ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX

4 IX/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan tietosuojavaltuutetun menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,22 63, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,59 70,83 LUKU 4 0 YHTEENSÄ ,81 64,17 LUKU Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,07 64, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut LUKU 4 1 YHTEENSÄ ,07 64,59 Osasto 4 Yhteensä ,88 64,34

6 IX/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,22 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8). Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1).

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/5 LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET (jatkoa) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,59 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,07 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016

8 IX/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti Yhteensä % Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 0 YHTEENSÄ LUKU Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti Yhteensä LUKU 5 1 YHTEENSÄ LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot LUKU 5 2 YHTEENSÄ LUKU Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/7 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA (jatkoa) LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 5 YHTEENSÄ % LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 YHTEENSÄ LUKU Vuokrasopimuksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 8 YHTEENSÄ LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot LUKU 5 9 YHTEENSÄ Osasto 5 Yhteensä

10 IX/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

11 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016

12 IX/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT KOROT Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileille hyvitetyistä tai tileiltä veloitetuista pankki- ja muista koroista. LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

13 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/11 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA (jatkoa) Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvauksista kertyvät tulot.

14 IX/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Vuokrasopimuksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/13 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Sekalaiset tulot LUKU 9 0 YHTEENSÄ % Osasto 9 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ ,88 64,34

16 IX/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/15 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ ,40 Osasto 1 Yhteensä ,08 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT ,18 Osasto 2 Yhteensä ,18 3 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT ,96 Osasto 3 Yhteensä ,96 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN Osasto 10 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ ,22

18 IX/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat ,50 94, Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat Siirtymäkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat p.m , Eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä ,68 112, Muut jäseniä koskevat menot Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat , 16, Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat , 125,26 Momentti Yhteensä , 92,89 LUKU 1 0 YHTEENSÄ ,68 110,09 LUKU Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat ,36 72, Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat , Ylityökorvaukset Jaksottamattomat määrärahat Poikkeukselliset tuet Jaksottamattomat määrärahat

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/17 LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % (jatkoa) Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut Jaksottamattomat määrärahat Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä ,36 72, Muu henkilöstö Sopimussuhteiset toimihenkilöt Jaksottamattomat määrärahat ,53 157, Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut Jaksottamattomat määrärahat , 54, Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset Jaksottamattomat määrärahat , 64,84 Momentti Yhteensä ,53 110, Muut henkilöstömenot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat , 98, Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut Jaksottamattomat määrärahat , 100, Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat , 98, Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat Terveydenhoito Jaksottamattomat määrärahat , 50, Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat , 62, Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat ,51 135,59 Momentti Yhteensä ,51 88,09 LUKU 1 1 YHTEENSÄ ,40 76,73 Osasto 1 Yhteensä ,08 80,28

20 IX/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset ,50 Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät sekä niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, toimielimen osuus (0,87 %) tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus (3,4 %) sairausvakuutuksesta, syntymäavustus, kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten matkakulut (perheenjäsenet mukaan lukien) palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä, sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä sekä muuttokulut, jotka aiheutuvat palvelukseen tultaessa tai palvelussuhteen päättyessä.

21 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/19 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Siirtymäkorvaukset p.m ,18 Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa toimielimen jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Eläkkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan vanhuuseläkkeet ja toimielimen jäsenen asuinmaasta riippuva korjauskerroin sekä lesken- ja/tai orvoneläkkeet ja heidän asuinmaastaan riippuvat korjauskertoimet.

22 IX/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Alustava varaus Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien päivitysten vaikutukset. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin Muut jäseniä koskevat menot Ammatillinen täydennyskoulutus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikursseille, seminaareihin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kulut Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä virkamatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

23 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/21 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1). LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset ,36 Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, perhelisät kotitalouslisä mukaan lukien, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, toimielimen osuus sairausvakuutuksesta sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus erityisen työttömyysrahaston muodostamisesta, toimielimen maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuden muodostamiseksi tai säilyttämiseksi heidän alkuperämaassaan, niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, synnytyslisä,

24 IX/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) kiinteämääräinen korvaus matkakuluista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, asumis- ja työmatkakorvaukset, sekä kiinteämääräiset kulukorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien erityiskorvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet , Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (ja heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän tullessaan palvelukseen, heidän palvelussuhteensa päättyessä tai heidän asettautuessaan uudelleen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla), asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla), muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla) ja päivärahat työntekijöille, jotka ovat todistetusti joutuneet muuttamaan asuinpaikkaa palvelukseen tulemisen jälkeen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla). Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Ylityökorvaukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

25 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/23 LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI Poikkeukselliset tuet Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön hyväksi toteutettujen toimenpiteiden kustannukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille tehtävistä vapauttamisen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvan eläkkeelle siirtämisen johdosta maksettavat korvaukset, työnantajan osuus edellä tarkoitettujen korvausten saajien sairausvakuutuksesta, edellä tarkoitettuja korvauksia koskevien korjauskertoimien vaikutukset sekä neuvoston varainhoitovuoden aikana päättämien mahdollisten palkkojen päivitysten vaikutukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 50, 64, 65 ja 72 artikla ja liite IV.

26 IX/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) Alustava varaus Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkoihin ja korvauksiin tehtävien päivitysten vaikutukset. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI Muu henkilöstö Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,53 Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkka- ja muut kulut. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut ,

27 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/25 LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden korvaukset, matka- ja työmatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutukset harjoittelujakson aikana. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvien EFTA-maiden julkisen alan ja kansainvälisten järjestöjen välisestä henkilöstövaihdosta aiheutuvat menot Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden, erityisesti tilapäisen henkilöstön, suorittamat palvelut Muut henkilöstömenot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkan päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät kulut tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

28 IX/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut ja ennen palvelukseen ottamista suoritettavien lääkärintarkastusten kulut. Määräraha kattaa myös väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun itse järjestämiin kilpailuihin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden artikla, 33 artikla ja liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, , s. 53). Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, , s. 56) Ammatillinen täydennyskoulutus , Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, mukaan lukien kielikurssit, jota järjestetään yhteistyössä toimielinten kesken, toimielinten ulkopuolella ja niiden sisällä. Määräraha kattaa myös koulutusmateriaalia ja teknistä materiaalia koskevat menot.

29 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/27 LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla Sosiaalipalvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kuin lääketieteelliset, vammaisuudesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, jotka aiheutuvat vammaisille (palveluksessa oleville virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille sekä heidän puolisoilleen ja kaikille Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti huollettavina oleville lapsille); korvaus myönnetään osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin, kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja Terveydenhoito , Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien vuosittaisen lääkärintarkastuksen kustannukset, mukaan lukien kyseisen tarkastuksen yhteydessä määrätyt analyysit ja tutkimukset Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tietosuojavaltuutetun maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,51

30 IX/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan: kaikkien sellaisten aloitteiden edistäminen ja rahoittaminen, joiden tarkoituksena on parantaa eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välisiä sosiaalisia suhteita, kuten avustukset henkilöstön kerhoille ja urheilu- ja kulttuuritoiminnalle, sekä osallistuminen pysyvän virkistyskeskuksen kustannuksiin (kulttuuri- ja virkistystoiminta jne.), sekä osallistuminen henkilöstökomitean järjestämän toiminnan kustannuksiin (kulttuuri- ja virkistystoiminta, ateriat jne.). Lisäksi määräraha kattaa henkilöstön liikkuvuutta koskevan suunnitelman täytäntöönpanon; suunnitelman avulla on tarkoitus kannustaa käyttämään julkista liikennettä, vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

31 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/29 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat , 65, Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot Laitteet Jaksottamattomat määrärahat , 158, Tarvikehankinnat Jaksottamattomat määrärahat , 75, Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat , 73, Käännös- ja tulkkauskulut Jaksottamattomat määrärahat , 46, Julkaisu- ja tiedotusmenot Jaksottamattomat määrärahat , 70, Toimielimen toimintaan liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat ,18 119, Muu ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta Jaksottamattomat määrärahat , 0 Momentti Yhteensä ,18 74,15 LUKU 2 0 YHTEENSÄ ,18 70,49 Osasto 2 Yhteensä ,18 70,49

32 IX/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kiinteämääräiset tai suhteellisesti lasketut vuokrat ja vakuutukset, vesi, sähkö, lämmitys, siivous, kunnossapito, turvallisuus ja valvonta, sekalaiset kiinteistömenot sekä kyseisten toimitilojen muutos-, korjaus- ja kunnostustyöt. Hallinnollinen yhteistyöjärjestely Euroopan tietosuojavaltuutetun ja toimitilat tarjoavan toimielimen välillä Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot Laitteet , Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteet (osto ja vuokraus), käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä atk-palveluihin liittyvät menot, käyttötuki, atkjärjestelmien kunnossapito ja ohjelmistojen kehittäminen mukaan luettuna, ulkoistetut tietojenkäsittelytehtävät ja muut tietojenkäsittelykustannukset, mukaan lukien internetsivuston kehittäminen ja ylläpito, televiestintään liittyvien laitteiden osto-, vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut liitännäiskustannukset, mukaan luettuna puhelin-, sähke- ja teleksiliikenteeseen sekä sähköiseen viestintään liittyvät menot,

33 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/31 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) teknisten laitteistojen (turvallisuus jne.) ja hallintoon liittyvien laitteiden (toimistokoneet, kuten valokopiolaitteet, laskukoneet jne.) osto, uusiminen ja ylläpito, kalusteiden osto, ylläpito ja uusiminen, muut tilojen muutostöihin liittyvät kulut ja liitännäiskulut Tarvikehankinnat , Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankinta ja kopiointikulut, postitus, postimaksut, kuriiripalvelut, paketit ja jakelu yleisölle Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleiset hallintokulut, joita muulle toimielimelle aiheutuu siitä, että se hoitaa Euroopan tietosuojavaltuutetun puolesta yleisiä tehtäviä, kuten sopimusten, palkkojen ja korvausten hallinnointia, muut juoksevat hallintomenot (rahoituskustannukset, juridiset kustannukset jne.).

34 IX/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) (jatkoa) Käännös- ja tulkkauskulut , Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kääntämis- ja tulkkauskulut sekä liitännäiskulut. Hallinnollinen yhteistyöjärjestely Euroopan tietosuojavaltuutetun ja palvelun tarjoavan toimielimen välillä Julkaisu- ja tiedotusmenot , Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisu- ja tiedotusmenot ja erityisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemista koskevat kustannukset, virallisilla kielillä julkaistavien julkaisujen kopioimis- ja painatuskustannukset, Euroopan tietosuojavaltuutetun tiedotustarkoituksiin käytettävä materiaali, muut toimielimen tiedotuspolitiikkaan liittyvät kustannukset (symposiumit, seminaarit, osallistuminen julkisiin tapahtumiin jne.), menot, jotka liittyvät Euroopan tietosuojavaltuutetun tavoitteita, toimintaa ja tehtäviä koskevaan tiedottamiseen ja kampanjointiin, Euroopan tietosuojavaltuutetun luona vierailevista ryhmistä aiheutuvat menot.

35 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/33 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) (jatkoa) Toimielimen toimintaan liittyvät menot ,18 Määräraha on tarkoitettu kattamaan vastaanotto- ja edustuskulut sekä edustamiseen tarvittavien tarvikkeiden hankkiminen, kokouskulut, asiantuntijoiden ja muiden työryhmiin tai työkokouksiin kutsuttujen henkilöiden kutsumisesta aiheutuvat kulut, mukaan luettuna matka-, oleskelu- ja liitännäiskulut, asiantuntijoilla ja tutkimuskeskuksilla teetettävien tutkimusten ja/tai selvitysten rahoittaminen, Euroopan tietosuojavaltuutetun kirjastoon liittyvät menot, kuten kirjojen ja CD-ROM-levyjen hankinta, aikakauslehtitilaukset ja tietotoimistoille osoitettavat tilaukset sekä muut liitännäismenot Muu ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta , Määräraha on tarkoitettu kattamaan: kulut vaihdon edistämisestä ja yhteistyön lujittamisesta ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien toiminta tai muu sellainen räätälöity toiminta, joka liittyy Euroopan tietosuojavaltuutetun strategian toteutukseen; kokouskulut; asiantuntijoiden ja muiden tutkimusryhmiin tai kokouksiin kutsuttujen henkilöiden kutsumisesta johtuvat kulut, kuten matkakorvaukset, päivärahat ja muut asiaan liittyvät kulut; sellaisten tutkimusten ja/tai kyselytutkimusten rahoitus, jotka on annettu pätevien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten tehtäväksi alihankintana.

36 IX/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 3 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat Siirtymäkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat Eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat ,45 25, Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat , Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut Jaksottamattomat määrärahat Momentti Yhteensä ,45 24, Muu henkilöstö Sopimussuhteiset toimihenkilöt Jaksottamattomat määrärahat ,32 88, Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut Jaksottamattomat määrärahat , 25, Alihankintana teetettävät palvelut ja työt Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, 0 Momentti Yhteensä ,32 35,32

37 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/35 LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % Muut tietosuojaneuvoston henkilöstöön liittyvät menot Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat ,72 20, Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut Jaksottamattomat määrärahat , Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat ,47 17, Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat , 30, Unionin lasten päiväkoti ja muut päiväkodit Jaksottamattomat määrärahat , 0 Momentti Yhteensä ,19 10, Tietosuojaneuvoston tehtävienhoitoon ja toimintaan liittyvät menot Tietosuojaneuvoston kokoukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, Käännös- ja tulkkauskulut Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, Julkaisu- ja tiedotusmenot Jaksottamattomat määrärahat , Atk-laitteet ja palvelut Jaksottamattomat määrärahat , 15, Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut Jaksottamattomat määrärahat , Ulkopuolinen konsultointi ja tutkimukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, Tietosuojaneuvoston toimintaan liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat , 0 Momentti Yhteensä , 4,78 LUKU 3 0 YHTEENSÄ ,96 14,40 Osasto 3 Yhteensä ,96 14,40

38 IX/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 3 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten palkat ja korvaukset sekä niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, toimielimen osuus (0,87 %) tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus (3,4 %) sairausvakuutuksesta, synnytyslisät, kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietosuojaneuvoston jäsenten matkakulut (perheenjäsenet mukaan luettuina) palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä, sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä sekä muuttokulut, jotka aiheutuvat palvelukseen tultaessa tai palvelussuhteen päättyessä.

39 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 IX/37 LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) (jatkoa) (jatkoa) Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla Siirtymäkorvaukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa tietosuojaneuvoston jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla Eläkkeet Määräraha on tarkoitettu kattamaan vanhuuseläkkeet ja tietosuojaneuvoston jäsenen asuinmaasta riippuva korjauskerroin sekä lesken- ja orvoneläkkeet ja heidän asuinmaastaan riippuvat korjauskertoimet. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla.

40 IX/38 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT (jatkoa) Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Palkat ja korvaukset ,45 Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, perhelisät, mukaan luettuina kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä, ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, toimielimen osuus sairausvakuutuksesta ja tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus erityisen työttömyysrahaston muodostamisesta, toimielimen maksut väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai säilyttämiseksi heidän alkuperämaassaan, niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan, synnytyslisät, kiinteämääräinen korvaus matkakuluista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset kulukorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Toteutus 2017 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 170 987 900 163 914

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A

10939/17 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 N 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0182/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0182/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0182/2019 25.3.2019 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 (2019/2003(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

5444/16 AJL/isk DGA 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 STAT 4 FIN 42 INST 13 BUDGET 3

5444/16 AJL/isk DGA 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 STAT 4 FIN 42 INST 13 BUDGET 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. helmikuuta 2016 (OR. en) 5444/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: STAT 4 N 42 INST 13 BUDGET 3 NEUVOSTON ASETUS EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2015 2014/2083(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2082(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012 EUROOPAN KOMISSIO YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. joulukuuta Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 17.4.2018 A8-0146/18 18 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 4 kohta 4. hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisessä sovittelussa 26. maaliskuuta 2018 ja 10. huhtikuuta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta 26.3.2019 A8-0182/21 21 3 kohta 3. hyväksyy puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisissä sovitteluissa 19. maaliskuuta 2019 saavutetun yhteisymmärryksen, jonka mukaan määrärahoja lisätään vuoden 2019

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2011 SEC(2011) 1507 lopullinen Luonnos EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON, KOMISSION, EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN, TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN

Lisätiedot

EU/2004/1015 EU/2004/ Eduskunta suuri valiokunta

EU/2004/1015 EU/2004/ Eduskunta suuri valiokunta VALTIOVARAINMINISTERIÖ EU/2004/1014 EU/2004/1015 EU/2004/1027 3.5.2004 Eduskunta suuri valiokunta EU-MINISTERIVALIOKUNNAN PÄÄTÖS SUOMEN TOIMINTALINJASTA PÄÄTETTÄESSÄ EU:N YLIMPIEN VIRANHALTIJOIDEN ETUUSPERUSTEIDEN

Lisätiedot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuin C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat (2007 2011)

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 22.1.2015 2014/2084(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA

KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA Liite päätelmään No: 277/17 KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA TYÖHAASTATTELUUN TAI TYÖHÖNTULOA EDELTÄVÄÄN LÄÄKÄRINTARKASTUKSEEN KUTSUTTUJEN HENKILÖIDEN MATKA- JA OLESKELUKULUJEN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

A8-0014/19

A8-0014/19 15.10.2014 A8-0014/19 19 6 kohta 6. korostaa, että erillisvirastot ovat erittäin tärkeitä unionin toimintapolitiikkojen ja ohjelmien täytäntöönpanon kannalta; tähdentää, että niille on myönnettävä riittävästi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 249 final LIITTEET 1 ja 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 249 final LIITTEET 1 ja 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2018 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2015 COM(2015) 156 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA

Committee / Commission JURI. Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA Committee / Commission JURI Meeting of / Réunion du 03/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Tadeusz ZWIEFKA FI FI Tarkistusluonnos 6200 Viitebudjettikohta : S4-1 2 0 0 Alamomentti

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 27.11.2018 A8-0370/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Mietintö Miriam Dalli A8-0370/2018 Neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MAATALOUSAJONEUVOJA KÄSITTELEVÄN TEKNISEN KOMITEAN (TC-AV) TYÖJÄRJESTYS. hyväksytty 1 päivänä heinäkuuta 2014

MAATALOUSAJONEUVOJA KÄSITTELEVÄN TEKNISEN KOMITEAN (TC-AV) TYÖJÄRJESTYS. hyväksytty 1 päivänä heinäkuuta 2014 MAATALOUSAJONEUVOJA KÄSITTELEVÄN TEKNISEN KOMITEAN (TC-AV) TYÖJÄRJESTYS hyväksytty 1 päivänä heinäkuuta 2014 TEKNINEN KOMITEA MAATALOUSAJONEUVOT, joka ottaa huomioon maa- ja metsätaloudessa käytettävien

Lisätiedot

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia

Ehdotus: PERUSTELUT. Yleisiä näkökohtia Ehdotus: Neuvoston asetus (EY, EURATOM, EHTY) Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vah\.istaniisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM, EHTY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 10.12.2013 COM(2013) 896 final 2013/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot