TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO JA TUTOROINTI TUKEE YHTEISÖLLISYYTTÄ, OPPIMISTA, OPINTOIHIN KIINNITTYMISTÄ JA OPINNOISSA JAKSAMISTA. TUTORIT OVAT SITOUTUNEITA JA HEILLÄ ON RIITTÄVÄT TIEDOT JA TAIDOT TEHTÄVÄNSÄ ERINOMAISEEN HOITAMISEEN. UUSI OPISKELIJA SAA TUKEA TUTORILTA KOKO ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN AJAN. AALTO-YLIOPISTOSSA ALOITTAVISTA OPISKELIJOISTA KASVAA AKATEEMISEN AALTOYHTEISÖN SILLANRAKENTAJIA. KATSEET TULEVAAN Tehdään yhteistyössä yliopiston ja korkeakoulujen eri toimijoiden sekä erityisaseman yhdistysten kanssa vastaanoton ja tutoroinnin kehittämisen tiekartta vuoteen 2017 asti. Tiekartassa huomioidaan erityisesti opintoihin kiinnittyminen, Otaniemen muuttuminen kaikkien kandivaiheen opiskelijoiden kampukseksi sekä opiskelijoiden aktivoiminen osaksi akateemista Aalto-yhteisöä. Tiekartassa määritetään tavoitetila ja eri toimijoiden vastuut, ja se rakennetaan SYL:n KYKY-työkalun pohjalle. Tiekartan tarkoitus on tukea vastaanottamisen ja tutoroinnin kehittämistä kohti selkeää päämäärää yli vuosien. Osallistuvat sektorit: kansainväliset asiat, sosiaalipolitiikka, järjestöt, Neuvosto PALAUTTEEN KERUU JA TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN Tutoroinnin onnistumista kartoitetaan syys-lokakuussa keräämällä palautetta kouluilta, yhdistyksiltä, tutoreilta ja muilta relevanteilta toimijoilta. Palautteen pohjalta tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä ja liitetään osaksi tiekarttaa (Projekti: Katseet tulevaan). Ajoitus: syksy 1

2 PAINOPISTE: KANSAINVÄLISET ASIAT JOUSTAVA RINNAKKAISKIELISYYS KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ AKATEEMISESSA YHTEISÖSSÄ LENTÄVÄ LÄHTÖ RINNAKKAISKIELISYYDELLE Kartoitetaan, mitä kaikkia tällä hetkellä kansainvälisille ja suomalaisille opiskelijoille erotettuja toimintoja sekä yliopiston että ylioppilaskunnan toiminnassa voidaan mielekkäästi yhdistää. Helsingin yliopiston kv-toimistotonta järjestelyä käytetään vertailukohtana. Erityisesti kiinnitetään huomiota orientaatioiden mahdolliseen osittaiseen yhdistämiseen sekä ylioppilaskunnan ja järjestöjen syksyn ensimmäisten tapahtumien rinnakkaiskielisyyden toteutumiseen. KV-sektori ja UO-sektori suunnittelevat eri kieliryhmien orientaatiomateriaalit yhdessä. AYY osallistuu kaikkien korkeakoulujen ja eri kieliryhmien orientaatiotilaisuuksiin. Osallistuvat sektorit: uudet opiskelijat, kulttuuri, koulutuspolitiikka, viestintä TOIMIVA KANSAINVÄLISTEN OPISKELIJOIDEN TUTOROINTI JA VASTAANOTTO JÄRJESTÖISSÄ JÄRJESTÖT JA KV-TUTOROINTI HALTUUN Luodaan toimiva keskusteluyhteys kaikkien Aallon alojen opiskelijajärjestöjen KV-toimijoihin uutisten, tiedon, parhaiden käytäntöjen ja uusien ideoiden vaihtoon. Tuotetaan yhteistyössä kansainvälistymisopas järjestöjen käyttöön ja etsitään jokaiselle koululle toimivin tapa järjestää kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi. Kootaan AYY:n KV-tutoroppaaseen kattava tietopankki eri kouluissa ja järjestöissä käytössä olevista materiaaleista ja käytännöistä. Järjestetään inspiroiva koulutus tutoreille ja seurataan KVtutoroinnin onnistumista. Osallistuvat sektorit: uudet opiskelijat, järjestöt PAINOPISTE: KAMPUS EDUNVALVONNAN TASON KOROTTAMINEN TILAKYSYMYKSISSÄ PELISÄÄNNÖT OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMISESTA TILAKYSYMYKSIIN Tilavaikuttamisen rakenteet ovat Aallon ja AYY:n sisällä vielä epäselvät. Aallon sisäiset tilakysymykset tulevat saamaan entistä enemmän painoarvoa nyt, kun rakennetaan uutta, remontoidaan ja tehdään toimintojen uudelleensijoittelua. Tässä projektissa AYY koordinoi ja sopii yhdessä opiskelijajärjestöjen ja Aallon kanssa siitä, miten opiskelijat huomioidaan paikallisesti tiloja koskevassa päätöksenteossa. 2

3 Osallistuvat sektorit: koulutuspolitiikka ajoitus: kevät KAMPUKSELLA JA KAMPUKSELLE LIIKKUMINEN TOIMII KARTOITETAAN VAIKUTTAMISKOHTEET LIIKKUMISEN OSALTA, JA SIIRRETÄÄN JATKUVAAN TOIMINTAAN Vuoden 2014 aikana tehdään tärkeitä päätöksiä mm. liityntälinjoista, raideinvestoinneista ja kevyestä liikenteestä kampusalueella. Tässä projektissa määritetään, mistä keskeisistä asioista tehdään päätöksiä lähivuosien aikana, ja siirretään sen jälkeen vaikuttaminen jatkuvaan toimintaan. Osallistuvat sektorit: kuntavaikuttaminen TILAT JA PALVELUT UUSI OTAKAAREN TOIMISTO ON HYVÄ PAIKKA TEHDÄ TÖITÄ, OLLA VAPAAEHTOISENA JA ASIOIDA KESKUSTOIMISTO KEDON JATKOKEHITYS Jatketaan yhteisen toimiston kehittämistä mahdollisimman hyvin työntekijöiden, vapaaehtoisten ja asiakkaiden tarpeita täyttäväksi. Selkiytetään yhteisiä toimintatapoja, parannetaan työympäristöä ja luodaan yhteistä työyhteisöä. Kehitetään toimiston varasto- ja ulkotiloja. Osallistuvat sektorit: pääsektori (kaikki sektorit) ASUMINEN JA KIINTEISTÖT HYVÄ POHJA KAMPUKSELLE TEHOKAS KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA KIINTEISTÖKANNAN LAAJENTAMINEN AYY:n kiinteistö- ja asumispuolella tehdään pitkän aikavälin kiinteistösuunnitelma, jota voidaan käyttää pohjana olemassa olevien kohteiden kehittämisessä. Lisäksi kartoitetaan kampus- ja kuntavaikuttamissektoreiden kanssa kaavavaikuttamiskohteita tähdäten uusiin rakennusprojekteihin. 3

4 Aalto Village: Valmistaudutaan ottamaan tontti käyttöön heti, kun se vapautuu. Otaranta-Servinniemi: Vaikutetaan kaavavalmisteluun siten, että alue kehittyy aaltolaisille suotuisalla tavalla. Saukonlaituri: Edistetään hankkeen valmistumista. Osallistuvat sektorit: kuntavaikuttaminen, kampus KULTTUURI JA VAPAAEHTOISET VAPAAEHTOISKENTÄN KEHITTÄMINEN AYY:N TAPAHTUMAKENTÄN KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELU STRATEGIAN VIITOITTAMAAN SUUNTAAN Laaditaan ja toteutetaan vapaaehtoisten kanssa pitkän aikavälin tapahtumakentän suunnitelma, jolla toteutetaan AYY:n strategiaa ja viedään tapahtumatuotantoa kohti mahdollistamista. Strategia linjaa asiasta seuraavaa: AYY tekee keskustoimistolta käsin vain toimintaa, johon muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhteisöillä ei ole resursseja. AYY ei tee toimintaa, jota jollakin sidosryhmällämme on paremmat edellytykset toteuttaa. AYY:n toiminnan painopiste siirretään opiskelijaprojektien ja yhdistysten tukemiseen. AYY:n jaostojen tuottamia tapahtumia vähennetään tuntuvasti. KOULUTUSPOLITIIKKA AYY OSALLISTUU AKTIIVISESTI OPPIMISEN EDISTÄMISTALKOISIIN JA TARJOAA HYVIÄ OPPIMIS- JA HYVINVOINTIKESKEISIÄ SEKÄ ETEENPÄIN KATSOVIA RATKAISUJA. OPINTOJEN VAUHDITTAMISEN JA OPPIMISEN EDISTÄMISEN TYÖKALUPAKKI KÄYTTÖÖN Opintojen vauhdittamiseen ja opiskelukyvyn edistämiseen laaditaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, korkeakoulujen, opetukseen liittyvien tukifunktioiden ja opiskelijayhteisön kanssa työkalupakki. Työkalupakkiin kootaan käyttäjälähtöisesti konkreettisia pieniä ja suuria toimia ja työkaluja, jotka kentän eri toimijoiden on helppo ottaa käyttöön. Toimien onnistumiselle myös määritetään mittarit ja toteuttamisen onnistumista seurataan. AYY kouluttaa käyttämään työkalua ja tekee koulutuspaketin aiheesta sekä fasilitoi työpajoja. Työpajatoiminta dokumentoidaan ja niistä kerättyjä ideoita levitetään muille toimijoille. Projektissa hyödynnetään SYL:n KYKY-työkalua. 4

5 Osallistuvat sektorit: sosiaalipolitiikka, opiskelijavaikuttajat, kansainväliset asiat, Aalto-yliopisto, opintopsykologit, Aalto-papit, järjestöt AYY TUKEE OPISKELIJAN MAHDOLLISUUKSIA VAIKUTTAA YLIOPISTON SISÄLLÄ JA TEKEE SIITÄ HELPOMPAA, INNOSTAVAMPAA JA PALKITSEVAMPAA. OPISKELIJAVAIKUTTAJIEN TUKEMINEN, INNOSTAMINEN JA TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN Opiskelijavaikuttajille järjestetään innostavaa koulutusta etenkin toimikauden alussa, ja fasilitoidaan tiedonvaihtoa, virkistystoimintaa ja oppimista koko vuoden ajan. AYY luo ja ylläpitää viestintäkanavia opiskelijavaikuttajayhteisössä niin, että eri toimijoiden on helppo ylläpitää ja käyttää yhteistä tietopankkia. Mahdollistetaan opiskelijavaikuttaminen myös niille, jotka eivät ole sitoutuneet määräaikaiseen vastuutehtävään. Osallistuvat sektorit: opiskelijavaikuttajat ja kopo-vapaaehtoiset, sosiaalipolitiikka VIESTINTÄ TAVOITTEET: VIESTINTÄSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN AYY:LLA ON EDUSTAVAT JA AJANTASAISET MARKKINOINTIMATERIAALIT AYY:N MARKKINOINTIMATERIAALIEN PÄIVITTÄMINEN Uudistetaan AYY:n viestintämateriaalit tiedottamaan paremmin ylioppilaskunnan tarjoamista palveluista. AYY tarjoaa huikean määrän loistavia palveluja jäsenilleen, mutta kaikki eivät ole niistä vielä tietoisia. Uudistetaan orientaatio-/esittelyvideo. Käytännön toteutus tehdään yhdessä UO-, kulttuuri- ja yrityssuhdesektorien sekä yliopiston kanssa. Videossa esitellään AYY:n ja Aalto-yliopiston toimintaa ja palveluita sekä innostetaan Aallon mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja omien innostusten seuraamiseen. Tehdään AYY:n yleisesite (flyer) yhdessä yrityssuhdesektorin kanssa. Kohderyhmänä on paitsi oma jäsenistö myös sidosryhmät ja muut AYY:n toiminnasta kiinnostuneet. Työmäärä: Suuri Osallistuvat sektorit: kulttuuri, uudet opiskelijat, yrityssuhteet, palvelut, Aalto-yliopisto Ajoitus: Kevät (video), syksy (flyer) JÄRJESTÖT 5

6 AYY MAHDOLLISTAA JA TUKEE MONIPUOLISTA OPISKELIJATOIMINTAA AVUSTUSKÄYTÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN Määritellään tarkemmin kaikki AYY:n tarjoamat avustuskategoriat sekä yhdistyksille että yksittäisille projekteille. Tehdään avustusten jakoprosessista läpinäkyvämpi ja yksinkertaistetaan avustusten hakemista. Lisäksi selkiytetään avustustenjakoperiaatteita ja -kriteerejä. Pohditaan avustuskäytäntöjä strategiassa mainitun mahdollistamisen nojalla: - - AYY ei tee toimintaa, jota jollakin sidosryhmällämme on paremmat edellytykset toteuttaa. AYY:n toiminnan painopiste siirretään opiskelijaprojektien ja yhdistysten tukemiseen. - - Osallistuvat sektorit: pääsektori, kulttuuri Ajoitus: loppukevät, kesä AYY:N YHDISTYSTIETOUS ON KOOTUSTI YHDESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ YHDISTYSTIETOKANNAN KÄYTTÖÖNOTTO Siirretään AYY:n yhdistysrekisterin tiedot yhdistystietokantaan. Koulutetaan yhdistykset käyttämään tietokantaa ja valmistellaan vuoden 2015 yhdistysavustushaut toteutettavaksi järjestelmän kautta. YRITYSSUHTEET YRITYSSUHDEJAOS AURAN ROOLIN KASVATTAMINEN YRITYSSUHDEJAOKSEN AKTIVOINTI JA ROOLIN KASVATTAMINEN ENTISESTÄÄN. AYY:N YRITYSSUHTEET TARJOAA HAASTAVIA JA MIELENKIINTOISIA TEHTÄVIÄ VAPAAEHTOISILLE. Jatketaan vuonna 2013 aloitettua työtä vapaaehtoisten saamiseksi mukaan aktiivisemmin toimintaan: auralaiset toimivat pääyhteistyökumppaneiden key account managereina, lähestyvät uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita yhdessä yrityssuhdekoordinaattorin kanssa ja kehittävät sektorin toimintaa. Lisäksi vuoden aikana kehitetään Auran sisäisiä käytäntöjä (kokoukset, toimintatavat jne.). Osallistuvat sektorit: kulttuuri 6

7 PARANTAA JA KEHITTÄÄ AYY:N YRITYSSUHTEIDEN BRÄNDIN ARVOSTUSTA JA YHTEISTYÖHALUTTAVUUTTA LUODAAN HYVÄT TOTEUTUKSEN SEURANTAMENETELMÄT Luodaan menetelmät ja järjestelmät, joilla seurataan sopimuksien toteutumista. Onnistunut toteutus antaa paremmat edellytykset onnistuneille uusille sopimusneuvotteluille sekä toimii hyvänä markkinointina. SOSIAALIPOLITIIKKA UUSIA OPISKELIJOITA VASTAANOTTAVAT TOIMIJAT YMMÄRTÄVÄT YHDENVERTAISUUDEN JA SAAVUTETTAVUUDEN PERIAATTEET. UUDET OPISKELIJAT YHDENVERTAISESTI MUKAAN YHTEISÖÖN AYY järjestää uusien opiskelijoiden vastaanottoon osallistuville toimijoille ja yhdistyksille yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvää työpajatoimintaa ja tukee yhdistyksiä yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Osallistuvat sektorit: uudet opiskelijat KAIKISSA AALTO-YLIOPISTON KORKEAKOULUISSA TEHDÄÄN HYVIN KOORDINOITUA HYVINVOINTITYÖTÄ OPISKELIJOIDEN JA HENKILÖKUNNAN PARHAAKSI HYVINVOINTITYÖTÄ KOORDINOIDAAN ERINOMAISESTI Kartoitetaan hyvinvointityön taso eri korkeakouluissa ja luodaan toimiva rakenne hyvinvointityön tekemiseksi korkeakoulutasolla. Osallistuvat sektorit: Aalto-yliopisto (HR, OOP), YTHS, opintopsykologit, Aalto-papit, koulutuspolitiikka, yhdistykset 7

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 1. Yliopistoyhteisö kansainväliseksi Ylioppilaskunnan tavoitteena on luoda kansainvälinen ilmapiiri

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta Aallonhuippujen toiminnasta ja tulevaisuudesta 2011 Sisällys I. Johdanto! 3 II. Aallonhuiput: Tieteenrajat ylittävää yhteishenkeä! 4 III. Aallonhuiput: Meillä on asiaa viestejä jotka merkitsevät! 6 Oma

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015: Toteuttamissuunnitelma JYY Erityisprojektit Järjestöt Ilokiven peruskorjaus Kuvaus: Edustajisto päätti kokouksessaan 15.5.2014 6/2014 aloittaa

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot