EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset" Alamomentilta 1090 "Korjauskertoimet" euroa Alamomentilta 1091 "Alustava varaus palkkajärjestelyn mahdollisiin mukautuksiin" euroa Luvun 11 "Palveluksessa oleva henkilöstö" Momentin 110 "Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi" Alamomentilta 1100 "Peruspalkat" euroa Alamomentilta 1101 "Perhelisät" euroa Momentin 111 "Muu henkilöstö" Alamomentilta 1110 "Ylimääräiset toimihenkilöt" euroa Momentin 118 "Tehtävien aloittamiseen, päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut" Alamomentilta 1182 "Asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset" euroa Alamomentilta 1183 "Muuttokulut" euroa Alamomentilta 1184 "Väliaikaiset päivärahat" euroa

2 - 2 Momentin 119 "Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen" Alamomentilta 1190 "Korjauskertoimet" euroa Alamomentilta 1191 "Alustavat varaukset" euroa Luvun 20 "Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut" Momentilta 203 "Siivous ja ylläpito" euroa Luvun 20 "Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut" Momentin 200 "Vuokrat" Alamomentille 2001 "Vuokra/ostosopimukseen perustuvat maksut" euroa Momentille 204 "Tilojen kunnostus" euroa

3 - 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset" Alamomentilta 1090 "Korjauskertoimet" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Uuden henkilöstösäännön tultua voimaan korjauskertoimia on alennettu, mikä selittää määrärahojen ylijäämän. Alamomentilta 1091 "Alustava varaus palkkajärjestelyn mahdollisiin mukautuksiin" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset - 0 Käytettävissä olevat määrärahat Siirto

4 - 4 Alamomentille 1091 kirjatut määrärahat arvioitiin käyttäen perusteena palkkojen mukautusta 2,5 prosentilla taannehtivasti lähtien. Komissio on esittänyt kuitenkin palkkojen mukautusta 0,7 prosentilla. Kun otetaan huomioon se, että luvun 10 muille alamomenteille kirjatut määrärahat riittävät kyseisen yleiskorotuksen maksamiseen, koko alamomentille 1090 kirjattu määräraha voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Luvun 11 Momentin 110 "Palveluksessa oleva henkilöstö" "Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi" Alamomentilta 1100 "Peruspalkat" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Määrärahojen siirto nro Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Alamomentteihin 1100 ja 1101 liittyvät yhteiset perustelut Kun otetaan huomioon vuoden loppuun mennessä palvelukseen otettavien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden määrä, valtaosa vuoden 2004 talousarvioin puitteissa luoduista viroista täytetään mennessä. Johtuen kuitenkin eräistä viivästyksistä rekrytoitaessa laajentumista varten uusia virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä, vuoden 2004 talousarviota laadittaessa tehtyä suunnitelmaa ei ole voitu täysin noudattaa. Tämän johdosta kyseisiltä alamomenteilta jää käyttämättä määrärahoja, jotka voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Määrärahojen arvioissa on otettu huomioon myös joulukuussa 2004 toteutettava 0,7 prosentin suuruinen palkkojen mukautus, jota sovelletaan taannehtivasti lähtien. Alamomentilta 1101 "Perhelisät" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto

5 - 5 Momentin 111 "Muu henkilöstö" Alamomentilta 1110 "Ylimääräiset toimihenkilöt" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Alamomentille 1110 kirjatuilla määrärahoilla oli tarkoitus rahoittaa yhtäältä laajentumiseen ja toisaalta juokseviin toimintoihin liittyvät tarpeet. Laajentumiseen liittyvillä määrärahoilla oli tarkoitus rahoittaa tiettyjen käännös- ja rekrytointitehtävissä toimivien henkilöiden palvelukseenotto ennen Lukuun ottamatta kuitenkin niitä 53 ylimääräistä toimihenkilöä, jotka on otettu käännöspalvelun palvelukseen lähtien uusien kieliosastojen ydinryhmien muodostamiseksi, vuoden neljän ensimmäisen kuukauden kuluessa laajentumista varten palvelukseen otettujen muiden toimihenkilöiden määrä on ennalta suunniteltua alhaisempi, mikä selittää määrärahojen ylijäämän. Jäljellejääneillä määrärahoilla oli tarkoitus kattaa juoksevat tarpeet. Momentin 118 Alamomentilta 1182 "Tehtävien aloittamiseen, päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut" "Asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset" e Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Alamomentille 1182 kirjatuilla määrärahoilla oli pääasiallisesti tarkoitus kattaa laajentumisen yhteydessä palvelukseen otettujen virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden asettautumisesta aiheutuvat kulut. Niillä virkamiehillä, jotka on voitu rekrytoida vasta toukokuusta 2004 lähtien, on kuitenkin oikeus asettautumiskorvauksen saamiseen vasta vakinaistamisensa yhteydessä, eli yhdeksän kuukauden koeajan päätyttyä vuonna Väliaikaisilla toimihenkilöillä, joista valtaosa on otettu palvelukseen lyhyeksi ajaksi odotettaessa kilpailujen läpäisseiden henkilöiden palvelukseen ottamista, on oikeus ainoastaan osaan kyseisestä korvauksesta. Kaikista näistä syistä talousarvion kyseisiltä alamomenteilta jää käyttämättä määrärahoja, jotka voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.

6 - 6 Alamomentilta 1183 "Muuttokulut" euroa Talousarviomääräraha Kirjatut maksusitoumukset Menot vuoden loppuun mennessä (arvio) Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Virkamiehet voivat saada korvauksen muuttokuluistaan vasta vakinaistamisensa jälkeen. Kaikkien toukokuun 2004 jälkeen palvelukseen otettujen virkamiesten osalta kyseinen oikeus syntyy vuonna 2005, mikä selittää määrärahojen ylijäämän. Alamomentilta 1184 "Väliaikaiset päivärahat" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nº 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Johtuen eräistä viivästyksistä laajentumista varten palvelukseen otettavien uusien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden rekrytoinnissa, kyseiselle alamomentille kirjattuja määrärahoja ei käytetä kokonaisuudessaan, mikä selittää määrärahojen ylijäämän. Momentin 119 "Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen" Alamomentilta 1190 "Korjauskertoimet" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nro 5/ Kirjatut maksusitoumukset Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Uuden henkilöstösäännön tultua voimaan korjauskertoimia on alennettu, mikä selittää määrärahojen ylijäämän.

7 - 7 Alamomentilta 1191 "Alustavat varaukset" euroa Talousarviomääräraha Lisätalousarvio nº 5/ Kirjatut maksusitoumukset - 0 Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Alamomentille 1191 kirjatut määrärahat arvioitiin käyttäen perusteena palkkojen mukautusta 2,5 prosentilla taannehtivasti lähtien. Komissio on esittänyt kuitenkin palkkojen mukautusta 0,7 prosentilla. Kun otetaan huomioon se, että luvun 11 muille alamomenteille kirjatut määrärahat riittävät kyseisen yleiskorotuksen maksamiseen, koko alamomentille 1190 kirjattu määräraha voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Luvun 20 "Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut" Momentilta 203 "Siivous ja ylläpito" euroa Talousarviomääräraha Määrärahojen siirto nro Kirjatut maksusitoumukset Menot vuoden loppuun mennessä (arvio) Käytettävissä olevat määrärahat Siirto Vuoden 2004 talousarviota laadittaessa lisämäärärahoja varattiin laajentumisen johdosta tarpeellisten uusien toimistotilojen rahoitusta varten. Vuokrattujen tilojen lopullinen määrä oli kuitenkin alhaisempi kuin se, jonka perusteella vuoden 2004 talousarvioesitys laadittiin. Olemassa olleisiin määrärahoihin sovellettiin 0,58 suuruista kerrointa (jonka mukaan uudet tilat vastasivat 58 prosenttia aikaisemmista tiloista), kun taas vuoden 2005 talousarvion yhteydessä käytettiin lopullisiin tietoihin perustuvaa kerrointa, jonka suuruus on 0,42. Tältä alamomentilta ylijäävä määräraha on seurausta mainitusta vuonna 2004 tapahtuneesta yliarvioinnista ja se voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.

8 - 8 Luvun 20 "Investoinnit kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut" Momentin 200 "Vuokrat" Alamomentille 2001 "Vuokra/ostosopimukseen perustuvat maksut" euroa Talousarviomääräraha Määrärahojen siirto nro Kirjatut maksusitoumukset Menot vuoden loppuun mennessä (arvio) Riittämättömät määrärahat Siirto Kyseisellä alamomentilla on tarkoitus kattaa vuokra/ostosopimukseen perustuvat maksut, jotka on suoritettava Luxemburgin viranomaisille Palais-rakennuksen A-, B- ja C-lisärakennusten johdosta ja joiden määrä yhteisöjen tuomioistuimen ja Luxemburgin viranomaisten välisen sopimuksen määräysten mukaan on euroa. Lisäksi tuomioistuimen vuoden 2005 talousarvion kokonaismäärän alentamiseksi taloudellisesti vaikeassa tilanteessa rahoitusnäkymien otsakkeen V osalta, vuoden 2004 talousarvioon kirjattiin ylimääräinen euron määrä, jolla oli tarkoitus ennakoida vuonna 2005 maksettavaksi tulevia maksuja, ja tämän seurauksena vuoden 2005 talousarvion alamomentille 2001 ei kirjata mitään määrärahoja. Lisäksi tuomioistuimen hallinnon vakiintuneiden toimintatapojen mukaisesti kyseiselle alamomentille osoitettiin kunkin varainhoitovuoden lopussa ylijääneitä määrärahoja, jotta voitaisiin suorittaa aikaistetusti koko seuraavana vuonna maksettavaksi tuleva maksu tai osa siitä, millä mahdollistetaan lisärakennusten lopullisen hankinta-ajankohdan aikaistaminen. Tämän hetkisten arvioiden mukaan se kokonaismäärä, joka on vielä suoritettava Luxemburgin viranomaisille, jotta kyseisten viranomaisten ja yhteisöjen tuomioistuimen välisessä sopimuksessa olevaa ostomahdollisuutta voidaan käyttää, on euroa. Mainittuun määrään sisältyy muun muassa euron suuruiset kulut, jotka liittyvät Luxemburgin viranomaisten vuoden 2004 alussa suorittamiin kunnostustöihin osana laajentumisvalmisteluja. Kyseinen määrä koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa, jonka määrä on euroa, liittyy istuntosalien teknisiin parannustöihin uusien tulkkaustilojen asentamiseksi. On huomattava, että yhteisöjen tuomioistuimella on tämän johdosta tekninen valmius vastata tulkkauksesta kaikilla virallisilla kielillä. Toinen osa liittyy muutostöihin, jotka olivat tarpeen tilojen tarjoamiseksi 20 uuden tuomarin kabineteille lähtien. Tehdyn ratkaisun mukaan uudet tuomarit sijoitettiin olemassa olevien tuomareiden kabinettien ja istuntosalien välittömään läheisyyteen siihen osaan rakennusta, jossa tuohon saakka oli sijainneet hallinnolliset yksiköt (joka puolestaan on siirretty uuteen, tuomioistuimen tiloista erillään olevaan hallintorakennukseen). Kuten tulkkaustiloista aiheutuneiden kulujenkin osalta, Luxemburgin viranomaiset ovat vastanneet mainittujen parannustöiden aiheuttamista kuluista. On huomattava, että tuomioistuimen ja Luxemburgin viranomaisten välisen vuokra/ostosopimuksen mukaan vuokralaisen on suoritettava omistajalle tämän suorittamista parannustöistä aiheutuneet kustannukset, mikä selittää sen, että euron suuruinen kokonaismäärä on sisällytettävä kyseisen vuokra/ostosopimuksen johdosta maksettavina oleviin määriin.

9 - 9 Varainhoitovuoden 2004 lopussa käytettävissä oleva merkittävä osa vapaita määrärahoja määrältään euroa esitetään käytettäväksi euron suuruisen määrän maksamiseen. Jäljelle jäävä osa, eli euroa, saadaan siirtämällä määrärahoja alamomentilta 2000 "Vuokrat". Kyseiset määrärahat vapautuvat johtuen säästöistä, joita syntyy vuonna 2004 vuokrattujen kahden uuden hallintorakennuksen johdosta maksettavista vuokrista ja jotka ovat seurausta siitä, että lopulta vuokrattu toimistoala on alhaisempi kuin vuoden 2004 talousarviota laadittaessa arvioitu määrä (tältä osin on huomattava, että vuoden 2005 talousarvioon kyseiseen alamomenttiin kirjattuja määrärahoja on korjattu mainitun seikan huomioimiseksi). Ennakoitu maksu, joka voidaan suorittaa vuoden 2004 joulukuussa, mahdollistaa lopulta sen, että rakennusten lopullinen ostomenettely voidaan käynnistää, huomaten kuitenkin, että Luxemburgin viranomaisten ja tuomioistuimen välisen sopimuksen mukaan riippumaton asiantuntija laatii vuoden 2005 kuluessa lopullisen laskelman, jotta lopulliset taloudelliset seikat voidaan ottaa kokonaisuudessaan huomioon. Momentille 204 "Tilojen kunnostus" euroa Talousarviomääräraha Määrärahojen siirto nro Kirjatut maksusitoumukset Menot vuoden loppuun mennessä (arvio) Riittämättömät määrärahat Siirto Yhteisöjen tuomioistuimen tietotekniikkaan liittyvät tilat ovat sijainneet vuodesta 1988 lähtien Erasmusrakennuksessa, joka on yksi kolmesta Palais-rakennukseen liityksissä olevista lisärakennuksista. Kyseiset tilat mitoitettiin 400 käyttäjän tarpeisiin. Käyttäjiä on tänään 1800, eikä noihin tiloihin ole mahdollista sijoittaa ilman merkittäviä muutoksia kaikkia niitä uusia järjestelmiä, joiden käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 2005 ja sitä seuraavina vuosina. Arvioiden mukaan näiden muutosten kokonaiskustannukset ovat euroa ja tästä huolimatta näin saavutettavien tilojen pinta-ala ei riittäisi kaikkien välttämättömien tietokonelaitteistojen sijoittamiseen. Nykyisiä teknisiä vaatimuksia vastaavien tilojen puutteessa tuomioistuimen tietokonetekniikkaosasto joutuisi näin ollen lykkäämään uusien tietokonejärjestelmien käyttöönottoa, jotta olemassa olevien toimintojen jatkuvuutta ei vaarannettaisi. Tuomioistuimen uuteen, rakenteilla olevaan Palais-rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi uudet tilat tietotekniikkaa varten. Mainittu rakennus on käytettävissä kuitenkin aikaisintaan 2007 eikä tällä näin ollen voida vastata jo nyt esillä oleviin kiireellisiin tarpeisiin. Asianomaiset yksiköt ovat selvittäneet muita mahdollisuuksia, kuten tilapäisten tilojen vuokraamista, mutta nämä vaihtoehdot eivät ole kustannustehokkuutensa osalta tyydyttäviä. Näin ollen ehdotetaan, että Palais-rakennukseen suunnitelluista tietotekniikkaan liittyvistä tiloista luovutaan ja tilat sijoitetaan muihin osiin lisärakennuksia. Näillä muutostöillä, joiden kustannukseksi arvioidaan euroa, voitaisiin aikaansaada 150 m 2 suuruiset pysyvät tilat sekä niiden läheisyyteen 110 m 2 suuruiset tilat teknisiin tarpeisiin. Lisäksi toissijaisia tietokonetiloja, jotka ovat tarpeen toimielimen tietoverkon hyvän toimivuuden takaamiseksi, on niin ikään kunnostettava arviolta eurolla. Puheena olevan kuluerän kokonaismääräksi tulee näin euroa eli pyöristettynä euroa.

10 - 10 Toimivaltainen yksikkö on esittänyt julkisen tarjouspyynnön, joka johtaa täsmällisen aikataulun mukaisesti kustannusten sisällyttämiseen talousarvioon ennen Kun otetaan huomioon menettelyn oletettava eteneminen ennen toimielimelle ehdotetaan suoritettavaksi varainhoitoasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen määrärahojen siirto ennen , jotta se voi toteuttaa sitoumuksen ennen

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä 1 (8) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot