Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edunvalvonta: Yhteisön kampus"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden tarjonta, kysyntä, tulevaisuudessa näkyvät muutokset ja erilaiset mahdollisuudet palvelutarjonnan kasvattamiseen. Lopputuloksena AYY:lla on käsitys siitä kuinka paljon, milloin ja mitä palveluita Otaniemeen on pyrittävä saamaan opiskelijoiden määrän kasvaessa. Perheellisten opiskelijoiden tarpeista tehdään kartoitus, jonka perusteella AYY antaa tukeaan myös heille Kartoitetaan perheellisten opiskelijoiden tarpeita ja käytetään tähän myös muissa yo-kunnissa toteutettuja selvityksiä. Kartoituksen jälkeen tuetaan perheellisiä opiskelijoita esimerkiksi organisoimalla heille vertaistukiverkosto. Kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen tapahtuu sujuvasti AYY panostaa siihen, että kauppatieteiden kandiopetuksen siirtyminen Otaniemeen sekä kylterimursujen opintojen aloittaminen Otaniemessä sujuvat mahdollisimman hyvin. Apuna käytetään vuonna 2014 laadittua Tiekarttaa, josta nousee esille muun muassa tiedottamisen tärkeys sekä kylteritutoreiden tutustuttaminen Otaniemeen keväällä Lisäksi jatketaan ja tiivistetään entisestään yhteistyötä UOtoimijoiden kanssa, jotta kommunikointi on uusiin opiskelijoihin liittyen vaivatonta muuton lähestyessä. Syksyllä pohditaan, miten muuton onnistumista on järkevintä selvittää, jotta saadaan korjattua puutteita/ongelmia sekä ottaa opiksi tulevaa ARTSn muuttoa ajatellen. Luodaan kampuskehittämiselle systemaattiset prosessit ja verkostot Kampuskehittämistä tehdään paljon, mutta se on tälläkin hetkellä vielä melko hajanaista ja tehtävänjako, työryhmät ja prosessit vaihtelevat. Kampusvaikuttamisen tavoitteena tulisi olla ylioppilaskunnan ja koko yhteisön mahdollisuus vuorovaikutukseen kampuksella tapahtuvissa muutoksissa. Tämä on ensisijaisen tärkeää kampusmuuton yhteydessä. Kampuskehittämisestä on tehtävä käyttäjälähtöistä, niin että tiloja ja toimintoja käyttävät voivat vaikuttaa niiden kehittymiseen. AYY:n tehtävä on luoda ne prosessit ja verkostot joiden kautta tätä kampuskehittämistä tehdään ja näin mahdollistaa osallistuminen. Käytännön kehitysehdotukset tulevat yhteisöltä. Tuotetaan konkreettisia ehdotuksia kampuksen kehittämiseksi AYY:lla on oltava näkemys siitä miten suurimmat ja tärkeimmät kampustoiminnot tulisi järjestää. Näistä esimerkkinä toimii opiskelija-asuminen. Konkreettiset kehitysehdotukset ovat paras tapa saada asiat etenemään ja ilman konkreettisia ehdotuksia on vaikea myöskään käydä neuvotteluja muiden osapuolten, kuten maanomistajien kanssa. Konkreettisilla ehdotuksilla tarkoitetaan pitkälle vietyjä suunnitelmia jonkin projektin toteuttamiseksi, mikä suoraan parantaisi jotakin tärkeää toimintoa kampuksella. Nämä projektit

2 voisivat liittyä ensi vuonna esimerkiksi seuraaviin asioihin: Uusien opiskelija-asuntohankkeiden käynnistämiseen, kampuksen ulkoalueiden suunnitteluun, Otaniemen opastekylttien kehittämiseen. Projektit voivat olla pieniä (opastus) tai suuria (asuntohankkeet). Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Opiskelija-asunnoista on ylioppilaskuntamme jäsenillä huutava pula ja Aallon kampuksen toimintojen keskittäminen Otaniemeen tekee alueesta entistä tärkeämmän opiskelija-asumiselle. Kuluneen vuoden aikana Espoon kaupunki on päättänyt, että Otaniemen alueelle sijoitetaan 2500 uutta opiskelija-asuntoa. Näiden asuntojen toteuttamisaikataulua ja rakennuspaikkoja ei kuitenkaan ole vielä määritelty. Jotta opiskelija-asuntotuotanto saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti, on AYY:n varmistettava riittävästi alueita opiskelija-asumiselle, jotka voidaan toteuttaa lähivuosina. Varmistetuksi rakennuspaikaksi voidaan katsoa sellainen kohde, joka tullaan kaavoittamaan opiskelija-asumiseen ja jonka käytöstä ja toteuttamisesta on sovittu maanomistajan kanssa. Tähän tavoitteeseen päästäkseen on ylioppilaskunnan tehtävä aktiivista vaikutustyötä Espoon kaupungin, Aallon ja Otaniemen muiden toimijoiden suuntaan. AYY:lla ja Aallolla on yhteinen näkemys paremmasta akateemisesta kulttuurista, ja kumpikin osapuoli huolehtii sen jalkauttamisesta koko yhteisöön. Akateemisen kulttuurin käsite on monille hämärä, ja erityisesti näkemys hyvästä akateemisesta kulttuurista. Viimeaikaiset yliopiston rahoituksen kiristykset, opiskeluaikojen rajaukset, väkivaltaisuudet ja kuuluisa 55op ovat saaneet Aallossakin aikaan reaktioita, jotka usein pyrkivät enemmän laastarointiin kuin todella ratkaisemaan ongelmia. Lisäksi jotkin eriävät mielipiteet arvokysymyksissä kasvattavat helposti kuilua yliopiston väen ja opiskelijoiden välille. Tämän vuoksi AYY:n ja Aallon on muodostettava yhteinen näkemys siitä, millä tavalla yhteistä akateemista kulttuuria rakennetaan. Aallossa tunnustetaan opiskelijajärjestötoiminnassa hankittu osaaminen Aallossa on vahva perinne aktiivisesta opiskelijatoiminnasta. Se on myös nykyisin maailmanlaajuisesti tunnustettu erityispiirre. Järjestötoiminta antaa opiskelijalle valmiuksia työelämään ja yhteiskunnallisena vaikuttajana toimimiseen. Nämä opitut taidot tukevat opiskelijaa myös yliopisto-opinnoissa. Loppuvuodesta 2014 selvitetään pilotoinnin mahdollinen järjestäjätaho suunnitellaan kurssin sisältö ja pilotoidaan se. AYY:n sisällä toimivissa järjestöissä tehdään verkostoitunutta kampusedunvalvontaa AYY:n erityisasemayhdistyksistä suurin osa ei tällä hetkellä tee juurikaan kampusedunvalvonnan hyväksi, vaikka siihen liittyvät kysymykset koskettavat kyllä niitäkin. Vuoden aikana AYY vaikuttaa siihen, että erityisasemanyhdistyksistä nimettäisiin vastuuhenkilöt kampusedunvalvontaan ja fasilitoi heille mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja tietoja. AYY huolehtii, että yliopisto luo järjestelmän, jolla opiskelijat voivat varata yliopiston tiloja opiskelukäyttöön luontevasti ja helposti Sen jälkeen kun yliopistossa siirryttiin käytöstä laskutettavaan tilanvarausjärjestelmään, on opiskelijoiden ollut todella hankalaa varata tiloja omaan käyttöönsä. Aallon johdossa on hyvää tahtoa asian korjaamiseksi,

3 mutta siellä syntyneitä ratkaisuja ei ole saatu jalkautettua yliopiston puolella sille tasolle, missä tilavarauksia oikeasti tehdään. AYY auttaa yliopistoaan luomaan toimivan järjestelmän ja kommunikoimaan sen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tilat ovat opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan toiminnoissa AYY ja Aalto pääsevät sopimukseen siitä, millaisilla ehdoilla yliopiston tyhjiä tiloja voitaisiin saada esimerkiksi kerhotilakäyttöön sekä esimerkiksi harjoitus- ja tapaamistiloiksi. Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen käytön 24/7 Aallon kulunvalvontajärjestelmät ovat yksi iso este sille, ettei yliopiston tiloja voida käyttää 24/7. Joissakin paikoissa näin on, mutta monessa rakennuksessa opiskelijoilla ei ole käytössään mitään avainta kouluunsa. AYY auttaa yliopistoa suunnittelemaan toimivan ratkaisun tähän ongelmaan ja voi antaa käytännön tukea esimerkiksi jakamalla avaimia jäsenistölle lukuvuositarrojen jaon yhteydessä

4 Edunvalvonta: Muut AYY:n edunvalvontasektorin ja hallinnon sekä muiden opiskelijaedustajien yhteistyö parantaa opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopiston hallinnossa Edunvalvontasektori tapaa säännöllisesti hallinnon ja muiden opiskelijaedustajien kanssa (vaikuttavat mm. ravintolatoimikunnassa, Aallon sisäilmatyöryhmässä). Näiden tapaamisten avulla edustajat saavat enemmän valmiuksia vaikuttaa yliopiston toimielimissä, kun edustajat sekä AYY tietävät paremmin toistensa tekemisistä. Vuoden lopussa tehdään opiskelijaedustajille palautekysely yhteistyön tiivistämisen vaikutuksista. AYY ja Aalto tuovat yhteisiä tavoitteitaan näkyvästi esiin Porin Suomi-areenassa Ensi vuonna Suomi-areenan teemana on koulutus. Aalto ja AYY näkyvät tapahtumassa ja tuovat yhdessä esiin Aallon ja sen ylioppilaskunnan tavoitteita koulutuksen kehittämiseksi. Luodaan toimintatavat Aallon viestintäkanavien kehittämiseen opiskelijalähtöisesti Luodaan Aallon ja AYY:n kanssa yhteinen ohjausryhmä, joka pyrkii kehittämään Aallon viestintäkanavia. Ohjausryhmä koostuisi Aallon, AYY:n edustajista sekä opiskelijajäsenistä. Kehitystyötä voidaan tehdä opiskelijatyönä. AYY kampanjoi opiskelijoita koskevien asioiden puolesta eduskuntavaaleissa. (3 eri tasoa) 1. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY laatii omat eduskuntavaalitavoitteet toimintansa tueksi. AYY kontaktoi ehdokkaita ja lobbaa tavoitteitaan heille. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 2. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja kampanjoi aktiivisesti niiden puolesta. AYY miettii myös eduskuntavaalitavoitteiden tarpeellisuutta. AYY järjestää tarvittaessa tempauksia yhteistyössä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa. Eduskuntavaaleista viestitään aktiivisesti jäsenistölle. 3. AYY edistää SYL:n eduskuntavaalitavoitteita ja tarvittaessa kampanjoi niiden puolesta. Eduskuntavaaleista viestitään jäsenistölle. Eduskuntavaalit - Koulutus säilyy maksuttomana kaikille myös uuden hallituksen ohjelmassa AYY osallistuu osana ylioppilasliikettä vaalikampanjointiin nostamalla keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia ja merkitystä Suomen kansantaloudelle. Kv-opiskelijoiden työllistymisen edistämisprojektin tarinoita käytetään hyväksi myös vaalikampanjoinnissa. Riippuen SYL:n johtamasta vaalikampanjastrategiasta AYY voi keskittyä kampanjassa myös Aallon epäonnistuneen lukukausimaksukokeilun kommunikointiin tai ulkomaisten esimerkkien (Ruotsi, Saksa) esiintuomiseen. Hallitusohjelmavaikuttaminen ja lobbaus koordinoidaan yhdessä SYL:n kanssa.

5 AYY:lla on selkeä malli ja keinot levittää edunvalvontatietoa järjestötoimijoille Koska AYY:lla on eniten tietoa edunvalvonnan muodollisista prosesseista, on tarpeellista, että tietoutta niistä saadaan levitettyä järjestöjen edunvalvojille tasaisesti pitkin vuotta. Tieto muotoillaan sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa toiminnan suunnittelun ruohonjuuritasollakin. Mallin lanseeraamisen yhteydessä toteutetaan jalkauttamiskampanja. Kansainväliset opiskelijat nähdään julkisessa keskustelussa, työmarkkinoilla sekä liitoissa kunnianhimoisena ja lahjakkaana joukkona, jonka panosta suomalaiseen kansantalouteen arvostetaan Ulkomaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja arvostusta työmarkkinoilla edistetään sidosryhmien kanssa (esim. Aallon ura ja rekrypalvelut, ammattiliitot, EK). AYY ja Aalto nostavat julkiseen keskusteluun kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalia mielipidekirjoituksin, tarjoamalla tarinoita alan lehtiin sekä nostamalla onnistuneita uratarinoita oman viestintänsä kärjiksi. AYY ja Aallon U&R järjestävät kaksi seminaaria kv-opiskelijoiden työllistymisestä. Yhdessä Aalto ja AYY pyrkivät parantamaan kv-opiskelijoiden kontakteja työmarkkinoille viestimällä ulospäin kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämättömästä potentiaalista. AYY:n kv-sektori ja yrityssuhteet markkinoivat kansainvälisiä opiskelijoita yritysyhteistyökumppaneille sekä yrityssuhdetoimikunnalle. Aallon tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa kansainvälistymiskokonaisuus Opetussuunnitelmiin on merkitty kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot. Vaihtoopiskelun lisäksi kansainvälistymisen osaamistavoitteita täyttävät ja monikulttuurista kompetenssia edistävät erilaiset kotikansainvälistymisen muodot, kuten kv-tutorointi ja muut kv-luottamustehtävät, interaktiiviset kieliopinnot ja kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen. Ajankohtaisimmilla opetuksenkehittämishankkeilla on edistymisen seurannan mittarit, jotka on luotu yhdessä yliopiston kanssa Aalto ja AYY ovat jo pitkään työskennelleet useamman opetuksenkehittämishankkeen parissa, joista moni ei ole kuitenkaan selkeästi havaittavasti edistynyt vuosien aikana. Jotta tärkeiden hankkeiden eteneminen varmistuisi, on ylioppilaskunnan ja yliopiston yhdessä luotava mittarit niiden seuraamista varten. Esimerkkejä: Kesäopetus, sähköinen tenttiminen, MOOCit. Tunnistetaan yhdessä meneillään olevat hankkeet Asetetaan nämä ja muut mahdolliset hankkeet ensisijaisuusjärjestykseen Luodaan seurannan mittarit hankkeille, esim. aikataulut, kehittämistyöryhmät Vuoden lopussa on tuotettu video, taskforce ja huoneentaulu monikulttuurisesta opetuksesta yhdessä Aallon kanssa Projekti tarjoaa monikulttuurisia ryhmiä ohjaaville opettajille kurssien alkuun tietoiskun monikulttuurisen ryhmän erityistarpeista ja siitä, miten ryhmänohjausta voi helposti kehittää huomioimaan monikulttuurisen ryhmän tarpeet. AYY suunnittelee yhdessä Aallon asiasta kiinnostuneen henkilökunnan kanssa Taskforce on multicultural teaching -projektin vuodelle 2015 ja min videon monikulttuurisen ryhmän tarpeista.

6 Videolla kansainväliset opiskelijat jakavat ajatuksiaan opetuksesta Suomessa ja siitä, miten he kokevat toimimisen suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi kootaan monikulttuurisen opetuksen huoneentaulu, jota jaetaan opetushenkilökunnalle. Projektilla pyritään tuomaan monikulttuuristen ryhmien opetuksessa pinnan alla piilevät ongelmat vaivattomasti opetushenkilökunnan tietoon (vrt. kurssit, joihin hakeutuvat vain asiasta kiinnostuneet opettajat) sekä tarjoamaan helppoja keinoja parantaa ryhmien toimintaa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. AYY:lla on työelämän linjapaperi, joka määrittää työelämäedunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet Jos AYY haluaa vahvistaa työelämäedunvalvonnallista asemaansa, on sen valmisteltava linjapaperi siitä, millaisia työelämään liittyviä näkemyksiä sillä on. Linjattavat asiat voivat koskea niin osa-aikaista opiskelua kuin työurien pidentämistä keskeltä. Linjapaperin valmistelu vie runsaasti sektorin resursseja, joten tähän mennessä sitä ei ole voitu toteuttaa. AYY:lla on pitävä ote niin läheisistä ammattiliitoistaan kuin EK:stakin AYY:lla on hyvät mahdollisuudet tehdä vaikuttamistyötä suuriin ja vaikutusvaltaisiin akavalaisiin liittoihin TEKiin ja SEFEen, sekä Elinkeinoelämän keskusliittoon. Kuhunkin liittoon vaikuttamisesta on olemassa vuosikello, ja liitoissa toimivat Aallon opiskelijaedustajat saavat AYY:lta tukea vaikuttamistyöhönsä esimerkiksi koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

7 Toiminta: Yhteisön kampus Orientaatioviikolla AYY näkyy ja kuuluu Orientaatioviikolla AYY saa riittävästi aikaa esittäytyä eri korkeakoulujen orientaatiotilaisuuksissa. Tämä voidaan toteuttaa esityksin (varattuna vähintään 30 minuuttia) tai mahdollisuuksien mukaan muilla innovatiivisilla tavoilla. Lisäksi AYY on näkyvästi esillä Lukuvuoden avajaisissa, sosiaalisessa mediassa sekä viikon aikana järjestettävissä muissa isoissa tapahtumissa. Selvitetään myös, miten muun muassa erityisaseman yhdistykset voisivat edesauttaa AYY:n näkyvyyttä orientaatioviikolla. Lukuvuoden avajaispäivän ohjelmassa korostuu sekä kampusmuutos että juhlavuosi Yliopisto on suunnittelemassa uudelleen lukuvuoden avajaispäivän sisältöä. Aalto ja AYY täyttävät 5 vuotta. Samalla kauppatieteiden kandiopetus siirtyy Oteniemeen. Näistä elementeistä syntyy yhdessä tekemällä entistä suurempi lukuvuoden avajaispäivä, joka kokoaa yhteen koko yliopistoyhteisön. Uudet opiskelijat tutustuvat Aallon eri opiskelijakulttuureihin Aallon piirissä toimii monta vanhaa mutta elinvoimaista opiskelijakulttuuria, joilla on omia tapojaan, perinteitään ja erityispiirteitään. Vahvojen opiskelijakulttuurien rinnalle tarvitaan lisää poikkitieteellisyyttä ja alojen välistä yhteistyötä vahvoja opiskelijakulttuuri-identiteettejä vaarantamatta. Eri alojen opiskelijoiden vuorovaikutusta voidaan helpottaa tutustuttamalla uudet opiskelijat oman alan kulttuurin lisäksi muiden opiskelijakulttuurien erityispiirteisiin. Samalla madaltuu kynnys osallistua erilaisiin tapahtumiin ja opiskelijatoimintaan, kun ymmärtää eri opiskelijakulttuurien taustaa ja perinteitä. Tavoitetta voi edistää esimerkiksi eri kulttuureja esittelevillä näyttelyillä tai tapahtumilla. Vuoden aikana laaditaan käytännöt, jolla jokainen uusi opiskelija saa laajan pintaraapaisun Aallon opiskelijakulttuurien kirjoon. BIZin ja ARTSin opiskelijoiden kiinnittymistä paremmin AYY:n vapaaehtoisyhteisöön ja toimikuntiin helpotetaan suunnitelmallisesti AYY tukee poikkitieteellistä kohtaamista ja toimijoiden yhteistyötä panostamalla BIZ:in ja ARTS:in opiskelijoiden kiinnittymiseen ylioppilaskunnan alaiseen toimintaan erityisesti erilaisten kokoavien toimikuntien roolia suunnitelmalla. Yhdistyskentän rakenne huomioi yhdistysten erilaisuuden ja kampusmuuton aiheuttamat tarpeet Kauppatieteiden opiskelijoiden muutto ja korkeakoulurakenteiden kehittyminen on muuttanut ja muuttaa nykyistä yhdistysrakennetta. Nykyinen yhdistysohjesäännön jako luokkiin ei huomioi kentän erilaisuutta riittävissä määrin. Selvitetään yhteistyössä yhdistysten kanssa minkälainen jako- ja tukijärjestelmä olisi mielekäs tulevaisuuden yhdistyskentälle. Päivitetään nykyistä palvelu- ja ohjerakennetta niin, että se toimii tarpeiden, ei edellisiltä toimijoilta periytyneiden rakenteiden mukaan.

8 AYY:lla on vuoden lopussa enemmän kerhotiloja, kertavuokrattavia tiloja ja yhteisöä yhdistäviä tiloja Kauppatieteiden kandien opiskelijoiden siirtyminen Otaniemeen tarkoittaa myös monien yhdistysten toiminnan siirtymistä Otaniemeen. Tällä hetkellä kerhotiloja yhdistyksille ei ole riittävästi. Kertavuokrattavien tilojen käyttöasteet ovat myös suuret, erityisesti kaivataan esimerkiksi noin 100 henkilön sitsitilaa. Kartoitetaan siis AYY:n rakennusten tiloja tarkkaan ja mietitään mistä voitaisiin mahdollisesti löytää tiloja tulevaisuudessa Otaniemessä toimiville yhdistyksille. Lisäksi otetaan käyttöön AATE:en lopettamisen kautta vapautunut tila. Tehdään myös yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista saada yliopistolta tiloja yhdistysten käyttöön. Ajetaan aktiivisesti OK18 ravintola/kahvila hanketta eteenpäin. Akateemisella yhteisöllä on yhteinen näkemys Otaniemen identiteetistä Otaniemen kampusalue on monimuotoinen ja se herättää erilaisia näkökantoja eri puolilla akateemista yhteisöä. Aallon kampustoimintojen keskittäminen Otaniemeen aiheuttaa kuitenkin alueelle voimakkaan muutospaineen. Otaniemen on pystyttävä yhdistämään koko akateeminen yhteisö, eikä jakamaan sitä erilleen. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi järjestämällä laajan workshop-kierroksen yhteistyössä yliopiston kanssa. Workshop-kierros olisi yksi tapa lähteä selvittämään Otaniemeen liittyvät asenteita ja odotuksia..

9 Toiminta: muut Kynnyksen madaltuminen AYY:n toimintaan mukaan tulemisessa Joustavoitetaan AYY:n toimintaan mukaan tulemista kerran vuodessa tapahtuvista rekryistä. Muutetaan nykyistä toimintaa projektimuotoiseen osallistumiseen kannustavaksi ja viestitään tästä vahvasti jäsenistön suuntaan. AYY kokoaa koko yhteisönsä juhlimaan yhdessä Wappua AYY kehittää vapun ajan tapahtumatarjontaa opiskelijakulttuureita yhdistävään suuntaan. Mantan lakituksessa panostetaan juhlavuoden lisäksi poikkitieteellisyyteen ja yhteisölliseen kokemukseen. Edustajistovaalien äänestysprosentti on yli 40 % Analysoidaan vuoden 2013 vaalien tuloksia, joiden pohjalta tehdään kampanja tietoisuuden ja äänestysprosentin nostamiseksi. Äänestyspäivinä AYY näkyy kampuksilla ja tarjoaa vaivattoman tavan äänestää. AYY rekrytoi aktiivisen keskusvaalilautakunnan. AYY:lla on selkeä ja kattava suunnitelma sosiaalisen median käytöstä Laaditaan tavoitteet ja prosessit AYY:n viestimiselle sosiaalisessa mediassa. Osallistetaan koko toimisto aktiiviseen SOME-viestintään. Määritetään blogin tarve ja toiminta tulevaisuudessa. Kasvatetaan AYY:n Facebook- ja Twitter-näkyvyyttä. Lanseerataan #twausunnot (Lausunto tiivistettynä yhteen tweettiin). Tarkastellaan muiden SOME-kanavien käyttöä. AYY:lta löytyy teos, joka kertoo sen viiden vuoden taipaleesta Kootaan yhteen hauskimmat ja mielenpainuneimmat tapahtumat, sattumukset ja kommellukset viideltä vuodelta. Esitellään ne mieleenpainuvalla ja innovatiivisella tavalla.

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Jack of All Trades or Master of None Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Laaja-alaisuuden kysymykset Opiskelijanäkökulma on myös moninainen ja riippuu paljon keneltä kysytään.

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä Kumppanuuspäivä 2016 Kumppanuuspöytä 4, vetäjinä Mari Brunou ja Tauno Linkoranta Tulevaisuuden kansalaistoiminta Alustuksena Tulevaisuuden kansalaistoiminta PP (liitteenä). Alustuksen jälkeen jakauduttiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen lähentäminen yliopiston ja lukioiden välillä sekä muu SUJUVAN toiminta

Oppimisympäristöjen lähentäminen yliopiston ja lukioiden välillä sekä muu SUJUVAN toiminta Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Oppimisympäristöjen lähentäminen yliopiston ja lukioiden välillä sekä muu SUJUVAN toiminta 24.8.16 Leena Viitanen, projektipäällikkö Kati Kyllönen,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot