ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008"

Transkriptio

1 ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO

2 VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta ICT-VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta Valmius Johtaminen Tilannetietoisuus Tiedon turvaaminen Häiriö- ja erityistilanteiden hallinta Erityistilanteiden hallinta

3 TARKASTELUALUE Varautumisen yleisohjaus,vnos, YETTS Kansainvälinen ympäristö (EU, NATO, OECD yms) Valtion IT Palvelun tuottajat, talouselämä Alue- ja paikallishallinto Muu julkishallinto/ yhteisöt Kansalaispalvelut

4 Johdon yhteenveto Esitutkimusraportti ESITUTKIMUSRAPORTTI Liitteet 1. ICT-varautumisen käsitteet ja lyhenteet 2. Esimerkkejä erityistilanteiden vaikutuksesta ICT-toimintaan 3. Luonnos ICT-varautumisen perustason vaatimuksista 4. Esimerkki ICT-varautumisen edellyttämistä osaamisvaatimuksista 5. Hankekartta ja resurssitarpeet 6. Keskeisimmät ICT-varautumista ohjaavat säädökset ja normit Joulukuu 2008 lausunnoille: -VAHTI-ohje Valtionhallinnon ICT-varautumisesta (luonnos) -Toiminnan ja palvelujen jatkuvuuden, tiedon turvaamisen ja varautumisen perusvaatimukset (luonnos)

5 ICT-VARAUTUMISEN MÄÄRITTELY JA TOTEUTUS Kehittämisalueet Vaatimustasot Ohjaus ja todentaminen Palveluverkon hallinta ja hyödyntäminen ICT-tilannetietoisuus Uhka- ja riskianalyysi Osaamisen varmistaminen ja harjoitustoiminta ValtIT kärkihankkeet Hallinnonalojen kehitystyö ICT-varautumisen kehitystyö ICT -toiminnan jatkuvuus ja tietoturva Kansalaiset Julkishallinto Yhteiskunta Globaali erityistilanteet Kehityslinjaukset YETT-Strategia Valtion IT-strategia Huoltovarmuuspäätös

6 Palvelujen tuottajat Sidosryhmät? Äkillisyys Ennakoimattomuus Eskaloituminen Tietovaranto JärjestelmäA JärjestelmäB Perusrekisteri Palvelujen käyttäjät Ministeriö x Normaaliolojen häiriöt Virastoy paikallinen alueellinen valtakunnallinen -- globaali sekunteja minuutteja tunteja vuorokausia -- viikkoja Kunnat xyz YETTS - erityistilanne

7 Riippuvuuksien tunnistaminen Ministeriö Tehtävä Palvelukeskukset ja yritykset ICT-palvelut Järjestelmät, tietovarannot Virasto Kunta Yhteisö Yritys Kansalaiset Vastuut ja kompetenssi käyttäjä ostaja omistaja myyjä valmistaja ylläpitäjä

8 PALVELUN JATKUVUUDEN HALLINTA Toiminnan edellyttämä palvelutaso Normaali Minimi Toipumisen nopeuttaminen Vaikutuksen pienentäminen aika Riskienhallinta Jatkuvuussuunnittelu Päätöksen teko Tapahtuman hallinta Toipuminen Uudelleen aloittaminen Jatkuvuussuunnitelman keinojen käyttö Kriisin hallinta

9 Vaatimusten hallinta Onko palvelut ja järjestelmät toteutettu toiminnan tarpeita vastaavasti? Onko ylläpitoon liittyvät käyttö- ja tukipalvelut sekä tarvittavat resurssit käytettävissä myös erityistilanteissa ja poikkeusoloissa? Käyttäjä Hankkija Myyjä Integraattori Toteutus ja ylläpito Tarpeiden välittyminen?? Yritys A Yritys B Yritys C Rajoitteiden/riskien välittyminen?? Yritys D Yritys E Yritys F

10 JATKUVUUDEN HALLINNAN, TIEDON TURVAAMISEN JA ICT VARAUTUMISEN OHJAUS Valtioneuvoston ohjaus, YETT strategia Hallinnonalan tehtävä YETT Uhka Toiminnan tarpeet ICT:lle ICT varautumisen vaatimukset Keskeinen toiminto/prosessi Tärkeät sidosryhmät Välttämätön palvelu ja tieto Kriittinen ICT Ohjaus Suunnittelu Toteuttaminen Palvelujen käyttö Ylläpito Osaaminen Tilannetietoisuus Häiriötilanteiden hallinta Palautuminen Strategiset tehtävät Johtaminen ja yhteistoiminta toiminta - tietohallinto - tietotekniikka Sähköiset palvelut, Tietovarannot ja rekisterit -sisäiset- yhteiset- ulkoiset- Tietotekniset peruspalvelut Tietotekninen infrastruktuuri Tukevat rakenteet Jatkuvuuden hallinta YETTS:n erityistilanteet

11 ICT-varautumisen kehittämisen tavoite Palvelujen jatkuvuus ja tiedon turvaaminen virastoissa ja hallinnonaloilla on kyettävä takaamaan toiminnan vaatimusten mukaisesti häiriötilanteissa, YETTSerityistilanteissa ja poikkeusoloissa. Valtionhallinnolla on yhteiset perusvaatimukset, keinot ja menetelmät, joilla ICT-varautuminen saadaan kustannustehokkaaksi ja koordinoiduksi osaksi kunkin hallinnonalan jokapäiväistä toimintaa. ICT-varautuminen ei ole erillinen toiminto, vaan osa tietohallinnon ja yleisen varautumisen kokonaisuutta. Vuoden 2010 loppuun mennessä ICT-varautumisen ohjaus on osana hallinnonalojen ja virastojen yleisiä ohjausmenetelmiä. Virastot ovat määrittäneet palveluilleen ja järjestelmilleen, mille vaatimustasolle ne sijoittuvat. Hallinnonalat ja virastot ovat suunnitelleet ja käynnistäneet ICT-varautumisen toteuttamisen. Vuoden 2012 loppuun mennessä ministeriöissä ja virastoissa on saavutettu kriittisissä toiminnoissa ICT-varautumisen perustaso. Kumppanusverkoston vaatimusten hallinta ja sopimusmenettelyt on yhtenäistetty. Vuoden 2016 loppuun mennessä valtionhallinto, hallinnonalat ja virastot ovat kokonaisuudessaan saavuttaneet ja todentaneet ICT-varautumisen perustason sekä erikseen määritellyiltä osiltaan korotetun tai korkean tason.

12 Vaatimustasot -Sisältö + mittarit ICT VARAUTUMISEN KEHITTÄMISEN AIKATAULU Ohjaus -Ohjausmallien kehitys -Auditointi ja tarkastus Osaamisen varmistaminen -Osaamistarpeet -Koulutus ja harjoitukset Palveluverkon hallinta ja hyödyntäminen -Palvelusopimukset -Tuotantoketjut Uhka- ja riskianalyysi -Prosessit -Työkalut ICT-tilannetiedot -Tietosisällöt -Käsittely/analyysiympäristöt Vaihe I: Ohjausrakenteet Määrittely Määrittely Testaus Testaus Määrittely Määrittely Määrittely Vaihe II: Tukirakenteet Testaus Määrittely Käyttöönotto Testaus Testaus Käyttöönotto Käyttöönotto Käyttöönotto Testaus Käyttöönotto Vaihe III: Vakiinnuttaminen Käyttöönotto

13 Osa-hanke ICT-varautumisen vaatimukset ICT-varautumisen ohjaus ICT-varautumisen tilannetiedot Uhka- ja riskianalyysi Osaamisen varmistaminen Palveluverkoston hallinta ja hyödyntäminen Pääsisältö valtionhallinnon ICT-varautumiselle Tuotetaan yhteiset vaatimukset, ohjeet ja mittarit ICT-varautumisen toteuttamiselle sekä määritetään toteutuksen seuranta osana toiminnan raportointia ja seurantaa Sisällytetään ICT-varautuminen osaksi tulosohjausta, resurssisuunnittelua, työjärjestyksiä, tehtäväkuvauksia ja muita ohjausasiakirjoja sekä tarkistetaan säädännön kehittämistarpeet Määritetään kehittämisen ja erityistilanteiden hoitamisen tarpeet ja vastuut tietojen keräämiselle, analysoinnille, esittämiselle ja jakamiselle. Hyödynnetään olemassa olevia mekanismeja ja järjestelmiä. Määritetään valtionhallintoon yhtenäiset menetelmät, mallit ja työvälineet ICT-varautumisen toteuttamista tukevaan uhka- ja riskianalyysiin. Määritetään ICT-varautumisen osaamistarpeet johdolle ja asiantuntijoille. Määritetään keinot kriittisen osaamisen varmistamiseksi. Otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset toimijat. Luodaan yhtenäiset menettelyt ICT-varautumisen huomioimiseksi palveluverkoston kaikissa sopimuksissa ja palvelutason todentamisessa. Todennetaan palvelunlaatu myös alihankintaketjussa.

14 Toimintojen ja palvelujen jatkuvuuden hallinta, tiedon turvaaminen ja varautuminen Tavoite ICT-varautumisen vaatimusten kehittämisessä: ICT-varautumisen vaatimukset vastaavat normaaliolojen häiriötilanteiden, erityistilanteiden ja poikkeusolojen tarpeisiin. Hallinnonalan tunnistavat osana omia prosessejaan palvelujensa kriittisyyden ja määrittävät niiden sijoittumisen eri vaatimustasoille. Valtionhallinnon palvelut on toteutettu vaatimustasojen mukaisesti. Vaatimukset, vaatimustasot ja niiden noudattaminen tarkastetaan YETTS:n tarkastamiseen liittyen säännöllisesti. Vuoden 2010 loppuun mennessä tarkka perustason vaatimusmäärittely, kuvaukset ja mittaaminen on määritelty ja testattu. Runkovaatimukset korotetulle ja korkealle tasolle on asetettu. Kukin hallinnonala on määrittänyt aikataulun, jonka kuluessa palvelut toteutetaan ICT-varautumisen vaatimustasojen mukaisesti. Vuoden 2012 loppuun mennessä hallinnonaloilla ja virastoissa saavutetaan kriittisissä toiminnoissa ICT-varautumisen perustaso. Korotetun ja korkean tason vaatimukset, kuvaukset ja mittaaminen on määritelty ja testattu. Vuoden 2016 loppuun mennessä valtionhallinto on kokonaisuudessaan saavuttanut ja todentanut ICT-varautumisen perustason sekä erikseen määritellyiltä osiltaan korotetun tai korkean tason.

15 Toimintojen ja palvelujen jatkuvuuden hallinnan, tiedon turvaamisen ja varautumisen vaatimustasot Vaatimustasot KORKEA TASO toiminta poikkeusoloissa erityisvaatimuksia omalle osaamiselle KOROTETTU TASO kriittisten toimintojen minimitaso nopea palautuminen erityistilanteissa PERUSTASO verkostoitunut sähköinen asiointi palautuminen häiriötilanteissa toteutettavissa normaaleilla kaupallisilla palveluilla ja sopimuksilla SIIRTYMÄTASO välivaiheen tilanne organisaatioiden, palvelujen ja järjestelmien siirtyessä perustasolle Palvelut Tietoliikenneratkaisu Turvallisuusviranomaisten op.järjestelmät Perusrekisterit potilastietojärjestelmät Hallintopalvelut Valtion turvallinen tietoliikenneratkaisu TUVE Julkinen tietoliikenne Hallinnon palveluyksiköt Tukiorganisaatio PVJJK HALTIK VIP T O I M I T T A J A T

16 Yhteiset vaatimukset: talouselämä- julkishallinto 1. Johtaminen 1.1 Strateginen ohjaus 1.2 Resursointi ja organisointi 1.3 Yhteistyön koordinointi 1.4 Raportointi ja viestintä sidosryhmille 1.5 Johtaminen erityistilanteissa 2. Henkilöstöresurssien hallinta 2.1 Osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen 2.2 Henkilöresurssien ja tehtävien hallinta 2.3 Erityistilanteissa toimiminen 3. Toimintaperiaatteet ja strategiat 3.1 Toimintaympäristön vaikutus 3.2 Toiminnan kehittäminen riskienarvioinnin avulla 3.3 Tavoitteiden määrittely 3.4 Toimintaverkoston hallinta 3.5 Erityistilanteiden hallinta 3.6 Raportointi johdolle 4. Kumppanuudet ja resurssit 4.1 Sopimusten hallinta 4.2 Toiminnan varmentaminen erityistilanteissa 5. Prosessit 5.1 Jatkuvuuden ja varautumisenhallinta 5.2 Tietoturvallisuuden hallinta 5.3 Huoltovarmuus 6. Mittaaminen ja todentaminen 6.1 Toiminnan arviointi ja todentaminen

17 Valtionhallinto Ylin johto Yleisjohto IT-johto Valmiusjohto Palveluyksikkö Palvelutoimittaja Konsultointi Toiminto Yleinen /prosessi varautuminen Osaamistarpeet ICT varautuminen Tietohallinnon johtaminen IT-ja tietoturva erityiskysymykset Tietotekniikan johtaminen Järjestelmätuotanto käyttöpalvelu Turvallisuus ja tietoturva Syvä asiantuntemus Hyvä tietämys Yleistietous Ei oleellinen

18 Q4/2008 Perusvaatimukset ja mittarit Kustannusmalli VAR e KEHITTÄMINEN 2009 Q1/2009 Hallinnonalojen valmistelut: Arvio tilanteesta perustasoon nähden Kustannusvaikutukset Toteutusaikataulut Ohjauksen kehittäminen - TTS,työjärjestykset, - osaamisprofiilit, tehtäväkuvaukset, -palveluverkon/kriittisen ICT:n kuvausmalli Kuntaesitutkimus VARe määrittely/ toteutussuunnitelman tarkennus Viestintäsuunnitelma Luonnos Q2/2009 Q3-4/2009 Kartoitukset: - palveluverkko - kriittinen ICT - kriitt. osaaminen - avainhenkilöstö Kuvausväline Riskienhallinta/Kaikuluotain? Yhteistyöhankkeet: Huovi, Sopiva, TTT, TUVE/Turvallinen tietoliikenneratkaisu, Yhteiskunnan kriittisen ICT:n käytettävyys(lvm), 24/7 toiminta, Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma

19 ICT-varautuminen on jatkuvaa yhteistoimintaa Uhkien tunnistaminen ja seuranta, riskien hallinta YETTS - erityistilanteet Tilannetietoisuus, Tilannekuva ICT -palvelujen jatkuvuus ja tietoturva Kansalaiset Julkishallinto Yhteiskunta Globaali Ennaltaehkäisy Vastatoimet Palvelun tuottajat Talouselämä Viranomaiset Julkishallinto

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK strategia 2010 2015 Sisältö 1 Perusteet... 4 2 Toimintaympäristö ja siinä ennakoidut muutokset... 6 3 Missio, visio ja arvot... 8 3.1 Missio...8 3.2 Visio

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tiedon hallintastrategia 2011 2015

Tiedon hallintastrategia 2011 2015 Tiedon hallintastrategia 2011 2015 1. Johdanto Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on toiminut 1.1.2008 alkaen ja oppilaitoksen toimintaa on kehitetty tänä aikana niin, että vuoden 2010 keväällä vahvistettiin

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot