut lastenhoitopalveluista aiheutuvat menot Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava alueiden komitean rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille alueiden komitean nimissä ja puolesta komission kanssa solmitun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Sillä katetaan kustannukset niiden alueiden komitean henkilöstön lasten osalta, jotka käyvät II-tyypin Eurooppa-koulua.

36 VII/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat , 95, Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat , 93, Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat , 572, Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat , 200, Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä , 103, Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat , 83, Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat , 84, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat , 91, Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat , 61,43 Momentti Yhteensä , 85,83 LUKU 2 0 YHTEENSÄ , 98,08

37 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/35 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINTOMENOT LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat , 99, Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat , 100, Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat , 78,73 Momentti Yhteensä , 98, Irtain omaisuus Tekniset tarvikkeet ja laitteistot Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat , 57,58 Jaksottamattomat määrärahat , 79,44 Jaksottamattomat määrärahat , 86,62 LUKU 2 1 YHTEENSÄ , 93,09 LUKU Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat , 88, Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat , 133, Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 100, Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat , 97, Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat , 94,94 LUKU 2 3 YHTEENSÄ , 93,66 LUKU Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut Brysselissä järjestettävistä kokouksista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat , 99,82

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia Ehdotus: Neuvoston asetus (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vah\.istaniisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA L 69/2003 PÄÄLUOKKA VI L 69/2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.3.2015 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2015 Nimike Määrä

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 659 final 2016/0323 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.11.2008 KOM(2008) 786 lopullinen (hyväksytty numerolla SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot