Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edunvalvonta: Yhteisön kampus"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden tarjonta, kysyntä, tulevaisuudessa näkyvät muutokset ja erilaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan kasvattamiseen. Lopputuloksena AYY:lla on käsitys siitä kuinka paljon, milloin ja mitä palveluita Otaniemeen on pyrittävä saamaan opiskelijoiden määrän kasvaessa. Perheellisten opiskelijoiden tarpeista tehdään kartoitus, jonka perusteella AYY antaa tukeaan myös heille Kartoitetaan perheellisten opiskelijoiden tarpeita ja käytetään tähän myös muissa yo-kunnissa toteutettuja selvityksiä. Kartoituksen jälkeen tuetaan perheellisiä opiskelijoita esimerkiksi organisoimalla heille vertaistukiverkosto. Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti AYY panostaa siihen, että kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen sekä kylterimursujen opintojen aloittaminen Otaniemessä sujuvat mahdollisimman hyvin. Apuna käytetään vuonna 2014 laadittua Tiekarttaa, josta nousee esille muun muassa tiedottamisen tärkeys sekä kylteritutoreiden tutustuttaminen Otaniemeen keväällä Lisäksi jatketaan ja tiivistetään entisestään yhteistyötä UOtoimijoiden kanssa, jotta kommunikointi on uusiin opiskelijoihin liittyen vaivatonta muuton lähestyessä. Syksyllä pohditaan, miten muuton onnistumista on järkevintä selvittää, jotta saadaan korjattua puutteita/ongelmia sekä ottaa opiksi tulevaa ARTSn muuttoa ajatellen. Luodaan kampuskehittämiselle systemaattiset prosessit ja verkostot Kampuskehittämistä tehdään paljon, mutta se on tälläkin hetkellä vielä melko hajanaista ja tehtävänjako, työryhmät ja prosessit vaihtelevat. Kampusvaikuttamisen tavoitteena tulisi olla ylioppilaskunnan ja koko yhteisön mahdollisuus vuorovaikutukseen kampuksella tapahtuvissa muutoksissa. Tämä on ensisijaisen tärkeää kampusmuuton yhteydessä. Kampuskehittämisestä on tehtävä käyttäjälähtöistä, niin että tiloja ja toimintoja käyttävät voivat vaikuttaa niiden kehittymiseen. AYY:n tehtävä on luoda ne prosessit ja verkostot joiden kautta tätä kampuskehittämistä tehdään ja näin mahdollistaa osallistuminen. Käytännön kehitysehdotukset tulevat yhteisöltä. Tuotetaan konkreettisia ehdotuksia kampuksen kehittämiseksi AYY:lla on oltava näkemys siitä miten suurimmat ja tärkeimmät kampustoiminnot tulisi järjestää. Näistä esimerkkinä toimii opiskelija-asuminen. Konkreettiset kehitysehdotukset ovat paras tapa saada asiat etenemään ja ilman konkreettisia ehdotuksia on vaikea myöskään käydä neuvotteluja muiden osapuolten, kuten maanomistajien kanssa. Konkreettisilla ehdotuksilla tarkoitetaan pitkälle vietyjä suunnitelmia jonkin projektin toteuttamiseksi, mikä suoraan parantaisi jotakin tärkeää toimintoa kampuksella. Nämä projektit

2 voisivat liittyä ensi vuonna esimerkiksi seuraaviin asioihin: Uusien opiskelija-asuntohankkeiden käynnistämiseen, kampuksen ulkoalueiden suunnitteluun, Otaniemen opastekylttien kehittämiseen. Projektit voivat olla pieniä (opastus) tai suuria (asuntohankkeet). Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Opiskelija-asunnoista on ylioppilaskuntamme jäsenillä huutava pula ja Aallon kampuksen toimintojen keskittäminen Otaniemeen tekee alueesta entistä tärkeämmän opiskelija-asumiselle. Kuluneen vuoden aikana Espoon kaupunki on päättänyt, että Otaniemen alueelle sijoitetaan 2500 uutta opiskelija-asuntoa. Näiden asuntojen toteuttamisaikataulua ja rakennuspaikkoja ei kuitenkaan ole vielä määritelty. Jotta opiskelija-asuntotuotanto saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti, on AYY:n varmistettava riittävästi alueita opiskelija-asumiselle, jotka voidaan toteuttaa lähivuosina. Varmistetuksi rakennuspaikaksi voidaan katsoa sellainen kohde, joka tullaan kaavoittamaan opiskelija-asumiseen ja jonka käytöstä ja toteuttamisesta on sovittu maanomistajan kanssa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen on ylioppilaskunnan tehtävä aktiivista vaikutustyötä Espoon kaupungin, Aallon ja Otaniemen muiden toimijoiden suuntaan. AYY:lla ja Aallolla on yhteinen näkemys paremmasta akateemisesta kulttuurista, ja kumpikin osapuoli huolehtii sen jalkauttamisesta koko yhteisöön. Akateemisen kulttuurin käsite on monille hämärä, ja erityisesti näkemys hyvästä akateemisesta kulttuurista. Viimeaikaiset yliopiston rahoituksen kiristykset, opiskeluaikojen rajaukset, väkivaltaisuudet ja kuuluisa 55op ovat saaneet Aallossakin aikaan reaktioita, jotka usein pyrkivät enemmän laastarointiin kuin todella ratkaisemaan ongelmia. Lisäksi jotkin eriävät mielipiteet arvokysymyksissä kasvattavat helposti kuilua yliopiston väen ja opiskelijoiden välille. Tämän vuoksi AYY:n ja Aallon on muodostettava yhteinen näkemys siitä, millä tavalla yhteistä akateemista kulttuuria rakennetaan. Aallossa tunnustetaan opiskelijajärjestötoiminnassa hankittu osaaminen Aallossa on vahva perinne aktiivisesta opiskelijatoiminnasta. Se on myös nykyisin maailmanlaajuisesti tunnustettu erityispiirre. Järjestötoiminta antaa opiskelijalle valmiuksia työelämään ja yhteiskunnallisena vaikuttajana toimimiseen. Nämä opitut taidot tukevat opiskelijaa myös yliopisto-opinnoissa. Loppuvuodesta 2014 selvitetään pilotoinnin mahdollinen järjestäjätaho suunnitellaan kurssin sisältö ja pilotoidaan se. AYY:n sisällä toimivissa järjestöissä tehdään verkostoitunutta kampusedunvalvontaa AYY:n erityisasemayhdistyksistä suurin osa ei tällä hetkellä tee juurikaan kampusedunvalvonnan hyväksi, vaikka siihen liittyvät kysymykset koskettavat kyllä niitäkin. Vuoden aikana AYY vaikuttaa siihen, että erityisasemanyhdistyksistä nimettäisiin vastuuhenkilöt kampusedunvalvontaan ja fasilitoi heille mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja tietoja. AYY huolehtii, että yliopisto luo järjestelmän, jolla opiskelijat voivat varata yliopiston tiloja opiskelukäyttöön luontevasti ja helposti Sen jälkeen kun yliopistossa siirryttiin käytöstä laskutettavaan tilanvarausjärjestelmään, on opiskelijoiden ollut todella hankalaa varata tiloja omaan käyttöönsä. Aallon johdossa on hyvää tahtoa asian korjaamiseksi,

3 mutta siellä syntyneitä ratkaisuja ei ole saatu jalkautettua yliopiston puolella sille tasolle, missä tilavarauksia oikeasti tehdään. AYY auttaa yliopistoaan luomaan toimivan järjestelmän ja kommunikoimaan sen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan toiminnoissa AYY ja Aalto pääsevät sopimukseen siitä, millaisilla ehdoilla yliopiston tyhjiä tiloja voitaisiin saada esimerkiksi kerhotilakäyttöön sekä esimerkiksi harjoitus- ja tapaamistiloiksi. Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/7 Aallon kulunvalvontajärjestelmät ovat yksi iso este sille, ettei yliopiston tiloja voida käyttää 24/7. Joissakin paikoissa näin on, mutta monessa rakennuksessa opiskelijoilla ei ole käytössään mitään avainta kouluunsa. AYY auttaa yliopistoa suunnittelemaan toimivan ratkaisun tähän ongelmaan ja voi antaa käytännön tukea esimerkiksi jakamalla avaimia jäsenistölle lukuvuositarrojen jaon yhteydessä

4 Edunvalvonta: Muut AYY:n edunvalvontasektorin ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö parantaa opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopiston hallinnossa Edunvalvontasektori tapaa säännöllisesti hallinnon ja muiden opiskelijaedustajien kanssa (vaikuttavat mm. ravintolatoimikunnassa, Aallon sisäilmatyöryhmässä). Näiden tapaamisten avulla edustajat saavat enemmän valmiuksia vaikuttaa yliopiston toimielimissä, kun edustajat sekä AYY tietävät paremmin toistensa tekemisistä. Vuoden lopussa tehdään opiskelijaedustajille palautekysely yhteistyön tiivistämisen vaikutuksista. AYY ja Aalto tuovat yhteisiä tavoitteitaan näkyvästi esiin Porin Suomi-areenassa Ensi vuonna Suomi-areenan teemana on koulutus. Aalto ja AYY näkyvät tapahtumassa ja tuovat yhdessä esiin Aallon ja sen ylioppilaskunnan tavoitteita koulutuksen kehittämiseksi. Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti Luodaan Aallon ja AYY:n kanssa yhteinen ohjausryhmä, joka pyrkii kehittämään Aallon viestintäkanavia. Ohjausryhmä koostuisi Aallon, AYY:n edustajista sekä opiskelijajäsenistä. Kehitystyötä voidaan tehdä opiskelijatyönä. AYY kampanjoi opiskelijoita koskevien asioiden puolesta eduskuntavaaleissa. (3 eri tasoa) 1. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY laatii omat eduskuntavaalitavoitteet toimintansa tueksi. AYY kontaktoi ehdokkaita ja lobbaa tavoitteitaan heille. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 2. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY miettii myös eduskuntavaalitavoitteiden tarpeellisuutta. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 3. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja tarvittaessa kampanjoi niiden puolesta. Eduskuntavaaleista viestitään jäsenistölle. Eduskuntavaalit - Koulutus säilyy maksuttomana kaikille myös uuden hallituksen ohjelmassa AYY osallistuu osana ylioppilasliikettä vaalikampanjointiin nostamalla keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia ja merkitystä Suomen kansantaloudelle. Kv-opiskelijoiden työllistymisen edistämisprojektin tarinoita käytetään hyväksi myös vaalikampanjoinnissa. Riippuen SYL:n johtamasta vaalikampanjastrategiasta AYY voi keskittyä kampanjassa myös Aallon epäonnistuneen lukukausimaksukokeilun kommunikointiin tai ulkomaisten esimerkkien (Ruotsi, Saksa) esiintuomiseen. Hallitusohjelmavaikuttaminen ja lobbaus koordinoidaan yhdessä SYL:n kanssa.

5 AYY:lla on selkeä malli ja keinot levittää edunvalvontatietoa järjestötoimijoille Koska AYY:lla on eniten tietoa edunvalvonnan muodollisista prosesseista, on tarpeellista, että tietoutta niistä saadaan levitettyä järjestöjen edunvalvojille tasaisesti pitkin vuotta. Tieto muotoillaan sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa toiminnan suunnittelun ruohonjuuritasollakin. Mallin lanseeraamisen yhteydessä toteutetaan jalkauttamiskampanja. Kansainväliset opiskelijat nähdään julkisessa keskustelussa, työmarkkinoilla sekä liitoissa kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, jonka panosta suomalaiseen kansantalouteen arvostetaan Ulkomaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja arvostusta työmarkkinoilla edistetään sidosryhmien kanssa (esim. Aallon ura ja rekrypalvelut, ammattiliitot, EK). AYY ja Aalto nostavat julkiseen keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia mielipidekirjoituksin, tarjoamalla tarinoita alan lehtiin sekä nostamalla onnistuneita uratarinoita oman viestintänsä kärjiksi. AYY ja Aallon U&R järjestävät kaksi seminaaria kv-opiskelijoiden työllistymisestä. Yhdessä Aalto ja AYY pyrkivät parantamaan kv-opiskelijoiden kontakteja työmarkkinoille viestimällä ulospäin kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämättömästä potentiaalista. AYY:n kv-sektori ja yrityssuhteet markkinoivat kansainvälisiä opiskelijoita yritysyhteistyökumppaneille sekä yrityssuhdetoimikunnalle. Aallon tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa kansainvälistymiskokonaisuus Opetussuunnitelmiin on merkitty kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot. Vaihtoopiskelun lisäksi kansainvälistymisen osaamistavoitteita täyttävät ja monikulttuurista kompetenssia edistävät erilaiset kotikansainvälistymisen muodot, kuten kv-tutorointi ja muut kv-luottamustehtävät, interaktiiviset kieliopinnot ja kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen. Ajankohtaisimmilla opetuksenkehittämishankkeilla on edistymisen seurannan mittarit, jotka on luotu yhdessä yliopiston kanssa Aalto ja AYY ovat jo pitkään työskennelleet useamman opetuksenkehittämishankkeen parissa, joista moni ei ole kuitenkaan selkeästi havaittavasti edistynyt vuosien aikana. Jotta tärkeiden hankkeiden eteneminen varmistuisi, on ylioppilaskunnan ja yliopiston yhdessä luotava mittarit niiden seuraamista varten. Esimerkkejä: Kesäopetus, sähköinen tenttiminen, MOOCit. Tunnistetaan yhdessä meneillään olevat hankkeet Asetetaan nämä ja muut mahdolliset hankkeet ensisijaisuusjärjestykseen Luodaan seurannan mittarit hankkeille, esim. aikataulut, kehittämistyöryhmät Vuoden lopussa on tuotettu video, taskforce ja huoneentaulu monikulttuurisesta opetuksesta yhdessä Aallon kanssa Projekti tarjoaa monikulttuurisia ryhmiä ohjaaville opettajille kurssien alkuun tietoiskun monikulttuurisen ryhmän erityistarpeista ja siitä, miten ryhmänohjausta voi helposti kehittää huomioimaan monikulttuurisen ryhmän tarpeet. AYY suunnittelee yhdessä Aallon asiasta kiinnostuneen henkilökunnan kanssa Taskforce on multicultural teaching -projektin vuodelle 2015 ja min videon monikulttuurisen ryhmän tarpeista.

6 Videolla kansainväliset opiskelijat jakavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi kootaan monikulttuurisen opetuksen huoneentaulu, jota jaetaan opetushenkilökunnalle. Projektilla pyritään tuomaan monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon (vrt. kurssit, joihin hakeutuvat vain asiasta kiinnostuneet opettajat) sekä tarjoamaan helppoja keinoja parantaa ryhmien toimintaa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. AYY:lla on työelämän linjapaperi, joka määrittää työelämäedunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet Jos AYY haluaa vahvistaa työelämäedunvalvonnallista asemaansa, on sen valmisteltava linjapaperi siitä, millaisia työelämään liittyviä näkemyksiä sillä on. Linjattavat asiat voivat koskea niin osa-aikaista opiskelua kuin työurien pidentämistä keskeltä. Linjapaperin valmistelu vie runsaasti sektorin resursseja, joten tähän mennessä sitä ei ole voitu toteuttaa. AYY:lla on pitävä ote niin läheisistä ammattiliitoistaan kuin EK:stakin AYY:lla on hyvät mahdollisuudet tehdä vaikuttamistyötä suuriin ja vaikutusvaltaisiin akavalaisiin liittoihin TEKiin ja SEFEen, sekä Elinkeinoelämän keskusliittoon. Kuhunkin liittoon vaikuttamisesta on olemassa vuosikello, ja liitoissa toimivat Aallon opiskelijaedustajat saavat AYY:lta tukea vaikuttamistyöhönsä esimerkiksi koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

7 Toiminta: Yhteisön kampus Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu Orientaatioviikolla AYY saa riittävästi aikaa esittäytyä eri korkeakoulujen orientaatiotilaisuuksissa. Tämä voidaan toteuttaa esityksin (varattuna vähintään 30 minuuttia) tai mahdollisuuksien mukaan muilla innovatiivisilla tavoilla. Lisäksi AYY on näkyvästi esillä Lukuvuoden avajaisissa, sosiaalisessa mediassa sekä viikon aikana järjestettävissä muissa isoissa tapahtumissa. Selvitetään myös, miten muun muassa erityisaseman yhdistykset voisivat edesauttaa AYY:n näkyvyyttä orientaatioviikolla. Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmassa korostuu sekä kampusmuutos että juhlavuosi Yliopisto on suunnittelemassa uudelleen lukuvuoden avajaispäivän sisältöä. Aalto ja AYY täyttävät 5 vuotta. Samalla kauppatieteiden kandiopetus siirtyy Oteniemeen. Näistä elementeistä syntyy yhdessä tekemällä entistä suurempi lukuvuoden avajaispäivä, joka kokoaa yhteen koko yliopistoyhteisön. Uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin Aallon piirissä toimii monta vanhaa mutta elinvoimaista opiskelijakulttuuria, joilla on omia tapojaan, perinteitään ja erityispiirteitään. Vahvojen opiskelijakulttuurien rinnalle tarvitaan lisää poikkitieteellisyyttä ja alojen välistä yhteistyötä vahvoja opiskelijakulttuuri-identiteettejä vaarantamatta. Eri alojen opiskelijoiden vuorovaikutusta voidaan helpottaa tutustuttamalla uudet opiskelijat oman alan kulttuurin lisäksi muiden opiskelijakulttuurien erityispiirteisiin. Samalla madaltuu kynnys osallistua erilaisiin tapahtumiin ja opiskelijatoimintaan, kun ymmärtää eri opiskelijakulttuurien taustaa ja perinteitä. Tavoitetta voi edistää esimerkiksi eri kulttuureja esittelevillä näyttelyillä tai tapahtumilla. Vuoden aikana laaditaan käytännöt, jolla jokainen uusi opiskelija saa laajan pintaraapaisun Aallon opiskelijakulttuurien kirjoon. BIZin ja ARTSin opiskelijoiden kiinnittymistä paremmin AYY:n vapaaehtoisyhteisöön ja toimikuntiin helpotetaan suunnitelmallisesti AYY tukee poikkitieteellistä kohtaamista ja toimijoiden yhteistyötä panostamalla BIZ:in ja ARTS:in opiskelijoiden kiinnittymiseen ylioppilaskunnan alaiseen toimintaan erityisesti erilaisten kokoavien toimikuntien roolia suunnitelmalla. Yhdistyskentän rakenne huomioi yhdistysten erilaisuuden ja kampusmuuton aiheuttamat tarpeet Kauppatieteiden opiskelijoiden muutto ja korkeakoulurakenteiden kehittyminen on muuttanut ja muuttaa nykyistä yhdistysrakennetta. Nykyinen yhdistysohjesäännön jako luokkiin ei huomioi kentän erilaisuutta riittävissä määrin. Selvitetään yhteistyössä yhdistysten kanssa minkälainen jako- ja tukijärjestelmä olisi mielekäs tulevaisuuden yhdistyskentälle. Päivitetään nykyistä palvelu- ja ohjerakennetta niin, että se toimii tarpeiden, ei edellisiltä toimijoilta periytyneiden rakenteiden mukaan.

8 AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja Kauppatieteiden kandien opiskelijoiden siirtyminen Otaniemeen tarkoittaa myös monien yhdistysten toiminnan siirtymistä Otaniemeen. Tällä hetkellä kerhotiloja yhdistyksille ei ole riittävästi. Kertavuokrattavien tilojen käyttöasteet ovat myös suuret, erityisesti kaivataan esimerkiksi noin 100 henkilön sitsitilaa. Kartoitetaan siis AYY:n rakennusten tiloja tarkkaan ja mietitään mistä voitaisiin mahdollisesti löytää tiloja tulevaisuudessa Otaniemessä toimiville yhdistyksille. Lisäksi otetaan käyttöön AATE:en lopettamisen kautta vapautunut tila. Tehdään myös yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista saada yliopistolta tiloja yhdistysten käyttöön. Ajetaan aktiivisesti OK18 ravintola/kahvila hanketta eteenpäin. Akateemisella yhteisöllä on yhteinen näkemys Otaniemen identiteetistä Otaniemen kampusalue on monimuotoinen ja se herättää erilaisia näkökantoja eri puolilla akateemista yhteisöä. Aallon kampustoimintojen keskittäminen Otaniemeen aiheuttaa kuitenkin alueelle voimakkaan muutospaineen. Otaniemen on pystyttävä yhdistämään koko akateeminen yhteisö, eikä jakamaan sitä erilleen. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi järjestämällä laajan workshop-kierroksen yhteistyössä yliopiston kanssa. Workshop-kierros olisi yksi tapa lähteä selvittämään Otaniemeen liittyvät asenteita ja odotuksia..

9 Toiminta: muut Kynnyksen madaltuminen AYY:n toimintaan mukaan tulemisessa Joustavoitetaan AYY:n toimintaan mukaan tulemista kerran vuodessa tapahtuvista rekryistä. Muutetaan nykyistä toimintaa projektimuotoiseen osallistumiseen kannustavaksi ja viestitään tästä vahvasti jäsenistön suuntaan. AYY kokoaa koko yhteisönsä juhlimaan yhdessä Wappua AYY kehittää vapun ajan tapahtumatarjontaa opiskelijakulttuureita yhdistävään suuntaan. Mantan lakituksessa panostetaan juhlavuoden lisäksi poikkitieteellisyyteen ja yhteisölliseen kokemukseen. Edustajistovaalien äänestysprosentti on yli 40 % Analysoidaan vuoden 2013 vaalien tuloksia, joiden pohjalta tehdään kampanja tietoisuuden ja äänestysprosentin nostamiseksi. Äänestyspäivinä AYY näkyy kampuksilla ja tarjoaa vaivattoman tavan äänestää. AYY rekrytoi aktiivisen keskusvaalilautakunnan. AYY:lla on selkeä ja kattava suunnitelma sosiaalisen median käytöstä Laaditaan tavoitteet ja prosessit AYY:n viestimiselle sosiaalisessa mediassa. Osallistetaan koko toimisto aktiiviseen SOME-viestintään. Määritetään blogin tarve ja toiminta tulevaisuudessa. Kasvatetaan AYY:n Facebook- ja Twitter-näkyvyyttä. Lanseerataan #twausunnot (Lausunto tiivistettynä yhteen tweettiin). Tarkastellaan muiden SOME-kanavien käyttöä. AYY:lta löytyy teos, joka kertoo sen viiden vuoden taipaleesta Kootaan yhteen hauskimmat ja mielenpainuneimmat tapahtumat, sattumukset ja kommellukset viideltä vuodelta. Esitellään ne mieleenpainuvalla ja innovatiivisella tavalla.

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen kaupallisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action

Toimintasuunnitelman linjakeskustelu. Preliminary discussion for the planfo-action Toimintasuunnitelman linjakeskustelu Preliminary discussion for the planfo-action Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Selkeyttää edustajistolle toimintasuunnitelman rakennetta / Clarify

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen.

työelämäasioita. Aiempien kunniavaltuuskuntamallien ongelmien pohjalta todettiin parhaaksi, että jäsenyys on määräaikainen. Pääsektori Keton ulkotilat Kesällä 2014 on puhuttu yhteistyöstä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Tolvasen kanssa osana hänen diplomityötään. Loppusyksyn aikana pidetään mahdollisesti vielä joku suunnittelupalaveri.

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HaO-kuulumiset. Sektorit

HaO-kuulumiset. Sektorit HaO-kuulumiset Sektorit Pääsektori Ferm & Koponen Omaisuuskiistan pääkäsittely hovissa ohi ja nyt odotetaan päätöstä (4.) Kunniavaltuuskunnan jäsenten profiileja ja henkilöitä mietitään (5.) Rahastoselvittelyä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

OYY:n toimintasuunnitelma 2018

OYY:n toimintasuunnitelma 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 OYY:n toimintasuunnitelma 2018 1. Yhteistyössä yhteiskunnassa Projekti selvittää ja luo pohjan tulevien

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

OYY:n toimintasuunnitelmaksi 2018

OYY:n toimintasuunnitelmaksi 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 OYY:n toimintasuunnitelmaksi 2018 1. Yhteistyössä yhteiskunnassa Projekti selvittää

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot