PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN"

Transkriptio

1 PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT ,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT p.m. p.m ,09 9 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 230,66 Yhteensä ,76 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT Nimike 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET , MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN ,19 Osasto 4 Yhteensä ,01 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Nimike 2014/ Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,65 93,84 % Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,17 82,54 % Luku 4 0 Yhteensä ,82 92,07 % Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,65

2 Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,00 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,17 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Nimike 2014/ Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,35 91,22 % Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m ,84

3 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0,00 Luku 4 1 Yhteensä ,19 108,28 % Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,35 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m ,84 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 11 artiklan 2 kohta ja liitteessä VIII oleva 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot. p.m. p.m. 0,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT Nimike 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m , VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 0, SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT p.m. p.m , PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT p.m. p.m. 0, TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m ,35

4 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET p.m. p.m , MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT p.m. p.m. 0,00 Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m ,09 LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Produit de la vente de biens meubles Nimike 2014/ Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m , Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,35 Luku 5 0 Yhteensä p.m. p.m , Produit de la vente de biens meubles Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,09 Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,35 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Nimike 2014/ Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 5 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

6 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Nimike 2014/ Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m , Ennakkomaksuista kertyneet korot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 2 Yhteensä p.m. p.m , Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m ,19 Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät Ennakkomaksuista kertyneet korot p.m. p.m. 0,00 LUKU 5 5 PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT 5 5 PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT Nimike 2014/ Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 5 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

7 5 5 0 Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Nimike 2014/ Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,21 Luku 5 7 Yhteensä p.m. p.m , Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,14

8 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,21 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Nimike 2014/ Vuokrista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,11 Luku 5 8 Yhteensä p.m. p.m , Vuokrista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

9 5 8 1 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,11 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Nimike 2014/ Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 9 Yhteensä p.m. p.m. 0, Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille. OSASTO 9 SEKALAISET TULOT Nimike 9 0 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 230,66 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 230,66 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT Nimike 2014/ Sekalaiset tulot p.m. p.m. 230,66 Luku 9 0 Yhteensä p.m. p.m. 230,66

10 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 230,66 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT , TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT ,64 10 MUUT MENOT p.m. Yhteensä ,54 Of which Reserves: OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT , MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT , MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT , Osasto 1 Yhteensä ,75 Yhteensä + varaus LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut oikeudet Nimike RH K 2014/ Palkat ja korvaukset ,73 95,72 % Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet ,50 16,53 %

11 Yhteensä ,23 92,54 % Siirtymäkorvaukset ,31 91,21 % Eläkkeet 5.2 p.m. p.m , Virkamatkat ,00 96,70 % Koulutus ,68 70,05 % Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. p.m Luku 1 0 Yhteensä ,78 117,12 % Yhteensä + varaus Palkat ja muut oikeudet Palkat ja korvaukset , Yhteensä ,73 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 3, 4, 4 a, 11 ja 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten osalta: peruspalkat, asuntokorvaus, perhelisät eli kotitalouslisä, huollettavina olevista lapsista maksettava lisä ja koululisä, edustus- ja tehtäväkorvaukset, työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus ammattitautien ja tapaturmien varalta otettavasta vakuutuksesta (0,87 prosenttia) ja työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sairausvakuutuksesta (3,4 prosenttia), synnytyslisä, toimielimen jäsenen kuolemaan liittyvät korvaukset, sellaisten korjauskertoimien maksu, jotka koskevat peruspalkkoja, asuntokorvauksia, perhelisiä ja toimielimen jäsenten palkan osan siirtoa ulkomaille (sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 17 artiklaa vastaavasti).

12 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet , Yhteensä ,50 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: toimielimen jäsenten (mukaan lukien perheenjäsenet) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen, toimielimen jäsenille kuuluvat asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen, toimielimen jäsenten muuttokulut heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen Siirtymäkorvaukset , Yhteensä ,31 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa toimielimen jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen Eläkkeet p.m. p.m ,56 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: toimielimen entisten jäsenten vanhuuseläkkeet sekä sen maan korjauskerroin, jossa he asuvat,

13 sairauseläkkeet, toimielimen entisten jäsenten lesken- ja/tai orvoneläkkeet sekä sen maan korjauskerroin, jossa he asuvat Virkamatkat , Yhteensä ,00 Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkustuskulut, työmatkoihin liittyvät päivärahat sekä muut työmatkaan liittyvät kulut tai työmatkasta aiheutuneet poikkeukselliset kulut Koulutus , Yhteensä ,68 Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten osallistumisesta kielikursseille tai muihin ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyviin seminaareihin aiheutuneet kulut Alustava varaus p.m. p.m. p.m. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1). Määräraha on tarkoitettu varainhoitovuoden aikana tehtävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutuksiin. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

14 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Nimike 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut oikeudet RH K 2014/ Palkat ja korvaukset ,83 94,17 % Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa ,37 94,80 % Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet ,89 103,53 % Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Yhteensä ,09 94,26 % Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen p.m Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 5.2 p.m. p.m. p.m Yhteensä p.m Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. p.m. Luku 1 2 Yhteensä ,09 94,16 % Yhteensä + varaus Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 2,5 prosentin perusvähennystä Palkat ja muut oikeudet Palkat ja korvaukset , Yhteensä ,83 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 64, 65, 66, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso, 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla, liitteessä XIII oleva 18 artikla, 72 ja 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla, 70, 74 ja 75 artikla, liitteessä VII oleva 8 artikla sekä 34 artikla. Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla, 42 artikla sekä 47 ja 48 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava yhteinen sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka, perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä, koululisä,

15 virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaus ja erityinen ulkomaankorvaus, niiden AST-ura-alueen virkamiesten sihteeristökorvaus, jotka on osoitettu pika- ja konekirjoittajan, teleksin hoitajan, puhtaaksikirjoittajan, johdon sihteerin tai johtavan sihteerin tehtäviin, työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sairauden varalta otettavasta vakuutuksesta (3,4 prosenttia peruspalkasta); henkilöstöön kuuluvien osuus on 1,7 prosenttia peruspalkasta, työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus ammattitautien ja tapaturmien varalta otettavasta vakuutuksesta (0,5 prosenttia peruspalkasta) ja asiaa koskevien henkilöstösääntöjen määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisämenot, vakuutus väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyyden varalta, maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat kotoisin, synnytyslisä ja virkamiehen kuolemantapauksen yhteydessä vainajan kokonaispalkka kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta paikkaan, josta vainaja oli kotoisin, vuosilomaan liittyvät virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisonsa ja heidän huollettavinaan olevien henkilöiden matkakulut virkamiehen asemapaikasta paikkaan, josta virkamies on kotoisin, sellaiselle koeajalla olevalle virkamiehelle tuleva erottamiskorvaus, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle tuleva korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen, väliaikaisiksi toimihenkilöiksi tai virkamiehiksi nimitettyjen entisten ylimääräisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien arvon takaisinosto, virkamiesten ja ylimääräisten toimihenkilöiden palkkaan ja ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset, asumis- ja matkustuskorvaukset, kiinteämääräiset kulukorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla ja/tai kotona Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa ,37 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset ja korvaukset tuntimaksuista, jotka koskevat virkamiesten ja toimihenkilöiden sekä paikalliseen henkilöstöön kuuluvien tekemiä ylityötunteja, joita ei ole voitu korvata vapaa-aikana tästä annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet , Yhteensä ,89 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5, 6, 7, 9 ja

16 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: toimihenkilöiden matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta, sellaisten toimihenkilöiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä, sekä palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä, kun tätä seuraa uudelleenasettautuminen toiselle paikkakunnalle, sellaisille toimihenkilöille maksettavat muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä, sekä palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä, kun tätä seuraa uudelleenasettautuminen toiselle paikkakunnalle, sellaisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka osoittavat, että heidän on muutettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen p.m. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 c ja 50 artikla ja liite IV. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi korvauksiin, jotka maksetaan toimielimen virkojen vähentämistoimenpiteen johdosta tehtävistään vapautetuille virkamiehille, eläkkeelle yksikön edun vuoksi siirretyille sellaisille viranhaltijoille palkkaluokissa AD 16, AD 15 tai AD 14 ja virkamiehille, jotka on asetettu virkavapaalle yksikön edun vuoksi sellaisten organisatoristen tarpeiden perusteella, jotka liittyvät uusien taitojen hankkimiseen toimielimissä Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. p.m. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: henkilöstösääntöjen tai muiden asetusten nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

17 1 2 9 Alustava varaus p.m. p.m. p.m. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1). Määräraha on tarkoitettu varainhoitovuoden aikana tehtävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutuksiin. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin. LUKU 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT Nimike 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt RH K 2014/ Muu henkilöstö ,48 91,97 % Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto ,00 71,81 % Muut ulkoiset palvelut ,00 90,27 % Kielten alan ulkoiset palvelut ,64 85,08 % Yhteensä ,12 86,90 % Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. p.m. Luku 1 4 Yhteensä ,12 86,90 % Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt Muu henkilöstö ,48 Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto sekä 5 artikla ja VI osasto. Määrärahan on tarkoitus kattaa: ylimääräisille toimihenkilöille, ylimääräisille tulkeille, paikalliseen henkilöstöön kuuluville ja ylimääräisille kääntäjille maksettava palkka ja työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sosiaaliturvajärjestelmässä, erityisneuvonantajien palkkiot ja kulut, mukaan lukien neuvoa-antavan lääkärin palkkiot,

18 mahdollisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden käytöstä aiheutuvat menot Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Määräraha on tarkoitettu kattamaan: ,00 menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon hoitamaan muita tehtäviä Euroopan unionin tuomioistuimen yksiköissä, toimielimen yksiköissä työskenteleville harjoittelijoille myönnettävien apurahojen rahoittaminen Muut ulkoiset palvelut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan, sikäli kuin toimielimen omat yksiköt eivät voi suorittaa kyseessä olevia töitä, muihin tukipalveluihin liittyvät menot Kielten alan ulkoiset palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan: ,64 toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) päättämiin sellaisiin toimiin liittyvät menot, joiden tarkoituksena on edistää toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla, Euroopan komission tulkkauksen pääosaston freelance-tulkkien palkkioiden maksaminen, konferenssitulkkeina toimivien toimihenkilöiden rahoittaminen, sopimuspalkkaisten ja tilapäisten konferenssitoimitsijoiden palvelujen maksaminen, tekstien tarkastamiseen liittyvät tukipalvelut ja erityisesti freelance-oikolukijoiden palkkiot ja vakuutus-, matka-, oleskelu- ja työmatkakulut sekä niihin liittyvät hallinnolliset menot, menot, jotka liittyvät itsenäistä ammattia harjoittavien tai tilapäisten kääntäjien palveluihin tai käännöspalvelun ulkopuolisten tehtäviksi antamiin kirjoitus- tai muihin töihin. Toimielinten välisen yhteisymmärryksen mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuin pyrkii tekemään muiden toimielinten kanssa yhteistyötä, jotta vältetään tarpeettomat päällekkäisyydet menettelyyn liittyvien asiakirjojen kääntämisessä ja saadaan aikaan lisäsäästöjä unionin yleiseen talousarvioon.

19 1 4 9 Alustava varaus p.m. p.m. p.m. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1). Määräraha on tarkoitettu varainhoitovuoden aikana tehtävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutuksiin. Määräraha on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti tämän luvun toisille momenteille tai alamomenteille. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Nimike 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot RH K 2014/ Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut ,86 73,32 % Ammatillinen täydennyskoulutus ,48 88,78 % Yhteensä ,34 87,13 % Virkamatkat ,00 99,71 % Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet Sosiaalipalvelut ,00 25,00 % Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,98 87,78 % Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Yhteensä ,98 83,32 % Terveydenhoito ,65 76,83 % Ravintolat ja ruokalat ,79 100,09 % Lasten päiväkoti ,00 90,84 % Eurooppa-koulut p.m. 0, Yhteensä ,44 89,75 % Luku 1 6 Yhteensä ,76 89,18 % Yhteensä + varaus

20 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut , Yhteensä ,86 Määräraha on tarkoitettu unionin tuomioistuimen järjestämien henkilöstövalintakilpailujen järjestämiskustannuksiin sekä hakijoiden matka- ja lääkärintarkastuskustannuksiin. Sitä voidaan käyttää toimielimen itsensä järjestämiin kilpailuihin toiminnallisten tarpeiden vuoksi perusteltavissa olevissa tapauksissa Euroopan henkilöstövalintatoimiston kuulemisen jälkeen Ammatillinen täydennyskoulutus , Yhteensä ,48 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen, mukaan lukien kielikurssit, järjestäminen yhteistyössä toimielinten kesken. Määräraha kattaa myös koulutusmateriaalia ja teknistä materiaalia koskevat menot Virkamatkat , Yhteensä ,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkustuskulut, työmatkan päivärahat sekä työmatkaan liittyvät kulut tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut.

21 1 6 3 Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet Sosiaalipalvelut ,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita henkilöstöön kuuluvia. Se on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien puolisot, kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina. Määräraha kattaa luonteeltaan muunlaisten kuin lääketieteellisten menojen korvaamisen, kun menot on tunnustettu tarpeellisiksi, aiheutuvat vammasta ja ovat aiheellisesti perusteltuja, talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa ja sen jälkeen, kun asuinmaassa tai maassa, josta henkilö on kotoisin, kansallisella tasolla mahdollisesti myönnetyt oikeudet eivät enää päde Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , Yhteensä ,98 Määräraha on tarkoitettu: sellaisten aloitteiden edistämiseen ja taloudelliseen tukemiseen, joiden tarkoituksena on edistää eri kansalaisuuksia edustavien henkilöstön jäsenten välisiä sosiaalisia suhteita. Tämä tapahtuu henkilöstön kerhoja ja urheilu- ja kulttuuripiirejä tukemalla, kattamaan muut henkilöstöön kuuluvien hyväksi toteutettavat tukitoimenpiteet ja tuet Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito , Yhteensä ,65 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

22 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien virkamiesten vuosittaiseen terveystarkastukseen liittyvät menot, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä pyydetyt lääketieteelliset selvitykset ja tutkimukset sekä hoitokeskuksen hallinnosta johtuvat menot Ravintolat ja ruokalat ,79 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintolan ja kahvilan kaluston hankinta ja ylläpito sekä osa niiden käyttökuluista. Se kattaa myös ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut Lasten päiväkoti , Yhteensä ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin tuomioistuimen osuus lasten päiväkodista ja opintokeskuksesta Luxemburgissa Eurooppa-koulut p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen maksuosuus Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille 2-tyypin Eurooppa-kouluille tai korvaus komission unionin tuomioistuimen nimissä komission kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti suorittamasta osuudesta Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille 2-tyypin Eurooppa-kouluille. Siitä katetaan mainittuihin kouluihin ilmoitettuihin unionin tuomioistuimen henkilöstön lapsiin liittyvät kustannukset. OSASTO 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT ,

23 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU , Osasto 2 Yhteensä ,15 Yhteensä + varaus LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Nimike 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Kiinteistöt RH K 2014/ Vuokrat ,06 97,22 % Vuokra ostosopimus ,73 102,38 % Kiinteän omaisuuden hankinta 5.2 p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen 5.2 p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,37 148,29 % Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,33 101,65 % Kiinteistöihin liittyvät menot Yhteensä ,49 101,68 % Siivous ja ylläpito ,13 101,50 % Energiankulutus ,65 85,25 % Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,03 88,38 % Vakuutukset ,93 69,62 % Muut kiinteistömenot ,75 118,87 % Yhteensä ,49 94,07 % Luku 2 0 Yhteensä ,98 99,57 % Yhteensä + varaus

24 2 0 0 Kiinteistöt Vuokrat ,06 Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat Vuokra ostosopimus ,73 Määräraha kattaa vuokra ostosopimusten kohteena olevista kiinteistöistä maksettavat maksut Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m. on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen Tilojen kunnostus , Yhteensä ,37

25 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt, selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,33 Määräraha on tarkoitettu kattamaan suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot Kiinteistöihin liittyvät menot Siivous ja ylläpito , Yhteensä ,13 Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen ja teknisten laitteistojen voimassa olevien kunnossapito- ja siivoussopimusten kulut sekä toimielimen käytössä olevien rakennusten yleiseen kunnossapitoon (uudelleenmaalaukset, korjaukset yms.) tarvittaviin töihin ja tarvikkeisiin liittyvät menot Energiankulutus , Yhteensä ,65 Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa.

26 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , Yhteensä ,03 Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen kaikkea toimielimen käytössä olevien rakennusten valvonnasta aiheutuvat kulut Vakuutukset ,93 Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä oleviin kiinteistöihin liittyvien vakuutusten mukaiset maksut Muut kiinteistömenot ,75 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat menot, jotka eivät nimenomaisesti sisälly tämän luvun muihin momentteihin, erityisesti katumaksut, jätevesi- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastintarvikemaksut jne. LUKU 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Nimike 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut RH K 2014/ Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito ,69 99,14 % Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut ,60 98,02 %

27 Televiestintä ,67 90,95 % Yhteensä ,96 98,08 % Kalusteet ,07 85,40 % Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta ,97 61,89 % Ajoneuvot ,23 95,53 % Luku 2 1 Yhteensä ,23 96,70 % Yhteensä + varaus Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito , Yhteensä ,69 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien tietotekniikkaan, toimistoautomaatioon ja puhelinliikenteeseen (faksit, videokonferenssilaitteet ja multimedialaitteet mukaan lukien) liittyvien varusteiden ja laitteistojen hankinta, uudistaminen, vuokraaminen, korjaaminen ja kunnossapito sekä tulkkausvälineistö, kuten simultaanitulkkausta varten tarvittavat tulkkauskopit, kuulokkeet ja kanavanvaihtolaitteet Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut , Yhteensä ,60 Määräraha on tarkoitettu kattamaan atk-tutkimusten analysointi ja ohjelmointi.

28 Televiestintä , Yhteensä ,67 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki televiestintään liittyvät menot, joita ovat esimerkiksi liittymät ja televiestintäkulut (kiinteät puhelimet ja matkapuhelimet). Sillä katetaan myös menot, jotka liittyvät tiedonsiirtoverkkoihin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Kalusteet , Yhteensä ,07 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: täydentävät kalustehankinnat, se, että korvataan osa vähintään viisitoista vuotta vanhoista kalusteista sekä kalusteet, joita ei voida enää korjata, kalusteiden vuokraus, kalusteiden kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta , Yhteensä ,97 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot, teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot, teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut, tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset.

29 2 1 6 Ajoneuvot , Yhteensä ,23 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: ajoneuvojen hankinta, sellaisten ajoneuvojen uusiminen, joilla on ajettu eniten (yli km), vuokratuista autoista johtuvat vuokra- ja käyttökulut, virka-autojen huolto, korjaaminen, autotalli- ja pysäköintimaksut, moottoritiemaksut sekä vakuutukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Nimike 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT RH K 2014/ Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö ,77 101,46 % Rahoituskulut ,75 30,52 % Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset ,00 20,24 % Postimaksut ,43 132,17 % Muut hallinnosta johtuvat menot ,02 98,29 % Luku 2 3 Yhteensä ,97 98,50 % Yhteensä + varaus Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö , Yhteensä ,77 Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta: kuivakopio- ja valokopiopaperi sekä laskulomakkeet, toimistopaperi ja -tarvikkeet, asiakirjojen monistuspalvelun tarvikkeet,

30 jakelu- ja postituspalvelujen tarvikkeet, äänitystarvikkeet, painotuotteet ja lomakkeet, atk- ja toimistoteknisten laitteiden tarvikkeiden hankinta, muut tarvikkeet, jotka eivät sisälly omaisuusluetteloon. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa Rahoituskulut ,75 Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) sekä muut rahoituskulut. Toimielimen saamat pankkikorot sisällytetään tulotaulukkoon Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset ,00 Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa sellaisiin asianajokuluihin, jotka toimielimen on maksettava käyttämistään asiantuntijapalveluista, tai oikeudenkäyntikuluina, jotka se on velvoitettu suorittamaan tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon nojalla, sekä maksettavaksi tuleviin vahingonkorvauksiin Postimaksut , Muut hallinnosta johtuvat menot , Yhteensä ,02

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Toteutus 2017 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 170 987 900 163 914

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 N 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

5444/16 AJL/isk DGA 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 STAT 4 FIN 42 INST 13 BUDGET 3

5444/16 AJL/isk DGA 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 STAT 4 FIN 42 INST 13 BUDGET 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: STAT 4 N 42 INST 13 BUDGET 3 NEUVOSTON ASETUS EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuin C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat (2007 2011)

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012 EUROOPAN KOMISSIO YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Lisätiedot

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 17.4.2018 A8-0146/18 18 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 4 kohta 4. hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisessä sovittelussa 26. maaliskuuta 2018 ja 10. huhtikuuta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta 26.3.2019 A8-0182/21 21 3 kohta 3. hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisissä sovitteluissa 19. maaliskuuta 2019 saavutetun yhteisymmärryksen, jonka mukaan määrärahoja lisätään vuoden 2019

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0182/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0182/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0182/2019 25.3.2019 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 (2019/2003(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA Liite päätelmään No: 277/17 KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA TYÖHAASTATTELUUN TAI TYÖHÖNTULOA EDELTÄVÄÄN LÄÄKÄRINTARKASTUKSEEN KUTSUTTUJEN HENKILÖIDEN MATKA- JA OLESKELUKULUJEN

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

EU/2004/1015 EU/2004/ Eduskunta suuri valiokunta

EU/2004/1015 EU/2004/ Eduskunta suuri valiokunta VALTIOVARAINMINISTERIÖ EU/2004/1014 EU/2004/1015 EU/2004/1027 3.5.2004 Eduskunta suuri valiokunta EU-MINISTERIVALIOKUNNAN PÄÄTÖS SUOMEN TOIMINTALINJASTA PÄÄTETTÄESSÄ EU:N YLIMPIEN VIRANHALTIJOIDEN ETUUSPERUSTEIDEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. joulukuuta Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2015 2014/2083(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia Ehdotus: Neuvoston asetus (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vah\.istaniisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2017 COM(2016) 832 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2015 COM(2015) 612 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

A8-0014/19

A8-0014/19 15.10.2014 A8-0014/19 19 6 kohta 6. korostaa, että erillisvirastot ovat erittäin tärkeitä unionin toimintapolitiikkojen ja ohjelmien täytäntöönpanon kannalta; tähdentää, että niille on myönnettävä riittävästi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

12600/16 lr/sj/mh 1 DG G 2A

12600/16 lr/sj/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Toimielinten turvallisuus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla)

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla) ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2084(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA Committee / Commission JURI Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA FI FI Tarkistusluonnos 6200 Viitebudjettikohta : S4-1 2 0 0 Alamomentti

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA C 115/266 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008 PÖYTÄKIRJA (N:o 7) EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/0455(COD) 9.2.2012 LAUSUNTOLUONNOS talousarvion valvontavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot