työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen."

Transkriptio

1 Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri. Heti kevään 2015 alussa suunnittelupalavereita ja päätöksiä, minkä jälkeen kilpailutus ja työt kevään ja kesän aikana niin, että valmista on ennen uusien opiskelijoiden saapumista. Rahastoselvitys Kesällä/syksyllä 2014 on selvitelty kahta AYY:n alkuajat käyttämättömänä ollutta rahastoa ja niiden käyttöönoton vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Keväällä 2015 käydään läpi samalla kaikki AYY:lla käytössä olevat rahastot ja selvitetään, kannattaako ja onko mahdollista tehdä niihin sääntömuutoksia, jotta ne vastaisivat paremmin nykypäivää. Erityisesti pyritään saamaan nyt käytössä olemattomat rahastot parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Omaisuuskiistan käsittely hovioikeudessa Alkuvuodesta 2011 vireille pantu käräjäoikeusprosessi tuli päätökseen vuoden 2014 toukokuussa, kun käräjäoikeus päätti hylätä AYY:n kanteen. Oikeudellisen arvion perusteella, harkinnan ja keskustelun jälkeen AYY:n edustajiston ja hallituksen enemmistö koki, että on perusteita hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen hovioikeudelta ja että tämä on AYY:n edun mukaista. Hovioikeudelle toimitettiin valitus kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2014 loppuun mennessä aiheesta on kirjelmöity seuraavasti: vastaaja on toimittanut vastavalituksensa ja kantaja on vastannut siihen ja vastaaja on myös toimittanut vastauksensa valitukseen pääasiassa. On vielä epäselvää, pyytääkö hovioikeus kantajalta vielä yhtä kirjelmää pääasiassa. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan hovioikeuden pääkäsittelyyn valmistelemalla todistelu ja mahdollisesti laaditaan vielä yksi kirjelmä. Pääkäsittely on arvion mukaan kesä-joulukuussa ja tuomio tulee todennäköisesti vielä saman vuoden puolella. Omaisuuskiista on hankala ja tunteita herättävä kokonaisuus, joten siitä on tärkeä viestiä jäsenistölle ja sen ulkopuolelle kattavasti ja asiallisesti. Vuoden 2015 aikana täytyy ladata tuoreimmat materiaalit AYY:n sivuilla olevaan materiaalipankkiin ja tarkistaa sivujen ajantasaisuus. Lisäksi täytyy päivittää viestintästrategia ja ydinviestit hovioikeuden pääkäsittelyä varten. Kunniavaltuuskunnan perustaminen Kunniavaltuuskunta mainitaan AYY:n perussäännöissä ja hallinto- ja talousohjesäännössä, mutta sellaista ei vielä ole perustettu. Vuonna 2014 aloitettiin kunniavaltuuskunnan perustaminen tutustumalla erilaisten kunniavaltuuskunta- ja neuvottelukuntamallien hyviin ja huonoihin puoliin sekä laatimalla luonnos kunniavaltuuskunnan työjärjestykseksi. Luonnos palautettiin valmisteluun edustajistossa, eikä sitä ehditä saattamaan valmiiksi ja edustajiston käsittelyyn tämän vuoden aikana. Kunniavaltuuskunnan tavoitteeksi asetettiin toimiminen ylioppilaskunnan neuvonantajana ja tukena yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Koska ylioppilaskunnan toimintakenttä on hyvin laaja, koettiin parhaaksi korostaa ensimmäisessä kunniavaltuuskunnassa suppeampaa agendaa ja nimittää vähemmän jäseniä kuin säännöt sallisivat. Näin on mahdollista suunnata toimintaa uudelleen kunniavaltuuskuntaa täydennettäessä. Ensimmäisiksi keskittymiskohteiksi suositellaan AYY:n strategian perusteella kaupunki- ja

2 työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Seuraavat vaiheet kunniavaltuuskunnan perustamisessa ovat työjärjestyksen uudelleen valmistelu ja hyväksyntä edustajistossa, neuvottelukunnan nimityskomitean valitseminen nimitysten tueksi ja potentiaalisten jäsenten kartoittaminen. Sopo Yhteistyön jatkaminen Valencian yliopiston kanssa (yhdessä KV-sektorin kanssa) Valencian yliopiston kanssa toteutetaan projekti, jossa tarkastellaan naisten asemaa tekniikan alalla. Aiheeseen liittyviä workshoppeja järjestetään mahdollisesti jo syksyllä 2014, mutta viimeistään vuonna Projektin puitteissa Valencian yliopistosta saapuu Suomeen vieraita helmi-maaliskuussa, ja Suomesta lähdetään vierailulle Valenciaan syksyllä AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen Nykyinen toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vuosille Työnantajana AYY:lla on oltava voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, joka käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoisuutta. Vuonna 2015 on siis päivitettävä AYY:n toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Vaikutustyö YTHS:n aseman säilyttämiseksi Yksi SYL:n eduskuntavaalien kärjistä on YTHS:n aseman säilyttäminen sote-uudistuksessa sekä YTHS:n rahoituksen turvaaminen. On hyvin mahdollista, että AYY tulee tukemaan tämän kärjen vaikutustyössä, ja silloin AYY:lla voi olla yksin vastuulla koko Uudenmaan vaalipiiri. Lisäksi vaikutustyötä saatetaan tehdä esimerkiksi kannanotoilla sekä lähestymällä Espoon kaupunginhallitusta. OTUS-raportin hyödyntäminen Tämän vuoden opiskelijabarometriin lisättiin AYY:n päättämänä kysymyksiä siitä, miten opiskelijoiden ajankäyttö, esimerkiksi osa-aikainen tai kokoaikainen opiskelu, vaikuttaa opintojen laatuun ja työllistymiseen. Kysymysten tuloksista saadaan raportti ensi vuonna, ja sen perusteella AYY:n toimii parhaaksi katsomallaan tavalla. Tulevaisuuden yliopisto- projekti Aalto-yliopisto on mukana Tulevaisuuden yliopisto- hankkeessa teemalla opiskelijoiden hyvinvointi. Marraskuussa 2014 AYY tuottaa yhdessä yliopiston kanssa Aallon hyvinvointityötä koskevan blogikirjoituksen hankkeen sivuille. Hankkeen vaikutus vuoteen 2015 selviää vuoden 2014 lopussa. Opiskelijan mielipaikka-projekti YTHS käynnisti loppusyksystä 2014 projektin liittyen stressinhallintaan ja luontoon. Projekti toteutetaan vuoden 2015 aikana ja AYY on mukana yhteistyökumppanina.

3 Päihdeohjelman jalkauttaminen Aalto-yliopistoon UNIFI:n asettama työryhmä tuotti syksyllä 2014 ensimmäisen luonnoksen valtakunnalliseksi päihdeohjelmaksi ja ylioppilaskunnat saivat kommentoida sitä lokakuussa. Päihdeohjelmalle laaditaan pohja, jonka yliopistot voivat ottaa käyttöön pienin muutoksin tai jopa sellaisenaan. Päihdeohjelman tavoitteena on helpottaa puuttumista opiskelijan päihde ongelmaan ja parantaa hoitoonohjausta. Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden päihteidenkäyttökulttuuriin. Liikunta Liikuntavastaavia ja liikuntatutoreita kannustetaan aktiivisuuteen Syksyllä 2014 pohdittiin vapaaehtoistoimijoiden kanssa liikuntatoimikunnan sekä liikuntatutoreiden toimintaa. Vuonna 2015 liikuntatoimikunnasta tehdään aktiviinen pumppu, joka voisi tarpeen mukaan auttaa myös Aavaa liikuntatapahtumien järjestämisessä. Liikuntatutoreita rekrytään ahkerasti, ja heitä kannustetaan aktiivisuuteen pitkin vuotta. Hallitusvastaava auttaa aktivoinnissa tapaamalla säännöllisesti Aavan liikuntatoimijoita. Kulttuuri & Vapaaehtoiset Tapahtumakentän jatkuvat projektit Jatkuvan toiminnan tapahtumatuotannon lisäksi vuonna 2015 toteutuu muutama erityinen projekti tapahtumakentällä. AYY ja Aalto täyttävät 5 vuotta, ja tämä näkyy myös tapahtumissa. Erityisesti AYY:n 5v vuosijuhlat, joiden suunnittelu on käynnissä. AYY:lla on myös kunnia lakittaa Mantan sopivasti omana juhlavuotenaan, joten tähän panostetaan erityisen paljon. Näiden lisäksi yliopiston kanssa on aloitettu prosessi lukuvuoden avajaispäivän kehittämisestä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmaa suunnitellaan myös yhdessä KY:n kanssa, koska tapahtuma toimii samalla kyltereiden muuttojuhlana Otaniemeen. Aavan toiminnan kehittäminen Kulttuurin tahtotila -hallitusohjelmaprojektissa nousi vahvasti esille Aavan toiminnan kehittäminen. Tapahtumien ja viestinnän jatkokehitys jää suurimmilta osin vuodelle 2015, kun myös uusi tuottaja pääsee vauhtiin. Jo nyt on rekrytoinnissa otettu huomioon uudenlaisia rooleja ja erityisesti pyritty panostamaan seuraavan Aavan kokoonpanoon, poikkileikkaavuuteen ja uudistushalukkuuteen uusia toimijoita rekrytoidessa.

4 Yritysyhteistyö Uusien toimintamallien kehittäminen Yrityssuhteiden täytyy kasvaakseen löytää uusia toimintamalleja nykyisen pääyhteistyökumppanuuksien kehittämisen lisäksi. Vuonna 2014 on koostettu ja ideoitu erilaisia mahdollisuuksia yhdessä Yrityssuhdeneuvoston kanssa ja luotu myyntipuheelle yms. pohjaa. Keväällä 2015 jalkautetaan uudet toimintamallit. AYY:n ja Aallon yhteistyö yritysyhteistyössä Syksyn 2014 aikana Aallon Ura & Rekry on kokenut organisaatiomuutoksen, joka on luonut mahdollisuuden lähestyä yrityksiä yhdessä ylioppilaskuntana ja yliopistona. Syksyllä 2014 sovimme käytäntöjä siitä, kuinka saamme yhteiset tapaamiset tuomaan lisäarvoa molemmille osapuolille. Vuonna 2015 keväällä on hyvä hetki laittaa tapaamiset liikkeelle. Tsinghua-yhteistyön omavaraisuus Tsinghua-yhteistyössä kehitettään uusia avauksia, joilla yhteistyöhön saadaan enemmän rahoitusta aloitettiin taustatyöllä ja materiaalien luomisella laitettiin käytäntöön ja saatiin riittävästi rahoitusta kuluvan vuoden vierailuille. Uusia avauksia kehitettiin ja testattiin vuonna 2014, mutta vuodelle 2015 jää suurin osa toimeenpanosta. Mantan lakitus Loppuvuodesta 2014 koostetaan materiaalit, metriikka ja myyntitapa Mantan lakitukseen liittyen ja aloitetaan myyntiä mahdollisuuksien mukaan. Vuodelle 2015 jää loput myynnistä ja käytännön toteutus. Järjestöt Yhdistystietokannan jalkautus Viime vuonna AYY:lle hankittiin yhdistystietokanta. Tietokantaa ei ole vielä testattu, joten sen ominaisuudet ja käyttö täytyy testata. Tämän lisäksi tietokannan käyttö täytyy kouluttaa yhdistyksille. Tämän lisäksi yhdistystietokannan käyttö toiminta-avustusten haussa on nyt ensi kertaa ja näin vaatii hieman enemmän työtä. Kansainväliset asiat Moniuskontoinen hiljainen tila Otaniemen kampukselle Syyskuussa 2014 järjestettiin ensimmäinen suunnittelupalaveri. AYY kokoaa eri uskontoja edustavista opiskelijoista työryhmän, joka suunnittelee yhdessä Aallon tilapalveluiden kanssa moniuskontoiseen käyttöön ja hiljentymiseen soveltuvan tilan sekä määrittelee tilan pelisäännöt ja käyttöehdot. AYY fasilitoi työryhmän työtä, toimii yhteyshenkilönä opiskelijoille ja varmistaa, että uusi moniuskontoinen tila palvelee kaikkia sen käytöstä kiinnostuneita. Yliopistolla on päävastuu tilan suunnittelusta ja eteenpäinviemisestä.

5 Aallon budjettihaasteiden vuoksi tilaa ei aleta toteuttaa vielä vuonna 2015 vaan se suunnitellaan perusteellisesti. Monikulttuuristen ryhmien opetuksen kehittäminen AYY järjesti marraskuussa 2014 workshopin teemasta kiinnostuneille opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle. AYY suunnittelee yhdessä Aallon asiasta kiinnostuneen henkilökunnan kanssa Taskforce on multicultural teaching -projektin vuodelle 2015 ja min videon monikulttuurisen ryhmän tarpeista. Videolla kansainväliset opiskelijat jakavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi kootaan monikulttuurisen opetuksen huoneentaulu, jota jaetaan opetushenkilökunnalle. Projektilla pyritään tuomaan monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon sekä tarjoamaan keinoja parantaa ryhmien toimintaa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. Asuminen & Kuntavaikuttaminen Kaavahankkeet a. Otaranta-Servinniemi Otaranta-Servinniemen -kaavahanke käsittelee asemakaavan muutosta nykyisen Otarannan ja Servinniemen alueella. Otaranta-Servinniemen -kaavahankkeen ensisijainen tarkoitus on lisätä Servinniemen ja Otarannan asuinrakentamista ja kehittää Otarannan virkistysalueita. Kaava on menossa ehdotusvaiheeseen joko syksyllä 2014 tai viimeistään keväällä Kaavaluonnos on ylioppilaskunnan kannalta erittäin epäsuotuisa, sillä se sisältää hyvin vähän lisärakentamista ja siitä vain hyvin pieni osa on opiskelija-asumista. Luontoselvitykset (liito-orava- ja Natura-selvitys) todennäköisesti vähentävät entisestään ehdotettavia asuinrakennuspaikkoja. Kaavaan tulee vaikuttaa silloin kun se on vielä valmisteluvaiheessa. Toinen vaihtoehto on palauttaa kaava valmisteluun kaupunkisuunnittelulautakunnan tai valtuuston toimesta. b. Otaniemen Keskusta Otaniemen keskustan kaavahanke käsittelee asemakaavan muutosta tulevan Aalto-yliopiston metroaseman ja yliopiston uuden ARTS-rakennuksen ympäristössä. Keskustan kaavahankkeen tarkoitus on mahdollistaa ARTS-rakennuksen toteuttaminen sekä metroaseman ja uudenlaisen keskusta-alueen rakentuminen Otaniemeen. Kaava on menossa ehdotusvaiheeseen joko syksyllä 2014 tai viimeistään keväällä Kaavaluonnos keskittyy tällä hetkellä lähinnä yliopiston opetustilojen ja keskustatoimintojen toteuttamiseen. Luonnos ei ole ristiriidassa ylioppilaskunnan tavoitteiden kanssa ja kaavan nopea valmistuminen on yliopistolle äärimmäisen tärkeä asia. Espoon kaupungilla on kuitenkin tavoite saada keskusta-alueelle asumista ja tämä voi vielä tuoda kaavaan muutoksia. c. Tuuliniitty Tuuliniityn kaavahanke sisältää uuden asuinalueen sijoittamisen Tapiolan keskustan läheisyyteen. Hankkeeseen on suunnitteilla 12-kerroksisen puutalorakennus opiskelija-asunnoille. Kaavaluonnos on ylioppilaskunnalle suotuisa, sillä se mahdollistaa opiskelija-asuntojen rakentamisen Tapiolan metroaseman läheisyyteen. Kaavaehdotuksen käsittelyaikataulu ei ole vielä täysin selvillä, mutta oletus on että kaava käsitellään keväällä Ylioppilaskunnan tavoitteiden kannalta on tärkeintä, että opiskelija-asunnoille määritelty rakennusoikeus pysyy muuttumattomana ja kaava etenee nopeasti

6 toteutusvaiheeseen. Kaavan hyväksymisen jälkeen on sovittava maanomistajan ja HOASin kanssa siitä kuka rakennuksen toteuttaa. Kaava vaatii tällä hetkellä, että rakennuksissa käytetään puumateriaaleja, joka voi vaikuttaa hankkeen kannattavuuteen. Ylioppilaskunnan kannalta on tärkeää, että kaava hyväksytään mahdollisimman väljillä määräyksillä, jotta hanke on taloudellisesti toteutettavissa. Rakennushankkeet a. Aalto-Village Aalto-Village on Otaniemen eteläosaan sijoittuva rakennushanke, johon on suunniteltu opiskelija-asumista ja yksityistä asumista. Opiskelija-asumisen toteuttavat AYY ja HOAS, ja yksityisen asumisen toteuttaa Senaatti-Kiinteistöt. Aalto-Villagen ensimmäisen vaiheen suunnittelu on käynnissä ja toteutus päästään aloittamaan syksyllä Toisen vaiheen toteuttaminen vaatii kaavamuutoksen, joka tulisi saada vireille mahdollisimman pian. Hanke on kohdannut joitakin vaikeuksia, sillä alueella on kaksi suojeltua rakennuskohdetta, joiden saneeraaminen opiskelija-asunnoiksi ei ole kannattavaa. Rakennusten purkamiseen ei ole vielä saatu lupaa ja jos rakennusten purkaminen ei onnistu, on todennäköistä että osa mahdollisista opiskelija-asunnoista menetetään. b. Jätkäsaaren Saukonlaituri Saukonlaituri on Helsingin Jätkäsaareen sijoittuva rakennushanke, johon AYY ja HOAS toteuttavat opiskelijaasumista. Saukonlaiturin tonttivaraus on vahvistettu syksyllä 2014 ja kohteen suunnittelu on käynnissä. Hankkeen suunnittelun eteneminen vaatii kuitenkin vielä päätökset hankkeen rahoituksesta. ARA:n päätös rahoituksesta saadaan oletettavasti vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen hankkeen toteutus voidaan aloittaa. Otaniemi OK Otaniemi OK -projekti on Yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskeskuksen (YTK) organisoima projekti, jonka tavoitteena on tuoda Otaniemen eri sidosryhmät yhteen suunnittelemaan Otaniemen kokonaismaankäyttöä sekä kampuksen että kaupunginosan ja asuinalueen näkökulmasta. Otaniemi OK on Espoon kaupungin tilaama vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyvä projekti, jossa YTK:n tehtävänä on organisoida tämä parhaalla mahdollisella tavalla ja saada sidosryhmät tuomaan esille omat visionsa. AYY on ollut osallisena projektissa elokuusta 2014 lähtien suunnittelemalla omaa Otaniemi-visiota ja osallistumalla yhteisiin tapaamisiin muiden alueen sidosryhmien kanssa. Projektiin osallistumisesta on sovittu YTK:lla projektista vastuussa olevan Aija Staffansin kanssa. YTK:n henkilökunta on lupautunut avustamaan AYY:n vision suunnittelutyössä ja esittelymateriaalin tekemisessä. Projekti jatkuu vuoden 2015 puolella ainakin sidosryhmätapaamisten merkeissä. AYY voi päätettää erikseen vuoden alussa siitä miten kampuskehityksen suunnitteluun halutaan jatkossa osallistua ja käyttää resursseja.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot