Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto Sivu 1 / Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta"

Transkriptio

1 Valtuusto Sivu 1 / / /2015 Kaupunginhallitus Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander, puh Jani Savolainen, puh Jukka Pitkänen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee tiedoksi selostuksen vastauksena Kurt Bymanin ja 18 muun valtuutetun esittämään valtuustokysymyksen kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta ja toteaa kysymyksen loppuunkäsitellyksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valtuustokysymys Valtuustokysymys Valtuutettu Kurt Byman ja 18 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet seuraavan kysymyksen: Internet ja digitalisoitumisen vallankumous leviää kaikille elämän alueille ja yhä useampi järjestelmä ja laite on yhteydessä verkkoon. Kaupungin hallinnon, arkiston, teknisen-, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen järjestelmät ja laitteet ovat kiinteässä yhteydessä internettiin vuorokauden ympäri. Internet-rikollisuus on yhteiskunnan nopeimmin kasvavista ongelmista. Kyseessä voi olla vakava haitanteko, vaaraan aiheuttaminen, terveysuhka, tietojen urkinta tai petos. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kysymyksenä tiedustelemme, onko kaupunginhallitus tietoinen kaikista riskeistä, mitä ylläkerrottuun liittyy? Miten kaupungin kyberturvallisuus on järjestetty ja miten uhkiin on varauduttu? Taustaa Sanastokeskuksen Kokonaisturvallisuuden sanaston (2014) mukaan kyberturvallisuus on tila, jossa kybertoimintaympäristössä yhteiskunnan

2 Valtuusto Sivu 2 / 2 elintärkeille toiminnoille ja muille kyberympäristöstä riippuvaisille toiminnoille koituvat uhkat ja riskit ovat hallinnassa. Kybertoimintaympäristö on toimintaympäristö, joka muodostuu yhdestä tai useammasta sähköisessä muodossa olevan datan tai informaation käsittelyyn tarkoitetusta tietojärjestelmästä. Espoon kaupunkikonsernissa riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja joiden toteutuessa Espoo-konserni tai sen yksikkö ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/tai kokee huomattavia menetyksiä. Kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa (valtioneuvoston periaatepäätös ) todetaan, että kyberturvallisuus perustuu koko yhteiskunnan tietoturvallisuuden järjestelyihin. Espoon kaupungissa tietoturvallisuuden järjestelyt kuvataan kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikassa, jossa korostetaan johtamista ja riskienhallintaa. Vastauksessa kyberturvallisuus rajataan Espoon kaupungin tietoturvan hallintaan ja toteuttamiseen. Vastaus valtuustokysymykseen Espoon kaupunki on tietoinen tietotekniikan käyttöön ja sen käyttöympäristöön (kyberympäristöön) kohdistuvista uhkista ja riskeistä. Koska kaikkia riskejä ei voi ennakolta tietää, niin kaupungissa on seuraavia periaatteita riskeihin varautumisessa ja palvelujen toimintakyvyn takaamiseksi: Kyberturvallisuuden järjestäminen ja varautuminen uhkiin on johtamista ja riskienhallintaa. Keskeiset osa-alueet ovat: hyvä riskienhallinta, hyvä kokonaisarkkitehtuuri, hyvä toimittajien hallinta ja hyvä henkilöstön osaaminen. Valtuusto on päättänyt Espoon kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, jotka astuivat voimaan Näiden perusteiden toimeenpanoa ohjaa riskienhallintapolitiikka (kaupunginhallitus ), joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja käytännön toteuttamisen. Tietoturvariskien hallinta on osa riskienhallintaa ja tietoturvapolitiikassa kuvataan vastuut ja tietoturvariskien hallintaprosessi. Kaupungin valmiussuunnitteluohjeessa ( ) edellytetään toimialoja ottamaan huomioon palveluiden riippuvuus tietotekniikasta ja sen toimivuudesta. Yllämainittujen toteuttaminen on osa johtamista. Kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa toiminnan, tiedon, järjestelmien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden hallintaa. Kokonaisarkkitehtuuri on keskeinen johtamisen työkalut kun toimintaa ja palveluja tai (ja tietojärjestelmiä) kehitetään. Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan mm. välttää toimittajaloukkujen syntymistä ja varmistaa kyberturvallisuutta. Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet sisältävät vaatimuksen tietoturvan toteuttamisesta, jota vaatimusta ratkaisukehityksessä toteutetaan. Tietoturvateknologiaan liittyvissä valinnoissa huomioidaan teknologian kypsyys, elinkaari, käytön laajuus sekä tuen ja asiantuntemuksen löytyminen.

3 Valtuusto Sivu 3 / 3 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Toimittajien ja sopimusten asianmukainen hallinta on tieto- ja kyberturvallisuuden ehdoton edellytys, koska tietojärjestelmät ovat toimittajien laitetiloissa ja operoinnissa. Kilpailutuksissa ja sopimuksissa Espoo vaatii kaikilta toimittajilta kaupungin tietoturvapolitiikan hyväksymistä ja noudattamista. Sopimuksiin sisällytetään myös toimittajan velvollisuudet tietoturvan varmistamiseksi ja tietoturvauhkiin reagoimiseksi. Kaupungin IT-infrastruktuuri perustuu omaan verkkoon, josta on suorat yhteydet toimittajien konesaleihin. Kaikki tietoliikenne valvotaan ja kontrolloidaan nykyaikaisin palomuurein. Infrastruktuurin ja palvelujen tuotannossa ja kehittämisessä Espoo käyttää suuria, globaaleja palveluntarjoajia, joiden palvelut ovat käytössä laajalti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Näillä on hyvin vakiintuneet ja tehokkaat tavat kyberturvallisuudesta huolehtimiseen. Keskeisimpiä Espoon palvelutarjoajia ovat: - Fujitsu Finland Oy, joka toimittaa palvelin-, konesali- ja pilvipalvelut, - CGI Suomi Oy, joka toimittaa loppukäyttäjäpalvelut, joita ovat HelpDesk- ja laitteiden elinkaaripalvelut, - DNA Oy, joka vastaa Espoon tietoliikenneverkon ylläpidosta, - Tieto Oy, joka toimittaa keskeiset terveydenhuollon järjestelmät. Kaikki uudet järjestelmät käyvät läpi tietoturva-auditoinnin ennen tuotantoon siirtoa. Auditointi tehdään kolmannen, tietoturvaan erikoistuneen osapuolen toimesta. Järjestelmille tehdään myös säännöllisiä tietoturvatarkistuksia, joiden tiheys riippuu järjestelmän kriittisyydestä. Henkilöstö on keskeisessä asemassa kyberturvallisuuden toteuttamisessa ja uhkiin varautumisessa. Digitalisoitumisen myötä toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Enää ei ole selkeää rajaa organisaation verkon ja internetin välillä, töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta ja työvälineet ovat omia tai työnantajan. Tämä edellyttää organisaatiolta merkittävää koulutukseen panostamista käyttäjien tietoturvaosaamisen ja -ymmärryksen lisäämiseksi. Espoon kaupungissa on tässä paljon kehitettävää. Johtamista tuetaan yhteistyöverkostoilla. Keskeisiä verkostoja kyber- ja tietoturvallisuuden hallinnassa ovat: riskienhallinnan ohjausryhmä, tietoturvaryhmä, kokonaisarkkitehtuuriryhmä, IT-kehittämisjohtoryhmä ja valmiussuunnittelun ohjausryhmä. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostuksen vastauksena Kurt Bymanin ja 18 muun valtuutetun esittämään

4 Valtuusto Sivu 4 / 4 valtuustokysymyksen kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta ja toteaa kysymyksen loppuunkäsitellyksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

5 Valtuusto Sivu 5 / 5

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 8.6.2015 1 (1) 1. Johdanto Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä ja sen tuottamissa alueellisissa

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE Miksi TIEDOLLA on tässä yhtälössä niin suuri merkitys? Mitä tarkoittaa KYBERTURVALLISUUS? Piileekö KYBERUHKIA kaikkialla? Kaunis KYBERYMPÄRISTÖ? Miten TIETOJÄRJESTELMÄ liittyy

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät 1 (10) Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategista. Kyberturvallisuusstrategian lähtökohtana on, että viranomaisten kyberturvallisuuden

Lisätiedot

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS 24.4.2012 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. MIKÄ ON TIETOTILINPÄÄTÖS 2. MIKSI TIETOTILINPÄÄTÖS KANNATTAA TEHDÄ 2.1. Tietotilinpäätös luottamuksen rakentajana

Lisätiedot

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu PERUSTIETOA Jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se tarkoittaa kaikkien niiden toimenpiteiden

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT

Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT KYBER Kyber" sanaa käytetään lähes poikkeuksetta yhdyssanan etuliitteenä. Sanan merkityssisältö liittyy yleensä sähköisessä muodossa olevan informaation

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Kuntien ICTvarautuminen

Kuntien ICTvarautuminen Kuntien ICTvarautuminen Esitutkimus 5/2011 Hallinnon kehittäminen Kuntien ICT-varautuminen Esitutkimus Valtiovarainministeriön julkaisuja 5/2011 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - -

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. - - - - Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV 5.9.2011 15 Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle,

Lisätiedot

huoltovarmuuskriittisille yrityksille Kooste automaatiota hyödyntävälle teollisuudelle suunnattujen tietoturvaprojektien tuloksista

huoltovarmuuskriittisille yrityksille Kooste automaatiota hyödyntävälle teollisuudelle suunnattujen tietoturvaprojektien tuloksista 1 Tietoturvaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille Kste automaatiota hyödyntävälle teollisuudelle suunnattujen tietoturvaprojektien tuloksista Tietoturvaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille Kste automaatiota

Lisätiedot