1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista"

Transkriptio

1 Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista ylioppilasliikkeessä ja valtionhallinnossa Aikataulu: Linjaus: kevät; Toteutus: koko vuosi Vastuu: Lappalainen Resurssit :kv-sihteeri, Lappalainen, Peltola Työmäärä : 1 htkk 2. Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen kehittämiseen Edistetään työelämälähtöisyyttä opinnoissa ja helpotetaan opiskelijan tutkijapolkua. Aalto tukee opiskelutaitojen kehittymistä, hankkii lisää opintopsykologeja ja kehittää opettajatutorointia. Toiminta: Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen arviointiin ja vaikutetaan erityisesti ydinainesanalyysien ja kuormittavuuslaskelmien painotukseen. Vaikutetaan siihen, että Aallon opiskeluympäristöt ovat monipuolisia, terveellisiä, turvallisia ja muuttuvia. Vaikutetaan siihen, että kursseja on mahdollista suorittaa eri tavoin ja että itseopiskelua tuetaan materiaalisesti ja teknologisesti, minkä lisäksi edistetään sosiaalista opiskelua ja oppimisen vertaistukea. Tuetaan aktiivisesti Aaltoa palautejärjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kopo-sihteeri, sopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, 100 hallopedia 15 htkk 3. Kasvatetaan AYY ja Aalto yhteen <3 AYY:n organisaatio kuvataan rinnan yliopiston kanssa.

2 Toiminta: Määritetään Aallon ja AYY:n yhteiset viestintätavat. Avataan organisaatiokeskustelu yliopiston kanssa. Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Harjanne, Hämäläinen, sektorit Toiminta: Ylioppilaskunta rakentaa tiiviit suhteet yliopiston ylimpään johtoon ja toimii hedelmällisenä maaperänä opiskelijoiden laajempaan osallistamiseen yliopiston toimintaan vaikuttamiseen. Aikataulu: kevät Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, edunvalvontasihteerit 4. Rakennetaan tavoitteellista halloped-toimintaa Halloped-toimintaa kehitetään tavoitteelliseksi. Painopisteenä ovat suorat yhteydet henkilökuntaan eikä niinkään vaikuttaminen akateemisissa toimielimissä. Toiminta: Selvennetään organisaatiomuistiossa kuvattu työnjako hallituksen, koulutuspoliittisen johtoryhmän ja opintoneuvoston välillä. Jokaisessa tiedekunnassa toteutetaan merkittävä kehityshanke vapaaehtoisvetoisesti. Vastuu: Peltola Resurssit: Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, hallopedvastaavat 5 5. Sujuvoitetaan lukuvuoden alkua

3 Aalto-yliopiston lukuvuoden aloituksessa otetaan huomioon sekä opetuksen asettamat vaatimukset että opiskelijoiden elämäntilanne alkusyksystä. Toiminta: Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja vaikutetaan kannan puolesta. Kannanmuodostuksessa otetaan huomioon paine pidentää syyslukukautta, opiskelijoiden asumiseen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä vaikutukset opiskelijatutorointiin. Kehitetään Aallon laajuista uusien opiskelijoiden orientaatiota. Aikataulu: Kannanmuodostus kevät, vaikuttaminen kesä ja syksy Vastuu: Leppisaari (?) Resurssit: Leppisaari, Lähteenaho, Peltola, koulutuspoliittinen sihteeri Edistetään Aallon sisäistä liikkuvuutta Toiminta: Tunnistetaan ja poistetaan jokaisen schoolin merkittävin Aallon sisäisen liikkuvuuden este. Mahdollistetaan opiskelu schoolien välillä esim. sovittamalla yhteen luentoaikatauluja sekä varmistetaan mahdollisuus opiskella ja hyväksilukea opintoja tutkintoon. Tuetaan Aalto-tason liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, kopo-sihteeri 7. Edistetään Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta Toiminta: Vaikutetaan siihen, että opinnot luovat kansainvälisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja -taitoja. Kehitetään opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon tai ulkomaanharjoitteluun ja kotikansainvälistyä ja sisällyttää vaihto-opinnot tutkintoonsa. Vastuu: Lappalainen

4 Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri 8. Luodaan edunvalvontamittaristo Kehitetään edunvalvonnalle balanced scorecard -tyyppinen mittaristo, joka auttaa kehittämään toimintaa. Toiminta: Prioriteetti: 3 Aikataulu: kesä Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola 9. Opiskelijan oikeusturvaopas valmiiksi Opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yliopisto-opiskelijoina. Toiminta: Laaditaan opiskelijoiden oikeusturvaopas. Opas tarjoaa perustietoa jokaiselle opiskelijalle ja toimii myös hallopedien toiminnan tukena. Hyödynnetään TKY:llä aiemmin valmistelua keskeneräistä oikeusturvaopasta. Prioriteetti: 3 Aikataulu: aloitetaan kesäkuussa, valmis vuoden loppuun mennessä Vastuu: Peltola? Resurssit: Edunvalvontasektori 0,5 10. Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hyvin. Hyvinvointi tukee oppimista ja oppiminen hyvinvointia. Toiminta: Edistetään Aalto-yliopiston laajuisen opiskelijoiden hyvinvointityön käynnistymistä. Tavataan keskeisiä toimijoita, kuten hyvinvoinnista vastaavaa vararehtoria sekä opintoasioiden päällikköä. Edistetään SYL:n Kyky-hankkeen suositusten käyttöönottamista Aalto-yliopistossa. Opiskelun hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät myös keskeisesti kohdat 2, 18, 24 sekä 25.

5 Vastuu: Leppisaari Resurssit: Lähteenaho, Leppisaari, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit Toimeentulo, asuminen ja palvelut 11. Monipuoliset liikuntapalvelut Aallon opiskelijoille Pääkaupunkiseudun yhteisen yliopisto-opiskelijoiden liikuntaverkoston luominen. PUS:n toiminnan laajentaminen Aallon kattavaksi ja nimen muuttaminen. Toiminta: Liikuntatapahtumien järjestäminen. kattavat liikuntapalvelut. AYY:n oman liikuntalinjan luominen siten että se tukee yliopiston liikuntapalveluita eikä tehdä päällekkäistä työtä yliopiston kanssa. Aikataulu: ratkaisu yliopistoliikuntaan kevään aikana Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, liikuntasihteeri, PUS Asumisorganisaation ja järjestelmien luominen Toiminta: Varmistetaan asumisdemokratian toteutuminen ylioppilaskunnan asuntokohteissa (asukasneuvostot ja kyläsenaatti). Talovastaavat joka kohteeseen. Asunnonhakutietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen. Aikataulu: kevät järjestelmät, koko vuosi Vastuu: Hirvola Resurssit: kyläsihteeri, Hirvola 1

6 13. Vaikutetaan opintotuen rakenteelliseen kehittämiseen Toiminta: Luodaan kevään aikana AYY:n kanta opiskelijan toimeentuloon. Vaikutetaan opintotukiuudistukseen suoraan ja yhteistyössä SYL:n ja ylioppilaskuntien kanssa. Aikataulu: kanta helmi-maalikuu, koko vuosi Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sopo-sihteeri Asuntokannan laajentaminen mahdollisuuksien mukaan Edullisia asuntoja kansalle hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Toiminta: Selvitetään erityisesti vanhan poliisiammattikorkeakoulun tontin (Kivimies) kiinteistörakennusmahdollisuutta. Edistetään asiaa yhdessä HOASin kanssa Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, Valtonen, kyläsihteeri, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, taloustoimikunta Kaupunki- ja joukkoliikennevaikuttaminen Toiminta: Neuvotellaan hätämajoituksen järjestämisestä Helsingin kanssa yhteityössä HYY:n kanssa. Vaikutetaan kampusten välisiin joukkoliikenneratkaisuihin esimerkiksi Länsimetroon liittyviin asioihin. Kunta-raja ja Aallon opiskelijat joukkoliikenteessä. Opiskelijametropolihankkeeseen osallistuminen T3-alueen kehittämiseen osallistuminen Reagoidaan lähialueiden kaavottamiseen. Vastuu: Hirvola

7 Resurssit: Hirvola, sosiaalipoliittinen sihteeri 0,5 16. Kohennetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden sosiaalipoliittista asemaa Toiminta: Asumisjärjestelyt ja vastuujaot yliopiston kanssa. Sairausvakuutuskysymys (yhteistyö: koulu, PYL, SYL), Kv-tutoroinnin kehittäminen ja mahdollisten synergioiden etsiminen yli schoolrajojen Integraatio yhteiskuntaan TyöelämäKulttuuri (kummiperhe/setä malli) Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri,kampusten tutorvastaavat, muut sektorit? OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON tulevaisuuteen vaikuttaminen Korkeakouluopiskelijoilla on toimiva ja laadukas terveydenhuolto, joka sisältää terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyspalvelut, suun terveydenhuollon ja terveyden edistämisen. YTHS:n sopeuttamistoimet ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon ratkaisut eivät heikennä yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja. Toiminta: Seurataan YTHS:n meneillään olevia sopeuttamistoimia ja osallistutaan niistä käytävään keskusteluun säätiön hallinnon kaikilla tasoilla ja SYL:ssä. Muodostetaan kanta opiskelijaterveydenhuollon muutoksiin (erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen) ja vaikutetaan niihin. Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sosiaalipoliittinen sihteeri Palvelukokonaisuuksien määrittäminen ja niistä viestintä

8 Toiminta: Kartoitetaan ylioppilaskunnan ja yliopiston tarjoamat palvelut. Selvitetään jäsenistön kriittisimmät palvelutarpeet ja reagoidaan niihin. Viestitään jäsenistölle aktiivisesti palveluista ja meneillään olevasta kehitystyöstä. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: Hämäläinen, Granroth, tiedottaja, tietotekniikkasihteeri koko vuosi 19. Ayy:lle green office, yliopistosta vihreä yliopisto Otetaan ekologisuus osaksi AYY:n konkreettista toimintaa. Esimerkiksi kierrättäminen, sähkönkulutus, matkustustarpeiden kriittinen arviointi jne. Tavoitteena on saada keskustoimistolle Green Office- sertifikaatti, mutta ympäristöystävällisyys otetaan huomioon myös toimiston ulkopuolella. Pidetään teemaa aktiivisesti esillä niin yliopiston kuin muunkin yhteiskunnan suuntaan. Toiminta: Selvitetään Green Office-sertifikaatin vaatimukset toiminnassamme ja toteutetaan ne. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon toimitilojen suunnittelussa ja viestitään näistä mahdollisuuksista myös yliopistolle. Järjestetään ympäristökoulutusta jäsenille, näkökulmana heidän omat vaikutusmahdollisuutensa. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon ylioppilaskunnan asunnoissa ja tiedotetaan asukkaille heidän mahdollisuuksistaan toimia ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan hyväksi. Tuodaan asia esille positiivisessa hengessä, eikä saarnaamalla. Prioriteetti: 3 Aikataulu: sertifikaatti huhtikuu, muu elo-marraskuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, Harjanne, sosiaalipoliittinen sihteeri, kyläsihteeri 0,5 Rakennetaan Aalto-yhteisö 20. Järjestetään monipuolista Aalto-kulttuuritoimintaa ja helvetin makee juttu Aalto-kulttuuritoiminnassa huomioidaan monipuolisuus sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tuodaan taidetta ja kulttuuria lähelle opiskelijaa ja edistetään opiskelijain taiteellisia pyrkimyksiä. Wappuna tehdään jotain, vuoden 2011 vuosijuhlat valmistellaan. Toteutetaan megalomaanisen näyttävä ja älytön projekti, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta

9 Toiminta: Hallituksen alaisuudessa Aalto-yhteisötoimikunta, joka edistää Aalto-kulttuuria. Järjestetään liikunta- ja hyvinvointitapahtumia Uskalletaan kokeilla uusia asioita ja pidetään sitä tehdessä hauskaa reippaalla tekemisen meiningillä Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Hyrkkö Resurssit: Palonen, Tarhala, Aalto-yhteisötoimikunta, Liikunta- ja hyvinvointityöryhmä 21. Mahdollistetaan koulutusalakohtaisten kulttuurien elinvoimaisuus Toiminta: Koulutusalakohtaisia kulttuureja ylläpitää TOKYO ry, KY ry sekä Aaltoyhteisösektorilla toimiva teekkarijaosto-niminen toimikunta. Lisäksi teekkariperinteitä vaalivat killat. Ylioppilaskunta resursoi ja tukee koulutusalakohtaisia kulttuureja (teekkari-, kylteri-, ja taikkilaiskulttuurit) ylläpitäviä järjestöjä tarveharkintaisesti. Kannustetaan kulttuurien kohtaamista ylioppilaskunnan piirissä. Hyödynnetään olemassaolevia yhteisöjä kokoamalla toimijoita näistä erilaisiin ylioppilaskunnan toimielimiin Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 22. Tuetaan yhdistyksiä ja järjestäytymätöntä jäsenistöä Toiminta: Tavoitteena vireä yhdistysekosysteemi, joka kannustaa monimuotoiseen järjestötoimintaan. Tuetaan yhdistyksiä tarveharkintaisesti huomioiden toimijoiden kyky toimia sekä näiden olemassaolevat resurssit. Tuki yhdistyksille muodostuu toiminta-avustuksista, mahdollisuudesta käyttää ylioppilaskunnan tiloja, toimisto- ja IT-palveluista, neuvonnasta, koulutuksesta sekä pakettiautosta. Tuetaan uusien yhdistysten syntymistä ja kannustetaan yhdistyksiä poikkitieteellisyyteen. Yhdistysten palveluja tarjotaan soveltuvin osin myös yksittäisille jäsenille ja järjestäytymättömille ryhmittymille Aikataulu:

10 Vastuu: Resurssit: 23. Tilojen kartoitus Toiminta: Kartoitetaan olemassa olevat tilat. Tutkitaan mahdollisuuksia käyttää yliopiston tiloja ja muitakin tiloja (harkitaan vähintäänkin epäilyttäviä yhteistyökuvioita). Kehitetään olemassaolevia tiloja Prioriteetti: 3 Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 24. Kansainväliset opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Kannustetaan yhdistysten kansainvälistymistä (kansainvälistymisopas). Laaditaan kielistrategia. Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia ylioppilaskunnan päätöksentekoon. Järjestetään kv-tutorointia. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden järjestäytymistä. Ylioppilaskunta kokoaa kansainväliset yhdistykset kv-jaostoon Vastuu: Lappalainen Resurssit: Kv-sihteeri 25. Vapaaehtoiskulttuurin arvostuksen nostaminen Toiminta: Tavoitteena se, että yhteiskunta ja yliopistoyhteisö arvostaa yhdistystoimintaa. Tavataan yliopiston toimijoita säännöllisesti. Järjestetään yhteisiä tapahtumia opiskelijoille ja henkilökunnalle

11 sekä yritetään saada yliopisto tukemaa ylioppilaskunnan kulttuuritoimintaa. Jaetaan resurssit, nopat ja palvelut; vastavuoroisuus Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Vapaaehtoiset ovat arvostettu osa AYY:n organisaatiota. Toiminta: Kehitellään kivoja tapoja, joilla vapaaehtoiset saavat blingiä.palkitaan vapaaehtoisia järjestelmällisesti ja luovasti. Viestitään ylioppilaskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista ja tehdään mukaan lähtemisestä helppoa. Hyödynnetään joustavasti jäsenistön osaamispotentiaali ja luodaan mahdollisuuksia toimia myös lyhyissä vapaaehtoisprojekteissa. Vastuu: Penttinen Resurssit: Hyrkkö, Penttinen, yhteisösektori, Hämäläinen, tiedottaja 26. Uudet opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Tuetaan school-kohtaista sisäänajoa, mutta varmistetaan AYY:n näkyminen sisäänajokekkereissä. Tavataan tutoreita ja muita uusien opiskelijoiden tyyppejä sekä aivopestään heidät Aalto-henkisiksi. Tehdään uusien opiskelijoiden opas. Järjestetään spektaakkelimainen fuksi/mursu/uusi-ihmistapahtuma Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 27. Luodaan pohja aalto identiteetille

12 Toiminta: Irtokarkkihylly, jotta kukaan ei eksy lopullisesti. Kutistetaan kampusten henkiset ja fyysiset välimatkat eli hommataan sukkulabusseja. Keksitään Aalto-yliopisto-opiskelijalle joku nimitys, joka ei ole alkkari. Aloitetaan AYY:n tunnusten valmistelu. Palkitaan Aalto-sankareita. Tavoitteena sellainen Aalto-yhteisö, jossa opiskelija voi tuntea olevansa osa jotain suurempaa. Huijataan ihmiset käymään joka kampuksella. Tehdään ylioppilaskunnasta käsinkosketeltava, siliteltävä, puristeltava ja rapsuteltava. Järjestetään Aalto-alumnihässäkkä yhdessä yliopiston kanssa vanhoille TKK, HSE & TaiK-alumneille Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Toimiva organisaatio 28. Varmistetaan viestintä jäsenistön kanssa muutosvaiheessa Toiminta: Kiinnitetään erityistä huomiota toimintaan siirtymäkaudella. Hyödynnetään sosiaalisen median tarjoamat edut. Kehitetään nykyisistä verkkosivuista siirtymäajaksi riittävät. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: viestintä-sektori, kaikki 29. Integroidaan kampukset luontevasti toimintaan Toiminta:

13 Vastuu: Penttinen Resurssit: Penttinen, Halme, sektorit 30. Rakennetaan uudet verkkosivut Toteuttaa AYY:lle verkkopalvelu, joka tukee viestintää ja ylioppilaskunnan palveluita. Toiminta: Toteutetaan verkkopalvelu, joka mahdollistaa ja edistää AYY:n ja jäsenistön viestintää ja palveluiden käyttöä pitkällä aikavälillä. Vastuu: Granroth Resurssit: www-arkkitehtuuriryhmä, ohjausryhmä, viti-sektori Talon sisäinen viestintä Luontevien viestintätapojen käyttöönotto ja palautekulttuurin luominen Toiminta: Määritetään ja dokumentoidaan talon sisäiset viestintätavat erityisesti sähköisiä medioita käyttäen. (toimiston wiki-intra). Määritellään sisäiset viestintävälineet pikaviestimet huomioiden. Laaditaan kriisiviestintäohjeistus. Huomioidaan kaikkien prosessien kehittämisessä jatkuva palaute ja kehittäminen. Kiinnitetään erityistä huomiota kampustoimipisteiden väliseen tiedonkulkuun. Laaditaan kontaktitietokanta kaikista AYY:n toimijoista. Vastuu: Granroth ja Penttinen Resurssit: Granroth, Penttinen, Hämäläinen, Mäkelä, Halme, viti-sektori 32. Valmistetaan luotettava ja joustava budjetti Toiminta: Laaditaan joustava (20% vara) budjetti ja arvioidaan sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Huomioidaan budjettia laadittaessa ja toimintaa suunniteltaessa riittävä liikkumavara luovalle potentiaalille.

14 Aikataulu: Tammi-maaliskuu, vuoden 2011 budjetti marraskuussa Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Halme, Mäkelä, sektorit 33. Organisaatiorakenteen tarkastelu Toiminta: Kuvataan organisaation prosessit ja määritetään niiden omistajat. Määritetään kampustoimipisteiden tehtävänjako. Määritellään sisäisen yhteistyön koordinointitavat ( sisäiset yhteistyöpumput ). Vakiinnutetaan selkeät käytännöt. Visualisoidaan organisaatio ymmärrettävästi ja nimetään elimet johdonmukaisesti. Laaditaan kestävä henkilöstöpolitiikka. Laaditaan henkilöstön perehdytys- ja kouluttamissuunnitelma huomioiden toimijoiden jatkuva vaihtuvuus. Keksitään keinot hiljaisen tiedon säilyttämiseen. Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita. Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Mäkelä, hallitus, sektorit 34. Koti ylioppilaskunnalle Yhteiset toimistoratkaisut koko organisatiolle. Tehdään tiloista järkevät ja hauskat. Sen lisäksi korostetaan viihtyisyyttä ja joustavuutta pitkällä aikavälillä (= ylikapasiteettia). Toiminta: Aikataulu: kevät ja kesä Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Valtonen, Penttinen, Mäkelä, kiinteistöpäällikkö, kyläsihteeri 35. Missio /visio /arvot

15 Löydetään AYY:n arvot muodostetaan visio ja missio. Toiminta: Aloitetaan AYY:n arvopohjan määrittäminen minkä pohjalta laaditaan missio ja visio.ayy:n arvoja etsitään opiskelijalähtöisesti. Arvojen pohjalta huomioiden megatrendit muodostetaan missio ja visio. Aikataulu: kesä ja syksy Vastuu: Valtonen Resurssit: Granroth, Valtonen 36. Määritetään AYY:n linjat Toiminta: Määritetään osallistavalla tavalla AYY:n linjat keskeisiin kysymyksiin. Linjausta vaativia asiakokonaisuuksia ovat Aalto-yliopisto, opiskelijoiden toimeentulo, lukukausimaksut, Aallon opiskelijoiden liikuntapalvelut ja Suomen hallitusohjelma Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: edunvalvontasektori Ulkoisesti vaikuttava organisaatio 37. Rakennetaan arvoa tuottavat suhteet kansainvälisiin sidosryhmiin Toiminta: Arvioidaan edeltäjäorganisaatioilta periytyvien kansainvälisten sidosryhmäsuhteiden arvo AYY:lle. Ylläpidetään ja luodaan hyvät suhteet valikoituihin kansainvälisiin verkostoihin ja ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin. Ylioppilaskunta hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita etenkin maailman johtavista yliopistoista.

16 Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Hämäläinen 38. Luodaan poliittiset vaikutuskanavat Toiminta: Opetellaan kansallista edunvalvontaa. Rakennetaan suhteet poliittisiin päättäjiin järjestelmällisesti. Hankitaan ilmaisia lounaita. Vaikutetaan hallitusohjelma 2011:een.. Prioriteetti: 3 Vastuu: Leppisaari Resurssit: edusektori 39. Ulkosuhteiden luominen Kartoitetaan ulkoiset sidosryhmät, arvioidaan niiden hyödyllisyys ja aloitetaan suhdetoiminta Toiminta: Selvitetään, mitä sidosryhmiä meillä on ja mitkä näistä ovat ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä. Selvitetään lisäksi, mitkä yhteydet meiltä puuttuvat. Osoitetaan avainhenkilöille henkilökohtainen yhteys ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta ottaa käyttöön kevyen CRM-järjestelmän yhteyksien järjestelmällisen ylläpidon mahdollistamiseksi. Aikataulu: kevät

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

YLLÄTYSPÄIVITYS 2/ TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010.

YLLÄTYSPÄIVITYS 2/ TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010. YLLÄTYSPÄIVITYS 2/2010 16.4.2010 TÄMÄN TEKSTIN VÄRILLÄ ON TUOTU MUUTOKSET TIETOON AYYE:N KOKOUKSEEN 4/2010. LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksytty edustajiston 7/15 kokouksessa 7.12.2015 Sisällys 1. Kampuksen kehittäminen opiskelijoiden ehdoilla 2. Kohti Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä 3. Vapaa-ajanjaoston

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Liikuntatutorkoulutus 2011

Liikuntatutorkoulutus 2011 25.5.2011 Liikuntatutorkoulutus 2011 Agenda Liikunta AYY:ssä Liikuntaihmiset Liikuntatapahtumat Aalto-yliopiston urheiluseura Liikuntayhdistykset Missä Aaltolaiset liikkuu - liikuntapalvelukysely Liikunta

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HYYn strategia

HYYn strategia 1 HYYn strategia 2016 2020 2 Strategian tarkoitus ja käyttö 3 4 5 Strategia on ylin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toimintaa ohjaava asiakirja. Se on dokumentti, jossa koko ylioppilaskuntaa

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot