Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8."

Transkriptio

1 Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/ Johtoryhmä

2 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto Luovista Ammattiopisto Luovin opiskelijat ja oppiminen Ammattiopisto Luovin henkilöstö Yksilölliset opintopolut Opiskelu valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa Opiskelu ammatilliseen perustutkintoon Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelijan arviointi oppimisen tukena Ammattiopisto Luovin kumppanit... 20

3 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 1 Tietoa Ammattiopisto Luovista Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja osa Hengitysliitto Heliä. Ammattiopisto Luovi järjestää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta. Ammattiopisto Luovi tarjoaa tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun.

4 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Ammattiopisto Luovin koulutusalat ja koulutuspaikkakunnat ovat osoitteessa Luovin toiminnassa tärkeitä arvoja ovat: luovuus uudistajuus osaaminen välittäminen ilo Lisäksi toiminnassa tärkeää on: tasa-arvo kestävä kehitys opiskelijoiden osallisuus yhteisöllisyys

5 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 2 Ammattiopisto Luovin opiskelijat ja oppiminen Ammattiopisto Luovin koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä järjestelyjä opinnoissa tai tukea oppimiseen ja työllistymiseen sekä arkielämän taitoihin.

6 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 3 Ammattiopisto Luovin henkilöstö Ammattiopisto Luovin henkilöstössä on monen alan opettajia ja ohjaajia sekä muuta henkilöstöä, jotka osallistuvat opiskelijoiden ohjaamisen ja tukemiseen. Erityisesti valmentavassa koulutuksessa kuntoutuminen ja opiskelu tukevat toisiaan. Henkilöstön yhteistyötä ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

7 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 4 Yksilölliset opintopolut Koulutuksen tavoitteena on tukea yksilön kehitystä ja tarjota valmiuksia työelämään sekä elinikäiseen oppimiseen. Opiskelu Ammattiopisto Luovissa alkaa tutustumalla muihin. Tutustuminen omaan ryhmään, muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan auttaa saamaan opinnot alkuun. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siinä kuvataan, miten opiskelu järjestetään ja mitä tukea opiskelija saa.

8 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Opiskelijan vahvuudet ja valmiudet kartoitetaan opintojen alussa, jotta löydetään sopivat oppimisen menetelmät ja tarvittavat tukitoimet. Opiskelija on mukana tekemässä itseään koskevia päätöksiä. Asuminen voi olla osa opiskelua. Opiskelija saa silloin tukea myös asumiseen liittyvien asioiden ja vapaa-ajan suunnitteluun.

9 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Opiskelija saa ohjausta koko opiskelun ajan. Ohjaus voi liittyä opintojen etenemiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen ja opiskelijan hyvinvoinnin varmistamiseen. Valmentavassa koulutuksessa opinto-ohjauksella on erityinen asema. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija tietää koulutuksensa sisällöt sekä valinnan mahdollisuudet. Lisäksi opiskelijaa ohjataan toimimaan yhteisössä, kehittämään omia taitoja ja itsetuntemusta sekä arvioimaan omaa toimintaa.

10 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Opintojen aikana opiskelijan kanssa yhdessä suunnitellaan tulevaisuutta. Lisäksi opintojen päättyessä valmentavassa koulutuksessa laaditaan opiskelijalle jatkosuunnitelma. Tavoitteena on löytää vaihtoehto, joka perustuu opiskelijan vahvuuksiin.

11 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 5 Opiskelu valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa Valmentavan koulutuksen tavoitteena on siirtyminen ammatillisiin opintoihin tai työhön ja mahdollisimman itsenäiseen elämään. Valmentavan koulutuksen opinnot voivat sisältää opintoja ammatillisista perustutkinnoista. Kun opiskelijan tavoitteena ovat ammatilliset opinnot, selkiytetään ammatinvalintaa, opitaan opiskelutaitoja ja arkielämän taitoja. Kun opiskelijan tavoitteena on työ ja itsenäinen elämä, opitaan työelämässä tarvittavia asioita ja itsenäisen elämisen taitoja.

12 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus käydä koulutuskokeiluissa Ammattiopisto Luovissa tai muissa oppilaitoksissa. Lisäksi opintoihin kuuluu työelämään valmentautuminen. Koulutuskokeilut ja työelämään valmentautuminen selventävät koulutus- ja ammatinvalintaa. Ammattiopisto Luovin henkilöstö auttaa sopivien koulutuskokeilu- ja työelämään valmentautumispaikkojen löytämisessä.

13 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 6 Opiskelu ammatilliseen perustutkintoon Koulutuksen tavoite on ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja työllistyminen omaa osaamista vastaaviin työtehtäviin. Opiskelija voi myös suorittaa osan tutkinnosta ja mennä töihin. Opiskelija voi suunnata ammattitaitoaan valitsemalla osia muista tutkinnoista. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista.

14 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Opiskelija oppii työpaikoilla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta. Lisäksi hän oppii yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Opiskelijan tavoitteita ja ammattitaitovaatimuksia voidaan mukauttaa. Mukauttamisen tarkoituksena on löytää opiskelijan kykyjä ja vahvuuksia vastaavat oppimisen ja jatkosijoittumisen tavoitteet.

15 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 7 Oppimisympäristöt ja menetelmät Ammattiopisto Luovissa opiskelu perustuu yksilöllisyyteen yhteiseen suunnitteluun joustavuuteen työskentelyn rytmittämiseen oman toiminnan arviointiin. Ammattiopisto Luovissa opiskellaan pienissä ryhmissä itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa tekemällä, näkemällä, kuulemalla ja kokemalla.

16 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Oppimisympäristönä voi olla esimerkiksi luokka, harjoitusyritys, työpaja luonto yhteiskunnan palvelut (kirjasto, pankki, kauppa, työvoimatoimisto, kela, teatteri tms.) koti- ja asumisyksiköt Luovin toiminnot (ravintolat, siivous, kiinteistö jne.) työpaikka ulkomaat verkkoympäristö.

17 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Oppimisympäristön tehtävänä on tarjota oppimiselle haasteita. Haasteet pitävät yllä opiskelijan mielenkiintoa ja kannustavat jatkuvaan uuden oppimiseen.

18 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 8 Opiskelijan arviointi oppimisen tukena Arviointi ohjaa ja kannustaa oppimista. Lisäksi se kehittää opiskelijan taitoja arvioida omaa osaamista ja oppimista. Oppimisen arviointi on opiskelijan taitojen kehittymisen arviointia. Valmentavassa koulutuksessa osaamisen arviointi on sanallista ja/tai kuvallista. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa osaamisen arviointi on arvosanojen antamista.

19 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) Arviointiasteikko on tyydyttävä 1. hyvä 2, kiitettävä 3. Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arviointia, kun hän opiskelee ammatillista perustutkintoa. Näytöt suoritetaan yleensä työssäoppimisen yhteydessä.

20 Opetussuunnitelma 2.0/ (20) 9 Ammattiopisto Luovin kumppanit Opiskelijan lähipiiri, työelämä, eri viranomaiset, järjestöt ja muut oppilaitokset ovat Ammattiopisto Luoville tärkeitä kumppaneita. Erityisesti valmentavassa koulutuksessa kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Ammattiopisto Luovi voi tarjota opiskelijoille monipuolisia, koulutukseen ja opintojen jälkeiseen elämään liittyviä ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa.

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot