1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista"

Transkriptio

1 Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista ylioppilasliikkeessä ja valtionhallinnossa Aikataulu: Linjaus: kevät; Toteutus: koko vuosi Vastuu: Lappalainen Resurssit :kv-sihteeri, Lappalainen, Peltola Työmäärä : 1 htkk 2. Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen kehittämiseen Edistetään työelämälähtöisyyttä opinnoissa ja helpotetaan opiskelijan tutkijapolkua. Aalto tukee opiskelutaitojen kehittymistä, hankkii lisää opintopsykologeja ja kehittää opettajatutorointia. Toiminta: Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen arviointiin ja vaikutetaan erityisesti ydinainesanalyysien ja kuormittavuuslaskelmien painotukseen. Vaikutetaan siihen, että Aallon opiskeluympäristöt ovat monipuolisia, terveellisiä, turvallisia ja muuttuvia. Vaikutetaan siihen, että kursseja on mahdollista suorittaa eri tavoin ja että itseopiskelua tuetaan materiaalisesti ja teknologisesti, minkä lisäksi edistetään sosiaalista opiskelua ja oppimisen vertaistukea. Tuetaan aktiivisesti Aaltoa palautejärjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kopo-sihteeri, sopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, 100 hallopedia 15 htkk 3. Kasvatetaan AYY ja Aalto yhteen <3 AYY:n organisaatio kuvataan rinnan yliopiston kanssa.

2 Toiminta: Määritetään Aallon ja AYY:n yhteiset viestintätavat. Avataan organisaatiokeskustelu yliopiston kanssa. Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Harjanne, Hämäläinen, sektorit Toiminta: Ylioppilaskunta rakentaa tiiviit suhteet yliopiston ylimpään johtoon ja toimii hedelmällisenä maaperänä opiskelijoiden laajempaan osallistamiseen yliopiston toimintaan vaikuttamiseen. Aikataulu: kevät Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, edunvalvontasihteerit 4. Rakennetaan tavoitteellista halloped-toimintaa Halloped-toimintaa kehitetään tavoitteelliseksi. Painopisteenä ovat suorat yhteydet henkilökuntaan eikä niinkään vaikuttaminen akateemisissa toimielimissä. Toiminta: Selvennetään organisaatiomuistiossa kuvattu työnjako hallituksen, koulutuspoliittisen johtoryhmän ja opintoneuvoston välillä. Jokaisessa tiedekunnassa toteutetaan merkittävä kehityshanke vapaaehtoisvetoisesti. Vastuu: Peltola Resurssit: Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, hallopedvastaavat 5 5. Sujuvoitetaan lukuvuoden alkua

3 Aalto-yliopiston lukuvuoden aloituksessa otetaan huomioon sekä opetuksen asettamat vaatimukset että opiskelijoiden elämäntilanne alkusyksystä. Toiminta: Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja vaikutetaan kannan puolesta. Kannanmuodostuksessa otetaan huomioon paine pidentää syyslukukautta, opiskelijoiden asumiseen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä vaikutukset opiskelijatutorointiin. Kehitetään Aallon laajuista uusien opiskelijoiden orientaatiota. Aikataulu: Kannanmuodostus kevät, vaikuttaminen kesä ja syksy Vastuu: Leppisaari (?) Resurssit: Leppisaari, Lähteenaho, Peltola, koulutuspoliittinen sihteeri Edistetään Aallon sisäistä liikkuvuutta Toiminta: Tunnistetaan ja poistetaan jokaisen schoolin merkittävin Aallon sisäisen liikkuvuuden este. Mahdollistetaan opiskelu schoolien välillä esim. sovittamalla yhteen luentoaikatauluja sekä varmistetaan mahdollisuus opiskella ja hyväksilukea opintoja tutkintoon. Tuetaan Aalto-tason liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, kopo-sihteeri 7. Edistetään Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta Toiminta: Vaikutetaan siihen, että opinnot luovat kansainvälisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja -taitoja. Kehitetään opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon tai ulkomaanharjoitteluun ja kotikansainvälistyä ja sisällyttää vaihto-opinnot tutkintoonsa. Vastuu: Lappalainen

4 Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri 8. Luodaan edunvalvontamittaristo Kehitetään edunvalvonnalle balanced scorecard -tyyppinen mittaristo, joka auttaa kehittämään toimintaa. Toiminta: Prioriteetti: 3 Aikataulu: kesä Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola 9. Opiskelijan oikeusturvaopas valmiiksi Opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yliopisto-opiskelijoina. Toiminta: Laaditaan opiskelijoiden oikeusturvaopas. Opas tarjoaa perustietoa jokaiselle opiskelijalle ja toimii myös hallopedien toiminnan tukena. Hyödynnetään TKY:llä aiemmin valmistelua keskeneräistä oikeusturvaopasta. Prioriteetti: 3 Aikataulu: aloitetaan kesäkuussa, valmis vuoden loppuun mennessä Vastuu: Peltola? Resurssit: Edunvalvontasektori 0,5 10. Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hyvin. Hyvinvointi tukee oppimista ja oppiminen hyvinvointia. Toiminta: Edistetään Aalto-yliopiston laajuisen opiskelijoiden hyvinvointityön käynnistymistä. Tavataan keskeisiä toimijoita, kuten hyvinvoinnista vastaavaa vararehtoria sekä opintoasioiden päällikköä. Edistetään SYL:n Kyky-hankkeen suositusten käyttöönottamista Aalto-yliopistossa. Opiskelun hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät myös keskeisesti kohdat 2, 18, 24 sekä 25.

5 Vastuu: Leppisaari Resurssit: Lähteenaho, Leppisaari, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit Toimeentulo, asuminen ja palvelut 11. Monipuoliset liikuntapalvelut Aallon opiskelijoille Pääkaupunkiseudun yhteisen yliopisto-opiskelijoiden liikuntaverkoston luominen. PUS:n toiminnan laajentaminen Aallon kattavaksi ja nimen muuttaminen. Toiminta: Liikuntatapahtumien järjestäminen. kattavat liikuntapalvelut. AYY:n oman liikuntalinjan luominen siten että se tukee yliopiston liikuntapalveluita eikä tehdä päällekkäistä työtä yliopiston kanssa. Aikataulu: ratkaisu yliopistoliikuntaan kevään aikana Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, liikuntasihteeri, PUS Asumisorganisaation ja järjestelmien luominen Toiminta: Varmistetaan asumisdemokratian toteutuminen ylioppilaskunnan asuntokohteissa (asukasneuvostot ja kyläsenaatti). Talovastaavat joka kohteeseen. Asunnonhakutietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen. Aikataulu: kevät järjestelmät, koko vuosi Vastuu: Hirvola Resurssit: kyläsihteeri, Hirvola 1

6 13. Vaikutetaan opintotuen rakenteelliseen kehittämiseen Toiminta: Luodaan kevään aikana AYY:n kanta opiskelijan toimeentuloon. Vaikutetaan opintotukiuudistukseen suoraan ja yhteistyössä SYL:n ja ylioppilaskuntien kanssa. Aikataulu: kanta helmi-maalikuu, koko vuosi Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sopo-sihteeri Asuntokannan laajentaminen mahdollisuuksien mukaan Edullisia asuntoja kansalle hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Toiminta: Selvitetään erityisesti vanhan poliisiammattikorkeakoulun tontin (Kivimies) kiinteistörakennusmahdollisuutta. Edistetään asiaa yhdessä HOASin kanssa Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, Valtonen, kyläsihteeri, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, taloustoimikunta Kaupunki- ja joukkoliikennevaikuttaminen Toiminta: Neuvotellaan hätämajoituksen järjestämisestä Helsingin kanssa yhteityössä HYY:n kanssa. Vaikutetaan kampusten välisiin joukkoliikenneratkaisuihin esimerkiksi Länsimetroon liittyviin asioihin. Kunta-raja ja Aallon opiskelijat joukkoliikenteessä. Opiskelijametropolihankkeeseen osallistuminen T3-alueen kehittämiseen osallistuminen Reagoidaan lähialueiden kaavottamiseen. Vastuu: Hirvola

7 Resurssit: Hirvola, sosiaalipoliittinen sihteeri 0,5 16. Kohennetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden sosiaalipoliittista asemaa Toiminta: Asumisjärjestelyt ja vastuujaot yliopiston kanssa. Sairausvakuutuskysymys (yhteistyö: koulu, PYL, SYL), Kv-tutoroinnin kehittäminen ja mahdollisten synergioiden etsiminen yli schoolrajojen Integraatio yhteiskuntaan TyöelämäKulttuuri (kummiperhe/setä malli) Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri,kampusten tutorvastaavat, muut sektorit? OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON tulevaisuuteen vaikuttaminen Korkeakouluopiskelijoilla on toimiva ja laadukas terveydenhuolto, joka sisältää terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyspalvelut, suun terveydenhuollon ja terveyden edistämisen. YTHS:n sopeuttamistoimet ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon ratkaisut eivät heikennä yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja. Toiminta: Seurataan YTHS:n meneillään olevia sopeuttamistoimia ja osallistutaan niistä käytävään keskusteluun säätiön hallinnon kaikilla tasoilla ja SYL:ssä. Muodostetaan kanta opiskelijaterveydenhuollon muutoksiin (erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen) ja vaikutetaan niihin. Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sosiaalipoliittinen sihteeri Palvelukokonaisuuksien määrittäminen ja niistä viestintä

8 Toiminta: Kartoitetaan ylioppilaskunnan ja yliopiston tarjoamat palvelut. Selvitetään jäsenistön kriittisimmät palvelutarpeet ja reagoidaan niihin. Viestitään jäsenistölle aktiivisesti palveluista ja meneillään olevasta kehitystyöstä. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: Hämäläinen, Granroth, tiedottaja, tietotekniikkasihteeri koko vuosi 19. Ayy:lle green office, yliopistosta vihreä yliopisto Otetaan ekologisuus osaksi AYY:n konkreettista toimintaa. Esimerkiksi kierrättäminen, sähkönkulutus, matkustustarpeiden kriittinen arviointi jne. Tavoitteena on saada keskustoimistolle Green Office- sertifikaatti, mutta ympäristöystävällisyys otetaan huomioon myös toimiston ulkopuolella. Pidetään teemaa aktiivisesti esillä niin yliopiston kuin muunkin yhteiskunnan suuntaan. Toiminta: Selvitetään Green Office-sertifikaatin vaatimukset toiminnassamme ja toteutetaan ne. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon toimitilojen suunnittelussa ja viestitään näistä mahdollisuuksista myös yliopistolle. Järjestetään ympäristökoulutusta jäsenille, näkökulmana heidän omat vaikutusmahdollisuutensa. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon ylioppilaskunnan asunnoissa ja tiedotetaan asukkaille heidän mahdollisuuksistaan toimia ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan hyväksi. Tuodaan asia esille positiivisessa hengessä, eikä saarnaamalla. Prioriteetti: 3 Aikataulu: sertifikaatti huhtikuu, muu elo-marraskuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, Harjanne, sosiaalipoliittinen sihteeri, kyläsihteeri 0,5 Rakennetaan Aalto-yhteisö 20. Järjestetään monipuolista Aalto-kulttuuritoimintaa ja helvetin makee juttu Aalto-kulttuuritoiminnassa huomioidaan monipuolisuus sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tuodaan taidetta ja kulttuuria lähelle opiskelijaa ja edistetään opiskelijain taiteellisia pyrkimyksiä. Wappuna tehdään jotain, vuoden 2011 vuosijuhlat valmistellaan. Toteutetaan megalomaanisen näyttävä ja älytön projekti, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta

9 Toiminta: Hallituksen alaisuudessa Aalto-yhteisötoimikunta, joka edistää Aalto-kulttuuria. Järjestetään liikunta- ja hyvinvointitapahtumia Uskalletaan kokeilla uusia asioita ja pidetään sitä tehdessä hauskaa reippaalla tekemisen meiningillä Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Hyrkkö Resurssit: Palonen, Tarhala, Aalto-yhteisötoimikunta, Liikunta- ja hyvinvointityöryhmä 21. Mahdollistetaan koulutusalakohtaisten kulttuurien elinvoimaisuus Toiminta: Koulutusalakohtaisia kulttuureja ylläpitää TOKYO ry, KY ry sekä Aaltoyhteisösektorilla toimiva teekkarijaosto-niminen toimikunta. Lisäksi teekkariperinteitä vaalivat killat. Ylioppilaskunta resursoi ja tukee koulutusalakohtaisia kulttuureja (teekkari-, kylteri-, ja taikkilaiskulttuurit) ylläpitäviä järjestöjä tarveharkintaisesti. Kannustetaan kulttuurien kohtaamista ylioppilaskunnan piirissä. Hyödynnetään olemassaolevia yhteisöjä kokoamalla toimijoita näistä erilaisiin ylioppilaskunnan toimielimiin Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 22. Tuetaan yhdistyksiä ja järjestäytymätöntä jäsenistöä Toiminta: Tavoitteena vireä yhdistysekosysteemi, joka kannustaa monimuotoiseen järjestötoimintaan. Tuetaan yhdistyksiä tarveharkintaisesti huomioiden toimijoiden kyky toimia sekä näiden olemassaolevat resurssit. Tuki yhdistyksille muodostuu toiminta-avustuksista, mahdollisuudesta käyttää ylioppilaskunnan tiloja, toimisto- ja IT-palveluista, neuvonnasta, koulutuksesta sekä pakettiautosta. Tuetaan uusien yhdistysten syntymistä ja kannustetaan yhdistyksiä poikkitieteellisyyteen. Yhdistysten palveluja tarjotaan soveltuvin osin myös yksittäisille jäsenille ja järjestäytymättömille ryhmittymille Aikataulu:

10 Vastuu: Resurssit: 23. Tilojen kartoitus Toiminta: Kartoitetaan olemassa olevat tilat. Tutkitaan mahdollisuuksia käyttää yliopiston tiloja ja muitakin tiloja (harkitaan vähintäänkin epäilyttäviä yhteistyökuvioita). Kehitetään olemassaolevia tiloja Prioriteetti: 3 Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 24. Kansainväliset opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Kannustetaan yhdistysten kansainvälistymistä (kansainvälistymisopas). Laaditaan kielistrategia. Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia ylioppilaskunnan päätöksentekoon. Järjestetään kv-tutorointia. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden järjestäytymistä. Ylioppilaskunta kokoaa kansainväliset yhdistykset kv-jaostoon Vastuu: Lappalainen Resurssit: Kv-sihteeri 25. Vapaaehtoiskulttuurin arvostuksen nostaminen Toiminta: Tavoitteena se, että yhteiskunta ja yliopistoyhteisö arvostaa yhdistystoimintaa. Tavataan yliopiston toimijoita säännöllisesti. Järjestetään yhteisiä tapahtumia opiskelijoille ja henkilökunnalle

11 sekä yritetään saada yliopisto tukemaa ylioppilaskunnan kulttuuritoimintaa. Jaetaan resurssit, nopat ja palvelut; vastavuoroisuus Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Vapaaehtoiset ovat arvostettu osa AYY:n organisaatiota. Toiminta: Kehitellään kivoja tapoja, joilla vapaaehtoiset saavat blingiä.palkitaan vapaaehtoisia järjestelmällisesti ja luovasti. Viestitään ylioppilaskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista ja tehdään mukaan lähtemisestä helppoa. Hyödynnetään joustavasti jäsenistön osaamispotentiaali ja luodaan mahdollisuuksia toimia myös lyhyissä vapaaehtoisprojekteissa. Vastuu: Penttinen Resurssit: Hyrkkö, Penttinen, yhteisösektori, Hämäläinen, tiedottaja 26. Uudet opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Tuetaan school-kohtaista sisäänajoa, mutta varmistetaan AYY:n näkyminen sisäänajokekkereissä. Tavataan tutoreita ja muita uusien opiskelijoiden tyyppejä sekä aivopestään heidät Aalto-henkisiksi. Tehdään uusien opiskelijoiden opas. Järjestetään spektaakkelimainen fuksi/mursu/uusi-ihmistapahtuma Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 27. Luodaan pohja aalto identiteetille

12 Toiminta: Irtokarkkihylly, jotta kukaan ei eksy lopullisesti. Kutistetaan kampusten henkiset ja fyysiset välimatkat eli hommataan sukkulabusseja. Keksitään Aalto-yliopisto-opiskelijalle joku nimitys, joka ei ole alkkari. Aloitetaan AYY:n tunnusten valmistelu. Palkitaan Aalto-sankareita. Tavoitteena sellainen Aalto-yhteisö, jossa opiskelija voi tuntea olevansa osa jotain suurempaa. Huijataan ihmiset käymään joka kampuksella. Tehdään ylioppilaskunnasta käsinkosketeltava, siliteltävä, puristeltava ja rapsuteltava. Järjestetään Aalto-alumnihässäkkä yhdessä yliopiston kanssa vanhoille TKK, HSE & TaiK-alumneille Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Toimiva organisaatio 28. Varmistetaan viestintä jäsenistön kanssa muutosvaiheessa Toiminta: Kiinnitetään erityistä huomiota toimintaan siirtymäkaudella. Hyödynnetään sosiaalisen median tarjoamat edut. Kehitetään nykyisistä verkkosivuista siirtymäajaksi riittävät. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: viestintä-sektori, kaikki 29. Integroidaan kampukset luontevasti toimintaan Toiminta:

13 Vastuu: Penttinen Resurssit: Penttinen, Halme, sektorit 30. Rakennetaan uudet verkkosivut Toteuttaa AYY:lle verkkopalvelu, joka tukee viestintää ja ylioppilaskunnan palveluita. Toiminta: Toteutetaan verkkopalvelu, joka mahdollistaa ja edistää AYY:n ja jäsenistön viestintää ja palveluiden käyttöä pitkällä aikavälillä. Vastuu: Granroth Resurssit: www-arkkitehtuuriryhmä, ohjausryhmä, viti-sektori Talon sisäinen viestintä Luontevien viestintätapojen käyttöönotto ja palautekulttuurin luominen Toiminta: Määritetään ja dokumentoidaan talon sisäiset viestintätavat erityisesti sähköisiä medioita käyttäen. (toimiston wiki-intra). Määritellään sisäiset viestintävälineet pikaviestimet huomioiden. Laaditaan kriisiviestintäohjeistus. Huomioidaan kaikkien prosessien kehittämisessä jatkuva palaute ja kehittäminen. Kiinnitetään erityistä huomiota kampustoimipisteiden väliseen tiedonkulkuun. Laaditaan kontaktitietokanta kaikista AYY:n toimijoista. Vastuu: Granroth ja Penttinen Resurssit: Granroth, Penttinen, Hämäläinen, Mäkelä, Halme, viti-sektori 32. Valmistetaan luotettava ja joustava budjetti Toiminta: Laaditaan joustava (20% vara) budjetti ja arvioidaan sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Huomioidaan budjettia laadittaessa ja toimintaa suunniteltaessa riittävä liikkumavara luovalle potentiaalille.

14 Aikataulu: Tammi-maaliskuu, vuoden 2011 budjetti marraskuussa Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Halme, Mäkelä, sektorit 33. Organisaatiorakenteen tarkastelu Toiminta: Kuvataan organisaation prosessit ja määritetään niiden omistajat. Määritetään kampustoimipisteiden tehtävänjako. Määritellään sisäisen yhteistyön koordinointitavat ( sisäiset yhteistyöpumput ). Vakiinnutetaan selkeät käytännöt. Visualisoidaan organisaatio ymmärrettävästi ja nimetään elimet johdonmukaisesti. Laaditaan kestävä henkilöstöpolitiikka. Laaditaan henkilöstön perehdytys- ja kouluttamissuunnitelma huomioiden toimijoiden jatkuva vaihtuvuus. Keksitään keinot hiljaisen tiedon säilyttämiseen. Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita. Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Mäkelä, hallitus, sektorit 34. Koti ylioppilaskunnalle Yhteiset toimistoratkaisut koko organisatiolle. Tehdään tiloista järkevät ja hauskat. Sen lisäksi korostetaan viihtyisyyttä ja joustavuutta pitkällä aikavälillä (= ylikapasiteettia). Toiminta: Aikataulu: kevät ja kesä Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Valtonen, Penttinen, Mäkelä, kiinteistöpäällikkö, kyläsihteeri 35. Missio /visio /arvot

15 Löydetään AYY:n arvot muodostetaan visio ja missio. Toiminta: Aloitetaan AYY:n arvopohjan määrittäminen minkä pohjalta laaditaan missio ja visio.ayy:n arvoja etsitään opiskelijalähtöisesti. Arvojen pohjalta huomioiden megatrendit muodostetaan missio ja visio. Aikataulu: kesä ja syksy Vastuu: Valtonen Resurssit: Granroth, Valtonen 36. Määritetään AYY:n linjat Toiminta: Määritetään osallistavalla tavalla AYY:n linjat keskeisiin kysymyksiin. Linjausta vaativia asiakokonaisuuksia ovat Aalto-yliopisto, opiskelijoiden toimeentulo, lukukausimaksut, Aallon opiskelijoiden liikuntapalvelut ja Suomen hallitusohjelma Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: edunvalvontasektori Ulkoisesti vaikuttava organisaatio 37. Rakennetaan arvoa tuottavat suhteet kansainvälisiin sidosryhmiin Toiminta: Arvioidaan edeltäjäorganisaatioilta periytyvien kansainvälisten sidosryhmäsuhteiden arvo AYY:lle. Ylläpidetään ja luodaan hyvät suhteet valikoituihin kansainvälisiin verkostoihin ja ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin. Ylioppilaskunta hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita etenkin maailman johtavista yliopistoista.

16 Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Hämäläinen 38. Luodaan poliittiset vaikutuskanavat Toiminta: Opetellaan kansallista edunvalvontaa. Rakennetaan suhteet poliittisiin päättäjiin järjestelmällisesti. Hankitaan ilmaisia lounaita. Vaikutetaan hallitusohjelma 2011:een.. Prioriteetti: 3 Vastuu: Leppisaari Resurssit: edusektori 39. Ulkosuhteiden luominen Kartoitetaan ulkoiset sidosryhmät, arvioidaan niiden hyödyllisyys ja aloitetaan suhdetoiminta Toiminta: Selvitetään, mitä sidosryhmiä meillä on ja mitkä näistä ovat ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä. Selvitetään lisäksi, mitkä yhteydet meiltä puuttuvat. Osoitetaan avainhenkilöille henkilökohtainen yhteys ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta ottaa käyttöön kevyen CRM-järjestelmän yhteyksien järjestelmällisen ylläpidon mahdollistamiseksi. Aikataulu: kevät

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 11/2010 (16.12.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 11/2010 (16.12.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 11/2010 (16.12.2010) LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

YLLÄTYSPÄIVITYS 2/ TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010.

YLLÄTYSPÄIVITYS 2/ TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010. YLLÄTYSPÄIVITYS 2/2010 16.4.2010 TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010. LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/ Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 AYYE-kokous 8/2010 10.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Raili Pönni

Aalto-yliopisto. Raili Pönni Aalto-yliopisto Raili Pönni 7.9.2017 Aalto-yliopiston organisaatio Insinööritieteiden Kauppa Kemian tekniikan Sähkötekniikan Perustieteiden Taiteiden ja suunnittelun Professorineuvosto Provosti, vararehtorit

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Asumisohjesäännöt. AYYE:n iltakoulu 24.9.2009. Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck

Asumisohjesäännöt. AYYE:n iltakoulu 24.9.2009. Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck Asumisohjesäännöt AYYE:n iltakoulu Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck Agenda 1. Ohjesäännöt 1.1 Asuntoloiden hallinto ohjesääntö 1.2 Asumisen ohjesääntö 2. Kampusjärjestelmä 3. Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää hallinnon opiskelijaedustajan työstä, voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin tai pääsihteeriin.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallinnon opiskelijaedustajan työstä, voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin tai pääsihteeriin. -A B C Halloped Kenelle Tämä opas on tarkoitettu hallinnon opiskelijaedustajien työn tueksi. Oppaassa kuvataan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajapaikat, kerrotaan edustajana

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Seinäjoki 20.4.2012 Liikuntatuutorointi (synty) www.opiskelijaliikunta.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola Positiivinen vaikutus Kettukin verkostopäivä 2.11.2017 Elisa Lientola Mikä on se muutos mikä halutaan Mikä on epäkohta ja miksi se on ongelma? Mihin tarvitaan parannus? Selkeä viesti Onko ratkaisu olemassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

SYL-delegaatio AYYE

SYL-delegaatio AYYE SYL-delegaatio AYYE 10.11.2010 Prosessi 29.9. AYYE 7/2010 8.10. AYYH 40/2010 15.10. AYYH 41/2010 27.10. SYLD 1/2010 5.11. SYLD koulutus 9.11. SYLD 2/2010 10.11. AYYE 8/2010 16.11. Paneeli 18.11. Pre-SYL

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mikä AYY, kuka AYY ja mitä siitä sitten? Tutorkoulutus 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta OMGrganisaatio Aalto-yliopisto IT Kirjasto Alumnit Yrittäjyys Tilat Ura & Rekry Kehitys Opetuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot