PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO"

Transkriptio

1 PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT ,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT ,81 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET p.m. p.m. 0,00 7 VIIVÄSTYSKOROT p.m. p.m. 0,00 9 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,00 Yhteensä ,32 OSASTO 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT Nimike 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET , MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN ,12 Osasto 4 Yhteensä ,51 LUKU 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET 4 0 HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET Nimike 2012/ Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,29 76,34 % Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto ,10 126,88 % Luku 4 0 Yhteensä ,39 80,72 % Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,29

2 Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto ,10 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Nimike 2012/ Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,12 125,76 % Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0, Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0,00 Luku 4 1 Yhteensä ,12 125,76 % Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,12 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla sekä liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta.

3 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0,00 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla ja liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla. OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT Nimike 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 0, VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 0, SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT , TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA p.m. p.m. 0, TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m , SEKALAISET KORVAUKSET p.m. p.m. 0, MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT p.m. p.m. 0,00 Osasto 5 Yhteensä ,81 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Nimike 2012/ Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0, Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Luku 5 0 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

4 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Nimike 2012/ Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 0,00 Luku 5 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Nimike 2012/ Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot ,55 94,39 % Luku 5 2 Yhteensä ,55 94,39 %

6 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot ,55 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Nimike 2012/ Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 5 Yhteensä p.m. p.m. 0, Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00

7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Nimike 2012/ Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,51 Luku 5 7 Yhteensä p.m. p.m , Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,88 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

8 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,87 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m ,51 Nämä tulot saadaan komission EUH:lle maksamasta rahoitusosuudesta, josta katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoituja kustannuksia sekä eräitä muita menoja, kuten lehdistö- ja tiedotusmenoja. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Nimike 2012/ Sekalaiset korvaukset p.m. p.m. 0,00 Luku 5 8 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

9 5 8 0 Sekalaiset korvaukset p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Nimike 2012/ Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 5 9 Yhteensä p.m. p.m. 0, Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0,00 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET Nimike 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU p.m. p.m. 0, TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET p.m. p.m. 0, MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m. 0,00 Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU Nimike 2012/ Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 6 1 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

10 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Nimike 2012/ Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 6 3 Yhteensä p.m. p.m. 0, Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, , s. 31). Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, , s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

11 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Muut maksut ja palautukset Nimike 2012/ Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 6 6 Yhteensä p.m. p.m. 0, Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0,00 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT Nimike 7 0 VIIVÄSTYSKOROT p.m. p.m. 0,00 Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT 7 0 VIIVÄSTYSKOROT Viivästyskorot Nimike 2012/ Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista p.m. p.m. 0, Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0, Yhteensä p.m. p.m. 0,00 Luku 7 0 Yhteensä p.m. p.m. 0,00

12 7 0 0 Viivästyskorot Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista p.m. p.m. 0,00 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0,00 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. OSASTO 9 SEKALAISET TULOT Nimike 9 0 SEKALAISET TULOT p.m. p.m. 0,00 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT Nimike 2012/ Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,00 Luku 9 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0,00

13 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Maksusitoumukse t Maksut Maksusitoumukse t 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ ,44 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA ,77 3 EDUSTUSTOT ,43 10 MUUT MENOT p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Maksut Yhteensä ,64 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET , ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET , HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT , VIRKAMATKAT , TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI ,00 Osasto 1 Yhteensä ,44 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Nimike 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet RH K 2012/ Peruspalkat ,59 90,53 % Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,60 83,12 % Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,53 91,09 % Sosiaaliturva ,83 68,63 % Palkkojen kertoimet ja mukautukset 5.2 p.m. p.m. 0, Yhteensä ,55 89,75 % Luku 1 1 Yhteensä ,55 89,75 % Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu 6,2 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstötaulukkoon otetut virat ja toimet eivät ole aina täytettyinä.

14 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,59 Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen 50 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi jätettävä riittävä määrä AD 12 AD 16 -virkoja avoimiksi täyttääkseen velvoitteensa henkilöstöään kohtaan joutumatta luomaan lisää tällaisia virkoja tai korottamaan niiden palkkaluokkia. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,60 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityö. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,53

15 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, erilaiset lisät ja korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Sosiaaliturva ,83 Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palkkojen kertoimet ja mukautukset p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

16 Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Nimike 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet RH K 2012/ Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,26 75,43 % Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 84,63 % Harjoittelujaksot ,00 96,64 % Ulkoiset palvelut 5.2 p.m. p.m. 0, Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat ,96 96,03 % Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 95,07 % Yhteensä ,22 85,74 % Alustava määräraha 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 1 2 Yhteensä ,22 85,74 % Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,26 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin Euroopan unionin sotilasesikuntaa lukuun ottamatta.

17 Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä Harjoittelujaksot ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin, joiden päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja haasteista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täydentää tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnossa hankittavan kokemuksen kautta. Määräraha kattaa apurahat ja muut niihin liittyvät menot (huollettavien henkilöiden tai vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset jne., matkakulut erityisesti harjoittelujakson alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien kuten vierailujen järjestyskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä. Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon maantieteellisen tasapainon säilyttäminen Ulkoiset palvelut p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, työolojen alan asiantuntijat Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat ,96 Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön, määräaikaisen henkilöstön ja erityisneuvonantajien (myös YTPP:n/YUTP:n alalla) palkat, näiden toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä heidän palkkoihinsa sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

18 Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat ,00 Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n/YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä Alustava määräraha p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT Nimike 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot RH K 2012/ Palvelukseen ottaminen ,00 100,00 % Koulutus ,67 99,75 % Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet ,00 171,43 % Yhteensä ,67 137,76 % Luku 1 3 Yhteensä ,67 137,76 %

19 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden artikla, 33 artikla ja liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Koulutus Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,67 täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen, seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7).

20 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle tai sopimussuhteiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 14 AD 16 -palkkaluokan virasta. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 4 VIRKAMATKAT 1 4 VIRKAMATKAT Nimike RH K 2012/ Virkamatkat ,00 100,00 % Luku 1 4 Yhteensä ,00 100,00 % Virkamatkat Määräraha on tarkoitettu kattamaan: korkean edustajan virkamatkakulut, ,00 Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut,

21 Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut, korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut, tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Nimike 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi RH K 2012/ Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi ,00 87,01 % Työterveyshuolto ,00 97,35 % Ravintolat ja ruokalat 5.2 p.m. p.m. 0, Seimet ja lastentarhat ,00 95,05 % Yhteensä ,00 94,75 % Luku 1 5 Yhteensä ,00 94,75 % Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,00 virkamiesten ja muun henkilöstön erityisen vaikeissa tilanteissa avustamiseksi toteutetut toimenpiteet, henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset, osittainen korvaus henkilöstölle julkisen liikenteen käytöstä työmatkoihin. Toimenpiteellä pyritään kannustamaan henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön. Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet,

22 palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla Työterveyshuolto Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: ,00 työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, seimen materiaali-, hoitotarvike- ja lääkemenot, lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakuntien menot ja silmälasikulujen korvaukseen liittyvät menot, lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot Seimet ja lastentarhat ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (komissiolle ja/tai neuvostolle maksettava) Euroopan ulkosuhdehallinnon maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

23 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA Osasto Luku Nimike RH K Maksusitoumuk set Maksut Maksusitoumuk set 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT , TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS , MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT ,02 Maksut Osasto 2 Yhteensä ,77 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Nimike 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt RH K 2012/ Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,00 41,16 % Kiinteän omaisuuden hankinta 5.2 p.m. p.m. 0, Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt ,00 550,00 % Kiinteistöihin liittyvät kulut Yhteensä ,00 46,69 % Siivous ja kunnossapito ,00 80,62 % Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,00 102,35 % Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,47 86,84 % Vakuutukset ,68 96,64 % Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,11 107,72 % Yhteensä ,26 86,83 % Luku 2 0 Yhteensä ,26 62,13 % Kiinteistöt Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon Brysselissä käyttämien rakennusten vuokrat ja verot sekä kokoushuoneiden, varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

24 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat muutostyöt: ,00 toimielimen tilojen mukauttamista ja laajentamista koskevat selvitykset, tilojen sovittaminen henkilöiden ja omaisuuden fyysiseen ja aineelliseen suojaamiseen, tilojen kunnostus ja muuttaminen käyttötarpeiden mukaisesti, tilojen ja teknisten laitteistojen sovittaminen voimassa oleviin työterveys- ja turvallisuusstandardeihin. Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, , s. 1) Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat siivous- ja kunnossapitokulut: toimistojen, työtilojen ja varastojen siivous (mukaan lukien verhot, valoverhot, lattiapinnoitteet, sälekaihtimet jne.), kuluneiden verhojen, valoverhojen ja lattiapinnoitteiden uusiminen, maalaustyöt, muut kunnossapitotyöt, teknisten laitteiden korjaukset, tekniset lisävarusteet, muiden teknisten laitteiden kunnossapitosopimukset (ilmastointi, lämmitys, jätteiden käsittely, hissit).

25 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,47 Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämien rakennusten huollosta ja valvonnasta aiheutuvat kulut Vakuutukset ,68 Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyistä vakuutuksista Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämiä rakennuksia varten sekä vastuuvakuutuksista kyseisissä rakennuksissa vierailijoita varten Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,11 Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin (myös Kortenberg- ja ER-rakennuksiin) liittyvät muut juoksevat menot, joita ei ole kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti jätehuoltomaksut, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset jne.

26 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Nimike 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä RH K 2012/ Tieto- ja viestintätekniikka ,71 100,43 % Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ,78 68,04 % Yhteensä ,49 87,67 % Irtain omaisuus ,00 185,30 % Tarvikkeet ja tekniset laitteistot ,00 166,67 % Kuljetus ,00 150,00 % Luku 2 1 Yhteensä ,49 89,69 % Tietojenkäsittely ja televiestintä Tieto- ja viestintätekniikka ,71 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot turvallisuusluokittelemattomasta tieto- ja viestintätekniikasta ja erityisesti seuraaviin osaalueisiin liittyvät menot: tietotekniikkajärjestelmiin ja -sovelluksiin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta- ja vuokraus, tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki, tietokonelaitteiden ja -järjestelmien sekä sovellusten huolto ja ylläpito, viestintäpalvelujen tarjoajat, viestinnän ja tiedonsiirron hinta Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ,78 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tieto- ja viestintätekniikan turvallisuudesta ja erityisesti seuraaviin osa-alueisiin liittyvät menot: tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja vuokraus, tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki, tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito,

27 viestinnän turvapalvelut, viestinnän ja tiedonsiirron turvallisuuden hinta Irtain omaisuus Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: kalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta tai vaihtaminen, ,00 irtaimen omaisuuden vuokraus Euroopan ulkosuhdehallinnon tilojen ulkopuolella järjestettävien virkamatkojen ja kokousten osalta, irtaimen omaisuuden huolto ja korjaus Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Määräraha on tarkoitettu kattamaan ,00 erilaisten kiinteiden ja liikuteltavien teknisten laitteiden ja laitteistojen osto tai vaihtaminen erityisesti arkistointiin, turvallisuuteen, konferenssitekniikkaan, ruokaloihin ja rakennuksiin liittyen, tekninen tuki ja valvonta erityisesti konferenssitekniikkaan ja ruokaloihin liittyen, teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus sekä kyseisten laitteiden ja laitteistojen huolto-, ylläpito- ja korjauskulut Kuljetus ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa: virka-autojen leasingvuokraus tai hankinta, autojen vuokrauskulut, jos Euroopan ulkosuhdehallinto ei pysty järjestämään kuljetusta, erityisesti virkamatkoilla, virka-autojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut (polttoaineostot, renkaat jne.).

28 LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Nimike 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Konferenssit, kongressit ja kokoukset RH K Maksusitoum ukset Maksut Maksusitoum ukset Maksut 2012/ Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen ,00 89,80 % Asiantuntijoiden matkakulut ,00 62,50 % Tiedotus Yhteensä ,00 85,96 % Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot ,65 80,94 % Satelliittikuvat ,00 40,00 % Yleisluonteiset julkaisut ,36 98,97 % Tiedotus ja julkiset tapahtumat ,66 62,57 % Kielipalvelut Yhteensä ,67 64,47 % Kääntäminen 5.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Tulkkaus ,00 0,17 % Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet Yhteensä ,00 0,17 % , Postimaksut ,00 71,51 % Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut ,85 66,98 % Toimielinten välinen yhteistyö ,00 75,07 % Muutot , Rahoituskulut ,00 95,00 % Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset , Muut hallinnosta johtuvat menot , Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (1. vaihe) 5.2 p.m. p.m , Pilottihanke Euroopan rauhaninstituutti 5.2 p.m. p.m ,50 122,33 % 133,33 % 434,88 % Yhteensä ,35 112,20 % Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) Luku 2 2 Yhteensä ,02 76,38 % Konferenssit, kongressit ja kokoukset Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: epävirallisten ulkoasiainneuvoston kokousten ja muiden epävirallisten kokousten järjestäminen,

29 poliittiseen vuoropuheluun liittyvien kokousten järjestäminen ministerien ja ylempien virkamiesten tasolla, konferenssien ja kongressien järjestäminen, sisäiset kokoukset, mukaan luettuina tarpeen mukaan ateriat ja virvokkeet erityistilaisuuksissa, toimielimen edustusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut Asiantuntijoiden matkakulut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon kokouksiin kutsumien tai erityistehtäviin määräämien asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat Tiedotus Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,65 ulkoisiin dokumentaatio- ja tilastotietokantoihin, mukaan luettuina maantieteelliset tietokannat, pääsyä koskevat kustannukset, sanomalehtien ja kausijulkaisujen sekä näiden sisältöanalyysipalvelujen ja muiden verkkojulkaisujen tilaukset; määräraha kattaa myös mahdolliset tekijänoikeuskulut näiden julkaisujen kirjallisesta ja/tai sähköisestä kopioinnista ja jakelusta, kirjojen ja teosten hankinta kirjastoon paperijulkaisuina ja/tai digitaalijulkaisuina, tietotoimistoille tehdyistä tilauksista aiheutuvat kulut (teleksit), teosten ja aikakausjulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, , s. 7) Satelliittikuvat ,00

30 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot satelliittikuvien hankinnasta Euroopan ulkosuhdehallinnolle erityisesti kriisien ehkäisyä ja hallintaa varten Yleisluonteiset julkaisut ,36 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virallisilla kielillä julkaistavien Euroopan ulkosuhdehallinnon julkaisujen valmistelemisesta ja julkaisemisesta perinteisin (paperi tai mikrofilmi) tai sähköisin menetelmin, myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sekä kyseisten julkaisujen levityksestä Tiedotus ja julkiset tapahtumat Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: ,66 audiovisuaalipalvelut Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja korkean edustajan toimintaa koskevaa yleisöviestintää varten, Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito, toimielimen toimintaa koskevien julkaisujen ymmärrettävyyden parantamiseen, myynninedistämiseen ja julkisiin tapahtumiin osallistumiseen liittyvät menot, mukaan lukien tukitoimenpiteistä ja liitännäisinfrastruktuurista aiheutuvat menot, YTPP:n/YUTP:n puitteissa aiheutuvat tiedotuskulut, tiedotus- ja suhdetoiminnasta aiheutuvat sekalaiset kulut, mukaan luettuna tiedotusmateriaali Kielipalvelut Kääntäminen p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät neuvoston pääsihteeristön ja komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle tarjoamiin käännöspalveluihin.

31 Tulkkaus ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä. Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja sotilaskomitean kokouksissa sekä muissa erityisesti YTPP:n/YUTP:n puitteissa järjestettävissä kokouksissa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätös N:o 111/2007 tulkkauksesta Eurooppa-neuvostossa sekä neuvostossa ja sen valmistelevissa elimissä Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: paperin hankinta, kopiointimenot, paperi- ja toimistotarvikkeet (päivittäistarvikkeet), painotuotteet, postitustarvikkeet (kirjekuoret, käärepaperi, frankeerauskoneiden laatat), asiakirjojen monistusyksikön tarvikkeet (tulostimen muste, offsetlaatat, filmit ja kemikaalit) Postimaksut ,00 Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut.

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2017 COM(2016) 832 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI HARJOITTELUJAKSOJA JA OPINTOKÄYNTEJÄ EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖSSÄ KOSKEVAT SISÄISET SÄÄNNÖT OSA I HARJOITTELUJAKSOT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla Harjoittelujaksot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Nimike Varainhoitovuosi 2011 Varainhoitovuosi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 10.12.2013 COM(2013) 896 final 2013/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot