EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Tilintarkastustuomioistuin 2017/C 114/01 Selvitys varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallinnosta FI

2

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2016 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA (2017/C 114/01) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain Määrärahasiirrot Osasto 1 Toimielimen henkilöstö Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset LIITE II Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset LIITE IV Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö LIITE V Varainhoitovuodelta 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö

4 C 114/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta. 1. Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. 2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I V. TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset 3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2016 yhteensä (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (8 731 ) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 () Osasto Arvioidut tulot 2016 Vahvistetut saamiset 2016 Peritty yhteensä vuonna 2016 Osuus (%) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,00 % ,00 % 9 Sekalaiset tulot ,00 % Yhteensä ,00 % Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset () Osasto 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) ,00 % 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,91 %

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/3 () Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) 9 Sekalaiset tulot ,00 % Yhteensä ,58 % 4. Varainhoitovuoden 2016 vahvistetut saamiset ( ) vastaavat 98,95:tä prosenttia arvioiduista tuloista ( ); vuonna 2015 vastaava osuus oli 96,13 prosenttia. 5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2016 oli Tästä määrästä koostui varainhoitovuoden 2016 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). 6. Perityistä euron tuloista (99,32 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli , ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä siivoukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2015 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä eli 0,01 prosenttia. Vuonna 2015 vastaava määrä oli eli 0,04 prosenttia. KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT 8. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kalusteisiin, virkamatkoihin, siivoukseen ja ylläpitoon sekä yhteiseen konferenssitulkkausyksikköön. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II. VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain 9. Varainhoitovuoden 2016 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2017 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain Osasto Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % () Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä ,03 % ,11 % Osastot 1 ja 2 yhteensä ,92 %

6 C 114/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain () Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä ,79 % ,21 % ,81 % ,19 % Osastot 1 ja 2 yhteensä ,29 % ,71 % Määrärahasiirrot 11. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 41 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2016 Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2016 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon Luvusta lukuun Momentista momenttiin Alamomentista alamomenttiin () Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan Yhteensä Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 12. Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2016 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 1 0 Toimielimen jäsenet ,11 % () 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat ,62 %

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/5 Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ,92 % () 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,89 % Osasto 1 yhteensä ,03 % 13. Varainhoitovuonna 2016 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 99,03 prosenttia (vuonna 2015 se oli 99,04 prosenttia). 14. Varainhoitovuonna 2016 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,62 prosenttia (vuonna 2015 käyttöaste oli 99,58 prosenttia). 15. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 97,92 prosenttia, kun se oli ollut 98,02 prosenttia vuonna Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,76 prosenttia (87,84 prosenttia vuonna 2015). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut () Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 1 0 Toimielimen jäsenet ,91 % ,09 % 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,00 % 0 0,00 % ,49 % ,51 % ,12 % ,88 % Osasto 1 yhteensä ,79 % ,21 % 17. Vuonna 2016 maksujen kokonaismäärä oli , mikä on 97,83 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,79 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 97,68 prosenttia ja 98,63 prosenttia). 18. Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,20 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,21 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,36 prosenttia ja 1,37 prosenttia).

8 C 114/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä ). Osasta vuonna 2016 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Päiväkoti ( ), Ammatillinen täydennyskoulutus ( ) ja Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot ( ). Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 20. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2016 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut ,99 % () 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito ,36 % 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot ,93 % 2 5 Kokoukset ja konferenssit ,28 % 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys ,01 % Osasto 2 yhteensä ,11 % 21. Vuonna 2016 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,11 prosenttia (vuonna 2015 se oli 96,22 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut () Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot ,60 % ,40 % ,90 % ,10 % ,76 % ,24 % 2 5 Kokoukset ja konferenssit ,76 % ,24 % 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys ,05 % ,95 % Osasto 1 yhteensä ,81 % ,19 %

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/7 22. Maksujen kokonaismäärä oli , joten niiden osuus oli 52,80 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 53,81 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 51,52 prosenttia ja 53,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli yhteensä Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,32 prosenttia ja sitoumuksista 46,19 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 44,70 prosenttia ja 46,45 prosenttia). 23. Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan ( ), ja tämä johtui lisätalousarvion nro 3/2016 hyväksymisestä marraskuussa Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja Siivous ja ylläpito ( ), Energiankulutus ( ) ja Tilojen kunnostus ( ). 24. Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty euron siirto liittyi pääasiallisesti alamomenttiin (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä oli vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden (tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen ja tietämyksen hallintaportaali, uusi intranet jne.) vuoksi. 25. Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin asiantuntijapalveluja varten. VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26. Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 () Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 1 0 Toimielimen jäsenet Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot Osasto 1 yhteensä Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

10 C 114/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti () Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 2 5 Kokoukset ja konferenssit Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä Osastot 1 ja 2 yhteensä Varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli eli käyttöaste oli 94,47 prosenttia (92,21 prosenttia vuonna 2015).

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/9 LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Tulot 2016 Alkuperäinen talousarvio Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto , , ,72 0,00 Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto , , ,48 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET , , ,20 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta , , ,57 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0, , ,73 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN , , ,30 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT , , ,50 0,00 Alamomentti Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00

12 C 114/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,97 0,00 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0, , ,97 0,00 Alamomentti Muut hallinnosta saatavat tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0, , ,97 0,00 Alamomentti Sekalaiset tulot 0, , ,81 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 0, , ,81 0,00 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT 0, , ,81 0,00 YHTEENSÄ , , ,28 0,00 Siirretyt tulot Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät Perittävät määrät Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/11 Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät Perittävät määrät Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 7 731,25 0, , , ,25 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 7 731,25 0, , , ,25 OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 7 731,25 0, , , ,25 Alamomentti Sekalaiset tulot 1 000,00 0, , ,00 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 1 000,00 0, , ,00 0,00 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT 1 000,00 0, , ,00 0,00 YHTEENSÄ 8 731,25 0, , , ,25

14 C 114/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE II VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot () VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 11 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Virkamatkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut ulkoiset palvelut 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Käännöspalvelun tukipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammatillinen täydennyskoulutus 582,93 0,00 0,00 582,93 0, Virkamatkat ,56 0,00 0, ,56 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,49 0,00 0, ,49 0,00 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ ,03 0,00 0, ,03 0, Vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilojen kunnostukset 996,76 885,25 29,45 111,51 855, Siivous ja ylläpito , , , ,50 0, Energiankulutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/13 () VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 11 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Muut kiinteistömenot 250,11 0,00 0,00 250,11 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , ,12 855, Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 1 215,82 0,00 0, ,82 0, Televiestintä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtaimen omaisuuden uusiminen , ,32 0, , , Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ympäristöystävällinen liikkuvuus 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , ,32 0, , , Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posti- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vähäiset menoerät 298,75 0,00 0,00 298,75 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 298,75 0,00 0,00 298,75 0, Kokoukset yleensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, ,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT ,00 0,00 0, ,00 0, Virallinen lehti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOS- TA JOHTUVAT MENOT , , , , ,12 YHTEENSÄ , , , , ,12

16 C 114/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Virkamatkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä 2 350, ,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 2 350, ,00 0,00 0, , Käännöspalvelun tukipalvelut 1 447, , ,43 163,57 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 447, , ,43 163,57 0, Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammatillinen täydennyskoulutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virkamatkat , , ,00 83, ,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , ,00 83, ,00 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , ,43 247, , Vuokrat 1 966, , ,34 0,00 0, Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilojen kunnostukset 4 795, , ,35 24, , Siivous ja ylläpito , , ,12 0,00 832, Energiankulutus 1 216, , ,86 0,00 0, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 750,00 276,50 276,50 473,50 0,00

17 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/15 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Vakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut kiinteistömenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , ,17 497, , Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Televiestintä 0,52 0,52 0,52 0,00 0, Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 8 315, , , ,26 0,00 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 8 315, , , ,26 0, Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posti- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vastaanotto- ja edustuskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kokoukset yleensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kokoukset, kongressit ja konferenssit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 C 114/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virallinen lehti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOS- TA JOHTUVAT MENOT , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00

19 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/17 LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , , ,47 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , , ,47 Alamomentti Siirtymäkorvaukset ,00 0, , ,00 0,00 Momentti Siirtymäkorvaukset ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat ,00 0,00 0, , ,20 Momentti Virkamatkat ,00 0,00 0, , ,20 Alamomentti Täydennyskoulutus ,00 0,00 0, , ,69 Momentti Täydennyskoulutus ,00 0,00 0, , ,69 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET ,00 0, , , ,36

20 C 114/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat ja palkanlisät ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Palkallinen ylityö ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , , ,14 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , , ,14 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0, , ,00 0,00 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT ,00 0, , , ,14 Alamomentti Muu henkilöstö , , , ,00 0,00 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , , ,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,94 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,72 Momentti Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt , , , , ,66 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/19 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , , , ,66 Alamomentti Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut ,00 0, , , ,62 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus ,00 0, , , ,18 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot ,00 0, , , ,80 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , , ,83 Momentti Virkamatkat ,00 0, , , ,83 Alamomentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,00 0,00 0, , ,80 Momentti Toimielimen henkilöstölle annettava tuki ,00 0, , , ,80 Alamomentti Työterveyshuolto ,00 0, , , ,43 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat ,00 0, , , ,91 Alamomentti Päiväkoti ,00 0, , , ,84 Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot ,00 0,00 0, , ,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta ,00 0, , , ,18 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,00 0, , , ,61 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , ,77

22 C 114/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Vuokrat ,00 0, , , ,70 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset ,00 0, , , ,77 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,00 0, , , ,26 Momentti Rakennukset ,00 0, , , ,73 Alamomentti Siivous ja ylläpito ,00 0, , , ,54 Alamomentti Energiankulutus ,00 0, , , ,65 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , ,00 0, , ,89 Alamomentti Vakuutukset ,00 0, , , ,03 Alamomentti Muut kiinteistömenot ,00 0, , , ,33 Momentti Kiinteistömenot , , , , ,44 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , , ,17 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ,00 0, , , ,58 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,45 Alamomentti Televiestintä ,00 0, , , ,07

23 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/21 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot ,00 0, , , ,10 Alamomentti Huonekalut ,00 0,00 0, , ,67 Momentti Irtain omaisuus ,00 0,00 0, , ,67 Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,00 0, , , ,83 Momentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,00 0, , , ,83 Alamomentti Kuljetuskalusto ,00 0,00 0, , ,02 Momentti Kuljetuskalusto ,00 0,00 0, , ,02 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HAN- KINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO ,00 0, , , ,62 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , , ,22 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , , ,22 Alamomentti Rahoituskulut ,00 0,00 0, , ,85 Momentti Rahoituskulut ,00 0,00 0, , ,85 Alamomentti Juridiset kulut ,00 0,00 0, ,00 0,00 Momentti Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,00 0,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut ,00 0, , , ,59

24 C 114/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Posti- ja toimitusmaksut ,00 0, , , ,59 Alamomentti Muut hallintomenot ,00 0, , , ,17 Momentti Muut hallinnosta johtuvat menot ,00 0, , , ,17 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT ,00 0, , , ,83 Alamomentti Vastaanotto- ja edustuskulut ,00 0,00 0, , ,54 Momentti Vastaanotto- ja edustuskulut ,00 0,00 0, , ,54 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0,00 0, , ,64 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0,00 0, , ,64 Alamomentti Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,00 0,00 0, , ,35 Momentti Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,00 0,00 0, , ,35 Alamomentti Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, , ,00 Momentti Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, , ,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT ,00 0,00 0, , ,53 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , , ,07

25 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/23 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , , ,07 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0,00 0, , ,09 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0,00 0, , ,09 Alamomentti Virallinen lehti ,00 0, , , ,00 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut ,00 0, , , ,89 Momentti Tuotanto ja levitys ,00 0, , , ,89 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS ,00 0, , , ,05 OSASTO 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT , , , , , Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 10 - MUUT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ , ,00 0, , ,97

26 C 114/24 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE IV VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,93 0,00 0,00 0, ,07 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , , , ,56 0, ,71 Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , ,56 0, ,78 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Alamomentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat , , , , ,30 0, ,00 Momentti Virkamatkat , , , , ,30 0, ,00 Alamomentti Täydennyskoulutus , , , , ,00 0, ,29 Momentti Täydennyskoulutus , , , , ,00 0, ,29 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , , , ,86 0, ,26

27 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/25 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Palkat ja palkanlisät , , ,32 0,00 0,00 0, ,68 Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,92 0,00 0,00 0, ,08 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,59 0,00 0,00 0, ,41 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,83 0,00 0,00 0, ,17 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKI- LÖSTÖÖN KUULUVAT , , ,38 0,00 0,00 0, ,62 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,72 0,00 0,00 0, ,28 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,78 0,00 0,00 0, ,22 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , , , ,69 0, ,16 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , , ,93 0, ,00

28 C 114/26 FI Euroopan unionin virallinen lehti Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , , , , ,62 0, ,66 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVE- LUT , , , , ,62 0, ,66 Alamomentti Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut , , , , ,76 0,00 20,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , , , ,42 0,00 447,80 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , , , ,18 0,00 467,80 Alamomentti Virkamatkat , , , , ,90 0, ,95 Momentti Virkamatkat , , , , ,90 0, ,95 Alamomentti Sosiaalipalvelut , , , , ,76 0, ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , , ,33 0,00 0,00 0, ,67 Momentti Toimielimen henkilöstölle annettava tuki , , , , ,76 0, ,67 Alamomentti Työterveyshuolto , , , , ,01 0, ,92 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , , , ,63 0, ,59

29 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/27 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Päiväkoti , , , , ,45 0, ,00 Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , , , ,09 0, ,51 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , , , ,93 0, ,93 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , ,41 0, ,47 Alamomentti Vuokrat , , , , ,00 0,00 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , , , , ,76 0,00 0,15 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , , ,00 0,00 0,11 Momentti Rakennukset , , , , ,76 0,00 0,26 Alamomentti Siivous ja ylläpito , , , , ,76 0,00 333,39 Alamomentti Energiankulutus , , , , ,26 0,00 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , , , ,87 0,00 0,00 Alamomentti Vakuutukset , , ,85 955,80 955,80 0,00 0,35

30 C 114/28 FI Euroopan unionin virallinen lehti Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Muut kiinteistömenot , , , , ,28 0,00 287,59 Momentti Kiinteistömenot , , , , ,97 0,00 621,33 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKU- LUT , , , , ,73 0,00 621,59 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito , , , , ,19 0,00 0,00 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , , ,45 0,00 0,00 Alamomentti Televiestintä , , , , ,26 0,00 0,00 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , , , ,90 0,00 0,00 Alamomentti Irtain omaisuus , , , , ,70 0, ,12 Momentti Irtain omaisuus , , , , ,70 0, ,12 Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , , , ,50 0, ,32 Momentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , , , ,50 0, ,32 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , , ,43 0, ,47 Momentti Kuljetuskalusto , , , , ,43 0, ,47

31 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/29 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , , ,53 0, ,91 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,35 0, ,29 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,35 0, ,29 Alamomentti Rahoituskulut , , , , ,60 0,00 0,00 Momentti Rahoituskulut , , , , ,60 0,00 0,00 Alamomentti Juridiset kulut , ,00 0, , ,00 0, ,00 Momentti Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset , ,00 0, , ,00 0, ,00 Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut , , , , ,83 0, ,12 Momentti Posti- ja toimitusmaksut , , , , ,83 0, ,12 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , ,04 0, ,89 Momentti Muut hallinnosta johtuvat menot , , , , ,04 0, ,89 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , , ,82 0, ,30 Alamomentti Vastaanotto- ja edustuskulut , , , , ,74 0, ,28

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 161/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 PÄÄLUOKKA VIII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina,

Lisätiedot

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto... EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 PÄÄLUOKKA I PARLAMENTTI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 PÄÄLUOKKA IX FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES Momentti&cr;Alamomentti Nimike 2003 2002 2001 Momentti&cr;Alamomentti Selvitysosa 2 EUROOPAN YHTEISÖN

Lisätiedot

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 15.6.2004 FI Alustava talousarvioesitys vuodeksi 2005 III/1 EUROOPAN YHTEISÖT (EY, EURATOM) ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005 NIDE 4 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA

L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA L 51/2134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2017 PÄÄLUOKKA VII 28.2.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 51/2135 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 24.2.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 48/2147 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT

LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT 2012-2013 LIITE HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 29. maaliskuuta 2012 ENNAKKOARVIO EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2013 (työjärjestyksen 79 artiklan 4 kohta) P7_TA-PROV(2012)03-29(ANN01)

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteutus 2013 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 235 490 1 190

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 65

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO Nro 22 YHTEENVETO Luvun 10 "Toimielimen jäsenet" Momentin 109 "Toimielinten jäsenten palkkajärjestelyyn tehtävät muutokset"

Lisätiedot

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6621/17 N 133 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13543/15 FIN 730 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kristalina GEORGIEVA, Euroopan komission varapuheenjohtaja Pierre

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 30.11.2012 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7 Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt *** - 2 - TIIVISTELMÄ I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

(1999/C 372/06) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS C 372/32 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaukset (1999/C

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11)

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11) 27.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 326/79 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestä sekä viraston vastaukset (2002/C 326/11) SISÄLLYS Kohdat Sivu TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2119(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.781v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 19 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6897/15 N 183 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02)

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02) 27.12.2002 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 326/9 KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2001 tilinpäätöksestäsekä viraston vastaukset (2002/C 326/02) SISÄLLYS

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0131/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0131/2016 11.4.2016 MIETINTÖ Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) Budjettivaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 team/eho/akv 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 N 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 29.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C8 REV

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/193 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot