Toimintasuunnitelma Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu

2 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/7 Tuotetaan konkreettisia ehdotuksia kampuksen kehittämiseksi Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan toiminnoissa Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta AYY huolehtii, että yliopisto luo järjestelmän, jolla opiskelijat voivat varata yliopiston tiloja opiskelukäyttöön luontevasti ja helposti Luodaan kampuskehittämiselle systemaattiset prosessit ja verkostot Aallossa tunnustetaan opiskelijajärjestötoiminnassa hankittu osaaminen. AYY:lla ja Aallolla on yhteinen näkemys paremmasta akateemisesta kulttuurista, ja kumpikin osapuoli huolehtii sen jalkauttamisesta koko yhteisöön. AYYn sisällä toimivissa järjestöissä tehdään verkostoitunutta kampusedunvalvontaa Perheellisten opiskelijoiden tarpeista tehdään kartoitus, jonka perusteella AYY antaa tukeaan myös heille 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

3 YHTEISÖN KAMPUS: TOIMINTA COMMUNITY S CAMPUS: ACTIVITIES Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja Uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu BIZin ja ARTSin opiskelijoiden kiinnittymistä paremmin AYY:n vapaaehtoisyhteisöön ja toimikuntiin helpotetaan suunnitelmallisesti Yhdistyskentän rakenne huomioi yhdistysten erilaisuuden ja kampusmuuton aiheuttamat tarpeet Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmassa korostuu sekä kampusmuutos että juhlavuosi Akateemisella yhteisöllä on yhteinen näkemys Otaniemen identiteetistä 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

4 MUUT: EDUNVALVONTA OTHER: ADVOCACY Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti Kansainväliset opiskelijat nähdään julkisessa keskustelussa, työmarkkinoilla sekä liitoissa kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, jonka panosta suomalaiseen kansantalouteen AYY:n edunvalvontasektorin ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö parantaa opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopiston hallinnossa Eduskuntavaalit - Koulutus säilyy maksuttomana kaikille myös uuden hallituksen ohjelmassa AYYlla on selkeä malli ja keinot levittää edunvalvontatietoa järjestötoimijoille. Ajankohtaisimmilla opetuksenkehittämishankkeilla on edistymisen seurannan mittarit, jotka on luotu yhdessä yliopiston kanssa. Aalto-yliopiston tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa kansainvälistymiskokonaisuus AYY kampanjoi opiskelijoita koskevien asioiden puolesta eduskuntavaaleissa AYYlla on pitävä ote niin läheisistä ammattiliitoistaan kuin EKstakin. AYYlla on työelämän linjapaperi, joka määrittää työelämäedunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet. AYY ja Aalto-yliopisto tuovat yhteisiä tavoitteitaan näkyvästi esiin Porin Suomi-areenassa Vuoden lopussa on tuotettu video, taskforce ja huoneentaulu monikulttuurisesta opetuksesta yhdessä Aalto-yliopiston kanssa 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

5 MUUT: TOIMINTA OTHER: ACTIVITIES Edustajistovaalien äänestysprosentti on yli 40 % Kynnyksen madaltuminen toimintaan mukaantulemisessa AYY:llä on selkeä ja kattava suunnitelma sosiaalisen median käytöstä AYY kokoaa koko yhteisönsä juhlimaan yhdessä Wappua AYY:ltä löytyy teos, joka kertoo sen viiden vuoden taipaleesta 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

6 Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/7 Tuotetaan konkreettisia ehdotuksia kampuksen kehittämiseksi Edustajistovaalien äänestysprosentti on yli 40 % Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan toiminnoissa Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja AYY huolehtii, että yliopisto luo järjestelmän, jolla opiskelijat voivat varata yliopiston tiloja opiskelukäyttöön luontevasti ja helposti Uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin Luodaan kampuskehittämiselle systemaattiset prosessit ja verkostot Kynnyksen madaltuminen toimintaan mukaantulemisessa Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti Aallossa tunnustetaan opiskelijajärjestötoiminnassa hankittu osaaminen. BIZin ja ARTSin opiskelijoiden kiinnittymistä paremmin AYY:n vapaaehtoisyhteisöön ja toimikuntiin helpotetaan suunnitelmallisesti Kansainväliset opiskelijat nähdään julkisessa keskustelussa, työmarkkinoilla sekä liitoissa kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, jonka Yhdistyskentän rakenne huomioi yhdistysten erilaisuuden ja kampusmuuton aiheuttamat tarpeet AYY:n edunvalvontasektorin ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö parantaa opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopiston Eduskuntavaalit - Koulutus säilyy maksuttomana kaikille myös uuden hallituksen ohjelmassa AYYlla on selkeä malli ja keinot levittää edunvalvontatietoa järjestötoimijoille. AYY:lla ja Aallolla on yhteinen näkemys paremmasta akateemisesta kulttuurista, ja kumpikin osapuoli huolehtii sen jalkauttamisesta koko Ajankohtaisimmilla opetuksenkehittämishankkeilla on edistymisen seurannan mittarit, jotka on luotu yhdessä yliopiston kanssa. AYY:llä on selkeä ja kattava suunnitelma sosiaalisen median käytöstä Aalto-yliopiston tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa kansainvälistymiskokonaisuus AYYn sisällä toimivissa järjestöissä tehdään verkostoitunutta kampusedunvalvontaa AYY kampanjoi opiskelijoita koskevien asioiden puolesta eduskuntavaaleissa Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmassa korostuu sekä kampusmuutos että juhlavuosi AYYlla on pitävä ote niin läheisistä ammattiliitoistaan kuin EKstakin. AYY kokoaa koko yhteisönsä juhlimaan yhdessä Wappua AYYlla on työelämän linjapaperi, joka määrittää työelämäedunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet. Akateemisella yhteisöllä on yhteinen näkemys Otaniemen identiteetistä Perheellisten opiskelijoiden tarpeista tehdään kartoitus, jonka perusteella AYY antaa tukeaan myös heille AYY ja Aalto-yliopisto tuovat yhteisiä tavoitteitaan näkyvästi esiin Porin Suomi-areenassa Vuoden lopussa on tuotettu video, taskforce ja huoneentaulu monikulttuurisesta opetuksesta yhdessä Aalto-yliopiston kanssa AYY:ltä löytyy teos, joka kertoo sen viiden vuoden taipaleesta 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5