PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO"

Transkriptio

1 PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT ,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT ,81 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET p.m. p.m. 0,00 7 VIIVÄSTYSKOROT p.m. p.m. 0,00 9 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,00 Yhteensä ,32 OSASTO 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT Nimike 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET , MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN ,12 Osasto 4 Yhteensä ,51 LUKU 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET Nimike 2012/ Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,29 76,34 % Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto ,10 126,88 % Luku 4 0 Yhteensä ,39 80,72 % Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,29

2 Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto ,10 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Nimike 2012/ Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,12 125,76 % Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0, Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0,00 Luku 4 1 Yhteensä ,12 125,76 % Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,12 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla sekä liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta.

3 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla ja liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla. OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT Nimike 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 0, VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 0, SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT , TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA p.m. p.m. 0, TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m , SEKALAISET KORVAUKSET p.m. p.m. 0, MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT p.m. p.m. 0,00 Osasto 5 Yhteensä ,81 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Nimike 2012/ Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0, Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Luku 5 0 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

4 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Nimike 2012/ Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 0,00 Luku 5 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Nimike 2012/ Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot ,55 94,39 % Luku 5 2 Yhteensä ,55 94,39 %

6 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot ,55 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Nimike 2012/ Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 5 Yhteensä p.m. p.m. 0, Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00

7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Nimike 2012/ Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,51 Luku 5 7 Yhteensä p.m. p.m , Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,88 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

8 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,87 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,51 Nämä tulot saadaan komission EUH:lle maksamasta rahoitusosuudesta, josta katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoituja kustannuksia sekä eräitä muita menoja, kuten lehdistö- ja tiedotusmenoja. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Nimike 2012/ Sekalaiset korvaukset p.m. p.m. 0,00 Luku 5 8 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

9 5 8 0 Sekalaiset korvaukset p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Nimike 2012/ Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 9 Yhteensä p.m. p.m. 0, Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET Nimike 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU p.m. p.m. 0, TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET p.m. p.m. 0, MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m. 0,00 Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU Nimike 2012/ Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 6 1 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

10 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Nimike 2012/ Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 6 3 Yhteensä p.m. p.m. 0, Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, , s. 31). Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, , s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

11 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Muut maksut ja palautukset Nimike 2012/ Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 6 6 Yhteensä p.m. p.m. 0, Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT Nimike 7 0 VIIVÄSTYSKOROT p.m. p.m. 0,00 Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT 7 0 VIIVÄSTYSKOROT Viivästyskorot Nimike 2012/ Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista p.m. p.m. 0, Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 7 0 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

12 7 0 0 Viivästyskorot Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista p.m. p.m. 0,00 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0,00 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. OSASTO 9 SEKALAISET TULOT Nimike 9 0 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,00 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT Nimike 2012/ Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 9 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,00

13 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Maksusitoumukse t Maksut Maksusitoumukse t 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ ,44 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA ,77 3 EDUSTUSTOT ,43 10 MUUT MENOT p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Maksut Yhteensä ,64 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET , ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET , HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT , VIRKAMATKAT , TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI ,00 Osasto 1 Yhteensä ,44 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Nimike 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet RH K 2012/ Peruspalkat ,59 90,53 % Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,60 83,12 % Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,53 91,09 % Sosiaaliturva ,83 68,63 % Palkkojen kertoimet ja mukautukset 5.2 p.m. p.m. 0, Yhteensä ,55 89,75 % Luku 1 1 Yhteensä ,55 89,75 % Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu 6,2 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstötaulukkoon otetut virat ja toimet eivät ole aina täytettyinä.

14 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,59 Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen 50 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi jätettävä riittävä määrä AD 12 AD 16 -virkoja avoimiksi täyttääkseen velvoitteensa henkilöstöään kohtaan joutumatta luomaan lisää tällaisia virkoja tai korottamaan niiden palkkaluokkia. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,60 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityö. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,53

15 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, erilaiset lisät ja korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Sosiaaliturva ,83 Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palkkojen kertoimet ja mukautukset p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

16 Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Nimike 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet RH K 2012/ Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,26 75,43 % Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 84,63 % Harjoittelujaksot ,00 96,64 % Ulkoiset palvelut 5.2 p.m. p.m. 0, Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat ,96 96,03 % Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 95,07 % Yhteensä ,22 85,74 % Alustava määräraha 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 1 2 Yhteensä ,22 85,74 % Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,26 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin Euroopan unionin sotilasesikuntaa lukuun ottamatta.

17 Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä Harjoittelujaksot ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin, joiden päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja haasteista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täydentää tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnossa hankittavan kokemuksen kautta. Määräraha kattaa apurahat ja muut niihin liittyvät menot (huollettavien henkilöiden tai vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset jne., matkakulut erityisesti harjoittelujakson alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien kuten vierailujen järjestyskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä. Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon maantieteellisen tasapainon säilyttäminen Ulkoiset palvelut p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, työolojen alan asiantuntijat Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat ,96 Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön, määräaikaisen henkilöstön ja erityisneuvonantajien (myös YTPP:n/YUTP:n alalla) palkat, näiden toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä heidän palkkoihinsa sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

18 Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n/YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä Alustava määräraha p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT Nimike 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot RH K 2012/ Palvelukseen ottaminen ,00 100,00 % Koulutus ,67 99,75 % Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet ,00 171,43 % Yhteensä ,67 137,76 % Luku 1 3 Yhteensä ,67 137,76 %

19 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden artikla, 33 artikla ja liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Koulutus Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,67 täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen, seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7).

20 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle tai sopimussuhteiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 14 AD 16 -palkkaluokan virasta. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 4 VIRKAMATKAT 1 4 VIRKAMATKAT Nimike RH K 2012/ Virkamatkat ,00 100,00 % Luku 1 4 Yhteensä ,00 100,00 % Virkamatkat Määräraha on tarkoitettu kattamaan: korkean edustajan virkamatkakulut, ,00 Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut,

21 Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut, korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut, tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Nimike 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi RH K 2012/ Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi ,00 87,01 % Työterveyshuolto ,00 97,35 % Ravintolat ja ruokalat 5.2 p.m. p.m. 0, Seimet ja lastentarhat ,00 95,05 % Yhteensä ,00 94,75 % Luku 1 5 Yhteensä ,00 94,75 % Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 virkamiesten ja muun henkilöstön erityisen vaikeissa tilanteissa avustamiseksi toteutetut toimenpiteet, henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset, osittainen korvaus henkilöstölle julkisen liikenteen käytöstä työmatkoihin. Toimenpiteellä pyritään kannustamaan henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön. Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet,

22 palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla Työterveyshuolto Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: ,00 työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, seimen materiaali-, hoitotarvike- ja lääkemenot, lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakuntien menot ja silmälasikulujen korvaukseen liittyvät menot, lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot Seimet ja lastentarhat ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (komissiolle ja/tai neuvostolle maksettava) Euroopan ulkosuhdehallinnon maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

23 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA Osasto Luku Nimike RH K Maksusitoumuk set Maksut Maksusitoumuk set 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT , TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS , MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT ,02 Maksut Osasto 2 Yhteensä ,77 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Nimike 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt RH K 2012/ Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,00 41,16 % Kiinteän omaisuuden hankinta 5.2 p.m. p.m. 0, Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt ,00 550,00 % Kiinteistöihin liittyvät kulut Yhteensä ,00 46,69 % Siivous ja kunnossapito ,00 80,62 % Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,00 102,35 % Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,47 86,84 % Vakuutukset ,68 96,64 % Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,11 107,72 % Yhteensä ,26 86,83 % Luku 2 0 Yhteensä ,26 62,13 % Kiinteistöt Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon Brysselissä käyttämien rakennusten vuokrat ja verot sekä kokoushuoneiden, varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

24 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat muutostyöt: ,00 toimielimen tilojen mukauttamista ja laajentamista koskevat selvitykset, tilojen sovittaminen henkilöiden ja omaisuuden fyysiseen ja aineelliseen suojaamiseen, tilojen kunnostus ja muuttaminen käyttötarpeiden mukaisesti, tilojen ja teknisten laitteistojen sovittaminen voimassa oleviin työterveys- ja turvallisuusstandardeihin. Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, , s. 1) Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat siivous- ja kunnossapitokulut: toimistojen, työtilojen ja varastojen siivous (mukaan lukien verhot, valoverhot, lattiapinnoitteet, sälekaihtimet jne.), kuluneiden verhojen, valoverhojen ja lattiapinnoitteiden uusiminen, maalaustyöt, muut kunnossapitotyöt, teknisten laitteiden korjaukset, tekniset lisävarusteet, muiden teknisten laitteiden kunnossapitosopimukset (ilmastointi, lämmitys, jätteiden käsittely, hissit).

25 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,47 Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämien rakennusten huollosta ja valvonnasta aiheutuvat kulut Vakuutukset ,68 Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyistä vakuutuksista Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämiä rakennuksia varten sekä vastuuvakuutuksista kyseisissä rakennuksissa vierailijoita varten Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,11 Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin (myös Kortenberg- ja ER-rakennuksiin) liittyvät muut juoksevat menot, joita ei ole kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti jätehuoltomaksut, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset jne.

26 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Nimike 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä RH K 2012/ Tieto- ja viestintätekniikka ,71 100,43 % Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ,78 68,04 % Yhteensä ,49 87,67 % Irtain omaisuus ,00 185,30 % Tarvikkeet ja tekniset laitteistot ,00 166,67 % Kuljetus ,00 150,00 % Luku 2 1 Yhteensä ,49 89,69 % Tietojenkäsittely ja televiestintä Tieto- ja viestintätekniikka ,71 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot turvallisuusluokittelemattomasta tieto- ja viestintätekniikasta ja erityisesti seuraaviin osaalueisiin liittyvät menot: tietotekniikkajärjestelmiin ja -sovelluksiin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta- ja vuokraus, tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki, tietokonelaitteiden ja -järjestelmien sekä sovellusten huolto ja ylläpito, viestintäpalvelujen tarjoajat, viestinnän ja tiedonsiirron hinta Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ,78 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tieto- ja viestintätekniikan turvallisuudesta ja erityisesti seuraaviin osa-alueisiin liittyvät menot: tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja vuokraus, tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki, tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito,

27 viestinnän turvapalvelut, viestinnän ja tiedonsiirron turvallisuuden hinta Irtain omaisuus Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: kalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta tai vaihtaminen, ,00 irtaimen omaisuuden vuokraus Euroopan ulkosuhdehallinnon tilojen ulkopuolella järjestettävien virkamatkojen ja kokousten osalta, irtaimen omaisuuden huolto ja korjaus Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Määräraha on tarkoitettu kattamaan ,00 erilaisten kiinteiden ja liikuteltavien teknisten laitteiden ja laitteistojen osto tai vaihtaminen erityisesti arkistointiin, turvallisuuteen, konferenssitekniikkaan, ruokaloihin ja rakennuksiin liittyen, tekninen tuki ja valvonta erityisesti konferenssitekniikkaan ja ruokaloihin liittyen, teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus sekä kyseisten laitteiden ja laitteistojen huolto-, ylläpito- ja korjauskulut Kuljetus ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa: virka-autojen leasingvuokraus tai hankinta, autojen vuokrauskulut, jos Euroopan ulkosuhdehallinto ei pysty järjestämään kuljetusta, erityisesti virkamatkoilla, virka-autojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut (polttoaineostot, renkaat jne.).

28 LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Nimike 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Konferenssit, kongressit ja kokoukset RH K Maksusitoum ukset Maksut Maksusitoum ukset Maksut 2012/ Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen ,00 89,80 % Asiantuntijoiden matkakulut ,00 62,50 % Tiedotus Yhteensä ,00 85,96 % Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot ,65 80,94 % Satelliittikuvat ,00 40,00 % Yleisluonteiset julkaisut ,36 98,97 % Tiedotus ja julkiset tapahtumat ,66 62,57 % Kielipalvelut Yhteensä ,67 64,47 % Kääntäminen 5.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Tulkkaus ,00 0,17 % Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet Yhteensä ,00 0,17 % , Postimaksut ,00 71,51 % Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut ,85 66,98 % Toimielinten välinen yhteistyö ,00 75,07 % Muutot , Rahoituskulut ,00 95,00 % Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset , Muut hallinnosta johtuvat menot , Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (1. vaihe) 5.2 p.m. p.m , Pilottihanke Euroopan rauhaninstituutti 5.2 p.m. p.m ,50 122,33 % 133,33 % 434,88 % Yhteensä ,35 112,20 % Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) Luku 2 2 Yhteensä ,02 76,38 % Konferenssit, kongressit ja kokoukset Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: epävirallisten ulkoasiainneuvoston kokousten ja muiden epävirallisten kokousten järjestäminen,

29 poliittiseen vuoropuheluun liittyvien kokousten järjestäminen ministerien ja ylempien virkamiesten tasolla, konferenssien ja kongressien järjestäminen, sisäiset kokoukset, mukaan luettuina tarpeen mukaan ateriat ja virvokkeet erityistilaisuuksissa, toimielimen edustusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut Asiantuntijoiden matkakulut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon kokouksiin kutsumien tai erityistehtäviin määräämien asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat Tiedotus Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,65 ulkoisiin dokumentaatio- ja tilastotietokantoihin, mukaan luettuina maantieteelliset tietokannat, pääsyä koskevat kustannukset, sanomalehtien ja kausijulkaisujen sekä näiden sisältöanalyysipalvelujen ja muiden verkkojulkaisujen tilaukset; määräraha kattaa myös mahdolliset tekijänoikeuskulut näiden julkaisujen kirjallisesta ja/tai sähköisestä kopioinnista ja jakelusta, kirjojen ja teosten hankinta kirjastoon paperijulkaisuina ja/tai digitaalijulkaisuina, tietotoimistoille tehdyistä tilauksista aiheutuvat kulut (teleksit), teosten ja aikakausjulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7) Satelliittikuvat ,00

30 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot satelliittikuvien hankinnasta Euroopan ulkosuhdehallinnolle erityisesti kriisien ehkäisyä ja hallintaa varten Yleisluonteiset julkaisut ,36 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virallisilla kielillä julkaistavien Euroopan ulkosuhdehallinnon julkaisujen valmistelemisesta ja julkaisemisesta perinteisin (paperi tai mikrofilmi) tai sähköisin menetelmin, myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sekä kyseisten julkaisujen levityksestä Tiedotus ja julkiset tapahtumat Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,66 audiovisuaalipalvelut Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja korkean edustajan toimintaa koskevaa yleisöviestintää varten, Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito, toimielimen toimintaa koskevien julkaisujen ymmärrettävyyden parantamiseen, myynninedistämiseen ja julkisiin tapahtumiin osallistumiseen liittyvät menot, mukaan lukien tukitoimenpiteistä ja liitännäisinfrastruktuurista aiheutuvat menot, YTPP:n/YUTP:n puitteissa aiheutuvat tiedotuskulut, tiedotus- ja suhdetoiminnasta aiheutuvat sekalaiset kulut, mukaan luettuna tiedotusmateriaali Kielipalvelut Kääntäminen p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät neuvoston pääsihteeristön ja komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle tarjoamiin käännöspalveluihin.

31 Tulkkaus ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä. Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja sotilaskomitean kokouksissa sekä muissa erityisesti YTPP:n/YUTP:n puitteissa järjestettävissä kokouksissa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätös N:o 111/2007 tulkkauksesta Eurooppa-neuvostossa sekä neuvostossa ja sen valmistelevissa elimissä Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: paperin hankinta, kopiointimenot, paperi- ja toimistotarvikkeet (päivittäistarvikkeet), painotuotteet, postitustarvikkeet (kirjekuoret, käärepaperi, frankeerauskoneiden laatat), asiakirjojen monistusyksikön tarvikkeet (tulostimen muste, offsetlaatat, filmit ja kemikaalit) Postimaksut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut.

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI HARJOITTELUJAKSOJA JA OPINTOKÄYNTEJÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT OSA I HARJOITTELUJAKSOT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla Harjoittelujaksot

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Nimike Varainhoitovuosi 2011 Varainhoitovuosi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2004 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2004 2003 2002 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 21.9.2009, Bryssel, 21.9.2009 K(2009)7421 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Javlor - vinfluniinia ditartraattina" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS

VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS Hallintoneuvosto VUODEN 2016 ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS CT/CA-004/2015FI SISÄLTÖ I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. HINNAT 2016 C. TULOT D. MENOT E. KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTA II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

16106/13 ADD 5 team/pm/hmu 1 DG G II A

16106/13 ADD 5 team/pm/hmu 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. marraskuuta 2013 (20.11) (OR. en) 16106/13 ADD 5 FIN 746 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0067 (ACC) OSA IV Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Unkarin tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 11/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11.2.2009 K(2009)1056 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 11.2.2009, eläinlääkkee "STARTVAC" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI KÄÄNTÄJÄHARJOITTELUJA EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT 1 luku Yleiset määräykset 1 artikla Kääntäjäharjoittelut Euroopan parlamentin pääsihteeristössä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.3.2002 KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot