Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä on pyydetty myös valiokunnilta. Toimintasuunnitelman vahvistaa edustajisto. Vuonna 2015 tapahtuu paljon isoja asioita ylioppilaskunnassa, yliopistolla sekä valtakunnan tasolla. OYY:n isot vuosijuhlat, kevään eduskuntavaalit, Vulcanalia 20 v., hallinto- ja edustajistovaalit syksyllä sekä ylioppilaskunnan tärkeimpien ohjaavien asiakirjojen päivittäminen kuormittavat koko toimistoa. Ylioppilaskunta haluaa olla myös vahvasti mukana Oulun yliopiston varainhankintakampanjassa sekä yrittäjyyden teemavuodessa yhdessä alueen yrittäjäjärjestöjen muiden alan toimijoiden kanssa. 1. Ylioppilaskunnan tärkeimpien ohjaavien asiakirjojen päivittäminen Ylioppilaskunnan strategia Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä. Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti. Linjapaperi Ylioppilaskunnan linjapaperin kausi päättyy vuonna Teemme linjapaperista jatkuvasti voimassa olevan dokumentin, jota päivitetään tarvittaessa. Vuonna 2015 käydään ylioppilaskunnassa perusteellista linjakeskustelua, johon osallistetaan koko edustajisto. Viestintästrategia Viestintästrategian päivittäminen on keskeinen viestintäsektorin tehtävä ensi vuonna. Päivitetyllä viestintästrategialla ohjataan ylioppilaskunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä sitä kautta ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja ammattimaisuutta. Päivitystyöhön osallistetaan tiivisti myös ylioppilaskunnan pääsektori ja koko toimiston väki. Viestintästrategian päivittäminen kytkeytyy kiinteästi myös strategiatyöhön.

2 2. Eduskuntavaalit Teemme aktiivista eduskuntavaalivaikuttamista heti alkuvuodesta alkaen yhdessä OSAKOn kanssa ja SYL:n koordinoimana. Viestimme vaaleista näkyvästi ja opiskelijoita osallistavasti. Jatkamme vuonna 2014 ehdokkaille lähetetyn tervehdyskirjeen teemojen muistuttamista sekä aktiivista vuoropuhelua ehdokkaiden ja puolueiden kanssa. Järjestämme vaalitilaisuuksia yliopistolla ja keskustassa. Pyrimme tukemaan alueemme nuoria/korkeakoulutaustaisia ehdokkaita. Jatkamme vaikutustyötä myös vaalien jälkeen ja luomme suhteita paikallisiin kansanedustajiin. 3. Edustajistovaalit ja hallintovaalit Järjestämme vaalit mahdollisuuksien mukaan sähköistä äänestystä käyttäen. Luomme erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotta opiskelijat tietävät edustajisto- ja hallintovaaleista. Viestimme vaaleista selkeästi, jotta opiskelijat tiedostavat niiden eron sekä mitä niissä päätetään. Panostamme yhteistyössä kiltojen kanssa hallintovaalien ehdokashankintaan, jotta kollegiossa, yliopiston hallituksessa ja tiedekuntien päättävissä elimissä olisi jatkossa mahdollisimman innokkaat ja aktiiviset opiskelijaedustajat. 4. Tapahtumien juhlavuosi 2015 Annos 55 Ylioppilaskunnan Annos 55 -vuosijuhla järjestetään Kalevalanpäivänä Oulun yliopiston Saalastinsalissa. Vuosijuhlien valmistelut on aloitettu jo vuonna Vuosijuhlien valmistelu ja toteutus vaatii tiivistä panostusta myös viestintäsektorilta, jotta kokonaisuus on juhlallinen ja antoisa tapahtuma. Vulcanalia 20 vuotta Vulcanalia täyttää 20 vuotta vuonna Järjestelyt mm. tilan osalta on aloitettu jo vuonna Myös sponsoreiden ja yhteistyökumppanien hankinta aloitetaan hyvissä ajoin sekä koordinoidusti. Pyöreitä täyttävä juhla edellyttää suurta viestinnällistä panostusta, joten järjestö- ja kulttuurisektorin lisäksi viestintäsektori on tiiviisti mukana järjestämässä näkyvää elämystä yliopistoyhteisölle. 5. Työelämäedunvalvonnan kartoitus OYY kartoittaa vuonna 2015 työelämäedunvalvonnan vaikuttamiskentän. OYY selvittää ja ajaa opintojen työelämärelevanssia tukevia käytäntöjä Oulun yliopistossa. Tämän lisäksi OYY kehittää alueellista yhteistyötä esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen kanssa opiskelijoiden oikeusturvan ja työssäkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi. Projektissa selvitetään Oulun yliopistolla työsuhteessa olevien opiskelijoiden asema yliopiston työntekijöinä. Kartoitamme lisäksi millaista uraohjausta ja mitä tietoa suomalaisista työmarkkinoista on tarjolla kansainvälisille opiskelijoille ja teemme sen pohjalta suunnitelman kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.

3 6. Palautejärjestelmien kehittäminen Oulun yliopiston palautejärjestelmät ovat tällä hetkellä erittäin heterogeeniset. Yliopiston yhteiset linjaukset, ohjeet ja mallilomakkeet palautteen keräämiseen puuttuvat ja palautteen käsittely on monin paikoin puutteellista. Oulun yliopisto on valmistautumassa sekä sisäiseen että ulkoiseen auditointiin, joten toimiva palautteenantojärjestelmä on yksi parhaimmista tavoista yksittäiselle opiskelijalle osallistua laatutyöhön ja näin opetuksen kehittämiseen. Vuonna 2015 OYY vaikuttaa Oulun yliopistossa opiskelijalähtöisen laatujärjestelmän kehittämiseksi tuomalla esiin hyviä ja toimivia palautekäytäntöjä sekä oman yliopiston sisältä että muista yliopistoista. OYY hyödyntää tässä työssä opiskelijoita, hallopedeja, ainejärjestöjä ja muiden ylioppilaskuntien tietotaitoa. Hyviä käytäntöjä viedään läpi useilla eri vaikuttamisen tasoilla, jotta palautekäytännöt saavuttaisivat koko yliopiston. 7. Jatko-opiskelijan palvelut, edunvalvonta ja rekrytointi Jatko-opiskelijoiden asema ja edunvalvonnan linjat ovat tarkentumassa niin yliopistoissa kuin ylioppilaskunnissakin. Oulun yliopiston tohtorikoulutettaville toteutettiin koulutuspoliittisella sektorilla vuonna 2014 selvitys, jossa kartoitettiin jatko-opiskelijan erilaiset profiilit jatketaan tätä työtä ja kartoitetaan vielä tarkemmin jatko-opiskelijoille tarpeellisia palveluita, edunvalvontaa ja uutena avauksena myös rekrytointia. Toimivien rekrytointikäytäntöjen avulla voimme saada huomattavan määrän uusia jatkoopiskelijajäseniä ylioppilaskuntaan ja näin uusia jäsenmaksuja, joita voidaan ohjata juuri edunvalvonnan ja palveluiden kehittämiseen. Jatko-opiskelijoiden edunvalvontatyössä voidaan myös lähestyä monia yliopiston toimijoita ja kehittää näin OYY:n vaikutusmahdollisuuksia, vahvistaa työelämäedunvalvontaa ja selkiyttää ylioppilaskunnan asemaa ja tehtävänkuvaa suhteessa muihin jatko-opiskelijoiden kanssa toimiviin tahoihin. 8. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ylioppilaskunnassa Selvitetään, kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu ylioppilaskunnassa ja sen alajärjestöissä. Selvityksessä huomioidaan mm. toiminnan saavutettavuus sekä häirintä- ja kiusaamisasiat. Selvityksestä laaditaan ylioppilaskunnalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöjen käyttöön. Jatkossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylioppilaskunnan piirissä seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti sekä suunnitelmaa päivitetään säännöllisin välein. 9. Liikuntasektorin toimenkuvan kartoitus OYY ei vuodesta 2015 lähtien enää kuulu Opiskelijoiden Liikuntaliittoon (OLL). Tästä syystä OYY:n tulee pohtia oman liikuntatoimintastrategian luomisen kautta, miten liikuntasektorin edunvalvontaa ja toimintaa kehitetään tulevaisuudessa. Ainejärjestöjen liikuntavastaavat osallistetaan tämän liikuntatoimintastrategian työstämiseen. Lisäksi ylioppilaskunta vie säännöllisen, matalan kynnyksen Keep fit -liikuntatapahtuman yhteistyötä eteenpäin paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Ylioppilaskunta kerää myös ainejärjestöjen liikuntavastaavia ja opiskelijoita liikuttavia liikuntatutoreita yhteiselle liikuntaklubille.

4 10. Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen edistäminen yliopistoyhteisöön opintojen alusta lähtien OYY tulee aktiivisesti vaikuttamaan kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi Oulun yliopistolla toimiviin kiltoihin ja ainejärjestöihin. OYY mainostaa erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia aktiivisemmin myös kansainvälisille opiskelijoille, mukaan luettuna ylioppilaskunnan ja yliopiston piirissä järjestettävät vaalit. OYY selvittää yhteistyössä yliopiston kv- ja koulutuspalveluiden kanssa millä tavoin suomalaisten opiskelijoiden pienryhmäohjaus ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kummitoiminta voidaan saattaa yhteen siten, että kohtaamiset suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä lisääntyvät. Selvitystyön pohjalta ylioppilaskunta määrittelee toimet, joilla tiedekunnat, killat ja ainejärjestöt sitoutetaan luontevasti osaksi kansainvälistä yliopistoyhteisöä ja vastavuoroisesti miten yliopistolla toimivat kansainväliset järjestöt pääsevät lähestymään suomalaisia opiskelijajärjestöjä tasavertaisina kumppaneina.

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille!

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Partion päämääränä on vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Viime

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Strategia 2013 2015 SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Suomen Syöpäpotilaat ry (jatkossa yhdistys / SSP) on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) jäsenjärjestöistä. Yhdistys on sitoutunut

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot