AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015"

Transkriptio

1 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

2 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet on hallitusohjelmassa purettu projektitasolle, eli ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Hallitusohjelma rakentuu sektoreittain, eli hallituksen jäsenet ovat yhdessä sektorinsa työntekijöiden kanssa kirjoittaneet oman sektorinsa kirjaukset. Sektorikohtaiset osiot on rakennettu seuraavasti: Sektori Tavoitteet Projektit o o o o Jatkuva toiminta Dokumentti on pitkä, joten sitä lukiessa kannattaa käyttää sisällysluetteloa ja sen linkityksiä.

3 SISÄLMYKSET Vuoden suuret yhteiset projektit Eduskuntavaalikampanja Edustajistovaalit Mantan lakitus... 2 Pääsektori... 3 Tavoitteet... 3 Projektit Omaisuuskiistan käsittely ja viestintä Kunniavaltuuskunnan perustaminen Rahastojen käyttötarkoitus ja säännöt Keton edunvalvojien ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö... 4 Koulutuspolitiikka... 5 Tavoitteet... 5 Projektit Opetuksen kehittämishankkeiden tukeminen ja seuranta Akateemisen kulttuurin määrittely Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutuksen parantaminen Opiskeluinnovaatioraha Tulevaisuuden yliopisto Päihdeohjelma (yhteistyössä sopon kanssa)... 7 Jatkuva toiminta... 7 Sosiaalipolitiikka... 9 Tavoitteet... 9 Projektit Perhe on paras AYY:n toimeentulolinjapaperin muutos opintotuen asumislisän osalta Opiskelijan mielipaikka-projekti AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen Jatkuva toiminta Uudet opiskelijat Tavoitteet... 12

4 Projektit Tutortoiminta a. Otaniemi tutuksi kylteritutoreille b. ISOt <3 kylteritutorit c. Tutori- ja ISOrekrytointien aikataulujen yhdenmukaistaminen Uusien opiskelijoiden oppaisiin tervehdykset eri kulttuureista Uusien opiskelijoiden yhteisen kyselyn tulosten tarkastelu Ylioppilaskunnan toiminnan esitteleminen uusille opiskelijoille Jatkuva toiminta Kansainväliset asiat Tavoite Projektit Monikulttuurinen opetus, video Hyvän monikulttuurisen OPETUKSEN VINKKIKOKOELMA Moniuskontoinen tila Naiset tekniikan alalla Jatkuva toiminta Liikuntaedunvalvonta ja liikuntatapahtumat Tavoite Liikuntatoimikunta on toimiva vapaaehtoisryhmä, joka tietää tavoitteensa Liikuntatuutorointi on selkeästi koordinoitu ja eri korkeakoulujen tuutoroinnista vastaavat henkilöt tietävät yhteisen vastuujaon Projektit Liikuntatoimikunnan toiminnan selkeyttäminen LIIKUNTATUTOROINNIN KOORDINOINTI Jatkuva toiminta Työelämä Tavoitteet Projektit Uratapahtumat kv-opiskelijoille Osallistuminen julkiseen keskusteluun kansainvälisistä opiskelijoista Yhteistyöyritysten informoiminen kv-opiskelijoiden potentiaalista... 20

5 Jatkuva toiminta Kulttuuri ja vapaaehtoiset Tavoitteet Projektit Lukuvuoden avajaispäivä Vapaaehtoisena toimimisen helpottaminen Opiskelijoiden tutustuttaminen Aallon opiskelijakulttuureihin Kampuskehitys Tavoite Projektit AYY:n Kampuskehittämisen ohjausryhmä Kampusedunvalvonta yhdistyksissä Varmistetaan opiskelijaedustus yliopiston kampusedunvalvonnallisissa työryhmissä Kampusalueen ulkotilojen kehittäminen Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Varmistetaan rakennuspaikat vähintään 500 uudelle opiskelija-asunnolle Opiskelijoiden kaupunki -tutkimushanke Ryhmätyötilat ja ruokalat opiskelijoiden varattaviksi Yhdistystiloja yliopistolta Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/ Jatkuva toiminta Tilat Tavoite Projektit Lisää yhdistystiloja Servin mökin tilat otetaan hyötykäyttöön Entisen AATE:en tilan käytön ratkaiseminen Keskustoimiston ulkoalueiden kehitys Jatkuva toiminta Asuminen Tavoite Jatkuva toiminta... 29

6 Järjestöt Tavoite Projektit Uuden yhdistysrekisterin käyttöönotto Jatkuva toiminta Viestintä Tavoitteet Projektit Yleisesite AYY:stä Eduskuntavaalit Kampusmuutosta viestiminen (OtaKylteri) Aallon viestintäkanavien kehittäminen (ohjausryhmä) Jatkuva toiminta Yrityssuhteet Tavoitteet Projektit Yrityssuhdeneuvoston tulevaisuuden suunnittelu Tsinghua- yhteistyön omavaraisuus AYY:n ja Aallon Yhteinen yritysyhteistyö Jatkuva toiminta... 35

7 VUODEN SUURET YHTEISET PROJEKTIT 1. EDUSKUNTAVAALIKAMPANJA Suunnitellaan ja toteutetaan vaalikampanja, jolla ajetaan AYY:lle tärkeitä asioita kevään eduskuntavaaleissa. Vaikutetaan AYY:n erilaisiin sidosryhmiin, järjestetään tavoitetta tukevia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä viestitään tehokkaasti niin jäsenistölle kuin ylioppilaskunnan ulkopuolellekin. Suunittelussa ja toteutuksessa huomioidaan, että AYY:n vaalitavoitteet ovat kahtalaiset. Ensinnäkin kampanjoidaan pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotilanteen parantamisen puolesta. Tämän AYY:n oman vaalitavoitteen haarukoiminen ja tarkentaminen on kevättalven keskeisiä asioita: on päätettävä, mitkä asiat valitaan kampanjan ydinviesteiksi, kartoitettava sidosryhmät, joiden intressit ovat samansuuntaiset kuin AYY:llä sekä suunniteltava konkreettinen ohjelma tavoitteen ajamiseksi. Toisekseen, AYY tukee SYL:n liittokokouksessa määriteltyjä vaalitavoitteita. Liittokokouksessa vahvistetut SYL:n vaalitavoitteet ovat otsikkotasolla seuraavat: 1. Turvataan YTHS:n rahoituspohjan vakaus ja palveluiden saatavuus 2. Opiskelijan riittävä toimeentulo nyt ja tulevaisuudessa 3. Maksuton ja laadukas koulutus 4. Vauhtia korkeakoulukentän rakenteelliseen kehittämiseen AYY priorisoi SYL:n vaalitavoitteet omasta näkökulmastaan ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta käytettävien resurssien puitteissa. Tammi-helmikuu: o Vaalitavoitteiden kirkastaminen, konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja sidosryhmävaikuttamisen aloittaminen (HYY, PK-seudun opiskelijat ja Espoon kaupunki) Maalis-huhtikuu: o Sidosryhmävaikuttaminen, ehdokaskontaktointi, vaalipaneeli ja muut mahdolliset tapahtumat ja vaalit Huhti-toukokuu: o SYL:n tukeminen hallitusneuvotteluiden aikana säätytalolla Pääsektori (Koponen) Hallitus, Laura Keski-Hakuni, Lotta Aarikka, Elias Laitinen, Esa Markkanen, Viestintä 1

8 2. EDUSTAJISTOVAALIT AYY:n piirissä käydään aktiiviset edustajistovaalit, joissa on paljon ehdokkaita. Huolehditaan, että vaalit kuuluvat ja näkyvät jäsenistölle sekä varmistetaan 40 % äänestysprosentti monipuolisella yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Valmistelua keväällä, vaalit loppusyksyllä Henna ja Anni Viestintä, kv, hallintopäällikkö, edustajistoryhmät, keskusvaalilautakunta, erityisasemayhdistykset 3. MANTAN LAKITUS Tapahtumanäkökulma Tapahtumaan pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa perinteiseen tapahtumaan, ja ideoita tähän haetaan kyselyn avulla yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta. Hyvin viestittyä ja näkyvää tapahtumaa hyödynnetään myös edunvalvonta-aiheisen viestin tuomisessa julkisuuteen. Tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan ryhmällä, jossa ovat edustettuna kulttuuri ja vapaaehtoiset, yrityssuhteet sekä viestintä. Viestintänäkökulma Mantan lakitus näkyy mediassa läpi Suomen AYY:n haluamalla kärjellä. Opiskelijat osallistuvat sankoin joukoin Mantan lakituksen ympärille kehiteltyyn ohjelmaan. Mantan lakitus -projektia on avattu tarkemmin Kulttuurin ja yrityssuhteiden hallitusohjelmakirjauksissa. Yrityssuhdenäkökulma Luodaan taloudelliset puitteet Mantan lakituksen onnistuneelle järjestämiselle. Yritysyhteistyö tukee koko projektin onnistumista. Tapahtuman suunnittelu alkaa ideointikyselyllä tammikuussa ja järjestäjätahojen tapaamisella helmikuussa. Viestintä aiheesta aloitetaan pian tämän jälkeen. Tapahtuma toteutetaan 30. huhtikuuta. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Viestintä, yrityssuhteet 2

9 PÄÄSEKTORI Tavoitteet Kampanjoidaan eduskuntavaaleissa ensinnäkin pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotilanteen parantamiseksi ja toisekseen SYL:n vaalitavoitteiden puolesta. Valmistaudutaan omaisuuskiistan hovioikeskäsittelyyn sekä viestitään tilanteen etenemisestä läpinäkyvästi ja ajantasaisesti. Jatketaan yhteisten tavoitteiden löytämistä Aalto-yliopiston kanssa, sekä kehitetään raamisopimusprosessia. Valmistellaan edustajistolle esitys kunniavaltuuskunnan perustamisesta ja käynnistetään sen toiminta. Käydään läpi kaikki AYY:lla käytössä olevat rahastot ja selvitetään, kannattaako ja onko mahdollista tehdä niihin sääntömuutoksia, jotta ne vastaisivat paremmin nykypäivää. Erityisesti pyritään saamaan nyt käytössä olemattomat rahastot parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Tiivistetään yhteydenpitoa hallinnon ja muiden opiskelijaedustajien kanssa. Projektit 4. OMAISUUSKIISTAN KÄSITTELY JA VIESTINTÄ Alkuvuodesta 2011 vireille pantu käräjäoikeusprosessi tuli päätökseen vuoden 2014 toukokuussa, kun käräjäoikeus päätti hylätä AYY:n kanteen. Oikeudellisen arvion perusteella, harkinnan ja keskustelun jälkeen AYY:n edustajiston ja hallituksen enemmistö koki, että on perusteita hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen hovioikeudelta ja että tämä on AYY:n edun mukaista. Hovioikeudelle toimitettiin valitus kesäkuun loppuun mennessä. Vuonna 2015 ylläpidetään omaisuuskiistan facebook-sivustoa, sekä valmistellaan ja viestitään asian etenemisestä jäsenistölle. Oikeudenkäyntiaineistot julkistetaan mahdollisimman nopeasti AYY:n nettisivuilla. Hovioikeuden käsittely huhtikuussa. Päätös ja sen käsittely ja viestintä syksyllä. Pääsektori (Ferm) Hallitus 3

10 5. KUNNIAVALTUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Kunniavaltuuskunta mainitaan AYY:n perussäännöissä ja hallinto- ja talousohjesäännössä, mutta sellaista ei vielä ole perustettu. Vuonna 2014 aloitettiin kunniavaltuuskunnan perustaminen tutustumalla erilaisten kunniavaltuuskunta- ja neuvottelukuntamallien hyviin ja huonoihin puoliin sekä laatimalla luonnos kunniavaltuuskunnan työjärjestykseksi. Luonnos palautettiin valmisteluun edustajistossa. Tänä vuonna jatketaan vuoden 2014 luonnoksen pohjalta kunniavaltuuskunnan työjärjestyksen tekoa. Kun työjärjestys on saatu edustajistossa hyväksyttyä, jatketaan potentiaalisten jäsenten kartoitusta. Maalis-toukokuu kunniavaltuuskunnan työjärjestyksen tekeminen ja hyväksyttäminen edustajistossa. Toukoelokuun aikana tehdään potentiaalisten jäsenten kartoitusta. Loppuvuodesta nimitetään kunniavaltuuskunta Pääsektori (Ferm) 6. RAHASTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA SÄÄNNÖT AYY:n alaisuudessa hallinnoidaan lukuisia rahastoja, joiden taustat ovat hyvin moninaiset. Rahastoista jaetaan tällä hetkellä opinto-, yhteisö- ja vaihtostipendejä. Viime vuonna on aloitettu selvitystyö siitä, miten rahastoja voitaisiin parhalla mahdollisella tavalla käyttää AYY:n jäsenistön hyödyksi. Tänä vuonna työtä jatketaan, ja rahastojen sääntöjä päivitetään tarvittaessa ja voitaessa vastaamaan nykypäivää sekä lahjoittajatahojen tahtoa ja tarkoitusta. Kesä/syksy Pääsektori (Koponen) Saana Rossi 7. KETON EDUNVALVOJIEN JA HALLINNON SEKÄ MUIDEN OPISKELIJAEDUSTAJIEN YHTEISTYÖ AYY:n piirissä toimii hallinnon opiskelijaedustajien lisäksi muita opiskelijaedustajia, esimerkiksi ravintolatoimikunnassa ja opintotukilautakunnassa. Yhteydenpitoa näihin henkilöihin on tarkoituksena kehittää vuoden 2015 aikana. Suunnitellaan ja toteutetaan seuraavat: Kartoitetaan nykyinen toiminnan taso sekä opiskelijaedustajien tarpeet Systematisoidaan hyvien toimintamallien leviäminen opiskelijaedustajien kesken 4

11 Kevät ja alkusyksy Pääsektori (Koponen) Saana Rossi, Lotta Aarikka, Elias Laitinen, kopo, opintoneuvosto ja edujory KOULUTUSPOLITIIKKA Tavoitteet Koulutuspoliittisen sektorin tavoitteena on huolehtia siitä, että opiskelijoiden etu huomioidaan niin opetuksen kehittämisessä, yliopiston hallinnossa kuin kansallisen tason päätöksenteossa. Akateemista kulttuuria pyritään kehittämään yliopistoyhteisön vuorovaikutuksen parantamiseksi ja vastakkainasettelun vähentämiseksi. Opintoja Aallossa pyritään sujuvoittamaan ilman, että niiden laadusta tarvitsee tinkiä muun muassa kehittämällä kesäopetusta. Opiskelijavaikuttajien keskinäistä yhteistyötä tiivistetään ja vaikuttamismahdollisuuksia avataan koko opiskelijayhteisölle. Projektit 8. OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TUKEMINEN JA SEURANTA Aallolla on useita keskeneräisiä opetuksen kehittämishankkeita, kuten kesäopetuksen lisääminen, korkeakoulujen tenttikäytäntöjen yhtenäistäminen, sähköisen tenttimisen mahdollistaminen sekä MOOCkurssien kehittäminen ja hyödyntäminen. Nämä projektit priorisoidaan, ja sen jälkeen luodaan yhdessä yliopiston kanssa mittarit, joilla seurataan hankkeiden edistymistä, ja projektien työstämiseen osallistutaan aina kun se on tarpeellista. Kevät: Projektien priorisointi kopo-toimijoiden kanssa (edujory, opintoneuvosto), mittareiden luominen, valmistelutyöhön osallistuminen Syksy: Jatkotyöstö, jalkauttaminen ja seuranta Saana : Kopo 9. AKATEEMISEN KULTTUURIN MÄÄRITTELY Tarkastellaan Opiskelijabarometri-kysymyspatteristoa sen kannalta, mitkä kysymykset ilmentävät akateemista kulttuuria. Määritetään tämän pohjalta akateemisen kulttuurin käsite pohjaksi jatkotyölle aiheen parissa. 5

12 Julkaistaan aiheesta katsaus elokuussa 2015 Joonas Lotta, Otus 10. OPISKELIJOIDEN JA HENKILÖKUNNAN VUOROVAIKUTUKSEN PARANTAMINEN Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen projektisuunnitelman kohdassa 2 Enemmän välitöntä vuorovaikutusta todetaan: Projektin yhteydessä kartoitetaan Aallon korkeakoulujen vuorovaikutusta edistävät käytännöt ja tehdään selkeät korkeakoulukohtaiset toimintasuunnitelmat opettajien ja opiskelijoiden kanssakäymisen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Korkeakoulukohtaiset toimintasuunnitelmat kattavat muodolliset kohtaamiset (opetustilanne, opinnäytetyön ohjaus, vastaanottoajat, opettajatutoroinnin tavoitteet) ja epämuodolliset kohtaamiset (järjestetty epämuodollinen yhdessäolo, kommunikaatiokulttuuri arkielämän kohtaamisissa yliopistoyhteisössä). Lähdetään toteuttamaan Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen tätä osiota osana akateemisen kulttuurin kehittämistä. Jos korkeakoulukohtaisten suunnitelmien laatiminen etenee, niin tämän tuloksia voidaan hyödyntää niiden laatimisessa. Kandipalautteeseen ja ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kerättävään palautteeseen perustuvat mittarit on tarkemmin määritelty Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen projektisuunnitelmassa. Käytäntöjen kerääminen ja mahdolliset workshopit keväällä Korkeakoulukohtaisten suunnitelmien laatiminen ja implementoinnin aloittaminen syksyllä Joonas Elias, Lotta, Edujory, Vararehtori Eloranta, opetuksesta vastaavat varadekaanit. Vuorovaikutushankkeiden parissa työskentelevät, esim. TASO-verkosto. 11. OPISKELUINNOVAATIORAHA Raamisopimusprojektin mukaisesti Aalto jakaa rahaa oppimisinnovaatiohin. Vuonna 2015 valmistellaan myöntökriteerit ja -prosessi ja syksyllä käynnistetään tiedotus. kevätlukukausi (kriteeristö ja myöntötapa), syyslukukausi (viestintä ja myöntöjen käynnistäminen) 6

13 Lotta Kopo, viestintä 12. TULEVAISUUDEN YLIOPISTO Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta on mukana Tulevaisuuden yliopisto -hankkeessa teemalla opiskelijoiden hyvinvointi. Keväällä tehdään yliopiston johdolla kirjallisuuskatsaus olemassa olevista hyvinvoinnin tutkimuksista ja päätetään, toteutetaanko myöhemmin yhdessä koko yliopiston laajuinen opiskelijoiden hyvinvointiselvitys. Koko vuosi 2015 Lotta Kopo & sopo 13. PÄIHDEOHJELMA (YHTEISTYÖSSÄ SOPON KANSSA) UNIFI:n asettama työryhmä tuotti syksyllä 2014 ensimmäisen luonnoksen valtakunnalliseksi päihdeohjelmaksi ja ylioppilaskunnat saivat kommentoida sitä lokakuussa. Ajatuksena oli laatia sellainen pohja päihdeohjelmalle, että yliopistot voisivat ottaa sen käyttöön pienin muutoksin tai jopa sellaisenaan. Vuonna 2015 AYY:n koposektori huolehtii, että Aallon tarpeisiin räätälöity opiskelijoiden päihdeohjelma toteutuu niin, ettei opiskelijoiden oikeusturva vaarannu. Koko vuosi 2015 Laura Kopo, sopo Jatkuva toiminta CODE OF CONDUCT JA SEN IMPLEMENTOINTI Vuonna 2014 yliopisto on valmistellut värikkäin vaihein Code of Conduct -nimistä asiakirjaa, jonka on tarkoitus toimia yliopiston käytöskoodistona. Code of conductin lisäksi yliopisto on yhdessä ylioppilaskunnan kanssa työstänyt myös ohjeistusta opetuksen häiriötilanteisiin. Näiden kahden ohjeen lopputyöstöä jatketaan ja niiden implementointia valvotaan vuonna

14 SERVICE DEVELOPMENT PROGRAMME, YLIOPISTON PALVELUORGANISAATIORAKENTEEN MUUTOS JA JÄLKIHOITO Vuonna 2014 käytyjen yliopiston hallinto- ja tukihenkilökunnan yt-neuvottelut ja sitä seuranneet organisaatiouudistukset vaikuttavat myös opiskelijoiden elämään. Vuoden 2015 puolella ylioppilaskunta tarkastelee uuden organisaatiorakenteen toimivuutta ja opiskelijoiden palvelutarjonnan kattavuutta ja tavoitettavuutta yhdessä yliopiston kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta huolehtii osaltaan, että kivulias ja raskas prosessi jälkihoidetaan hyvin. Huomioidaan tässä Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen kohdan 3 Oppimisen tueksi tarkoitettujen palveluiden (Aalto Learning Services, LeS) tunnettuus ja lähestyttävyys tavoitteet ja mittarit opiskelijapalveluiden uudistamiseksi. ISOT TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSET OTM JA AVLE Aalto-yliopistolla on käynnissä kaksi isoa tietojärjestelmiin liittyvää hanketta: Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisaatio (OTM) ja Aalto Virtual Learning Enviroment (AVLE). Toteutuessaan OTM korvaisi Oodin opiskelijarekisteri ja -hallintojärjestelmänä. AVLE puolestaan toimisi Nopan ja sähköisten oppimisympäristöjen korvaajana. Vuonna 2015 AYY on edelleen mukana näiden kahden projektin suunnittelemisessa ja toteutumisessa. Erityistä huomiota tulisi kenties kiinnittää siihen, kuinka pitkät tarkastusajat OTM:n käyttöön ottavissa yliopistoissa on, jotta opettajien tarkistusvelvollisuuden valvonnan voi mukauttaa osaksi järjestelmää (ks. kohta 5). AUDITOINTI 2016 Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan alkuvuodesta Tähän valmistaudutaan laatujärjestelmää dokumentoimalla ja kehittämällä. Tavoitteena on, että osana tätä prosessia opiskelijoiden opetuksen kehittämisestä antamalla palautteella on selkeät keräys- ja käsittelytavat ja opiskelijoille itselleen on selvää, miten palaute vaikuttaa, mikä puolestaan nostaa palautteen määrää ja laatua. Toissijaisena tavoitteena pyritään tässä yhteydessä parantamaan opiskelijoiden edellytyksiä osallistua yliopiston hallintoon ja opetuksen kehittämiseen luomalla tätä tukevia käytäntöjä, kuten läsnäolovapautuksia, osallistumisesta myönnettäviä todistuksia ja maksettavia kulukorvauksia tai palkkioita. AYY:n toimistoa ja opiskelijavaikuttajayhteisöä valmistellaan auditointiin myös kouluttamalla AYY:n toimesta. MYÖHÄSTYNEIDEN TENTTI/OPINTOSUORITUSARVOSTELUJEN TILANTEEN SEURANTA Vuonna 2014 ylioppilaskunta sopi yliopiston kanssa suusanallisesti, ettei se ylläpidä välillisesti myöhästyneiden kurssiarvostelujen listaa, vaan ohjaa ilmoitukset arvostelun myöhästymisestä suoraan opintoasianpäälliköille. Vuonna 2015 AYY huolehtii, ettei tämä toimintatapamuutos johda opiskelijoiden tilanteen heikkenemiseen, ja että myös opetuksen johto (opetuksesta vastaavat varadekaanit, laitosjohtajat/koulutusohjelmajohtajat) kokevat asian valvonnan ja toistuviin myöhästymisiin puuttumisen omaksi asiakseen. 8

15 SOSIAALIPOLITIIKKA Tavoitteet AYY:n linjat opiskelijoiden asumisen tuesta ovat ajantasaiset ja eteenpäin katsovat. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu ylioppilaskunnassa. Opiskelijoiden tilat ja ympäristö ovat parhaat mahdolliset ja tukevat opiskelukykyä. AYY antaa tukensa myös perheellisille opiskelijoille. Projektit 14. PERHE ON PARAS AYY:n soposektori tutustuu perheellisten opiskelijoiden tarpeisiin tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin kesäheinäkuun aikana. Elokuussa 2015 tehdään oma perheellisten selvitys tai tarjotaan suoraan perheellisille heidän kaipaamaansa tukitoimintaa. Toiminta ja tuki suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Kesä-elokuu Tuulia ja Laura Sopo 15. AYY:N TOIMEENTULOLINJAPAPERIN MUUTOS OPINTOTUEN ASUMISLISÄN OSALTA Tällä hetkellä linjapaperi rajaa tiukasti, että opiskelijan on saatava opintotuen asumislisää. Linjaa olisi kuitenkin muutettava niin, että mitä asumisen tuelta halutaan. Nyt on käynnissä keskustelua siitä, olisiko kannattavaa siirtää opiskelijan asumisen tuki yleisen asumistuen piiriin. SYL tuo tästä keskustelua luultavasti liittokokoukseen 2015, jolloin olisi hyvä, että AYY:lla on kanta valmiina. Toimeentulolinjapaperista avataan vain tämä yksi kohta. Kesä-syyskuu 2015 Tuulia ja Lotta Sopo, hallitus 9

16 16. OPISKELIJAN MIELIPAIKKA-PROJEKTI YTHS käynnisti loppusyksystä 2014 projektin liittyen stressinhallintaan sekä yliopistoyhteisön miellekkyyteen luontoa hyödyntäen. Projekti toteutetaan vuoden 2015 aikana ja AYY on mukana yhteistyökumppanina. Pyritään tuomaan paremmin esiin Otaniemen läheisyyden Natura-alueen virkistyskäyttö. Pohditaan mahdollisuutta linkittää projektia myös yliopistojen tiloihin: hubeihin ja muihin oppimistiloihin. Tarkempi aikataulu selviää seuraavassa YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa helmikuun alussa klo 9 (Teekkariseminaarin päällä mutta Tuulia osallistuu) Tuulia & Laura, Heikki P (kampus) Sopo 17. AYY:N TOIMISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Nykyinen toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vuosille Työnantajana AYY:lla on oltava voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, joka käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoisuutta. Vuonna 2015 on siis päivitettävä AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kesä-syyskuu 2015 Laura Sopo, pääsektori Jatkuva toiminta YHTEISTYÖN JATKAMINEN VALENCIAN YLIOPISTON KANSSA (YHDESSÄ KV-SEKTORIN KANSSA) Valencian yliopiston kanssa toteutetaan projekti, jossa tarkastellaan naisten asemaa tekniikan alalla. Aiheeseen liittyviä workshoppeja järjestetään mahdollisesti jo syksyllä 2014, mutta viimeistään vuonna Projektin puitteissa Valencian yliopistosta saapuu Suomeen vieraita helmi-maaliskuussa, ja Suomesta lähdetään vierailulle Valenciaan syksyllä SISÄILMAONGELMAT Aallon ja ARTS:n sisäilmatyöryhmissä keskustellaan kampuksilla olevista sisäilmaongelmista. Vuoden 2014 lopulla painopisteenä on ollut saada opetusjärjestelyt sovittua yliopiston henkilökunnan ja tilapalvelujen kanssa 10

17 niin, että oireilevan opiskelijan lisäksi koko opetusryhmä siirretään uusiin tiloihin. Vaikuttamistyötä jatketaan vuonna OHO-RYHMÄN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN Opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelukykytyöryhmä perustettiin vuonna 2014, ja työryhmään saadaan vuosittain järjestettävän Opiskelukyky-forumin kautta käsiteltäväksi ajankohtaisia hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyviä teemoja. Vuonna 2014 aloitettiin työskentely opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kohtaamisten edesauttamiseksi. Tätä työtä jatketaan vuonna 2015, ja toiminta vakiinnutetaan. AALTO EQU:N PERUSTAMINEN Aallon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, Aalto EQU, on ollut määräaikainen, joten se pitää perustaa uudestaan vuoden 2015 alussa. AYY valitsee toimikuntaan opiskelijaedustajat. Vuonna 2015 AYY työskentelee sen eteen, että ryhmästä saadaan toimivampi, tehokkaampi ja tavoitteellisempi. OTUKSEN OSAOPISKELUKYKY-RAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Vuoden 2014 lopussa valmistunutta Osaopiskelukyky-raporttia hyödynnetään Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky -työryhmän toiminnassa. 11

18 UUDET OPISKELIJAT Tavoitteet UO-sektorin toimijat ryhmäytyvät ja puhaltavat yhteen hiileen koko vuoden. Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti. Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu ja uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin. Projektit 18. TUTORTOIMINTA A. OTANIEMI TUTUKSI KYLTERITUTOREILLE Järjestetään yhdessä KY:n ja Otaniemen toimijoiden kanssa yksi tai kaksi tutustumiseen tähtäävää tapahtumaa (esimerkiksi sauna-crawling tai elävä kirjasto) toukokuussa ja/tai elokuussa. Tapahtumat suunnitellaan kohderyhmälähtöisesti ja toteutetaan yhdessä. Tapahtumat ovat avoimia myös muille kauppakorkeakoulun 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Toukokuu ja/tai elokuu 2015 Tuulia ja Lotta ISOtirehtööri, BIZ tutorkoordinaattori & KY:n UO-vastaava B. ISOT <3 KYLTERITUTORIT Tiekartassa mainittu. Mutta mitä se vois olla? Tarjotaan kylteritutoreille mahdollisuus saada oma teekkari-iso, joka tutustuttaa tutorit Otaniemeen. Järjestetään tutorkoulutuksien jälkeen rento illanvietto. Toukokuu ja/tai elokuu 2015 Tuulia ja Lotta ISOtirehtööri, BIZ tutorkoordinaattori & KY:n UO-vastaava C. TUTORI- JA ISOREKRYTOINTIEN AIKATAULUJEN YHDENMUKAISTAMINEN Yritetään yhdenmukaistaa sitä, mihin aikaan tutor-rekrytoinnit sulkeutuvat ja milloin tutorit tulevat valituksi, jotta tiedotus on ajantasaista ja kaikilla tutoreilla on sama aika ilmoittautua tutorkoulutuksiin ja orientoitua tutorointiin. 12

19 Tammi-huhtikuu Tuulia ja Lotta UO-sektori 19. UUSIEN OPISKELIJOIDEN OPPAISIIN TERVEHDYKSET ERI KULTTUUREISTA Vuoden 2015 AYY:n erityisasemayhdistysten oppaisiin tarkoitettuja matskuja päivitettäessä niihin liitetään tervehdykset jokaiselta AYY:n opiskelijakulttuurilta: taikkereilta, kyltereiltä ja teekkareilta. Vältetään stereotypioita ja mietitään tarkkaan, miten kulttuureista annetaan monipuolinen kuva, joka ei tasapäistä ja yksinkertaista. Touko-elokuu 2015 Tuulia ja Lotta UO-sektori, kulttuurisektori, viestintä 20. UUSIEN OPISKELIJOIDEN YHTEISEN KYSELYN TULOSTEN TARKASTELU Vuonna 2015 Aallon korkeakoulut teettävät ensimmäistä kertaa yhteisen uusien opiskelijoiden kyselyn patteriston. Kysely teetetään keväällä Ylioppilaskunnassa tarkastellaan kyselyn tuloksia niiden valmistuttua ja pohditaan, edellyttävätkö tulokset jatkotoimenpiteitä. Lisäksi kyselyn onnistumista (kysymysten relevanssi ja muotoilu) tarkastellaan syksyllä ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Touko-lokakuu 2015 Tuulia ja Lotta UO-sektori 21. YLIOPPILASKUNNAN TOIMINNAN ESITTELEMINEN UUSILLE OPISKELIJOILLE Valmistellaan materiaalit/ohjelmarunko, joka esitetään jokaisen korkeakoulun orientaatiossa. Osallistetaan ja koulutetaan hallitusvastaavat esittämään/vetämään materiaalit syksyn orientaatioissa. Touko-elokuu

20 Tuulia ja Lotta UO-sektori, viestintä Jatkuva toiminta UUSIEN OPISKELIJOIDEN OPPAIDEN SISÄLLÖNTUOTTO JA PALAUTE Päivitetään materiaalit erityisasemayhdistysten oppaisiin. Annetaan viime vuoden oppaista yhdistyksille palaute. TUTORKOULUTUKSIEN JÄRJESTÄMINEN Järjestetään Aallon yhteiset tutorkoulutukset keväällä SEKTORIN ALUMNITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 14

21 KANSAINVÄLISET ASIAT Tavoite Vuoden 2015 kv-sektorin projektien tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisyys ei ole pelkkiä numeroita, vaan vaatii myös omien toimintatapojemme tarkastelua ja uusien avausten tekemistä. Raamisopimusprojektissamme monikulttuurisen opetuksen kehittämisestä on tavoitteena tuoda monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon sekä tarjota helppoja keinoja parantaa ryhmien toimintaa, kulttuurienvälistä kommunikaatiota ja luoda avointa ilmapiiriä opetustilanteisiin. Kasvava kansainvälinen opiskelijajoukko toivoo kampukselle tilaa, jossa on mahdollista rauhoittua sekä harjoittaa uskontoa. Vuoden 2015 aikana moniuskoisen tilan konseptointi saadaan toteuttamista vaille valmiiksi. Kansainvälinen yhteistyöprojektimme Valencian yliopiston ylioppilaskunnan kanssa keskittyy naisten asemaan tekniikan alalla. Erasmus+-rahoituksella toteutettava projekti antaa AYY:lle mahdollisuuden osallistaa sidosryhmiä, nostaa tärkeää aihetta esiin ja saada kokemusta eurooppalaisista rahoitushauista. Projektit 22. MONIKULTTUURINEN OPETUS, VIDEO Kevään aikana toteutetaan opetushenkilökunnalle suunnattu minuutin video monikulttuurisen ryhmän tarpeista. Videolla kansainväliset opiskelijat avaavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Videolla pyritään avaamaan opetushenkilökunnan silmiä sille, että eri kulttuuritaustoista tulevilla opiskelijoilla on erilaisia käsityksiä esim. hyvästä opiskelijasta, auktoriteeteista ja ohjeistuksen tarpeesta sekä antamaan vinkkejä siihen, miten monikulttuuriset ryhmät voi pienillä teoilla saada toimimaan paremmin. Syksyllä video saatetaan opettajien tietoisuuteen vierailemalla opettajia kokoavissa tapahtumissa sekä jakamalla videota yhteistyössä Aallon kanssa. Keväällä videon toteutus, syksyllä jalkauttaminen Milla KV, KoPo 23. HYVÄN MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN VINKKIKOKOELMA Projektin 1 yhteydessä kerätyistä ideoista kootaan kevään aikana hyvän monikulttuurisen opetuksen vinkkikokoelma opetushenkilökuntaa varten. Tämä sisältää helppoja vinkkejä, joiden avulla opettajat voivat 15

22 paremmin ottaa huomioon monikulttuurisen ryhmän tarpeet. Vinkit esitetään myös projektin 1 videolla, ja kirjoitetaan auki infotauluun, josta ne ovat helposti muistettavissa. Syksyllä taulu painetaan ja saatetaan opettajien tietoisuuteen vierailemalla opettajia kokoavissa tapahtumissa sekä jakamalla sitä yhteistyössä Aallon kanssa. Keväällä toteutus, syksyllä jalkauttaminen Milla KV, KoPo 24. MONIUSKONTOINEN TILA AYY jatkaa vuonna 2014 aloitettua työtä eri uskontoja edustavien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijajoukosta muodostetaan pienempi työryhmä, joka suunnittelee yhdessä Aallon tilapalveluiden kanssa moniuskontoiseen käyttöön ja hiljentymiseen soveltuvan tilan käytännön järjestelyt sekä määrittelee tilan pelisäännöt ja käyttöehdot. Aallon turvallisuuspäällikön kanssa järjestetään opiskelijatapaamisia, joissa käydään systemaattisesti läpi tilaan liittyviä mahdollisia uhkia. AYY fasilitoi työryhmän työtä, toimii yhteyshenkilönä opiskelijoille ja varmistaa, että uusi moniuskontoinen tila palvelee kaikkia sen käytöstä kiinnostuneita. Yliopistolla on päävastuu tilan suunnittelusta ja eteenpäinviemisestä. Vuoden 2015 aikana tila suunnitellaan perusteellisesti toteuttamista vaille valmiiksi, jotta sille saadaan budjettia vuonna Keväällä tapaamisia sidosrymien kanssa, syksyllä konseptointi valmiiksi Milla KV, tarvittaessa kampussektori 25. NAISET TEKNIIKAN ALALLA Valencian yliopiston kanssa toteutetaan projekti, jossa tarkastellaan naisten asemaa tekniikan alalla. Projekti toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella, jota pitää hakea kesäkuuhun 2015 mennessä. Aiheeseen liittyviä workshoppeja ja seminaareja järjestetään syksyllä Näistä kootaan julkaisu, jota voi hyödyntää myöhemmässä edunvalvontatyössä. Projektin puitteissa Valencian yliopistosta saapuu Suomeen vieraita suunnittelemaan hakemusta ja projektin ohjelmaa. Seminaarit järjestetään Suomessa ja Valenciassa syksyllä 2015 ja Suomesta lähdetään vierailulle Valenciaan loppusyksyllä Suomessa projektin järjestelyihin osallistetaan sidosryhmiä kuten TEK ja Teekkaritytöt. Keväällä tapaamiset ja projektin suunnittelu. Syksyllä toteutetaan seminaarit. 16

23 Milja KV, SoPo Jatkuva toiminta International Student Barometer-tutkimuksen tulokset tulevat maaliskuussa 2015 (julkaisutilaisuus 17.3.). AYY on mukana tulosten julkistamisessa ja viestii esiin nousevista epäkohdista sekä Aallossa että ulospäin. AYY pyrkii vastuuttamaan Aallon puuttumaan tutkimuksesta esiin nouseviin epäkohtiin. Kv-tutoroinnin koordinointi oli kv-sektorin projektina 2014 ja sen hyviä käytäntöjä jatketaan vuonna 2015, jolloin toteutetaan myös yhteinen mainoskampanja Otaniemessä helmi-maaliskuussa yhteistyössä kiltojen kanssa sekä kehitetään AYY:n tutorointisivuja. AYY järjestää yhteisen tilaisuuden kv-tutoreille alkusyksyllä, jolloin tutoreilla on mahdollisuus tavata muita ja kerrata tutorointiin liittyvää byrokratiaa yms. Aallon kansainväliset asiat rakentuivat uudestaan palveluorganisaation uudistamisen myötä tärkeää on hahmottaa uusi rakenne ja luoda suhteet kansainvälisistä asioista vastaaviin henkilöihin. AYY pidää huolta siitä, että tieto kulkee jatkossakin AYY:lle ja että olemme mukana tärkeissä elimissä, sekä että uusi organisaatio muistaa laadullisen kansainvälistymisen tärkeyden eivätkä asiat kuten kotikansainvälistyminen ja kieliasiat tipu uuden organisaation agendalta. Kielipolitiikka on ollut agendalla muutamia vuosia apulaisoikeuskanslerille tulleiden kanteluiden vuoksi. Vuonna 2015 viedään kielipolitiikan työryhmät kunnialla loppuun ja pidetään huolta siitä, että Aalto sitoutuu edistämään opiskelijan kielellisiä oikeuksia eikä tyydy laastariratkaisuihin. Yhteydenpito ulkomaisiin ystävyysylioppilaskuntiin ja muihin sidosryhmiin Kansainvälisten opiskelijoiden yleinen edunvalvonta ja neuvonta Kv- sektorilla toimivien vapaaehtoisten tukeminen Kansainvälisten opiskelijoiden edustavuuden takaaminen edustajistovaaleissa 17

24 LIIKUNTAEDUNVALVONTA JA LIIKUNTATAPAHTUMAT Tavoite Liikuntatoimikunta on toimiva vapaaehtoisryhmä, joka tietää tavoitteensa. Liikuntatuutorointi on selkeästi koordinoitu ja eri korkeakoulujen tuutoroinnista vastaavat henkilöt tietävät yhteisen vastuujaon. Projektit 26. LIIKUNTATOIMIKUNNAN TOIMINNAN SELKEYTTÄMINEN Liikuntatoimikunta on loogisesti koottu ja säännöllisesti tapaava toimikunta, jonka tavoitteena on edistää liikuntatapahtumien tarjontaa opiskelijoille. Tavoitteet ja toiminnan suunnittelu pohditaan yhdessä koko sektorin kesken, jolloin toimintaa lähdetään kehittämään samalta viivalta. Toimikuntaan otetaan mukaan vapaaehtoisia myös muista kuin teknisen alan korkeakouluista. Toimikunnan tavoitteet selkeytetään liikuntasektorin ja liikuntapuolen vapaaehtoisten kesken tammikuussa. Liikunta (Nylén) 27. LIIKUNTATUTOROINNIN KOORDINOINTI Liikuntatutoroinnin rekrytointi ja koulutukset aikataulutetaan ajoissa. Työnjako sovitaan UO-sektorin toimijoiden kesken. Valittujen liikuntatutoreiden aktiivisuutta tuetaan koko toimikauden ajan. Rekrytointi, koulutukset ja työnjako keväällä. Tutorointi alkaa syksyllä. Liikunta (Nylén) UO-sektori, Unisport Jatkuva toiminta Vaikuttaminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintaan Yhteistyö UniSportin kanssa Vuoden Aalto-urheilijan 2015 valinta 18

25 TYÖELÄMÄ Tavoitteet Viestiä strategian mukaisesti ulospäin kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämättömästä potentiaalista ja luoda kuvaa ulkomaisista opiskelijoista ammattitaitoisena ja innokkaana työvoimana. Projektit 28. URATAPAHTUMAT KV-OPISKELIJOILLE Rohkaistaan yhteistyökumppaneita järjestämään työelämäteemaisia seminaareja ja muita tapahtumia kansainvälisille opiskelijoille. Tapahtumien teemoina voi esimerkiksi olla tarjota mahdollisuuksia verkostoitua suomalaisten yritysten edustajien kanssa, kuulla yritysten rekrytointikäytännöistä, yrityksen käynnistämisestä Suomessa ja kansainvälisten työntekijöiden uratarinoista sekä tutustua suomalaiseen työmarkkinalainsäädäntöön ja ammattiliittoihin. Kevään aikana kontaktoidaan yhteistyötahoja ja selvitetään mahdollisuuksia Milja KV, Työelämä, Yrityssuhteet 29. OSALLISTUMINEN JULKISEEN KESKUSTELUUN KANSAINVÄLISISTÄ OPISKELIJOISTA Valmistellaan teemaan sopivia kirjoituksia ja mahdollisesti videoita opiskelijoistamme ja tarjotaan niitä eri medioihin. Kartoitetaan relevantit viestintäkanavat (Aino, Aalto University magazine, Kauppalehti, Tekniikka ja Talous,?). Kevään aikana kootaan joukko hyvin integroituneita kansainvälisiä opiskelijoita, joiden tarinat luovat myönteistä kuvaa kansainvälisistä opiskelijoista kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, joka nostaa Suomen talouden nousuun. Osallistutaan julkiseen keskusteluun myös kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä rohkaistaan kansainvälisiä opiskelijoita sekä Aallon edustajia ottamaan osaa keskusteluun. Kevään aikana kerätään tarinat, laitetaan jakoon aina sopivan paikan tullen Milla KV, Viestintä 19

26 30. YHTEISTYÖYRITYSTEN INFORMOIMINEN KV-OPISKELIJOIDEN POTENTIAALISTA Toteutetaan yrityksiä varten mediakortti, johon on koottuna tietoa kansainvälisistä opiskelijoista ja vinkkejä kuinka heitä saa tavoitettua. Korttia hyödynnetään osana AYY:n yrityssuhteita ja potentiaalisille kumppaneille luodaan kuvaa kansainvälisten opiskelijoiden lahjakkaasta ja kunnianhimoisesta joukosta, jonka potentiaali odottaa hyödyntämistä. Rohkaistaan yhteistyöyrityksiä järjestämään tapahtumia myös kansainvälisille opiskelijoille. Alkukeväästä toteutetaan mediakortti, loppuvuosi jaetaan tietoa Milja KV, Yrityssuhteet Jatkuva toiminta Yhteistyön vakiinnuttaminen ammattiliittojen (TEK, SeFe, Ornamo) kanssa Opiskelijoihin ja työelämään liittyvään julkiseen keskusteluun osallistuminen Aalto yliopiston ja sen opiskelijoiden välisten työsuhteiden seuraaminen Opintojen ja työelämän yhteensovittamisen helpottaminen 20

27 KULTTUURI JA VAPAAEHTOISET Tavoitteet Ylioppilaskunnan edustamat eri kulttuurit ja tapahtumat ovat helposti lähestyttäviä kaikille opiskelijoille. AYY tarjoaa eri tavoilla osallistavia ja sitovia vapaaehtoispestejä, joista opiskelijat ovat tietoisia. Vuoden kaksi tärkeintä tapahtumaa, Manta ja Lukuvuoden avajaiset, ovat onnistuneet ja yhteisömme näköiset tapahtumat. Projektit LUKUVUODEN AVAJAISPÄIVÄ Avajaispäivän tapahtumaan osallistuu mahdollisimman moni opiskelunsa aloittava, mutta se myös tarjoaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri ihmisiin, toimijoihin ja kulttuureihin. Tapahtuman sisältötarjonta on monipuolinen. Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät yhteistyötä niin virallisen tilaisuuden kuin jatkojenkin kanssa. Viestintä tukee tapahtuman onnistumista. Tapahtuman suunnittelu alkaa tammikuussa. Konsepti muotoutuu toukokuuhun mennessä selkeäksi, jolloin käytännön järjestelyt voidaan aloittaa. Tapahtuma toteutetaan syyskuun alussa. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Uudet opiskelijat, viestintä 32. VAPAAEHTOISENA TOIMIMISEN HELPOTTAMINEN Lyhytkestoisista vapaaehtoistoimista viestitään selkeämmin. Nämä pestit koostetaan AYY:n internetsivuille ja STOP-sivustolle, jota päivittämällä ja selkeyttämällä luodaan paikka josta hakea tietoa vapaaehtoisuudesta koko vuoden ympäri. Rekrytoinnin suunnitelmallisuutta ja ajankäyttöä vuoden mittaan helpotetaan tekemällä rekrytoinnin vuosikello yhteistyössä EAY:iden ja yhdistysten kanssa. Kaikki materiaali tarjotaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Rekrytoinnin vuosikelloa aletaan laatia helmikuussa. Pääpaino on syksyn rekrytointiprosessissa, josta viestitään laajemmin kaikille kampuksille ja kaikkien alojen opiskelijoille. STOP-sivuston muutokset tehdään syyskuun alkuun mennessä. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Viestintä

28 33. OPISKELIJOIDEN TUTUSTUTTAMINEN AALLON OPISKELIJAKULTTUUREIHIN KY:n ja TOKYO:n hallituksille ja tärkeimmille toimijoille järjestetään koulutuspäivä Otaniemen kulttuuriin ja kiltoihin. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestämisessä sekä uusien että olemassaolevien tapahtumien kanssa ja tiedotetaan toimijoiden kesken tapahtumista päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Jälkimmäistä voidaan edistää AYY:n kulttuurin ylläpitämällä yksinkertaisella tapahtumakalenterilla. Tutustumista edistävät poikkitieteelliset kokoavat toimikunnat, joissa etenkin BIZin ja ARTSin opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää. Jäsenten valikoitumista tehdään tarkoituksenmukaisesti ja yhteistyössä KY:n ja TOKYO:n kanssa, jolloin toimikunnan jäsenten mukanaolo on luontevaa ja tavoitteellista. Yhteinen kulttuurikalenteri laaditaan helmikuussa, jolloin myös pohditaan Kulttuurin Kunkut -tapaamisessa yhteistapahtumien järjestämistä. Koulutuspäivä KY:lle ja TOKYO:lle järjestetään huhti-toukokuussa. Kulttuuri ja vapaaehtoiset 22

29 KAMPUSKEHITYS Tavoite Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat opiskelija-asumisen lisääminen erityisesti Otaniemessä ja sen lähialueilla. Uusien rakennuskohteiden kaavoittamisen lisäksi edistetään jo aiemmin päätettyjen asuntohankkeiden pikaista rakentamista. Kampuskehittämistä tehdään monella eri rintamalla. Tavoitteena on jakaa tätä työtä tarkoituksenmukaisiin sektoreihin aiheesta riippuen, ja jalkauttaa vaikuttamistyötä siten, että mukaan saadaan mahdollisimman laaja edustus ylioppilaskunnan jäsenistä ja yhdistyksistä. Samalla ylioppilaskunta näyttäytyy yhteistyötahoille uskottavana ja aktiivisena vaikuttajana Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä. Vaikutustyössä ei myöskään unohdeta Arabian, Töölön ja Mikkelin kampuksia. Kampuskehittämisestä on tehtävä käyttäjälähtöistä siten, että tiloja ja toimintoja käyttävät opiskelijat voivat itse vaikuttaa niiden kehittämiseen. Tätä tavoitetta tukee uuden tiedon kerääminen esimerkiksi kampusalueen ulkoalueiden ja palveluiden puutteista ja tarpeista. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan tehdä konkreettisia parannuksia alueen käytettävyyteen. Tietoa kerätään myös opiskelijoiden arjesta, liikkumisesta ja asumisesta, jotta kuntavaikuttamisen tueksi saadaan tuoretta ja tarpeellista tietoa. Vuoden päästä yliopiston tilat ovat laajalti opiskelijoiden käytössä myös vapaa-ajan toimintaa varten. Opiskelijoilla on opiskelutiloihin 24/7 pääsy. Projektit 34. AYY:N KAMPUSKEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ Perustetaan ylioppilaskunnan alainen kampuskehityksen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on kartoittaa eri kampuskehittämisen projekteja, ja toteuttaa niitä erillisten projektiryhmien ja opiskelijatöiden avulla. Ohjausryhmä edistää ylioppilaskunnan yhteistä visiota kampusalueiden kehittämisestä. Helmikuu: ohjausryhmän koollekutsuminen ja ryhmän järjestäytyminen; kevät: neuvottelut yhteistyötahojen kanssa loppuun. Santeri, Johanna, Laura 35. KAMPUSEDUNVALVONTA YHDISTYKSISSÄ AYY tuo yhdistysten kampustoimijat yhteen jakamaan tietoa sekä ajatuksia kampuksen tiloista ja sitä kautta kannustetaan opiskelijalähtöisten projektien tekemiseen. Herätellään keskustelua ja kerätään ideoita yliopiston opiskelutilojen, kuten hubien, jatkokehittämisestä ja lisäämisestä. koko vuosi 23

30 Heikki P 36. VARMISTETAAN OPISKELIJAEDUSTUS YLIOPISTON KAMPUSEDUNVALVONNALLISISSA TYÖRYHMISSÄ Kampusta kehitetään yliopiston tasolla useassa eri työryhmässä. Kaikkiin ohjausryhmiin toivotaan opiskelijaedustusta, jonka organisoinnista vastaa AYY. Alkukevät Santeri, Ohjausryhmä 37. KAMPUSALUEEN ULKOTILOJEN KEHITTÄMINEN Kartoitetaan erilaisia konkreettisesti ulkotilojen käyttöä parantavia projekteja, joita edistetään ohjausryhmän avulla. Kevät: ulkotilojen kartoitus; loppuvuosi: suunnitelmia toteutetaan kartoituksesta saatujen tulosten perusteella. Santeri, Ohjausryhmä, kyläsenaatti 38. OTANIEMEN PALVELUTARJONNAN KARTOITUS JA TIEKARTTA Kartoitetaan Otaniemen kaupallisten palveluiden tarjonta ja kysyntä sekä tulevaisuudessa näkyvät muutokset. Selvitetään erilaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan kasvattamiseen ja pyritään saamaan selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan Otaniemen palveluita on kehitettävä erityisesti opiskelijanäkemys huomioon ottaen. Otaniemen alueen kehityksen aikataulu huomioidaan kartoituksessa. Taustamateriaalina käytetään aikaisemmin tehtyjä kurssitöitä sekä muiden toimijoiden toteuttamia kartoituksia aiheesta. Taustamateriaalien ja uuden kerättävän tiedon perusteella rakennetaan tiekartta, jota hyödynnetään kampuskehityksen työvälineenä. Koko vuosi, projekti käynnistyy heti alkuvuodesta materiaalin keräämisellä ja mahdollisella kurssityöllä, viimeistely ja koonti syksyllä Anni, Johanna mukana, Santeri, Kampuskehityksen ohjausryhmä 24

31 VARMISTETAAN RAKENNUSPAIKAT VÄHINTÄÄN 500 UUDELLE OPISKELIJA- ASUNNOLLE Aalto-yliopiston pääkampus tulee sijoittumaan Otaniemeen, ja Espoon kaupunki on linjannut, että alueelle sijoitetaan 2500 uutta opiskelija-asuntoa. AYY vaikuttaa siihen, että kaavat hyväksytään ja asuntokohteiden rakentaminen tapahtuu AYY:n kampusvision mukaisesti ja se aloitetaan mahdollisimman pian. Otakaaren sisäkaaren ja Servinniemen kaavahankkeita edistetään samanaikaisesti Aalto Villagen, Tuuliniityn puukerrostalohankkeen ja Saukonlaiturin opiskelija-asuinrakennuksen kanssa. Samalla seurataan aktiivisesti muita mahdollisia opiskelija-asuntohankkeita. Koko vuosi, painotus keväällä. Santeri, Laura, Esa, Hannes 40. OPISKELIJOIDEN KAUPUNKI -TUTKIMUSHANKE Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen hankkeen tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi hankkeessa kerätään ja tuotetaan ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa on mukana AYY:n lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Svenska Handelshögskolans Studentkår sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. AYY hyödyntää hankkeen tuloksia seuraavien kuntavaalien tavoitteiden asettelussa sekä vaikuttamistyössä. helmi-maaliskuu: varainhankinta; kevät: tutkimuksen toteutus; loka-marraskuu: tutkimustulosten valmistuminen Laura ja Santeri 41. RYHMÄTYÖTILAT JA RUOKALAT OPISKELIJOIDEN VARATTAVIKSI Tilojen varaaminen yliopistolta esimerkiksi ryhmätyöskentelyä ja kokouksia varten onnistuu helposti, eikä opiskelijoiden tarvitse maksaa siitä. Jatkossa opiskelijat voivat varata samalla prosessilla myös aula- ja ravintolatiloja esimerkiksi musiikkiharrastuksia tai juhlia varten. tammi-maaliskuu Heikki P, Johanna

32 42. YHDISTYSTILOJA YLIOPISTOLTA Kampuskehityksen ohjausryhmä kartoittaa erilaisia yhdistystilakäyttöön soveltuvia tiloja yliopiston kiinteistöistä. Yliopisto tukee Aalto-yhteisön aktiivista järjestötoimintaa antamalla omia tilojaan ainejärjestöjen lisäksi myös muille yhdistyksille.. kevät Heikki P, Johanna 43. AALLON KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA TILOJEN KÄYTÖN 24/7 Mietitään Aallon kanssa yhteistyössä ratkaisuja siihen, että opiskelijat voisivat käyttää erilaisia tiloja ympäri vuorokauden. Koko vuosi Heikki, Johanna, Jatkuva toiminta Jätkäsaaren saukonlaiturin opiskelija-asuntolan rakentaminen Seurataan seudun joukkoliikenne-kehitystä ja tuodaan esiin opiskelijanäkökulmaa Aalto village hankkeen edistäminen Tapiolan puisen opiskelija-asuintalon kannattavuuden selvittäminen 26

33 TILAT Tavoite AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja. Kertavuokrattavien tilojen laatua parannetaan määrätietoisesti. Projektit 44. LISÄÄ YHDISTYSTILOJA Teekkarikylän nykyisiä tiloja muutetaan yhdistyskäyttöön sekä varastoiksi että kerhohuoneiksi. Tilat jaetaan hakukierrosten kautta. koko vuosi Heikki P, Johanna, Eino 45. SERVIN MÖKIN TILAT OTETAAN HYÖTYKÄYTTÖÖN Seurakunnan lähdettyä tiloistaan on Servin mökissä tällä hetkellä tyhjää tilaa. Mietitään tilan järkevä jatkokäyttö yhdistyksille ja jäsenille. Kevät Heikki P, Johanna 46. ENTISEN AATE:EN TILAN KÄYTÖN RATKAISEMINEN Suunnitellaan AATE:lta vapautuneen tilan käyttö JMT1:ssä. Tehdään tilaan tarvittavat muokkaukset ja aloitetaan tilan vuokraus kertavuokrattavana tilana. koko vuosi Heikki P, Johanna, Eino, OUBS ry 27

34 47. KESKUSTOIMISTON ULKOALUEIDEN KEHITYS Keton ulkoalueiden suunnittelu ja toteutus jäi kesken vuonna Viedään projekti loppuun ja parannetaan Keton ympäristön viihtyvyyttä ja Keton näkyvyyttä kampuksella. kevät: suunnittelu, kesä-syksy: toteutus Heikki P., Hannes, Esa, Johanna Jatkuva toiminta Tyhjien yhdistystilojen jakokierrokset ja pisteytyksen tarkistus Tilojen kehitystyö ja tilatoimikunnan toiminta Kampuksen opiskelijaravintolatarpeen seuraaminen (jatkuu vuodelta 2014) 28

35 ASUMINEN Tavoite AYY tarjoaa jäsenilleen viihtyisiä asuntoja. Jatkuva toiminta Tuetaan, mahdollistetaan ja kehitetään asumisdemokratiaa. Vaikutetaan HOASiin ja seurataan tarkasti vuoden aikana toteutuvaa HOASin järjestelmäuudistusta. Toimitaan ylioppilaskunnan kosketuspintana asukkaiden suuntaan, kun näillä on jotain tavallista erikoisempia tai laajamittaisempia huolia tai kehitysideoita AYY:lle asumiseen liittyen. 29

36 JÄRJESTÖT Tavoite Toiminta-avustukset jaetaan uudella TAHLO-järjestelmällä. TAHLO jalkautetaan yhdistysten ja AYY:n toimiston käyttöön. Projektit 48. UUDEN YHDISTYSREKISTERIN KÄYTTÖÖNOTTO Viedään yhdistystietokantaprojekti maaliin asti ja jalkautetaan se yhdistysten käyttöön. Jaetaan yhdistysten toiminta-avustukset tietokannan avulla käyttäen vuonna 2014 laadittua pisteytysmallia. Kevät Järjestösektori Jatkuva toiminta Neuvotaan yhdistyksiä niiden kohtaamissa ongelmissa, kuten sääntöjentulkinnassa ja kokoustekniikassa. Pidetään AYY:n yhdistysrekisteri ajantasalla hyväksymällä mukaan yhdistysohjesäännön ehdot. täyttivät yhdistykset jotka hakevat paikkaa sekä aika ajoin poistamalla toimintansa lopettaneet yhdistykset. Järjestetään yhdistyskoulutus uusille yhdistystoimijoille vuoden lopussa. Kootaan ja lähetetään viikoittain yhdistystiedote yhdistyksiä koskevista uutisista. Osallistutaan TTER:n toimintaan ja autetaan sen viestinnässä. 30

37 VIESTINTÄ Tavoitteet Kaikki AYY:n jäsenet kokevat AYY:n viestinnän omakseen ja löytävät sieltä itseään koskevat ja kiinnostavat aiheet. Eduskuntavaaliehdokkaat ottavat AYY:n teemat omikseen. AYY huolehtii, että opiskelijat tietävät vaalien ajankohdasta ja olemassa olosta. Edustajistovaalien äänestysprosentti nousee 40 prosenttiin koko AYY:ssä. Opiskelijat ovat tietoisia AYY:n eduskuntavaalitavoitteista ja tietävät, ketkä eduskuntavaaliehdokkaista kannattavat niitä. Projektit 49. YLEISESITE AYY:STÄ Luodaan helppolukuinen esite, joka sisältää oleelliset tiedot AYY:n toiminnasta. Esitettä käytetään AYY:n esittelyyn ulkopuolisille vierailijoille ja yrityksille. Esitteestä tehdään myös englannin- ja ruotsinkielinen versio. Alkukevät Anni Viestintä ja yrityssuhteet 50. Eduskuntavaalit Eduskuntavaaliehdokkaat ottavat AYY:n teemat omikseen. AYY huolehtii, että opiskelijat tietävät vaalien ajankohdasta ja olemassaolosta. Opiskelijat ovat tietoisia AYY:n eduskuntavaalitavoitteista ja tietävät, ketkä ehdokkaat kannattavat niitä. Eduskuntavaali-projektia on avattu enemmän Pääsektorin projektikuvauksissa. Kevät Henna Viestintä, pääsektori, edusektori, hallitus 31

38 51. KAMPUSMUUTOSTA VIESTIMINEN (OTAKYLTERI) Pidetään jäsenistö ajan tasalla kylterikandien muuton vaiheista ja tilanteesta ja huolehditaan kampusmuuton käytännön viestinnästä. Projekti on avattu yksityiskohtaisemmin Uudet opiskelijat -sektorin alla. Koko vuosi, huipentuu muuttoon syksyn alussa Henna Viestintä, Uudet opiskelijat, KY 52. AALLON VIESTINTÄKANAVIEN KEHITTÄMINEN (OHJAUSRYHMÄ) Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti. Perustetaan viestinnän ohjausryhmä, johon kuuluu Aallon ja AYY:n edustajia sekä opiskelijajäseniä. Ohjausryhmä valmistelee toimeksiannon PDP-kurssille Aallon viestintäkanavien kehittämisestä. Projektin toteuttamisesta on sovittu raamisopimuksessa. Perustetaan ryhmä alkuvuodesta, toimeksianto kurssille kesällä, kehittely ja kurssi alkavat syksyllä, valmiiksi 2016 Anni Viestintä, Aallon viestintä Jatkuva toiminta Kootaan ja lähetään viikottain viikko- ja yhdistystiedotteet, joihin kootaan jäsenistöä ja yhdistyksiä kiinnostavia ja koskettavia uutisia. Laaditaan ja painetaan vuosikertomus. Laaditaan jäsenistön käyttöön lukuvuosikalenteri, joka julkaistaan lukuvuoden alkaessa. Tehdään virallisia tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan AYY:n linjojen mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja ylläpidetään AYY:n näkyvyyttä. Tavataan säännöllisesti sektorin kesken keskinäisen viestinnän toimivuuden varmistamiseksi. Viestitään oikeusprosessista. 32

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

HaO-kuulumiset. Sektorit

HaO-kuulumiset. Sektorit HaO-kuulumiset Sektorit Pääsektori Ferm & Koponen Omaisuuskiistan pääkäsittely hovissa ohi ja nyt odotetaan päätöstä (4.) Kunniavaltuuskunnan jäsenten profiileja ja henkilöitä mietitään (5.) Rahastoselvittelyä

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen kaupallisten

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN Tilanne tällä hetkellä Käytännöissä paljon eroja koulujen välillä Kv-tutoreita tekniikan puolella liian vähän. Tutorrekrytointi haasteellista myös ARTSissa Tutoriksi päätyy

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/ Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 AYYE-kokous 8/2010 10.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18 YhteinenKampus - tai jotain sinne päin 1/18 Lyhenteet AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta EAY EA-yhdistykset/Erityisaseman yhdistykset ARTS Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aura AYY:n yrityssuhdejaosto

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Seinäjoki 20.4.2012 Liikuntatuutorointi (synty) www.opiskelijaliikunta.fi

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ KÄSITTELY EDUSTAJISTOSSA TOIMEENPANO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDENSOPEUTTAMISSSUUNNITELMA STRATEGIATYÖ VIESTINTÄ VALTAKUNNALLINEN YO-KUNTIEN TES PALVELUKARTOITUS

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä Tukea viestintääsi Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY auttaa sinua tavoittaa muut yhdistykset ja aaltolaiset Viikkotiedote Yhdistystiedote Erityiset-lista Facebook AYY

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot