Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT"

Transkriptio

1 Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT

2 Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja Master text styles ja käytäntöjä, joilla tieliikenteen kuljetusyrityksissä hallitaan turvallisuuden eri osa-alueita Selvittää miten laajasti tieliikenteen kuljetusyritykset hyödyntävät Third level standardeja Fourth ja ohjeita level seuraavilla alueilla: Turvallisuus Laatu Ympäristö Selvittää yritysten arvioimia hyötyjä ja haasteita, jotka liittyvät edellä mainittujen standardien ja ohjeiden käyttöön 2

3 Click to edit Aineisto Masterja title menetelmät style (1/2) Click Kohderyhmä: to edit Master tieliikenteen text styles kuljetusyritykset kuljetussuoritealasta tai koosta riippumatta Third level Kyselyn vastaanottajien lukumäärät liitoittain. Jäsenyritysten Kaikki alan yritykset lukumäärä Suomessa Linja-autoliitto noin 330 noin Logistiikkayritysten Liitto ry noin 50 Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry noin noin Kyselyn vastaanottajamäärä noin noin

4 Click to edit Aineisto Masterja title menetelmät style (2/2) Kyselyn pääsisällöt: Click to edit Master text styles Turvallisuuden osa-alueet: onnettomuuksien raportointi ja analyysi, kaluston Second kunnon level seuranta, läheltä piti -tilanteet jne. Hyödyt Third ja level haasteet Johtamisjärjestelmät Kyselyn toteutus: sähköpostikysely syksyn 2013 aikana Vastauksia tarkasteltiin kuljetusaloittain sekä kuljetuskaluston mukaan: Pieni: 1 5 ajoneuvoa Keskisuuri: 6 20 ajoneuvoa Suuri: enemmän kuin 20 ajoneuvoa Vaarallisia aineita kuljettavien yritysten vastaukset tarkasteltiin myös erikseen 4

5 Click to edit Master Vastaajat title style Click Aineisto to edit koostui Master 562 text vastauksesta, styles jotka jakautuivat eri kuljetusalojen kesken seuraavasti: Tavaraliikenne 520 kpl (kahdella myös linja-autoliikennettä) Third level Linja-autoliikenne 40 kpl Kuljetuskaluston lukumäärä Kuljetusala Yht. Tavaraliikenne Linja-autoliikenne

6 Click to edit Turvallisuuden Master title style osa-alueet (1/3) Yleisesti mitä suurempi yritys, sitä kehittyneemmät käytännöt Click to edit Master text styles Pienillä Second ja keskisuurilla level VAK-yrityksillä on muita samankokoisia yrityksiä Third enemmän level käytössä turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi tähtääviä toimintatapoja Onnettomuuksien raportointi ja analyysi Tyypillisesti pohditaan toimenpiteitä samankaltaisten tapausten estämiseksi, mutta esim. systemaattinen dokumentointi ja säännöllinen käsittely on harvinaisempaa Kuljetuskaluston kunnon seuranta Yleensä on suunnitelmalliset huollot ja päivittäiset tarkastukset, mutta säännöllinen valvonta ja tarkastusten dokumentointi puuttuu usein 6

7 Click to edit Turvallisuuden Master title style osa-alueet (2/3) Läheltä piti -tilanteet Click to edit Master text styles Henkilöstöä kannustetaan tekemään läheltä piti -ilmoituksia (82 % yrityksistä) Tyypillisesti Second level tapahtuneita läheltä piti -tilanteita analysoidaan tapauskohtaisesti vakavuus Third huomioon level ottaen; ei yleensä lomakkeita, analysointia tai kirjausta Riskien arviointi Eri työtehtäviin ja toimintaympäristöön liittyvien vaarojen tunnistaminen on yleistä Vaaroja tunnistavista yrityksistä suuri osa arvioi myös riskejä Poikkeustilanteet Tyypillisesti henkilöstö tietää miten poikkeustilanteissa toimitaan, mutta usein ei ole selkeitä toimintaohjeita 7

8 Click to edit Turvallisuuden Master title style osa-alueet (3/3) Turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyvä koulutus Click to edit Master text styles Henkilöstöä koulutetaan yleensä enemmän suurissa kuin pienissä yrityksissä Toimintaa ohjaavat turvallisuustavoitteet ja turvallisuustason seuranta Third level Tuloksissa Fourth huomattavan level suuret erot yrityksen koon mukaan Alihankkijat / muut palveluntuottajat Muut yritykset asettavat vastaajayrityksille useammin vaatimuksia ja suosituksia kuin mitä vastaajayritykset asettavat omille alihankkijoilleen Vaatimuksia tai suosituksia on asetettu erityisesti suurissa tavaraliikenteen yrityksissä 8

9 Click to edit Master Hyödyt titleja style haasteet Turvallisuuden ja ympäristöasioiden parantamiseen tähtäävien Click toimintatapojen edit Master käyttöönottoon text styles liittyvät hyödyt +++ Kaluston käyttövarmuuden parantuminen +++ Onnettomuuksien tai vaaratilanteiden vähentyminen Third level ++ Imagohyödyt ++ Onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin liittyvien sairauspoissaolojen vähentyminen + Uusia asiakassuhteita Turvallisuuden ja ympäristöasioiden parantamiseen tähtäävien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvät haasteet Alan kilpailutilanne Oman työn vaarallisuuden arvioinnin haasteellisuus - - Puutteelliset resurssit toteuttamiseen ja toimintaan - - Vaikeus motivoida työntekijöitä toimimaan turvallisesti - Puutteellinen osaaminen 9

10 Click to edit Yleisimmät Master title johtamisjärjestelmät style Turvallisuus: Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS Click to edit Master text styles Tunnetaan Second level kaikissa suurissa yrityksissä. Ainoastaan pienien linja-autoliikenteen yritysten Third joukossa level se ei ole käytössä, ei edes osittain Muita järjestelmiä: Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä BS-8800 ja Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä Fifth level ISO Ympäristö: Ympäristöjärjestelmä ISO Suurista linja-autoliikenteen yrityksistä järjestelmää käyttää 82 % Muita järjestelmiä: Ekokompassi ja Ympäristöjärjestelmä EMAS Laatu: Laatujärjestelmä ISO 9001 Suurista tavaraliikenteen yrityksistä järjestelmää käyttää 59 % ja suurista linjaautoliikenteen yrityksistä 73 % Muita järjestelmiä: Laadun hallinta PKY-laatu 10

11 Syitä Clickturvallisuus- to edit Master ja ympäristöjärjestelmien title style käyttöön +++ ClickToimintavarmuuden to edit Master text styles lisääminen +++ Imagoon ja markkinointiin liittyvät syyt Third level ++ Tarve järjestelmälliseen turvallisuus-, ympäristöasioiden parantamiseen + Sopimuskumppanin ja asiakkaiden vaatimukset 11

12 Click to edit Master Johtopäätökset title style Click Suurilla to edit yrityksillä Master on text pieniä styles ja keskisuuria yrityksiä laajemmin käytössä turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi tähtääviä toimintatapoja sekä standardeja ja ohjeita turvallisuus-, Third level ympäristö- ja laatuasioiden johtamiseksi Suositellaan, että Fifth level suurissa yrityksissä jo käytössä olevia käytäntöjä ja toimintatapoja otetaan käyttöön myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä: Sisällyttämällä turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioihin liittyviä suosituksia tai vaatimuksia kuljetussopimuksiin Sisällyttämällä haluttuja toimintamalleja ja käytäntöjä alihankkijoiden valinnan yhteydessä tehtävään kilpailutukseen 12

13 Click to edit Master title Kiitos! style Tutkimusraportti löytyy seuraavasta osoitteesta: Click to edit Master text styles Third level 13

14 TEKNOLOGIASTA TULOSTA

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12.

Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12. Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12.2007 Kari Mäkelä Miksi seurata ja analysoida yrityksen energiankulutusta

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot