ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII

4 VIII/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan oikeusasiamiehen menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % LUKU Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista , 86, Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto , 87,39 LUKU 4 0 YHTEENSÄ , 86,64 LUKU Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään , 84, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0, Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ , 84,27 Osasto 4 Yhteensä , 85,63

6 VIII/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi , Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8). Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, , s. 15) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 ja 3 kohta Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi , Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla sekä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/5 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET (jatkoa) (jatkoa) Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, , s. 15) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 ja 3 kohta. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi , Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta sekä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 17 artikla.

8 VIII/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, % Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/7 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Vuokrasopimuksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 0,

10 VIII/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

11 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

12 VIII/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) (jatkoa) Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentille otetaan tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileille hyvitetyistä tai tileiltä veloitetuista pankki- ja muista koroista. LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,

13 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/11 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA (jatkoa) (jatkoa) Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentille otetaan toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvauksista kertyvät tulot.

14 VIII/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Vuokrasopimuksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Nimike Alamomentti LUKU Muut maksut ja palautukset Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 80, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 80, % LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 80, Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 80,

16 VIII/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 80, Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/15 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU Sekalaiset tulot p.m. p.m , LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m , % Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m , KAIKKI YHTEENSÄ , 90,59

18 VIII/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m , Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/17 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT , 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , Osasto 1 Yhteensä , 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT , Osasto 2 Yhteensä , 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , 3 3 TUTKIMUKSET JA MUUT TUET , 3 4 OIKEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT , Osasto 3 Yhteensä , 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ ,

20 VIII/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät Jaksottamattomat määrärahat , 90, Siirtymäkorvaus Jaksottamattomat määrärahat p.m , Eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat , Virkamatkakulut Jaksottamattomat määrärahat , 78, Kieli- ja atk-kurssit Jaksottamattomat määrärahat , 58, Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 0 YHTEENSÄ , 121,87 LUKU Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat , 88, Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat , Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 91,19 Momentti Yhteensä , 88, Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m , Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m , LUKU 1 2 YHTEENSÄ , 89,56

21 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/19 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat , 54, Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat , 81,50 Momentti Yhteensä , 59,92 LUKU 1 4 YHTEENSÄ , 59,92 LUKU Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut Jaksottamattomat määrärahat , 119, Ammattikoulutus Jaksottamattomat määrärahat , 118,47 Momentti Yhteensä , 118, Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Liikkuvuus Jaksottamattomat määrärahat , Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat , 100,00 Momentti Yhteensä , 46, Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Eurooppa-koulut Jaksottamattomat määrärahat , 91,14 Momentti Yhteensä , 91,14 LUKU 1 6 YHTEENSÄ , 97,28 Osasto 1 Yhteensä , 88,76

22 VIII/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät , Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeusasiamiehen palkka, korvaukset ja palkkaan liittyvät muut lisät, kuten toimielimen osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus sairausvakuutuksesta, syntymälisät, kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset ja vuosittaiset terveystarkastukset. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 4 a, 11 ja 14 artikla. Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, , s. 15) Siirtymäkorvaus p.m , Määräraha kattaa siirtymäkorvaukset, perhelisät ja asuinmaasta riippuvat korjauskertoimet. Oikeusperusta Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla.

23 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/21 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) Eläkkeet , Komissio maksaa entisten oikeusasiamiesten vanhuuseläkkeet sekä leskille ja lapsille maksettavat perhe-eläkkeet asuinmaan mukaan määräytyvine korjauskertoimineen. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita komissio ei maksa ja joihin kuuluvat etenkin toimielimen maksut unionin toimielinten yhteiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Oikeusperusta Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla Virkamatkakulut , Määräraha kattaa matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat sekä virkamatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla Kieli- ja atk-kurssit ,

24 VIII/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) (jatkoa) Määräraha kattaa kielikursseille ja muihin ammatillisiin koulutusseminaareihin osallistumisesta aiheutuvat kulut Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset p.m. p.m. 0, Määräraha kattaa oikeusasiamiehen matkakulut (hänen perheenjäsenensä mukaan lukien) palvelukseen astuttaessa tai siitä poistuttaessa, oikeusasiamiehen sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen astuttaessa ja siitä poistuttaessa sekä oikeusasiamiehen muuttokulut, jotka aiheutuvat virkaan astumisesta tai siitä poistumisesta. Oikeusperusta Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla. LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät , Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja korvaukset,

25 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palkallinen ylityö , Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

26 VIII/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen p.m. p.m , Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla sekä liite IV.

27 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/25 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) (jatkoa) Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen, asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85 tai asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2688/95 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, , s. 56) ja neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2688/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, , s. 1). Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö , Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, henkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

28 VIII/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto , Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkat sekä matka- ja virkamatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana, kulut, jotka liittyvät oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen. Oikeusperusta Euroopan oikeusasiamiehen päätös harjoittelujaksoista ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös oikeusasiamiehen toimistossa väliaikaisesti työskentelevistä kansainvälisistä, kansallisista ja alueellisista tai paikallisista virkamiehistä. LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, virkamiesten ja muun henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut.

29 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/27 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden artikla, 33 artikla ja liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Ammattikoulutus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön taitojen ja toimielimen suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävän koulutuksen kustannukset, virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matkalippujen ja paikkalippujen varaamiseen liittyvät kulut), päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut (muut kuin momentissa mainitut). Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

30 VIII/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammaisuudesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla. Euroopan oikeusasiamiehen päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2004, oikeusasiamiehen toimiston virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnettäviä sosiaaliavustuksia koskevista säännöistä Liikkuvuus , Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa toimintasuunnitelma, jolla edistetään julkisen liikenteen käyttöä eri työskentelypaikkakunnilla Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,

31 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/29 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sellaisten aloitteiden rahoittaminen, joiden tarkoituksena on parantaa eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välisiä sosiaalisia suhteita, esimerkiksi henkilöstökerhojen, yhdistysten ja kulttuuritoiminnan osalta, sekä osallistuminen henkilöstökomitean järjestämän toiminnan kustannuksiin (kulttuurija vapaa-ajantoiminta, ateriat jne.). Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Eurooppa-koulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan , Euroopan oikeusasiamiehen rahoitusosuus Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppakouluille, tai komission Euroopan oikeusasiamiehen nimissä ja sen puolesta maksaman Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimien II-tyypin Eurooppa-koulujen rahoitusosuuden palauttaminen komissiolle komission kanssa allekirjoitetun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Määräraha kattaa Euroopan oikeusasiamiehen henkilöstön II-tyypin Eurooppa-kouluja käyvien lasten koulunkäynnistä aiheutuvat kulut. Oikeusperusta Komission päätös C(2013) 4886, tehty 1 päivänä elokuuta 2013 (EUVL C 222, , s. 8).

32 VIII/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT Momentti Alamomentti LUKU Kiinteistöt Vuokrat Nimike % Jaksottamattomat määrärahat , 74,64 Momentti Yhteensä , 74,64 LUKU 2 0 YHTEENSÄ , 74,64 LUKU Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat , 82,97 Momentti Yhteensä , 82, Irtain omaisuus Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat , 98,78 Jaksottamattomat määrärahat , 92,25 LUKU 2 1 YHTEENSÄ , 84,51 LUKU Hallintomenot Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat , 91, Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat , 82, Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat , 62, Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat , 71, Muut menot Jaksottamattomat määrärahat , 91,65

33 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/31 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % (jatkoa) Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat , 60,00 Momentti Yhteensä , 75, Kääntäminen ja tulkkaus Toiminnan tuki Jaksottamattomat määrärahat , 125,58 Jaksottamattomat määrärahat , 40,37 LUKU 2 3 YHTEENSÄ , 90,55 Osasto 2 Yhteensä , 80,06

34 VIII/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeusasiamiehen toimistotilojen vuokrakustannukset, vakuutukset, vesi, sähkö, lämmitys, siivous, kunnossapito ja turvallisuus sekä sekalaiset kiinteistömenot, mukaan lukien kyseisten toimistojen muutos-, korjaus- ja kunnostustyöt Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa ja Brysselissä. Oikeusperusta Oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin välinen hallinnollinen järjestely. LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen hankkimiseen, vuokraamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon sekä ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät kustannukset, atk-järjestelmien toimintaa ja kunnossapitoa koskeva avustus, kolmansille annetut tietojenkäsittelytehtävät ja muut tietojenkäsittelykustannukset,

35 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/33 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) televiestintään liittyvien laitteistojen osto-, vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut televiestintään liittyvät kustannukset (siirtoverkot, puhelinvaihteet, puhelimet ja vastaavat sekä telekopiolaitteet, teleksijärjestelmät, asennuskulut jne.). Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Irtain omaisuus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta Kuljetuskalusto , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (virka-autot) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja mahdollisten sakkojen maksaminen. LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT Hallintomenot Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,

36 VIII/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitusyksiköiden ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut Televiestintä , Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymät, kaapeli- tai radioaaltolähetysmaksut (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot) ja verkkopalveluihin liittyvät kulut sekä telematiikkakulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Rahoituskulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa.

37 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/35 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT (jatkoa) (jatkoa) Muut menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille, sekalaiset hallintomenot, kuten rautatie- ja lentoliikenneaikataulujen hankinta ja käytettyjen laitteiden myynnin yhteydessä lehtimainonnasta aiheutuvat kulut jne., ennakkotilit Brysselissä ja Strasbourgissa Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki oikeusasiamiehen toimiin liittyvät kulut unionin ja kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevissa asioissa sekä kulut, jotka liittyvät oikeudellisiin palveluihin, ja muut tuomioistuimissa tai niiden ulkopuolella syntyvät oikeudelliset kulut, vahingonkorvaukset, korkokulut ja kaikki asiaan liittyvät varainhoitoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut velat. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Kääntäminen ja tulkkaus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävistä palveluista aiheutuvat kulut, erityisesti vuosikertomuksen ja muiden asiakirjojen kääntämisestä ja kirjoittamisesta, sopimuspalkalla työskentelevien ja tilapäisten tulkkien palveluista aiheutuvat kulut sekä muut oheiskulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa.

38 VIII/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT (jatkoa) Toiminnan tuki , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentille maksettavat yleiset hallintokulut, jotka kattavat tilinpidon, sisäisen tarkastuksen, työterveyshuollon jne. palveluihin käytettyä työaikaa vastaavat kustannukset. Se on myös tarkoitettu kattamaan sellaisten toimielinten välisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ei jo kateta jostakin toisesta budjettikohdasta.

39 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VIII/37 OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT LUKU 3 0 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Henkilöstön virkamatkakulut Vastaanotto- ja edustuskulut Kokoukset yleensä Sisäiset kokoukset Jaksottamattomat määrärahat , 87,46 Jaksottamattomat määrärahat , 27,84 Jaksottamattomat määrärahat , 28,98 Jaksottamattomat määrärahat , 97,43 LUKU 3 0 YHTEENSÄ , 70,01 LUKU Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta Dokumentaatio- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat , 60, Arkistolähteisiin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat , 99,50 Momentti Yhteensä , 86, Tuotanto ja levitys Viestintä ja julkaisut Jaksottamattomat määrärahat , 119,87 Momentti Yhteensä , 119,87 LUKU 3 2 YHTEENSÄ , 116,65

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.11.2008 KOM(2008) 786 lopullinen (hyväksytty numerolla SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

13.3.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA L 69/2003 PÄÄLUOKKA VI L 69/2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.3.2015 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2015 Nimike Määrä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 10.12.2013 COM(2013) 896 final 2013/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2017 COM(2016) 832 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot