Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit Mika Rajamäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki"

Transkriptio

1 Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit Mika Rajamäki

2 Market-Visio Oy Market-Visio Oy on riippumaton ICT-liiketoiminnan ja -johtamisen neuvonantaja joka yhdistää edustamansa Gartnerin globaalit resurssit paikalliseen liiketoimintaosaamiseen. Marketvisio tarjoaa asiakkailleen (mm. Suomen merkittävimmät ICT-alan toimittajayritykset ja valtaosa Suomen TOP 100 yrityksistä) konsultointi- ja tutkimuspalveluja liiketoiminnan tueksi. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Moskovassa ja Kiovassa.

3 Esityksen sisältö 1. ICT-trendit ja prioriteetit vuonna Suomen BI-markkinoiden kehitys 3. BI:n hyödyntäminen Suomessa 4. BI-trendit

4 ICT-trendit ja prioriteetit

5 Merkittäviä ICT-trendejä Cloud computing ja palvelukeskeiset toimitus- ja hankintamallit Palveluistuminen Kuluttajistuminen Korkeamman hyödyn ottaminen olemassa olevista ICT-ratkaisuista Liiketoimintatiedon parempi saatavuus ja hyödynnettävyys Toiminnan tehostaminen ja kustannustietoisuus Yhdistyvä viestintä (UC) Liiketoiminnan ICT-riippuvuuden kasvava huomioiminen päätöksenteossa Etenevä virtualisointi koko järjestelmäarkkitehtuurissa Globaalin palvelutuotannon ja kilpailun kansainvälistymisen vaikutukset Sosiaalisen median ja tähän liittyvien teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa Sivu 5 Market-Visio Oy, All rights reserved.

6 TOP 10 ICT-kehityshankkeet (Tietohallinto) n=122 ICT-kehityshankkeet Tiedon varastoinnin, jalostamisen ja hallinnan kehittäminen: esim. data warehousing, business intelligence, dokumentinhallinta Operatiivisten sovellusten kehittäminen (toiminnanohjaus, talous- ja henkilöstöhallinto, materiaalihallinto, toimitusketjunhallinta, asiakkuudenhallinta) Sähköisen asioinnin / sähköisen kaupankäynnin tai asiakaspalvelun kehittäminen IT-projektisalkun hallinnan kehittäminen, sis. toteutettavien IT-hankkeiden valinta ja priorisointi Viestintäratkaisujen kehittäminen (esim. unified communications, videoneuvottelu) Tietoturvastrategian laatiminen / kehittäminen (mm. politiikka, toimintaohjeet) Käyttäjä- ja pääsynhallinnan kehittäminen (identity and access management) Omien järjestelmien keskinäinen integrointi IT-infrastruktuurin konsolidointi tai standardointi Masterdatan hallinta ja datan harmonisointi Lähde: Market-Visio Oy 2011 Sivu 6 Market-Visio Oy, All rights reserved.

7 Suomen BI-markkinan kehitys

8 Suomen IT-markkinat m EUR 2010 m EUR 2011E m EUR 2012E m EUR Laitteet Kasvu, % -14,5 % 5,2 % 3,6 % 2,9 % Ohjelmistot Kasvu, % 1,6 % 3,7 % 4,3 % 4,0 % IT-palvelut Kasvu, % -0,3 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % IT-markkinat yhteensä Kasvu, % -4,1 % 3,7 % 3,4 % 3,2 % Lähde: Market-Visio Oy, toukokuu 2011 Kaikki luvut kuvaavat Suomen nk. loppukäyttäjäkulutusta (end user spending) Sivu 8 Market-Visio Oy, All rights reserved.

9 Infrastruktuuriohjelmistot (milj. euroa) 2010E (milj. euroa) 2011E (milj. euroa) Käyttöjärjestelmät Kasvu, % -3,4 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % Tietokannat Kasvu, % 1,4 % 2,7 % 3,1 % 2,9 % Sovelluskehitystyökalut Kasvu, % -0,6 % 1,5 % 2,3 % 2,4 % Integraatio & middleware Kasvu, % 3,6 % 4,2 % 5,0 % 4,5 % Järjestelmien/verkon hallinta Kasvu, % 3,2 % 3,2 % 3,9 % 2,7 % Tietoturva E (milj. euroa) Lisenssit + BI:hin liittyvät IT-palvelut ~210 M Kasvu, % 3,6 % 3,1 % 6,0 % 5,6 % BI/DW Kasvu, % 3,7 % 7,7 % 9,1 % 7,9 % Tallennuksen hallinta Kasvu, % 0,8 % 2,3 % 3,2 % 3,1 % Sisällön/dokumenttien hallinta Kasvu, % 5,7 % 7,2 % 7,5 % 7,8 % Muut infrastruktuuriohjelmistot Kasvu, % 1,0 % 1,4 % 2,0 % 2,3 % Infrastruktuuriohjelmistot yhteensä Kasvu, % 2,0 % 3,5 % 4,8 % 4,4 % Lähde: Market-Visio Oy, toukokuu 2011 Sivu 9 Market-Visio Oy, All rights reserved.

10 BI:n hyödyntäminen Suomessa

11 BI-ratkaisun hyödyntämisen tärkeys eri tehtävissä: Tietohallintojohto vs. liiketoimintajohto Tietohallintojohto (n=59) Liiketoimintajohto (n=25) % vastaajista Tärkeä jo nyt -vastausten osuus Marketvisio Oy, Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Päivittäinen liiketoiminnan johtaminen Johtamismenetelmien ja liiketoiminnan ohjausmallien tukeminen Liiketoimintaprosessien tai toimintamallien kehittäminen Toiminnan suorituskyvyn mittaaminen /seuranta Asiakaskäyttäytymisen analysointi Informaation jakelu organisaation ulkopuolelle Heikkojen signaalien tunnistaminen

12 BI:n hyödyntämisen esteet ja hidasteet Estävätkö tai hidastavatko seuraavat Tekijät BI-ratkaisun hyödyntämistä Organisaatiossanne tällä hetkellä? BI-kehittämisen kokonaiskustannukset Kyllä Ei Ei osaa sanoa 59 Keskisuuret 32yritykset 974 % Tietojen laatu- ja/tai eheysongelmat 56 Suurimmat 38yritykset 73 6 % Muut IT-kehittämishankkeet on priorisoitu tärkeämmiksi Yritysostoista tai organisaatioiden yhdistymisistä johtuva pirstaleinen toimintaympäristö 50 Suurimmat 45 yritykset 80 6 % BI-osaamisen saatavuus omassa organisaatiossa Integraatio- tai yhteensopivuusongelmat olemassa olevien järjestelmien kanssa BI-strategian puuuttuminen Julkinen sektori 63 % 50 5 Suurimmat yritykset 60 % Julkinen 49 sektori 747 % Järjestelmän käyttö on liian vaikeata vähemmän teknisille henkilöille Johto ei näe BI-järjestelmän kehittämistä tärkeäksi (vaikea osoittaa selkeitä hyötyjä, esim ROI) Nykyinen BI-järjestelmä ei ole laajennettavissa Palveluntarjoajien BI-osaaminen % organisaatioista (107 kpl) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 BI:n toiminnallisuuksien hyödyntäminen organisaatioissa Emme hyödynnä, mutta aiomme aloittaa viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä Dashboard-ominaisuudet 25 Ennustetyökalut tai - ominaisuudet Tiedon visualisointiominaisuudet Käyttäjämäärän kasvu Ennakoiva analytiikka Tiedon louhinnan välineet 17 Tuloskorttiominaisuudet % organisaatioista (84 kpl)

14 BI-järjestelmiin liittyvien asioiden ja toimenpiteiden toteuttaminen Toteutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä Tarve tunnistettu, toteutetaan mahdollisesti myöhemmin BI-strategia tai ohjeistus/toimintamalli, jolla ohjataan tai standardoidaan BI-asioiden kehittämistä Suorituskyvyn mittariston kehittäminen Koko yrityksen/organisaation kattava yhtenäinen BIratkaisu BI-ratkaisun hyödyntäminen koko organisaation laajuisesti BI-ratkaisun hyödyntäminen ennakoivassa analytiikassa eli ennusteiden laatimisessa, ennakoivassa mallintamisessa tai optimoinnissa Tietojen oikeellisuuden ja eheyden parantaminen % organisaatioista

15 Nykyinen tilanne ERP-järjestelmän osalta kuvaa huonosti arvot 1 ja 2 kuvaa hyvin arvot 4 ja 5 Liiketoimintatiedon analysoinnin merkitys on kasvussa organisaatiossamme Ulkoista ERP-osaamista on mielestämme parasta hankkia mieluummin yhdeltä kumppaniyritykseltä kuin useammalta ERP-konsultointia tarjoavan kumppanin joustavuus projekteissa on tärkeämpi asia kuin tuotteistettu palvelukonsepti ERP-järjestelmämme toiminnallisuuksien määrä kasvaa lähivuosina Haluamme ostaa ERP-konsultointia kiinteähintaisina projekteina avaimet käteen -periaatteella ERP-järjestelmämme käyttäjämäärä kasvaa seuraavien kahden vuoden aikana Haluamme pitää strategiset ERP-osaamisalueet entistä tiukemmin omassa hallussamme Kannaltamme tärkeää ulkoista ERP-osaamista on hyvin saatavilla markkinoilta Ulkoisen ERP-konsultoinnin osuus verrattuna itse tekemiseen lisääntyy jatkossa organisaatiossamme Hankimme ERP:n kehitykseen ja ylläpitoon jatkossa kasvavasti ulkoisia palveluja suhteessa itse tekemiseen Hankimme ulkoista ERP-osaamista mieluummin pieniltä ja erikoistuneilta konsulttiyrityksiltä kuin suurilta kansainvälisiltä toimittajilta. Pilvipalveluilla on lähimmän kahden vuoden sisällä nykyistä merkittävämpi rooli organisaatiomme liiketoimintasovelluksissa Offshore-palveluiden hyödyntäminen lisääntyy jatkossa ERP-ratkaisumme kehityksessä ja ylläpidossa Lähde: Market-Visio Oy % organisaatioista, N=103

16 BI:n tulevaisuus ja trendit

17 Kuusi havaintoa BI:n merkityksestä (hieman Gartneria mukaillen) 1. Tieto on arvokas voimavara - sitä tulee käsitellä ja käyttää sellaisena 2. BI-investointien arvo riippuu käyttäjien kyvystä tulkita tuloksia ja ryhtyä toimeen niiden hyödyntämiseksi 3. Määritelty BI-strategia ja -organisaatio (roolit, rahoitus, arkkitehtuuri, painopisteet, sponsorointi, tuotteet jne.) ovat keskeisessä asemassa organisaatioiden menestyksellisessä johtamisessa 4. Mitä enemmän ihmisiä käyttää ja jakaa yhteistyössä tietoa, sitä suurempia hyötyjä liiketoiminta siitä saa 5. Tiedon laadun parantamisessa ei ole kovin suurta järkeä, jos ihmiset eivät osaa käyttää tietoa tehokkaasti 6. Lisätieto ei ole aina arvokkaampaa, mutta tehokkaampi tietojen yhdistäminen usein on 7. Käyttämätön tieto on suuri taakka tiedosta ei saa lisäarvoa, mutta silti sen tallennuksesta ja hallinnasta aiheutuu jatkuvasti lisää kustannuksia

18 KIITOS!

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014 Sisällys Tietoa Digiasta Digia lyhyesti Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Missio, visio ja strategia Toimintaympäristö 2014 Mahdollisuudet maailmalla Mahdollisuudet kotimaassa Liiketoimintakatsaus Palveluiden

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua!

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen on kovaa vauhtia muokkaamassa perinteisiä liiketoimintamalleja rikkoen samalla

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot