Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edunvalvonta: Yhteisön kampus"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden tarjonta, kysyntä, tulevaisuudessa näkyvät muutokset ja erilaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan kasvattamiseen. Lopputuloksena AYY:lla on käsitys siitä kuinka paljon, milloin ja mitä palveluita Otaniemeen on pyrittävä saamaan opiskelijoiden määrän kasvaessa. Perheellisten opiskelijoiden tarpeista tehdään kartoitus, jonka perusteella AYY antaa tukeaan myös heille Kartoitetaan perheellisten opiskelijoiden tarpeita ja käytetään tähän myös muissa yo-kunnissa toteutettuja selvityksiä. Kartoituksen jälkeen tuetaan perheellisiä opiskelijoita esimerkiksi organisoimalla heille vertaistukiverkosto. Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti AYY panostaa siihen, että kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen sekä kylterimursujen opintojen aloittaminen Otaniemessä sujuvat mahdollisimman hyvin. Apuna käytetään vuonna 2014 laadittua Tiekarttaa, josta nousee esille muun muassa tiedottamisen tärkeys sekä kylteritutoreiden tutustuttaminen Otaniemeen keväällä Lisäksi jatketaan ja tiivistetään entisestään yhteistyötä UOtoimijoiden kanssa, jotta kommunikointi on uusiin opiskelijoihin liittyen vaivatonta muuton lähestyessä. Syksyllä pohditaan, miten muuton onnistumista on järkevintä selvittää, jotta saadaan korjattua puutteita/ongelmia sekä ottaa opiksi tulevaa ARTSn muuttoa ajatellen. Luodaan kampuskehittämiselle systemaattiset prosessit ja verkostot Kampuskehittämistä tehdään paljon, mutta se on tälläkin hetkellä vielä melko hajanaista ja tehtävänjako, työryhmät ja prosessit vaihtelevat. Kampusvaikuttamisen tavoitteena tulisi olla ylioppilaskunnan ja koko yhteisön mahdollisuus vuorovaikutukseen kampuksella tapahtuvissa muutoksissa. Tämä on ensisijaisen tärkeää kampusmuuton yhteydessä. Kampuskehittämisestä on tehtävä käyttäjälähtöistä, niin että tiloja ja toimintoja käyttävät voivat vaikuttaa niiden kehittymiseen. AYY:n tehtävä on luoda ne prosessit ja verkostot joiden kautta tätä kampuskehittämistä tehdään ja näin mahdollistaa osallistuminen. Käytännön kehitysehdotukset tulevat yhteisöltä. Tuotetaan konkreettisia ehdotuksia kampuksen kehittämiseksi AYY:lla on oltava näkemys siitä miten suurimmat ja tärkeimmät kampustoiminnot tulisi järjestää. Näistä esimerkkinä toimii opiskelija-asuminen. Konkreettiset kehitysehdotukset ovat paras tapa saada asiat etenemään ja ilman konkreettisia ehdotuksia on vaikea myöskään käydä neuvotteluja muiden osapuolten, kuten maanomistajien kanssa. Konkreettisilla ehdotuksilla tarkoitetaan pitkälle vietyjä suunnitelmia jonkin projektin toteuttamiseksi, mikä suoraan parantaisi jotakin tärkeää toimintoa kampuksella. Nämä projektit

2 voisivat liittyä ensi vuonna esimerkiksi seuraaviin asioihin: Uusien opiskelija-asuntohankkeiden käynnistämiseen, kampuksen ulkoalueiden suunnitteluun, Otaniemen opastekylttien kehittämiseen. Projektit voivat olla pieniä (opastus) tai suuria (asuntohankkeet). Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Opiskelija-asunnoista on ylioppilaskuntamme jäsenillä huutava pula ja Aallon kampuksen toimintojen keskittäminen Otaniemeen tekee alueesta entistä tärkeämmän opiskelija-asumiselle. Kuluneen vuoden aikana Espoon kaupunki on päättänyt, että Otaniemen alueelle sijoitetaan 2500 uutta opiskelija-asuntoa. Näiden asuntojen toteuttamisaikataulua ja rakennuspaikkoja ei kuitenkaan ole vielä määritelty. Jotta opiskelija-asuntotuotanto saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti, on AYY:n varmistettava riittävästi alueita opiskelija-asumiselle, jotka voidaan toteuttaa lähivuosina. Varmistetuksi rakennuspaikaksi voidaan katsoa sellainen kohde, joka tullaan kaavoittamaan opiskelija-asumiseen ja jonka käytöstä ja toteuttamisesta on sovittu maanomistajan kanssa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen on ylioppilaskunnan tehtävä aktiivista vaikutustyötä Espoon kaupungin, Aallon ja Otaniemen muiden toimijoiden suuntaan. AYY:lla ja Aallolla on yhteinen näkemys paremmasta akateemisesta kulttuurista, ja kumpikin osapuoli huolehtii sen jalkauttamisesta koko yhteisöön. Akateemisen kulttuurin käsite on monille hämärä, ja erityisesti näkemys hyvästä akateemisesta kulttuurista. Viimeaikaiset yliopiston rahoituksen kiristykset, opiskeluaikojen rajaukset, väkivaltaisuudet ja kuuluisa 55op ovat saaneet Aallossakin aikaan reaktioita, jotka usein pyrkivät enemmän laastarointiin kuin todella ratkaisemaan ongelmia. Lisäksi jotkin eriävät mielipiteet arvokysymyksissä kasvattavat helposti kuilua yliopiston väen ja opiskelijoiden välille. Tämän vuoksi AYY:n ja Aallon on muodostettava yhteinen näkemys siitä, millä tavalla yhteistä akateemista kulttuuria rakennetaan. Aallossa tunnustetaan opiskelijajärjestötoiminnassa hankittu osaaminen Aallossa on vahva perinne aktiivisesta opiskelijatoiminnasta. Se on myös nykyisin maailmanlaajuisesti tunnustettu erityispiirre. Järjestötoiminta antaa opiskelijalle valmiuksia työelämään ja yhteiskunnallisena vaikuttajana toimimiseen. Nämä opitut taidot tukevat opiskelijaa myös yliopisto-opinnoissa. Loppuvuodesta 2014 selvitetään pilotoinnin mahdollinen järjestäjätaho suunnitellaan kurssin sisältö ja pilotoidaan se. AYY:n sisällä toimivissa järjestöissä tehdään verkostoitunutta kampusedunvalvontaa AYY:n erityisasemayhdistyksistä suurin osa ei tällä hetkellä tee juurikaan kampusedunvalvonnan hyväksi, vaikka siihen liittyvät kysymykset koskettavat kyllä niitäkin. Vuoden aikana AYY vaikuttaa siihen, että erityisasemanyhdistyksistä nimettäisiin vastuuhenkilöt kampusedunvalvontaan ja fasilitoi heille mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja tietoja. AYY huolehtii, että yliopisto luo järjestelmän, jolla opiskelijat voivat varata yliopiston tiloja opiskelukäyttöön luontevasti ja helposti Sen jälkeen kun yliopistossa siirryttiin käytöstä laskutettavaan tilanvarausjärjestelmään, on opiskelijoiden ollut todella hankalaa varata tiloja omaan käyttöönsä. Aallon johdossa on hyvää tahtoa asian korjaamiseksi,

3 mutta siellä syntyneitä ratkaisuja ei ole saatu jalkautettua yliopiston puolella sille tasolle, missä tilavarauksia oikeasti tehdään. AYY auttaa yliopistoaan luomaan toimivan järjestelmän ja kommunikoimaan sen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan toiminnoissa AYY ja Aalto pääsevät sopimukseen siitä, millaisilla ehdoilla yliopiston tyhjiä tiloja voitaisiin saada esimerkiksi kerhotilakäyttöön sekä esimerkiksi harjoitus- ja tapaamistiloiksi. Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/7 Aallon kulunvalvontajärjestelmät ovat yksi iso este sille, ettei yliopiston tiloja voida käyttää 24/7. Joissakin paikoissa näin on, mutta monessa rakennuksessa opiskelijoilla ei ole käytössään mitään avainta kouluunsa. AYY auttaa yliopistoa suunnittelemaan toimivan ratkaisun tähän ongelmaan ja voi antaa käytännön tukea esimerkiksi jakamalla avaimia jäsenistölle lukuvuositarrojen jaon yhteydessä

4 Edunvalvonta: Muut AYY:n edunvalvontasektorin ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö parantaa opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopiston hallinnossa Edunvalvontasektori tapaa säännöllisesti hallinnon ja muiden opiskelijaedustajien kanssa (vaikuttavat mm. ravintolatoimikunnassa, Aallon sisäilmatyöryhmässä). Näiden tapaamisten avulla edustajat saavat enemmän valmiuksia vaikuttaa yliopiston toimielimissä, kun edustajat sekä AYY tietävät paremmin toistensa tekemisistä. Vuoden lopussa tehdään opiskelijaedustajille palautekysely yhteistyön tiivistämisen vaikutuksista. AYY ja Aalto tuovat yhteisiä tavoitteitaan näkyvästi esiin Porin Suomi-areenassa Ensi vuonna Suomi-areenan teemana on koulutus. Aalto ja AYY näkyvät tapahtumassa ja tuovat yhdessä esiin Aallon ja sen ylioppilaskunnan tavoitteita koulutuksen kehittämiseksi. Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti Luodaan Aallon ja AYY:n kanssa yhteinen ohjausryhmä, joka pyrkii kehittämään Aallon viestintäkanavia. Ohjausryhmä koostuisi Aallon, AYY:n edustajista sekä opiskelijajäsenistä. Kehitystyötä voidaan tehdä opiskelijatyönä. AYY kampanjoi opiskelijoita koskevien asioiden puolesta eduskuntavaaleissa. (3 eri tasoa) 1. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY laatii omat eduskuntavaalitavoitteet toimintansa tueksi. AYY kontaktoi ehdokkaita ja lobbaa tavoitteitaan heille. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 2. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY miettii myös eduskuntavaalitavoitteiden tarpeellisuutta. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 3. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja tarvittaessa kampanjoi niiden puolesta. Eduskuntavaaleista viestitään jäsenistölle. Eduskuntavaalit - Koulutus säilyy maksuttomana kaikille myös uuden hallituksen ohjelmassa AYY osallistuu osana ylioppilasliikettä vaalikampanjointiin nostamalla keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia ja merkitystä Suomen kansantaloudelle. Kv-opiskelijoiden työllistymisen edistämisprojektin tarinoita käytetään hyväksi myös vaalikampanjoinnissa. Riippuen SYL:n johtamasta vaalikampanjastrategiasta AYY voi keskittyä kampanjassa myös Aallon epäonnistuneen lukukausimaksukokeilun kommunikointiin tai ulkomaisten esimerkkien (Ruotsi, Saksa) esiintuomiseen. Hallitusohjelmavaikuttaminen ja lobbaus koordinoidaan yhdessä SYL:n kanssa.

5 AYY:lla on selkeä malli ja keinot levittää edunvalvontatietoa järjestötoimijoille Koska AYY:lla on eniten tietoa edunvalvonnan muodollisista prosesseista, on tarpeellista, että tietoutta niistä saadaan levitettyä järjestöjen edunvalvojille tasaisesti pitkin vuotta. Tieto muotoillaan sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa toiminnan suunnittelun ruohonjuuritasollakin. Mallin lanseeraamisen yhteydessä toteutetaan jalkauttamiskampanja. Kansainväliset opiskelijat nähdään julkisessa keskustelussa, työmarkkinoilla sekä liitoissa kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, jonka panosta suomalaiseen kansantalouteen arvostetaan Ulkomaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja arvostusta työmarkkinoilla edistetään sidosryhmien kanssa (esim. Aallon ura ja rekrypalvelut, ammattiliitot, EK). AYY ja Aalto nostavat julkiseen keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia mielipidekirjoituksin, tarjoamalla tarinoita alan lehtiin sekä nostamalla onnistuneita uratarinoita oman viestintänsä kärjiksi. AYY ja Aallon U&R järjestävät kaksi seminaaria kv-opiskelijoiden työllistymisestä. Yhdessä Aalto ja AYY pyrkivät parantamaan kv-opiskelijoiden kontakteja työmarkkinoille viestimällä ulospäin kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämättömästä potentiaalista. AYY:n kv-sektori ja yrityssuhteet markkinoivat kansainvälisiä opiskelijoita yritysyhteistyökumppaneille sekä yrityssuhdetoimikunnalle. Aallon tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa kansainvälistymiskokonaisuus Opetussuunnitelmiin on merkitty kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot. Vaihtoopiskelun lisäksi kansainvälistymisen osaamistavoitteita täyttävät ja monikulttuurista kompetenssia edistävät erilaiset kotikansainvälistymisen muodot, kuten kv-tutorointi ja muut kv-luottamustehtävät, interaktiiviset kieliopinnot ja kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen. Ajankohtaisimmilla opetuksenkehittämishankkeilla on edistymisen seurannan mittarit, jotka on luotu yhdessä yliopiston kanssa Aalto ja AYY ovat jo pitkään työskennelleet useamman opetuksenkehittämishankkeen parissa, joista moni ei ole kuitenkaan selkeästi havaittavasti edistynyt vuosien aikana. Jotta tärkeiden hankkeiden eteneminen varmistuisi, on ylioppilaskunnan ja yliopiston yhdessä luotava mittarit niiden seuraamista varten. Esimerkkejä: Kesäopetus, sähköinen tenttiminen, MOOCit. Tunnistetaan yhdessä meneillään olevat hankkeet Asetetaan nämä ja muut mahdolliset hankkeet ensisijaisuusjärjestykseen Luodaan seurannan mittarit hankkeille, esim. aikataulut, kehittämistyöryhmät Vuoden lopussa on tuotettu video, taskforce ja huoneentaulu monikulttuurisesta opetuksesta yhdessä Aallon kanssa Projekti tarjoaa monikulttuurisia ryhmiä ohjaaville opettajille kurssien alkuun tietoiskun monikulttuurisen ryhmän erityistarpeista ja siitä, miten ryhmänohjausta voi helposti kehittää huomioimaan monikulttuurisen ryhmän tarpeet. AYY suunnittelee yhdessä Aallon asiasta kiinnostuneen henkilökunnan kanssa Taskforce on multicultural teaching -projektin vuodelle 2015 ja min videon monikulttuurisen ryhmän tarpeista.

6 Videolla kansainväliset opiskelijat jakavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi kootaan monikulttuurisen opetuksen huoneentaulu, jota jaetaan opetushenkilökunnalle. Projektilla pyritään tuomaan monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon (vrt. kurssit, joihin hakeutuvat vain asiasta kiinnostuneet opettajat) sekä tarjoamaan helppoja keinoja parantaa ryhmien toimintaa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. AYY:lla on työelämän linjapaperi, joka määrittää työelämäedunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet Jos AYY haluaa vahvistaa työelämäedunvalvonnallista asemaansa, on sen valmisteltava linjapaperi siitä, millaisia työelämään liittyviä näkemyksiä sillä on. Linjattavat asiat voivat koskea niin osa-aikaista opiskelua kuin työurien pidentämistä keskeltä. Linjapaperin valmistelu vie runsaasti sektorin resursseja, joten tähän mennessä sitä ei ole voitu toteuttaa. AYY:lla on pitävä ote niin läheisistä ammattiliitoistaan kuin EK:stakin AYY:lla on hyvät mahdollisuudet tehdä vaikuttamistyötä suuriin ja vaikutusvaltaisiin akavalaisiin liittoihin TEKiin ja SEFEen, sekä Elinkeinoelämän keskusliittoon. Kuhunkin liittoon vaikuttamisesta on olemassa vuosikello, ja liitoissa toimivat Aallon opiskelijaedustajat saavat AYY:lta tukea vaikuttamistyöhönsä esimerkiksi koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

7 Toiminta: Yhteisön kampus Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu Orientaatioviikolla AYY saa riittävästi aikaa esittäytyä eri korkeakoulujen orientaatiotilaisuuksissa. Tämä voidaan toteuttaa esityksin (varattuna vähintään 30 minuuttia) tai mahdollisuuksien mukaan muilla innovatiivisilla tavoilla. Lisäksi AYY on näkyvästi esillä Lukuvuoden avajaisissa, sosiaalisessa mediassa sekä viikon aikana järjestettävissä muissa isoissa tapahtumissa. Selvitetään myös, miten muun muassa erityisaseman yhdistykset voisivat edesauttaa AYY:n näkyvyyttä orientaatioviikolla. Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmassa korostuu sekä kampusmuutos että juhlavuosi Yliopisto on suunnittelemassa uudelleen lukuvuoden avajaispäivän sisältöä. Aalto ja AYY täyttävät 5 vuotta. Samalla kauppatieteiden kandiopetus siirtyy Oteniemeen. Näistä elementeistä syntyy yhdessä tekemällä entistä suurempi lukuvuoden avajaispäivä, joka kokoaa yhteen koko yliopistoyhteisön. Uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin Aallon piirissä toimii monta vanhaa mutta elinvoimaista opiskelijakulttuuria, joilla on omia tapojaan, perinteitään ja erityispiirteitään. Vahvojen opiskelijakulttuurien rinnalle tarvitaan lisää poikkitieteellisyyttä ja alojen välistä yhteistyötä vahvoja opiskelijakulttuuri-identiteettejä vaarantamatta. Eri alojen opiskelijoiden vuorovaikutusta voidaan helpottaa tutustuttamalla uudet opiskelijat oman alan kulttuurin lisäksi muiden opiskelijakulttuurien erityispiirteisiin. Samalla madaltuu kynnys osallistua erilaisiin tapahtumiin ja opiskelijatoimintaan, kun ymmärtää eri opiskelijakulttuurien taustaa ja perinteitä. Tavoitetta voi edistää esimerkiksi eri kulttuureja esittelevillä näyttelyillä tai tapahtumilla. Vuoden aikana laaditaan käytännöt, jolla jokainen uusi opiskelija saa laajan pintaraapaisun Aallon opiskelijakulttuurien kirjoon. BIZin ja ARTSin opiskelijoiden kiinnittymistä paremmin AYY:n vapaaehtoisyhteisöön ja toimikuntiin helpotetaan suunnitelmallisesti AYY tukee poikkitieteellistä kohtaamista ja toimijoiden yhteistyötä panostamalla BIZ:in ja ARTS:in opiskelijoiden kiinnittymiseen ylioppilaskunnan alaiseen toimintaan erityisesti erilaisten kokoavien toimikuntien roolia suunnitelmalla. Yhdistyskentän rakenne huomioi yhdistysten erilaisuuden ja kampusmuuton aiheuttamat tarpeet Kauppatieteiden opiskelijoiden muutto ja korkeakoulurakenteiden kehittyminen on muuttanut ja muuttaa nykyistä yhdistysrakennetta. Nykyinen yhdistysohjesäännön jako luokkiin ei huomioi kentän erilaisuutta riittävissä määrin. Selvitetään yhteistyössä yhdistysten kanssa minkälainen jako- ja tukijärjestelmä olisi mielekäs tulevaisuuden yhdistyskentälle. Päivitetään nykyistä palvelu- ja ohjerakennetta niin, että se toimii tarpeiden, ei edellisiltä toimijoilta periytyneiden rakenteiden mukaan.

8 AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja Kauppatieteiden kandien opiskelijoiden siirtyminen Otaniemeen tarkoittaa myös monien yhdistysten toiminnan siirtymistä Otaniemeen. Tällä hetkellä kerhotiloja yhdistyksille ei ole riittävästi. Kertavuokrattavien tilojen käyttöasteet ovat myös suuret, erityisesti kaivataan esimerkiksi noin 100 henkilön sitsitilaa. Kartoitetaan siis AYY:n rakennusten tiloja tarkkaan ja mietitään mistä voitaisiin mahdollisesti löytää tiloja tulevaisuudessa Otaniemessä toimiville yhdistyksille. Lisäksi otetaan käyttöön AATE:en lopettamisen kautta vapautunut tila. Tehdään myös yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista saada yliopistolta tiloja yhdistysten käyttöön. Ajetaan aktiivisesti OK18 ravintola/kahvila hanketta eteenpäin. Akateemisella yhteisöllä on yhteinen näkemys Otaniemen identiteetistä Otaniemen kampusalue on monimuotoinen ja se herättää erilaisia näkökantoja eri puolilla akateemista yhteisöä. Aallon kampustoimintojen keskittäminen Otaniemeen aiheuttaa kuitenkin alueelle voimakkaan muutospaineen. Otaniemen on pystyttävä yhdistämään koko akateeminen yhteisö, eikä jakamaan sitä erilleen. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi järjestämällä laajan workshop-kierroksen yhteistyössä yliopiston kanssa. Workshop-kierros olisi yksi tapa lähteä selvittämään Otaniemeen liittyvät asenteita ja odotuksia..

9 Toiminta: muut Kynnyksen madaltuminen AYY:n toimintaan mukaan tulemisessa Joustavoitetaan AYY:n toimintaan mukaan tulemista kerran vuodessa tapahtuvista rekryistä. Muutetaan nykyistä toimintaa projektimuotoiseen osallistumiseen kannustavaksi ja viestitään tästä vahvasti jäsenistön suuntaan. AYY kokoaa koko yhteisönsä juhlimaan yhdessä Wappua AYY kehittää vapun ajan tapahtumatarjontaa opiskelijakulttuureita yhdistävään suuntaan. Mantan lakituksessa panostetaan juhlavuoden lisäksi poikkitieteellisyyteen ja yhteisölliseen kokemukseen. Edustajistovaalien äänestysprosentti on yli 40 % Analysoidaan vuoden 2013 vaalien tuloksia, joiden pohjalta tehdään kampanja tietoisuuden ja äänestysprosentin nostamiseksi. Äänestyspäivinä AYY näkyy kampuksilla ja tarjoaa vaivattoman tavan äänestää. AYY rekrytoi aktiivisen keskusvaalilautakunnan. AYY:lla on selkeä ja kattava suunnitelma sosiaalisen median käytöstä Laaditaan tavoitteet ja prosessit AYY:n viestimiselle sosiaalisessa mediassa. Osallistetaan koko toimisto aktiiviseen SOME-viestintään. Määritetään blogin tarve ja toiminta tulevaisuudessa. Kasvatetaan AYY:n Facebook- ja Twitter-näkyvyyttä. Lanseerataan #twausunnot (Lausunto tiivistettynä yhteen tweettiin). Tarkastellaan muiden SOME-kanavien käyttöä. AYY:lta löytyy teos, joka kertoo sen viiden vuoden taipaleesta Kootaan yhteen hauskimmat ja mielenpainuneimmat tapahtumat, sattumukset ja kommellukset viideltä vuodelta. Esitellään ne mieleenpainuvalla ja innovatiivisella tavalla.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista.

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Tommi Laitio luovutettu HYY:n hallitukselle 3.5.2010 Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle Argumentti / Tommi

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot