AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015"

Transkriptio

1 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

2 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet on hallitusohjelmassa purettu projektitasolle, eli ohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Hallitusohjelma rakentuu sektoreittain, eli hallituksen jäsenet ovat yhdessä sektorinsa työntekijöiden kanssa kirjoittaneet oman sektorinsa kirjaukset. Sektorikohtaiset osiot on rakennettu seuraavasti: Sektori Tavoitteet Projektit o o o o Jatkuva toiminta Dokumentti on pitkä, joten sitä lukiessa kannattaa käyttää sisällysluetteloa ja sen linkityksiä.

3 SISÄLMYKSET Vuoden suuret yhteiset projektit Eduskuntavaalikampanja Edustajistovaalit Mantan lakitus... 2 Pääsektori... 3 Tavoitteet... 3 Projektit Omaisuuskiistan käsittely ja viestintä Kunniavaltuuskunnan perustaminen Rahastojen käyttötarkoitus ja säännöt Keton edunvalvojien ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö... 4 Koulutuspolitiikka... 5 Tavoitteet... 5 Projektit Opetuksen kehittämishankkeiden tukeminen ja seuranta Akateemisen kulttuurin määrittely Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutuksen parantaminen Opiskeluinnovaatioraha Tulevaisuuden yliopisto Päihdeohjelma (yhteistyössä sopon kanssa)... 7 Jatkuva toiminta... 7 Sosiaalipolitiikka... 9 Tavoitteet... 9 Projektit Perhe on paras AYY:n toimeentulolinjapaperin muutos opintotuen asumislisän osalta Opiskelijan mielipaikka-projekti AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen Jatkuva toiminta Uudet opiskelijat Tavoitteet... 12

4 Projektit Tutortoiminta a. Otaniemi tutuksi kylteritutoreille b. ISOt <3 kylteritutorit c. Tutori- ja ISOrekrytointien aikataulujen yhdenmukaistaminen Uusien opiskelijoiden oppaisiin tervehdykset eri kulttuureista Uusien opiskelijoiden yhteisen kyselyn tulosten tarkastelu Ylioppilaskunnan toiminnan esitteleminen uusille opiskelijoille Jatkuva toiminta Kansainväliset asiat Tavoite Projektit Monikulttuurinen opetus, video Hyvän monikulttuurisen OPETUKSEN VINKKIKOKOELMA Moniuskontoinen tila Naiset tekniikan alalla Jatkuva toiminta Liikuntaedunvalvonta ja liikuntatapahtumat Tavoite Liikuntatoimikunta on toimiva vapaaehtoisryhmä, joka tietää tavoitteensa Liikuntatuutorointi on selkeästi koordinoitu ja eri korkeakoulujen tuutoroinnista vastaavat henkilöt tietävät yhteisen vastuujaon Projektit Liikuntatoimikunnan toiminnan selkeyttäminen LIIKUNTATUTOROINNIN KOORDINOINTI Jatkuva toiminta Työelämä Tavoitteet Projektit Uratapahtumat kv-opiskelijoille Osallistuminen julkiseen keskusteluun kansainvälisistä opiskelijoista Yhteistyöyritysten informoiminen kv-opiskelijoiden potentiaalista... 20

5 Jatkuva toiminta Kulttuuri ja vapaaehtoiset Tavoitteet Projektit Lukuvuoden avajaispäivä Vapaaehtoisena toimimisen helpottaminen Opiskelijoiden tutustuttaminen Aallon opiskelijakulttuureihin Kampuskehitys Tavoite Projektit AYY:n Kampuskehittämisen ohjausryhmä Kampusedunvalvonta yhdistyksissä Varmistetaan opiskelijaedustus yliopiston kampusedunvalvonnallisissa työryhmissä Kampusalueen ulkotilojen kehittäminen Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Varmistetaan rakennuspaikat vähintään 500 uudelle opiskelija-asunnolle Opiskelijoiden kaupunki -tutkimushanke Ryhmätyötilat ja ruokalat opiskelijoiden varattaviksi Yhdistystiloja yliopistolta Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/ Jatkuva toiminta Tilat Tavoite Projektit Lisää yhdistystiloja Servin mökin tilat otetaan hyötykäyttöön Entisen AATE:en tilan käytön ratkaiseminen Keskustoimiston ulkoalueiden kehitys Jatkuva toiminta Asuminen Tavoite Jatkuva toiminta... 29

6 Järjestöt Tavoite Projektit Uuden yhdistysrekisterin käyttöönotto Jatkuva toiminta Viestintä Tavoitteet Projektit Yleisesite AYY:stä Eduskuntavaalit Kampusmuutosta viestiminen (OtaKylteri) Aallon viestintäkanavien kehittäminen (ohjausryhmä) Jatkuva toiminta Yrityssuhteet Tavoitteet Projektit Yrityssuhdeneuvoston tulevaisuuden suunnittelu Tsinghua- yhteistyön omavaraisuus AYY:n ja Aallon Yhteinen yritysyhteistyö Jatkuva toiminta... 35

7 VUODEN SUURET YHTEISET PROJEKTIT 1. EDUSKUNTAVAALIKAMPANJA Suunnitellaan ja toteutetaan vaalikampanja, jolla ajetaan AYY:lle tärkeitä asioita kevään eduskuntavaaleissa. Vaikutetaan AYY:n erilaisiin sidosryhmiin, järjestetään tavoitetta tukevia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä viestitään tehokkaasti niin jäsenistölle kuin ylioppilaskunnan ulkopuolellekin. Suunittelussa ja toteutuksessa huomioidaan, että AYY:n vaalitavoitteet ovat kahtalaiset. Ensinnäkin kampanjoidaan pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotilanteen parantamisen puolesta. Tämän AYY:n oman vaalitavoitteen haarukoiminen ja tarkentaminen on kevättalven keskeisiä asioita: on päätettävä, mitkä asiat valitaan kampanjan ydinviesteiksi, kartoitettava sidosryhmät, joiden intressit ovat samansuuntaiset kuin AYY:llä sekä suunniteltava konkreettinen ohjelma tavoitteen ajamiseksi. Toisekseen, AYY tukee SYL:n liittokokouksessa määriteltyjä vaalitavoitteita. Liittokokouksessa vahvistetut SYL:n vaalitavoitteet ovat otsikkotasolla seuraavat: 1. Turvataan YTHS:n rahoituspohjan vakaus ja palveluiden saatavuus 2. Opiskelijan riittävä toimeentulo nyt ja tulevaisuudessa 3. Maksuton ja laadukas koulutus 4. Vauhtia korkeakoulukentän rakenteelliseen kehittämiseen AYY priorisoi SYL:n vaalitavoitteet omasta näkökulmastaan ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta käytettävien resurssien puitteissa. Tammi-helmikuu: o Vaalitavoitteiden kirkastaminen, konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja sidosryhmävaikuttamisen aloittaminen (HYY, PK-seudun opiskelijat ja Espoon kaupunki) Maalis-huhtikuu: o Sidosryhmävaikuttaminen, ehdokaskontaktointi, vaalipaneeli ja muut mahdolliset tapahtumat ja vaalit Huhti-toukokuu: o SYL:n tukeminen hallitusneuvotteluiden aikana säätytalolla Pääsektori (Koponen) Hallitus, Laura Keski-Hakuni, Lotta Aarikka, Elias Laitinen, Esa Markkanen, Viestintä 1

8 2. EDUSTAJISTOVAALIT AYY:n piirissä käydään aktiiviset edustajistovaalit, joissa on paljon ehdokkaita. Huolehditaan, että vaalit kuuluvat ja näkyvät jäsenistölle sekä varmistetaan 40 % äänestysprosentti monipuolisella yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Valmistelua keväällä, vaalit loppusyksyllä Henna ja Anni Viestintä, kv, hallintopäällikkö, edustajistoryhmät, keskusvaalilautakunta, erityisasemayhdistykset 3. MANTAN LAKITUS Tapahtumanäkökulma Tapahtumaan pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa perinteiseen tapahtumaan, ja ideoita tähän haetaan kyselyn avulla yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta. Hyvin viestittyä ja näkyvää tapahtumaa hyödynnetään myös edunvalvonta-aiheisen viestin tuomisessa julkisuuteen. Tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan ryhmällä, jossa ovat edustettuna kulttuuri ja vapaaehtoiset, yrityssuhteet sekä viestintä. Viestintänäkökulma Mantan lakitus näkyy mediassa läpi Suomen AYY:n haluamalla kärjellä. Opiskelijat osallistuvat sankoin joukoin Mantan lakituksen ympärille kehiteltyyn ohjelmaan. Mantan lakitus -projektia on avattu tarkemmin Kulttuurin ja yrityssuhteiden hallitusohjelmakirjauksissa. Yrityssuhdenäkökulma Luodaan taloudelliset puitteet Mantan lakituksen onnistuneelle järjestämiselle. Yritysyhteistyö tukee koko projektin onnistumista. Tapahtuman suunnittelu alkaa ideointikyselyllä tammikuussa ja järjestäjätahojen tapaamisella helmikuussa. Viestintä aiheesta aloitetaan pian tämän jälkeen. Tapahtuma toteutetaan 30. huhtikuuta. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Viestintä, yrityssuhteet 2

9 PÄÄSEKTORI Tavoitteet Kampanjoidaan eduskuntavaaleissa ensinnäkin pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotilanteen parantamiseksi ja toisekseen SYL:n vaalitavoitteiden puolesta. Valmistaudutaan omaisuuskiistan hovioikeskäsittelyyn sekä viestitään tilanteen etenemisestä läpinäkyvästi ja ajantasaisesti. Jatketaan yhteisten tavoitteiden löytämistä Aalto-yliopiston kanssa, sekä kehitetään raamisopimusprosessia. Valmistellaan edustajistolle esitys kunniavaltuuskunnan perustamisesta ja käynnistetään sen toiminta. Käydään läpi kaikki AYY:lla käytössä olevat rahastot ja selvitetään, kannattaako ja onko mahdollista tehdä niihin sääntömuutoksia, jotta ne vastaisivat paremmin nykypäivää. Erityisesti pyritään saamaan nyt käytössä olemattomat rahastot parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Tiivistetään yhteydenpitoa hallinnon ja muiden opiskelijaedustajien kanssa. Projektit 4. OMAISUUSKIISTAN KÄSITTELY JA VIESTINTÄ Alkuvuodesta 2011 vireille pantu käräjäoikeusprosessi tuli päätökseen vuoden 2014 toukokuussa, kun käräjäoikeus päätti hylätä AYY:n kanteen. Oikeudellisen arvion perusteella, harkinnan ja keskustelun jälkeen AYY:n edustajiston ja hallituksen enemmistö koki, että on perusteita hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen hovioikeudelta ja että tämä on AYY:n edun mukaista. Hovioikeudelle toimitettiin valitus kesäkuun loppuun mennessä. Vuonna 2015 ylläpidetään omaisuuskiistan facebook-sivustoa, sekä valmistellaan ja viestitään asian etenemisestä jäsenistölle. Oikeudenkäyntiaineistot julkistetaan mahdollisimman nopeasti AYY:n nettisivuilla. Hovioikeuden käsittely huhtikuussa. Päätös ja sen käsittely ja viestintä syksyllä. Pääsektori (Ferm) Hallitus 3

10 5. KUNNIAVALTUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Kunniavaltuuskunta mainitaan AYY:n perussäännöissä ja hallinto- ja talousohjesäännössä, mutta sellaista ei vielä ole perustettu. Vuonna 2014 aloitettiin kunniavaltuuskunnan perustaminen tutustumalla erilaisten kunniavaltuuskunta- ja neuvottelukuntamallien hyviin ja huonoihin puoliin sekä laatimalla luonnos kunniavaltuuskunnan työjärjestykseksi. Luonnos palautettiin valmisteluun edustajistossa. Tänä vuonna jatketaan vuoden 2014 luonnoksen pohjalta kunniavaltuuskunnan työjärjestyksen tekoa. Kun työjärjestys on saatu edustajistossa hyväksyttyä, jatketaan potentiaalisten jäsenten kartoitusta. Maalis-toukokuu kunniavaltuuskunnan työjärjestyksen tekeminen ja hyväksyttäminen edustajistossa. Toukoelokuun aikana tehdään potentiaalisten jäsenten kartoitusta. Loppuvuodesta nimitetään kunniavaltuuskunta Pääsektori (Ferm) 6. RAHASTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA SÄÄNNÖT AYY:n alaisuudessa hallinnoidaan lukuisia rahastoja, joiden taustat ovat hyvin moninaiset. Rahastoista jaetaan tällä hetkellä opinto-, yhteisö- ja vaihtostipendejä. Viime vuonna on aloitettu selvitystyö siitä, miten rahastoja voitaisiin parhalla mahdollisella tavalla käyttää AYY:n jäsenistön hyödyksi. Tänä vuonna työtä jatketaan, ja rahastojen sääntöjä päivitetään tarvittaessa ja voitaessa vastaamaan nykypäivää sekä lahjoittajatahojen tahtoa ja tarkoitusta. Kesä/syksy Pääsektori (Koponen) Saana Rossi 7. KETON EDUNVALVOJIEN JA HALLINNON SEKÄ MUIDEN OPISKELIJAEDUSTAJIEN YHTEISTYÖ AYY:n piirissä toimii hallinnon opiskelijaedustajien lisäksi muita opiskelijaedustajia, esimerkiksi ravintolatoimikunnassa ja opintotukilautakunnassa. Yhteydenpitoa näihin henkilöihin on tarkoituksena kehittää vuoden 2015 aikana. Suunnitellaan ja toteutetaan seuraavat: Kartoitetaan nykyinen toiminnan taso sekä opiskelijaedustajien tarpeet Systematisoidaan hyvien toimintamallien leviäminen opiskelijaedustajien kesken 4

11 Kevät ja alkusyksy Pääsektori (Koponen) Saana Rossi, Lotta Aarikka, Elias Laitinen, kopo, opintoneuvosto ja edujory KOULUTUSPOLITIIKKA Tavoitteet Koulutuspoliittisen sektorin tavoitteena on huolehtia siitä, että opiskelijoiden etu huomioidaan niin opetuksen kehittämisessä, yliopiston hallinnossa kuin kansallisen tason päätöksenteossa. Akateemista kulttuuria pyritään kehittämään yliopistoyhteisön vuorovaikutuksen parantamiseksi ja vastakkainasettelun vähentämiseksi. Opintoja Aallossa pyritään sujuvoittamaan ilman, että niiden laadusta tarvitsee tinkiä muun muassa kehittämällä kesäopetusta. Opiskelijavaikuttajien keskinäistä yhteistyötä tiivistetään ja vaikuttamismahdollisuuksia avataan koko opiskelijayhteisölle. Projektit 8. OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TUKEMINEN JA SEURANTA Aallolla on useita keskeneräisiä opetuksen kehittämishankkeita, kuten kesäopetuksen lisääminen, korkeakoulujen tenttikäytäntöjen yhtenäistäminen, sähköisen tenttimisen mahdollistaminen sekä MOOCkurssien kehittäminen ja hyödyntäminen. Nämä projektit priorisoidaan, ja sen jälkeen luodaan yhdessä yliopiston kanssa mittarit, joilla seurataan hankkeiden edistymistä, ja projektien työstämiseen osallistutaan aina kun se on tarpeellista. Kevät: Projektien priorisointi kopo-toimijoiden kanssa (edujory, opintoneuvosto), mittareiden luominen, valmistelutyöhön osallistuminen Syksy: Jatkotyöstö, jalkauttaminen ja seuranta Saana : Kopo 9. AKATEEMISEN KULTTUURIN MÄÄRITTELY Tarkastellaan Opiskelijabarometri-kysymyspatteristoa sen kannalta, mitkä kysymykset ilmentävät akateemista kulttuuria. Määritetään tämän pohjalta akateemisen kulttuurin käsite pohjaksi jatkotyölle aiheen parissa. 5

12 Julkaistaan aiheesta katsaus elokuussa 2015 Joonas Lotta, Otus 10. OPISKELIJOIDEN JA HENKILÖKUNNAN VUOROVAIKUTUKSEN PARANTAMINEN Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen projektisuunnitelman kohdassa 2 Enemmän välitöntä vuorovaikutusta todetaan: Projektin yhteydessä kartoitetaan Aallon korkeakoulujen vuorovaikutusta edistävät käytännöt ja tehdään selkeät korkeakoulukohtaiset toimintasuunnitelmat opettajien ja opiskelijoiden kanssakäymisen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Korkeakoulukohtaiset toimintasuunnitelmat kattavat muodolliset kohtaamiset (opetustilanne, opinnäytetyön ohjaus, vastaanottoajat, opettajatutoroinnin tavoitteet) ja epämuodolliset kohtaamiset (järjestetty epämuodollinen yhdessäolo, kommunikaatiokulttuuri arkielämän kohtaamisissa yliopistoyhteisössä). Lähdetään toteuttamaan Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen tätä osiota osana akateemisen kulttuurin kehittämistä. Jos korkeakoulukohtaisten suunnitelmien laatiminen etenee, niin tämän tuloksia voidaan hyödyntää niiden laatimisessa. Kandipalautteeseen ja ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kerättävään palautteeseen perustuvat mittarit on tarkemmin määritelty Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen projektisuunnitelmassa. Käytäntöjen kerääminen ja mahdolliset workshopit keväällä Korkeakoulukohtaisten suunnitelmien laatiminen ja implementoinnin aloittaminen syksyllä Joonas Elias, Lotta, Edujory, Vararehtori Eloranta, opetuksesta vastaavat varadekaanit. Vuorovaikutushankkeiden parissa työskentelevät, esim. TASO-verkosto. 11. OPISKELUINNOVAATIORAHA Raamisopimusprojektin mukaisesti Aalto jakaa rahaa oppimisinnovaatiohin. Vuonna 2015 valmistellaan myöntökriteerit ja -prosessi ja syksyllä käynnistetään tiedotus. kevätlukukausi (kriteeristö ja myöntötapa), syyslukukausi (viestintä ja myöntöjen käynnistäminen) 6

13 Lotta Kopo, viestintä 12. TULEVAISUUDEN YLIOPISTO Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta on mukana Tulevaisuuden yliopisto -hankkeessa teemalla opiskelijoiden hyvinvointi. Keväällä tehdään yliopiston johdolla kirjallisuuskatsaus olemassa olevista hyvinvoinnin tutkimuksista ja päätetään, toteutetaanko myöhemmin yhdessä koko yliopiston laajuinen opiskelijoiden hyvinvointiselvitys. Koko vuosi 2015 Lotta Kopo & sopo 13. PÄIHDEOHJELMA (YHTEISTYÖSSÄ SOPON KANSSA) UNIFI:n asettama työryhmä tuotti syksyllä 2014 ensimmäisen luonnoksen valtakunnalliseksi päihdeohjelmaksi ja ylioppilaskunnat saivat kommentoida sitä lokakuussa. Ajatuksena oli laatia sellainen pohja päihdeohjelmalle, että yliopistot voisivat ottaa sen käyttöön pienin muutoksin tai jopa sellaisenaan. Vuonna 2015 AYY:n koposektori huolehtii, että Aallon tarpeisiin räätälöity opiskelijoiden päihdeohjelma toteutuu niin, ettei opiskelijoiden oikeusturva vaarannu. Koko vuosi 2015 Laura Kopo, sopo Jatkuva toiminta CODE OF CONDUCT JA SEN IMPLEMENTOINTI Vuonna 2014 yliopisto on valmistellut värikkäin vaihein Code of Conduct -nimistä asiakirjaa, jonka on tarkoitus toimia yliopiston käytöskoodistona. Code of conductin lisäksi yliopisto on yhdessä ylioppilaskunnan kanssa työstänyt myös ohjeistusta opetuksen häiriötilanteisiin. Näiden kahden ohjeen lopputyöstöä jatketaan ja niiden implementointia valvotaan vuonna

14 SERVICE DEVELOPMENT PROGRAMME, YLIOPISTON PALVELUORGANISAATIORAKENTEEN MUUTOS JA JÄLKIHOITO Vuonna 2014 käytyjen yliopiston hallinto- ja tukihenkilökunnan yt-neuvottelut ja sitä seuranneet organisaatiouudistukset vaikuttavat myös opiskelijoiden elämään. Vuoden 2015 puolella ylioppilaskunta tarkastelee uuden organisaatiorakenteen toimivuutta ja opiskelijoiden palvelutarjonnan kattavuutta ja tavoitettavuutta yhdessä yliopiston kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta huolehtii osaltaan, että kivulias ja raskas prosessi jälkihoidetaan hyvin. Huomioidaan tässä Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen kohdan 3 Oppimisen tueksi tarkoitettujen palveluiden (Aalto Learning Services, LeS) tunnettuus ja lähestyttävyys tavoitteet ja mittarit opiskelijapalveluiden uudistamiseksi. ISOT TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSET OTM JA AVLE Aalto-yliopistolla on käynnissä kaksi isoa tietojärjestelmiin liittyvää hanketta: Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisaatio (OTM) ja Aalto Virtual Learning Enviroment (AVLE). Toteutuessaan OTM korvaisi Oodin opiskelijarekisteri ja -hallintojärjestelmänä. AVLE puolestaan toimisi Nopan ja sähköisten oppimisympäristöjen korvaajana. Vuonna 2015 AYY on edelleen mukana näiden kahden projektin suunnittelemisessa ja toteutumisessa. Erityistä huomiota tulisi kenties kiinnittää siihen, kuinka pitkät tarkastusajat OTM:n käyttöön ottavissa yliopistoissa on, jotta opettajien tarkistusvelvollisuuden valvonnan voi mukauttaa osaksi järjestelmää (ks. kohta 5). AUDITOINTI 2016 Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan alkuvuodesta Tähän valmistaudutaan laatujärjestelmää dokumentoimalla ja kehittämällä. Tavoitteena on, että osana tätä prosessia opiskelijoiden opetuksen kehittämisestä antamalla palautteella on selkeät keräys- ja käsittelytavat ja opiskelijoille itselleen on selvää, miten palaute vaikuttaa, mikä puolestaan nostaa palautteen määrää ja laatua. Toissijaisena tavoitteena pyritään tässä yhteydessä parantamaan opiskelijoiden edellytyksiä osallistua yliopiston hallintoon ja opetuksen kehittämiseen luomalla tätä tukevia käytäntöjä, kuten läsnäolovapautuksia, osallistumisesta myönnettäviä todistuksia ja maksettavia kulukorvauksia tai palkkioita. AYY:n toimistoa ja opiskelijavaikuttajayhteisöä valmistellaan auditointiin myös kouluttamalla AYY:n toimesta. MYÖHÄSTYNEIDEN TENTTI/OPINTOSUORITUSARVOSTELUJEN TILANTEEN SEURANTA Vuonna 2014 ylioppilaskunta sopi yliopiston kanssa suusanallisesti, ettei se ylläpidä välillisesti myöhästyneiden kurssiarvostelujen listaa, vaan ohjaa ilmoitukset arvostelun myöhästymisestä suoraan opintoasianpäälliköille. Vuonna 2015 AYY huolehtii, ettei tämä toimintatapamuutos johda opiskelijoiden tilanteen heikkenemiseen, ja että myös opetuksen johto (opetuksesta vastaavat varadekaanit, laitosjohtajat/koulutusohjelmajohtajat) kokevat asian valvonnan ja toistuviin myöhästymisiin puuttumisen omaksi asiakseen. 8

15 SOSIAALIPOLITIIKKA Tavoitteet AYY:n linjat opiskelijoiden asumisen tuesta ovat ajantasaiset ja eteenpäin katsovat. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu ylioppilaskunnassa. Opiskelijoiden tilat ja ympäristö ovat parhaat mahdolliset ja tukevat opiskelukykyä. AYY antaa tukensa myös perheellisille opiskelijoille. Projektit 14. PERHE ON PARAS AYY:n soposektori tutustuu perheellisten opiskelijoiden tarpeisiin tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin kesäheinäkuun aikana. Elokuussa 2015 tehdään oma perheellisten selvitys tai tarjotaan suoraan perheellisille heidän kaipaamaansa tukitoimintaa. Toiminta ja tuki suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Kesä-elokuu Tuulia ja Laura Sopo 15. AYY:N TOIMEENTULOLINJAPAPERIN MUUTOS OPINTOTUEN ASUMISLISÄN OSALTA Tällä hetkellä linjapaperi rajaa tiukasti, että opiskelijan on saatava opintotuen asumislisää. Linjaa olisi kuitenkin muutettava niin, että mitä asumisen tuelta halutaan. Nyt on käynnissä keskustelua siitä, olisiko kannattavaa siirtää opiskelijan asumisen tuki yleisen asumistuen piiriin. SYL tuo tästä keskustelua luultavasti liittokokoukseen 2015, jolloin olisi hyvä, että AYY:lla on kanta valmiina. Toimeentulolinjapaperista avataan vain tämä yksi kohta. Kesä-syyskuu 2015 Tuulia ja Lotta Sopo, hallitus 9

16 16. OPISKELIJAN MIELIPAIKKA-PROJEKTI YTHS käynnisti loppusyksystä 2014 projektin liittyen stressinhallintaan sekä yliopistoyhteisön miellekkyyteen luontoa hyödyntäen. Projekti toteutetaan vuoden 2015 aikana ja AYY on mukana yhteistyökumppanina. Pyritään tuomaan paremmin esiin Otaniemen läheisyyden Natura-alueen virkistyskäyttö. Pohditaan mahdollisuutta linkittää projektia myös yliopistojen tiloihin: hubeihin ja muihin oppimistiloihin. Tarkempi aikataulu selviää seuraavassa YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa helmikuun alussa klo 9 (Teekkariseminaarin päällä mutta Tuulia osallistuu) Tuulia & Laura, Heikki P (kampus) Sopo 17. AYY:N TOIMISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Nykyinen toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vuosille Työnantajana AYY:lla on oltava voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, joka käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoisuutta. Vuonna 2015 on siis päivitettävä AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kesä-syyskuu 2015 Laura Sopo, pääsektori Jatkuva toiminta YHTEISTYÖN JATKAMINEN VALENCIAN YLIOPISTON KANSSA (YHDESSÄ KV-SEKTORIN KANSSA) Valencian yliopiston kanssa toteutetaan projekti, jossa tarkastellaan naisten asemaa tekniikan alalla. Aiheeseen liittyviä workshoppeja järjestetään mahdollisesti jo syksyllä 2014, mutta viimeistään vuonna Projektin puitteissa Valencian yliopistosta saapuu Suomeen vieraita helmi-maaliskuussa, ja Suomesta lähdetään vierailulle Valenciaan syksyllä SISÄILMAONGELMAT Aallon ja ARTS:n sisäilmatyöryhmissä keskustellaan kampuksilla olevista sisäilmaongelmista. Vuoden 2014 lopulla painopisteenä on ollut saada opetusjärjestelyt sovittua yliopiston henkilökunnan ja tilapalvelujen kanssa 10

17 niin, että oireilevan opiskelijan lisäksi koko opetusryhmä siirretään uusiin tiloihin. Vaikuttamistyötä jatketaan vuonna OHO-RYHMÄN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN Opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelukykytyöryhmä perustettiin vuonna 2014, ja työryhmään saadaan vuosittain järjestettävän Opiskelukyky-forumin kautta käsiteltäväksi ajankohtaisia hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyviä teemoja. Vuonna 2014 aloitettiin työskentely opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kohtaamisten edesauttamiseksi. Tätä työtä jatketaan vuonna 2015, ja toiminta vakiinnutetaan. AALTO EQU:N PERUSTAMINEN Aallon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, Aalto EQU, on ollut määräaikainen, joten se pitää perustaa uudestaan vuoden 2015 alussa. AYY valitsee toimikuntaan opiskelijaedustajat. Vuonna 2015 AYY työskentelee sen eteen, että ryhmästä saadaan toimivampi, tehokkaampi ja tavoitteellisempi. OTUKSEN OSAOPISKELUKYKY-RAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Vuoden 2014 lopussa valmistunutta Osaopiskelukyky-raporttia hyödynnetään Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky -työryhmän toiminnassa. 11

18 UUDET OPISKELIJAT Tavoitteet UO-sektorin toimijat ryhmäytyvät ja puhaltavat yhteen hiileen koko vuoden. Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti. Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu ja uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin. Projektit 18. TUTORTOIMINTA A. OTANIEMI TUTUKSI KYLTERITUTOREILLE Järjestetään yhdessä KY:n ja Otaniemen toimijoiden kanssa yksi tai kaksi tutustumiseen tähtäävää tapahtumaa (esimerkiksi sauna-crawling tai elävä kirjasto) toukokuussa ja/tai elokuussa. Tapahtumat suunnitellaan kohderyhmälähtöisesti ja toteutetaan yhdessä. Tapahtumat ovat avoimia myös muille kauppakorkeakoulun 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Toukokuu ja/tai elokuu 2015 Tuulia ja Lotta ISOtirehtööri, BIZ tutorkoordinaattori & KY:n UO-vastaava B. ISOT <3 KYLTERITUTORIT Tiekartassa mainittu. Mutta mitä se vois olla? Tarjotaan kylteritutoreille mahdollisuus saada oma teekkari-iso, joka tutustuttaa tutorit Otaniemeen. Järjestetään tutorkoulutuksien jälkeen rento illanvietto. Toukokuu ja/tai elokuu 2015 Tuulia ja Lotta ISOtirehtööri, BIZ tutorkoordinaattori & KY:n UO-vastaava C. TUTORI- JA ISOREKRYTOINTIEN AIKATAULUJEN YHDENMUKAISTAMINEN Yritetään yhdenmukaistaa sitä, mihin aikaan tutor-rekrytoinnit sulkeutuvat ja milloin tutorit tulevat valituksi, jotta tiedotus on ajantasaista ja kaikilla tutoreilla on sama aika ilmoittautua tutorkoulutuksiin ja orientoitua tutorointiin. 12

19 Tammi-huhtikuu Tuulia ja Lotta UO-sektori 19. UUSIEN OPISKELIJOIDEN OPPAISIIN TERVEHDYKSET ERI KULTTUUREISTA Vuoden 2015 AYY:n erityisasemayhdistysten oppaisiin tarkoitettuja matskuja päivitettäessä niihin liitetään tervehdykset jokaiselta AYY:n opiskelijakulttuurilta: taikkereilta, kyltereiltä ja teekkareilta. Vältetään stereotypioita ja mietitään tarkkaan, miten kulttuureista annetaan monipuolinen kuva, joka ei tasapäistä ja yksinkertaista. Touko-elokuu 2015 Tuulia ja Lotta UO-sektori, kulttuurisektori, viestintä 20. UUSIEN OPISKELIJOIDEN YHTEISEN KYSELYN TULOSTEN TARKASTELU Vuonna 2015 Aallon korkeakoulut teettävät ensimmäistä kertaa yhteisen uusien opiskelijoiden kyselyn patteriston. Kysely teetetään keväällä Ylioppilaskunnassa tarkastellaan kyselyn tuloksia niiden valmistuttua ja pohditaan, edellyttävätkö tulokset jatkotoimenpiteitä. Lisäksi kyselyn onnistumista (kysymysten relevanssi ja muotoilu) tarkastellaan syksyllä ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Touko-lokakuu 2015 Tuulia ja Lotta UO-sektori 21. YLIOPPILASKUNNAN TOIMINNAN ESITTELEMINEN UUSILLE OPISKELIJOILLE Valmistellaan materiaalit/ohjelmarunko, joka esitetään jokaisen korkeakoulun orientaatiossa. Osallistetaan ja koulutetaan hallitusvastaavat esittämään/vetämään materiaalit syksyn orientaatioissa. Touko-elokuu

20 Tuulia ja Lotta UO-sektori, viestintä Jatkuva toiminta UUSIEN OPISKELIJOIDEN OPPAIDEN SISÄLLÖNTUOTTO JA PALAUTE Päivitetään materiaalit erityisasemayhdistysten oppaisiin. Annetaan viime vuoden oppaista yhdistyksille palaute. TUTORKOULUTUKSIEN JÄRJESTÄMINEN Järjestetään Aallon yhteiset tutorkoulutukset keväällä SEKTORIN ALUMNITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 14

21 KANSAINVÄLISET ASIAT Tavoite Vuoden 2015 kv-sektorin projektien tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisyys ei ole pelkkiä numeroita, vaan vaatii myös omien toimintatapojemme tarkastelua ja uusien avausten tekemistä. Raamisopimusprojektissamme monikulttuurisen opetuksen kehittämisestä on tavoitteena tuoda monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon sekä tarjota helppoja keinoja parantaa ryhmien toimintaa, kulttuurienvälistä kommunikaatiota ja luoda avointa ilmapiiriä opetustilanteisiin. Kasvava kansainvälinen opiskelijajoukko toivoo kampukselle tilaa, jossa on mahdollista rauhoittua sekä harjoittaa uskontoa. Vuoden 2015 aikana moniuskoisen tilan konseptointi saadaan toteuttamista vaille valmiiksi. Kansainvälinen yhteistyöprojektimme Valencian yliopiston ylioppilaskunnan kanssa keskittyy naisten asemaan tekniikan alalla. Erasmus+-rahoituksella toteutettava projekti antaa AYY:lle mahdollisuuden osallistaa sidosryhmiä, nostaa tärkeää aihetta esiin ja saada kokemusta eurooppalaisista rahoitushauista. Projektit 22. MONIKULTTUURINEN OPETUS, VIDEO Kevään aikana toteutetaan opetushenkilökunnalle suunnattu minuutin video monikulttuurisen ryhmän tarpeista. Videolla kansainväliset opiskelijat avaavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Videolla pyritään avaamaan opetushenkilökunnan silmiä sille, että eri kulttuuritaustoista tulevilla opiskelijoilla on erilaisia käsityksiä esim. hyvästä opiskelijasta, auktoriteeteista ja ohjeistuksen tarpeesta sekä antamaan vinkkejä siihen, miten monikulttuuriset ryhmät voi pienillä teoilla saada toimimaan paremmin. Syksyllä video saatetaan opettajien tietoisuuteen vierailemalla opettajia kokoavissa tapahtumissa sekä jakamalla videota yhteistyössä Aallon kanssa. Keväällä videon toteutus, syksyllä jalkauttaminen Milla KV, KoPo 23. HYVÄN MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN VINKKIKOKOELMA Projektin 1 yhteydessä kerätyistä ideoista kootaan kevään aikana hyvän monikulttuurisen opetuksen vinkkikokoelma opetushenkilökuntaa varten. Tämä sisältää helppoja vinkkejä, joiden avulla opettajat voivat 15

22 paremmin ottaa huomioon monikulttuurisen ryhmän tarpeet. Vinkit esitetään myös projektin 1 videolla, ja kirjoitetaan auki infotauluun, josta ne ovat helposti muistettavissa. Syksyllä taulu painetaan ja saatetaan opettajien tietoisuuteen vierailemalla opettajia kokoavissa tapahtumissa sekä jakamalla sitä yhteistyössä Aallon kanssa. Keväällä toteutus, syksyllä jalkauttaminen Milla KV, KoPo 24. MONIUSKONTOINEN TILA AYY jatkaa vuonna 2014 aloitettua työtä eri uskontoja edustavien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijajoukosta muodostetaan pienempi työryhmä, joka suunnittelee yhdessä Aallon tilapalveluiden kanssa moniuskontoiseen käyttöön ja hiljentymiseen soveltuvan tilan käytännön järjestelyt sekä määrittelee tilan pelisäännöt ja käyttöehdot. Aallon turvallisuuspäällikön kanssa järjestetään opiskelijatapaamisia, joissa käydään systemaattisesti läpi tilaan liittyviä mahdollisia uhkia. AYY fasilitoi työryhmän työtä, toimii yhteyshenkilönä opiskelijoille ja varmistaa, että uusi moniuskontoinen tila palvelee kaikkia sen käytöstä kiinnostuneita. Yliopistolla on päävastuu tilan suunnittelusta ja eteenpäinviemisestä. Vuoden 2015 aikana tila suunnitellaan perusteellisesti toteuttamista vaille valmiiksi, jotta sille saadaan budjettia vuonna Keväällä tapaamisia sidosrymien kanssa, syksyllä konseptointi valmiiksi Milla KV, tarvittaessa kampussektori 25. NAISET TEKNIIKAN ALALLA Valencian yliopiston kanssa toteutetaan projekti, jossa tarkastellaan naisten asemaa tekniikan alalla. Projekti toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella, jota pitää hakea kesäkuuhun 2015 mennessä. Aiheeseen liittyviä workshoppeja ja seminaareja järjestetään syksyllä Näistä kootaan julkaisu, jota voi hyödyntää myöhemmässä edunvalvontatyössä. Projektin puitteissa Valencian yliopistosta saapuu Suomeen vieraita suunnittelemaan hakemusta ja projektin ohjelmaa. Seminaarit järjestetään Suomessa ja Valenciassa syksyllä 2015 ja Suomesta lähdetään vierailulle Valenciaan loppusyksyllä Suomessa projektin järjestelyihin osallistetaan sidosryhmiä kuten TEK ja Teekkaritytöt. Keväällä tapaamiset ja projektin suunnittelu. Syksyllä toteutetaan seminaarit. 16

23 Milja KV, SoPo Jatkuva toiminta International Student Barometer-tutkimuksen tulokset tulevat maaliskuussa 2015 (julkaisutilaisuus 17.3.). AYY on mukana tulosten julkistamisessa ja viestii esiin nousevista epäkohdista sekä Aallossa että ulospäin. AYY pyrkii vastuuttamaan Aallon puuttumaan tutkimuksesta esiin nouseviin epäkohtiin. Kv-tutoroinnin koordinointi oli kv-sektorin projektina 2014 ja sen hyviä käytäntöjä jatketaan vuonna 2015, jolloin toteutetaan myös yhteinen mainoskampanja Otaniemessä helmi-maaliskuussa yhteistyössä kiltojen kanssa sekä kehitetään AYY:n tutorointisivuja. AYY järjestää yhteisen tilaisuuden kv-tutoreille alkusyksyllä, jolloin tutoreilla on mahdollisuus tavata muita ja kerrata tutorointiin liittyvää byrokratiaa yms. Aallon kansainväliset asiat rakentuivat uudestaan palveluorganisaation uudistamisen myötä tärkeää on hahmottaa uusi rakenne ja luoda suhteet kansainvälisistä asioista vastaaviin henkilöihin. AYY pidää huolta siitä, että tieto kulkee jatkossakin AYY:lle ja että olemme mukana tärkeissä elimissä, sekä että uusi organisaatio muistaa laadullisen kansainvälistymisen tärkeyden eivätkä asiat kuten kotikansainvälistyminen ja kieliasiat tipu uuden organisaation agendalta. Kielipolitiikka on ollut agendalla muutamia vuosia apulaisoikeuskanslerille tulleiden kanteluiden vuoksi. Vuonna 2015 viedään kielipolitiikan työryhmät kunnialla loppuun ja pidetään huolta siitä, että Aalto sitoutuu edistämään opiskelijan kielellisiä oikeuksia eikä tyydy laastariratkaisuihin. Yhteydenpito ulkomaisiin ystävyysylioppilaskuntiin ja muihin sidosryhmiin Kansainvälisten opiskelijoiden yleinen edunvalvonta ja neuvonta Kv- sektorilla toimivien vapaaehtoisten tukeminen Kansainvälisten opiskelijoiden edustavuuden takaaminen edustajistovaaleissa 17

24 LIIKUNTAEDUNVALVONTA JA LIIKUNTATAPAHTUMAT Tavoite Liikuntatoimikunta on toimiva vapaaehtoisryhmä, joka tietää tavoitteensa. Liikuntatuutorointi on selkeästi koordinoitu ja eri korkeakoulujen tuutoroinnista vastaavat henkilöt tietävät yhteisen vastuujaon. Projektit 26. LIIKUNTATOIMIKUNNAN TOIMINNAN SELKEYTTÄMINEN Liikuntatoimikunta on loogisesti koottu ja säännöllisesti tapaava toimikunta, jonka tavoitteena on edistää liikuntatapahtumien tarjontaa opiskelijoille. Tavoitteet ja toiminnan suunnittelu pohditaan yhdessä koko sektorin kesken, jolloin toimintaa lähdetään kehittämään samalta viivalta. Toimikuntaan otetaan mukaan vapaaehtoisia myös muista kuin teknisen alan korkeakouluista. Toimikunnan tavoitteet selkeytetään liikuntasektorin ja liikuntapuolen vapaaehtoisten kesken tammikuussa. Liikunta (Nylén) 27. LIIKUNTATUTOROINNIN KOORDINOINTI Liikuntatutoroinnin rekrytointi ja koulutukset aikataulutetaan ajoissa. Työnjako sovitaan UO-sektorin toimijoiden kesken. Valittujen liikuntatutoreiden aktiivisuutta tuetaan koko toimikauden ajan. Rekrytointi, koulutukset ja työnjako keväällä. Tutorointi alkaa syksyllä. Liikunta (Nylén) UO-sektori, Unisport Jatkuva toiminta Vaikuttaminen Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintaan Yhteistyö UniSportin kanssa Vuoden Aalto-urheilijan 2015 valinta 18

25 TYÖELÄMÄ Tavoitteet Viestiä strategian mukaisesti ulospäin kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämättömästä potentiaalista ja luoda kuvaa ulkomaisista opiskelijoista ammattitaitoisena ja innokkaana työvoimana. Projektit 28. URATAPAHTUMAT KV-OPISKELIJOILLE Rohkaistaan yhteistyökumppaneita järjestämään työelämäteemaisia seminaareja ja muita tapahtumia kansainvälisille opiskelijoille. Tapahtumien teemoina voi esimerkiksi olla tarjota mahdollisuuksia verkostoitua suomalaisten yritysten edustajien kanssa, kuulla yritysten rekrytointikäytännöistä, yrityksen käynnistämisestä Suomessa ja kansainvälisten työntekijöiden uratarinoista sekä tutustua suomalaiseen työmarkkinalainsäädäntöön ja ammattiliittoihin. Kevään aikana kontaktoidaan yhteistyötahoja ja selvitetään mahdollisuuksia Milja KV, Työelämä, Yrityssuhteet 29. OSALLISTUMINEN JULKISEEN KESKUSTELUUN KANSAINVÄLISISTÄ OPISKELIJOISTA Valmistellaan teemaan sopivia kirjoituksia ja mahdollisesti videoita opiskelijoistamme ja tarjotaan niitä eri medioihin. Kartoitetaan relevantit viestintäkanavat (Aino, Aalto University magazine, Kauppalehti, Tekniikka ja Talous,?). Kevään aikana kootaan joukko hyvin integroituneita kansainvälisiä opiskelijoita, joiden tarinat luovat myönteistä kuvaa kansainvälisistä opiskelijoista kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, joka nostaa Suomen talouden nousuun. Osallistutaan julkiseen keskusteluun myös kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä rohkaistaan kansainvälisiä opiskelijoita sekä Aallon edustajia ottamaan osaa keskusteluun. Kevään aikana kerätään tarinat, laitetaan jakoon aina sopivan paikan tullen Milla KV, Viestintä 19

26 30. YHTEISTYÖYRITYSTEN INFORMOIMINEN KV-OPISKELIJOIDEN POTENTIAALISTA Toteutetaan yrityksiä varten mediakortti, johon on koottuna tietoa kansainvälisistä opiskelijoista ja vinkkejä kuinka heitä saa tavoitettua. Korttia hyödynnetään osana AYY:n yrityssuhteita ja potentiaalisille kumppaneille luodaan kuvaa kansainvälisten opiskelijoiden lahjakkaasta ja kunnianhimoisesta joukosta, jonka potentiaali odottaa hyödyntämistä. Rohkaistaan yhteistyöyrityksiä järjestämään tapahtumia myös kansainvälisille opiskelijoille. Alkukeväästä toteutetaan mediakortti, loppuvuosi jaetaan tietoa Milja KV, Yrityssuhteet Jatkuva toiminta Yhteistyön vakiinnuttaminen ammattiliittojen (TEK, SeFe, Ornamo) kanssa Opiskelijoihin ja työelämään liittyvään julkiseen keskusteluun osallistuminen Aalto yliopiston ja sen opiskelijoiden välisten työsuhteiden seuraaminen Opintojen ja työelämän yhteensovittamisen helpottaminen 20

27 KULTTUURI JA VAPAAEHTOISET Tavoitteet Ylioppilaskunnan edustamat eri kulttuurit ja tapahtumat ovat helposti lähestyttäviä kaikille opiskelijoille. AYY tarjoaa eri tavoilla osallistavia ja sitovia vapaaehtoispestejä, joista opiskelijat ovat tietoisia. Vuoden kaksi tärkeintä tapahtumaa, Manta ja Lukuvuoden avajaiset, ovat onnistuneet ja yhteisömme näköiset tapahtumat. Projektit LUKUVUODEN AVAJAISPÄIVÄ Avajaispäivän tapahtumaan osallistuu mahdollisimman moni opiskelunsa aloittava, mutta se myös tarjoaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua eri ihmisiin, toimijoihin ja kulttuureihin. Tapahtuman sisältötarjonta on monipuolinen. Yliopisto ja ylioppilaskunta tekevät yhteistyötä niin virallisen tilaisuuden kuin jatkojenkin kanssa. Viestintä tukee tapahtuman onnistumista. Tapahtuman suunnittelu alkaa tammikuussa. Konsepti muotoutuu toukokuuhun mennessä selkeäksi, jolloin käytännön järjestelyt voidaan aloittaa. Tapahtuma toteutetaan syyskuun alussa. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Uudet opiskelijat, viestintä 32. VAPAAEHTOISENA TOIMIMISEN HELPOTTAMINEN Lyhytkestoisista vapaaehtoistoimista viestitään selkeämmin. Nämä pestit koostetaan AYY:n internetsivuille ja STOP-sivustolle, jota päivittämällä ja selkeyttämällä luodaan paikka josta hakea tietoa vapaaehtoisuudesta koko vuoden ympäri. Rekrytoinnin suunnitelmallisuutta ja ajankäyttöä vuoden mittaan helpotetaan tekemällä rekrytoinnin vuosikello yhteistyössä EAY:iden ja yhdistysten kanssa. Kaikki materiaali tarjotaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Rekrytoinnin vuosikelloa aletaan laatia helmikuussa. Pääpaino on syksyn rekrytointiprosessissa, josta viestitään laajemmin kaikille kampuksille ja kaikkien alojen opiskelijoille. STOP-sivuston muutokset tehdään syyskuun alkuun mennessä. Kulttuuri ja vapaaehtoiset Viestintä

28 33. OPISKELIJOIDEN TUTUSTUTTAMINEN AALLON OPISKELIJAKULTTUUREIHIN KY:n ja TOKYO:n hallituksille ja tärkeimmille toimijoille järjestetään koulutuspäivä Otaniemen kulttuuriin ja kiltoihin. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestämisessä sekä uusien että olemassaolevien tapahtumien kanssa ja tiedotetaan toimijoiden kesken tapahtumista päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Jälkimmäistä voidaan edistää AYY:n kulttuurin ylläpitämällä yksinkertaisella tapahtumakalenterilla. Tutustumista edistävät poikkitieteelliset kokoavat toimikunnat, joissa etenkin BIZin ja ARTSin opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää. Jäsenten valikoitumista tehdään tarkoituksenmukaisesti ja yhteistyössä KY:n ja TOKYO:n kanssa, jolloin toimikunnan jäsenten mukanaolo on luontevaa ja tavoitteellista. Yhteinen kulttuurikalenteri laaditaan helmikuussa, jolloin myös pohditaan Kulttuurin Kunkut -tapaamisessa yhteistapahtumien järjestämistä. Koulutuspäivä KY:lle ja TOKYO:lle järjestetään huhti-toukokuussa. Kulttuuri ja vapaaehtoiset 22

29 KAMPUSKEHITYS Tavoite Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat opiskelija-asumisen lisääminen erityisesti Otaniemessä ja sen lähialueilla. Uusien rakennuskohteiden kaavoittamisen lisäksi edistetään jo aiemmin päätettyjen asuntohankkeiden pikaista rakentamista. Kampuskehittämistä tehdään monella eri rintamalla. Tavoitteena on jakaa tätä työtä tarkoituksenmukaisiin sektoreihin aiheesta riippuen, ja jalkauttaa vaikuttamistyötä siten, että mukaan saadaan mahdollisimman laaja edustus ylioppilaskunnan jäsenistä ja yhdistyksistä. Samalla ylioppilaskunta näyttäytyy yhteistyötahoille uskottavana ja aktiivisena vaikuttajana Aalto-yliopiston pääkampuksella Otaniemessä. Vaikutustyössä ei myöskään unohdeta Arabian, Töölön ja Mikkelin kampuksia. Kampuskehittämisestä on tehtävä käyttäjälähtöistä siten, että tiloja ja toimintoja käyttävät opiskelijat voivat itse vaikuttaa niiden kehittämiseen. Tätä tavoitetta tukee uuden tiedon kerääminen esimerkiksi kampusalueen ulkoalueiden ja palveluiden puutteista ja tarpeista. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan tehdä konkreettisia parannuksia alueen käytettävyyteen. Tietoa kerätään myös opiskelijoiden arjesta, liikkumisesta ja asumisesta, jotta kuntavaikuttamisen tueksi saadaan tuoretta ja tarpeellista tietoa. Vuoden päästä yliopiston tilat ovat laajalti opiskelijoiden käytössä myös vapaa-ajan toimintaa varten. Opiskelijoilla on opiskelutiloihin 24/7 pääsy. Projektit 34. AYY:N KAMPUSKEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ Perustetaan ylioppilaskunnan alainen kampuskehityksen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on kartoittaa eri kampuskehittämisen projekteja, ja toteuttaa niitä erillisten projektiryhmien ja opiskelijatöiden avulla. Ohjausryhmä edistää ylioppilaskunnan yhteistä visiota kampusalueiden kehittämisestä. Helmikuu: ohjausryhmän koollekutsuminen ja ryhmän järjestäytyminen; kevät: neuvottelut yhteistyötahojen kanssa loppuun. Santeri, Johanna, Laura 35. KAMPUSEDUNVALVONTA YHDISTYKSISSÄ AYY tuo yhdistysten kampustoimijat yhteen jakamaan tietoa sekä ajatuksia kampuksen tiloista ja sitä kautta kannustetaan opiskelijalähtöisten projektien tekemiseen. Herätellään keskustelua ja kerätään ideoita yliopiston opiskelutilojen, kuten hubien, jatkokehittämisestä ja lisäämisestä. koko vuosi 23

30 Heikki P 36. VARMISTETAAN OPISKELIJAEDUSTUS YLIOPISTON KAMPUSEDUNVALVONNALLISISSA TYÖRYHMISSÄ Kampusta kehitetään yliopiston tasolla useassa eri työryhmässä. Kaikkiin ohjausryhmiin toivotaan opiskelijaedustusta, jonka organisoinnista vastaa AYY. Alkukevät Santeri, Ohjausryhmä 37. KAMPUSALUEEN ULKOTILOJEN KEHITTÄMINEN Kartoitetaan erilaisia konkreettisesti ulkotilojen käyttöä parantavia projekteja, joita edistetään ohjausryhmän avulla. Kevät: ulkotilojen kartoitus; loppuvuosi: suunnitelmia toteutetaan kartoituksesta saatujen tulosten perusteella. Santeri, Ohjausryhmä, kyläsenaatti 38. OTANIEMEN PALVELUTARJONNAN KARTOITUS JA TIEKARTTA Kartoitetaan Otaniemen kaupallisten palveluiden tarjonta ja kysyntä sekä tulevaisuudessa näkyvät muutokset. Selvitetään erilaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan kasvattamiseen ja pyritään saamaan selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan Otaniemen palveluita on kehitettävä erityisesti opiskelijanäkemys huomioon ottaen. Otaniemen alueen kehityksen aikataulu huomioidaan kartoituksessa. Taustamateriaalina käytetään aikaisemmin tehtyjä kurssitöitä sekä muiden toimijoiden toteuttamia kartoituksia aiheesta. Taustamateriaalien ja uuden kerättävän tiedon perusteella rakennetaan tiekartta, jota hyödynnetään kampuskehityksen työvälineenä. Koko vuosi, projekti käynnistyy heti alkuvuodesta materiaalin keräämisellä ja mahdollisella kurssityöllä, viimeistely ja koonti syksyllä Anni, Johanna mukana, Santeri, Kampuskehityksen ohjausryhmä 24

31 VARMISTETAAN RAKENNUSPAIKAT VÄHINTÄÄN 500 UUDELLE OPISKELIJA- ASUNNOLLE Aalto-yliopiston pääkampus tulee sijoittumaan Otaniemeen, ja Espoon kaupunki on linjannut, että alueelle sijoitetaan 2500 uutta opiskelija-asuntoa. AYY vaikuttaa siihen, että kaavat hyväksytään ja asuntokohteiden rakentaminen tapahtuu AYY:n kampusvision mukaisesti ja se aloitetaan mahdollisimman pian. Otakaaren sisäkaaren ja Servinniemen kaavahankkeita edistetään samanaikaisesti Aalto Villagen, Tuuliniityn puukerrostalohankkeen ja Saukonlaiturin opiskelija-asuinrakennuksen kanssa. Samalla seurataan aktiivisesti muita mahdollisia opiskelija-asuntohankkeita. Koko vuosi, painotus keväällä. Santeri, Laura, Esa, Hannes 40. OPISKELIJOIDEN KAUPUNKI -TUTKIMUSHANKE Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen hankkeen tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi hankkeessa kerätään ja tuotetaan ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa on mukana AYY:n lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Svenska Handelshögskolans Studentkår sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. AYY hyödyntää hankkeen tuloksia seuraavien kuntavaalien tavoitteiden asettelussa sekä vaikuttamistyössä. helmi-maaliskuu: varainhankinta; kevät: tutkimuksen toteutus; loka-marraskuu: tutkimustulosten valmistuminen Laura ja Santeri 41. RYHMÄTYÖTILAT JA RUOKALAT OPISKELIJOIDEN VARATTAVIKSI Tilojen varaaminen yliopistolta esimerkiksi ryhmätyöskentelyä ja kokouksia varten onnistuu helposti, eikä opiskelijoiden tarvitse maksaa siitä. Jatkossa opiskelijat voivat varata samalla prosessilla myös aula- ja ravintolatiloja esimerkiksi musiikkiharrastuksia tai juhlia varten. tammi-maaliskuu Heikki P, Johanna

32 42. YHDISTYSTILOJA YLIOPISTOLTA Kampuskehityksen ohjausryhmä kartoittaa erilaisia yhdistystilakäyttöön soveltuvia tiloja yliopiston kiinteistöistä. Yliopisto tukee Aalto-yhteisön aktiivista järjestötoimintaa antamalla omia tilojaan ainejärjestöjen lisäksi myös muille yhdistyksille.. kevät Heikki P, Johanna 43. AALLON KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA TILOJEN KÄYTÖN 24/7 Mietitään Aallon kanssa yhteistyössä ratkaisuja siihen, että opiskelijat voisivat käyttää erilaisia tiloja ympäri vuorokauden. Koko vuosi Heikki, Johanna, Jatkuva toiminta Jätkäsaaren saukonlaiturin opiskelija-asuntolan rakentaminen Seurataan seudun joukkoliikenne-kehitystä ja tuodaan esiin opiskelijanäkökulmaa Aalto village hankkeen edistäminen Tapiolan puisen opiskelija-asuintalon kannattavuuden selvittäminen 26

33 TILAT Tavoite AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja. Kertavuokrattavien tilojen laatua parannetaan määrätietoisesti. Projektit 44. LISÄÄ YHDISTYSTILOJA Teekkarikylän nykyisiä tiloja muutetaan yhdistyskäyttöön sekä varastoiksi että kerhohuoneiksi. Tilat jaetaan hakukierrosten kautta. koko vuosi Heikki P, Johanna, Eino 45. SERVIN MÖKIN TILAT OTETAAN HYÖTYKÄYTTÖÖN Seurakunnan lähdettyä tiloistaan on Servin mökissä tällä hetkellä tyhjää tilaa. Mietitään tilan järkevä jatkokäyttö yhdistyksille ja jäsenille. Kevät Heikki P, Johanna 46. ENTISEN AATE:EN TILAN KÄYTÖN RATKAISEMINEN Suunnitellaan AATE:lta vapautuneen tilan käyttö JMT1:ssä. Tehdään tilaan tarvittavat muokkaukset ja aloitetaan tilan vuokraus kertavuokrattavana tilana. koko vuosi Heikki P, Johanna, Eino, OUBS ry 27

34 47. KESKUSTOIMISTON ULKOALUEIDEN KEHITYS Keton ulkoalueiden suunnittelu ja toteutus jäi kesken vuonna Viedään projekti loppuun ja parannetaan Keton ympäristön viihtyvyyttä ja Keton näkyvyyttä kampuksella. kevät: suunnittelu, kesä-syksy: toteutus Heikki P., Hannes, Esa, Johanna Jatkuva toiminta Tyhjien yhdistystilojen jakokierrokset ja pisteytyksen tarkistus Tilojen kehitystyö ja tilatoimikunnan toiminta Kampuksen opiskelijaravintolatarpeen seuraaminen (jatkuu vuodelta 2014) 28

35 ASUMINEN Tavoite AYY tarjoaa jäsenilleen viihtyisiä asuntoja. Jatkuva toiminta Tuetaan, mahdollistetaan ja kehitetään asumisdemokratiaa. Vaikutetaan HOASiin ja seurataan tarkasti vuoden aikana toteutuvaa HOASin järjestelmäuudistusta. Toimitaan ylioppilaskunnan kosketuspintana asukkaiden suuntaan, kun näillä on jotain tavallista erikoisempia tai laajamittaisempia huolia tai kehitysideoita AYY:lle asumiseen liittyen. 29

36 JÄRJESTÖT Tavoite Toiminta-avustukset jaetaan uudella TAHLO-järjestelmällä. TAHLO jalkautetaan yhdistysten ja AYY:n toimiston käyttöön. Projektit 48. UUDEN YHDISTYSREKISTERIN KÄYTTÖÖNOTTO Viedään yhdistystietokantaprojekti maaliin asti ja jalkautetaan se yhdistysten käyttöön. Jaetaan yhdistysten toiminta-avustukset tietokannan avulla käyttäen vuonna 2014 laadittua pisteytysmallia. Kevät Järjestösektori Jatkuva toiminta Neuvotaan yhdistyksiä niiden kohtaamissa ongelmissa, kuten sääntöjentulkinnassa ja kokoustekniikassa. Pidetään AYY:n yhdistysrekisteri ajantasalla hyväksymällä mukaan yhdistysohjesäännön ehdot. täyttivät yhdistykset jotka hakevat paikkaa sekä aika ajoin poistamalla toimintansa lopettaneet yhdistykset. Järjestetään yhdistyskoulutus uusille yhdistystoimijoille vuoden lopussa. Kootaan ja lähetetään viikoittain yhdistystiedote yhdistyksiä koskevista uutisista. Osallistutaan TTER:n toimintaan ja autetaan sen viestinnässä. 30

37 VIESTINTÄ Tavoitteet Kaikki AYY:n jäsenet kokevat AYY:n viestinnän omakseen ja löytävät sieltä itseään koskevat ja kiinnostavat aiheet. Eduskuntavaaliehdokkaat ottavat AYY:n teemat omikseen. AYY huolehtii, että opiskelijat tietävät vaalien ajankohdasta ja olemassa olosta. Edustajistovaalien äänestysprosentti nousee 40 prosenttiin koko AYY:ssä. Opiskelijat ovat tietoisia AYY:n eduskuntavaalitavoitteista ja tietävät, ketkä eduskuntavaaliehdokkaista kannattavat niitä. Projektit 49. YLEISESITE AYY:STÄ Luodaan helppolukuinen esite, joka sisältää oleelliset tiedot AYY:n toiminnasta. Esitettä käytetään AYY:n esittelyyn ulkopuolisille vierailijoille ja yrityksille. Esitteestä tehdään myös englannin- ja ruotsinkielinen versio. Alkukevät Anni Viestintä ja yrityssuhteet 50. Eduskuntavaalit Eduskuntavaaliehdokkaat ottavat AYY:n teemat omikseen. AYY huolehtii, että opiskelijat tietävät vaalien ajankohdasta ja olemassaolosta. Opiskelijat ovat tietoisia AYY:n eduskuntavaalitavoitteista ja tietävät, ketkä ehdokkaat kannattavat niitä. Eduskuntavaali-projektia on avattu enemmän Pääsektorin projektikuvauksissa. Kevät Henna Viestintä, pääsektori, edusektori, hallitus 31

38 51. KAMPUSMUUTOSTA VIESTIMINEN (OTAKYLTERI) Pidetään jäsenistö ajan tasalla kylterikandien muuton vaiheista ja tilanteesta ja huolehditaan kampusmuuton käytännön viestinnästä. Projekti on avattu yksityiskohtaisemmin Uudet opiskelijat -sektorin alla. Koko vuosi, huipentuu muuttoon syksyn alussa Henna Viestintä, Uudet opiskelijat, KY 52. AALLON VIESTINTÄKANAVIEN KEHITTÄMINEN (OHJAUSRYHMÄ) Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti. Perustetaan viestinnän ohjausryhmä, johon kuuluu Aallon ja AYY:n edustajia sekä opiskelijajäseniä. Ohjausryhmä valmistelee toimeksiannon PDP-kurssille Aallon viestintäkanavien kehittämisestä. Projektin toteuttamisesta on sovittu raamisopimuksessa. Perustetaan ryhmä alkuvuodesta, toimeksianto kurssille kesällä, kehittely ja kurssi alkavat syksyllä, valmiiksi 2016 Anni Viestintä, Aallon viestintä Jatkuva toiminta Kootaan ja lähetään viikottain viikko- ja yhdistystiedotteet, joihin kootaan jäsenistöä ja yhdistyksiä kiinnostavia ja koskettavia uutisia. Laaditaan ja painetaan vuosikertomus. Laaditaan jäsenistön käyttöön lukuvuosikalenteri, joka julkaistaan lukuvuoden alkaessa. Tehdään virallisia tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan AYY:n linjojen mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja ylläpidetään AYY:n näkyvyyttä. Tavataan säännöllisesti sektorin kesken keskinäisen viestinnän toimivuuden varmistamiseksi. Viestitään oikeusprosessista. 32

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot