11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11900/16 ADD 3 1 DG G 2A"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistama kanta Tekninen liite (Hallintomenot Yksityiskohtaiset muutokset talousarvioselvitykseen: muita toimielimiä koskevat luvut) 11900/16 ADD 3 1

2 PÄÄLUOKKA I - EUROOPAN PARLAMENTTI... 4 PÄÄLUOKKA II - EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO PÄÄLUOKKA IV - UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA V - TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA VI - EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA PÄÄLUOKKA VIII - EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA IX - EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA X - EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO /16 ADD 3 2

3 Sarakkeiden otsikot LT TAE Määrärahat Lisätalousarvio Talousarvioesitys Sekä maksusitoumusmäärärahat että maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 11900/16 ADD 3 3

4 PÄÄLUOKKA I - EUROOPAN PARLAMENTTI 11900/16 ADD 3 4

5 Pääluokka I - Euroopan parlamentti /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Edustajanpalkkiot ja lisät Edustajanpalkkiot ,45% Tavanomaiset matkakulut ,64% Muut matkakulut ,89% Yleinen kulukorvaus ,43% Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut ,28% Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet ,88% Siirtymäkorvaukset ,46% Eläkkeet Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja ,12% korvauksia koskevat säännöt) Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia ,90% koskevat säännöt) Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä p.m. p.m. p.m Kieli- ja atk-kurssit ,08% Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. luku 1 0 yhteensä ,62% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,46% Palkallinen ylityö ,56% 11900/16 ADD 3 5

6 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle ,00% siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten luku 1 2 yhteensä ,43% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät ,89% Muu henkilöstö: turvallisuus ,27% Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,27% Tulkkausmenot ,46% Tarkkailijat p.m. p.m. p.m Ulkoiset käännöspalvelut ,81% luku 1 4 yhteensä ,18% 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut ,75% Ammatillinen täydennyskoulutus ,05% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut ,04% Liikkuvuus ,16% 11900/16 ADD 3 6

7 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,36% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Työterveyshuolto ,00% Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut ,10% Lasten päivähoitopalvelut ,47% Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt ,50% luku 1 6 yhteensä ,31% Osasto 1 Yhteensä ,22% Vuokrat ,44% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut p.m. p.m. p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen ,07% Tilojen kunnostus ,97% Muut kiinteistöjen hallinnointimenot ,70% Kiinteistöihin liittyvät kulut Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous ,57% Energiankulutus ,11% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,90% Vakuutukset ,29% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä luku 2 0 yhteensä ,29% 11900/16 ADD 3 7

8 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet ,54% Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri ,40% Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki ,11% Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi ,65% Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit ,91% Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit ,93% Irtain omaisuus ,15% Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,52% Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus ,46% Varaus (10 0) luku 2 1 yhteensä ,08% Varaus (10 0) HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,97% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Postitus- ja toimitusmaksut ,56% Muutot ,42% Muut hallinnosta johtuvat menot ,15% EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan ,00% luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi luku 2 3 yhteensä ,57% Osasto 2 Yhteensä ,07% 11900/16 ADD 3 8

9 Pääluokka I - Euroopan parlamentti /1 Osasto 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Varaus (10 0) Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen ,41% työskentelypaikkakunnan välillä Vastaanotto- ja edustuskulut ,87% Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ,29% Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,81% Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista ,64% vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut Matkatoimistopalveluita koskevat menot ,88% luku 3 0 yhteensä ,33% 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS Asiantuntemuksen hankinta ,05% Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen ,83% pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle Dokumentaatiomenot ,66% Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden ,82% parlamenttien valmiuksien parantaminen Tuotanto ja levitys Virallinen lehti ,90% Digitaaliset ja perinteiset julkaisut ,21% 11900/16 ADD 3 9

10 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,16% Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus ,70% Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut ,36% Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen ,13% Parlamentin televisiokanava (Web TV) ,00% Euroopan historian talo ,46% Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot ,11% Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa Tiedotustoimistoja koskevat menot Osasto 4 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 4 0 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot luku 3 2 yhteensä ,51% Osasto 3 Yhteensä ,19% Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus ,61% Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus ,60% 4 2 PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT luku 4 0 yhteensä ,72% PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT ,35% 4 4 JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA luku 4 2 yhteensä ,35% 11900/16 ADD 3 10

11 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut luku 4 4 yhteensä Osasto 4 Yhteensä ,77% Osasto 5 EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA 5 0 Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista p.m. p.m. p.m. säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan p.m. p.m. p.m. komiteaan liittyvät menot luku 5 0 yhteensä p.m. p.m. p.m. Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN ,00% 10 3 VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN p.m. p.m. p.m TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS p.m. p.m. p.m ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN p.m. p.m. p.m /16 ADD 3 11

12 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN p.m. p.m. p.m EMAS-VARAUS p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä ,47% Pääluokka I - Euroopan parlamentti ,40% josta varaus (10 0) /16 ADD 3 12

13 PÄÄLUOKKA II - EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 11900/16 ADD 3 13

14 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,45% Tehtävään liittyvät etuudet ,03% Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet ,11% Sosiaaliturva ,69% Muut hallintomenot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien p.m. p.m. p.m. päättymiseen liittyvät etuudet Tehtävien päättyminen Eläkkeet Alustava varaus Alustava varaus etuuksien muutoksiin luku 1 0 yhteensä ,15% 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,42% Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,13% Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka ,12% perustuvat henkilöstösääntöihin Sosiaaliturva ,65% Korjauskertoimet Ylityötunnit Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,70% 11900/16 ADD 3 14

15 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset p.m. p.m. p.m ,36% Entisten pääsihteereiden etuudet ,42% Alustava määräraha Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) ,30% Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut luku 1 1 yhteensä ,29% Muu henkilöstö ,89% Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat ,10% Harjoittelujaksot ,08% Ulkoiset palvelut ,78% Käännöspalvelun tukipalvelut Alustava määräraha ,03% 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot luku 1 2 yhteensä ,13% Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut ,62% Ammatillinen täydennyskoulutus ,12% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Poikkeukselliset tuet Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet /16 ADD 3 15

16 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Täydentävä tuki vammaisille Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito ,67% Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Seimet ja lastentarhat ,40% Virkamatkat Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut ,33% Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Osasto 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt p.m. p.m. p.m. luku 1 3 yhteensä ,79% Osasto 1 Yhteensä ,24% Vuokrat ,94% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut p.m. p.m. p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. -100,00% Tilojen kunnostus ja asennustyöt ,91% Turvallisuuteen liittyvät työt ,09% Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat ,55% menot Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,23% Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,32% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,22% 11900/16 ADD 3 16

17 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Vakuutukset ,75% Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,16% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä luku 2 0 yhteensä ,62% Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ,07% Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut ,79% Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito ,09% Televiestintä ,63% Irtain omaisuus ,28% Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen ,06% Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut ,33% Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus ,30% Kuljetus ,72% 2 2 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Kokoukset ja konferenssit luku 2 1 yhteensä ,86% Valtuuskuntien matkakulut Sekalaiset matkakulut ,08% Tulkkauskulut ,53% Edustuskulut ,62% Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset ,58% Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen ,91% Tiedotus 11900/16 ADD 3 17

18 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot ,95% Virallinen lehti ,50% Yleisluontoiset julkaisut ,24% Tiedotus ja julkiset tapahtumat ,98% Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet ,35% Postimaksut Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut Toimielinten välinen yhteistyö p.m. p.m. p.m Muutot ,38% Rahoituskulut Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset Muut hallinnosta johtuvat menot ,22% Osasto 10 MUUT MENOT luku 2 2 yhteensä ,05% Osasto 2 Yhteensä ,23% 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN Osasto 10 Yhteensä Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,43% 11900/16 ADD 3 18

19 PÄÄLUOKKA IV - UNIONIN TUOMIOISTUIN 11900/16 ADD 3 19

20 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut oikeudet Palkat ja korvaukset ,73% Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet ,54% Siirtymäkorvaukset ,74% Virkamatkat Koulutus Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut oikeudet luku 1 0 yhteensä ,16% Palkat ja korvaukset ,69% Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa ,16% Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset ,68% Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. p.m Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT luku 1 2 yhteensä ,56% 11900/16 ADD 3 20

21 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin / Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt Muu henkilöstö ,81% Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto ,21% Muut ulkoiset palvelut ,79% Kielten alan ulkoiset palvelut Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot luku 1 4 yhteensä ,35% Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut ,80% Ammatillinen täydennyskoulutus ,25% Virkamatkat ,30% Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet Sosiaalipalvelut ,76% Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,03% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito ,56% Ravintolat ja ruokalat ,00% Lasten päiväkoti ,12% Unionin tuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Eurooppa-koulut luku 1 6 yhteensä ,30% Osasto 1 Yhteensä ,60% 11900/16 ADD 3 21

22 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Kiinteistöt Vuokrat ,68% Vuokra ostosopimus ,79% Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,00% Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,39% Kiinteistöihin liittyvät menot Siivous ja ylläpito ,52% Energiankulutus ,89% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,67% Vakuutukset ,88% Muut kiinteistömenot ,86% luku 2 0 yhteensä ,13% 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ,51% ylläpito Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien ,61% käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut Televiestintä ,83% Kalusteet ,77% 11900/16 ADD 3 22

23 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin / Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta ,72% Ajoneuvot ,00% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT luku 2 1 yhteensä ,13% Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö ,58% Rahoituskulut ,00% Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset Postimaksut ,24% Muut hallinnosta johtuvat menot ,59% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT luku 2 3 yhteensä ,52% Edustuskulut ,52% Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut ,35% Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin p.m. p.m. p.m Oikeudellinen tietopalvelu p.m. p.m. p.m. 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset luku 2 5 yhteensä p.m. p.m. p.m Tiedonhankinta ja arkistointi ,63% Tiedon tuotanto ja levitys Virallinen lehti ,00% Yleisluonteiset julkaisut ,66% Muut tiedotusmenot luku 2 7 yhteensä ,69% Osasto 2 Yhteensä ,53% 11900/16 ADD 3 23

24 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot Oikeudenkäyntikulut Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta p.m. p.m. p.m. luku 3 7 yhteensä Osasto 3 Yhteensä Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin ,66% 11900/16 ADD 3 24

25 PÄÄLUOKKA V - TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 11900/16 ADD 3 25

26 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut etuudet Palkat, korvaukset ja eläkkeet ,06% Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset ,01% Siirtymäkorvaukset ,93% Virkamatkat ,33% Täydennyskoulutus Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet luku 1 0 yhteensä ,75% Palkat ja palkanlisät ,28% Palkallinen ylityö ,87% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,34% päättämiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) p.m Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Alustava varaus p.m. p.m. p.m. luku 1 2 yhteensä ,24% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 11900/16 ADD 3 26

27 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Muu henkilöstö ,19% Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto ,35% Muut ulkoiset palvelut ,88% Kielten alan ulkoiset palvelut ,54% Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot luku 1 4 yhteensä ,41% Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut ,50% Ammatillinen täydennyskoulutus ,91% Virkamatkat ,33% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut ,29% Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,19% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Työterveyshuolto ,57% Ravintolat ja ruokalat ,00% Päiväkoti ,22% Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt ,00% luku 1 6 yhteensä ,15% Osasto 1 Yhteensä ,03% Vuokrat ,55% 11900/16 ADD 3 27

28 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Ostovuokraus p.m. p.m. p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,76% Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,00% Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja ylläpito ,65% Energiankulutus ,10% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,43% Vakuutukset Muut kiinteistömenot ,11% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot luku 2 0 yhteensä ,48% Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ,99% Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut ,13% Televiestintä ,88% Irtain omaisuus ,33% Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,98% Kuljetuskalusto ,41% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT luku 2 1 yhteensä ,05% Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,67% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,44% 11900/16 ADD 3 28

29 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Posti- ja toimitusmaksut ,23% Muut hallinnosta johtuvat menot ,25% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT luku 2 3 yhteensä ,62% Edustuskulut Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,90% Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS luku 2 5 yhteensä ,25% Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,16% Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,85% Tuotanto ja levitys Virallinen lehti Yleisluonteiset julkaisut ,63% Osasto 10 MUUT MENOT luku 2 7 yhteensä ,29% Osasto 2 Yhteensä ,46% 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin ,76% 11900/16 ADD 3 29

30 PÄÄLUOKKA VI - EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA 11900/16 ADD 3 30

31 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT Erityiskorvaukset ja -avustukset Erityiskorvaukset ja -avustukset Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut ,68% Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut ,50% Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus ,50% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet luku 1 0 yhteensä ,67% Palkat ja palkanlisät ,46% Palkallinen ylityö ,94% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen p.m Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. luku 1 2 yhteensä ,73% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 11900/16 ADD 3 31

32 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Muu henkilöstö ,31% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,37% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,35% päättymiseen liittyvät korvaukset Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut ,15% Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon ,00% alalla Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. luku 1 4 yhteensä ,57% 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottaminen ,09% Täydennyskoulutus ,02% Virkamatkat ,50% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut ,00% Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,50% Työterveyshuolto ,50% Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat ,02% Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. p.m. luku 1 6 yhteensä ,44% Osasto 1 Yhteensä ,60% 11900/16 ADD 3 32

33 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat ,57% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat ,45% menot Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,46% Muut menot Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. p.m Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,00% Energiankulutus ,93% Turvallisuus ja valvonta ,42% Vakuutukset luku 2 0 yhteensä ,12% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin ,14% liittyvät työt Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Televiestintä ,02% Irtain omaisuus ,59% 11900/16 ADD 3 33

34 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Tarvikkeet ja tekniset laitteistot ,46% Kuljetuskalusto ,12% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT luku 2 1 yhteensä ,60% Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,06% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut ,76% Muutot ja muut hallinnosta johtuvat menot ,04% 2 5 TOIMINTAMENOT Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut luku 2 3 yhteensä ,76% Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ,12% Kuulemistilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut ,00% ,33% Edustuskulut ,26% Konferenssitulkit ,80% 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA Viestintä, tiedotus ja julkaisut luku 2 5 yhteensä ,15% Viestintä ,90% Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen ,99% Virallinen lehti ,71% Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi Tutkimukset ja kuulemiset ,26% 11900/16 ADD 3 34

35 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,22% Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta ,42% Osasto 10 MUUT MENOT luku 2 6 yhteensä ,36% Osasto 2 Yhteensä ,25% 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,21% 11900/16 ADD 3 35

36 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA 11900/16 ADD 3 36

37 Pääluokka VII - Alueiden komitea /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät ,75% Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet luku 1 0 yhteensä ,38% Palkat ja korvaukset ,97% Ylityökorvaukset Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,38% päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset p.m Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja p.m. p.m. p.m. erityinen eläkejärjestelmä Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. luku 1 2 yhteensä ,27% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö ,14% Tulkkauspalvelut ,87% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,01% Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut p.m. p.m /16 ADD 3 37

38 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Ulkoiset palvelut ,14% Käännösyksiköiden lisäpalvelut ,91% Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu ,74% Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. luku 1 4 yhteensä ,36% 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot ,11% Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Virkamatkat ,27% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut Sisäiset sosiaaliset toimet ,90% Liikkuvuus/liikenne ,00% Työterveyshuolto ,03% Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat ,27% Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. p.m. luku 1 6 yhteensä ,76% Osasto 1 Yhteensä ,68% 11900/16 ADD 3 38

39 Pääluokka VII - Alueiden komitea /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Vuokrat ,69% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,61% Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,19% Muut kiinteistömenot ,16% Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. p.m Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,17% Energiankulutus ,10% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,91% Vakuutukset ,16% luku 2 0 yhteensä ,90% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin ,24% liittyvät työt Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa ,63% käytetyt ulkoiset palvelut Televiestintä ,25% Irtain omaisuus ,13% Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,81% 11900/16 ADD 3 39

40 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Kuljetuskalusto ,00% 2 3 HALLINTOMENOT luku 2 1 yhteensä ,77% Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,23% Rahoituskulut ,00% Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut ,76% Muut hallinnosta johtuvat menot ,20% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut luku 2 3 yhteensä ,79% Brysselissä järjestettävistä kokouksista aiheutuvat kulut ,44% Kolmannet tahot ,48% Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa ,00% Edustuskulut ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU Tiedotus ja julkaisut Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu luku 2 5 yhteensä ,95% ,00% /16 ADD 3 40

41 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Virallinen lehti ,00% Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset ,00% Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,92% Arkistolähteisiin liittyvät menot ,23% Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet Osasto 10 MUUT MENOT ,02% luku 2 6 yhteensä ,97% Osasto 2 Yhteensä ,08% 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka VII - Alueiden komitea ,78% 11900/16 ADD 3 41

42 PÄÄLUOKKA VIII - EUROOPAN OIKEUSASIAMIES 11900/16 ADD 3 42

43 Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies /1 Osasto 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät ,34% Siirtymäkorvaus p.m. p.m. -100,00% Eläkkeet ,00% Virkamatkakulut Kieli- ja atk-kurssit Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet p.m. p.m. p.m. luku 1 0 yhteensä ,58% Palkat ja palkanlisät ,95% Palkallinen ylityö Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,00% päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä p.m. p.m. p.m. vapauttamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. p.m. luku 1 2 yhteensä ,22% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö ,96% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto /16 ADD 3 43

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY

VUODEN 2017 TALOUSARVIOMENETTELY VUODEN 201 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (3) ******* 23.9.2016 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: JENS GEIER - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) INDREK TARAND - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1 DG G 2A

10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 447 INST 299 PE-L 32 Asia:

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1

Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Budjettikomitea Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6897/15 N 183 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: COMPET 23 MI 33 ETS 4 DIGIT 7 SOC 17 EMPL 13 CONSOM 12 CODEC 37

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2017 COM(2016) 832 final KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) 6760/17 STAT 4 FIN 146 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA PE-5/QUEST/PV/2003-14 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA 17. joulukuuta 2003 klo 15.00 pidetystä kokouksesta Kokoussali N 3.5 Louise Weiss -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot