Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja j Keskeisiä tuloksia

2 2 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen kannalta keskeiset kysymykset jaettiin viiteen eri alueeseen: Mitattavat osa-alueet Mittarien lukumäärä Johtaminen ja riskienhallinta 6 Strateginen ICT-jatkuvuussuunnittelu 4 Ulkoiset suhteet, kumppanuudet ja ICT-toimittajat 4 ICT-jatkuvuusjohtaminen 8 Resursointi 4 Yhteensä 26 Tutkimuksessa sovellettiin seuraavia tiedonkeruutapoja: Henkilökohtaiset haastattelut (32 kpl) Web-kysely (108 vastausta) t

3 * ** Kaikki mittarit (max 118) *** **** ***** 111,0 105,0 104,5 102,5 4kpl 5kpl 4kpl 10 kpl 102,0 100,5 9kpl 100,5 4 kpl 5 kpl 4 kpl 10 kpl 9 kpl 97,0 93,5 91,5 91,0 90,0 89,5 87,0 86,0 84,5 84,0 77,0 73,0 72,0 67,5 64,5 61,5 58,0 57,5 53,0 42,0 ki i 41,0 Lähde: Market-Visio Oy, ,0 Lähde: Marketvisio Oy ,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110, ,0 112,0

4 ICT-jatkuvuusjohtaminen: Havaintoja ja johtopäätöksiä 4 Vain harva organisaatio uskoo, että kriittisten t tehtävien suorittamiseksi i i vaadittavat t vaihtoehtoiset toimintatavat ja muut varajärjestelyt on määritelty täysin tyydyttävästi. Lähes kaikki suuret ja keskisuuret organisaatiot ovat suunnitelleet jollakin tavalla ennakoimattomiin tilanteisiin liittyvää päätöksentekoa ja tiedottamista. Pienemmissä yrityksessä käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Monet myöntävät suoraan, että asioita ryhdytään kehittämään vasta kun ongelmia havaitaan tositilanteiden kautta: ongelmat opettavat parhaiten sekä suunnittelemaan paremmin että toteuttamaan jatkuvuutta tukevia investointeja. Joskus kevyet varautumistoimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja täysin riittäviä.

5 Ulkoiset suhteet, kumppanuudet ja ICT-toimittajat 5 ***** Erittäin korkeaa varautumisen tasoa heijastavat käytännöt (17-18 p.) 13 % **** Korkea varautumisen taso (14-16,5 p.) 19 % *** Keskitasoinen varautumisen taso (11-13,5 p.) 28 % ** Matala varautumisen taso (8-10,5 pistettä) 25 % * Erittäin matala varautumisen taso (7,5 pistettä tai alle) 16 % Asiakkaiden epävarmuutta luovat etenkin seuraavat asiat: 1) Saatava prioriteetti palvelutoimittajalta poikkeustilanteen aikana 2) Tietoliikenneyhteyksien toimivuus Toimittajien lupauksiin luotetaan joskus liikaa, mutta usein jatkuvuuteen liittyy myös asiakkaiden perusteettomia olettamuksia. Logististen ja tuotannollisten ketjujen j jatkuvuusriskit on syytä huomioida erityisesti. Simulointia harjoitetaan kaikkien riskien osalta yleisesti. ICT on osana tätä, mutta "vähämerkityksellinen". Auditointi ja testaaminen kumppaneiden kanssa on arkipäivää. (julkinen sektori)

6 Halu investoida ICT:n jatkuvuuteen ja käytettävyyteen 6 Jatkuvuus ja käytettävyys ovat kaikilla evidensseillä kriittisiä. Näissä ei ole varaa tinkiä. - suuryritys, palvelut 5 = Halutaan investoida kattavasti, asian kustannuksella ei haluta säästää Kyse ei ole rahasta, vaan kriittisyydestä ja sen vaatimista valinnoista ja investoinneista. - suuryritys, kauppa Pari vuotta sitten oli helpompi p saada investointeja läpi, mutta nyt on esitettävä kunnolliset business caset. Ajat ovat tiukemmat. - suuryritys, palvelut Suuressa organisaatiossa on paljon eri tahtotiloja. Jatkuvuusasioissa i tahtotila til on keskimäärin heikko. - julkinen sektori 1 = Investoidaan korkeintaan aivan välttämättömällä tavalla Lähde: Market-Visio Oy, 2009 Jatkuvuus: sovellusten ja datan palauttaminen Käytettävyys: sovellusten ja datan jatkuva käytettävyys yy % vastaajista (n=32) Lähde: Market-Visio Oy, 2010

7 Edellytyksiä ja suosituksia tarkoituksenmukaisen ICT-jatkuvuussuunnittelun toteuttamiseksi 7 Johdon sitoutuminen. Ilman johdon vaatimusta t ja valvontaa jatkuvuussuunnittelun edellytykset t ovat vajavaiset. Tämä on jatkuvuuden hallinnan välttämätön edellytys. Omistajien kiinnostus tunnistaa ja hallita riskejä. Omistajien keskeisenä intressinä on turvata yrityksen olemassaolo ja mahdollisimman hyvä toimintakyky kaikenlaisissa tilanteissa. Omistajien tulee vaatia, että operatiivinen johto toteuttaa yrityksen jatkuvuuden hallintaa tarkoituksenmukaisella tavalla, joka vastaa omistajien tunnistamaa omistuksen riskipositiota. Liiketoiminnan ja ICT:n väliset riippuvuussuhteet on ymmärrettävä. Päättäjillä on oltava todenmukainen käsitys liiketoimintaan ja etenkin kriittisiin liiketoimintaprosesseihin vaikuttavista riskitekijöistä, mukaan lukien ICT. Johdon on kyettävä tunnistamaan riskitekijät ennakoivasti. Hyvätasoinen keskusteluyhteys johdon ja tietohallinnon välillä on tässä suuresti hyödyksi. Liiketoimintaprosessit ja ICT-järjestelmät on kriittisyysluokiteltava. Liiketoimintaprosessien kriittisyysjärjestyksen määritteleminen on johdon vallassa. ICT-prosesseista vastaava taho kuten tietohallinto t t voi tämän ä perusteella luokitella ll ICT-järjestelmien j ja -palvelujen l kriittisyydet. t

8 Edellytyksiä ja suosituksia tarkoituksenmukaisen ICT-jatkuvuussuunnittelun toteuttamiseksi 8 On ymmärrettävä, että jatkuvuuden hallinta on jatkuva prosessi. ICT:n riskikartta muuttuu koko k ajan, samoin kuin organisaation toimintaympäristö i t i tö ja sen riskit. Tämän ä vuoksi ICT-riippuvuuksia ja ICT:n liiketoiminnalle muodostamia riskejä on arvioitava säännöllisesti, ja myös merkittävissä muutostilanteissa. Verkostomaiset riippuvuudet on syytä huomioida. Verkostoituneessa liiketoiminnassa kumppaneihin ja sidosryhmiin voi liittyä merkittäviä riskejä. Organisaatio voi olla suuresti riippuvainen alihankkijoiden ja kumppanien toimintakyvystä. Siksi koko toimintaympäristön huomioiminen jatkuvuuskysymysten suhteen on tärkeää, mukaan lukien ICT ja muut tukitoiminnot. Tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä voi lisätä eri toimenpiteillä, kuten huomioimalla jatkuvuusvaatimukset sopimuksissa ja toteuttamalla alihankkijoiden ja toimittajayritysten auditointeja. Tiedon saatavuuden turvaaminen eri tilanteissa. Liiketoimintakriittisen tiedon menettäminen tai tiedon joutuminen vääriin käsiin voi toteutuessaan olla suurin ICT-riski, joka voi kohdata organisaatiota. Joillekin yrityksille ICT on vain väline, mutta esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden koko liiketoiminta nojaa voimakkaasti ICT-ratkaisuihin. Jatkuva tiedon olemassaolo ja turvallinen saatavuus on keskeinen asia monelle muullekin.

9 Edellytyksiä ja suosituksia tarkoituksenmukaisen ICT-jatkuvuussuunnittelun toteuttamiseksi 9 Olemmeko palvelutoimittajalle asiakas, jonka palvelu tuotetaan riittävän korkealla prioriteetilla myös poikkeustilanteissa? Ulkoisten palvelujen käytön laajetessa asiakkaiden on syytä välillä pysähtyä miettimään tätä asiaa. On ilmeistä, että palvelutoimittaja pyrkii poikkeustilanteessa huolehtimaan ensisijaisesti tärkeimmistä (=suurimmista) asiakkaistaan. Muut asiakkaat saavat todennäköisesti palvelua sitä mukaa kun mm. resurssit antavat tähän mahdollisuuden, kenties jopa riippumatta siitä mitä on kirjallisesti sovittu. Toimittajien sopimuksiin kirjatut palkkiot ja sanktiot ovat toissijaisia, kun asiakkaan liiketoiminta on vaarassa. Liian usein etenkin pk-yrityksissä ksissä luotetaan sopimussakkojen ssakkojen takaavan an sen, että palvelutoimittaja tuottaa sovitun sisältöisiä palveluja tilanteessa kuin tilanteessa. Palvelutoimittajan sakkopykälistä ei ole hyötyä asiakkaalle, jos liiketoimintakriittisen tiedon katoamisella tai palvelun lamaantumisella on tuhoava vaikutus asiakkaan liiketoiminnalle. Jokainen yritys on itse vastuussa sitoumuksistaan omille asiakkailleen. Sopimuksilla voi ostaa turvaa ja lisätä varautumisen tasoa, mutta asiakasvastuita ei voi ulkoistaa.

10 10 Kiitos! Eaton Power Quality Fujitsu Huoltovarmuuskeskus Logica Marketvisio Puolustusministeriö Tekes TeliaSonera Tieto Valtiovarainministeriö

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu PERUSTIETOA Jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se tarkoittaa kaikkien niiden toimenpiteiden

Lisätiedot

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua T-110.5620 Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit 16. tammikuuta

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke

Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke 1 (28) Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke 9.12.2004 2 (28) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Selvityksen tavoitteet ja työtapa... 3 1.2 Raportin rakenteesta ja erityispiirteistä...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kumppanuus, sopimukset ja jatkuvuussuunnittelu

Kumppanuus, sopimukset ja jatkuvuussuunnittelu Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Kumppanuus, sopimukset ja jatkuvuussuunnittelu Ilkka Meriläinen 4.5.2011 Hankintojen merkitys organisaatiolle Vaikuttaminen kilpailuetuun

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Aino Luhtasaari Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Case: Ostoreskontra julkisen sektorin organisaatiossa Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA

DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA DAMA FINLAND RY 1(6) DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA Johdanto Data Governance viittaa ihmisten, prosessien ja teknologioiden kokonaisuuteen, jolla organisaation

Lisätiedot

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä 2012 Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Jukka Perttala ja Ville Heinonen Helsinki 2012 Konsulttitoimisto Reneco Oy www.reneco.fi 2 (160) Kannen kuva: Elenia Verkko

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Operatiivisen riskin hallintaa koskeva MOK- luonnos

Operatiivisen riskin hallintaa koskeva MOK- luonnos Lausunto 1 (5) Finanssivalvonnalle Operatiivisen riskin hallintaa koskeva MOK- luonnos 1. Yleisiä näkökohtia Luonnoksessa ehdotetaan suosituksia poikkeusoloihin varautumista koskeviin kysymyksiin, joita

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 ALKUSANAT Hyvä pk-yrityksen johtaja, Tässä pk-yrityksen tietoturvaohjeessa

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Strategic

Lisätiedot

Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä

Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä Tekesin katsaus 277/2010 Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen käytännöt haastattelututkimus suomalaisissa suuryrityksissä Tero Kulha 10 Tero Kulha, Eeranka Oy Yritysarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot