Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES"

Transkriptio

1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS Euroopan yhteisön maksuosuus Momentti LUKU Osasto TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA 5 2 TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA Pankkikorkoina saatavat tulot p.m. p.m. p.m. Momentti p.m. p.m. p.m Seurantakeskuksen tileille saadut tulot Julkaisujen myynnistä saadut tulot p.m. p.m. p.m Alamomentti kattaa tulot, jotka Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU 5 2 p.m. p.m. p.m. Osasto 5 p.m. p.m. p.m. 9 MUUT TULOT 9 0 MUUT TULOT Muut tulot Muut tulot p.m Alamomentti Momentti p.m. LUKU p.m. Osasto p.m. KAIKKI YHTEENSÄ DEPENSES Momentti&cr;Alamomentti Nimike Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 1 HENKILÖSTÖ 1 1 VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi Peruspalkat Euroopan Perhelisät Euroopan Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset Euroopan Sihteerilisät Euroopan Momentti Väliaikainen henkilöstö Väliaikainen henkilöstö p.m. p.m Euroopan muuhun henkilöstöön Paikallinen henkilöstö p.m. p.m. p.m Euroopan muuhun henkilöstöön Momentti p.m. p.m Henkilöstön ammatillinen koulutus

2 Henkilöstön ammatillinen koulutus Euroopan 24 artiklan 3 Momentti Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista Sairausvakuutus Euroopan Tapaturma- ja ammattitautivakuutus Euroopan Työttömyysvakuutus Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syysk Eläkevakuutusmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan muuhun henkilöstöön Momentti Muut lisät ja korvaukset Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä p.m p.m Euroopan Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset Euroopan liitteessä VII oleva Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset Euroopan yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu Muut korvaukset ja takaisinmaksut p.m. p.m. p.m Euroopan Momentti Ylityö Ylityö p.m. p.m. p.m Euroopan Momentti p.m. p.m. p.m Täydentävät palvelut Freelance-tulkit p.m. p.m. p.m Alamomentti on niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen

3 Väliaikaiset palvelut Määräraha on :&cr; väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, Ulkopuoliset palvelut Määräraha on Momentti Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut p.m Euroopan ja 33 artikla ja niiden Matkakulut p.m Euroopan Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista p.m Euroopan Muuttokulut Euroopan Tilapäinen päiväraha Euroopan Momentti Palkkojen korjauskertoimet Palkkojen korjauskertoimet Euroopan Väliaikainen määräraha p.m. p.m. p.m Euroopan 65 artikla.&cr;euroop an yleiseen talousarvioon sovellettava Momentti LUKU TYÖMATKAT Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Euroopan liitteessä VII oleva Momentti LUKU SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET Ravintolat ja ruokalat Ravintolat ja ruokalat Määräraha on ravintoloiden, kahvioiden ja

4 Momentti Työterveysasema Työterveysasema Euroopan virkamiesten 59 artikla ja Momentti LUKU LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto Henkilöstön liikkuvuus Määräraha on kulut, jotka liittyvät Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti LUKU SOSIAALITURVA Erityisavustukset Erityisavustukset p.m Alamomentti on raha- Momentti p.m Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet Määräraha on virkistyskeskuksen Momentti Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti p.m. p.m. p.m Päiväkodit ja lastenseimet Päiväkodit ja lastenseimet p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti p.m. p.m. p.m Lisäapu vammaisille Lisäapu vammaisille p.m. p.m. p.m Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset Momentti p.m. p.m. p.m. LUKU VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Virkistys- ja edustuskulut Virkistys- ja edustuskulut Määräraha on kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskukse Momentti LUKU Osasto RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vuokrat Määräraha on seurantakeskukse Momentti Vakuutukset Määräraha on Momentti Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Määräraha on

5 Momentti Siivous ja ylläpito Määräraha on toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, Momentti Tilojen kalustaminen p.m. p.m Alamomentti on rakennusten Momentti p.m. p.m Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Määräraha on rakennusten Momentti Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti p.m. p.m. p.m Muut rakennuksiin liittyvät menot p.m Määräraha on muut Momentti p.m LUKU TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka Tietojenkäsittelylaitteisto Määräraha on tietotekniikan Ohjelmistojen kehittäminen p.m Määräraha on Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut p.m. p.m Määräraha on Momentti LUKU IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja laitteistot Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen p.m Määräraha on Laitteiden ja laitteistojen uusiminen p.m. p.m Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen Alamomentti on Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m Määräraha on Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti Irtaimisto Uudet kalustohankinnat Määräraha on Vanhan kaluston korvaaminen uudella p.m. p.m. p.m Alamomentti on Kaluston vuokraaminen p.m. p.m. p.m Alamomentti on Ylläpito, käyttö ja korjaaminen p.m. p.m Alamomentti on Momentti Kuljetuskaluston vuokraaminen Kuljetuskaluston vuokraaminen Määräraha on Momentti Tietopalvelu ja kirjasto Kirjastovarat, kirjojen osto p.m. p.m Alamomentti on Kirjastotarvikkeet p.m. p.m Alamomentti on Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus p.m. p.m Alamomentti on Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti p.m. p.m LUKU

6 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet Paperi- ja toimistotarvikkeet Määräraha on Momentti Rahoituskulut Pankkikulut Määräraha on Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. p.m Alamomentti on Muut rahoituskulut p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti Oikeuskulut Oikeuskulut Määräraha on Momentti Vahingonkorvaukset ja korot Vahingonkorvaukset ja korot Määräraha on Momentti Muut käyttömenot Erilaiset vakuutukset Määräraha on Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot p.m Määräraha on Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen p.m Määräraha on Asiakirjojen arkistointi p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti LUKU POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Postitus ja tietoliikenne Postitus- ja toimituskulut Määräraha on Momentti Tietoliikenne Tietoliikennemaksut Määräraha on kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja Tietoliikennelaitteet p.m Määräraha on menoihin, jotka aiheutuvat Momentti LUKU KOKOUSKUSTANNUKSET Kokouskustannukset Kokoukset ja ilmoitukset Määräraha on kokouksiin kutsuttujen Momentti Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti p.m. p.m. p.m Muut kokouskulut Muut kokouskulut Määräraha on Momentti LUKU TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot Määräraha on Momentti LUKU Osasto TOIMINTAMENOT 3 1 VERKOSTOT

7 3 1 0 Verkostot Tietojen kerääminen ja vertailtavuus Määräraha on Raxen -kansalliset tietokeskukset Määräraha on yhdessä Raxen Kansainväliset verkostot Määräraha on Tutkimukset p.m Alamomentti on Raxen- Momentti Raxen-verkoston tekniset piirteet Raxen-verkoston tekniset piirteet p.m Määräraha on Momentti p.m. LUKU TUTKIMUKSET JA OPINNOT Tutkimukset ja opinnot Poliittisten puolueiden ohjelma Määräraha on EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus p.m. p.m Alamomentti on Europaan unionin erityispyynnöt p.m. p.m Alamomentti on Vähemmistöjä koskevat hankkeet Määräraha on Kulttuureihin liittyvät taidot p.m. p.m Alamomentti on Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari p.m. p.m Alamomentti on Erityishankkeet Määräraha on rasististen Momentti Työryhmät Työryhmien tärkeimmät asiat Määräraha on menot, jotka liittyvät Momentti LUKU TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ Tietopalvelu Tietopalvelun perustaminen Määräraha on menot, jotka aiheutuvat Tietopalvelun laitteet p.m Määräraha on Kirjat ja tilaukset Määräraha on kirjojen Sanoma- ja aikakauslehdet p.m Määräraha on Momentti Vuosikertomus Vuosikertomus Määräraha on Momentti Pyöreän pöydän keskustelut Euroopan pyöreän pöydän keskustelut Määräraha on Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen Määräraha on menot, Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit p.m Alamomentti on Momentti

8 3 3 5 Julkaisut ja tiedotus Julkaisut Määräraha on seurantakeskukse n toimintakertomust en ja muiden julkaisujen laatiminen, Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten Määräraha on seurantakeskukse n Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet p.m. p.m. p.m Alamomentti on Momentti Viestinnän tekniset laitteet Viestinnän tekniset laitteet p.m Määräraha on Momentti p.m. LUKU SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa Hallintoneuvoston kokoukset Määräraha on hallintoneuvoston Johtokunnan kokoukset Määräraha on johtokunnan Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa p.m Määräraha on kansallisten Momentti Edistäminen ja tuki Käännökset Määräraha on Euroopan unionin Tulkkaus p.m Määräraha on Momentti LUKU Osasto KAIKKI YHTEENSÄ

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04)

18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04) 18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/17 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S JOHTAJA (ura-alue A 2) INFRASTRUKTUURI JA LOGISTIIKKA (2004/C 42 A/04) 1. VIRKA Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

1 (3) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 25.10.2008

1 (3) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 25.10.2008 1 (3) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 25.10.2008 Biotekniikan neuvottelukunnan (BTNK) tehtävät neuvoa-antavana elimenä on asetettu valtioneuvoston geenitekniikka-asetuksella (928/2004). Neuvottelukunnan päätavoite

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali

EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/09-04-2013 Dolce-hotelli, Redwood-sali - - - La Hulpe PV\941155.doc PE508.823/BUR/Rev

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot