YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18"

Transkriptio

1 YhteinenKampus - tai jotain sinne päin 1/18

2 Lyhenteet AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta EAY EA-yhdistykset/Erityisaseman yhdistykset ARTS Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aura AYY:n yrityssuhdejaosto BIZ Aalto University School of Business CIMO kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio FTMK Fuksitoimikunta ITMK Isotoimikunta Kopo Koulutuspolitiikka Kopojory Koulutuspoliittinen johtoryhmä Kv Kansainvälisyys Kv-OOP Kansainväliset opinto- ja opiskelijapalvelut KvTMK Kansainvälisyystoimikunta KY Ry Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat Ry Mosaic AYY:n kansainvälisyysjaosto Neuvosto EAY:iden puheenjohtajista koottu toimikunta OLL Opiskelijoiden liikuntaliitto Sopo Sosiaalipolitiikka OPN Opintoneuvosto SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto TOKYO Ry Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun ylioppilaat, TOKYO Ry TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto UO Uudet opiskelijat 2/18

3 Pääsektori Keskustoimiston kehitys Keskustoimistolla on hyvä ja helppo työskennellä, olla vapaaehtoisena ja asioida. Toimiston sisätiloja kehitetään muuton jäljiltä lopulliseen kuntoon, ja toimistolla työskentelevien pelisäännöt muokataan loppuun ja otetaan käyttöön. Piha-alueita kehitetään viihtyisämmiksi ja toimivammiksi ja lastauslaiturin läheisyydessä sijaitsevien varastotilojen hyödyntämistä pohditaan. Toimiston näkyvyyttä ja lähestyttävyyttä jäsenistölle parannetaan ikkunoiden teippauksilla sekä kunnon opasteilla. pääsektori (Hutri) kiinteistösektori, työntekijät, vapaaehtoiset - Kevät: sisätilat - kesä: ulkoalueet, opasteet Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenyys Päätetään, liittyykö AYY OLL:n (Opiskelijoiden liikuntaliitto) jäseneksi vuoden 2015 alusta omalla kustannuksellaan. Selvitetään OLL:n jäsenyyden edut AYY:lle ja niiden suhde hintaan verrattuna. Aikaisemmin SYL on ollut OLL:n jäsen, mutta SYL:n ja sitä kautta myös AYY:n jäsenyys päättyy vuoden 2014 lopussa. pääsektori (Hutri) Koskenniemi, Keski-Hakuni + Huumonen (OLL pj) Helmi-maaliskuu: valmistelu ja lähetekeskustelu Huhtikuu: Päätös 3/18

4 Omaisuuskiistasta viestiminen AYY viestii läpinäkyvästi ja kattavasti omaisuuskiistasta. Ylläpidetään omaisuuskiistan fb-sivua sekä valmistellaan ja toteutetaan ulkoinen viestintä yhteistyössä viestintätoimisto Tekirin kanssa. Oikeudenkäyntiaineistot julkistetaan mahdollisimman nopeasti AYY:n nettisivuilla. pääsektori (Lehtoruusu) Koskenniemi, Lahti, Hutri Tammikuu- helmikuu: Valmistelu ja pääkäsittelyn aikainen viestintä Käräjäoikeuden päätös: päätöksen aktiivinen viestintä Raamisopimuksen solmiminen Aallon kanssa Raamisopimuksen solmiminen Aalto-yliopiston kanssa saadaan päätökseen. Aalto-yliopiston kanssa on viime vuoden aikana valmisteltu raamisopimusta, jossa todetaan yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteiset tavoitteet ja sovitaan vuosittaisesta yhteistyöstä. Raamisopimus on pysyvä yhteinen tahdonilmaus, jota täydennetään vuosittain laadittavalla yhteisellä toimintasuunnitelmalla ja budjetilla. Viimeistellään alkuvuodesta pysyvä raami ja pyritään aloittamaan vuodelle 2014 valmistellun toimintasuunnitelman toteuttaminen. Syksyllä koordinoidaan Aaltoyliopiston toiminnan suunnittelu AYY:n oman toimintasuunnitelmaprosessin kanssa raamisopimuksen osalta. Pääsektori (Lehtoruusu) Kantola, kaikki sektorit Tammi-maaliskuu: raamisopimuksen viimeistely Koko vuosi: vuoden 2014 toimintasuunnitelman toteuttaminen (vaihtoehtoinen) syys-joulukuu: Toimintasuunnitelmaprosessien koordinointi 4/18

5 Koulutuspolitiikka Opiskelijavaikuttajayhteisön kattoprojekti Koulutuspoliittinen vapaaehtoistoiminta muuttuu jatkuvaksi toiminnaksi ja kenttä on selkeä 2015 toimijoille. Kopojoryn ja OPN:n yhteistoiminta on selkeää ja niiden välinen työnjako on kaikille selkeä. OPN:ssä on toimijoita kaikista korkeakouluista kattavasti. Myös kentän epäviralliset hahmot, kuten entiset toimijat ja opintoasioista muuten kiinnostuneet, on huomioitu. Tämä projektin alla alaprojekteina ovat muut opiskelijavaikuttajayhteisön projektit. kopo (Keskinen) kopo Tammikuu-joulukuu, koko vuoden kattoprojekti Epäviralliset toimijat Mahdollistetaan toimiminen kopo-yhteisössä myös niille, jotka eivät halua tai voi sitoutua määriteltyihin pesteihin. Rohkaistaan opintoneuvostoa ja kopojorya järjestämään opintotoimikuntatoimintaa (opintovastaavat) ja hallopedien sekä kurssipalautteen viestinviejien (halloped-vastaavat) kanssa vapaamuotoisempaa ja paikallisempaa kopotoimintaa. Rohkaistaan pitkän linjan toimintaa esim. facebookissa. Kopo (Keskinen) Laitinen Kevät Kopojory, mikäs se on? AIKATAULUT: Koulutuspoliittisen johtoryhmän asema opintopoliittisella kentällä on selkeä ja sen toiminta on mielekästä. Kartoitetaan, miten kopojory voi parhaiten tukea jäseniään ja minkälaisia projekteja se voisi toteuttaa. Kopojory selkeyttää myös suhdettaan muihin opiskelijavaikuttajayhteisön toimijoihin, erityisesti opintovastaaviin. Kopo (Keskinen) Aarikka Tammikuu-joulukuu 5/18

6 Opintoneuvosto toimivasti Opintoneuvosto kokoontuu kuukausittain käsittelemään mielekkäitä teemoja ja ryhmäytyy. Opintoneuvosto järjestää esim. workshoppeja, joissa opintovastaavat pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Esimerkkejä workshop teemoista: - Sähköiset oppimisalustat - Kampuksen kehittäminen - Epäviralliset toimijat Kopo (Keskinen) koko koposektori Tammikuu-joulukuu Opintoneuvosto kattavasti Vuoden lopussa opintoneuvoston toimintaan osallistuu kattavasti kaikista korkeakouluista. Kaikki asianosaiset tietävät olevansa oikeutettuja osallistumiseen. Innostetaan erityisesti taidealojen opiskelijoita ja kyltereitä osallistumaan. Poistetaan perinteestä kumpuavia esteitä opintoneuvoston ryhmäytymiselle. Kopo (Keskinen) koko koposektori Tammikuu-joulukuu Koulutuspoliittinen konferenssi Aktivoidaan ja palkitaan epämuodollisissakin tehtävissäkin toimivia kopoaktiiveja. Vuoden loppupuolella järjestetään tilaisuus, jossa on sekä koulutusta että virkistäytymistä. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki koulutuspolitiikan parissa toimineet, myös ne, jotka eivät toimi millään varsinaisella mandaatilla (ks. Epäviralliset toimijat, esim. AYY:n edunvalvonnan Facebook-ryhmä) Kopo (Keskinen) koposektori Loppuvuosi 6/18

7 Opintojen edistämisen työkalupakki Luodaan AYY:lle ja sen läheisille toimijoille opintojen edistämisen työkalupakki Rakennetaan AYY:n työkalupakki yhdistämällä vuonna 2013 kerättyä materiaalia ja toimintasuosituksia ja tarjotaan se käyttöön helposti saavutettavassa sähköisessä muodossa. Projekti on koko vuoden mittainen ja siihen sisältyy olennaisesti Aallon piirissä jo kerätyn opiskelija-datan hyödyntäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään tekniikan korkeakoulujen ja kauppatieteellisen korkeakoulun tutkinnonuudistuksen ensimmäisen vuoden ajalta kerättyyn dataan. Myös SYL:n kehittämää Kyky-työkalua hyödynnetään projektin edetessä. Vuoden aluksi määritetään kaksi alaprojektia, jotka liittyvät opiskelukyvyn käytännön havainnollistamiseen. Kumpikin projekti dokumentoidaan ja visualisoidaan osaksi työkalupakkia. Alaprojekteista toinen toteutetaan kevään ja toinen syksyn aikana. Kopo (Perikangas) Sopo, viestintäsektori, Opintoneuvosto, Kopojory Kevät: suunnittelua, tiedonkeruuta ja työkalupakin kokoamista, 1. alaprojektin toteutus. Syksy: suunnittelua, 2. alaprojektin toteutus, työkalupakin kokoamista. 7/18

8 Yrityssektori Viestinnän kehittäminen jäsenistön suuntaan Luoda tavoite viestistä, jota haluamme jäsenistön suuntaan viedä toiminnasta ja implementoida se käytäntöön. Kirkastetaan viestiä, jota ylioppilaskunnan yrityssuhteista kerrotaan jäsenistölle, ja valitaan viestintäkeinot, jotka sopivat tämän viestin kertomiseen. Yrityssuhteet (Kantola) Aura, viestintä helmi-huhtikuu Auran jäsenten kouluttaminen Kuvaus: Osallistujat: Antaa auralaisille koulutusta myyntityöhön ja yritysten kanssa neuvottelemiseen. Auralaisten kouluttaminen antaa heille rohkeutta ja innostusta tarttua myynti- ja neuvottelutilanteisiin. Yrityssuhteet (Kantola) Aura kevät Jatkuvan toiminnan siirtäminen Auralle Sektorin jatkuva toiminta pyörii Auran voimin yrityssuhdekoordinaattorin tuella. Toimintatapa, joka vuonna 2013 yrityssuhteille luotiin, selkeytetään siten, että auralaiset voivat hoitaa yhteistyön koko elinkaaren kontaktoinnista toteutukseen ja yhteistyön kehittämiseen. Haasteena on helpottaa uusien toimijoiden mukaantuloa vuoden alussa ja tehdä perustoiminnasta niin yksinkertaista, että jaostolaiset voivat keskittyä itse neuvotteluiden ja yhteistyön kehittämisen haasteisiin. Yrityssuhteet (Kantola) Hyytiäinen, Aura Koko vuoden. Painottuu helmi-huhtikuuhun. 8/18

9 Viestinnän kehittäminen yritysten suuntaan Luoda tavoitteet viestille, jota haluamme yritysten suuntaan viestiä. Terävöitetään viestiä, jolla yrityksille näymme. Lisäksi päivitetään materiaalit ja viestintätapa tukemaan asetettua tavoitetta. Yrityssuhteet (Kantola) Hyytiäinen, Aura, viestintä Painottuu kesään ja loppuvuoteen. Sosiaalipolitiikka Katse tulevaan: Prologi AIKATAULU Luodaan tiivis yhteistyö ja yhteiset tavoitteet UO-toimijoiden kanssa Prologissa kutsutaan yhteen keskeiset UO-toimijat kaikilta kampuksilta. Ryhmäytetään toimijoita ja määritetään yhdessä, mitä sekä minkälaista tiekarttaa lähdetään tekemään. Käytetään Kyky-työkalua prosessin rakentamisessa. Sopo (Mäkkeli) Kulttuurisektori, Kv-sektori, KY ry:n ja TOKYO ry:n edustajat kuukausitasolla: aloitus tammi-helmikuu, määrittely maaliskuun loppuun Katse tulevaan: AIKATAULU Valmistaudutaan Aallon kampusten yhdistymiseen Prologin pohjalta tehdään tiekartta vuosille Tiekartan avulla valmistaudutaan Aallon kampusten yhdistymiseen sekä uusien opiskelijoiden vastaanottoon. Toimintatapa ja aikataulu määritellään prologi-projektissa. Sopo (Mäkkeli) Määrittyvät prologi-projektin mukaisesti kuukausitasolla: aloitus huhtikuun alussa, jatkuu koko loppuvuoden 9/18

10 Yhdenvertaisesti yhteisöön Lisätään järjestöjen valmiuksia huomioida yhdenvertaisuusasioita omassa toiminnassaan. Uusien opiskelijoiden vastaanotto on yhdenvertaisempaa. Järjestetään workshop-tilaisuuksia ja tuotetaan tai hankitaan materiaalia, minkä avulla eri tasojen toimijat voivat käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Käytetään opiskelukyky-käsitettä kokoavana teemana. Sopo (Mäkkeli) Neuvosto, Kv-sektori, UO-sektori, sidosryhmien asiantuntijat AIKATAULU kuukausitasolla: helmi-maaliskuu tiedonkeruu, valmistelu; huhtikuun loppu-toukokuu ensimmäiset workshopit; loka-marraskuu järjestöjen kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmien valmistelu Aallon hyvinvointityön koordinointi/opiskelukyvyn tulevaisuus Korkeakoulukohtainen hyvinvointityö on kartoitettu Opiskelijaedustajien rooli on selvä korkeakoulujen hyvinvointityössä Aallon hyvinvointityöryhmä on uudelleenorganisoitu Opiskelukykytoiminnan ympärille Tehdään kartoitus korkeakoulujen nykyisestä hyvinvointitoiminnasta ja opiskelijoiden osallistumisesta. Määritellään vaikuttamistavoite kartoituksen pohjalta. Sopo (Mäkkeli) korkeakoulut ja EAY:t, Koposektori, Aallon johto ja hallinto, Kyky-projekti kuukausitasolla: korkeakoulutaso: helmi-toukokuu; Aalto-taso: helmi- kesäkuu. 10/18

11 Hyvinvointitilaisuus järjestetään tilaisuus, jossa voidaan käydä avointa keskustelua opiskelijahyvinvoinnin tulevaisuudesta Selvitetään rehtorin toiveet tilaisuudesta ja valmistellaan ohjelmaa. Kutsutaan tilaisuuteen Neuvosto, KY:n ja TOKYO:n edustajat ja UOtoimijat. Määritellään projekti tarkemmin selvityksen tuloksien pohjalta. Sopo (Mäkkeli) Rehtori, Neuvosto, UO-toimijat, KY:n ja TOKYO:n edustajat, YTHS AIKATAULU kuukausitasolla: valmistelu helmikuussa, tilaisuus Vertailtavaa dataa uusista opiskelijoista Korkeakoulujen keräämä data uusien opiskelijoiden vastaanottamisesta on vertailukelpoista Tehdään koonti korkeakoulujen käyttämistä kyselyistä ja yhdenmukaistetaan kysymysformaatteja. Selvitetään, voiko kysymyspatteristoon lisätä kysymyksiä yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta, opintoihin kiinnittymisestä ja opiskelukyvystä. Sopo (Aarikka) korkeakoulut kuukausitasolla: helmi-kesäkuu kyselyjen yhdenmukaistaminen, syysjoulukuu kyselyjen suorittaminen 11/18

12 Kansainväliset asiat Kv-tutoroinnin käytännöt haltuun ja arvostus kuntoon Jokainen saapuva kv-opiskelija otetaan hyvin vastaan ja osaksi yhteisöä. Tehdään palautekysely kv-opiskelijoille ja kv-tutoreille. Löydetään EAY:n kanssa kv-tutoroinnin yhteiset TAVOITE ja rohkaistaan hyviin käytäntöihin ja kv-opiskelijoiden yhdistämiseen muuhun UO-toimintaan. Kartoitetaan kv-tutoroinnin käytännöt eri kouluissa. Nostetaan kv-tutoroinnin arvostusta mainos- ja rekrykampanjalla. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, KvTMK, ITMK, FTMK, Aalto: Kv-OOP ja orientaatiotyöryhmä Kevät: mainos- ja rekrykampanja, palautekysely, hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja tutorkoulutukset. Syksy: palautekysely. Kieltenopetus vastaamaan työelämätarpeita ja tutkintotavoitteita Kv-opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistetään suomen kielen osaamistavoitteilla ja suomalaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia parannetaan työelämälähtöisellä kieltenopetuksella ja riittävällä kurssitarjonnalla. Vaikutetaan Aallon kielilinjauksiin ja lausuntaan maisteriohjelmien kielitavoitteista, vaaditaan kv-maisteriopiskelijoille suomen kielen osaamistavoitteita, kiinnitetään huomiota tutkintojen kielitaitovaatimusten mukaisille kursseille pääsemiseen sekä kieltenopetuksen työelämälähtöisyyteen. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Koposektori, edusektorin läpileikkaava Kevät: Suomen kielen opetuksen seminaari CIMO:ssa ja kommunikointi Aallon johdolle, Aallon lausunto maisteriohjelmien kielivaatimuksista, kielikurssien ongelmallinen tilanne ja kommunikointi Aallon johdolle. 12/18

13 Lisää kohtaamisia eri ryhmien välille Vähennetään ennakkoluuloja eri ryhmien välillä lisäämällä keskustelua ja kieli- ja kulttuurivaihtoa. Saadaan opiskelijat osaksi Student Family Friend -ohjelmaa. Kehitetään Cafe Linguan yhteyteen mahdollisuus opintopisteisiin sekä tandemkieliparin löytämiseen. Hyödynnetään Elävä kirjasto -metodia monikulttuurisissa tapahtumissa. Kerätään hyviä käytäntöjä monikulttuurisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Mosaic, Kielikeskus, Aallon AlumniNET, Koposektori Kevät: Student Family Friend -ohjelman ja Cafe Linguan neuvottelut, Elävä kirjasto -metodi osaksi vapaaehtoistapahtumia. Syksy: ensimmäiset opiskelijat mukaan ohjelmaan, opintopisteiden toteutus, Mosaicin kvviikko. Koko vuosi: Hyvien käytäntöjen kerääminen Kv-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen AYY:ssa Kansalaisuus tai äidinkieli ei ole esteenä osallistumiselle AYY:n toimintaan, joka on jokaisen jäsenen saavutettavissa. Tuetaan järjestöjä kansainvälistymisessä ja kannustetaan kvopiskelijoiden ottamiseen osaksi normaalia toimintaa. Panostetaan rekryjen saavutettavuuteen ja mainostukseen kv-opiskelijoille. Kv-sektori (Unkuri) Ovaska, Järjestösektori, kvtmk, Kulttuuri- ja vapaaehtoiset Kevät: kannustusmahdollisuuksien kartoittaminen, Kesä: kansainvälistysmismateriaalin tuottaminen, Syksy: rekryt 13/18

14 Asuminen Elävä pääkampus! AYY kehittää aktiivisesti pääkampusta ja ylioppilaskunnalla on aiempaa selkeämpi rooli Otaniemen alueen kehittämisessä. Otaniemen pääkampusaluetta kehitetään kokonaisuutena, joka sisältää yhteiset tavoitteet asumiselle, joukkoliikenteelle ja palveluille. Kampuskeskusta kehitetään tukemaan sekä opiskelua että opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa. Kampusalueen sujuva liikenne mahdollistetaan Länsimetrolla, Raide-Jokerilla ja niitä tukevilla liityntä- ja runkolinjoilla. Kampuskehittäminen painottuu ensisijaisesti Otaniemen alueen kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun. Lähtökohtana on ylioppilaskunnan toiminnan, opiskelija-asumisen ja kampuksen toimivuuden kannalta parhaiden mahdollisten suunnitteluratkaisujen aikaansaaminen yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Näistä tärkeimpinä kaavaprojekteina ovat varsinkin Otaranta-Servinniemi, Aalto- Village, sekä ns. pääsuunnittelualue, jonne kampuksen painopiste on siirtymässä. Kuntavaikuttaminen (Haahtela) Asuminen, Kampus Projektin kuormitus jakautuu koko vuodelle Asuntokannan alueellinen suunnittelu AYY valmistautuu muutoksiin nykyisessä asuntokannassa ja etsii Helsingistä ja Espoosta uusia lupaavia asuntokohteita. AYY:n asuntokohteille suoritetaan perusteellinen selvitys, jossa kartoitetaan asuntojen laatu ja palvelutaso. Kohteet luokitellaan sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat asumiselle asetettuja pitkän tähtäimen tavoitteita. Ylioppilaskunta etsii uusia lupaavia asuntokohteita Espoosta ja Helsingistä. Asuntotuotannon tavoitteiden tukemiseksi tavoitteena on varmistaa nykyiset tonttivaraukset ja hankkia vuoden 2014 aikana vähintään yksi uusi tonttivaraus AYY:n kannalta strategiselta sijainnilta. AYY valmistautuu luopumaan heikosti jäseniä palvelevista kohteista osana kiinteistökannan uudistusta. 14/18

15 Asuminen (Haahtela) Kuntavaikuttaminen Projektin kuormitus jakautuu koko vuodelle Kevät: Kohteiden luokittelu (50%) Syksy: Kohteiden priorisointi ja sovittaminen yhteen kiinteistösuunnitelman kanssa (50%) Järjestöt Avustusperiaatteiden selkeyttäminen OSALLISTUVAT: Avustusten haku AYY:ltä on selkeää, yksinkertaista ja läpinäkyvää. Selkeytetään AYY:n avustustapoja. Pohditaan myös mahdollisia päällekkäisyyksiä TTER:n kanssa. Myös toiminta-avustusten pisteytystä yksiselitteistetään. Avustuskäytäntöjä mietitään työryhmässä, jotta käytännöistä pystytään keskustelemaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Järjestöt (Ferm) Neuvosto, pääsektori Helmikuu - elokuu Yhdistystietokannan käyttöönotto OMISTAJUUST: OSALLISTUVAT: AYY:lla on yhdistystietokanta, joka tukee toiminta-avustusten hakemista. Viedään maaliin yhdistystietokantaprojekti. Selvitetään soveltuvuus lopulliseen käyttöön AYY:llä. Koulutetaan yhdistykset käyttämään tietokantaa ja siirretään toiminta-avustushaku tietokannan alle. Järjestöt (Ferm) Tietotekniikka Helmikuu elokuu 15/18

16 Viestintä AYY:n markkinointimateriaalin päivittäminen PROJEKTI 1: PROJEKTI 2: AYY:n markkinointimateriaalit ovat ajantasaiset. Niiden kautta on helppo viestiä AYY:n toiminnasta ja palveluista jäsenistölle ja sidosryhmille. AYY:n esittelyvideo Tehdään AYY:lle ajantasainen esittelyvideo, joka kertoo AYY:n toiminnasta ja palveluista. Videota varten perustetaan työryhmä, joka suunnittelee sen sisällön. Video tehdään niin, että sitä pystytään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti jakamalla se useampaan osaan. Videon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti uudet opiskelijat. Viestintä (Ferm) Järjestöt, kulttuuri ja palvelut Helmikuu - elokuu AYY:n yleisesite ja -presentaatio Tehdään AYY:lle yleisesite ja presentaatio, jota voidaan esittää ja jakaa erilaisissa sidosryhmätapaamisissa. Yleisesite sekä presentaatio kertovat, mikä AYY on, mitä se tekee sekä yleistä faktatietoa esimerkiksi jäsenmäärästä, budjetista ja asunnoista. Viestintä (Ferm) Yrityssuhteet, pääsektori Maaliskuu - huhtikuu Graafisen ilmeen päivittäminen AYY:n graafinen ohjeistus on ajan tasalla. Päivitetään AYY:n graafinen ohjeistus vastaamaan nykyhetkeä ja olemassa olevia käytäntöjä. Viestintä (Ferm) Kesä 16/18

17 Tilat Tilasektorin toimintojen vakiinnuttaminen OSALLISTUVAT: Selkeytetään AYY:n toimintaa yhdistysten suuntaan sekä tehdään tilojen kehityksestä systemaattisempaa. Luodaan periaatteet/kriteerit yhdistystilojen jakamiselle. Kartoitetaan yhdistysten tilatarpeet ja jatketaan tilatoimikunnan toimintaa. Tilatoimikunta vastaa kertavuokrattavien ja yhdistystilojen kehittämisestä. Toimikunta esittää hallitukselle päätettäväksi tiloihin liittyviä asioita kuten käyttösääntöjen rikkomisesta seuraavat sanktiokäytännöt ja tilojen jakoperiaatteet. Helmikuu - Lokakuu Tilat ja palvelut (Ferm) Asuminen, pääsektori Kampus Akateeminen kampusyhteisö Yliopiston tilat ovat jatkossakin opiskelijoiden ilmaisessa käytössä ja opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen mielipiteet huomioidaan tiloja koskevassa päätöksenteossa. BIZ ja ARTS pääsevät muuttamaan toimiviin ja mukaviin tiloihin Otaniemeen. AYY koordinoi ja sopii yhdessä opiskelijajärjestöjen ja Aallon kanssa siitä, miten opiskelijat huomioidaan paikallisesti tiloja koskevassa päätöksenteossa. Suoritetaan jatkuvaa vaikuttamista yliopiston suuntaan ja pysytään perillä yliopiston suunnitelmista kampusalueen kehittämisessä. Reagoidaan aktiivisesti ja dynaamisesti uusiin esityksiin. Luodaan mahdollisuuksia myös sille, että kauppatieteellisen ja taideteollisen alan opiskelijat voivat ankkuroitua Otaniemeen muuttaessaan rakennusten lisäksi myös yhteisöön. Kampus (Keskinen) Kopo, Neuvosto, järjestöt koko vuosi 17/18

18 Kulttuuri ja vapaaehtoiset Kulttuurin yhteinen tahtotila Luodaan selkeä tahtotila kulttuurisektorin toiminnalle pitkällä aikavälillä. Etsitään kulttuurisektorilla yhteiset tavoitteet sektorin kehittämiseksi. Muilla sektoreilla on selkeät tavoitteet, joihin toiminnalla pyritään. Pitkän aikavälin tavoitteet helpottaisivat myös kulttuurisektorin toimintaa. Sektorin kehittymisen kannalta on tärkeää löytää se yhteinen tahtotila, jota kohti toimintaa suunnitellaan. Kulttuuri (Haavisto) Pääsektori, Vapaaehtoiset, Uudet opiskelijat, Järjestöt, Viestintä, Neuvosto, Edustajisto Tammi-huhtikuu Vapaaehtoisten rekrytointi vuodelle 2015 Vapaaehtoisten rekrytoinnissa otetaan huomioon yhteisen kampuksen erilaiset tarpeet Mietitään syksyn 2014 rekrytointiin mennessä, miten rakennamme vapaaehtoiskentän yhteisellä kampuksella kestävälle pohjalle. Projektin fokuksena on erityisesti uudet opiskelijat. Vapaaehtoiset (Haavisto) Kulttuuri, uudet opiskelijat ja kansainvälisyys Touko-lokakuu Työelämäasiat Työelämäasioiden linjapaperi AYY tuottaa vuoden aikana työelämäasioiden linjapaperin Työelämäasioista ei ole AYY:lla vielä virallisesti linjattu. Linjapaperia työstetään kuullen sekä vanhoja toimijoita että olennaisimpia sidosryhmiä. Työelämäsektori (Perikangas) Yrityssuhteet, Kopo, Sopo Koko vuosi 18/18

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta 2011 Sisällys I. Johdanto! 3 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! 4 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät! 6 Oma

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot