1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista"

Transkriptio

1 Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista ylioppilasliikkeessä ja valtionhallinnossa Aikataulu: Linjaus: kevät; Toteutus: koko vuosi Vastuu: Lappalainen Resurssit :kv-sihteeri, Lappalainen, Peltola Työmäärä : 1 htkk 2. Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen kehittämiseen Edistetään työelämälähtöisyyttä opinnoissa ja helpotetaan opiskelijan tutkijapolkua. Aalto tukee opiskelutaitojen kehittymistä, hankkii lisää opintopsykologeja ja kehittää opettajatutorointia. Toiminta: Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen arviointiin ja vaikutetaan erityisesti ydinainesanalyysien ja kuormittavuuslaskelmien painotukseen. Vaikutetaan siihen, että Aallon opiskeluympäristöt ovat monipuolisia, terveellisiä, turvallisia ja muuttuvia. Vaikutetaan siihen, että kursseja on mahdollista suorittaa eri tavoin ja että itseopiskelua tuetaan materiaalisesti ja teknologisesti, minkä lisäksi edistetään sosiaalista opiskelua ja oppimisen vertaistukea. Tuetaan aktiivisesti Aaltoa palautejärjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kopo-sihteeri, sopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, 100 hallopedia 15 htkk 3. Kasvatetaan AYY ja Aalto yhteen <3 AYY:n organisaatio kuvataan rinnan yliopiston kanssa.

2 Toiminta: Määritetään Aallon ja AYY:n yhteiset viestintätavat. Avataan organisaatiokeskustelu yliopiston kanssa. Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Harjanne, Hämäläinen, sektorit Toiminta: Ylioppilaskunta rakentaa tiiviit suhteet yliopiston ylimpään johtoon ja toimii hedelmällisenä maaperänä opiskelijoiden laajempaan osallistamiseen yliopiston toimintaan vaikuttamiseen. Aikataulu: kevät Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, edunvalvontasihteerit 4. Rakennetaan tavoitteellista halloped-toimintaa Halloped-toimintaa kehitetään tavoitteelliseksi. Painopisteenä ovat suorat yhteydet henkilökuntaan eikä niinkään vaikuttaminen akateemisissa toimielimissä. Toiminta: Selvennetään organisaatiomuistiossa kuvattu työnjako hallituksen, koulutuspoliittisen johtoryhmän ja opintoneuvoston välillä. Jokaisessa tiedekunnassa toteutetaan merkittävä kehityshanke vapaaehtoisvetoisesti. Vastuu: Peltola Resurssit: Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, hallopedvastaavat 5 5. Sujuvoitetaan lukuvuoden alkua

3 Aalto-yliopiston lukuvuoden aloituksessa otetaan huomioon sekä opetuksen asettamat vaatimukset että opiskelijoiden elämäntilanne alkusyksystä. Toiminta: Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja vaikutetaan kannan puolesta. Kannanmuodostuksessa otetaan huomioon paine pidentää syyslukukautta, opiskelijoiden asumiseen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä vaikutukset opiskelijatutorointiin. Kehitetään Aallon laajuista uusien opiskelijoiden orientaatiota. Aikataulu: Kannanmuodostus kevät, vaikuttaminen kesä ja syksy Vastuu: Leppisaari (?) Resurssit: Leppisaari, Lähteenaho, Peltola, koulutuspoliittinen sihteeri Edistetään Aallon sisäistä liikkuvuutta Toiminta: Tunnistetaan ja poistetaan jokaisen schoolin merkittävin Aallon sisäisen liikkuvuuden este. Mahdollistetaan opiskelu schoolien välillä esim. sovittamalla yhteen luentoaikatauluja sekä varmistetaan mahdollisuus opiskella ja hyväksilukea opintoja tutkintoon. Tuetaan Aalto-tason liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, kopo-sihteeri 7. Edistetään Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta Toiminta: Vaikutetaan siihen, että opinnot luovat kansainvälisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja -taitoja. Kehitetään opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon tai ulkomaanharjoitteluun ja kotikansainvälistyä ja sisällyttää vaihto-opinnot tutkintoonsa. Vastuu: Lappalainen

4 Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Peltola, Harjanne, kopo-sihteeri 8. Luodaan edunvalvontamittaristo Kehitetään edunvalvonnalle balanced scorecard -tyyppinen mittaristo, joka auttaa kehittämään toimintaa. Toiminta: Prioriteetti: 3 Aikataulu: kesä Vastuu: Harjanne Resurssit: Harjanne, Peltola 9. Opiskelijan oikeusturvaopas valmiiksi Opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yliopisto-opiskelijoina. Toiminta: Laaditaan opiskelijoiden oikeusturvaopas. Opas tarjoaa perustietoa jokaiselle opiskelijalle ja toimii myös hallopedien toiminnan tukena. Hyödynnetään TKY:llä aiemmin valmistelua keskeneräistä oikeusturvaopasta. Prioriteetti: 3 Aikataulu: aloitetaan kesäkuussa, valmis vuoden loppuun mennessä Vastuu: Peltola? Resurssit: Edunvalvontasektori 0,5 10. Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hyvin. Hyvinvointi tukee oppimista ja oppiminen hyvinvointia. Toiminta: Edistetään Aalto-yliopiston laajuisen opiskelijoiden hyvinvointityön käynnistymistä. Tavataan keskeisiä toimijoita, kuten hyvinvoinnista vastaavaa vararehtoria sekä opintoasioiden päällikköä. Edistetään SYL:n Kyky-hankkeen suositusten käyttöönottamista Aalto-yliopistossa. Opiskelun hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät myös keskeisesti kohdat 2, 18, 24 sekä 25.

5 Vastuu: Leppisaari Resurssit: Lähteenaho, Leppisaari, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit Toimeentulo, asuminen ja palvelut 11. Monipuoliset liikuntapalvelut Aallon opiskelijoille Pääkaupunkiseudun yhteisen yliopisto-opiskelijoiden liikuntaverkoston luominen. PUS:n toiminnan laajentaminen Aallon kattavaksi ja nimen muuttaminen. Toiminta: Liikuntatapahtumien järjestäminen. kattavat liikuntapalvelut. AYY:n oman liikuntalinjan luominen siten että se tukee yliopiston liikuntapalveluita eikä tehdä päällekkäistä työtä yliopiston kanssa. Aikataulu: ratkaisu yliopistoliikuntaan kevään aikana Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, liikuntasihteeri, PUS Asumisorganisaation ja järjestelmien luominen Toiminta: Varmistetaan asumisdemokratian toteutuminen ylioppilaskunnan asuntokohteissa (asukasneuvostot ja kyläsenaatti). Talovastaavat joka kohteeseen. Asunnonhakutietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen. Aikataulu: kevät järjestelmät, koko vuosi Vastuu: Hirvola Resurssit: kyläsihteeri, Hirvola 1

6 13. Vaikutetaan opintotuen rakenteelliseen kehittämiseen Toiminta: Luodaan kevään aikana AYY:n kanta opiskelijan toimeentuloon. Vaikutetaan opintotukiuudistukseen suoraan ja yhteistyössä SYL:n ja ylioppilaskuntien kanssa. Aikataulu: kanta helmi-maalikuu, koko vuosi Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sopo-sihteeri Asuntokannan laajentaminen mahdollisuuksien mukaan Edullisia asuntoja kansalle hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. Toiminta: Selvitetään erityisesti vanhan poliisiammattikorkeakoulun tontin (Kivimies) kiinteistörakennusmahdollisuutta. Edistetään asiaa yhdessä HOASin kanssa Vastuu: Hirvola Resurssit: Hirvola, Valtonen, kyläsihteeri, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, taloustoimikunta Kaupunki- ja joukkoliikennevaikuttaminen Toiminta: Neuvotellaan hätämajoituksen järjestämisestä Helsingin kanssa yhteityössä HYY:n kanssa. Vaikutetaan kampusten välisiin joukkoliikenneratkaisuihin esimerkiksi Länsimetroon liittyviin asioihin. Kunta-raja ja Aallon opiskelijat joukkoliikenteessä. Opiskelijametropolihankkeeseen osallistuminen T3-alueen kehittämiseen osallistuminen Reagoidaan lähialueiden kaavottamiseen. Vastuu: Hirvola

7 Resurssit: Hirvola, sosiaalipoliittinen sihteeri 0,5 16. Kohennetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden sosiaalipoliittista asemaa Toiminta: Asumisjärjestelyt ja vastuujaot yliopiston kanssa. Sairausvakuutuskysymys (yhteistyö: koulu, PYL, SYL), Kv-tutoroinnin kehittäminen ja mahdollisten synergioiden etsiminen yli schoolrajojen Integraatio yhteiskuntaan TyöelämäKulttuuri (kummiperhe/setä malli) Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri,kampusten tutorvastaavat, muut sektorit? OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON tulevaisuuteen vaikuttaminen Korkeakouluopiskelijoilla on toimiva ja laadukas terveydenhuolto, joka sisältää terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyspalvelut, suun terveydenhuollon ja terveyden edistämisen. YTHS:n sopeuttamistoimet ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon ratkaisut eivät heikennä yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja. Toiminta: Seurataan YTHS:n meneillään olevia sopeuttamistoimia ja osallistutaan niistä käytävään keskusteluun säätiön hallinnon kaikilla tasoilla ja SYL:ssä. Muodostetaan kanta opiskelijaterveydenhuollon muutoksiin (erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen) ja vaikutetaan niihin. Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, sosiaalipoliittinen sihteeri Palvelukokonaisuuksien määrittäminen ja niistä viestintä

8 Toiminta: Kartoitetaan ylioppilaskunnan ja yliopiston tarjoamat palvelut. Selvitetään jäsenistön kriittisimmät palvelutarpeet ja reagoidaan niihin. Viestitään jäsenistölle aktiivisesti palveluista ja meneillään olevasta kehitystyöstä. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: Hämäläinen, Granroth, tiedottaja, tietotekniikkasihteeri koko vuosi 19. Ayy:lle green office, yliopistosta vihreä yliopisto Otetaan ekologisuus osaksi AYY:n konkreettista toimintaa. Esimerkiksi kierrättäminen, sähkönkulutus, matkustustarpeiden kriittinen arviointi jne. Tavoitteena on saada keskustoimistolle Green Office- sertifikaatti, mutta ympäristöystävällisyys otetaan huomioon myös toimiston ulkopuolella. Pidetään teemaa aktiivisesti esillä niin yliopiston kuin muunkin yhteiskunnan suuntaan. Toiminta: Selvitetään Green Office-sertifikaatin vaatimukset toiminnassamme ja toteutetaan ne. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon toimitilojen suunnittelussa ja viestitään näistä mahdollisuuksista myös yliopistolle. Järjestetään ympäristökoulutusta jäsenille, näkökulmana heidän omat vaikutusmahdollisuutensa. Otetaan ympäristöystävällisyys huomioon ylioppilaskunnan asunnoissa ja tiedotetaan asukkaille heidän mahdollisuuksistaan toimia ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan hyväksi. Tuodaan asia esille positiivisessa hengessä, eikä saarnaamalla. Prioriteetti: 3 Aikataulu: sertifikaatti huhtikuu, muu elo-marraskuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: Leppisaari, Harjanne, sosiaalipoliittinen sihteeri, kyläsihteeri 0,5 Rakennetaan Aalto-yhteisö 20. Järjestetään monipuolista Aalto-kulttuuritoimintaa ja helvetin makee juttu Aalto-kulttuuritoiminnassa huomioidaan monipuolisuus sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tuodaan taidetta ja kulttuuria lähelle opiskelijaa ja edistetään opiskelijain taiteellisia pyrkimyksiä. Wappuna tehdään jotain, vuoden 2011 vuosijuhlat valmistellaan. Toteutetaan megalomaanisen näyttävä ja älytön projekti, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta

9 Toiminta: Hallituksen alaisuudessa Aalto-yhteisötoimikunta, joka edistää Aalto-kulttuuria. Järjestetään liikunta- ja hyvinvointitapahtumia Uskalletaan kokeilla uusia asioita ja pidetään sitä tehdessä hauskaa reippaalla tekemisen meiningillä Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Hyrkkö Resurssit: Palonen, Tarhala, Aalto-yhteisötoimikunta, Liikunta- ja hyvinvointityöryhmä 21. Mahdollistetaan koulutusalakohtaisten kulttuurien elinvoimaisuus Toiminta: Koulutusalakohtaisia kulttuureja ylläpitää TOKYO ry, KY ry sekä Aaltoyhteisösektorilla toimiva teekkarijaosto-niminen toimikunta. Lisäksi teekkariperinteitä vaalivat killat. Ylioppilaskunta resursoi ja tukee koulutusalakohtaisia kulttuureja (teekkari-, kylteri-, ja taikkilaiskulttuurit) ylläpitäviä järjestöjä tarveharkintaisesti. Kannustetaan kulttuurien kohtaamista ylioppilaskunnan piirissä. Hyödynnetään olemassaolevia yhteisöjä kokoamalla toimijoita näistä erilaisiin ylioppilaskunnan toimielimiin Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 22. Tuetaan yhdistyksiä ja järjestäytymätöntä jäsenistöä Toiminta: Tavoitteena vireä yhdistysekosysteemi, joka kannustaa monimuotoiseen järjestötoimintaan. Tuetaan yhdistyksiä tarveharkintaisesti huomioiden toimijoiden kyky toimia sekä näiden olemassaolevat resurssit. Tuki yhdistyksille muodostuu toiminta-avustuksista, mahdollisuudesta käyttää ylioppilaskunnan tiloja, toimisto- ja IT-palveluista, neuvonnasta, koulutuksesta sekä pakettiautosta. Tuetaan uusien yhdistysten syntymistä ja kannustetaan yhdistyksiä poikkitieteellisyyteen. Yhdistysten palveluja tarjotaan soveltuvin osin myös yksittäisille jäsenille ja järjestäytymättömille ryhmittymille Aikataulu:

10 Vastuu: Resurssit: 23. Tilojen kartoitus Toiminta: Kartoitetaan olemassa olevat tilat. Tutkitaan mahdollisuuksia käyttää yliopiston tiloja ja muitakin tiloja (harkitaan vähintäänkin epäilyttäviä yhteistyökuvioita). Kehitetään olemassaolevia tiloja Prioriteetti: 3 Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 24. Kansainväliset opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Kannustetaan yhdistysten kansainvälistymistä (kansainvälistymisopas). Laaditaan kielistrategia. Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia ylioppilaskunnan päätöksentekoon. Järjestetään kv-tutorointia. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden järjestäytymistä. Ylioppilaskunta kokoaa kansainväliset yhdistykset kv-jaostoon Vastuu: Lappalainen Resurssit: Kv-sihteeri 25. Vapaaehtoiskulttuurin arvostuksen nostaminen Toiminta: Tavoitteena se, että yhteiskunta ja yliopistoyhteisö arvostaa yhdistystoimintaa. Tavataan yliopiston toimijoita säännöllisesti. Järjestetään yhteisiä tapahtumia opiskelijoille ja henkilökunnalle

11 sekä yritetään saada yliopisto tukemaa ylioppilaskunnan kulttuuritoimintaa. Jaetaan resurssit, nopat ja palvelut; vastavuoroisuus Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Vapaaehtoiset ovat arvostettu osa AYY:n organisaatiota. Toiminta: Kehitellään kivoja tapoja, joilla vapaaehtoiset saavat blingiä.palkitaan vapaaehtoisia järjestelmällisesti ja luovasti. Viestitään ylioppilaskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista ja tehdään mukaan lähtemisestä helppoa. Hyödynnetään joustavasti jäsenistön osaamispotentiaali ja luodaan mahdollisuuksia toimia myös lyhyissä vapaaehtoisprojekteissa. Vastuu: Penttinen Resurssit: Hyrkkö, Penttinen, yhteisösektori, Hämäläinen, tiedottaja 26. Uudet opiskelijat osaksi yhteisöä Toiminta: Tuetaan school-kohtaista sisäänajoa, mutta varmistetaan AYY:n näkyminen sisäänajokekkereissä. Tavataan tutoreita ja muita uusien opiskelijoiden tyyppejä sekä aivopestään heidät Aalto-henkisiksi. Tehdään uusien opiskelijoiden opas. Järjestetään spektaakkelimainen fuksi/mursu/uusi-ihmistapahtuma Aikataulu: Vastuu: Resurssit: 27. Luodaan pohja aalto identiteetille

12 Toiminta: Irtokarkkihylly, jotta kukaan ei eksy lopullisesti. Kutistetaan kampusten henkiset ja fyysiset välimatkat eli hommataan sukkulabusseja. Keksitään Aalto-yliopisto-opiskelijalle joku nimitys, joka ei ole alkkari. Aloitetaan AYY:n tunnusten valmistelu. Palkitaan Aalto-sankareita. Tavoitteena sellainen Aalto-yhteisö, jossa opiskelija voi tuntea olevansa osa jotain suurempaa. Huijataan ihmiset käymään joka kampuksella. Tehdään ylioppilaskunnasta käsinkosketeltava, siliteltävä, puristeltava ja rapsuteltava. Järjestetään Aalto-alumnihässäkkä yhdessä yliopiston kanssa vanhoille TKK, HSE & TaiK-alumneille Aikataulu: Vastuu: Resurssit: Toimiva organisaatio 28. Varmistetaan viestintä jäsenistön kanssa muutosvaiheessa Toiminta: Kiinnitetään erityistä huomiota toimintaan siirtymäkaudella. Hyödynnetään sosiaalisen median tarjoamat edut. Kehitetään nykyisistä verkkosivuista siirtymäajaksi riittävät. Vastuu: Hämäläinen Resurssit: viestintä-sektori, kaikki 29. Integroidaan kampukset luontevasti toimintaan Toiminta:

13 Vastuu: Penttinen Resurssit: Penttinen, Halme, sektorit 30. Rakennetaan uudet verkkosivut Toteuttaa AYY:lle verkkopalvelu, joka tukee viestintää ja ylioppilaskunnan palveluita. Toiminta: Toteutetaan verkkopalvelu, joka mahdollistaa ja edistää AYY:n ja jäsenistön viestintää ja palveluiden käyttöä pitkällä aikavälillä. Vastuu: Granroth Resurssit: www-arkkitehtuuriryhmä, ohjausryhmä, viti-sektori Talon sisäinen viestintä Luontevien viestintätapojen käyttöönotto ja palautekulttuurin luominen Toiminta: Määritetään ja dokumentoidaan talon sisäiset viestintätavat erityisesti sähköisiä medioita käyttäen. (toimiston wiki-intra). Määritellään sisäiset viestintävälineet pikaviestimet huomioiden. Laaditaan kriisiviestintäohjeistus. Huomioidaan kaikkien prosessien kehittämisessä jatkuva palaute ja kehittäminen. Kiinnitetään erityistä huomiota kampustoimipisteiden väliseen tiedonkulkuun. Laaditaan kontaktitietokanta kaikista AYY:n toimijoista. Vastuu: Granroth ja Penttinen Resurssit: Granroth, Penttinen, Hämäläinen, Mäkelä, Halme, viti-sektori 32. Valmistetaan luotettava ja joustava budjetti Toiminta: Laaditaan joustava (20% vara) budjetti ja arvioidaan sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Huomioidaan budjettia laadittaessa ja toimintaa suunniteltaessa riittävä liikkumavara luovalle potentiaalille.

14 Aikataulu: Tammi-maaliskuu, vuoden 2011 budjetti marraskuussa Vastuu: Valtonen Resurssit: Valtonen, Halme, Mäkelä, sektorit 33. Organisaatiorakenteen tarkastelu Toiminta: Kuvataan organisaation prosessit ja määritetään niiden omistajat. Määritetään kampustoimipisteiden tehtävänjako. Määritellään sisäisen yhteistyön koordinointitavat ( sisäiset yhteistyöpumput ). Vakiinnutetaan selkeät käytännöt. Visualisoidaan organisaatio ymmärrettävästi ja nimetään elimet johdonmukaisesti. Laaditaan kestävä henkilöstöpolitiikka. Laaditaan henkilöstön perehdytys- ja kouluttamissuunnitelma huomioiden toimijoiden jatkuva vaihtuvuus. Keksitään keinot hiljaisen tiedon säilyttämiseen. Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita. Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Mäkelä, hallitus, sektorit 34. Koti ylioppilaskunnalle Yhteiset toimistoratkaisut koko organisatiolle. Tehdään tiloista järkevät ja hauskat. Sen lisäksi korostetaan viihtyisyyttä ja joustavuutta pitkällä aikavälillä (= ylikapasiteettia). Toiminta: Aikataulu: kevät ja kesä Vastuu: Penttinen Resurssit: Halme, Valtonen, Penttinen, Mäkelä, kiinteistöpäällikkö, kyläsihteeri 35. Missio /visio /arvot

15 Löydetään AYY:n arvot muodostetaan visio ja missio. Toiminta: Aloitetaan AYY:n arvopohjan määrittäminen minkä pohjalta laaditaan missio ja visio.ayy:n arvoja etsitään opiskelijalähtöisesti. Arvojen pohjalta huomioiden megatrendit muodostetaan missio ja visio. Aikataulu: kesä ja syksy Vastuu: Valtonen Resurssit: Granroth, Valtonen 36. Määritetään AYY:n linjat Toiminta: Määritetään osallistavalla tavalla AYY:n linjat keskeisiin kysymyksiin. Linjausta vaativia asiakokonaisuuksia ovat Aalto-yliopisto, opiskelijoiden toimeentulo, lukukausimaksut, Aallon opiskelijoiden liikuntapalvelut ja Suomen hallitusohjelma Aikataulu: helmi-joulukuu Vastuu: Leppisaari Resurssit: edunvalvontasektori Ulkoisesti vaikuttava organisaatio 37. Rakennetaan arvoa tuottavat suhteet kansainvälisiin sidosryhmiin Toiminta: Arvioidaan edeltäjäorganisaatioilta periytyvien kansainvälisten sidosryhmäsuhteiden arvo AYY:lle. Ylläpidetään ja luodaan hyvät suhteet valikoituihin kansainvälisiin verkostoihin ja ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin. Ylioppilaskunta hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita etenkin maailman johtavista yliopistoista.

16 Vastuu: Lappalainen Resurssit: Lappalainen, kv-sihteeri, Hämäläinen 38. Luodaan poliittiset vaikutuskanavat Toiminta: Opetellaan kansallista edunvalvontaa. Rakennetaan suhteet poliittisiin päättäjiin järjestelmällisesti. Hankitaan ilmaisia lounaita. Vaikutetaan hallitusohjelma 2011:een.. Prioriteetti: 3 Vastuu: Leppisaari Resurssit: edusektori 39. Ulkosuhteiden luominen Kartoitetaan ulkoiset sidosryhmät, arvioidaan niiden hyödyllisyys ja aloitetaan suhdetoiminta Toiminta: Selvitetään, mitä sidosryhmiä meillä on ja mitkä näistä ovat ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä. Selvitetään lisäksi, mitkä yhteydet meiltä puuttuvat. Osoitetaan avainhenkilöille henkilökohtainen yhteys ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta ottaa käyttöön kevyen CRM-järjestelmän yhteyksien järjestelmällisen ylläpidon mahdollistamiseksi. Aikataulu: kevät

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi Hallituksen vastaus edustajiston ponteen lainakassan lakkauttamisesta ja vähäosaisten opiskelijoiden tukemisesta

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot