YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18"

Transkriptio

1 YhteinenKampus - tai jotain sinne päin 1/18

2 Lyhenteet AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta EAY EA-yhdistykset/Erityisaseman yhdistykset ARTS Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aura AYY:n yrityssuhdejaosto BIZ Aalto University School of Business CIMO kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio FTMK Fuksitoimikunta ITMK Isotoimikunta Kopo Koulutuspolitiikka Kopojory Koulutuspoliittinen johtoryhmä Kv Kansainvälisyys Kv-OOP Kansainväliset opinto- ja opiskelijapalvelut KvTMK Kansainvälisyystoimikunta KY Ry Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat Ry Mosaic AYY:n kansainvälisyysjaosto Neuvosto EAY:iden puheenjohtajista koottu toimikunta OLL Opiskelijoiden liikuntaliitto Sopo Sosiaalipolitiikka OPN Opintoneuvosto SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto TOKYO Ry Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun ylioppilaat, TOKYO Ry TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto UO Uudet opiskelijat 2/18

3 Pääsektori Keskustoimiston kehitys Keskustoimistolla on hyvä ja helppo työskennellä, olla vapaaehtoisena ja asioida. Toimiston sisätiloja kehitetään muuton jäljiltä lopulliseen kuntoon, ja toimistolla työskentelevien pelisäännöt muokataan loppuun ja otetaan käyttöön. Piha-alueita kehitetään viihtyisämmiksi ja toimivammiksi ja lastauslaiturin läheisyydessä sijaitsevien varastotilojen hyödyntämistä pohditaan. Toimiston näkyvyyttä ja lähestyttävyyttä jäsenistölle parannetaan ikkunoiden teippauksilla sekä kunnon opasteilla. pääsektori (Hutri) kiinteistösektori, työntekijät, vapaaehtoiset - Kevät: sisätilat - kesä: ulkoalueet, opasteet Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenyys Päätetään, liittyykö AYY OLL:n (Opiskelijoiden liikuntaliitto) jäseneksi vuoden 2015 alusta omalla kustannuksellaan. Selvitetään OLL:n jäsenyyden edut AYY:lle ja niiden suhde hintaan verrattuna. Aikaisemmin SYL on ollut OLL:n jäsen, mutta SYL:n ja sitä kautta myös AYY:n jäsenyys päättyy vuoden 2014 lopussa. pääsektori (Hutri) Koskenniemi, Keski-Hakuni + Huumonen (OLL pj) Helmi-maaliskuu: valmistelu ja lähetekeskustelu Huhtikuu: Päätös 3/18

4 Omaisuuskiistasta viestiminen AYY viestii läpinäkyvästi ja kattavasti omaisuuskiistasta. Ylläpidetään omaisuuskiistan fb-sivua sekä valmistellaan ja toteutetaan ulkoinen viestintä yhteistyössä viestintätoimisto Tekirin kanssa. Oikeudenkäyntiaineistot julkistetaan mahdollisimman nopeasti AYY:n nettisivuilla. pääsektori (Lehtoruusu) Koskenniemi, Lahti, Hutri Tammikuu- helmikuu: Valmistelu ja pääkäsittelyn aikainen viestintä Käräjäoikeuden päätös: päätöksen aktiivinen viestintä Raamisopimuksen solmiminen Aallon kanssa Raamisopimuksen solmiminen Aalto-yliopiston kanssa saadaan päätökseen. Aalto-yliopiston kanssa on viime vuoden aikana valmisteltu raamisopimusta, jossa todetaan yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteiset tavoitteet ja sovitaan vuosittaisesta yhteistyöstä. Raamisopimus on pysyvä yhteinen tahdonilmaus, jota täydennetään vuosittain laadittavalla yhteisellä toimintasuunnitelmalla ja budjetilla. Viimeistellään alkuvuodesta pysyvä raami ja pyritään aloittamaan vuodelle 2014 valmistellun toimintasuunnitelman toteuttaminen. Syksyllä koordinoidaan Aaltoyliopiston toiminnan suunnittelu AYY:n oman toimintasuunnitelmaprosessin kanssa raamisopimuksen osalta. Pääsektori (Lehtoruusu) Kantola, kaikki sektorit Tammi-maaliskuu: raamisopimuksen viimeistely Koko vuosi: vuoden 2014 toimintasuunnitelman toteuttaminen (vaihtoehtoinen) syys-joulukuu: Toimintasuunnitelmaprosessien koordinointi 4/18

5 Koulutuspolitiikka Opiskelijavaikuttajayhteisön kattoprojekti Koulutuspoliittinen vapaaehtoistoiminta muuttuu jatkuvaksi toiminnaksi ja kenttä on selkeä 2015 toimijoille. Kopojoryn ja OPN:n yhteistoiminta on selkeää ja niiden välinen työnjako on kaikille selkeä. OPN:ssä on toimijoita kaikista korkeakouluista kattavasti. Myös kentän epäviralliset hahmot, kuten entiset toimijat ja opintoasioista muuten kiinnostuneet, on huomioitu. Tämä projektin alla alaprojekteina ovat muut opiskelijavaikuttajayhteisön projektit. kopo (Keskinen) kopo Tammikuu-joulukuu, koko vuoden kattoprojekti Epäviralliset toimijat Mahdollistetaan toimiminen kopo-yhteisössä myös niille, jotka eivät halua tai voi sitoutua määriteltyihin pesteihin. Rohkaistaan opintoneuvostoa ja kopojorya järjestämään opintotoimikuntatoimintaa (opintovastaavat) ja hallopedien sekä kurssipalautteen viestinviejien (halloped-vastaavat) kanssa vapaamuotoisempaa ja paikallisempaa kopotoimintaa. Rohkaistaan pitkän linjan toimintaa esim. facebookissa. Kopo (Keskinen) Laitinen Kevät Kopojory, mikäs se on? AIKATAULUT: Koulutuspoliittisen johtoryhmän asema opintopoliittisella kentällä on selkeä ja sen toiminta on mielekästä. Kartoitetaan, miten kopojory voi parhaiten tukea jäseniään ja minkälaisia projekteja se voisi toteuttaa. Kopojory selkeyttää myös suhdettaan muihin opiskelijavaikuttajayhteisön toimijoihin, erityisesti opintovastaaviin. Kopo (Keskinen) Aarikka Tammikuu-joulukuu 5/18

6 Opintoneuvosto toimivasti Opintoneuvosto kokoontuu kuukausittain käsittelemään mielekkäitä teemoja ja ryhmäytyy. Opintoneuvosto järjestää esim. workshoppeja, joissa opintovastaavat pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Esimerkkejä workshop teemoista: - Sähköiset oppimisalustat - Kampuksen kehittäminen - Epäviralliset toimijat Kopo (Keskinen) koko koposektori Tammikuu-joulukuu Opintoneuvosto kattavasti Vuoden lopussa opintoneuvoston toimintaan osallistuu kattavasti kaikista korkeakouluista. Kaikki asianosaiset tietävät olevansa oikeutettuja osallistumiseen. Innostetaan erityisesti taidealojen opiskelijoita ja kyltereitä osallistumaan. Poistetaan perinteestä kumpuavia esteitä opintoneuvoston ryhmäytymiselle. Kopo (Keskinen) koko koposektori Tammikuu-joulukuu Koulutuspoliittinen konferenssi Aktivoidaan ja palkitaan epämuodollisissakin tehtävissäkin toimivia kopoaktiiveja. Vuoden loppupuolella järjestetään tilaisuus, jossa on sekä koulutusta että virkistäytymistä. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki koulutuspolitiikan parissa toimineet, myös ne, jotka eivät toimi millään varsinaisella mandaatilla (ks. Epäviralliset toimijat, esim. AYY:n edunvalvonnan Facebook-ryhmä) Kopo (Keskinen) koposektori Loppuvuosi 6/18

7 Opintojen edistämisen työkalupakki Luodaan AYY:lle ja sen läheisille toimijoille opintojen edistämisen työkalupakki Rakennetaan AYY:n työkalupakki yhdistämällä vuonna 2013 kerättyä materiaalia ja toimintasuosituksia ja tarjotaan se käyttöön helposti saavutettavassa sähköisessä muodossa. Projekti on koko vuoden mittainen ja siihen sisältyy olennaisesti Aallon piirissä jo kerätyn opiskelija-datan hyödyntäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään tekniikan korkeakoulujen ja kauppatieteellisen korkeakoulun tutkinnonuudistuksen ensimmäisen vuoden ajalta kerättyyn dataan. Myös SYL:n kehittämää Kyky-työkalua hyödynnetään projektin edetessä. Vuoden aluksi määritetään kaksi alaprojektia, jotka liittyvät opiskelukyvyn käytännön havainnollistamiseen. Kumpikin projekti dokumentoidaan ja visualisoidaan osaksi työkalupakkia. Alaprojekteista toinen toteutetaan kevään ja toinen syksyn aikana. Kopo (Perikangas) Sopo, viestintäsektori, Opintoneuvosto, Kopojory Kevät: suunnittelua, tiedonkeruuta ja työkalupakin kokoamista, 1. alaprojektin toteutus. Syksy: suunnittelua, 2. alaprojektin toteutus, työkalupakin kokoamista. 7/18

8 Yrityssektori Viestinnän kehittäminen jäsenistön suuntaan Luoda tavoite viestistä, jota haluamme jäsenistön suuntaan viedä toiminnasta ja implementoida se käytäntöön. Kirkastetaan viestiä, jota ylioppilaskunnan yrityssuhteista kerrotaan jäsenistölle, ja valitaan viestintäkeinot, jotka sopivat tämän viestin kertomiseen. Yrityssuhteet (Kantola) Aura, viestintä helmi-huhtikuu Auran jäsenten kouluttaminen Kuvaus: Osallistujat: Antaa auralaisille koulutusta myyntityöhön ja yritysten kanssa neuvottelemiseen. Auralaisten kouluttaminen antaa heille rohkeutta ja innostusta tarttua myynti- ja neuvottelutilanteisiin. Yrityssuhteet (Kantola) Aura kevät Jatkuvan toiminnan siirtäminen Auralle Sektorin jatkuva toiminta pyörii Auran voimin yrityssuhdekoordinaattorin tuella. Toimintatapa, joka vuonna 2013 yrityssuhteille luotiin, selkeytetään siten, että auralaiset voivat hoitaa yhteistyön koko elinkaaren kontaktoinnista toteutukseen ja yhteistyön kehittämiseen. Haasteena on helpottaa uusien toimijoiden mukaantuloa vuoden alussa ja tehdä perustoiminnasta niin yksinkertaista, että jaostolaiset voivat keskittyä itse neuvotteluiden ja yhteistyön kehittämisen haasteisiin. Yrityssuhteet (Kantola) Hyytiäinen, Aura Koko vuoden. Painottuu helmi-huhtikuuhun. 8/18

9 Viestinnän kehittäminen yritysten suuntaan Luoda tavoitteet viestille, jota haluamme yritysten suuntaan viestiä. Terävöitetään viestiä, jolla yrityksille näymme. Lisäksi päivitetään materiaalit ja viestintätapa tukemaan asetettua tavoitetta. Yrityssuhteet (Kantola) Hyytiäinen, Aura, viestintä Painottuu kesään ja loppuvuoteen. Sosiaalipolitiikka Katse tulevaan: Prologi AIKATAULU Luodaan tiivis yhteistyö ja yhteiset tavoitteet UO-toimijoiden kanssa Prologissa kutsutaan yhteen keskeiset UO-toimijat kaikilta kampuksilta. Ryhmäytetään toimijoita ja määritetään yhdessä, mitä sekä minkälaista tiekarttaa lähdetään tekemään. Käytetään Kyky-työkalua prosessin rakentamisessa. Sopo (Mäkkeli) Kulttuurisektori, Kv-sektori, KY ry:n ja TOKYO ry:n edustajat kuukausitasolla: aloitus tammi-helmikuu, määrittely maaliskuun loppuun Katse tulevaan: AIKATAULU Valmistaudutaan Aallon kampusten yhdistymiseen Prologin pohjalta tehdään tiekartta vuosille Tiekartan avulla valmistaudutaan Aallon kampusten yhdistymiseen sekä uusien opiskelijoiden vastaanottoon. Toimintatapa ja aikataulu määritellään prologi-projektissa. Sopo (Mäkkeli) Määrittyvät prologi-projektin mukaisesti kuukausitasolla: aloitus huhtikuun alussa, jatkuu koko loppuvuoden 9/18

10 Yhdenvertaisesti yhteisöön Lisätään järjestöjen valmiuksia huomioida yhdenvertaisuusasioita omassa toiminnassaan. Uusien opiskelijoiden vastaanotto on yhdenvertaisempaa. Järjestetään workshop-tilaisuuksia ja tuotetaan tai hankitaan materiaalia, minkä avulla eri tasojen toimijat voivat käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Käytetään opiskelukyky-käsitettä kokoavana teemana. Sopo (Mäkkeli) Neuvosto, Kv-sektori, UO-sektori, sidosryhmien asiantuntijat AIKATAULU kuukausitasolla: helmi-maaliskuu tiedonkeruu, valmistelu; huhtikuun loppu-toukokuu ensimmäiset workshopit; loka-marraskuu järjestöjen kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmien valmistelu Aallon hyvinvointityön koordinointi/opiskelukyvyn tulevaisuus Korkeakoulukohtainen hyvinvointityö on kartoitettu Opiskelijaedustajien rooli on selvä korkeakoulujen hyvinvointityössä Aallon hyvinvointityöryhmä on uudelleenorganisoitu Opiskelukykytoiminnan ympärille Tehdään kartoitus korkeakoulujen nykyisestä hyvinvointitoiminnasta ja opiskelijoiden osallistumisesta. Määritellään vaikuttamistavoite kartoituksen pohjalta. Sopo (Mäkkeli) korkeakoulut ja EAY:t, Koposektori, Aallon johto ja hallinto, Kyky-projekti kuukausitasolla: korkeakoulutaso: helmi-toukokuu; Aalto-taso: helmi- kesäkuu. 10/18

11 Hyvinvointitilaisuus järjestetään tilaisuus, jossa voidaan käydä avointa keskustelua opiskelijahyvinvoinnin tulevaisuudesta Selvitetään rehtorin toiveet tilaisuudesta ja valmistellaan ohjelmaa. Kutsutaan tilaisuuteen Neuvosto, KY:n ja TOKYO:n edustajat ja UOtoimijat. Määritellään projekti tarkemmin selvityksen tuloksien pohjalta. Sopo (Mäkkeli) Rehtori, Neuvosto, UO-toimijat, KY:n ja TOKYO:n edustajat, YTHS AIKATAULU kuukausitasolla: valmistelu helmikuussa, tilaisuus Vertailtavaa dataa uusista opiskelijoista Korkeakoulujen keräämä data uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta on vertailukelpoista Tehdään koonti korkeakoulujen käyttämistä kyselyistä ja yhdenmukaistetaan kysymysformaatteja. Selvitetään, voiko kysymyspatteristoon lisätä kysymyksiä yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta, opintoihin kiinnittymisestä ja opiskelukyvystä. Sopo (Aarikka) korkeakoulut kuukausitasolla: helmi-kesäkuu kyselyjen yhdenmukaistaminen, syysjoulukuu kyselyjen suorittaminen 11/18

12 Kansainväliset asiat Kv-tutoroinnin käytännöt haltuun ja arvostus kuntoon Jokainen saapuva kv-opiskelija otetaan hyvin vastaan ja osaksi yhteisöä. Tehdään palautekysely kv-opiskelijoille ja kv-tutoreille. Löydetään EAY:n kanssa kv-tutoroinnin yhteiset TAVOITE ja rohkaistaan hyviin käytäntöihin ja kv-opiskelijoiden yhdistämiseen muuhun UO-toimintaan. Kartoitetaan kv-tutoroinnin käytännöt eri kouluissa. Nostetaan kv-tutoroinnin arvostusta mainos- ja rekrykampanjalla. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, KvTMK, ITMK, FTMK, Aalto: Kv-OOP ja orientaatiotyöryhmä Kevät: mainos- ja rekrykampanja, palautekysely, hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja tutorkoulutukset. Syksy: palautekysely. Kieltenopetus vastaamaan työelämätarpeita ja tutkintotavoitteita Kv-opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistetään suomen kielen osaamistavoitteilla ja suomalaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia parannetaan työelämälähtöisellä kieltenopetuksella ja riittävällä kurssitarjonnalla. Vaikutetaan Aallon kielilinjauksiin ja lausuntaan maisteriohjelmien kielitavoitteista, vaaditaan kv-maisteriopiskelijoille suomen kielen osaamistavoitteita, kiinnitetään huomiota tutkintojen kielitaitovaatimusten mukaisille kursseille pääsemiseen sekä kieltenopetuksen työelämälähtöisyyteen. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Koposektori, edusektorin läpileikkaava Kevät: Suomen kielen opetuksen seminaari CIMO:ssa ja kommunikointi Aallon johdolle, Aallon lausunto maisteriohjelmien kielivaatimuksista, kielikurssien ongelmallinen tilanne ja kommunikointi Aallon johdolle. 12/18

13 Lisää kohtaamisia eri ryhmien välille Vähennetään ennakkoluuloja eri ryhmien välillä lisäämällä keskustelua ja kieli- ja kulttuurivaihtoa. Saadaan opiskelijat osaksi Student Family Friend -ohjelmaa. Kehitetään Cafe Linguan yhteyteen mahdollisuus opintopisteisiin sekä tandemkieliparin löytämiseen. Hyödynnetään Elävä kirjasto -metodia monikulttuurisissa tapahtumissa. Kerätään hyviä käytäntöjä monikulttuurisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Mosaic, Kielikeskus, Aallon AlumniNET, Koposektori Kevät: Student Family Friend -ohjelman ja Cafe Linguan neuvottelut, Elävä kirjasto -metodi osaksi vapaaehtoistapahtumia. Syksy: ensimmäiset opiskelijat mukaan ohjelmaan, opintopisteiden toteutus, Mosaicin kvviikko. Koko vuosi: Hyvien käytäntöjen kerääminen Kv-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen AYY:ssa Kansalaisuus tai äidinkieli ei ole esteenä osallistumiselle AYY:n toimintaan, joka on jokaisen jäsenen saavutettavissa. Tuetaan järjestöjä kansainvälistymisessä ja kannustetaan kvopiskelijoiden ottamiseen osaksi normaalia toimintaa. Panostetaan rekryjen saavutettavuuteen ja mainostukseen kv-opiskelijoille. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Järjestösektori, kvtmk, Kulttuuri- ja vapaaehtoiset Kevät: kannustusmahdollisuuksien kartoittaminen, Kesä: kansainvälistysmismateriaalin tuottaminen, Syksy: rekryt 13/18

14 Asuminen Elävä pääkampus! AYY kehittää aktiivisesti pääkampusta ja ylioppilaskunnalla on aiempaa selkeämpi rooli Otaniemen alueen kehittämisessä. Otaniemen pääkampusaluetta kehitetään kokonaisuutena, joka sisältää yhteiset tavoitteet asumiselle, joukkoliikenteelle ja palveluille. Kampuskeskusta kehitetään tukemaan sekä opiskelua että opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa. Kampusalueen sujuva liikenne mahdollistetaan Länsimetrolla, Raide-Jokerilla ja niitä tukevilla liityntä- ja runkolinjoilla. Kampuskehittäminen painottuu ensisijaisesti Otaniemen alueen kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun. Lähtökohtana on ylioppilaskunnan toiminnan, opiskelija-asumisen ja kampuksen toimivuuden kannalta parhaiden mahdollisten suunnitteluratkaisujen aikaansaaminen yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Näistä tärkeimpinä kaavaprojekteina ovat varsinkin Otaranta-Servinniemi, Aalto- Village, sekä ns. pääsuunnittelualue, jonne kampuksen painopiste on siirtymässä. Kuntavaikuttaminen (Haahtela) Asuminen, Kampus Projektin kuormitus jakautuu koko vuodelle Asuntokannan alueellinen suunnittelu AYY valmistautuu muutoksiin nykyisessä asuntokannassa ja etsii Helsingistä ja Espoosta uusia lupaavia asuntokohteita. AYY:n asuntokohteille suoritetaan perusteellinen selvitys, jossa kartoitetaan asuntojen laatu ja palvelutaso. Kohteet luokitellaan sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat asumiselle asetettuja pitkän tähtäimen tavoitteita. Ylioppilaskunta etsii uusia lupaavia asuntokohteita Espoosta ja Helsingistä. Asuntotuotannon tavoitteiden tukemiseksi tavoitteena on varmistaa nykyiset tonttivaraukset ja hankkia vuoden 2014 aikana vähintään yksi uusi tonttivaraus AYY:n kannalta strategiselta sijainnilta. AYY valmistautuu luopumaan heikosti jäseniä palvelevista kohteista osana kiinteistökannan uudistusta. 14/18

15 Asuminen (Haahtela) Kuntavaikuttaminen Projektin kuormitus jakautuu koko vuodelle Kevät: Kohteiden luokittelu (50%) Syksy: Kohteiden priorisointi ja sovittaminen yhteen kiinteistösuunnitelman kanssa (50%) Järjestöt Avustusperiaatteiden selkeyttäminen OSALLISTUVAT: Avustusten haku AYY:ltä on selkeää, yksinkertaista ja läpinäkyvää. Selkeytetään AYY:n avustustapoja. Pohditaan myös mahdollisia päällekkäisyyksiä TTER:n kanssa. Myös toiminta-avustusten pisteytystä yksiselitteistetään. Avustuskäytäntöjä mietitään työryhmässä, jotta käytännöistä pystytään keskustelemaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Järjestöt (Ferm) Neuvosto, pääsektori Helmikuu - elokuu Yhdistystietokannan käyttöönotto OMISTAJUUST: OSALLISTUVAT: AYY:lla on yhdistystietokanta, joka tukee toiminta-avustusten hakemista. Viedään maaliin yhdistystietokantaprojekti. Selvitetään soveltuvuus lopulliseen käyttöön AYY:llä. Koulutetaan yhdistykset käyttämään tietokantaa ja siirretään toiminta-avustushaku tietokannan alle. Järjestöt (Ferm) Tietotekniikka Helmikuu elokuu 15/18

16 Viestintä AYY:n markkinointimateriaalin päivittäminen PROJEKTI 1: PROJEKTI 2: AYY:n markkinointimateriaalit ovat ajantasaiset. Niiden kautta on helppo viestiä AYY:n toiminnasta ja palveluista jäsenistölle ja sidosryhmille. AYY:n esittelyvideo Tehdään AYY:lle ajantasainen esittelyvideo, joka kertoo AYY:n toiminnasta ja palveluista. Videota varten perustetaan työryhmä, joka suunnittelee sen sisällön. Video tehdään niin, että sitä pystytään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti jakamalla se useampaan osaan. Videon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti uudet opiskelijat. Viestintä (Ferm) Järjestöt, kulttuuri ja palvelut Helmikuu - elokuu AYY:n yleisesite ja -presentaatio Tehdään AYY:lle yleisesite ja presentaatio, jota voidaan esittää ja jakaa erilaisissa sidosryhmätapaamisissa. Yleisesite sekä presentaatio kertovat, mikä AYY on, mitä se tekee sekä yleistä faktatietoa esimerkiksi jäsenmäärästä, budjetista ja asunnoista. Viestintä (Ferm) Yrityssuhteet, pääsektori Maaliskuu - huhtikuu Graafisen ilmeen päivittäminen AYY:n graafinen ohjeistus on ajan tasalla. Päivitetään AYY:n graafinen ohjeistus vastaamaan nykyhetkeä ja olemassa olevia käytäntöjä. Viestintä (Ferm) Kesä 16/18

17 Tilat Tilasektorin toimintojen vakiinnuttaminen OSALLISTUVAT: Selkeytetään AYY:n toimintaa yhdistysten suuntaan sekä tehdään tilojen kehityksestä systemaattisempaa. Luodaan periaatteet/kriteerit yhdistystilojen jakamiselle. Kartoitetaan yhdistysten tilatarpeet ja jatketaan tilatoimikunnan toimintaa. Tilatoimikunta vastaa kertavuokrattavien ja yhdistystilojen kehittämisestä. Toimikunta esittää hallitukselle päätettäväksi tiloihin liittyviä asioita kuten käyttösääntöjen rikkomisesta seuraavat sanktiokäytännöt ja tilojen jakoperiaatteet. Helmikuu - Lokakuu Tilat ja palvelut (Ferm) Asuminen, pääsektori Kampus Akateeminen kampusyhteisö Yliopiston tilat ovat jatkossakin opiskelijoiden ilmaisessa käytössä ja opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen mielipiteet huomioidaan tiloja koskevassa päätöksenteossa. BIZ ja ARTS pääsevät muuttamaan toimiviin ja mukaviin tiloihin Otaniemeen. AYY koordinoi ja sopii yhdessä opiskelijajärjestöjen ja Aallon kanssa siitä, miten opiskelijat huomioidaan paikallisesti tiloja koskevassa päätöksenteossa. Suoritetaan jatkuvaa vaikuttamista yliopiston suuntaan ja pysytään perillä yliopiston suunnitelmista kampusalueen kehittämisessä. Reagoidaan aktiivisesti ja dynaamisesti uusiin esityksiin. Luodaan mahdollisuuksia myös sille, että kauppatieteellisen ja taideteollisen alan opiskelijat voivat ankkuroitua Otaniemeen muuttaessaan rakennusten lisäksi myös yhteisöön. Kampus (Keskinen) Kopo, Neuvosto, järjestöt koko vuosi 17/18

18 Kulttuuri ja vapaaehtoiset Kulttuurin yhteinen tahtotila Luodaan selkeä tahtotila kulttuurisektorin toiminnalle pitkällä aikavälillä. Etsitään kulttuurisektorilla yhteiset tavoitteet sektorin kehittämiseksi. Muilla sektoreilla on selkeät tavoitteet, joihin toiminnalla pyritään. Pitkän aikavälin tavoitteet helpottaisivat myös kulttuurisektorin toimintaa. Sektorin kehittymisen kannalta on tärkeää löytää se yhteinen tahtotila, jota kohti toimintaa suunnitellaan. Kulttuuri (Haavisto) Pääsektori, Vapaaehtoiset, Uudet opiskelijat, Järjestöt, Viestintä, Neuvosto, Edustajisto Tammi-huhtikuu Vapaaehtoisten rekrytointi vuodelle 2015 Vapaaehtoisten rekrytoinnissa otetaan huomioon yhteisen kampuksen erilaiset tarpeet Mietitään syksyn 2014 rekrytointiin mennessä, miten rakennamme vapaaehtoiskentän yhteisellä kampuksella kestävälle pohjalle. Projektin fokuksena on erityisesti uudet opiskelijat. Vapaaehtoiset (Haavisto) Kulttuuri, uudet opiskelijat ja kansainvälisyys Touko-lokakuu Työelämäasiat Työelämäasioiden linjapaperi AYY tuottaa vuoden aikana työelämäasioiden linjapaperin Työelämäasioista ei ole AYY:lla vielä virallisesti linjattu. Linjapaperia työstetään kuullen sekä vanhoja toimijoita että olennaisimpia sidosryhmiä. Työelämäsektori (Perikangas) Yrityssuhteet, Kopo, Sopo Koko vuosi 18/18

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin. Päivitetty

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin. Päivitetty YhteinenKampus - tai jotain sinne päin Päivitetty 8.9.14 Lyhenteet AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta EAY EA-yhdistykset/Erityisaseman yhdistykset ARTS Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aura AYY:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat

HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA Saatesanat Tämä on AYY:n vuoden 2016 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Ohjelma sisältää projekteja, jotka toteutetaan vuoden 2016 aikana. Jokaisesta projektista

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

hallituksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.56.

hallituksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.56. AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION - BOARD ll 1 I 5 Hallitus Poytiikirja Kokousaika Kokouspaikka 17/2014 4.4.2014 kello 9.00 Otakaari 11, iso neuvotteluhuone Lasna: Poissa: Lauri Lehtoruusu Annamaija Hutri

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen kaupallisten

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä

Lisätiedot

Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta. AYYE 6/2016 Joona Orpana

Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta. AYYE 6/2016 Joona Orpana Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta AYYE 6/2016 Joona Orpana 14.4.2016 SISÄLTÖ Hankkeen tilanne Tilaohjelman tilanne Hankkeen aatteellinen tavoite suhteessa tilaohjelmaan AYY:n intressit

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laatustrategian toteuttaminen: Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi vuonna 2015 Opetusneuvos

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksytty edustajiston 7/15 kokouksessa 7.12.2015 Sisällys 1. Kampuksen kehittäminen opiskelijoiden ehdoilla 2. Kohti Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä 3. Vapaa-ajanjaoston

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Asumisohjesäännöt. AYYE:n iltakoulu 24.9.2009. Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck

Asumisohjesäännöt. AYYE:n iltakoulu 24.9.2009. Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck Asumisohjesäännöt AYYE:n iltakoulu Hanna Hovi Jenni Kuusivuori Mikko Ikola Lotta Funck Agenda 1. Ohjesäännöt 1.1 Asuntoloiden hallinto ohjesääntö 1.2 Asumisen ohjesääntö 2. Kampusjärjestelmä 3. Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009 VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 8.5.2009 Net Effect Palveluksessa 25 julkishallinnon kehittämiseen erikoistunutta asiantuntijaa Arvioinnit Tutkimukset Kehittämistyö Kehittämiskumppanuus

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot